Тестирование

Дисциплина: Қаржылық есеп

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Құнға үстеме алым соммасы жалгерлік төлемақыдан көрінеді

Дт 1210 Кт 6260

Дт 1260 Кт 3130

Дт 1030 Кт 1260

Дт 1260 Кт 6260

Дт 1010 Кт 1260

Вопрос № 2. Шығыны ескерілген тауар өткізуге қатысты дайын өнім

Дт 1310 Кт 3311

Дт 3310 Кт 1030

Дт 7110 Кт 3310

Дт 3010 Кт 1041

Дт 1010 Кт 1251

Вопрос № 3. Шетін шығындарды басу үшін айтылмыш қаржы құрылады

жарғың қаржысы

изьятый қаржы

қосымша төленбеген қаржы

сақтық қаржы

қосымша төленген қаржы

Вопрос № 4. Материалдардың нақты өзіндік құнына косылады:

Шығынды тасумен жүк түсіруге

Өндіріс шығындары және коммуналдық қызметтің

Сатып алушылық құн және өндіріс шығыны

Сатып алушылық құн және транспорттық дайындау шығындары

Сатылатын құн және транспорттық дайындау шығындары

Вопрос № 5. Таза кiрiс үлеспайдалар түрiнде акционерлердің арасында таратылмаған және басқа мақсаттарға қолданылмаған: анықтамасы

қорытынды табыс

өтелмеген залал

үлестiрiлмеген табыс

меншiктi капитал

пайда

Вопрос № 6. Айналымды капитал өзіне не қосады?

инвестициялар

ақшалы ақы-пұлдар

сақтық қаржы

кредит

акционерлік қаржы

Вопрос № 7. Кәсіпорынның есептік есепшотына банктің кредиті түсті

Дт 1030 Кт 4010

Дт 1010 Кт 3520

Дт 4010 Кт 1010

Дт 1010 Кт 4020

Дт 1050 Кт 4010

Вопрос № 8. Бұл бухгалтерлік жазба нені білдіреді Дт 1010 Кт 1020

банктегі есеп шоттан кассаға ақша түсімі

құрушының жарғысының үлес қаржысынан кассаға ақша түсімі

банктегі өзге шоттардан кассаға ақша түсімі

банктегі жолай шоттардан кассаға ақша түсімі

дебиторлық берешекті жабу үшін кассаға ақша түсімі

Вопрос № 9. Финанстық риски болады

іскер және іскер емес

нарықтық және іскер

номиналды және нарықтық

түзу және номиналды

қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді

Вопрос № 10. Құрылтайшылардан жарғылық капиталға алынған ақшалай салым төлемінің есебi.

Дт 1317 Кт 3310

Дт 3310 Кт 1317

Дт 1315 Кт 3310

Дт 1310 Кт 3310

Дт 1030 Кт 5010

Вопрос № 11. Құралдың өзіндік құнын бағалаудың неше түрі бар

бес

екі

үш

төрт

алты

Вопрос № 12. Қандай бухгалтерлік жазбада шығын сомасының тауарда жүзеге асуының беттерге қамтылад

Дт 7210 Кт 1250

Дт 8048 Кт 1250

Дт 8011 Кт 1250

Дт 7010 Кт 1250

Дт 7110 Кт 1250

Вопрос № 13. Активті капитал бөлінеді

меншікті және заемдық

негізгі және айналымды

айналымды емес және меншікті

заемдық және айналымды

меншікті және негізгі

Вопрос № 14. Табыс және шығын бухгалтерлiк есепте танады және түсудiң өлшемi бойымен есеп беруде бейнелеп көрсетедi және қағидат пайда болу -:

есептеп шығару

алды-артын байқау

қызметтiң үздiксiздiгi

анықтық

тiзбек

Вопрос № 15. Өңдеуге тапсырылған материалдар. Шоттың нөмірін көрсетіңіз

счет 1315;

счет 1316;

счет 1310;

счет 1312;

счет 1314

Вопрос № 16. Жұмысшы іссапардан келгеннен кейін неше күннің ішінде аванстық есебін беру керек

