Тестирование

Дисциплина: Қаржылық есеп

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Табыс және шығын бухгалтерлiк есепте танады және түсудiң өлшемi бойымен есеп беруде бейнелеп көрсетедi және қағидат пайда болу -:

есептеп шығару

алды-артын байқау

қызметтiң үздiксiздiгi

анықтық

тiзбек

Вопрос № 2. №7 ордер журналында есеп беретін тұлғамен қатар не есептелініп жүргізіледі

синтетикалық шот

аналитикалық шот

синтетикалық және аналитикалық шот

транзиттік шот

теңгерімсіз шот

Вопрос № 3. Жұмысшы іссапардан келгеннен кейін неше күннің ішінде аванстық есебін беру керек

бес

екі

үш

төрт

он

Вопрос № 4. Жұмысшының еңбек ақысынан алған ссудасынан берешегін шегеру қандай бухгалтерлік есепте көрсетіледі

Дт 3350 Кт 2020

Дт 3350 Кт 6280

Дт 3350 Кт 1250

Дт 3350 Кт 3390

Дт 3350 Кт 3110

Вопрос № 5. Төлем есебiнен қосымша құн салықтарды санап шықты.

Дт 1030 Кт 6010

Дт 3130 Кт 1030

Дт 3310 Кт 3010

Дт 7210 Кт 1030

Дт 1320 Кт 1030

Вопрос № 6. Материалды өндіріске жіберу үшін қандай құжат рәсімделеді

материал қозғалысы туралы есеп тізімі

жол парақ

жапсырма

есепшот фактура

шығыс кассалық ордері

Вопрос № 7. Ағымдық жалдың шарттарында негізгі ақы-пұлдың түсімі

Дт 2411-2417 Кт 3360

Дт 2411-2417 Кт 6210

Дт 2411-2417 Кт 6220

Дт 2411-2417 Кт 1010

Дт 2411-2417 Кт 3390

Вопрос № 8. Тиелген дайын өнімнің нақтылы өзіндік құны есептеп алынды. Шоттардың корреспонденциясын көрсетіңіз.

Дт 1320 Кт 3310

Дт 7010 Кт 1320

Дт 1210 Кт 1320

Дт 1320 Кт 7010

Дт 1310 Кт 3310

Вопрос № 9. Өткiзiлген өнiмге қарыз валюталық шотқа түсті.

Дт 1050 Кт 1210

Дт 3310 Кт 1317

Дт 1315 Кт 3310

Дт 1310 Кт 3310

Дт 1030 Кт 5010

Вопрос № 10. Банк пен заңды тұлға арасында келісім-шарт жасасу үшін мына құжатты көрсету міндетті емес

құрылтайшылық келісім-шарты

теңгерім

кәсіпорынның жарғысы

қолдардың үлгісі бар карточка

салық қызметтері органдарының анықтамалары

Вопрос № 11. Егер бiрдей нөл енжар есеп бойымен ақырғы сальдо:

есеп бойымен ағымында ай қозғалыс болмады

тең дебет айналымына кредит айналымы плюс бастапқы сальдо

бойымен сальдо енжар есеп жоқ

дебет бойымен айналымға тең бол несие бойымен айналым

несие бойымен бiрдей айналым бастапқы сальдо

Вопрос № 12. Ақпараттық бостандық пен еркіндік туралы мынадай бейтарап ұстаным айталады:

абайлау

анық-қанығына жету

түсініктілік

тізбектілік

бейтараптық

Вопрос № 13. Қаржының тартуының шұғылданушы заңды тұлғалар арқылы шығарылған бағалы қағаздар және өз аттынан бағалы қағаз иелердің алдында міндеттемелерді орындайды

делдалдер

дилерлер

эмитенттер

инвесторлар

акционерлер

Вопрос № 14. Тапсырыс беруші мен сатып алушы кредиторлық берешегі қандай есептік шотқа есептелінеді

Дт 1030 Кт 1210

Дт 3390 Кт 1210

Дт 1210 Кт 3390

Дт 1010 Кт 1210

Дт 1210 Кт 1010

Вопрос № 15. Қаржы жарғысының акционерлік қоғам ұлғайғанын қамтылады

5010 дебитке, 5020

5010 кредитке, 5020

5030 дебитке

5030 кредитке

5110 кредитке

Вопрос № 16. «ФИФО» әдісінің ерекшелігі неде

реалисттік өндірістік шығындарға әкеледі

есеп саны ең аз мөлшерде болады

ТМҚ реалисттік баға береді

өндірістік қор мен шығынға реалисттік баға беред

қор есебін жеңілдетеді

Вопрос № 17. Өзiндiк құнның ең кiшiсi анықтама үшiн және Запасово өткiзу таза құн тауарлық-заттық баланстық құннан ең кiшi мағынасын таңдайды және әдiс Запасово әр тобының өткiзуi таза құн тауарлық-заттық -

