Тестирование

Дисциплина: Информатика (каз)

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. «Алгоритм» сөзінің шығу тегі қандай ежелгі ғалымдармен байланысты?

Евклид;

Аль-Хорезми;

Декарт;

Коши;

Пифагор.

Вопрос № 2. Windows XP операциялық жүйеде файлдың қандай аты жіберіледі:

Болу немесе болмау?.doc;

Менің жұмысым.doc;

Жұмыс<>.xls;

Жалақының 4/5 жұмсалған!.doc;

Бұл Сіз бе? Шынымен?.doc.

Вопрос № 3. Электрондық кесте - бұл:

ұяшықтарында деректер жазылған қарапайым кестенің компьютерлік түрі;

кодтық кестені өңдейтің қосымша бағдарлама;

деректерді кестелік түрінде өңдеген процесінде ресурстарын басқаратын ДК құрылғысы;

кестелерді өңдегенде ДК ресурстарымен басқаратын жүйелік бағдарлама;

үлгілі ақпарат.

Вопрос № 4. Windows-тың элементін Қоржынға қандай пернелермен орындалады:

Alt + Tab;

Ctrl + Insert;

Delete;

Insert;

SҺift + Delete.

Вопрос № 5. MS Excel). Ұяшықтардың бөлігінің дұрыс жазылуын көрсетіңіз:

А3:СЕ;

А1:С5;

LN1:АЕ5;

11:8L;

H5?A13.

Вопрос № 6. Windows ОЖ стандартты бағдарламаларының қайсысы графикалық редакторға жатады:

блокнот;

WordPad;

сілтеуіш;

рaint;

қоржын.

Вопрос № 7. Электрондық кестенің қатарлары:

қолданушымен аталады;

орыс алфавитінің әріптерімен белгіленеді;

латын алфавитінің әріптерімен белгіленеді;

сандармен және әріптермен белгіленеді;

номерленеді.

Вопрос № 8. Word – та суреттерді құжаттқа қою үшін қандай команданы қолдануға болады?

вид - картинки;

сервис – рисунок - картинки;

правка- картинки;

вставка- рисунок- картинки;

формат- рисунок.

Вопрос № 9. Дерек қорды басқару жүйесі қандай бағдарламалық қамтамасыз етудің тобына енеді?

жалпы (әмбебап) қызметтік;

әдісі-бағытталған дестелер;

проблемалық-бағытталған дестелер;

бөлек пәндік аймақтар отдельных;

сервистік қызмет көрсету бағдарламалары.

Вопрос № 10. 364(10) саны сегіздік санау жүйесіндегі қандай санға сәйкес келеді?

455

454

554

545

555

Вопрос № 11. True Color режимінде түрлі түсті бейнені кодтау үшін қолданылады

8 разрядты кодтау;

64 разрядты кодтау;

16 разрядты кодтау;

24 разрядты кодтау;

256 разрядты кодтау.

Вопрос № 12. Печать командасын Файл менюінен орындау (MS EXCEL):

Ctrl+К;

Ctrl+Z;

Ctrl+N;

Ctrl+A;

Сtrl+P.

Вопрос № 13. 4 байтта қанша бит бар?

24 бит;

32 бит;

16 бит;

40 бит;

64 бит.

Вопрос № 14. Қандай құрылғы ағымдағы уақытта ДК орындалатын, ақпараттық-есептеу процессіне қатысатын оперативті жазу, ақпаратты сақтау және оқу үшін арналған:

винчестер;

АЛҚ (арифметика- логикалық құрылғы);

ҚМДЖ (қатты магниттік дискілер жинақтауышы);

ТЖҚ (тұрақты жадтайтын құрылғы);

ЖЖҚ (жедел жадтайтын құрылғы).

Вопрос № 15. Дербес компьютер тоқтайды, егер ... өшірсе.

дискжетекті;

жедел жадты;

тышқанды;

принтерді;

сканерді.

Вопрос № 16. Позициялы санау жүйесі:

сандағы әрбір белгінің мәні сан мәніне тәуелді;

сандағы әрбір белгінің мәні көрші тұрған белгінің мәніне тәуелді;

сандағы әрбір белгінің мәні санның жазуда орын алып тұрған белгі позициясына тәуелді;

сандағы әрбір белгінің мәні үлкен рарядтағы белгі мәніне тәуелді емес;

сандағы әрбір белгінің мәні көрші белгілердің қосындысының мәніне тәуелді.

