Тестирование

Дисциплина: Информатика (каз)

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Windows ОЖ-нің қандай пернелерімен терезені жабамыз?

Alt+Tab;

Alt+F1;

Ctrl+F4;

SҺift+F4;

Alt+F4.

Вопрос № 2. «Информатика» термині қашан және қайда пайда болды:

60-шы жылдары Францияда;

50-шы жылдары АҚШ-да;

30-шы жылдары Жапонияда;

60-шы жылдары Германияда;

70-шы жылдары Кеңес Одағындада.

Вопрос № 3. 10111 санынан 101 санын алғанда нәтижесінде қандай сан болады? Екі сан екілік жүйеде жазылған.

10110

11111

11011

10011

10010

Вопрос № 4. WORD бағдарламаның файлының кеңейтуі қандай?

.doc;

.word;

.кеңейтуі жоқ;

.xls;

.bmp.

Вопрос № 5. Мониторларды жасайтын фирмасын көрсетіңіз:.

AMD;

Samsung;

Microsoft;

Intel;

HP.

Вопрос № 6. Word мәтіндік процессорінде қандай қос перне «Печать»сұхбат терезесін көрсете алады ?

Alt +О;

SҺift +Р;

SҺift +О;

Ctrl + P;

Ctrl + О.

Вопрос № 7. Екілік санау жүйесінің алфавиті қандай пункте жазылған:

{0;0};

{1;1};

{0;1};

{-1;0;1};

{0;1;2}.

Вопрос № 8. ЖЖҚ (жедел жадтайтын құрылғы) не үшін арналған:

тұрақты бағдарламалық ақпаратты сақтау үшін;

анықтамалық өзгермейтін ақпаратты сақтау үшін;

ағымдағы уақытта ДК орындалатын, есептеу процессіне қатысатын оперативті жазу, ақпаратты сақтау және оқу үшін;

ақпаратты ұзақ уақыт сақтау және машина блоктарымен мәліметтерді оперативті ауыстыру үшін;

есепті шығару үшін керек болатын кез келген ақпаратты ұзақ уақыт сақтау үшін.

Вопрос № 9. Электрондық кестенің қатарлары:

қолданушымен аталады;

орыс алфавитінің әріптерімен белгіленеді;

латын алфавитінің әріптерімен белгіленеді;

сандармен және әріптермен белгіленеді;

номерленеді.

Вопрос № 10. Процессордың тактілік жиілігі - бұл:

уақыт бірлігінде процессормен орындалатын екілік операциялардың саны;

секундына өңделетің импульстар саны;

уақыт бірлігінде процессордың оперативті жадыға қатынау мүмкіндігінің саны;

процессор мен енгізу-шығару құрылғыларының арасындағы ақпарат алмасу жылдамдығы;

процессор мен ТЖҚ арасындағы ақпарат алмасу жылдамдығы;

Вопрос № 11. Информатика дегеніміз не?

есептеу техникасының көмегімен ақпаратты құру, сақтау, өңдеу және тасымалдау әдістерін жүйелендірген техникалық ғылым;

компьютерлік жүйенің компоненттері мен оны қолданушылар арасындағы өзара байланысы;

есептеу машиналары;

операциялық жүйе;

мәтіндік редактор.

Вопрос № 12. Блок-схемада енгізу командасы қандай геометриялық фигура арқылы жазылады?

параллелограм;

шеңбер;

тіктөртбұрыш;

эллипс;

трапеция.

Вопрос № 13. Файл дегеніміз -

белгілі бір атпен дискіге жазылып сақталынып қойылған бағдарлама немесе құжат;

дискіге жазылып сақталынатын біртектес мәліметтер жиыны;

белгілі бір атау беріліп, мәліметтер жазылатын диск бетіндегі орын;

магниттік мәлімет жинақтауышқа жазылған өзіндік айрықша аты бар ақпарат бөлігі;

компьютер жедел жадында тізбектеле қатар орналасқан ұяшықтар тобы.

Вопрос № 14. Микропроцессор құрамына кіреді:

ТЖҚ, ЖЖҚ, АЛҚ және Басқару құрылғысы;

қоректену блогы, адаптер ИМДЖ және бейнеадаптер;

жүйелік тақша, математикалық сопроцессор және таймер;

АЛҚ, микропроцессорлық жад, басқару құрылғысы және микропроцессордың интерфейстік жүйесі;

микропроцессордың интерфейстік жүйесі, мәліметтердің кодтық шинасы, АЛҚ және негізгі жад.

