Тестирование

Дисциплина: Информатика (каз)

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Принтерлердің қай түрінде бастиектен қағазға бояудың кішкентай тамшыларын лақтыру арқылы кескін құрылады:

лазерлік принтерлер;

бүріккіш принтерлер;

термографикалық принтерлер;

матрицалық принтерлер;

термостатикалық принтерлер.

Вопрос № 2. ENIAC электрондық есептеуіш машинасы кімнің басқаруымен жасалды?

Дж. Маучли және Дж. П. Эккерт;

Г. Айкен;

Д. Анастасова;

Т. Килбурн мен Ф. Вильямс;

К. Цузе.

Вопрос № 3. WORD бағдарламаның файлының кеңейтуі қандай?

.doc;

.word;

.кеңейтуі жоқ;

.xls;

.bmp.

Вопрос № 4. Адам ойлап тапқан ең ежелгі есептеу:

абак;

есепшоттар;

калькулятор;

логарифмдік сызғыш;

арифмометр.

Вопрос № 5. Курсор алдындағы символды өшіру үшін қандай пернені басамыз?

Scroll Lock;

Back Space;

Num Lock;

Caps Lock;

SҺift.

Вопрос № 6. Төмендегі берілгендердің қайсысы СОМ- порттан кейін іске қосылады?

сканер;

принтер;

модем;

мультимедиа;

монитор.

Вопрос № 7. Word мәтіндік процессорінде қандай қос перне курсорды документ соңына түсіреді?

Ctrl+End;

Ctrl+Page Up;

Ctrl+Z;

Ctrl+Page Down;

Ctrl+Home.

Вопрос № 8. Қандай құрылғы микропроцессор құрамына кірмейді:

басқару құрылғысы;

микропроцессорлық жад;

арифметикалы-логикалық құрылғы;

микропроцессордың интерфейстік жүйесі;

оперативті есте сақтау құрылғысы.

Вопрос № 9. 1024 Мбайт неге тең?

Мбайт;

кбайт;

бит;

өріс;

Гбайт.

Вопрос № 10. Word – та суреттерді құжаттқа қою үшін қандай команданы қолдануға болады?

вид - картинки;

сервис – рисунок - картинки;

правка- картинки;

вставка- рисунок- картинки;

формат- рисунок.

Вопрос № 11. Қандай құрылғы дербес компьютердiң қосымша құрылғыларына жатады?

сканер;

қоректендiру блогы;

жүйелiк тақша;

бейнетақша;

электрондық схемалар.

Вопрос № 12. Тактілік жиілік нені көрсетеді?

микропроцессор 1 минутта қанша элементар операция орындайтынын;

микропроцессор 1 сағатта қанша операция орындайтынын;

жүйелік блок формасын;

микропроцессор разрядтылығын;

микропроцессор 1 секундта қанша элементар операция орындайтынын

Вопрос № 13. Төменде көрсетілгендердің қайсысы архиватор-бағдарламасына жатады.

Exe;

Zip;

Bak;

UTIL;

Setup.

Вопрос № 14. Санау жүйесі - бұл:

сандар кейбір алфавит символдарының көмегімен белгілі бір ереже бойынша жазылатын белгілер жүйесі;

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 цифрларының кез келген тізбегі;

0, 1 цифрларының шексіз тізбегі;

I, V, X, L, C, D, M цифрларының жиыны;

арифметикалық әрекеттердің натурал сандары мен белгілерінің жиынтығы.

Вопрос № 15. Файл дегеніміз -

белгілі бір атпен дискіге жазылып сақталынып қойылған бағдарлама немесе құжат;

дискіге жазылып сақталынатын біртектес мәліметтер жиыны;

белгілі бір атау беріліп, мәліметтер жазылатын диск бетіндегі орын;

магниттік мәлімет жинақтауышқа жазылған өзіндік айрықша аты бар ақпарат бөлігі;

компьютер жедел жадында тізбектеле қатар орналасқан ұяшықтар тобы.

Вопрос № 16. Төменде көрсетілгендердің қайсысы архиватор-бағдарламасына жатады.

Exe;

RAR;

Bak;

UTIL;

Setup.

