Тестирование

Дисциплина: Ат. Финансы (каз)

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Төтенше резерв, шұғыл шығындарға арналған резерв, жергілікті бюджеттің кассалық алшақтығын жабуға арналған резерв – бұл:

Жергілікті атқарушы органдардың резервтері,шаруашылық жүргізуші субъектілердің резервтері

Үкіметтің резервтері,мемлекеттің резервтері

Жергілікті атқарушы органдардың,Үкіметтің резевтері

Мемлекеттің жергілікті атқарушы резервтері

Мемлекеттің резервтері, жергілікті атқарушы органдардың резервтері

Вопрос № 2. Кәсіпорынның қаржылары:

ақша жүйесінің негізгі бөлімі

несиелік жүйенің негізгі бөлімі

мемлекеттің жүйесінің құрамды бөлігі

бюджеттік жүйенің негізгі бөлімі

ақша –несие жүйесі

Вопрос № 3. Бірінші болып салықты ұйымдастырудың классикалық қағидаттарын ұсынған:

Давид Рикардо

Адам Смит

Пол Самуэльсон

Лаффер

Томас Мальтус

Вопрос № 4. Басқару субъектісінің функцияларын (қызметін) атаңыз:

қаржы жұмысын ұйымдастыру

ақша айналымын ұйымдастыру

жоспарлау

реттеу

жоспарлау және реттеу

Вопрос № 5. Қоғамдық еңбек өнімділігін арттыру, материалдық шығындардың орнын толтыру қоры мен өндірілген ұлттық табысқа жалпы қоғамдық өнімнің бөліну үйлесімдері, жалпы қоғамдық өндірістің материалдық- заттай құрылымы - бұл:

Қаржының қоғамдық ұдайы өндіріске ықпал етеуінің факторлары

Қаржы ресурстарының көздері

Қаржы ресурстары өсуінің факторлары

Қаржы ресурстарының түрлері

Ұлттық шаруашылықты қаржыландырудың бюджеттік әдістері

Вопрос № 6. Қаржы рыногының құрамына кіреді:

алтын рыногы

ішкібиржалық рынок

валюталық рынок

алтын және валюта рыногы

еңбек ресурстарының рыногы

Вопрос № 7. Бюджеттік қаржыландырудың нысандары:

эмиссия

өзін-өзі қаржыландыру

субвенциялар, трансферттер, субсидиялар

облигация шығарылымы

акция

Вопрос № 8. Инфляция – ол:

ақша кассасынның көбею саясаты

еңбек ақы бөлігінен бағаның өсуі

ақшаның құнсыздануы

валюта курсінің төмендеуі

ақша кассасынның көбею саясаты; еңбек ақы бөлігінен бағаның өсуі

Вопрос № 9. “Секвестр” ұғымына сәйкес келеді:

бюджет аралық табыспен шығынның шектелу тәртібі

мемлекеттік қарысды өтеу

барлық баптар бойынша белгілі бір пайызға мемлекеттік шығыстарды пропорционалды төмендету

ақшаның қосымша эмиссиясы

ақшаның айналымнан көбкюі

Вопрос № 10. Қаржы жүйесі дегеніміз:

қаржы қатынастарының жиынтығы

ақша қаражаттары қорының жиынтығы

қаржылық басқару аппараты

қаржы қатынастарының жиынтығы; қаржылық басқару аппараты, ақша қаражаттары қорының жиынтығы

қаржы қатынастарының жиынтығы, қаржылық басқару аппараты

Вопрос № 11. Бағалы қағаздарға жататын ақшалай-мүліктік куәліктер:

вексель

сақтандыру полисі

акция

мұраға қалдыру

чек

Вопрос № 12. Мақсатты белгісі бойынша бюджеттен тыс қорлар бөлінеді:

әлеуметтік

ғылыми-серттеу

аймақтық

әлеуметтік және экономикалық

аймақтық және ғылыми-зерттеу

Вопрос № 13. Кеден тарифі дегеніміз:

кеден ісінің принциптері

кеден бажының жүйеленген жинақ мөлшерлемелері

шекерадан өтетін тауарлардың салығы

кеден шекарасының бірлігі

квота

Вопрос № 14. Батыстың қаржылық теориясында мультипликатор түсінігін пайдаланылады,ол көрсетеді:

мемлекеттік қаржылардың өндіріске ықпалын

тұтынылған капитал көлемі

мүліктен алынған табыстардың көлемі

корпорация табысы

мемлекеттік табыс

Вопрос № 15. Отандық практикада кеден бажыныңмөлшерлемелерін келесі түрлеріне қарап айырады:

адвалорлық

өзіндік

аралас

жеке

аралас; адвалорлық

Вопрос № 16. Салықтық емес мемлекеттік табыстарды көрсетіңіз:

иесі жоқ мүлікті сатып-өткізуден түскен табыс

бірқалыпты пассивтің сомаларының өсуі

барлық салықтық төлемдері

ақшалай-заттай лотереялардан түсетін табыс

пайыздан түсекн табыс

Вопрос № 17. Қаржылық делдалдардың сипатына қарай келесі қаржы рыногының мынадай модельдерін ажыратылады:

