Тестирование

Дисциплина: Қаржылық есеп

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Акционерлердің арасында бөліске түсетін таза табыстың бөлігі - бұл

акция

жана кірістер

үлес

облигация

Кепілдеме қағаз

Вопрос № 2. Транспорттық дайындау шығындары мөлшері

Сатып алынған материалдар көлемі

Іске асырылған матералдар көлемі

Өндіріске жұмсалған материалдар

Жеткізу,жіберудегі шығыстар соммасы

Жабдықтаушыға төленген сомма

Вопрос № 3. Инвестиция сарапшылығының қандай әдістері тәжірибеде пайдаланылады

ағымдық құнға сарапшылығы

номиналды құнға сарапшылығы

құнның төмендеткен сарапшылығы

барлық жауаптар дұрыс

дұрыс 1 және 2

Вопрос № 4. Аурулық парағы төленеді ма, егер жұмыскер ақысыз демалыста болса?

Төленбейді

Төленеді

50% - ы төленеді

Егер жұмыскер ауыр жағдайда болса төленеді

Егер жұмыскерге опа жасалса төленеді

Вопрос № 5. .№1 журнал ордері

кредит бойынша шот 1030

кредит бойынша шот 1010

дебит бойынша 1030

дебит бойынша 1010

кредит бойынша 3310

Вопрос № 6. Жалгерлік төлемақысы ақшасыз есеп айырысумен банктегі есепшотқа түсті

Дт 1210 Кт 6260

Дт 1260 Кт 3130

Дт 1030 Кт 1260

Дт 1260 Кт 6260

Дт 1010 Кт 1260

Вопрос № 7. Бұл бұрын алған дебеттiк сальдо асатын сомаға төлеудiң iске асыру пайда болатын актив шоттағы кредит қалдығы

акция

овердрафт

салым

облигация

кепiлдеме қағаз

Вопрос № 8. Бенефициар – бұл

шетелдік фирма

ҚР орналасқан фирма

сатыпалушы

сатушы

инвестор

Вопрос № 9. Аналитикалық есепте материалдық қорларды есепке алу жүргізілед

понақтылы бағасы плюс ТЗР бойынша

/ келісім-шарттық бағасы плюс ТЗР бойынша

келісім-шарттық бағасы бойынша

көтерме бағасы бойынша

бөлшек құны бойынша

Вопрос № 10. "Депонировано" деген не?

жіберілген, бірақ берілмеген қызметақы

берілген қызметақы

қызметақы есебімен демалыс құнаң МРП шегерімі

қызметақы есебінен ақша-несиесіне шегерімі

әкімшіліктің қызметақысы

Вопрос № 11. Касадан еңбекақы берілгенде қандай құжаттар рәсімделеді

есеп айырысу тізімдемесі

төлем тізімдемесі

жұмыс уақытының тізімдік есебі

есеп айырысу-төлем тізімдемесі

кіріс-шығыс кассалық ордері

Вопрос № 12. Өнімді өткізу жөніндегі ҚҚС сомасының бейнеленуі

Дт 1420 Кт 3310

Дт 1210 Кт 6010

Дт 1210 Кт 3130

Дт 1420 Кт 1310

Дт 3350 Кт 3130

Вопрос № 13. Кіру теңгерімі кезіндегі теңгерімдік көрсеткіш болып табылады

жарғылық капиталы

қысқа мерзімді қарыз капиталы

үлестірілмейтін табыс

есептердегі қаражаттар

құнды қағаздар

Вопрос № 14. АҚ жарлық капитал шағын бөлiм есептерiнде ескерiледi

3010

1010

1330

6010

5000

Вопрос № 15. Акционердің жарналығының АҚ жарғының қаржысында душар болатын бағалы қағаздар

акциялар

облигациялар

серитификаттар

купондар

вексельдер

Вопрос № 16. Табыс және шығын бухгалтерлiк есепте танады және түсудiң өлшемi бойымен есеп беруде бейнелеп көрсетедi және қағидат пайда болу -:

есептеп шығару

алды-артын байқау

қызметтiң үздiксiздiгi

анықтық

тiзбек

Вопрос № 17. Риза, айтылмыш әдістің туралы айтылмыш алғашқы жастардың, қатынастың ортаның пайызы күдікті алымсақ-берімсектерден деген шын мәнісінде шығынның және таза жүзеге асудың арасында в кредитті подсчитывается.

