Тестирование

Дисциплина: Бухгалтерлік есеп қағидалары

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Ағымдағы жалға беру бойынша берешек өтелдi. Дұрыс корреспонденция шотын көрсетiңiз:

Д-т 1040 К-т12500;

Д-т 3360 К-т1040;

Д-т 1040 К-т3360;

Д-т 1040 К-т 24110

Д-т 1010 К-т1030.

Вопрос № 2. Функционалдық ролi және өндiрiстiк процестiң тағайындауы бойынша барлық қорлар бөлiнедi:

негiзгi және көмекшi;

тұрақты және ауыспалы;

тiкелей және жанама;

қайтарымды және қайтарымсыз;

көмекшi және жанама.

Вопрос № 3. Есептелген пайызды төлеу қандай бухгалтерлiк жазумен көрсетедi?

Д-т 724 К-т 7010;

Д-т 1010 К-т 1270;

Д-т 1040 К-т 1270;

Д-т 1270 К-т 1040;

Д-т 1250 К-т 1140.

Вопрос № 4. Вексельдi алу -бұл…

келешекте анықталған мерзiмде тауарды жеткiзу туралы жазбаша уәде;

келешекте анықталған мерзiмде анықталған ақша сомасын төлеу туралы жазбаша уәде;

келешекте белгiленген мерзiмде анықталған қарыз сомасын ұсыну туралы жазбаша уәде;

келешекте анықталған мерзiмде анықталған ақша сомасын ұсыну туралы жазбаша уәде;

тауарды несиеге белгiленген келешектегi мерзiмге дейiн ұсыну туралы жазбаша уәде.

Вопрос № 5. Алуға қойылған вексельдер болып:

сатып алушылар мен тапсрысы берушiлердiң берешегi

басқа да дебиторлық берешек

келешек кезеңнiң шығындары

берiлген аванстар

еншiлес серiктестiктердiң (тәуелдi) дебиторлық берешегi

Вопрос № 6. Сандық сомасы бойынша негiзгi құралдарды құнын есептен шығару әдiсi бұл:

кумулятивтiк әдiс

өндiрiстiк әдiс

қалдықты кемiту әдiсi

тепе – теңдiктiң есеппен шығару әдiсi

ЛИФО әдiсi

Вопрос № 7. Жедетiлген амортизация -бұл:

негiзгi қордың жеделтiле тозылу процесi оларды интенсивтi пайдаланумен байланысты;

негiзгi қордың баланстық құнын айналыс және өндiрiс шығынына толық аударумен нормативтiк қызмет көрсету мерзiмiмен салыстыру бойынша ең тез әдiс;

негiзгi қордың құнын алып тастау әдiсi негiзгi қордың пайдалану режимiмен сәйкес;

негiзгi қорды фактiлiк пайдалану жағдайының нормативтiк ауытқушылығы кезiнде амортизация нормасына артылатын түзету коэффициентiн қолдану;

жыл сайын шығындарға жатқызылатын қаражат құнының үлесi.

Вопрос № 8. Жабдықтаушы автокөлiкпен сатып алушы қоймасына ТМҚ-ды жеткiзуде неше данада тауарлы-көлiк үстеме қағазы толтырылады?

1;

2;

3;

4;

5.

Вопрос № 9. Жабдықтаушы қоймадан тауарларды алғанда материалды жауапты тұлғаға не берiледi?

iс сапар куәлiгi;

сенiмхат;

жол қағазы;

үстеме қағаз;

шектi жинақтама картасы.

Вопрос № 10. Қандай бухгалтерлiк құжат өнiм дайындауда жүйелi қолданылатын қордың жiберiлуiне рұқсат беру үшiн пайдаланылады:

жабдықтарды ауыстыруға арналған талап актiлерi;

шектi-жинақтама карта;

талап ету үстеме қағазы;

қойма есеп каточкасы;

кiрiс ордерi.

Вопрос № 11. Белгiлi бiрмерзiмде ақшалай баға беруде қайнар көздерiнiң құрылуы мен шаруашылықтың қаражат болуын көрсететiн екi жақты таблица түрiнде көрсетiлетiн еркiн ведомстводағы топтастырылған көрсеткiштер жүйесi– бұл:

шот;

баланс;

құжаттама;

шахматты айналымдық ведомость;

баға беру.

Вопрос № 12. Нормаландырылмаған шығындар ненiң нәтижесiнде пайда болады?

бүлiнуi;

жетiспеушiлiк;

шығындар;

тонау;

барлық жауаптар дұрыс.

Вопрос № 13. Қандай құжаттың негiзiнде журнал – ордер 1 және оған ведомость толтырылады:

қолма-қол ақша мен жарнаға төленетiн хабарландыру;

шығыс кассалық ордер;

кассирдiң есебi;

төлем тапсырмасы;

банктiң көшiрмесi (выписка).

Вопрос № 14. Пайызсыз вексельде:

пайыздық сыйақы олардың номиналды құнының құрылымдық бөлiгi болып табылады;

белгiленген пайыздық мөлшерi бар болады;

пайыздық сыйақы болып эффектiлi пайыздық мөлшерi табылады;

белгiленген пайыздық мөлшерi болмайды;

дұрыс жауап жоқ.

