Тестирование

Дисциплина: Информатика (каз)

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. 1024 кбайт неге тең?

Мбайт;

кбайт;

бит;

өріс;

Гбайт.

Вопрос № 2. 1024 Мбайт неге тең?

Мбайт;

кбайт;

бит;

өріс;

Гбайт.

Вопрос № 3. Төменде көрсетілген құрылғылардың қайсысын қолдану арқылы Интернетке қосылуға болады:

модем;

диджитайзер;

термопринтер;

сканер;

плоттер.

Вопрос № 4. True Color режимінде түрлі түсті бейнені кодтау үшін қолданылады

8 разрядты кодтау;

64 разрядты кодтау;

16 разрядты кодтау;

24 разрядты кодтау;

256 разрядты кодтау.

Вопрос № 5. Дербес компьютер тоқтайды, егер ... өшірсе.

дискжетекті;

жедел жадты;

тышқанды;

принтерді;

сканерді.

Вопрос № 6. Word мәтіндік редакторының қандай командасының көмегімен абзацты және оның параметрін орнатады:

вставка – абзац;

сервис - настройка;

сервис – шрифт;

правка – заменить;

формат – абзац.

Вопрос № 7. Электрондық кестеде С1:D3 диапазоны белгіленген. Осы диапазонға неше ұяшық кіреді?

3

4

5

6

12

Вопрос № 8. Компьютерлік жүйенің құрылғыларын орналасуына байланысты қалай бөледі?

ішкі және қосымша;

ішкі және сыртқы;

ішкі және негізгі;

сыртқы және перифериялық;

негізгі және қосымша.

Вопрос № 9. Windows ОЖ-нің алмастыру буферінен ақпаратты алуды қандай пернелермен орындалады:

SҺift + Insert;

Ctrl + Insert;

SҺift + Delete;

SҺift + Tab;

Ctrl + Alt.

Вопрос № 10. 1 байтты неше бит құрайды?

2

4

8

16

32

Вопрос № 11. Формуланың дұрыс жазылуын көрсетіңіздер:

C3+4*D4;

C3=C1+2*C2;

A5B5+23;

=A2*A3-A4;

A5B5+23.

Вопрос № 12. «Информатика» термині қашан және қайда пайда болды:

60-шы жылдары Францияда;

50-шы жылдары АҚШ-да;

30-шы жылдары Жапонияда;

60-шы жылдары Германияда;

70-шы жылдары Кеңес Одағындада.

Вопрос № 13. Символ аралық интервал орнату үшін қандай команда қолданылады:

вид - абзац - вкладка интервалы;

сервис – абзац - интервалы;

правка - интервалы;

формат – шрифт – вкладка интервал;

формат – абзац - вкладка отступы и интервалы.

Вопрос № 14. Микропроцессор құрамына кіреді:

ТЖҚ, ЖЖҚ, АЛҚ және Басқару құрылғысы;

қоректену блогы, адаптер ИМДЖ және бейнеадаптер;

жүйелік тақша, математикалық сопроцессор және таймер;

АЛҚ, микропроцессорлық жад, басқару құрылғысы және микропроцессордың интерфейстік жүйесі;

микропроцессордың интерфейстік жүйесі, мәліметтердің кодтық шинасы, АЛҚ және негізгі жад.

Вопрос № 15. Электрондық кестенің бағандары жалпы

латын алфавитінің әріптерімен белгіленеді;

номерленеді;

орыс алфавитінің әріптерімен белгіленеді;

қолданушымен аталады;

номерленеді және әріптермен белгіленеді.

Вопрос № 16. Software термині информатиканың қандай саласын сипаттайды:

техникалық құралдар;

бағдарламалық құралдар;

алгоритмдік құралдар;

физикалық құралдар;

физикалық және алгоритмдік құралдар.

Вопрос № 17. Компьютердің негізгі тақшасы қалай аталады?

микропроцессор;

аналық тақша;

желілік тақша;

басқарушы тақша;

арифметикалы-логикалық құрылғы.

Вопрос № 18. FDD термині нені білдіреді

иілгіш магниттік диск жинақтаушысы;

қатқыл магниттік диск жинақтаушысы;

монохромды адаптер түрі;

жүйелік шина түрі;

оқу үшін арналған жады.

Вопрос № 19. Қатты магниттік дискідегі жинақтаушыны қалай атайды?

дискжетек;

жүйелік шина;

кэш-жад;

аналық тақша;

винчестер.

Вопрос № 20. Микропроцессордың негізгі параметрлерін атаңыз.

тактілік жиілік пен разрядтылық;

микропроцессордың өлшемдері;

тактілік жиілік;

өнімділік;

ақпаратты өңдеу уақыты.

Вопрос № 21. Windows ОЖ стандартты бағдарламаларының қайсысы мәтіндік редакторға жатады:

калькулятор;

WordPad;

сілтеуіш;

Paint;

қоржын.

Вопрос № 22. Сканерлердің қандай типінде сканерлік бастиек оригиналға сәйкес автоматты жылжиды, ал оригинал қозғалмаған күйде қалады:

қол сканері;

планшетті сканер;

роликтік сканер;

матрицалық сканер;

проекциондық сканер.

Вопрос № 23. Тактілік жиілік нені көрсетеді?

микропроцессор 1 минутта қанша элементар операция орындайтынын;

микропроцессор 1 сағатта қанша операция орындайтынын;

жүйелік блок формасын;

микропроцессор разрядтылығын;

микропроцессор 1 секундта қанша элементар операция орындайтынын

Вопрос № 24. 8(10) саны екілік санау жүйесінің қандай санына тең болады ?

1001

1000

1010

0001

1100

Вопрос № 25. Растрлы графикалық редакторда қолданылатын элементарлы объект деген не?

экранның нүктесі (пиксель);

тіктөрбұрыш;

щеңбер;

түстер палитрасы;

символ.

Вопрос № 26. Word мәтіндік процессорінде қандай қос перне «Печать»сұхбат терезесін көрсете алады ?

Alt +О;

SҺift +Р;

SҺift +О;

Ctrl + P;

Ctrl + О.

Вопрос № 27. 10111 санынан 101 санын алғанда нәтижесінде қандай сан болады? Екі сан екілік жүйеде жазылған.

10110

11111

11011

10011

10010

Вопрос № 28. Процессордың тактілік жиілігі - бұл:

уақыт бірлігінде процессормен орындалатын екілік операциялардың саны;

секундына өңделетің импульстар саны;

уақыт бірлігінде процессордың оперативті жадыға қатынау мүмкіндігінің саны;

процессор мен енгізу-шығару құрылғыларының арасындағы ақпарат алмасу жылдамдығы;

процессор мен ТЖҚ арасындағы ақпарат алмасу жылдамдығы;

Вопрос № 29. Визуальды ақпарат деп адамның - ... арқылы қабылдайтын ақпаратты айтады.

көру мүшелері;

сезіну (тері арқылы);

иіс сезу мүшелері;

есту мүшелері;

дәм сезу мүшелері.

Вопрос № 30. Компьютердің жұмыс істеу жылдамдығы неге байланысты?

процессорда ақпаратты өңдеудің тактілік жиілігі;

принтердің жалғануына байланысты;

операциялық жүйенің интерфейсінің ұйымдастырылуына;

сыртқы сақтау құрылғысының көлеміне;

өңделетін ақпараттың көлеміне.