Тестирование

Дисциплина: Ат. Маркетинг (каз)

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Қай макро орта факторы қоғамдық ұйымның әсері түрлерін, лоббизмнің қабылданған формасын, үкіметтегі жемқорлықтың деңгейі мен дәрежесін зерттейді

демографиялық

экономикалық

табиги-географиялық

саяси

мәдени

Вопрос № 2. Клиентура арасында тауарларды жылжытуда, өткізуде және таратуда компанияға көмектесуші фирмалар қалай аталады?

сатып алушылар

бәсекелестер

жабдықтаушылар

байланыс аудиториялары

делдалдар

Вопрос № 3. Қандай бекіту «сатып алушылар» нарығындағы жағдайды сипаттайды

ұсыныс сұраныстан жоғары

сұраныс ұсынысқа тең

сұраныс көлемі ұсыныс көлеміне тең

сұраныстың жоқ болған жағдайға сәйкес нарық

сұраныстың ұсыныстан жоғары болуы

Вопрос № 4. Құрамына шетелдік тұтынушылар, өндірушілер, аралық сатушылар кіретін елден тыс аймақтағы тұтынушылар нарығы:

мемлекеттік мекемелер нарығы

тұтынушылар нарығы

халықаралық нарық

аралық сатушылар нарығы

өндіруші-ұйымдар нарығы

Вопрос № 5. Тауарлар мен қызметтерді өндіріс үрдісінде пайдалану үшін сатып алатын ұйымдар нарығы қалай аталады

өндіріс құралдары нарығы

аралық сатушылар нарығы

тұтынушылық нарығы

халықаралық нарығы

локалды нарық

Вопрос № 6. Әлді мен әлсіз жақтарды талдау нені сипаттайды

ұйымның ішкі ортасын зерттеу

нарықты зерттеу

тұтынушыларды зерттеу

бәсекелестерді зерттеу

ұйымның сыртқы ортасын зерттеу

Вопрос № 7. Нарықтың үнемі өзгеріп отыратын жағдайына үйрену мақсатында маркетингтің макроорта факторларын әрдайым бақылап отыратын қай орта?

экономикалық орта

саяси орта

демографиялық орта

табиғи орта

сыртқы орта

Вопрос № 8. Маркетинг екі ортаға бөлінеді:

макро және мини орта

мезо және микро орта

микро және мини орта

микро және макро орта

дұрыс жауабы жоқ

Вопрос № 9. Өткізуді басқарушының міндетіне не кіреді?

бәрі де дұрыс

болжау, жоспарлау, ұйымдастыру

уәждеу, қарым-қатынас жасау, бақылау

сатушылар топтарын басқару, мәселелерді шешу дағдыларына ие болу

бәрі де дұрыс емес

Вопрос № 10. Нарықтағы бәсеке не үшін зерттеледі:

бәрі де дұрыс

контрагенттерді анықтау

контрагентердің қызметтінің көрсеткіштерін талдау

тауар аналогтар мен лидер тауарлардың әлді және әлсіз жақтарын анықтау

«өзінің» тауарының бәсекелік жағдайын бағалау

Вопрос № 11. Конверсиялық маркетинг немен байланысты

теріс сұраныммен

құбылмалы сұраныммен

толық сұраныммен

иррационалдық сұраныммен

төмендеуші сұраныммен

Вопрос № 12. Нарықты сегменттеу критерийлеріне не жатады?

пайдалылық, қол жетушілік, болашақтық

нарықтағы бағыттауды өзіне тарту

сегмент көлемі, бәсеке

тұтынушылық мінез-құлық

географиялық, демографиялық, мінез-құлықтық, психографиялық

Вопрос № 13. Кәсіпорынның мақсаттарына жетуге бағытталған әрекет тәсілі қалай аталады?

маркетинг стратегиясы

маркетинг бағдарламасы

маркетингтің тауар бойынша жоспар

маркетингтің компания бойынша жоспар

маркетинг функциясы

Вопрос № 14. Маркетингтік коммуникацияның негізі түрлері

жарнама, еткізуді ынталандыру, қоғаммен байланыс, жеке сату

тауар, баға

түтынушылардың қажеттіліктері мен мұктаждықтарын анықтау

ынталандыру тәсілдері

тарату тәсілдері

Вопрос № 15. Маркетинг кешенінің элементтеріне не жатады

тауар, баға, жылжыту мен өткізу

өндіріс, тарату, айырбас пен тұтыну

өнім, тарату мен өткізу әдістері

сұраныс, ұсыныс, баға

жарнама, пропаганда, өткізуді ынталандыру, жеке сату

Вопрос № 16. Бірінші ретті ақпарат дегеніміз

нақты мақсатпен бірінші рет жиналған ақпарат

маркетингтік зерттеулерді жүргізіп отырғанда жиналатын ақпарат

интернетттен алынған ақпарат

бұрын нақты мақсатпен жиналған ақпарат

кәсіпорынның ішінде жиналған ақпарат

Вопрос № 17. Тауар белгілеріне жататындар:

