Тестирование

Дисциплина: Ат. Финансы (каз)

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Ұдайы үдеріс түрлеріне жататындар:

Бөлу, айырбас, тұтыну, өндіру

Қаржының экономикалық рөлі

Қаржының маңызы

Қаржының мазмұны

Қаржының маңызды рөлі

Вопрос № 2. Макроэкономикалық теңесудің жағдайы, экономикалық параметрлердің теңестірілуін қарастырады:

сұраныс пен ұсыныстың

жинақтар мен инвестициялардың

инфляция мен жұмыссыздық

сұраным және ұсыным, жинақ ақшалар мен инвестициялар, инфляциямен жұмыссыздық

жұмыссыздықты реттеу

Вопрос № 3. Отандық практикада кеден бажыныңмөлшерлемелерін келесі түрлеріне қарап айырады:

адвалорлық

өзіндік

аралас

жеке

аралас; адвалорлық

Вопрос № 4. Айналыс қорына жататындар:

шикізат

ыдыс және ыдыстық материалдар

аяқталмаған өндіріс

дайын өнім

құрал жабдықтар

Вопрос № 5. Келтірілген тізбеден мемлекеттік борыштың нысандарын анықтаңдар:

Iшкі, сыртқы және шартты

Meмлeкeттiк қарыздар бойынша берешек, мемлекеттік қазынашылық міндеттемелер бойынша берешек, Ұлттық банкке берешек

Kүрделi борыш

Iшкі және сыртқы борыш

Мемлекетік банктің несиесі,бюджеттің шығынға жазылған берешегі, директивалық несиелер, жинақ банктерінің қарыздары

Вопрос № 6. Бағалы қағаздарға жататын ақшалай-мүліктік куәліктер:

вексель

сақтандыру полисі

акция

мұраға қалдыру

чек

Вопрос № 7. Төмендегі анықтамалардың қайсысы қаржы саясаты түсінігінің мағынасын ашады:

көзқарастар жүйесі, қаржы қатынасына

мемлекеттік органдардың ықпалымен қаржы жүйесінде болып жатқан процесстердің жиынтығы

өздерінің функциялары мен міндеттерін жүзеге асыру үшін қаржы саласында мемлекет пен басқа экономикалық агенттердің жүргізіп жатқан мақсаты бағыттағы ойлары мен шаралар жиынтығы

қаржы қызметін ұйымдастыру және жоспарлау процесінде экономикалық және бақылау жұмысымен айналысушы қаржылық аппарат

мемлекеттік экономикалық жағдайлардың өзгеруі кесінде қаржыға қатыс саясаткерлердің көсқарастарының өзгеруі

Вопрос № 8. Қазақстанда жер салығы қай жылы пайда болды:

1990ж

1991ж

1992ж

1993 ж

2002ж

Вопрос № 9. Рыноктық қатынастарға көшу жағдайында сақтандырудың дамуы келесі бағыттарда өтеді:

сақтандыру нарығын құруға мемлекеттік сақтандырудың қатынасуы

өзара сақтандыру қоғамдарын құру

сақтандыру шарттары

мемлекеттің, шетелдік капиталдың қатынасуы мен сақтық рыногын дамыту

сақтандыру ұйымы

Вопрос № 10. Қаржы рыногының құрамына кіреді:

алтын рыногы

ішкібиржалық рынок

валюталық рынок

алтын және валюта рыногы

еңбек ресурстарының рыногы

Вопрос № 11. Мемлекеттің валюталық ресурстарының жүйесі келесі валютаның бағам түрінде ұйымдастырылуы мүмкін:

жалқымалы

өзгермелі

белгіленген

құбылмалы және өзгермелі

тұрақты

Вопрос № 12. Біріктірілген бюджетты жасауға мыналар қатысады:

ҚР Министрлер Кабинеті

ҚР қаржы Министрлігі

Экономика және бюджеттік жоспарлау Министрлігі

Экономика және бюджеттік жоспарлау Министрлігі, ҚР қаржы Министрлігі

ҚР қаржы Министрлігі, ҚР Министрлер Кабинеті

Вопрос № 13. Төмендегі бюджеттік бағдарламалардың қайсысы бюджеттік инвестицияларды жүзеге асырады:

Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

Республикалық бюджеттік бағдарламалар

Дамудың бюджеттік бағдарламалары

Жергілікті бюджеттік бағдарламалар

Мемлекеттік бюджеттік бағдарламалар

Вопрос № 14. Жұмысынан айырылғанда берілген әлеуметтік қолдаудың айрықша ерекшеліктері:

уақытша сипаты

өзіндік тұрғындарға бағытталу

өзін-өзі қолдау элементтерінің болуы

өзіндік тұрғындарға бағытталу, уақытша сипаты, өзін-өзі қолдау элементтерінің болуы

