Тестирование

Дисциплина: Ат. Банковское дело (каз)

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Жүргізілген активті операцияларының табыстылығын анықтау үшін табу керек:

пассивті операциялар сомасын

несиелік операциялар бойынша пайыздар сомасын

несиеллік операцияларының орташа деңгейін

депозиттік операциялар бойынша есеп айырысу операцияларының орташа деңгейі

активті, пассивті операциялар бойынша пайыздардың орташа деңгейі

Вопрос № 2. Конверсиондық валюталық мәмілеге жатпайтын көрсеткіш:

аутрайт

спрэд

форвард

своп

спот

Вопрос № 3. Валюталық қаражаттарды тарту және орналастыру операциялары дегеніміз не:

шетел валютасын инкассациялау

депозиттерді тарту және несиелер беру

шетел валютасымен қолма қолсыз есеп айырысу

экспорттық импорттық операцияларға бақылау жасау

несие беруді арттыру

Вопрос № 4. Банктік тәжірибеде несиелеу әдісінің түрі

2

3

1

5

4

Вопрос № 5. Овердрафт несиесі мағынасы қалай анықталынады:

өтімділікті қолдану мақсатында бір түнге берілетін банкаралық несие

клиенттің шотынан қаражатты шегеру, дебеттік қалдық бойынша берілетін қысқа мерзімді несие

банктің сеніміне кірген төлем қабілеті жоғары клиенттерге берілетін несие

құрал жабдықтарды жалға алумен байланысты берілетін несие

кредитордың алғашқы талабы бойынша берілетін қысқа мерзімді несие

Вопрос № 6. Банкпен тығыз қарым қатынастағы клиенттер үшін бір қарыз алушыға келетін тәуекелдің мәні қандай болуы керек:

0,1 кем болмауға тиіс

0,1 аспауы тиіс

0,5 кем болмауға тиіс

0,25 кем болмауға тиіс

0,25 аспауға тиіс

Вопрос № 7. Жәй акциялардың мынандай ерекшеліктері бар:

акционерлік қоғамды басқаруда қатысуға құқық береді

тұрақты деңгейде дивиденд түрінде пайда әкеледі

дивиденд түрінде пайда әкелмейді

АҚ тарауында акция құнын қайтаруға құқық бермейді

АҚ тарауы кезінде акция құнын қайтаруда артықшылық құқық береді

Вопрос № 8. Банктің жарғылық қоры төмендегі көрсетілген көрсеткіштердің есебінен ұлғаюы мүмкін:

дивиденттік шығыс

салым бойынша қаржы алу

салықты есептеу

негізгі қорларды қайта бағалау және акцияларды сату

валюталық шот енгізу

Вопрос № 9. Несие қарыз алушының несиені қайтару қабілеттілігінің қандай талаптары бойынша беріледі:

жоғары рентабельділік нормасы бойынша

дебиторлық қарыздың қысқа мерзімдік айналымы бойынша

дебиторлық, кредиторлық қарыздардың жоғары үлесі бойынша

клиенттің табыстылығы және өндіріс потенциалының тиімділігі

айналымдағы активтердің жоғары коэффициенті

Вопрос № 10. Несие түсінігі:

несие келісім шартының аяқталуы

жасалған келісім шарттың аяқталуы

клиенттердің қаржылық жағдайын талдау

несие алушының несиелік қабілетін бағалау

пайыз төлеу оны қайтару шартында берілетін капитал қозғалысы

Вопрос № 11. Несие үшін төленетін сыйақы мөлшері нені білдіреді:

несиенің пайызын

несиенің мерзімін

несиенің бағасын

несиенің көлемін

несиенің мақсатын

Вопрос № 12. Банктің меншікті капиталын ұлғайту жолдары:

бағалы қағаздарды тіркеу

банктің жарғылық қорын ұлғайту

банктің шығындарын азайту

банктің пайдасы, акциялар шығару

банк тәуекелдерін төмендету

Вопрос № 13. Овернайт несие мағынасы қалай анықталынады:

кредитордың алғашқы талабы бойынша берілетін қысқа мерзімді несие

өтімділікті басқару мақсатында бір түнге берілетін банкаралық несие

клиенттің шотынан қаражатты шегеру, дебеттік қалдық бойынша берілетін қысқа мерзімді несие

банктің сеніміне кірген төлем қабілеті жоғары клиенттерге берілетін несие

құрал жабдықтарды жалға алумен байланысты берілетін несие

Вопрос № 14. Овернайт несие мағынасы қалай анықталынады:

кредитордың алғашқы талабы бойынша берілетін қысқа мерзімді несие

өтімділікті басқару мақсатында бір түнге берілетін банкаралық несие

клиенттің шотынан қаражатты шегеру, дебеттік қалдық бойынша берілетін қысқа мерзімді несие