Пайыздың әдісі таза жүзеге асудан в кредитті

Дебиторлық қарыздың есебінің әдісі ша төлемақының мерзімдерінің

средневзвешенной құнға

ФИФО

тұтас бірдей үлестіруге

Вопрос № 18. Есептiң какомға серiктестiк жарғылық капиталды ескерiледi

5010

5030

5020

1210

6010

Вопрос № 19. Қандай бухгалтерлік жазбада «Есеп беруші тұлға сатып алған материалдар» операциясы бейнеленеді?

Дт 1310 Кт 3310

Дт 1310 Кт 1250

Дт1250 Кт 1310

Дт 1320 Кт 1010

Дт 1250 Кт 1010

Вопрос № 20. №6 ордер журналы қандай жазбаға негізделіп толтырылады

3310 кредит шотында

3310 дебет шотында

3310 дебет және кредит шотында

3350 дебет

3350 кредит

Вопрос № 21. Жалгерлік төлемақысы қолма-қол кассаға түсті

Дт 1210 Кт 6260

Дт 1260 Кт 3130

Дт 1030 Кт 1260

Дт 1260 Кт 6260

Дт 1010 Кт 1260

Вопрос № 22. Ағымдағы төлем есебiнен зейнетақы қорына жарна аударылған

Дт 1030 Кт 5010

Дт 3310 Кт 1317

Дт 3310 Кт 3010

Дт 3220 Кт 1030

Дт 1320 Кт 1030

Вопрос № 23. Банктегі несиенің қай түрі ұзақ мерзімді болып есептелінеді

1 жылға дейінгі

1 жылдан артық

2 жылдан артық

1 жылға

3 жылдан артық

Вопрос № 24. «Кассадан қызметкердің есебіне берілді» операциясына берілген шоттардың корреспонденциясы құрайды

Дт 1010 Кт 1252

Дт 1252 Кт 1010

Дт 1210 Кт 1030

Дт 3350 Кт 1010

Дт 1210 Кт 6010

Вопрос № 25. Қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді несие туралы есеп қай журнал ордерде жүргізіледі

№10 ордер журналында

№6 ордер журналында

№4 ордер журналында

№7 ордер журналында

№1 ордер журналында

Вопрос № 26. Негізгі қаржыға жатпайды

негізгі ақы-пұлдар

ТМҚ

материалдық емес активтер

аяқталмаған құрылыс

инвестициялар

Вопрос № 27. Қандай бухгалтерлік жазбамен өнімнің өзіндік құны жүзеге асырылады

Дт 7010 Кт 1310

Дт 4010 Кт 1320

Дт 7010 Кт 8040

Дт 7010 Кт 1320

Дт 1210 Кт 1320

Вопрос № 28. Кәсiпорын өнiмдi өткiзуден түскен ақшалай түсiм кассирымен тапсырылған ағымдағы төлем есебiне берілген

Дт 1030 Кт 6010

Дт 1010 Кт 1252

Дт 3310 Кт 3010

Дт 7210 Кт 1030

Дт 1320 Кт 1030

Вопрос № 29. Тиелген дайын өнімнің нақтылы өзіндік құны есептеп алынды. Шоттардың корреспонденциясын көрсетіңіз.

Дт 1320 Кт 3310

Дт 7010 Кт 1320

Дт 1210 Кт 1320

Дт 1320 Кт 7010

Дт 1310 Кт 3310

Вопрос № 30. Жарлық капиталдың есептеуi бойымен негiзгi есеп-қисап тiзiлiмi не болып көрiнедi

банктiң көшiрмесi

№ 12-шi журнал

№ 3-шi журнал

құрылтайшылық келiсiм-шарт

журнал-ор № 1