Тестирование

Дисциплина: Информатика (каз)

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Стандартты CD-ROM дискілерінің сыйымдылығы неге тең?

1 Мбайт-қа;

1 Гб-қа дейін;

650 Мбайт;

650 Кбайт;

1, 44 Мбайт.

Вопрос № 2. Ақпараттың ең кіші өлшем бірлігі неге тең?

Гбайт;

байт;

Мбайт;

кбайт;

бит.

Вопрос № 3. Қандай құрылғы ағымдағы уақытта ДК орындалатын, ақпараттық-есептеу процессіне қатысатын оперативті жазу, ақпаратты сақтау және оқу үшін арналған:

винчестер;

АЛҚ (арифметика- логикалық құрылғы);

ҚМДЖ (қатты магниттік дискілер жинақтауышы);

ТЖҚ (тұрақты жадтайтын құрылғы);

ЖЖҚ (жедел жадтайтын құрылғы).

Вопрос № 4. Microsoft Word қандай объектісінде математикалық формулалардың тізімі салынған?

автофигуры;

диаграмма;

объект WordArt;

Microsoft Equation;

Microsoft Clip Gallery.

Вопрос № 5. Символ аралық интервал орнату үшін қандай команда қолданылады:

вид - абзац - вкладка интервалы;

сервис – абзац - интервалы;

правка - интервалы;

формат – шрифт – вкладка интервал;

формат – абзац - вкладка отступы и интервалы.

Вопрос № 6. Утилиттер дегеніміз не?

кез келген бағдарлама;

компьютер жұмысын жеңілдетуге арналған бағдармалар;

жойылған бағдарламалар топтамасы;

мәтіндік процессорлар;

кестелік процессорлар.

Вопрос № 7. Windows операциялық жүйесінде кез келген бағдарламадан шығу пернелері

SҺift;

Delete;

Alt+F4;

Esc;

F10.

Вопрос № 8. Жүйелік блок құрамына қандай құрылғылар кіреді?

процессор, оперативті жад, қатқыл диск;

процессор, монитор, пернетақта;

процессор, оперативті жад, иілгіш диск;

процессор, оперативті жад, дискжетек, принтер;

модем, процессор, оперативті жад, дискжетек, принтер.

Вопрос № 9. Файл дегеніміз -

белгілі бір атпен дискіге жазылып сақталынып қойылған бағдарлама немесе құжат;

дискіге жазылып сақталынатын біртектес мәліметтер жиыны;

белгілі бір атау беріліп, мәліметтер жазылатын диск бетіндегі орын;

магниттік мәлімет жинақтауышқа жазылған өзіндік айрықша аты бар ақпарат бөлігі;

компьютер жедел жадында тізбектеле қатар орналасқан ұяшықтар тобы.

Вопрос № 10. Word мәтіндік процессорінде жаңа абзацты енгізу қандай пернені басумен аяқталады:

SҺift;

Insert;

Enter;

Ctrl;

Delete.

Вопрос № 11. Word-тың қандай менюдің көмегімен Автотекстті шығаруға болады?

вид;

cервис;

правка;

вставка;

формат.

Вопрос № 12. Windows ОЖ-нің Ctrl+A пернелерінің белгіленуі нені білдіреді:

соңғы іс әрекетті қайтару;

файлды қиып алу;

файлды көшіру;

барлығын белгілеу;

файлды кірістіру.

Вопрос № 13. Есептеу құрылғыларында екілік санау жүйесін қолдануды кім ұсынды?

Ч. Бэббидж;

Б. Паскаль;

Г. Лейбниц;

Дж. Буль;

Дж. Фон Нейман.

Вопрос № 14. 364(10) саны сегіздік санау жүйесіндегі қандай санға сәйкес келеді?

455

454

554

545

555

Вопрос № 15. Электронды таблицаның ұяшығына қанша деректер типін енгізуге болады:

2

5

10

3

шексіз.

Вопрос № 16. 3D(16) саны ондық санау жүйесіндегі қандай санға сәйкес келеді?

24

61

57

54

65

Вопрос № 17. HDD термині нені білдіреді:

иілгіш магниттік диск жинақтаушысы;

қатқыл магниттік диск жинақтаушысы;

монохромды адаптер түрі;

жүйелік шина түрі;

оқу үшін арналған жад.

Вопрос № 18. Электрондық кестеде 8 ұяшықтардан тұратын топты белгіленген. Ол …

А1:В8;

А1:С4;

А1:В4;

В2:С4;

А2:В4.

Вопрос № 19. Қандай батырма бас әріптер режимін бекіту үшін қолданады:

Backspace;

Caps Lock;

NumLock;

Alt;

SҺift.

Вопрос № 20. Ақпараттың қандай қасиеті керекті дәлдікті бұзбай мәліметтер өзгерісіне сезіну қабілеттілігін көрсетеді:

ақиқаттық;

тұрақтылық;

дәлдік;

дер кезенділік;

актуалдық.

Вопрос № 21. Екілік санау жүйесінің алфавиті қандай пункте жазылған:

{0;0};

{1;1};

{0;1};

{-1;0;1};

{0;1;2}.

Вопрос № 22. Windows ОЖ стандартты бағдарламаларының қайсысы мәтіндік редакторға жатады:

калькулятор;

WordPad;

сілтеуіш;

Paint;

қоржын.

Вопрос № 23. Компьютердің жұмыс істеу жылдамдығы неге байланысты?

процессорда ақпаратты өңдеудің тактілік жиілігі;

принтердің жалғануына байланысты;

операциялық жүйенің интерфейсінің ұйымдастырылуына;

сыртқы сақтау құрылғысының көлеміне;

өңделетін ақпараттың көлеміне.

Вопрос № 24. Телефон желісін пайдалану арқылы компьютерлер арасындағы байланысты ұйымдастыратын құрылғы қалай аталады?

дыбыстық карта;

модем;

шина;

процессор;

CD-ROM құрылғысы.

Вопрос № 25. (MS EXCEL) Қандай перне немесе пернелер комбинациясы курсорды ағымды жолдын басына жылжытады:

Home;

Ctrl+Home;

Ctrl+End;

Page Up;

Page Down.

Вопрос № 26. Word мәтіндік процессорінде қандай қос перне «Открытие Документа» деген диалогтік терезені ашады?

Ctrl+X;

Ctrl+P;

Ctrl+Z;

Ctrl+O;

Ctrl+V.

Вопрос № 27. Word – та суреттерді құжаттқа қою үшін қандай команданы қолдануға болады?

вид - картинки;

сервис – рисунок - картинки;

правка- картинки;

вставка- рисунок- картинки;

формат- рисунок.

Вопрос № 28. MS Word мәтіндік редакторында кестемен жұмыс істеу үшін қандай құралдар панелінің батырмаларын қолдануға болады?

стандартты;

пішімдеу;

таблицы и границы;

рисование;

формалар.

Вопрос № 29. детте LPT-порттан кейін не қосылады?

монитор;

сканер;

модем;

тышқан;

принтер.

Вопрос № 30. Тактілік жиілік нені көрсетеді?

микропроцессор 1 минутта қанша элементар операция орындайтынын;

микропроцессор 1 сағатта қанша операция орындайтынын;

жүйелік блок формасын;

микропроцессор разрядтылығын;

микропроцессор 1 секундта қанша элементар операция орындайтынын