Тестирование

Дисциплина: Қаржылық есеп

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Материалды өндіріске жіберу үшін қандай құжат рәсімделеді

материал қозғалысы туралы есеп тізімі

жол парақ

жапсырма

есепшот фактура

шығыс кассалық ордері

Вопрос № 2. Негізгі қаражаттар тозуын есептеу тәсілі

үжемелі, кумулятивтік, қалдығы азаятын

кумулятивтік, қалдығы азаятын, қос регрессиялы

өндірістік кумулятивтік

тозудың орташа нормалары бойынша

кумулятивтік, қос регрессиялы, қалдығы азаятын, өндірістік

Вопрос № 3. Ақпараттық бостандық пен еркіндік туралы мынадай бейтарап ұстаным айталады:

абайлау

анық-қанығына жету

түсініктілік

тізбектілік

бейтараптық

Вопрос № 4. Бухгалтерлiк жазба қандай жеткiзушiлерден құрылыс материалдарының түсуiн бейнелеп көрсетедi

Дт 1317 Кт 3310

Дт 3310 Кт 1317

Дт 1315 Кт 3310

Дт 1310 Кт 3310

Дт 1320 Кт 1030

Вопрос № 5. ... сәйкес ТМҚ есеспке алу ұйымдастырылды

ТМҚ есепке алу бойынша нұсқаулық

ТМҚ есепке алу бойынша ережесі

СБУ № 5

Шоттардың типтік жоспары

СБУ № 7

Вопрос № 6. Табыс және шығындар бойынша бухгалтерлік есепте мойынға алады

жіберілген

абайлауға

қызметтің толассыздығын

анық-қаныққа

тізбектіліктер

Вопрос № 7. Сақтық қаржының синтетикалық есебі тараушаның есепшоттарында жүзеге асады

5300

5400

5100

5000

5200

Вопрос № 8. Ұйымның шаруашылық қызметінің жинақталған деректері ...... көрініс табады

есепшот жүйесінде

калькуляцияларда

есептілікте

түгендеулерде

сарапшылықта

Вопрос № 9. Акционерлердің арасында бөліске түсетін таза табыстың бөлігі - бұл

акция

жана кірістер

үлес

облигация

Кепілдеме қағаз

Вопрос № 10. Ағымдағы төлем есебiнен зейнетақы қорына жарна аударылған

Дт 1030 Кт 5010

Дт 3310 Кт 1317

Дт 3310 Кт 3010

Дт 3220 Кт 1030

Дт 1320 Кт 1030

Вопрос № 11. Қарызшыны (немесе операциялық циклда) теңгерiмдi нақты датадан төлеу мерзiмiмен мiндеттеме бiр жылдан астам, ұзағырақ ұзаққа созыл деп аталған соған сәйкес

қысқа мерзiмдi

жедел

ұзақ мерзiмдi

күмәндi

мерзiмiнен өтiлгенi

Вопрос № 12. Төмендегі аталған күндердің қайсысы тәжірибелік сатуда жазылады

тауардың аттануының күні

тауардың жеткізуінің күні

есепшот фактуралар шығар күні

тауардың төлемақысының күні

шарт жасаған күні

Вопрос № 13. Есеп беретін тұлғаның дебиторлық берешегін жабу үшін кассаға ақша қаражаты түскенде қандай бухгалтерлік жазба жүргізіледі

Дт 1010 Кт 1230

Дт 1010 Кт 4010

Дт 1010 Кт 1210

Дт 1010 Кт 6010

Дт 1010 Кт 1250

Вопрос № 14. Уақытша бос қаржылар

касса, есептік есепшот, валюталық есепшот

вексельтер

бағалы қағаздар, акциялар, облигациялар

транспорттар, машиналар және жабдық

ұзақ мерзімді қаржы жұмсалымдары

Вопрос № 15. Ұйымның есептік аппараты бір басты бухгалтерияға негіздеоген, бұл

орталықсыздандырылған бухгалтерия

өндірістік бөлімше

орталықтандырылған бухгалтерия

жартылай орталықсыздандырылған бухгалтерия

касса

Вопрос № 16. Банк пен заңды тұлға арасында келісім-шарт жасасу үшін мына құжатты көрсету міндетті емес

