Тестирование

Дисциплина: Қаржылық есеп

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Инвестиция сарапшылығының қандай әдістері тәжірибеде пайдаланылады

ағымдық құнға сарапшылығы

номиналды құнға сарапшылығы

құнның төмендеткен сарапшылығы

барлық жауаптар дұрыс

дұрыс 1 және 2

Вопрос № 2. Кәсіпорынның қаржылы есебі тұрады:

бастапқы құжат және бастапқы есептеме бөлшек

бас кітап пен ордерлік журнал

бас кітап пен қаржылық есептеменің нәтижесі

ақша қаражаты және бухгалтерлік баланс есебінен

бухгалтерлік баланстағы ақша қаражатының пайдасы мен шығысы туралы есебінен

Вопрос № 3. Құралдың өзіндік құнын бағалаудың неше түрі бар

бес

екі

үш

төрт

алты

Вопрос № 4. ... сәйкес ТМҚ есеспке алу ұйымдастырылды

ТМҚ есепке алу бойынша нұсқаулық

ТМҚ есепке алу бойынша ережесі

СБУ № 5

Шоттардың типтік жоспары

СБУ № 7

Вопрос № 5. Күндердегi қорлар айналымдылығының кезеңi формула бойымен анықталады

қорлар / іске асырылған өзіндік қорлар) * 365

іске асырылған өзіндік қорлар / қорлар) * 365

қорлар - іске асырылған өзіндік қорлар) * 365

қорлар+ іске асырылған өзіндік қорлар) /365

қорлар* іске асырылған өзіндік қорлар) 365

Вопрос № 6. Есеп берудің журнал-ордерлік түрі кезінде келесі тізілімдер толтырылады

мемориалдық ордерлер

айналымдық ведомость

журнал - Басты

басты кітап

операциялар журналы

Вопрос № 7. Бухгалтерлiк жазба қандай жеткiзушiлерден құрылыс материалдарының түсуiн бейнелеп көрсетедi

Дт 1317 Кт 3310

Дт 3310 Кт 1317

Дт 1315 Кт 3310

Дт 1310 Кт 3310

Дт 1320 Кт 1030

Вопрос № 8. Негізгі қаражаттарды қандай белгілері бойынша әрекет ететін және әрекет етпейтін деп бөледі?

тағайындалуы бойынша

заттық құрамы бойынша

тиесілігі үшін

пайдалану сипаты бойынша

иемдену көзі бойынша

Вопрос № 9. Есеп беретін тұлғаның дебиторлық берешегін жабу үшін кассаға ақша қаражаты түскенде қандай бухгалтерлік жазба жүргізіледі

Дт 1010 Кт 1230

Дт 1010 Кт 4010

Дт 1010 Кт 1210

Дт 1010 Кт 6010

Дт 1010 Кт 1250

Вопрос № 10. Банк пен заңды тұлға арасында келісім-шарт жасасу үшін мына құжатты көрсету міндетті емес

құрылтайшылық келісім-шарты

теңгерім

кәсіпорынның жарғысы

қолдардың үлгісі бар карточка

салық қызметтері органдарының анықтамалары

Вопрос № 11. Кассадан жұмыскерлерге сомалар берілді. Қандай регистрлерде бұл көрсетіледі

№ 7 журнал ордерде және ведомость № 1

журнал ордері № 7және № 1

журнал ордері №7

журнал ордері № 1

шығынның кассалық ордері

Вопрос № 12. Қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді несие туралы есеп қай журнал ордерде жүргізіледі

№10 ордер журналында

№6 ордер журналында

№4 ордер журналында

№7 ордер журналында

№1 ордер журналында

Вопрос № 13. Бұл бухгалтерлік жазба нені білдіреді Дт 1010 Кт 1020

банктегі есеп шоттан кассаға ақша түсімі

құрушының жарғысының үлес қаржысынан кассаға ақша түсімі

банктегі өзге шоттардан кассаға ақша түсімі

банктегі жолай шоттардан кассаға ақша түсімі

дебиторлық берешекті жабу үшін кассаға ақша түсімі

Вопрос № 14. Шынайы активтермен қамсыздандырылған ұзақ мерзімді қарыздың бір пішіні аталады:

