Тестирование

Дисциплина: Кәсіпорын экономикасы (олимпиада)

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Қай фактор қоғамдық өндірістің тиімділігін жоғарылатады?

техника мен технология;

инфляция деңгейі;

капитал сыйымдылығы;

ғылыми техникалық прогресс;

ресурстардың шектеулігі.

Вопрос № 2. Қор сыйымдылығы –бұл:

Өндірілген өнімнің әрбір теңгесіне келетін НҚ құнының үлесін көрсететін шама

НҚ құнының бір теңгесіне келетін өндірілген өнімнің көрсеткіші

Пайда алу үшін ұзақ мерзімді салынған салым

көптеген өндірістік циклде қызмет ететін ,өзінің құның дайын өнімге тозуына қарай бөлшектеп өткізбейтін капитал

Тұрақты шығындар мен айнымалы шығындардың қосындысын құрайды

Вопрос № 3. Тауарларды сатып алуға және қызмет көрсетуге байланысты жеткізушілерге және несие компанияларға қажетті ақы төлеудің орташа уақытын көрсететін коэффициент:

несие қарыздарының айналым кезеңі

дебиторлық қарыздардың айналым коэффициенті

несиелердің орнын толтыру коэффициенті

тез өтімділіктің коэффициенті

төлем қабілеттілігінің коэффициенті.

Вопрос № 4. Қай жылы сапа жүйелерінің бағытындағы ұлттық стандарттар алғашқы рет пайда болды:

1982 жылы

1988 жылы

1983 жылы

1984 жылы

1985 жылы.

Вопрос № 5. Мыналардың қасысы сыртқы экономикалық саясат әдісінің негізгі құралдары болып есептелді

ұлттық банктің пайыздық ставкасын өзгерту

кеден салығын белгілеу

шетелдік займдар

инвестициялық тартулар

бағалы қағаздарды сатып алу мен сату.

Вопрос № 6. Арнайы білім мен бейімділікті талап ететін жұмысшылардан қосымша кәсіп шеңберіндегі қызмет түрі:

кәсіп;

біліктілік;

әмбебаптық;

мамандық;

барлық жауаптар дұрыс.

Вопрос № 7. Төменде көрсетілгендерден дұрыс жауапты табыңыз, еңбек ақы төлеудің бригадалық формасы кімдер үшін қолданылады?

кіші қызмет көрсету персоналы;

негізгі жұмысшылар;

менеджерлер;

қызметкерлер;

басшылар.

Вопрос № 8. Айналымдық өндіріс қорларына төмендегілердің қайсысы жатады?

компьютерлік бағдарлама;

қоймадағы дайын өнім;

қызмет ету мерзімі 2 жыл болатын арнайы инструмент;

жөнелтілген, бірақ көрсеткішпен төленбеген тауарлар;

кәсіпорынның есепшотындағы қағаз, кеңсе тауарларын сатып алуға жұмсалған қаражаттар.

Вопрос № 9. Қандай коэффициент қысқа мерзімді несие қарыздарының ең өтімді активтерінің үлесін көрсетеді:

төлем қабілеттілігінің коэфициенті

тез өтімділіктің коэфициенті

несиелердің орнын толтыру коэффициенті

дебиторлық қарыздардың айналым коэфициенті

дұрыс жауабы жок

Вопрос № 10. Шектi шығындар (МС) және шектi өнім (МР) сызықтары:

параллель;

бір-біріне симметриялы;

минималды мәні нүктесінде қиылысады;

максималды мәні нүктесінде қиылысады;

перпендикуляр

Вопрос № 11. Төмендегі анықтамалардан еңбек ресурстарының дұрыс нұсқасын көрсетіңіз:

жұмыс үрдісінде пайдаланылатын зат

қоғам,ға түскен қаржы көлемі

жұмыс күшін дұрыс пайдалану

нұсқалардың ішінде дұрыс жауабы жоқ

қоғамның маңызды өндіргіш күші

Вопрос № 12. Зауытта жылына 2000 тонна өнім өндіріледі. Өнімнің 1 данасынын өзіндік құны - 400 теңге, көтерме бағасы - 250 теңге, Өнімді сатудан түскен пайда қаншаға тең?

250

300

420

380

310

Вопрос № 13. Бұл қандай технологиялық үрдістер, егер микроэлектроникада құралған немесе компьютердің көмегімен басқарылатын және жобалауда, өндірісте немесе өнімдерді өңдеуде пайдаланылатын машиналарды, аппараттарды, жабдықты және аспаптарды қосса:

озық өндірістік технология

үрдіс инновациясы

инновациялық қызмет

технологиялық инновациялар

технологиялық инновациялар

Вопрос № 14. Өндірістік негізгі қорға жатпайтынын көрсетіңіз:

ауыл шаруашылығы;

өнеркәсіп;

құрылыс;

білім беру;

байланыс.

Вопрос № 15. Төменде аталғандарға өндірісті шоғырландыру деңгейін көтеруге мүмкіндік беріледі:

Монополизмнің дамуына;

Ірі, орта және шағын кәсіпорындардың оптималды үйлесуіне;

Өнім тапшылығының төмендеуіне;

Негізгі және айналым қорларын, жұмысшылар күшін пайдалану дәрежесінің жақсаруына;

Дұрыс жауабы жоқ.