Фифо

орташа өлшемдi құн

бап бойынша

негiзгi тауарлық групптердi әдiс

Қорлардың ортақ деңгейiн әдiс

Вопрос № 18. Жылдық есеп беру мазмұнына косымша өзгерістер енгізілуі

қолхатпен

қосымша жазбалармен

түсініктеме жазбалармен

қосымша бланк толтырылуымен

арыз

Вопрос № 19. Есептеу саясаты өзгеруі мүмкін егер

меншік иесі өзгерсе

аукциондық

дивиденд түрінде шыққанда

физикалық немесе моральдық тозуда

кәсіпорынды тарату

Вопрос № 20. Жұмысшының жалақысынан орындау қағазы үшін қарызы шегерілгені қандай бухгалтерлік жазбада көрсетіледі

Дт 3350 Кт 3130

; Дт 3350 Кт 3190

Дт 3350 Кт 3230

Дт 335 Кт 6280

Дт 3350 Кт 4010

Вопрос № 21. вексельте көрсетілген ақша сомам төлемге соңында вексельтің айналымының мерзімінің при болмағандық негізгі соманың төлемінің шартының сәйкес мен оның төлемінің тағайынды кестесімен в мерзімін ұзартуды подлежащие пайыздарды ішіне алмайтын

Вексельтің номиналды құны

Вексельтің шынайы құны

Вексельтің нарықтық құны

Вексельтің нормативтік құны

Вексельтің әділ құны

Вопрос № 22. Аурулық парағы төленеді ма, егер жұмыскер ақысыз демалыста болса?

Төленбейді

Төленеді

50% - ы төленеді

Егер жұмыскер ауыр жағдайда болса төленеді

Егер жұмыскерге опа жасалса төленеді

Вопрос № 23. Жалға беру ақысынан түскен сомма, жалга беру келісім шартына сәйкес көрінеді

Дт 1210 Кт 6260

Дт 1260 Кт 3130

Дт 1030 Кт 1260

Дт 1260 Кт 6260

Дт 1010 Кт 1260

Вопрос № 24. Кассаға сатып алушылар олардың дебиторлық қарызын өтейтін ақшалай қаражатты енгізді. Шоттардың корреспонденциясын көрсетіңіз.

Дт 1210 Кт 1010

Дт 1010 Кт 1210

Дт 1010 Кт 1252

Дт 1315 Кт 3310

Дт 3310 Кт 1030

Вопрос № 25. Не есебiнен өндiрiстiк кооперативтердегi жарғылық капитал қалыптасады

активтер

айналым қаражаты

меншiктi капитал

жарналар

акция

Вопрос № 26. Сақтық қаржының синтетикалық есебі тараушаның есепшоттарында жүзеге асады

5300

5400

5100

5000

5200

Вопрос № 27. Күндердегi қорлар айналымдылығының кезеңi формула бойымен анықталады

қорлар / іске асырылған өзіндік қорлар) * 365

іске асырылған өзіндік қорлар / қорлар) * 365

қорлар - іске асырылған өзіндік қорлар) * 365

қорлар+ іске асырылған өзіндік қорлар) /365

қорлар* іске асырылған өзіндік қорлар) 365

Вопрос № 28. Жалгерлік төлемақысы қолма-қол кассаға түсті

Дт 1210 Кт 6260

Дт 1260 Кт 3130

Дт 1030 Кт 1260

Дт 1260 Кт 6260

Дт 1010 Кт 1260

Вопрос № 29. Касадан еңбекақы берілгенде қандай құжаттар рәсімделеді

есеп айырысу тізімдемесі

төлем тізімдемесі

жұмыс уақытының тізімдік есебі

есеп айырысу-төлем тізімдемесі

кіріс-шығыс кассалық ордері

Вопрос № 30. Күдікті алымсақ-берімсектерге жасалатын резерв есепшоттардың келесі хат-хабарымен қамтылады

Дт 1290 Кт 7210

Дт 1290 Кт 6010

Дт 7210 Кт 1290

Дт 7010 Кт 1290

Дт 1290 Кт 1010