Тестирование

Дисциплина: Кәсіпорын экономикасы (олимпиада)

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Стратегия «Қазақстан – 2030» неше басымдылықтан тұрады:

2;

3;

7;

4;

10.

Вопрос № 2. Нормаланбаған айналымдық қаражаттарға төмендегілердің қайсысы жатады?

жөнелтілген, бірақ сатып алушылар төлемеген тауарлар;

ақша – қаражаттары және дебиторлық берешек;

өндірістік қорлар мен станоктар;

жөнелтілген және төленген;

жөнелтілген және төленген өндірістік қорлар мен станоктар.

Вопрос № 3. Төмендегілердің қайсысы айналымдық қаражаттарды талдауда қандай мүмкіндік береді?

кәсіпорынның оперативтік қызметіндегі ресурстарды пайдалану сапасын бағалау

кәсіпорынның балансының төлемқабілеттілігін, яғни қысқа мерзімді міндеттемелерді уақытында өтеу мүмкіндігін анықтау;

меншікті айналымдық қаражаттарға не салынатынын түсіндіру;

кәсіпорынның оперативтік қызметінде ресурстарды пайдалану эффектілігін, кысқа мерзімді міндеттемелерді уақытында өтеу мүмкіндігін бағалау, меншікті айналымдық қаражатқа не салынатынын түсіндіру;

айналымдық қаражатты эффективті пайдалану.

Вопрос № 4. Бірінші түрдегі моралдьдық тозу

құрал – жабыдқтың денелей тозуын қаржыландыру;

материалдық құндылықтарға қажеттілік;

қазіргі жағдайда машиналарды ұдайы өндіруге байланысты бұрын шығарған сондай конструкциядағы машиналары құнсызданады;

қорлар денелей түрде қолданыла алады, бірақ олар экономикалық жағынан эфектісіз, ескі құрал – жабдықтың орнына жаңасы келеді;

күрделі жөндеу жолымен орнына келтіріледі.

Вопрос № 5. Кәсіпорынның негізгі қаражаттары – бұл:

кәсіпорынның негізгі қорларына салынған ақша қаражаттары;

өндірістік циклдер қатарында қолданылып, өз құнын дайын өнімге бөлшектеп беретін өндіріс құралдары;

өндірістік циклде қатарында қолданылып, өз құнын дайын өнімге толық беретін өндіріс құралдары;

өндірістік процесте қолданылатын еңбек құралдары;

адам капиталына салынған қаражат.

Вопрос № 6. Өнімнің қандай параметрлеріне бәсекеге қабілеттілік байланысты?

Шығын және баға

Баға және сана

Табыс және шығын

Баға және сапа

Сапа және саны

Вопрос № 7.

Өндіріс шығыны

Өнд іріс табысы

Өндіріс өнімі

Өндіріс рентабельдігі

Өндіріс тиімділігі

Вопрос № 8. Мына кестенің мәліметтері бойынша AVC (4) табыңыздар:

33.7

35.5

27,5

2.5

37,5

Вопрос № 9. Мемлекеттің фискалды саясаты дегеніміз не?

Мемлекеттің банктік пайызды, ақша мен несие мөлшерін мақсатты түрде басқару

Мемлекеттің өндіріс көлемінің қарқынына, ҒТС жылдамдатуға ықпал етуі

Амортизация мөлшерін, оны санаудың және пайдаланудың тәртібін белгілеу

Тұрақтандыру және жандандыру мақсатында салық салу жүйесі арқылы экономиканы реттеу

Ғылым мен техниканың кешенді дамуын қамтамасыз ету

Вопрос № 10. Бұл қандай технологиялық үрдістер, егер микроэлектроникада құралған немесе компьютердің көмегімен басқарылатын және жобалауда, өндірісте немесе өнімдерді өңдеуде пайдаланылатын машиналарды, аппараттарды, жабдықты және аспаптарды қосса:

озық өндірістік технология

үрдіс инновациясы

инновациялық қызмет

технологиялық инновациялар

технологиялық инновациялар

Вопрос № 11. Бұл қандай еңбекақы түрі, егер мемлекеттік кәсіпорында ұлттық табыстың бір бөлігінен әрбір жұмысшының еңбек шығынына қарай, еңбектің саны мен сапасы бойынша бөлінетін ақшалай түрде төленсе:

еңбекақы төлеу

төлем балансы

аванс беру

хронометраж

дивиденд алу

Вопрос № 12. Төмендегілердің қайсысы еңбек ақының тарифтік жүйесіне кіреді?

тарифтік ставкалар, тарифтік торлар;

тарифтік ставкалар, тарифтік-біліктілік анықтамалары;

лауазымдық жалақылар, сыйақы ережелері, тарифтік-біліктілік анықтамалары.