Вопрос № 16. Төмендегілердің қайсысы кәсіпорынның меншікті капиталына кіреді?

қарыздық қаражат;

жарғылық капитал;

резервтік капитал;

қосымша капитал;

ақша - қаражаттары.

Вопрос № 17. Маркетингтің өткізу ісі бұл -

Тұтынушыларды талаптарын бағалау

Өндірістің түпкі нәтижелерін тұтынушылардың талабына бағыттау

Кәсіпорынның өндірістік мүмкіндіктерін зерттеу

Тауарды тұтынушының талап ететін жеріне жеткізу

Өндірістің жалпы жұмылуы

Вопрос № 18. Жаңа немесе өнімнің жақсаруы, не қызмет көрсетуі оларды өндірудің жаңа әдістерін қолдану мақсатындағы ғылыми – техникалық және зияткерлік әлуеттік шаралар жүйесі?

инновация

инвестиция

амортизация

инвестициялық қоржын

венчурлік инвестиция

Вопрос № 19. Қандай көрсеткіш өнімнің өмірлік циклінің барлық сатыларындағы шығындардың тиімді болуын сипаттайды:

Эстетикалық көрсеткіштер

Жалпыланған көрсеткіштер

Сенімділік көрсеткіштер

Индекстік көрсеткіштер

Технологиялық көрсеткіштер

Вопрос № 20. Жанама кесімді еңбекақы қалай төленеді?

тікелей еңбек қортындысына сәйкес төлем;

еңбекақы өндірілген өнімнің саны мен сапасына қарай төленеді;

көтерінкі бағамен, еңбекті бағалап төленеді;

мөлшерден артық өндірілген өнімге өскелең бағамен төленеді;

еңбек ақы тарифіне және жұмыс уақытына қарай төленеді.

Вопрос № 21. Экономикалық және әлеуметтік процестерді құқықтық тұрғыдан қамтамасыз ететін мемлекеттік билік органы:

Парламент

Үкімет

Жергілікті басқару органдары

Әкімшілік

Атқарушы органдар

Вопрос № 22. Айналымдық қорлар өндірістік қорлардың қандай бөлігіне жатады?

тозатын;

өз құнын жаңадан жасалған өнімге беретін және өндіріс процесінде толығымен қолданылатын;

өзінің натурал формасын өзгертпейтін;

құнсыздануға ұшырайтын;

еңбек ақы мен пайданы қамтитын.

Вопрос № 23. Қандай фактордың көмегімен өндірісті күшейту,оның тиімділігін арттыру жүзеге асады?

инвистицияларды көбейту;

халық тұтынатын таурға баға көбейту;

экономика құрылымын жетілдіру;

әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту;

нарықтық экономикаға көшу.

Вопрос № 24. Кәсіпорынның НӨҚ – ның жылдың басындағы бастапқы құны 40 млн.тенге.Жылдың ішінде енген қордың құны 3 млн теңге және шыққан қордың құны 2 млн тенге.Жылдың басында тозу мөлшері 30%,ал амортизация мөлшері 10 %.Негізгі құралдардың орташа құнын табу қажет?

41 млн. тенге;

40.5 млн тенге;

4.05 млн.тенге;

12 млн тенге;

18 млн.тенге.

Вопрос № 25. Жұмыс күші нарығы немен қамтамасыз етеді, дұрыс нұсқаны көрсетіңіз:

толықанды еңбек ақымен;

жұмыс күшінің жоғарғы қозғалысымен;

жұмысшылар бастамасын ынталандырумен;

жұмыс күші сапасын көтерумен;

аталғандардың барлығы дұрыс.

Вопрос № 26. Бұл қандай жүйе деп аталады, егер еңбекақы төлеудің аралас жүйесі мерзімдік және кесімді еңбекақының төлеудің негізгі артықшылықтарын қамтиды және еңбекақы мөлшерінің жеке қызметкерлер мен кәсіпорын қызметінің нәтижесін икемді байланысты қамтамасыз етсе.

негізгі

тұрақты

тарифті

тарифсіз

лауазымды.

Вопрос № 27. Төмендегілердің қайсысы айнымалы шығындарға (VС) жатады:

жалға алу төлемдерi;

коммуналды шығындар;

әкiмшiлiк шығындар;

шикiзат шығындары;

сақтандыру шығындары.

Вопрос № 28. Кәсіпкерлік іспен айналысуға арнайы құрылған тұлғалардың бірлестігі?

сенім серіктестіктер

жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер

шаруашылық серіктестіктер

толық серіктестіктер

комондиттік серіктестіктер

Вопрос № 29. Айналыс қаражаттарын нормалау – бұл қандай процесс?

айналыс қаражаттарына қажеттілік есептеу процесі;

кәсіпорынға қажет айналыс қаражаттарын белгілеу процесі;

кәсіпорынға қажет айналыс қаражаттарын толық табу процесі;

кәсіпорынға максимальды қажет айналыс қаражаттарын деңгейін қамтамасыз ету процесі;

кәсіпорынға минимальды, бірақ жеткілікті айналыс қаражаттарын табу процесі.

Вопрос № 30. Төмендегілердің қайсысы белгілі мұқтаждылықты қанағаттандыруға үлкен себепші болатын өнімнің пайдалылығының жиынтық ерекшелігі:

өнім ассортименті

өнім сапасы

өнім шығындары

өнім бағасы

өнім көлемі