Вопрос № 17. Ревизор-бағдарлама вирусты қалай анықтайды?

компьютердің негізгі функцияларын бағалайды және жұқтыру жолдары;

дискілердің жүктелетін секторларының өзгерсін бақылайды;

файлдарды ашқан кезде соңғы сомманы дерек қорда сақталатын деректермен салыстырады;

дистердегі файлдарды тексеріп тұрады;

архивтелген файлдарды тексерді.

Вопрос № 18. Word мәтіндік редакторының қандай командасының көмегімен абзацты және оның параметрін орнатады:

вставка – абзац;

сервис - настройка;

сервис – шрифт;

правка – заменить;

формат – абзац.

Вопрос № 19. Қандай құрылғы микропроцессор құрамына кірмейді:

басқару құрылғысы;

микропроцессорлық жад;

арифметикалы-логикалық құрылғы;

микропроцессордың интерфейстік жүйесі;

оперативті есте сақтау құрылғысы.

Вопрос № 20. VGA бейнеконтроллері қай пунктте сипатталған?

монохромды дисплейлы адаптер;

түрлі түсті графиктік адаптер;

профессионалды графиктік адаптер;

бейнеграфиктік адаптер;

жақсартылған бейнеграфиктік адаптер.

Вопрос № 21. Визуальды ақпарат деп адамның - ... арқылы қабылдайтын ақпаратты айтады.

көру мүшелері;

сезіну (тері арқылы);

иіс сезу мүшелері;

есту мүшелері;

дәм сезу мүшелері.

Вопрос № 22. Аудиоақпарат деп адамның ... арқылы қабылдайтын ақпаратты айтады.

көру мүшелері;

сезіну (тері арқылы);

иіс сезу мүшелері;

есту мүшелері;

дәм сезу мүшелері.

Вопрос № 23. ASCII кодтау жүйесі қолданады

8 разрядты кодтауды;

32 разрядтыкодтауды;

16 разрядты кодтауды;

64 разрядты кодтауды;

256 разрядты кодтауды.

Вопрос № 24. Сканерлердің қандай типінде сканерлік бастиек оригиналға сәйкес автоматты жылжиды, ал оригинал қозғалмаған күйде қалады:

қол сканері;

планшетті сканер;

роликтік сканер;

матрицалық сканер;

проекциондық сканер.

Вопрос № 25. ВIOS дегеніміз -

ойын бағдарламасы;

диалогтық қабықша;

енгізу-шығарудың базалық жүйесі;

операциялық жүйенің командалық тілі;

командалық интерпретатор.

Вопрос № 26. Компьютердің негізгі тақшасы қалай аталады?

микропроцессор;

аналық тақша;

желілік тақша;

басқарушы тақша;

арифметикалы-логикалық құрылғы.

Вопрос № 27. Электрондық кестеде көшірме немесе жылжыту орындасақ абсолюттік сілтемелер:

өзгермейді;

формуланың жаңа орнына байланысты емес өзгереді;

формуланың жаңа орнына байланысты өзгереді;

формуланың ұзындығына байланысты өзгереді;

формуладағы көрсетілген ережеге байланысты өзгереді.

Вопрос № 28. (MS Wor4) гипермәтін - бұл 

құрылымды мәтін, оның ішінде өту белгіленген белгілер бойынша жүзеге асырылады;

кәдімгі, бірақ өлшемі үлкен мәтін;

мәтін, бірақ әріптері үлкен шрифтпен терілген;

мәтіннен құрастырылған үлестірімді деректер қорының жиынтығы;

архивті файл.

Вопрос № 29. Электрондық кестеде 8 ұяшықтардан тұратын топты белгіленген. Ол …

А1:В8;

А1:С4;

А1:В4;

В2:С4;

А2:В4.

Вопрос № 30. Қандай перне бас және арнайы символдың енгізуін атқарады?

Scroll Lock;

Insert;

Num Lock;

Caps Lock;

SҺift.