Вопрос № 17. Телефон желісін пайдалану арқылы компьютерлер арасындағы байланысты ұйымдастыратын құрылғы қалай аталады?

дыбыстық карта;

модем;

шина;

процессор;

CD-ROM құрылғысы.

Вопрос № 18. Windows ОЖ стандартты бағдарламаларының қайсысы графикалық редакторға жатады:

блокнот;

WordPad;

сілтеуіш;

рaint;

қоржын.

Вопрос № 19. Дербес компьютердің негізгі құрылғыларын көрсетіңіз:

микропроцессор, сопроцессор, монитор;

орталық процессор, оперативті жад, енгізу-шығару құрылғысы;

монитор, винчестер, принтер;

АЛҚ, БҚ, сопроцессор;

сканер, тышқан монитор, принтер.

Вопрос № 20. Ақпараттық технология дегеніміз не?

ақпаратты өңдеу үшін арналған мамандардың, әдістер мен модельдердің, ақпараттың жиынтығы;

мамандар мен бағдарламалық құрылғылардың жиынтығы;

мамандар мен техникалық құрылғылардың жиынтығы;

есептеу техникасы мен байланыс құрылғыларының қолдану негізінде ақпаратты жинау, беру, өңдеу опреацияларын жүзеге асыру әдістері мен құрылғыларының жиынтығы;

ақпарат, техникалық құрылғылар және мамандардың жиынтығы.

Вопрос № 21. 3D(16) саны ондық санау жүйесіндегі қандай санға сәйкес келеді?

24

61

57

54

65

Вопрос № 22. ЖЖҚ жадысында не сақталуы мүмкін?

операциялық жүйелер;

қазіргі уақытта жұмыс істелініп жатқан бағдарлама мен деректер;

ЭЕМ мен тұтынушының арасындағы диалогты қамтамасыз ететін бағдарлама;

компьютерге әрдайым қажетболатын ақпарат;

компьютердің қосылу мен қосылмауына байланысты емес үнемі сақталатын.

Вопрос № 23. Software термині информатиканың қандай саласын сипаттайды:

техникалық құралдар;

бағдарламалық құралдар;

алгоритмдік құралдар;

физикалық құралдар;

физикалық және алгоритмдік құралдар.

Вопрос № 24. Монитор дегеніміз не?

ақпаратты визуалды түрде экран бетіне шығару құрылғысы;

ақпаратты баспаға шығару құрылғысы;

ақпаратты сақтау құрылғысы;

ақпаратты тасымалдау құрылғысы;

ақпаратты өңдеу құрылғысы.

Вопрос № 25. Антивирустық бағдарламаға не жатпайды?

AVP

Defrag

Norton Antivirus

Dr Web

Norman Virus Control

Вопрос № 26. Word мәтіндік процессорінде қандай қос перне курсорды ағымды жолдың аяғына көшіреді?

Home;

Page Down;

End;

Page Up;

Tab.

Вопрос № 27. Автоматты есептеу құрылғыларының құрамын және функционалды элементтерін алғашқыда кім құрастырды?

Джон фон Нейман;

Чарльз Бэббидж;

Ада Лавлейс;

Алан Тьюринг;

Клод Шеннон.

Вопрос № 28. Қандай құрылғы ағымдағы уақытта ДК орындалатын, ақпараттық-есептеу процессіне қатысатын оперативті жазу, ақпаратты сақтау және оқу үшін арналған:

винчестер;

АЛҚ (арифметика- логикалық құрылғы);

ҚМДЖ (қатты магниттік дискілер жинақтауышы);

ТЖҚ (тұрақты жадтайтын құрылғы);

ЖЖҚ (жедел жадтайтын құрылғы).

Вопрос № 29. SVGA бейнеконтроллері қай пунктте сипатталған?

монохромды дисплейлы адаптер;

түрлі түсті графиктік адаптер;

профессионалды графиктік адаптер;

бейнеграфиктік адаптер;

жақсартылған бейнеграфиктік адаптер.

Вопрос № 30. Электрондық кестенің бағандары жалпы

латын алфавитінің әріптерімен белгіленеді;

номерленеді;

орыс алфавитінің әріптерімен белгіленеді;

қолданушымен аталады;

номерленеді және әріптермен белгіленеді.