бес

екі

үш

төрт

он

Вопрос № 17. Коммерциялық шығынның бір түрін белгілеңіз

материалды дайындау шығыны

жабдықтаушымен есеп айрысу

өндірістегі жұмысшыларға еңбекақы төлеу

материалды буу үшін ыдысқа шығын

әкімшілік шығыстар

Вопрос № 18. Жарғы капиталының құрылуына негізгі нормативтік құжаттар жатады

акті және теліндемелер

ҚР азаматтық кодексі және заңның шаруашылық серіктестіктерде

кассалық ордерлер

құрылтай келісім және кассалық ордерлер

журнал - ордер № 9

Вопрос № 19. Араның қайта бағалауының әдiстерi

индекстiк әдiс

қайта есеп тура әдiс

тәуелсiз аудиторлық фирманы қайта бағалау

әдiс индуктивтi

адал жауаптар ал, болып табыл

Вопрос № 20. Есептік аппарат жеке өндірістік бөлімшелерге негізделген, бұл

орталықсыздандырылған бухгалтерия

өндірістік бөлімше

орталықтандырылған бухгалтерия

жартялай орталықсыздандырылған бухгалтерия

касса

Вопрос № 21. Негізгі қаржыға жатпайды

негізгі ақы-пұлдар

ТМҚ

материалдық емес активтер

аяқталмаған құрылыс

инвестициялар

Вопрос № 22. Инвестиция сарапшылығының қандай әдістері тәжірибеде пайдаланылады

ағымдық құнға сарапшылығы

номиналды құнға сарапшылығы

құнның төмендеткен сарапшылығы

барлық жауаптар дұрыс

дұрыс 1 және 2

Вопрос № 23. Шығындар өндіріс барысында бөлінеді

тура және жанама

жай және кешенді

шартты турде тұрақты және шартты түрде ауыспалы

негізгі және үстеме

негізгі және ауыспалы

Вопрос № 24. Қорды есептеудi осы жүйенiң жанында тауарлық-заттық түсулердi ТМЗ толық шағылысу баланстық есепке жүргiзедi және қор қатардан шығу

периодты есептесу

үздiксiз есептесу

сальдолық әдiс

сандай - ақшаға шаққанда әдiс

орташа өлшемдi құнды әдiс

Вопрос № 25. Алғашқы ақша қаражатының қозғалысының жазбасы қайда тіркеледі

касалық кітапта

кіріс-шығыс касалық ордерінде

шығыс кассалық ордерінде

№1 немесе №2 ордер журналында

№1 немесе №2 ордер журналында

Вопрос № 26. Қордың нақты бар болудың қорды есептеудi осы жүйенiң жанында тауарлық-заттық тауарлық-заттық мерзiмдi өткiзген қолма-қол қорлардың түгендеуiнiң нәтижелерiне арналған анықталады

периодты есептесу

үздiксiз есептесу

сальдолық әдiс

сандай - ақшаға шаққанда әдiс

орташа өлшемдi құнды әдiс

Вопрос № 27. Өзiндiк құнның ең кiшiсi анықтама үшiн және қорды өткiзу таза құн тауарлық-заттық баланстық құннан ең кiшi мағынасын таңдайды және әдiс қордан әр атауды өткiзу таза құн тауарлық-заттық -

Фифо

орташа өлшемдi құн

бап бойынша

негiзгi тауарлық групптердi әдiс

қорлардың ортақ деңгейiн әдiс

Вопрос № 28. Күдікті қарыз бойынша қор есебінің негізгі регистірі

№11 ордер журналы

№8 ордер журналы

№1 ордер журналы

№10 ордер журналы

№2 ордер журналы

Вопрос № 29. Қандай бухгалтерлік жазба өнімнің алушыларға деген құралатын бағасы беріледі

Дт 1210 Кт 1320

Дт 7010 Кт 1320

Дт 1210 Кт 7010

Дт 1210 Кт 6010

Дт 1210 Кт 1320

Вопрос № 30. "Депонировано" деген не?

жіберілген, бірақ берілмеген қызметақы

берілген қызметақы

қызметақы есебімен демалыс құнаң МРП шегерімі

қызметақы есебінен ақша-несиесіне шегерімі

әкімшіліктің қызметақысы