Тестирование

Дисциплина: Кәсіпорын экономикасы (олимпиада)

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Орташа жалпы шығындар шектi шығындардан төмен болса, онда қосымша факторларды пайдалану:

еш өзгеріс туғызбайды.

орташа жалпы шығынды азайтады;

орташа тұрақты шығынды өсiредi;

орташа жалпы шығынды көбейтедi;

жоғарыда айтылғандардың бәрi дұрыс.

Вопрос № 2. Қор сыйымдылығы көрсеткіші нені сипаттайды?

1 теңге негізгі өндірістік қорға сәйкес тауарлық өндірістің шығарылымын;

еңбектің техникалық жарақтану деңгейін;

негізгі өндірістік қорлар құнының шығарылған өнім көлеміне қатынасын;

айналымдық қаражаттардың айналымының санын;

жоғарыда аталғандар.

Вопрос № 3. Мына кестенің мәліметтері бойынша AFС (5) табыңыздар:

50

40

15

10

25

Вопрос № 4. Қандай көрсеткіштермен шоғырлану деңгейін сипаттауға болады?

Белгілі өнім түрін өндірудегі кәсіпорын және цехтар санымен

Жалпы өнеркәсіп (сала) өнімін шығару көлеміне келетін ірі өнеркәсіп орынның өнім үлесмені;

Маманданған өндірістегі өнім көлемі, жалпы өндірудегі сол өнім түрінің үлесімен;

Кәсіпорынның орташа энергетикалық қуаттылығымен;

Кәсіпорынның орташа өлшемімен, оның жылдық өнім шығару көлемімен.

Вопрос № 5. Айналым құралының өндіріс запастарына төмендегі аталғандардың қайсысы жатады?

қоймадағы дайын өнімдер;

тиеліп жіберген бұйымдар;

ақша қаражаты;

аяқталмаған өндіріс;

шикізаттар, негізгі материалдар, отын, жабдықтар.

Вопрос № 6. Кәсіпорында жыл бойы жұмысшылардың орта тізімдегі саны 600 адам. Жыл бойы өз еркімен 37 адам жұмыстан кетті, еңбек тәртібін бұзғаны үшін 5 адам жұмыстан шығарылды, 11 адам зейнетке шықты, жоғарғы және басқадай оқу орындарына, армия қатарына 13 адам кетті, кәсіпорынның басқа бөлімшелеріне және басқа жұмысқа 30 адамдарды ауыстырды. Осы мәліметтерді қолдана отырып анықтау керек: Кадрлардың кету коэффициентің (%);

0,08

0,09

0,11

0,15

0,18

Вопрос № 7. Дұрыс анықтаманы көрсетіңіз, адам капиталына салынған инвестициялар:

басқа кәсіпорындардың бағалы қағаздарына салынған инвестициялар, кәсіпорынның нақты жұмыспен қамтылған және потенциал жұмысшыларын қалыптастыруға жұмсалған инвестициялар;

айналым қаражаттары, біліктілікті көтеруге салған инвестициялар

кәсіпорынға үлестік қатысу, біліктілікті көтеруге салған инвестициялар;

негізгі қорлар, біліктілікті көтеруге салған инвестициялар;

кәсіпорынның нақты жұмыспен қамтылған және потенциал жұмысшыларын қалыптастыруға жұмсалған инвестициялар, біліктілікті көтеруге салған инвестициялар;

Вопрос № 8. Дұрыс жауапты көрстеіңіз, өнімнің өзіндік құның есептеу:

Калькуляция

Өндірістік өзіңдік құн

Коммерциялық өзіндік құн

Технологиялық өзіндік құн

Толық өзіндік құн.

Вопрос № 9. Айналымдық қаражаттар деген не?

өндіріс процесіне кірген еңбек құралдары;

кәсіпорын қоймасындағы дайын өнім;

құрамында өндіріс сферасында қызмет ететін еңбек заттары бар өнеркәсіптің өндірістік қорларының бөлігі;

өндіріс процесінің үздіксіздігін қамтамасыз ету мақсатында айналым қорына салынған ақша – қаражаттарының жиынтығы;

өнім өткізу үшін төлеу тәртібімен ақша - қаражаттарының уақытында түсуі.

Вопрос № 10. Дербес кәсіпорындардың экономикалық тұрғыда ерікті бірлестігі, қауымдастығы?

синдикат

картель

консорциум

концерн

ассоциациялар.

Вопрос № 11. Төменде берілген нұсқалардан өнім инновациясының анықтамасын көрсетіңіз:

технологиялық жаңа және техникалық жетілдірілген өнімдерді дайындау және өндіріске енгізу;

технологиялық жаңа өнімдерді дайындау;

технологиялық жетілдірілген өнімдерді дайындау;

техникалық жаңа және технологиялық жетілдірілген өнімдерді дайындау және өндіріске енгізу;

технологиялық жаңа және технологиялық жетілдірілген өнімдерді дайындау және өндіріске енгізу.

Вопрос № 12. Төмендегілердің қайсысы өндірістік қорларға жатады?

Тұрғын үй,коммуналдық шаруашылық салалары;

Денсаулық, білім, мәдениет салалары;

Құрылыс, ауыл шаруашылығы, автомобиль көлігі;

Мәдениет, құрылыс салалары;

Ауыл шаруашылық, білім салалары.

Вопрос № 13. Сапалық тозудың себептеріне жатпайды:

еңбек құралдары конструкциясының жетілдірілуі;

еңбек құралдарын дайындау технологиясының жақсаруы;

еңбек құралдарын жиі пайдалану;

өнімділігі жоғарырақ негізгі құралдардың пайда болуы;

еңбек құралдарын өндіретін салаларда ғылыми – техникалық прогресс жетістіктерін пайдалану.