банктік

банктік емес

аралас

банктік, аралас, банктік емес

аралас, банктік емес

Вопрос № 18. Мемлекеттік қаржылық реттеудің алғы шарттарының негізі болып келесілер табылады:

қоғам дамуының объекті экономикалық саңдарының әсерін есепке алу

қоғам дамуының ғылыми негізделген стратегиялық бағдарламасын жасау

шаруашылық проценттерін демонополисациялау

қоғам дамуының объекті экономикалық сандарының әсерін есепке алу және қоғам дамуының ғылыми негізделген стратегиялық бағдарламасын жасау

шаруашылық қоғамының дамуы

Вопрос № 19. Қаржылық органдар бағынады:

қаржы министрлігіне

парламенттке

жергілікті әкімшілікке

қаржы министрлігіне және жергілікті әкімшілікке

қаржы министрлігіне және парламенттке

Вопрос № 20. Келіп түсетін және қолданылатын ресурстардың жоспарланған көлемімен ерекшелінетін, қаржылық жоспар жүйесіне әр түрлі жоспарлаудың түрлері кіреді:

бастапқы және салалық

бастапқы және аумақтық

бастапқы және жиынтық

салалық және жиынтық

салалық және перспективті

Вопрос № 21. Түрлері бойынша мемлекеттік кредит былай ажыратылады:

ішкі

сыртқы

халықаралық

шартты

ішкі, сыртқы, халықаралық

Вопрос № 22. Қоғамдық еңбек өнімділігін арттыру, материалдық шығындардың орнын толтыру қоры мен өндірілген ұлттық табысқа жалпы қоғамдық өнімнің бөліну үйлесімдері, жалпы қоғамдық өндірістің материалдық- заттай құрылымы - бұл:

Қаржының қоғамдық ұдайы өндіріске ықпал етеуінің факторлары

Қаржы ресурстарының көздері

Қаржы ресурстары өсуінің факторлары

Қаржы ресурстарының түрлері

Ұлттық шаруашылықты қаржыландырудың бюджеттік әдістер

Вопрос № 23. Коммерциялық емес сферада шаруашылықты жүргізудің мақсатына мыналардың қайсысы жатады?

Қоғамдық қажеттіліктерді қанағаттандыру

Табыс немесе пайда табу

Пайда немесе табыс табу емес

Қаржы ресурстарының көздері

Шаруашылық- коммерциялық есеп пен өзін- өзі өтеу негіздерінде іс- әрекет ету

Вопрос № 24. Төмендегі анықтамалардың қайсысы қаржы саясаты түсінігінің мағынасын ашады:

көзқарастар жүйесі, қаржы қатынасына

мемлекеттік органдардың ықпалымен қаржы жүйесінде болып жатқан процесстердің жиынтығы

өздерінің функциялары мен міндеттерін жүзеге асыру үшін қаржы саласында мемлекет пен басқа экономикалық агенттердің жүргізіп жатқан мақсаты бағыттағы ойлары мен шаралар жиынтығы

қаржы қызметін ұйымдастыру және жоспарлау процесінде экономикалық және бақылау жұмысымен айналысушы қаржылық аппарат

мемлекеттік экономикалық жағдайлардың өзгеруі кесінде қаржыға қатыс саясаткерлердің көсқарастарының өзгеруі

Вопрос № 25. Мына пайымдаулардың қайсысы мемлекеттік бюджет ұғымын сипаттауға лайықты:

Орталықтандырылған ақша қоры

Экономикалық категория

Мемлекеттің негізгі қаржы жоспары

Орталықтандырылмаған ақша қоры

Экономиканы басқару механизмдерінің және мемлекет заңдарының бірі

Вопрос № 26. Бағалы қағаздар эмиссиясын жүзеге асырады:

акционерлік қоғамдарды жекешелендіру және оның қатысушыларының арасында акцияларды тарату

бастапқы жарғылық капиталдық көлемі ұлғайғанда

заңды тұлғалар мен жергілікті басқару ұйымына мемлекеттік қарыздың өсуі

акционерлік қоғамдарды құру және оның құрылтайшыларының арасында акцияларды орналастыру, бастапқы жарғылық капиталдың мөлшері ұлғайғанда көлемі ұлғайғанда мемлекет, заңды тұлғалар мен жергілікті органдарқарыздық қаражаттарды тартқан кезде

заңды тұлғалар мен жергілікті басқару ұйымына мемлекеттік қарыздың өсуі; акционерлік қоғамдарды жекешелендіру және оның қатысушыларының арасында акцияларды тарату

Вопрос № 27. Төменде көрсетілген жоспарлардың қайсысы бастапқы қаржылық жоспарға жатады:

жиынтық қаржылық баланс

мемлкеттік бюджет

мемлекеттік төлем балансы

мемлекеттік шығын

қаржыландырудың дара жоспары

Вопрос № 28. Айналыс қорына жататындар:

шикізат

ыдыс және ыдыстық материалдар

аяқталмаған өндіріс

дайын өнім

құрал жабдықтар

Вопрос № 29. Эмитентке байланысты қарыздар былай бөлінеді:

муниципалдық

жасылу бойынша орналастыру

күштеп жасалатын

прогрессивтік

регрессивтік

Вопрос № 30. Акцизделінетін тауарларға жатады:

сүт

темекілер

нан тағамдары

киімдер

билеттер