Тестирование

Дисциплина: Қаржылық есеп

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Акционердің жарналығының АҚ жарғының қаржысында душар болатын бағалы қағаздар

акциялар

облигациялар

серитификаттар

купондар

вексельдер

Вопрос № 2. Пайдалану мерзіміне байланысты инвестициялар бөлінеді

ұзақ мерзімді

орта мерзімді

қысқа мерзімді

барлық жауаптар дұрыс

дұрыс 1 және 2

Вопрос № 3. материалдық қорларды бағалаудың негізгі тәсілдері

идентификации / айрықша (тұтас) бірегейлендіру

айрықша (тұтас) бірегейлендіру, орташа өлшенген құны

орташа өлшенген құны

Орташа өлшенген құны, бірегейлендіру

Сатып алушының көтерме және жеке бағалары

Вопрос № 4. Ұзақ мерзімді жалға негізгі ақы-пұлдың берілісі

Дт 2160 Кт 2411-2417

Дт 3360 Кт 2411-2417

Дт 1030 Кт 2411-2417

Дт 7110 Кт 2411-2417

Дт 7210 Кт 2411-2417

Вопрос № 5. Акционерлiк капитал не тұрды

несие, несие

ТМЗ, инвестиция

пайда

шығарылған капитал

жарғылық капитал

Вопрос № 6. ТМҚ қандай қаржының көріністерінен өзіне алады: міндеттемелер есептерде, фин. инвестиция, ақшалы ақы-пұлдар

жарғының қаржысы

негізгі қаржы

айналымды қаржы

заемдық қаржы

дополнительно-оплаченный қаржы

Вопрос № 7. Көмекші кәсіпорынның шығынын есептегенде негізгі көрсеткіш аналитикалық есептің қайсысына жатады

жұмыс күнінің тізімдік есебінде

№7 ордер журналында

№3 ордер журналының тізімінде

№10 ордер журналының №1 тізімінде

№10 ордер журналының №5 тізімінде

Вопрос № 8. Бекітілген құқық бойынша пайыздық ставка бойымен кепілді тіркелген табыстың иесі, ол қандай бағалы қағаз:

жай акция

артықшылықты акция

облигация

вексель

депозиттiк сертификат

Вопрос № 9. Қарыздың мерзімдерін тағайындайтын нысанды құжат

акция

ұзақ мерзімді вексель

үлес

облигация

сертификат

Вопрос № 10. Транспорттық дайындау шығындары мөлшері

Сатып алынған материалдар көлемі

Іске асырылған матералдар көлемі

Өндіріске жұмсалған материалдар

Жеткізу,жіберудегі шығыстар соммасы

Жабдықтаушыға төленген сомма

Вопрос № 11. Капитал бұл салымның енгiзуi мүмкiн емес кезге кемiнде 25 МРП болсын -

толық серiктестiк

ЖШС

ААҚ

ЖАҚ

командалық серiктестiк

Вопрос № 12. Кәсiпорын өнiмдi өткiзуден түскен ақшалай түсiм кассирымен тапсырылған ағымдағы төлем есебiне берілген

Дт 1030 Кт 6010

Дт 1010 Кт 1252

Дт 3310 Кт 3010

Дт 7210 Кт 1030

Дт 1320 Кт 1030

Вопрос № 13. Қандай бухгалтерлік жазба өнімнің алушыларға деген құралатын бағасы беріледі

Дт 1210 Кт 1320

Дт 7010 Кт 1320

Дт 1210 Кт 7010

Дт 1210 Кт 6010

Дт 1210 Кт 1320

Вопрос № 14. Шаруашылық жүргізудің қазіргі уақыттағы жағдайында бухгалтерия қандай бағыттар бойынша мамандандырылады?

басқару және қаржылық есеп

қаржылық есеп және педагогикалық қызмет

аудиторлық қызмет және бюджеттік ұйымдардағы есеп

қаржылық есеп

аудиторлық және педагогикалық қызмеь

Вопрос № 15. әдістің негізі - ал- деген күт- ақша сомамның дебиторлық қарыздың таза құнының сарапшылығында қамалатын.