банктің сеніміне кірген төлем қабілеті жоғары клиенттерге берілетін несие

құрал жабдықтарды жалға алумен байланысты берілетін несие

Вопрос № 15. Тартылған қаражаттар көздері

дивиденд төлемі

салық төлемі

сақтандыру төлемі

меншікті қаражаттар

салымшылардың қаражаттары

Вопрос № 16. Коммерциялық банктердің басқару құрылымындағы ең жоғарғы орган:

Қаржы министрлігінің отырысы

Ұлттық банктің жиналысы

Қазақстан банкирлерінің семинары

директорлар кеңесі

акционерлердің жалпы жиналысы

Вопрос № 17. Факторингтің неше түрі болады:

мерзімді және мерзімсіз

ауқымды және мерзімді

шектеулі және шектеусіз

ауқымды және шектеулі

мерзімді және шектеулі

Вопрос № 18. Салымдарды кепілдендірудің Қазақстандық қорының директорлар Кеңесі мүшелерінің саны

6

8

4

5

9

Вопрос № 19. Тікелей немесе портфельді инвестицияларға салынған банктің активтері

инвестициялық активтер

орналастырылған активтер

ұзақ мерзімді өтімді активтер

капиталданған активтер

жоғарғы активтер

Вопрос № 20. Активті операциялар бойынша жылдық пайыздық ставканың орташа деңгейінің көрсеткіші былай анықталады:

табыстар сомасы * 100 / активті операцияның қалдық сомасы

табыстар сомасы *100 / пассивті операцияның қалдық сомасы

пайыздық емес табыс * 100 / пайыздық емес шығыс

пайыздық табыс * 100 / пайыздық шығыс

шығындар сомасы * 100/ активті операцияның қалдық сомасы

Вопрос № 21. Банк капиталы мөлшерінің ішкі көздері болып табылады:

кезекті акциялар шығару

әлеуметтік қорлар

пайыздық және пайыздық емес шығындар

пайыздық және пайыздық емес табыстар

үлестірілмеген пайда

Вопрос № 22. Банк қарыздарын алғанда кепіл ретінде алынбайтын заттар

ғимараттар мен құрылыс объектілері

тауарлы көлік құжаттары

тез бұзылатын заттар, аяқталмаған өндіріс, тамақ өнімдері

кәсіпорындар, өндірістік кешендер

акциялар, облигациялар

Вопрос № 23. Несиелік тәуекелді басқару элементтеріне не жатады:

несиелік мониторинг, несиелік қабілет

несиелік лимиттеу, несиелік шарт

несиелік бөлім, несиенің кепілсіз берілуі

несие алушы, несие тәуекелі

несиелік портфельді басқару, несиелік қабілетті талдау

Вопрос № 24. Екінші деңгейдегі банктер депозиттерді сақтайтын қор

Қазақстанның резервтік қоры

Қазақстанның сақтандыру қоры

Жеке тұлғалардың салымдарын сақтандырудың Қазақстандық қоры

Қазақстанның жарғылық қоры

Қазақстанның инвестициялық қоры

Вопрос № 25. Негізгі құралдарды жалға алу бойынша амортизация мерзімімен сатып алудағы несиелік қатынастар қалай анықталады:

қайтармалы лизинг

оперативтік лизинг

қаржылық лизинг

шұғыл лизинг

мерзімді лизинг

Вопрос № 26. Қаржы лизингі дегеніміз не:

лизинг берушінің техниканы қондырғыларды жалға беруі

барлық тараптардың әр елден болуы

қызмет ету мерзімінде мүліктің құнын толық өтемеуінде

лизингтік келісімшартқа қатысушылардың бір елден болып келуі

лизинг затының өзінің толық амортизациялық құнын төлеуі

Вопрос № 27. Нақты шетел валютасын сатуды, оны бір мезгілде мерзімдік сатып алынуын қалай атаймыз:

опцион

своп

спот

аутрайт

форвард

Вопрос № 28. Банктің қаржы тұрақтылығын төмендегі көрсеткіштердің қайсысы білдіреді:

меншікт қаржының қарыздан асуы

шығындардың түсімдерден асуы

қарыз қаржының меншікті қаржыдан асуы

ссуда қарыздарының банк капиталынан асуы

тартылған қаржының өзіндік құнынан асуы

Вопрос № 29. Өзара талаптар мен міндеттемелерді есепке алу жолымен қолма-қол ақшасыз есеп айырысу жүйесі

аккредитив

клиринг

форфейтинг

лизинг

факторинг

Вопрос № 30. Валюталық позицияның неше түрі болады:

екі: қысқа және ұзын

екі: ашық және жабық

төрт: ашық, жабық, қысқа, ұзын

бір: ашық

бір: жабық