тарифтік ставкалар, тарифтік торлар, лауазымдық жалақылар;

тарифтік ставкалар, тарифтік торлар, тарифтік-біліктілік анықтамалары, аудандық коэффициент;

Вопрос № 13. Кестедегі мәліметті пайдалана отырып белгісізді табыңыз

15

10

25

18

28

Вопрос № 14. Табиғи тозу дегеніміз:

еңбек құралдарын пайдалану интенсивтілігі;

еңбек құралдарын өндіретін салаларда ғылыми – техникалық прогресс жетістіктерін пайдалану;

негізгі құралдарды жөндеу;

прогрессивтік технологиямен ауыстырылу жолымен құралдардың арзандауы;

эксплуатация салдарынан тозып, өздерінің бастапқы қасиеттерінен айырылуы

Вопрос № 15. Мына кестенің мәліметтері бойынша МС (5) табыңыздар:

50

70

60

100

40

Вопрос № 16. Көрсеткіштер сипатталатын ерекшеліктерінің санына қарай қалай бөлінеді?

Абсолюттік және салыстырмалы

Жалпыланған, интегралдық және индекстік

Бірлік және кешендік

Абсолюттік және интегралдық

Кешендік және жалпыланған

Вопрос № 17. Айналым құралын жоспарлағанда және оған деген қажеттілікті қанша әдіспен анықтайды?

2

3

4

5

6

Вопрос № 18. Өндіріс нәтижесі болып есептелетін, адам еңбегі арқылы пайда болған өндіріс жабдықтары?

табиғи ресурстар

материалдық ресурстар

еңбек ресурстар

қаржы ресурстар

дұрыс жауап жоқ.

Вопрос № 19. Өндірістік негізгі қорға жатпайтынын көрсетіңіз:

ауыл шаруашылығы;

өнеркәсіп;

құрылыс;

білім беру;

байланыс.

Вопрос № 20. Орташа жалпы шығындар шектi шығындардан төмен болса, онда қосымша факторларды пайдалану:

еш өзгеріс туғызбайды.

орташа жалпы шығынды азайтады;

орташа тұрақты шығынды өсiредi;

орташа жалпы шығынды көбейтедi;

жоғарыда айтылғандардың бәрi дұрыс.

Вопрос № 21. Төмендегі кестедегі мәліметтер бойынша VС (5) табыңыздар:

220

420

250

350

250

Вопрос № 22. Кәсіпорын 360 млн.теңгенің өнімін өткізді, ал айналымдық қаражаттардың тоқсандық орташа қалдығы – 36 млн. теңге.Айналымдық коэффициентті және айналым ұзақтығын табыңыз.

Ко = 8 айналым, Д = 5 күн;

Ко = 10 айналым, Д = 9 күн;

Ко = 11 айналым, Д = 6 күн;

Ко = 12 айналым, Д = 8 күн;

Ко = 13 айналым, Д = 7 күн.

Вопрос № 23. Өнім өлшемін сатуды көбейту арқасында жалпы табыстың үстелуі бұл -

шекті табыс

орта табыс

жалпы табыс

жеке табыс

дұрыс жауабы жоқ

Вопрос № 24. Экономиканы мемлeкеттік жанама реттеу әдісін басқаша қалай атайды?

экономикалық

қаржылық

әкімшілік

маркетингттік

әлеуметтік

Вопрос № 25. Тауарларды сатып алуға және қызмет көрсетуге байланысты жеткізушілерге және несие компанияларға қажетті ақы төлеудің орташа уақытын көрсететін коэффициент:

тез өтімділіктің коэффициенті

дебиторлық қарыздардың айналым коэффициенті

несиелердің орнын толтыру коэффициенті

төлем қабілеттілігінің коэффициенті

дұрыс жауабы жоқ

Вопрос № 26. Қандай әдіс өнімнің сапасы жөніндегі көрсеткіштерді анықтау үшін арнайы математикалық үлгілерді қолдануға негізделген ?

есептеу

тіркеу

өлшеуші

сарапшылық

әлеуметтік

Вопрос № 27. Қай көрсеткішпен тіркеу әдісі анықталуы мүмкін:

Сұрыптылық

Маркасы

Жүстемелі

Патенттік - құқықтық

Пайдалы заттың мазмұны

Вопрос № 28. Негізгі құралдардың жылдық орташа құнын анықтағанда не есепке алынады?

жыл басындағы және есептегі кездеңдегі іске қайта қосылған негізгі құралдар құны;

жыл басындағы және есептегі кездеңдегі енгізілген және шығарылған негізгі қорлардың, қызмет еткен айларының санын ескергендегі құны;

жыл басындағы және есептегі кездеңдегі шығарылған негізгі құралдар құны;

жыл аяғындағы және жыл бойында пайдаланған құралдар құны;

барлық жауаптар дұрыс.

Вопрос № 29. Сапа көрсеткіштері қолданылуы бойынша абсолюттік және ....... болып бөлінеді.

ауыспалы

біртексіз

салыстырмалы

мөлшерленген

айнымалы

Вопрос № 30. Мына кестенің мәліметтері бойынша МС (3) табыңыздар:

50

40

30

60

35