уақытша сипаты, жеке тұрақтылық

Вопрос № 15. Kipicтep, операциялық сальдо, таза бюджеттік кредит беру, шығындар, қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо, бюджет тапшылығы (профициті) және бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) бұл -

Бюджет құрылымы

Бipiктірілген қаржы балансының құрылымы

Төлем балансының құрылымы

Құрама қаржы жоспарының құрылымы

Төлемдік күнтізбесінің құрылымы

Вопрос № 16. Салық есебінің келесі әдістері пайдаланылады:

кассалық

қалдық

есептеу әдісіне

кассалық және қалдық

кассалық және есептеу әдісіне

Вопрос № 17. Бақылауды жүзеге асырудың негізгі қағидаттары қызмет етеді:

тәуелсіздік

превинтивтік

жариялылық

тәуелсіздік; превинтивтік; жариялылық

превинтивтік; жариялылық

Вопрос № 18. Салықтардың ішінде мүлік салығына жатпайтындар:

мүлік салығы

жер салығы

бағалы қағаздар мен операцияларға салынатын салық

көлік құралдарына салық

акциздер

Вопрос № 19. Мемлекеттік қаржыға кіретіндер:

мемлекеттік бюджет

сақтандыру

бюджеттен тыс қорлар

мемлекеттік бюджет және бюджет

мемлекеттік бюджет және бюджеттен тыс қорлар

Вопрос № 20. Эмитентке байланысты қарыздар былай бөлінеді:

муниципалдық

жасылу бойынша орналастыру

күштеп жасалатын

прогрессивтік

регрессивтік

Вопрос № 21. Кәсіпорынның тұтыну қоры мыналарды кіріктіреді:

материалдық көмек

барлық тұлғаларға еңбекақы төлеу шығындары

банк несиелері

материалдық көмек және барлық персоналға еңбекақы төлеу шығындары

барлық тұлғаларға еңбекақы төлеу шығындары және банк несиелері

Вопрос № 22. Сақтандыру кезінде сақтық резервтері мен қорларын құрудың мынадай әдістері қолданылады:

бюджеттік

кредиттік

сақтандыру

мемлекетік

бюджеттік және сақтық

Вопрос № 23. Биржа қорының негізгі функциялары болады:

қор биржасына мүше болуға құнсыз беретін акцияларды сату

эмитент туралы, құнды қағаздармен келісім ақпараттары

құнды қағаздармен операцияларының шоғырлануы

қор биржасына мүше болуға құнсыз беретін акцияларды сату, құнды қағаздармен операцияларының шоғырлануы; эмитент туралы, құнды қағаздармен келісім ақпараттары

бағалы қағаздарды сараптау, мәмілелер мен эмитенттер туралы ақпарат, бағалы қағаздармен операцияларды шоғырландыру

Вопрос № 24. Төмендегі аталғандардың ішінде қайсысы қаржы механизмінің құрылымына кіреді:

қаржылық ресурстар

өндірісті интенсивтендіру

нормативтік қамтамасыздандыру

қаржы әдістері

қаржылық резервтерді құру

Вопрос № 25. Кәсіпорын қаржыларын ұйымдастыру қағидаттарына не жатады:

қатынастың көптүрлілігі

жоғары активтілік

өндірістік қорлардың қозғалысына қызмет көрсету

қаржылық резервтің болуы

ақшалай бақылау

Вопрос № 26. Жалпы ұлттық өнім көлеміне қатысты бюджет тапшылығының шекті нормасы:

3-5%

2-3%

5-7%

7-10%

5-8%

Вопрос № 27. Мемлекеттің біріктірілген қаржылық балансына мыналар жатады:

республикалық бюджет

жергілікті бюджет

арнайы экономикалық зона бюджеті

бюджеттен тыс қорлар

республикалық бюджет; жергілікті бюджет, арнаулы экономикалық аймақ бюджеті

Вопрос № 28. Кәсіпорындардың жұмыс істеуі үшін келесі қорлар аса маңызды:

резервтік қор

еңбекақы төлеу қоры

валюталық қор

резервтік қор; жарғылық қор; валюталық қор

еңбекақы төлеу қоры; валюталық қор

Вопрос № 29. Ағымдағы қаржылық бақылау мынаны айқындайды:

қаржылық операцияларды орындап болғаннан кейінгі жүзеге асырылатын бақылау

білім беру, орналастыру және ақша қорларын қолдану операцияларын орындалғанға дейінгі жүзеге асырылатын бақылау

ақшалай операцияларды орындау үдерісінде бақылау

бюджеттің кіріс және шығыс бөлігін толтырғаннанкейін жүзеге асырылатын бақылау

бюджеттік шығын

Вопрос № 30. Қаржы ресурстарының көзі:

пайда

өзіндік құн

резервтік капитал

жарғылық капитал

дебиторлық қару