Тестирование

Дисциплина: Ат. Маркетинг (каз)

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Маркетинг бөлімінің нарықтық құрылымы бойынша ұйымдастыру дегеніміз?

нарықтың әртүрлі сегменттеріне сәйкес келетін буындардаң тұратын құрылым

фирмаға қажетті нарық типіне сәйкес құрылым

фирмада маркетингтік тиімді қызмет етуін қамтамасыз ететін құрылым

бәрі де дұрыс

бәрі де дұрыс емес

Вопрос № 2. Маркетингтік зерттеулерді не үшін жүргізеді:

маркетингтік стартегияны әзірлеу үшін

басқа бөлімдерге көрсету үшін

ақпаратты басқа ұйымдарға сату үшін

ақпаратты басшылыққа көрсету үшін

өзінің нарық туралы пікірін дәлелдеу үшін

Вопрос № 3. Нақты тауар топтарының өтуінің дамуы, өтуінің жылдамдығы, орта қорлар, соңғылықты тұтынушыларға сандық және сапалық мөлшермен өту көлемі, әр кәсіпорын бойынша сатып алу туралы ақпаратты қай әдіс арқылы алуға болады

бақылау

панель

эксперимент

сұрау

сауалнамалау

Вопрос № 4. «Тауарды сатып алуда орын, уақыт және процедура ыңғайлығын» кім қамтамасыз етеді?

жабдықтаушылар

делдалдар

бәсекелестер

тұтынушылар

әріптестер

Вопрос № 5. Нарықтағы бәсеке не үшін зерттеледі

бәрі де дұрыс

контрагенттерді анықтау

контрагентердің қызметтінің көрсеткіштерін талдау

тауар аналогтар мен лидер тауарлардың әлді және әлсіз жақтарын анықтау

«өзінің» тауарының бәсекелік жағдайын бағалау

Вопрос № 6. Мақсатты тұтынушылар санасында дәл осы тауар бәсекелестер тауарларына қарағанда, өзіндік ерекше орны бар, фирма үшін тиімді болып келетін шаралар жиынтығы:

тауарды нарықта позициялау

нарықты таңдау стратегиялары

нарықты сегменттеу

маркетинг стратегиясы

дұрыс жауабы жоқ

Вопрос № 7. Тауарды алға жылжытудың қай түрі үлкен географиялық нарьщты қамтиды

жарнама

қоғаммен байланыс

өтімді ынталандыру

жеке (тікелей) сату

нарықты сегменттеу

Вопрос № 8. Тауарлар мен қызметтерді өндіріс үдерісінде пайдалану үшін сатып алушы ұйымдар нарығы қалай аталады

өндіріс құралдары нарығы

тұтынушылық нарығы

аралық сатушылар нарығы

халықаралық нарығы

локалды нарық

Вопрос № 9. Нан, тұз, шәй, сабын қандай тауардың топтарын жатады?

ұзақ уақыт пайдаланатын тауарлар

қысқа уақыт пайдаланатын тауарлар

орта уақыт пайдаланатын тауарлар

мезгіл бойы пайдаланатын тауарлар

дұрыс жауабы жоқ

Вопрос № 10. Екінші ретті ақпаратқа қай ақпарат жатады

сырт көздердең немесе басқа мақсаттармен жиналған дербес ақпарат

қайта тексерілген ақпарат

болымсыз ақпарат

бөтен көздердең алынған ақпарат

түгел бақылау

Вопрос № 11. Кәсіпорынның бәсекелестік оңтайлығы неге байланысты

шешім қабылдауға

бағаның төмендеуіне

нарықты реттеумен

тұтынушылар санымен

нарықтың бәсекелік картасын құрумен

Вопрос № 12. «Престижді бағалар» стратегиясы

Жаңа тауарларды жоғарғы бағамен сату

Негізгі тауарғаөте жоғары баға жэне бірін-бірі алмастыратын тауарға төмен баға белгіленеді

Бағаны психологиялық түрғыдан қабылдауға негізделген

Тауарды жоғары бағамен сатуды көздейді, ол тауардың сапсына, ерекшелігіне, маркасына көңіл аударатын сегменттеріне арналған

Бәсекелестерге қарағанда төмен баға белгілеуге негізделген

Вопрос № 13. Ремаркетинг сұраныстың қай кезінде қолданылады?

сұраныс төмендегенде

шектен тыс сұраныс кезінде

құбылмалы сұраныс кезінде

жасырын сұраныс кезінде

тауарға сұраныс жоқ кезінде

Вопрос № 14. СИФ багалары

«Базистік нүкте» белгіленіп, осы нүктеденбасталган барлық тасымалдау шыгындарын түтынушылар өздері төлейді

Экспортқа зауыт, жабдықтар мен технологиялар шығару, ал жарым- жартылай төлем ретінде экспортталған зауытга сол жабдықгармен өндірілген өнімді езіне алып қалу

Оның күрамына көтерме баға, белгіленген тиеу портына дейінгі сақтандыру жэне фрахт шығындары кіреді

Тауарды жеткізудегі транспорттық шығындарды төлеу жүйесі

Сатып алушы тауардың иесі ретінде тауарды кеме бортына немесе вагонға тиегеннен кейінгі барлық шығындарды өзі төлейді