акция

ұзақ мерзімді вексель

үлес

облигация

Кепілдеме қағаз

Вопрос № 15. Акционерлiк капитал не тұрды

несие, несие

ТМЗ, инвестиция

пайда

шығарылған капитал

жарғылық капитал

Вопрос № 16. Өзiндiк құнның ең кiшiсi анықтама үшiн және қорды өткiзу таза құн тауарлық-заттық баланстық құннан ең кiшi мағынасын таңдайды және әдiс қордан әр атауды өткiзу таза құн тауарлық-заттық -

Фифо

орташа өлшемдi құн

бап бойынша

негiзгi тауарлық групптердi әдiс

қорлардың ортақ деңгейiн әдiс

Вопрос № 17. Есептеу саясаты өзгеруі мүмкін егер

меншік иесі өзгерсе

аукциондық

дивиденд түрінде шыққанда

физикалық немесе моральдық тозуда

кәсіпорынды тарату

Вопрос № 18. Банктің заемінің есебінен жеткізушілерге қарыз айналыстан шыққан

Дт 1310 Кт 3312

Дт 3310 Кт 3010

Дт 7110 Кт 3311

Дт 3010 Кт 1030

Дт 1010 Кт 1252

Вопрос № 19. Тапсырыс беруші мен сатып алушы кредиторлық берешегі қандай есептік шотқа есептелінеді

Дт 1030 Кт 1210

Дт 3390 Кт 1210

Дт 1210 Кт 3390

Дт 1010 Кт 1210

Дт 1210 Кт 1010

Вопрос № 20. Меншікті ақы-пұлдың жұмсалымын бағалы қағаздарды орындайтын физикалық немесе заңды тұлғалар

дилер

делдал

инвестор

эмитенттер

барлық жауаптар дұрыс

Вопрос № 21. Ақырғы теңгерімнің көрсеткіші болып табылады

жарғының қаржысы

заемдық қаржы

қаржы нәтижесі(пайда, шығын)

ақы-пұлдар есептерде

материалдық емес активтер

Вопрос № 22. Аналитикалық есепте материалдық қорларды есепке алу жүргізілед

понақтылы бағасы плюс ТЗР бойынша

/ келісім-шарттық бағасы плюс ТЗР бойынша

келісім-шарттық бағасы бойынша

көтерме бағасы бойынша

бөлшек құны бойынша

Вопрос № 23. Айтылмыш топтың вексельсін көзде- при пайыздық төлемнің калькуляциялауында номиналды құнға деген қолданатын пайыздық ұтыс тігуді

пайыздық

процентсіз

просроченные

бессрочные

атаулы

Вопрос № 24. Жүзеге асырылған жабдықтың өзiндiк құны көрсетілген

Дт 7410 Кт 2413

Дт 1010 Кт 1252

Дт 3310 Кт 3010

Дт 3010 Кт 1030

Дт 1310 Кт 3310

Вопрос № 25. Өнімді өткізу жөніндегі ҚҚС сомасының бейнеленуі

Дт 1420 Кт 3310

Дт 1210 Кт 6010

Дт 1210 Кт 3130

Дт 1420 Кт 1310

Дт 3350 Кт 3130

Вопрос № 26. Бұл бухгалтерлік жазбасы Дт 7010 Кт 1330

тауардың жүзеге асуының келісім құны

айналымның шығындары

тауарды өзіңдік құны бойынша көшіру

тауардың жүзеге асуының ндс соммасы

тауардың жүзеге асуының сатулардың соманан жеңілдіктер

Вопрос № 27. №7 ордер журналында есеп беретін тұлғамен қатар не есептелініп жүргізіледі

синтетикалық шот

аналитикалық шот

синтетикалық және аналитикалық шот

транзиттік шот

теңгерімсіз шот

Вопрос № 28. Негізгі құралдардың ағымдағы құны дегеніміз

бастапқы құн

бастапқы құн жинақталған тозуды есептемегенде

тозуды есептемегендегі қалпына келтіру құны

белгіленген күнге қазіргі нарықтық бағаның бастапқы құны

қалдық құн

Вопрос № 29. Транспорттық дайындау шығындары мөлшері

Сатып алынған материалдар көлемі

Іске асырылған матералдар көлемі

Өндіріске жұмсалған материалдар

Жеткізу,жіберудегі шығыстар соммасы

Жабдықтаушыға төленген сомма

Вопрос № 30. Сақтық дәреженi сақтау туралы қызметтiң жүзеге асыруында және шешiм қабылдау қағидат жариялайды:

анықтық

аяқталғандық

алды-артын байқау

түсiнiктiлiк

мәндiлiк