Вопрос № 15. Мәтіндік редакторлар қандай бағдарламалық қамтамасыз етудің тобына енеді?

жалпы (әмбебап) қызметтік;

әдісі-бағытталған дестелер;

проблемалық-бағытталған дестелер;

бөлек пәндік аймақтар отдельных;

сервистік қызмет көрсету бағдарламалары.

Вопрос № 16. Ревизор-бағдарлама вирусты қалай анықтайды?

компьютердің негізгі функцияларын бағалайды және жұқтыру жолдары;

дискілердің жүктелетін секторларының өзгерсін бақылайды;

файлдарды ашқан кезде соңғы сомманы дерек қорда сақталатын деректермен салыстырады;

дистердегі файлдарды тексеріп тұрады;

архивтелген файлдарды тексерді.

Вопрос № 17. Растрлы графикалық редакторда қолданылатын элементарлы объект деген не?

экранның нүктесі (пиксель);

тіктөрбұрыш;

щеңбер;

түстер палитрасы;

символ.

Вопрос № 18. Қатарды толығымен белгілеңіз ( EXCEL)

Сtrl+Пробел;

Alt+Пробел;

SҺift+F5;

SҺift+Пробел;

Ctrl+Enter.

Вопрос № 19. HigҺ Color режимінде түрлі түсті бейнені кодтау үшін қолданылады

8 разрядты кодтау;

64 разрядты кодтау;

16 разрядты кодтау;

24 разрядты кодтау;

256 разрядты кодтау.

Вопрос № 20. (MS Wor4) гипермәтін - бұл 

құрылымды мәтін, оның ішінде өту белгіленген белгілер бойынша жүзеге асырылады;

кәдімгі, бірақ өлшемі үлкен мәтін;

мәтін, бірақ әріптері үлкен шрифтпен терілген;

мәтіннен құрастырылған үлестірімді деректер қорының жиынтығы;

архивті файл.

Вопрос № 21. Бірінші есептеуіш машинасының авторы кім?

Блез Паскаль;

Архимед;

Чарльз Бэббидж;

Уильям Петти;

Исаак Ньютон.

Вопрос № 22. Қандай перне немесе пернелер комбинациясы курсорды А1 ұяшығына көшіреді:

Alt+ Page Up;

Ctrl+Home;

Ctrl+End;

Ctrl+Backspace;

Alt+Page Down.

Вопрос № 23. Қандай құрылғылар компьютердің қосымша құрылғыларына жатады?

электрондық схемалар;

қоректендеру блогы;

процессор;

қатқыл диск;

сканер.

Вопрос № 24. MS Excel). Ұяшықтардың бөлігінің дұрыс жазылуын көрсетіңіз:

А3:СЕ;

А1:С5;

LN1:АЕ5;

11:8L;

H5?A13.

Вопрос № 25. 8(10) саны екілік санау жүйесінің қандай санына тең болады ?

1001

1000

1010

0001

1100

Вопрос № 26. Аталған құрылғылардың қайсысы ақпаратты енгізу құрылғыларына жатпайды:

диджитайзер;

сканер;

манипулятор;

сенсорлы экран;

плоттер.

Вопрос № 27. Қандай құрылғы микропроцессор құрамына кірмейді:

басқару құрылғысы;

микропроцессорлық жад;

арифметикалы-логикалық құрылғы;

микропроцессордың интерфейстік жүйесі;

оперативті есте сақтау құрылғысы.

Вопрос № 28. Бірінші буындағы ЭЕМ-де:

элементтік базасы ретінде жартылай өткізгіштер қолданылды;

элементтік базасы ретінде электрондық шамдар қолданылды;

элементтік базасы ретінде интегралдық схемалар қолданылды;

элементтік базасы ретінде үлкен интегралдық схемалар қолданылды;

элементтік базасы ретінде өте үлкен интегралдық схемалар қолданылды.

Вопрос № 29. Windows операциялық жүйесін қандай фирма жасап шығарды?

Microsoft;

IBM;

Intel;

Digital ResearcҺ;

Unix.

Вопрос № 30. Windows ОЖ стандартты бағдарламаларының қайсысы графикалық редакторға жатады:

блокнот;

WordPad;

сілтеуіш;

рaint;

қоржын.