құрылтайшылық келісім-шарты

теңгерім

кәсіпорынның жарғысы

қолдардың үлгісі бар карточка

салық қызметтері органдарының анықтамалары

Вопрос № 17. Барлық есептік ақпараттар мына ақпаратарға бөлінеді:

талдағыш және статистикалық есеп

салықтық, бухгалтерлік және статистикалық есеп

салық есебі, шұғыл анализ және статистикалық есеп

нормативтік, есептік, жоспарлы

бухгалтерлік және шұғыл анализді

Вопрос № 18. Кассадан жұмыскерлерге сомалар берілді. Қандай регистрлерде бұл көрсетіледі

№ 7 журнал ордерде және ведомость № 1

журнал ордері № 7және № 1

журнал ордері №7

журнал ордері № 1

шығынның кассалық ордері

Вопрос № 19. Қандай бухгалтерлік табыс салығы жұмыскер қызметақысынаң құралады

;Дт 3350 Кт 1010

;Дт 3120 Кт 1030

Дт 3350 Кт 3120

Дт 3110 Кт 1030

Дт 3130 Кт 1030

Вопрос № 20. Шаруашылық операциясының мазмұнын ашыңыз: Дт 1060 Кт 3510

шет елдік жеткізушіге алғытөлем есептелді

шет елдік сатып алушыға алғытөлем берілді

шет елдік сатып алушыдан алғытөлем алынды

шет елдік жеткізушіден алғытөлем алынды

шет елдік жеткізушіге алңытөлем төленді

Вопрос № 21. Жұмысшы іссапардан келгеннен кейін неше күннің ішінде аванстық есебін беру керек

бес

екі

үш

төрт

он

Вопрос № 22. Өзiндiк құнның ең кiшiсi анықтама үшiн және қорды өткiзу таза құн тауарлық-заттық баланстық құннан ең кiшi мағынасын таңдайды және әдiс қордан әр атауды өткiзу таза құн тауарлық-заттық -

Фифо

орташа өлшемдi құн

бап бойынша

негiзгi тауарлық групптердi әдiс

қорлардың ортақ деңгейiн әдiс

Вопрос № 23. Ақпараттың қаржы бөлiп шығаруларында ашылуға есеп саясатының бағыты қағидат сәйкес келуi керек:

алды-артын байқау

маңыздылық

салыстырушылық

қызметтiң үздiксiздiгi

түсiнiктiлiк

Вопрос № 24. Қандай операция Дт 7470 Кт 1320 корреспонденттік шотымен бе йнеленді?

дайын өнімдерді есептен шығару

дайын өнімдерді ТМҚ өзіндік құнына есептен шығару

дайын өнімді жоғалту

тауарды өзіндік құнына есептен шығару

сұрапыл апат нәтижесінде дайын өнімді есептен шығару

Вопрос № 25. Кәсіпорынның есептік есепшотына банктің кредиті түсті

Дт 1030 Кт 4010

Дт 1010 Кт 3520

Дт 4010 Кт 1010

Дт 1010 Кт 4020

Дт 1050 Кт 4010

Вопрос № 26. Акционерлiк капитал не тұрды

несие, несие

ТМЗ, инвестиция

пайда

шығарылған капитал

жарғылық капитал

Вопрос № 27. Материалдардың нақты өзіндік құнына косылады:

Шығынды тасумен жүк түсіруге

Өндіріс шығындары және коммуналдық қызметтің

Сатып алушылық құн және өндіріс шығыны

Сатып алушылық құн және транспорттық дайындау шығындары

Сатылатын құн және транспорттық дайындау шығындары

Вопрос № 28. Қалдығы азаю тәсілімен амортизацияны есептеу тәсілі жүргізіледі

ағымдағы құнынан

теңгерімдік құнынан

бастапқы құнынан

нарықтық құнынан

тарату құнынан

Вопрос № 29. Төлем есебiнен қосымша құн салықтарды санап шықты.

Дт 1030 Кт 6010

Дт 3130 Кт 1030

Дт 3310 Кт 3010

Дт 7210 Кт 1030

Дт 1320 Кт 1030

Вопрос № 30. Кассаның түгендеуiнiң жанында айқындалған артықшылықтар

Дт 7410 Кт 2414

Дт 1010 Кт 1253

Дт 3310 Кт 3011

Дт 3010 Кт 1030

Дт 1010 Кт 6280