Тестирование

Дисциплина: Ат. Финансы (каз)

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Мемлекеттік қаржылық реттеудің нәтижелігіне мына белгілі бір шарттарды орындағанда қол жетеді:

экономиканы құрылымдылық қайта құру

бақталастылықты, кәсіпкерлікті дамыту

өз қарасын білдірудің демократиялық жүйесінің болуы

экономиканы құрылымдылық қайта құру және бәсекелестікті, кәсіпкерлікті дамыту

бақталастылықты, кәсіпкерлікті дамыту және өз қарасын білдірудің демократиялық жүйесінің болуы

Вопрос № 2. Коммерциялық емес сферада шаруашылықты жүргізудің мақсатына мыналардың қайсысы жатады?

Қоғамдық қажеттіліктерді қанағаттандыру

Табыс немесе пайда табу

Пайда немесе табыс табу емес

Қаржы ресурстарының көздері

Шаруашылық- коммерциялық есеп пен өзін- өзі өтеу негіздерінде іс- әрекет ету

Вопрос № 3. Қаржылық бақылау қаржының мына функциясының көріну нысаны болып табылады

орналастыру

бақылау

өндірістік

қайта орналастыру

реттеуші

Вопрос № 4. .Қаржы термині сотының «financia» деген сөзінен шыққан, бұл қандай мағынаны білдіреді:

қарыз

қаржыландыру

қаржы ресурстары

қолма-қол табыс

қаржы ресурстары және ақша

Вопрос № 5. Сыртқы экономикалық қатынастарды мемлекеттік реттеудің тура әдістеріне мыналар жатады:

Салықтар, кеден баждары, валюта бағамы, дүниежүзілік бағалар, пайыздық мөлшерлемелер, облигациялардың бағамы

Лицензиялар, квоталар,мемлекеттік монополиялар

Лицензиялар, квоталар, кеден баждары, валюталық бағам

СЭҚ-ға мемлекеттік монополия, салықтар және дүниежүзілік бағалар

Валютаның тұрлаулы бағамы, дүниежүзілік бағалар

Вопрос № 6. Қаржы рыногының құрамына кіреді:

алтын рыногы

ішкібиржалық рынок

валюталық рынок

алтын және валюта рыногы

еңбек ресурстарының рыногы

Вопрос № 7. Инфляция – ол:

ақша кассасынның көбею саясаты

еңбек ақы бөлігінен бағаның өсуі

ақшаның құнсыздануы

валюта курсінің төмендеуі

ақша кассасынның көбею саясаты; еңбек ақы бөлігінен бағаның өсуі

Вопрос № 8. Meмлeкeттiң қаржы саясатын кімдер анықтайды?

Қаржы министрлігі

Yкімет

Өндірушілер

Парламент

Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі

Вопрос № 9. Төмендегі анықтамалардан ”қаржы” анықтамасын анықтаңыз:

мемлекеттен, шаруашылық субъектілерінен және балықтан жиналған ақша ресурстары

мемлекеттің ақша қаражаттарының мақсатты қоры

мемлекет және шаруашылық субъектілері арасында пайда болатын ақшалай қатынастар

құнды бөлу және қайта бөлу процессінде пайда болатын ерекше экономикалық қатынастар жиынтығы, ақшалай қатынастар

қаржы министрі және оның қаржы ресурстарын оперативті басқару

Вопрос № 10. Мемлекеттік бюджеттің функциясын бөліп көрсетіңіздер:

сала аралық

ведомствалық

бақылау

жалпылама

ынталандыру

Вопрос № 11. Салық салу элементтеріне жатады:

субъект

объект

салық көзі

квота

квота; объект; салық көзі; салық көзі

Вопрос № 12. Қаржылық саясатты жүргізгенде оның мына қағидаттарын жүргізу аса маңызды:

қаржы заңнамасын жетілдіру

демократиялық орталықтандыру

қаржылық ресурстарды ұтымды бөлу және пайдалану

қаржы жүйесінің барлық салалары мен буындарындағы табыстары мен шығыстарының теңестірілуі, демократиялық орталықтандыру

ұйымның қаржы қатынастарын жоспарлы түрде қамтамасыздандыру және қаржы жүйесінің барлық салалары мен буындарындағы табыстары мен шығыстарының теңестірілуі

Вопрос № 13. Мемлекет кірістерінің көзі:

Қаржы ресурстары

Ұлттық табыс

Мемлекеттің шығыстарын жабу

Мемлекеттік кірістер

Қоғамдық өнімді бөлу және қайта бөлу

Вопрос № 14. Төменде көрсетілген жоспарлардың қайсысы бастапқы қаржылық жоспарға жатады:

жиынтық қаржылық баланс

мемлкеттік бюджет

мемлекеттік төлем балансы

мемлекеттік шығын

қаржыландырудың дара жоспары

Вопрос № 15. Қандай ұйымдық белгісі бойынша ревизияны былай ажыратады:

нақты

бірыңғай

бөлшектелген

жоспардан тыс, ішінара, жаппай

топтық

Вопрос № 16. Төлем балансы келесі түрлері қоса қарастырады:

ағымдағы шот

бюджетпен қарым қатынасы

резервтік актив

бюджетпен қарым қатынасы; резервтік актив

резервтік актив; ағымдағы шот

Вопрос № 17. Қазақстандағы меншікті жекешелендіру және экономиканың негізгі нысандары

шаруашылық байланыстың тігін көлденеңіне ауыстыру

мемлекеттік кәсіпорындарды акционелік қоғамға ауыстыру

акционерлік қоғамның акцияларын сатып алу

акционерлік қоғамның акцияларын сатып алу және шаруашылық байланыстың тігін көлденеңіне ауыстыру

мемлекеттік кәсіпорындарды акционелік қоғамға ауыстыру; және акционерлік қоғамның акцияларын сатып алу

Вопрос № 18. Табыстылығы бойынша бұрын шығарылған қарыз шарттарының өзгеруі – бұл:

Қайта қаржыландыру

Мерзімді ұзарту

Жаңғырту

Кемімелі ара салмақ

Банктік кредит

Вопрос № 19. Қаржылық органдар бағынады:

қаржы министрлігіне

парламенттке

жергілікті әкімшілікке

қаржы министрлігіне және жергілікті әкімшілікке

қаржы министрлігіне және парламенттке

Вопрос № 20. Материалдық өндірістік сферасындағы қаржыларды ұйымдастыруға не ықпал етеді:

алынған табысты бөлу

өнімді жасаудың өндірістік циклінің ұзақтылығы

маусымдылық

маусымдылық және өнімді жасаудың өндірістік циклінің ұзақтылығы

өнімді жасаудың өндірістік циклінің ұзақтылығы және маусымдылық

Вопрос № 21. Қаржыландыру, тура және жанама салық салу, сыртқы инвестициялау, сыртқы қарыздар, сыртқы борыш – бұл:

Реттеуіштер (әдістер)

Қаржылық валюталық реттеудің әдістері

Қаржылық реттеудің нысандары

Жанама реттемелер

Қаржылық реттеудің тұтқалары

Вопрос № 22. Бюджеттік қаржыландырудың нысандарын бөліп көрсетіңдер:

Бюджеттік, экономикаға жұмсалатын шығыстар, эмиссиялық

Демеуқаржы (дотация), субвенциялар, субсидиялар

Трансферттер, өзін- өзі қаржыландыру, демеуқаржы (дотация)

Білім беруге, ғылымға, денсаулық сақтауға жұмсалатын шығыстар

Субсидиялар, эмиссиялар, демеуқаржы (дотация)

Вопрос № 23. Валюталық операциялардың жіктелуі:

ағымды

капитал айналымына байланысты

орталықтырылған

ағымды; капитал айналымына байланысты

орталықтандырылмаған

Вопрос № 24. Лоренцтің қисық сызығы мынаны бейнелейді:

Халықтың табыстарындағы теңсіздік

Мемлекеттің негізгі қаржы жоспары

Салықты енгізу нәтижесінде жиынтық сұранымын өзгеруі

Салықты енгізу нәтижесінде жиынтық ұсынымын өзгеруі

Салық түсімдері көлемінің салық базасының өзгеруіне тәуелділігі

Вопрос № 25. Мемлекеттік кредит мынадай мынадай функциялар орындайды:

ақша қаражаттарын бөлу

ақшалай қаражаттарды қайта бөлу

есеп айырысу операциялары арқылы қаражаттарды аудару

ақша қаражатынан тұрады

қарыздық жүйе

Вопрос № 26. Кәсіпорынның қаржылары келесі функцияларды орындайды:

бөлу

жинақтау

бақылау

тасымалдау

ұдайы өндірістік және бақылау

Вопрос № 27. Бірнеше қарыздарды бір қарызға біріктіру мемлекеттік борышты басқаруды оңайлатады, бұл не деп аталады:

Лимиттеу

Мерзімді ұзарту

Сәйкестендіру

Қайта қаржыландыру

Жаңғырту айырбастау

Вопрос № 28. Аудиторлық фирмалардың кеңес беру қызметі:

шаруашылық субъектілердің резервін ашып көрсету

коммерциялық және қаржылық қызмет сұрақтары бойынша қысмет көрсету

тиімді жұмыс ісдестіру жолдары

шаруашылық субъектілердің ресервін ашып көрсету; коммерциялық және қаржылық қызмет сұрақтары бойынша қысмет көрсету; тиімді жұмыс ісдестіру жолдары

шаруашылық субъектілердің резервін ашып көрсету; коммерциялық және қаржылық қызмет сұрақтары бойынша қысмет көрсету

Вопрос № 29. Салық төлеушілер үшін жеке табыс салығының мөлшерлемелері:

25%

15%

10 %

50%

18%

Вопрос № 30. Меншік түрін ұйымдық-құқықтық жағынан бөлуге байланысты, мемлекеттік табыстар келесі табыстардан тұрады:

мемлекеттік кәсіпорындар мен ұйымдардың табысы

жеке кәсіпкерлік секторлардың салықтық түсімдері

барлық салықтық түсімдері

мемлекеттік кәсіпорындар мен ұйымдардың табысы, барлық салықтық түсімдері, жеке кәсіпкерлік секторлардың салықтық түсімдері

барлық салықтық түсімдері; жеке кәсіпкерлік секторлардың салықтық түсімдері