Вопрос № 15. Дзстүрлі емес тауарлардың негізгі түрлері

адамдар, идеялар, орындар, ұйымдар

өндіріске және тұтынуға бағытталған тауарлар

іскерлік, тұрмыс, техникалық қызметтер

биржалық тауарлар

орындар, идеялар, тауарлар және қызметгер

Вопрос № 16. Тауарларды шетел нарығына экспортқа шығаратын компаниялардың маркетингтік қызметі:

экспорттық маркетинг

халықаралық маркетинг

ғаламдық маркетинг

өндірістік маркетинг

демаркетин г

Вопрос № 17. Артықшылықтар - төмен шығындар, сұрақтардың кезегін сақтау мүмкіндігі, жылдамдық, кемшіліктер – сұраныс көлемі шектеулі, анонимдіктің кепілсіздігі, ауызша әсерлесуді есепке алу мүмкінсіздігі – бұлар пікір сұраудың қай нысанына жатады

телефон

жеке сұхбат

эксперимент

жазбаша сұрау

бақылау

Вопрос № 18. Маркетинг бөлімдеріне қатысты маркетингті басқару қызметі неге негізделген?

тұтынушылар, бәсекелестер, делдалдар туралы ақпаратты кең қолдануға

маркетинг кешенінің элементтерін жеке қолдануда

НИОКР, өндіріс, жабдықтау, өткізу, маркетинг, қаржы және т.б. өндірістік-шаруашылық қызметті орындау функцияларға

кәсіпорынның мақсаттарын ескере отырып мақсатты тұтынушылармен пайдалы айырбастарды қолдауға

ұйымның қызметінің сыртқы ортаның шарттарының тұрақты өзгеруіне бейімделуін есере стратегиялық жоспарлауға

Вопрос № 19. Қай стратегияда жаңа нарыққа жаңа тауар арналған?

диверсификациялану стратегиясы

нарықтың даму стратегиясы

өнімнің даму стратегиясы

ену стратегиясы

өсу стратегиясы

Вопрос № 20. Нарықты сегменттеу дегеніміз

нарықты жеке топтарға бөлу

нарықтарға талғамалы ену стратегиясы

нақты тауарлар мен қызметтерді тұтынушыларды құрылымдандыру

сұраныстарының сапалық ерекшеліктеріне сәйкес мүмкін тұтынушыларды жіктелу бойынша іс - әрекет

ұқсас тауарлар арасындағы өзінің тауары үшін орын таңдау

Вопрос № 21. Қазіргі отандық нарықта маркетингті қолданудың қиындықтары неде

Қазақстан нарығындағы маркетинг - әлі теоретикалық пән, ол республика экономикасы дамыған елдер денгейіне жеткенде қажет болады

жетілмеген нарықта тек қана жетілмеген маркетинг мүмкін

маркетинг экспорттық нарықтарда қолданылған жөн

мамандандандырылған маркетинг тек қана шет ел мамандарының жетегімен болуы мүмкін

өнімнің төмен бәсекеге қабілеттілігі

Вопрос № 22. Оптималды (оңтайлы) сұраныс жағдайында маркетингтің қандай типі қолданылады?

қолдаушы

конверсиялық

ынталандырушы

демаркетинг

ремаркетинг

Вопрос № 23. Нарықтағы бәсеке не үшін зерттеледі:

бәрі де дұрыс

контрагенттерді анықтау

контрагентердің қызметтінің көрсеткіштерін талдау

тауар аналогтар мен лидер тауарлардың әлді және әлсіз жақтарын анықтау

«өзінің» тауарының бәсекелік жағдайын бағалау

Вопрос № 24. Тауарды қазіргі кезде және болашақта сатып алушылар жиынтығы – ол:

алмастыру

тауар

тұтыныс

мүдде

нарық

Вопрос № 25. Маркетингтің негізгі қағидаларына жатпайтыны

маркетинг жағдайдын өзгеруін алдын ала біліп, оны басқаруға бағдарланған

маркетингтің мақсаты – фирманың жоғары пайдаға жетуі

фирманың мақсатына жетуі мақсатты нарықтың қажеттіліктері мен мұқтаждықтарын анықтап, оларды тиімді қанағаттандыруға байланысты

маркетинг тұтынушы мен қоғамның амандығын сақтау мен күшейтуге бағытталған

маркетинг тауарлар мен қызметтер қозғалысын қарастырады

Вопрос № 26. Қандай қауыммен байланыс жасау тәсілі деректердің қайтарылуының төмен денгейімен сипатталады?

почта

сұхбат

эксперимент

телефон

фокус топ

Вопрос № 27. Сұранысты реттеу бойынша демаркетингтің мақсаттары қандай?

сұранысты төмендету

сұранысты жоғарылату

сұранысты дамыту

сұранысты қолдау

сұранысты ынталандыру

Вопрос № 28. Айтуға болмайтын, бірақ тануға болатын, символмен, суретпен, ерекше түспен бейнеленетін марканың бөлігі – бұл:

фирмалық атау

фирмалық белгі

тауарлық белгі

фирмалық стиль

саудалық бейне

Вопрос № 29. Төмендегілерден қайсы тұтынушыларды сауалнама арқылы сұрауға жатады?

егістік зерттеулер

кабинетттік зерттеулер

сату орнында зерттеу әдісі

алдын ала сату әдісі

жеке қарым-қатынас құру әдісі

Вопрос № 30. Функционалды және тұтынушылық сипаттамасы, сондай-ақ бөлу арналары бойынша ұқсас тауарлардың тобы:

тауар ассортименті

тауар номенклатурасы

тауар саясаты

инновациялық тауар

тауар бәсекелестігі