Вопрос № 15. Корпоративтiк табыс салығының берешегi өтелдi. Дұрыс корреспонденция шотын көрсетiңiз:

Д-т 1040 К-т12900;

Д-т 12900 К-т1040;

Д-т 1040 К-т3120;

Д-т 1040 К-т3130;

Д-т 3190 К-т 1040

Вопрос № 16. Пайыздық вексельде:

пайыздық сыйақы олардың номиналды құнының құрылымдық бөлiгi болып табылады;

белгiленген пайыздық мөлшерi бар болады;

пайыздық сыйақы болып эффектiлi пайыздық мөлшерi табылады;

белгiленген пайыздық мөлшерi болмайды;

дұрыс жауап жоқ.

Вопрос № 17. Баланс қандай құжат болып табылады:

жоспарлы;

есептiк;

есептi;

болжамдық;

есеп берудегi есебi.

Вопрос № 18. Баланстық активiнде топтасқан:

мүлiк;

қайнар көздерi;

ауыл шаруашылық процестер;

қорлар;

ауыл шаруашылық қызметiнiң нәтижелерi.

Вопрос № 19. Төлеушiнiң келiсiмiнсiз шоттан қаражатты есептеп шығару құжаты қалай аталады?

төлем тапсырмасы;

инкассалық жарлық;

қолма-қол ақша мен жарнаға төлем жасау хабарландыруы;

бұйрық;

чек.

Вопрос № 20. Ненiң негiзiнде сомманы есептен шығарады?

шығындардың анық болуын қамтамасыз етiлетiн құжаттардан;

кiрiстердiң анық болуын қамтамасыз етiлетiн;

дұрыс жауабы жоқ;

А) және В) жауаптары дұрыс

шығын құжаттары.

Вопрос № 21. Бенефициар шотына ақша аударымы туралы банкке берiлетiн құжатты атаңыз:

төлем тапсырмасы;

кiрiс кассалық ордер;

қолма-қол ақша мен жарнаға төлем жасау хабарландыруы;

бұйрық;

чек.

Вопрос № 22. Келесi жазу ненi бiлдiредi Дт 1610 Кт 1040?

алдында берiлген аванстың жұмсалмаған сомасының қайтарылуы;

ТМҚ жеткiзiлуi бойынша жабдықтаушыға аванстың берiлуi;

мердiгерге орындалған жұмыс бойынша аванс берiлдi;

алдында берiлген аванс жабдықтаушыларға деген берешектi өтеу үшiн саналды;

түскен ТМҚ бойынша жабдықтаушылардың шот-фактурасы акцептелдi.

Вопрос № 23. Негiзгi құралдардың келiп түсуiнiң рәсiмделуi:

үстеме қағаз;

негiзгi құралдарды қабылдау-беру актiсiмен;

негiзгi құралдарды жаздырып алу актiсiмен;

объектiсiмен (ремонттан өткен негiзгi құралдарды) қабылдап-беру актiсiмен;

шот-фактурамен.

Вопрос № 24. Шоттардың типтiк жоспарында 1072 шотта не көрсетiледi?

аккредитивтегi ақша;

чек кiтапшаларындағы ақша;

карт шоттарындағы ақша;

банктегi басқа да шоттардағы ақша;

ағымдағы корреспонденттiк ақшалар.

Вопрос № 25. Бухгалтер қандай құжаттың негiзiнде есеп айырысу шоттындағы ақша қозғалысының ексерiсiн жүзеге асырады?

кассалық ордердiң шығысы;

банктiң көшiрмесi (выписка);

журнал-ордер №6;

кассирдiң көшiрмесi (выписка);

төлем талап тапсырмасы

Вопрос № 26. Баланстың валюта құрылымы мен өлшемiне әсер ету дәрежесi бойынша шаруашылық қызметiнiң барлық факторлары бөлiнедi:

бiр негiзгi типке;

екi негiзгi типке;

үш негiзгi типке;

төрт негiзгi типке;

бес негiзгi типке.

Вопрос № 27. Негiзгi құралдардың есебi қандай шоттың бөлiмiнде жүргiзiледi?

2400;

1100;

1000;

1300;

1400.

Вопрос № 28. Негiзгi өндiрiске қызмет көрсетуде шығындарға жататын негiзгi құралдар бойынша амортизация есептеуде қандай бухгалтерлiк жазу жүргiзiледi?

Д-т 935 К-т 2421;

Д-т 932 К-т 3350;

Д-т 934 К-т 920;

Д-т 935 К-т 2741;

Д-т 934 К-т 641;

Вопрос № 29. Бухгалтерлiк баланстардың қандай негiзгi түрлерi бар:

кезектi (периодические), жылдық, алғашқы; .

жылдық, алғашқы, айырғыш;

кезектi, аснирленген, ликвидациялық

жылдық, алғашқы, айырғыш, санирленген

алғашқұы, айырғыш, бiрiктiрушi

Вопрос № 30. Негiзгi құралдар қандай топқа жатады?

есептегi құралдар;

еңбек заттары;

еңбек құралдары;

жеке қайнар көздерден;

заемдық қайнар көздерден.