Вопрос № 14. Төмендегілердiң қайсысы жалпы шығынды сипаттайды:

MC;

FC + VC;

FC + VC + MC;

VC – FC;

( FC + VC ) / Q.

Вопрос № 15. Өздерінің орындайтын қызметіне байланысты өнеркәсіп өндірісіндегі қызметкерлер екі негізгі категорияға бөлінеді:

өндірістік және өндірістік емес қызметкерлер;

негізгі және көмекші;

маусымдық және уақытша жұмысшылар.

жұмысшылар және қызметкерлер;

кызметкерлер және өндірісте емес қызметкерлер;

Вопрос № 16. Кестедегі мәліметті пайдалана отырып белгісізді табыңыз. (ондық бөлшек күйінде көрсетіңіз және үтірден кейін екі цифр көрсетіңіз)

2,5

4,3

1,35

1,25

3,5

Вопрос № 17. Қандай коэффициент қарыз капиталының меншіктілікке (жарғылық капитал, пайда және қаржы иелері) ара салмағын бейнелейді.

орташа өтімділіктің коэффициенті

тез өтімділіктің коэффициенті

төлем қабілеттілігінің коэффициенті

баяу өтімділіктің коэффициенті

дебиторлық қарыздардың айналым коэффициенті

Вопрос № 18. Айналмалы нормативтік және негізгі өндірістік қорларды банктерден алған несиелерді шегергендегі бюджетке түсетін жалпы баланстық пайда:

анықталған

базистік

есептеулік

тұрақты

шекті

Вопрос № 19. төмендегі жауаптардан өнеркәсіп - өндірістік персоналға қандай категория жататының көрсетіңіз:

асхана және сауда жұмысшылар саны;

негізгі өндірістік емес қызметпен айналысатын жұмысшылар саны;

негізгі өндірістік процесспен мүдделі емес;

негізгі өндірістік қызметпен айналысатын жұмысшылар саны;

өнім өткізу және фирмалық дүкен жұмысшылары.

Вопрос № 20. Меншіктің әр түрлі формалары және шаруашылық тетігінің ықпалымен жүзеге асатын нақты және өткен еңбекті үнемдеу?

ресурстарды толық пайдалану

материалдық ресурстар

ресурстарды пайдаланау

шикізатты пайдалану

ресурстарды сақтау.

Вопрос № 21. Экономикалық жүйедегі капитал көлемінің ұлғаюы, яғни адамдармен жасалатын өндірістік ресурстардың ұсынысы көбеюі:

инвестиция;

кәсіпкерлік;

өндіріс;

несие;

ссуда.

Вопрос № 22. Берілген жауаптардан дұрыс нұсқаны көрсетіңіз, жұмыскердің еңбек өнімділігінің өсуі

еңбекақыны өзгерту үшін жасалатын шара;

зейнетақыға ерте шығуға мүмкіндік береді

еңбек демалысына шығуға мүмкіндік береді

еңбекақыны ұлғайтуға мүмкіндік береді

еңбек нарығының негізгі мақсатымен парапар

Вопрос № 23. Қажеттілікті және тұтынушының артықшылығын қалыптастыру, рынокты жан-жақты және нақтылы зерделеу, сол сияқты рынокқа белсенді ықпал ету:

ремаркетинг

PR (паблик рилейшнз)

синхромаркетинг

маркетинг

менеджмент

Вопрос № 24. Төменде берілген жауаптардан дұрыс нұсқпны көрсетіңіз, коммерциялық шығындар дегеніміз-

Өнімді өткізуге байланысты шығындар

Цехты басқару аппаратының жалақысы

Фирманың басқару қызметімен байланысты шығындар

Тәжірибелік жұмыстарына арналған шығындар

Әлеуметтік адарымдарға байланысты шығындар

Вопрос № 25. Қандай жағдайда өндіріс тиімді болып есептеледі?

оған қолдағы барлық еңбек ресурстары пайдаланылатын болса;

оған қолдағы барлық өндірістік ресурстар пайдаланылатын болса;

қолдағы барлық ресурстар пайдаланылатын болса;оған қолдағы

бұл жерде өндірістік факторлардың кемімелі өнімділігі әсер етеді;

қолдағы ресурстардың ең кемі жартысы пайдаланылатын болса.

Вопрос № 26. Төмендегілердің қайсысы белгілі мұқтаждылықты қанағаттандыруға үлкен себепші болатын өнімнің пайдалылығының жиынтық ерекшелігі:

өнім ассортименті

өнім сапасы

өнім шығындары

өнім бағасы

өнім көлемі

Вопрос № 27. заңды тұлғалар бірлескен шаруашылық қызмет туралы шарт негізінде нақты шаруашылық міндеттерін шешу үшін белгілі бір ресурстарды біріктіріп, күш – жігерді үйлестіретін ерікті түрдегі тең құқықты уақытша бірлестік?

концерн

трест

пул

консорциум

картель

Вопрос № 28. Еңбек және кәсіпкерлік қызмет қай ресурс түріне жатады?

экономикалық ресурстар

еңбек ресурстары

қаржы ресурстары

материалдық ресурстар

дұрыс жауабы жок

Вопрос № 29. Төмендегілердің қайсысы кәсіпорынның меншікті капиталына кіреді?

қарыздық қаражат;

жарғылық капитал;

резервтік капитал;

қосымша капитал;

ақша - қаражаттары.

Вопрос № 30. Кестедегі келтірілген мәлімет бойынша белгісізді табыңдар

80 тиын

16/15 теңге

1 теңге

87,50 тиын

7/8 тиын