Тестирование

Дисциплина: Бухгалтерлік есеп қағидалары

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Қатаң тәртiптегi формадағы бiржақты шартсыз ақша мiндеттемесiнiң төлем құжаты бұл:

вексель;

чек;

тауарлы-транспорттық жөнелтпе қағазы;

сенiмхат;

шығыс кассалық ордер.

Вопрос № 2. Тазартылу әдiсi бойынша жiктелетiн баланстарды көрсетiңiз:

инвентарлық, кiтапты, басты;

бiрлiктi, жинақты;

бастапқы, аралық, қорытынды;

айырғыш, бiрiктiргiш;

баланс – брутто, баланс – нетто.

Вопрос № 3. Негiзгi құралдардың тозу есебiн қандай шоттар бөлiмшесiнде жүргiзедi?

1100;

1200;

2400;

1400;

1000.

Вопрос № 4. “Кәсiпорынның кассасынан жұмысшыларға жалақы берiледi” шаруашылық операция қай типке жатады?

бiрiншiге;

екiншiге

үшiншiге;

төртiншiге;

бiрiншiге, төртiншiге.

Вопрос № 5. Кассаға ақша қабылдау қандай құжатпен жүзеге асырылады?

төлем тапсырмасы;

кассалық кiрiс ордерi;

қолма-ұол жарна хабарландыруы

бұйрық;

чек.

Вопрос № 6. Баланстың пассивiнде топтасқан:

мүлiк;

қайнар көздерi;

ауыл шаруашылық процестер;

қорлар;

ауыл шаруашылықы қызметiнiң нәтижелерi.

Вопрос № 7. Алуға қойылған шоттар болып:

сатып алушылар мен тапсырыс берушiлердiң берешегі

басқа да дебиторлық берешек

келешек кезеңнiң шығындары

берiлген аванстар

еншiлес серiктестiктердiң (тәуелдi) дебиторлық берешегi.

Вопрос № 8. Заңды тұлғалардан негiзгi құралдарды алу қандай шоттар бойынша көрсетiледi:

Дт2412 Кт 2930;

Дт 7410 Кт 2412-2416;

Дт 1010 Кт 1040;

Дт 1040 Кт 3010;

Дт 2410 Кт3310.

Вопрос № 9. Вексельдi алу -бұл…

келешекте анықталған мерзiмде тауарды жеткiзу туралы жазбаша уәде;

келешекте анықталған мерзiмде анықталған ақша сомасын төлеу туралы жазбаша уәде;

келешекте белгiленген мерзiмде анықталған қарыз сомасын ұсыну туралы жазбаша уәде;

келешекте анықталған мерзiмде анықталған ақша сомасын ұсыну туралы жазбаша уәде;

тауарды несиеге белгiленген келешектегi мерзiмге дейiн ұсыну туралы жазбаша уәде.

Вопрос № 10. Бухгалтерияда есептiк шоттағы ақша қаражаттарының есебi жүргiзiледi:

1030;

1040;

1010;

1050;

1070.

Вопрос № 11. Бухгалтерлiк есеп автоматизациясы бойынша бағдарламалық пакет орналасуы және құрылымына байланысты қандай мүлiктiк топқа жатады:

негiзгi құралдар;

айналым активтерiне;

жеке көздер;

материалдық емес активтер;

есептегi құралдарға .

Вопрос № 12. Бенефициар шотына ақша аударымы туралы банкке берiлетiн құжатты атаңыз:

төлем тапсырмасы;

кiрiс кассалық ордер;

қолма-қол ақша мен жарнаға төлем жасау хабарландыруы;

бұйрық;

чек.

Вопрос № 13. Бухгалтерияда есептiк шоттағы ақша қаражаттарының есебi жүргiзiледi:

1030;

1040;

1010;

1050;

1070.

Вопрос № 14. Өткiзiлген тауаралар, қызметтер мен жұмыстардың өзiндiк құнын есептiк кезеңiнiң соңында қандай шоттар корреспонденциясы бойынша есептеп шығарылады?

Дт 24110-303 Кт 30100;

Дт 24110-303 Кт 3130;

Дт 7010 Кт 1320;

Дт 7010 Кт 5410;

Дт 5410 Кт 30100.

Вопрос № 15. Әлеуметтiк салық берешегi өтелдi. Дұрыс корреспонденция шотын көрсетiңiз:

Д-т 1040 К-т 12900;

Д-т 3150 К-т1040;

Д-т 1040 К-т 3140;

Д-т 1040 К-т 3150;

Д-т 3160 К-т 1040.

Вопрос № 16. Әлеуметтiк салық берешегi өтелдi. Дұрыс корреспонденция шотын көрсетiңiз:

Д-т 1040 К-т 12900;

Д-т 3150 К-т1040;

Д-т 1040 К-т 3140;

Д-т 1040 К-т 3150;

Д-т 3160 К-т 1040.