Пайыздың әдісі таза жүзеге асудан в кредитті

Дебиторлық қарыздың есебінің әдісі ша төлемақының мерзімдерінің

средневзвешенной құнға

ФИФО

тұтас бірдейлестіруге

Вопрос № 16. Жалгерлік төлемақысы ақшасыз есеп айырысумен банктегі есепшотқа түсті

Дт 1210 Кт 6260

Дт 1260 Кт 3130

Дт 1030 Кт 1260

Дт 1260 Кт 6260

Дт 1010 Кт 1260

Вопрос № 17. Тауар жеткізушіден 14% құнға үстеме алымды қоса есептегенде, сатып алу құнымен 245 000 тенгеге тауар түсті. Құнға үстеме алым соммасын есептеу керек.

34 300 тенге

36 750 тенге

19 950 тенге

214 912 тенге

30 088 тенге

Вопрос № 18. Банктегі несиенің қай түрі ұзақ мерзімді болып есептелінеді

1 жылға дейінгі

1 жылдан артық

2 жылдан артық

1 жылға

3 жылдан артық

Вопрос № 19. Финанстық риски болады

іскер және іскер емес

нарықтық және іскер

номиналды және нарықтық

түзу және номиналды

қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді

Вопрос № 20. Қандай бухгалтерлік жазбада «Есеп беруші тұлға сатып алған материалдар» операциясы бейнеленеді?

Дт 1310 Кт 3310

Дт 1310 Кт 1250

Дт1250 Кт 1310

Дт 1320 Кт 1010

Дт 1250 Кт 1010

Вопрос № 21. Ағымдағы төлем есебiнен зейнетақы қорына жарна аударылған

Дт 1030 Кт 5010

Дт 3310 Кт 1317

Дт 3310 Кт 3010

Дт 3220 Кт 1030

Дт 1320 Кт 1030

Вопрос № 22. Есептік аппарат жеке өндірістік бөлімшелерге негізделген, бұл

орталықсыздандырылған бухгалтерия

өндірістік бөлімше

орталықтандырылған бухгалтерия

жартялай орталықсыздандырылған бухгалтерия

касса

Вопрос № 23. Кәсiпорынның кассасынан қызметкерлерiне дивидендтердiң төленуi

Дт 3380 Кт 1010

Дт 7210 Кт 1252

Дт 1610 Кт 1030

Дт 3220 Кт 1030

Дт 1320 Кт 1030

Вопрос № 24. Ақпараттың қаржы бөлiп шығаруларында ашылуға есеп саясатының бағыты қағидат сәйкес келуi керек:

алды-артын байқау

маңыздылық

салыстырушылық

қызметтiң үздiксiздiгi

түсiнiктiлiк

Вопрос № 25. Өткізілген өнімнен түсетін таза пайда сомасы қайда көрсетіледі

Дт 5510 Кт 5610

Дт 5610 Кт р7

Дт р 6 Кт 5610

Дт 5610 Кт 5510

Дт 1030 Кт 1210

Вопрос № 26. Қандай құжат қаражат енгізуде қолда бар кәсіпорынның есептік есепшотына банкке беріледі

жедел міндеттеме

міндеттеменің өтініші

міндеттеме

төлем тапсырмам

хабарландыру жарналығы

Вопрос № 27. .№1 журнал ордері

кредит бойынша шот 1030

кредит бойынша шот 1010

дебит бойынша 1030

дебит бойынша 1010

кредит бойынша 3310

Вопрос № 28. Қойылатын тауарлар аванстың жеткiзушiсiне аударылған

Дт 1030 Кт 5010

Дт 3310 Кт 1317

Дт 1610 Кт 1030

Дт 3220 Кт 1030

Дт 1320 Кт 1030

Вопрос № 29. Құралдың өзіндік құнын бағалаудың неше түрі бар

бес

екі

үш

төрт

алты

Вопрос № 30. Барлық есептік ақпараттар мына ақпаратарға бөлінеді:

талдағыш және статистикалық есеп

салықтық, бухгалтерлік және статистикалық есеп

салық есебі, шұғыл анализ және статистикалық есеп

нормативтік, есептік, жоспарлы

бухгалтерлік және шұғыл анализді