термин

таңба

сурет

символ, әріптер немесе сандар жатады

жоғарғы айтылғандардың бәрі

Вопрос № 18. Назар аудару, иелену, пайдалану және тұтыну үшін нарыққа шығарылған, мұқтаждық пен тұтынысты қанағаттандыруға арналған барлық ұсыныстар

келісім

алмастыру

мүдде

нарық

тауар

Вопрос № 19. Күтіп отырған сату көлемі қалай аталады

сату болжамы

сату бюджеті

сату әлуеті

сатуды қамту

ағымдағы сату көлемі

Вопрос № 20. Маркетинг басталады:

тауарды жасау мен өндіруден

ақпараттық жарнамалық кампаниядан

нарық пен тұтынушы сұранымын анықтаудан

тарату арналарын анықтаудан

маркетинг бюджетін жоспарлаудан

Вопрос № 21. Адамдардың мұқтаждығымен тұтынысын қанағаттандыратын - ол

менеджмент

өнім

тауар

маркетинг

баға

Вопрос № 22. Тауарды қазіргі кезде және болашақта сатып алушылар жиынтығы – ол:

алмастыру

тауар

тұтыныс

мүдде

нарық

Вопрос № 23. Тауардың өзіндік құны өте жоғары, сұраныс ұсыныстан жоғары, кәсіпорын өзінің ағымдағы қызметінде қай тұжырымдаманы қолдану керек

өндірісті жетілдіру тұжырымдамасы

тауарларды жетілдіру тұжырымдамасы

маркетинг тұжырымдамасы

коммерциялық күштерді қарқындату тұжырымдамасы

әлеуметтік-этикалық тұжырымдама

Вопрос № 24. Келесі мінездемелер қай ақпарат жинау әдісіне жатады: нақты зерттеу мақсатына арналған, жоспарлы және жүйелі жиналады, сенімділігі мен нақтылығы жағынан әрқашан бақылануда

панель

эксперимент

сұрау

бақылау

бәрі де дұрыс

Вопрос № 25. Қай әдіс маркетингтік зерттеулердің сандық әдістеріне жатады?

корреляциялық талдау

төлеуқабілетт

хаттаманы талдау

тереңдетілген сұхбат

өткізу көлемі

Вопрос № 26. Артықшылықтар - төмен шығындар, сұрақтардың кезегін сақтау мүмкіндігі, жылдамдық, кемшіліктер – сұраныс көлемі шектеулі, анонимдіктің кепілсіздігі, ауызша әсерлесуді есепке алу мүмкінсіздігі – бұлар пікір сұраудың қай нысанына жатады?

телефон

жеке сұхбат

эксперимент

жазбаша сұрау

бақылау

Вопрос № 27. Сатып алушының нақты қажеттігін қанағаттандыратын тауарлардың сапалық және құндық мінездемелерінің жиынтығы:

тауардың бәсекелесу қабілеті

тауар тұтастығы

тауар тереңдігі

тауарды сату қабілеті

дұрыс жауабы жоқ

Вопрос № 28. Қойылған сұрақтарға ғана жауап алмай, сонымен қатар жауап берушімен бірлескен жұмысты бақылап, жауабындағы қателерді жоюды қайсы қамтамасыз етеді:

бақылау

эксперимент

жеке сұрау

имитация

пошта арқылы тарату

Вопрос № 29. Марктеингілік шараларды жүзеге асыру үшін фирма екі жүйені пайдаланады:

стратегиялық жоспарлау және маркетингілік жоспарлау

маркетингілік жоспарлау және ағымдағы жоспарлау

стратегиялық жоспарлау және тактикалық жоспарлау

тактикалық жоспарлау және маркетингілік жоспарлау

стратегиялық жоспарлау және ағымдағы жоспарлау

Вопрос № 30. Маркетинг тұжырымдамасы өткен ғасырдың қай жылдары қалыптасты?

50 жылдары

60 жылдары

70 жылдары

40 жылдары

20 жылдары