Вопрос № 17. Бухгалтерлiк есеп автоматизациясы бойынша бағдарламалық пакет орналасуы және құрылымына байланысты қандай мүлiктiк топқа жатады:

негiзгi құралдар;

айналым активтерiне;

жеке көздер;

материалдық емес активтер;

есептегi құралдарға .

Вопрос № 18. Қандай құжаттың негiзiнде жалақының берiлуi жүргiзiледi:

төлем ведомостi;;

кассалық ордерiнiң кiрiсi;

қолма-қол жарнаға хабарландыру

бұйрық

есептi ведомостi.

Вопрос № 19. Есептен шығарылған негiзгi құралдар бойынша тозуды алып тастаған кезiнде қандай шоттар корреспонденциясы құрылады?

Дт 2412-2416 Кт 2421;

Дт 2421 Кт 2412-125;

Дт 2920 Кт 2421;

Дт 7010 Кт 2421;

Дт 2741 Кт 2710,2730.

Вопрос № 20. Дт 1250 Кт 6280 жазбасы ненi бiлдiредi?

келiсiм –шарт құнына байланысты негiзгi қорларды ұзақ мерзiмдi жалға берiлуi;

бюджетке және бюджеттен тыс ұйымдарға аударылып түскен соммалар артықшылығы;

бағаны дұрыс орнатпағаны және орындалған жұмыс көлемiн ұлғайту т.б. үшiн көлiк және басқа да ұйымдарға, мердiгерлерге қойылатын кiнәраттар;

алдында берiлген аванстың жұмсалмаған соммасының қайтарылуы;

айыппұл, өсiмпұл, келiсiмшартта мiндеттемелердiң бұзылуы, жабдықтаушылар, мердiгерлер және басқа да заңды тұлғалар немесе сот органдарымен iзденiстерi.

Вопрос № 21. Жабдықтаушы автокөлiкпен сатып алушы қоймасына ТМҚ-ды жеткiзуде неше данада тауарлы-көлiк үстеме қағазы толтырылады?

1;

2;

3;

4;

5.

Вопрос № 22. 1. Есептi шотқа түсетiн қолма-қол ақша жарналары қандай төлем құжатымен жүзеге асырылады?

төлем тапсырмасы;

кассалық кiрiс ордерi;

қолма-қол жарна хабарландыруы

бұйрық;

чек.

Вопрос № 23. Өндiрiске жiберiлген материалдар мен шикiзат мәлiметтерi қандай алғашқы құжатта көрсетiледi:

сенiм хат;

материалдардың қабылдау туралы актi;

бухгалтерлiк анықтама;

материалдардың есеп жүргiзу ведомостерi;

шот фактура.

Вопрос № 24. Жалгерлiк ақы және сақтандыру полисi:

сатып алушылар мен тапсырыс берушiлердiң берешегi болып табылады;

күмәндi борыштар бойынша резрвтер

келешек кезеңдегi шығындар болып табылады

берiлген аванстар

еншiлес серiктестiктердiң (тәуелдi) дебиторлық берешегi

Вопрос № 25. Күдiктi қарыз бойынша қор арқылы дебиторлық берешектi шығынға жазу кезiнде келесi корреспонденция көрсетiледi

Д-т 7210 К-т 24110

Д-т 1290 К-т 24110;

Д-т 1290 К-т 7210

Д-т 7210 К-т 1290

Д-т 24110 К-т 1290

Вопрос № 26. Баланс қандай құжат болып табылады:

жоспарлы;

есептiк;

есептi;

болжамдық;

есеп берудегi есебi.

Вопрос № 27. Кассадағы операция есебi мына бөлiмшелердiң шоттарында жүргiзiледi:

1200;

1300;

1400;

1000;

2000.

Вопрос № 28. Негiзгi құралардың ағымдағы құны – бұл құн…

берiлген негiзгi құралдардың есепке алынуы бойынша;

кәсiпорындар арасындағы негiзгi құраларымен айырбас бойынша;

алғашқы құн минус тозу;

белгiлi мерзiмге әрекет етушi нарықтық бағалар құны;

көлiктiк-дайындаушы шығындар қосу иелену құны

Вопрос № 29. Баланстық пассивi – бұл мүлiктiң топтасуы:

қайнар көздерiнiң құрылуы және тағайындауы бойынша;

түрлерi және орналастыруы бойынша;

түрлерi және қайнар көздерiнiң құрылуы бойынша;

қорлар бойынша;

мiндеттемелер бойынша.

Вопрос № 30. Бухгалтер қандай құжаттың негiзiнде есеп айырысу шоттындағы ақша қозғалысының ексерiсiн жүзеге асырады?

кассалық ордердiң шығысы;

банктiң көшiрмесi (выписка);

журнал-ордер №6;

кассирдiң көшiрмесi (выписка);

төлем талап тапсырмасы