Тестирование

Дисциплина: Колданбалы акпарат негізі

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Квазиэлектрондық станцияларда:

коммутацилық блоктер микросхемаларда жабдықтаған

абоненттiк жинақтар РПН релеге жабдықтаған

айнымалы токтен станцияның қоректенуi

коммутацилық блоктер геркондардағы жабдық

коммутацилық блоктер электрондық кiлттерде жабдықтаған

Вопрос № 2. Таралған микрофон капсюлы еңдi атаңыз:

пьезоэлектриялығы

электродинамикалығы

электрондығы

көмiр

арнаулы тағайындау

Вопрос № 3. Жарық өткізгіш өс арқылы өтетін тұрғыда орналасқан сәулелер деп нені атайды :

көлденеңнен

меридиональ сәуле

параллельдігі

бойлықтау

косые 

Вопрос № 4. Темiржол көлiгiнде кеңселiк аз АТСтың сапасында келесi жүйе пайдаланылады:

АТСКУ

50/200-АТСК

3-АМТС

1М-АМТС

20-ARM

Вопрос № 5. Екi дербес бiржақты күшейткiш бағыттарды бiрiктiру сызықты сигналдарды екi жақты беру есебiнен қамтамасыз етедi:

бiр үлгiдегi сiңiре аппаратура

түйiндестiң аппаратурасы

сызықты трактттар

канал жасайтын тәсілі

адал жауап жоқ.

Вопрос № 6. Суретте берiлетiн сигналды пiшiн көрсеткен:

аналогты

цифрларға

Дискреттi сигнал

A нұсқа верн және C

адал жауап жоқ

Вопрос № 7. Қабылданған ережелермен сәйкес алушыға көзден хабар берудiң процесi деп аталады

Жиі коммутация

тасымалдаумен

байланыспен

қосылумен

арнамен.

Вопрос № 8. Қосылудың жартылай автоматты тәсiлi жанында ұйымдастыру үшiндi жиi қолданылылады:

жергiлiктi

қалааралық байланыс

Қалааралық біріктіру

апаттық жағдайларында

ерекше жағдайлар

Вопрос № 9. ЧПОБП АМ жағдайлар, қашан бастапқы сигнал сол қолданылылады ие болады

спектрдiң төмен жиiлiктi құрамдас бөлiктерi

кiшкентай тұрақты құрайтын бөліктері

қуатты тұрақты құрайтын және спектрдiң жоғары жиiлiктi құрамдас бөлiктерi

қуатты тұрақты құрайтын және спектрдiң төмен жиiлiктi құрамдас бөлiктерi

кiшкентай тұрақты құрайтын және спектрдiң төмен жиiлiктi құрамдас бөлiк

Вопрос № 10. Кодалық қисындастырылулары

символдар, тиiстi әр әлiппенiң белгiлерiн жиынтықтар

мәлiметтерлердi берудiң тәсіл

әр түрлi белгiлердi

белгiлердi жиынтық немесе ақпарат болатын сигналдар

символдар, тиiстi әр белгiлердi жиынтықтар

Вопрос № 11. Регистр АТСКқа функцияны орындамайды:

жұмыс басқарады

ақпаратты сақталады

ақпарат қабылдайды

сигналды жiберу

сигналды жiбер «Ара»

Вопрос № 12. Телефон кабель, әуе-қағаз изоляциямен, құрыштан жасалған ленталармен сауыт қаптаған қорғасын қабықта, бес жүзі жұп, диаметрмен мыс жилы 0, 7 мм белгі қойып жатыр :

ТСБ - 500х2х0,7

ТБ - 500х2х0,7

ТК - 500х2х0, 7

ТГ – 500х2х0,7

ТПБ – 500х2х0,7 АТС

Вопрос № 13. АТСКпен “ станция жауап сигнал абонент та түседi:

таңбалағышы

Аяның сатысы

ГИ саты

баулау жинағы

регистр

Вопрос № 14. Телефондық аппаратының шақыру бөлiгiн құрамдарға кiредi:

микрофон

тұтқалы ауыстырып қосқыштар

шунтталатын түйiспелер

трансформаторлар

қоңыраулар

Вопрос № 15. Қалада барлығы бiр АТСта болады және де станция - ГТҚ құрылыс деп аталған аналогты:

түйiн пайда болуымен

безузлообразования

Аудандастырылған жер

УВСпен

нерайонированная

Вопрос № 16. Телефон кабелі, полиэтиленді оқшауланған, поливинилхлоридті қабыршықты, екі жағынан болат таспамен брондалған, елу парлы, 0,5 мм диаметрлі, мыс сымдар белгіленед :

ТППК

ТППБ

ТПВБ - 50х2х0,5

ТПГБ

СТПВ – 50

Вопрос № 17. Биполярлы транзистор үшiн a = 0,95. Коэффициент b= ?

0,95

19,5

19,0

18,5

9,5.

Вопрос № 18. Параметр коаксиалды кабелдік шынжырлар, шама металлда энергиялар жоғалтулар мінездейтін және диэлектрикті деп аталатыны :

Басылулар коэффициент

Толқындық кедергісі

Толқындық кедергілер

Таралулар жылдамдығы

Фазалар коэффициенттері

Вопрос № 19. 155ЛИ1 микросхемасымен орындалатын логикалық амал?

Логикалық конверсия

Логикалық инверсия

Логикалық бөлу

Логикалық көбейту .

Логикалық қосу

Вопрос № 20. Класты А режимiнде жұмыс істеу үшін р – n – р - транзистордың сыртқы ток көзіне қосылу жолдары?

Эмиттерлiк ауысу кері бағыттағы, коллекторлық ауысу ажыратулы

Эмиттерлiк керi бағыттағы, коллекторлық ауысу тура бағытта

Екi ауысуда тура бағытта .

Эмиттерлiк ауысу тура бағытта, коллекторлық ауысу керi бағытта

Екi ауысуда керi бағытта

Вопрос № 21. Кодтаудың барлық сұлбаларына ортақ қасиеттер тән:

артықтық және орташалық.

артықтық, орташалық және үздiксiздiк

артықтық, орташалық және ағашқа ұқсас құрылым

артықтық, орташалық және блоктық құрылымдық

әр кодтаудың сұлбасы сирек кездесетiн

Вопрос № 22. Алынған түйiндес ЛТ аппаратурасының шығуында беруi үшiн ең қолайлы жағдай көмекпен жасайды

бiр үлгiдегi сiңiре аппаратурамен

түйiндестiң аппаратурасы

сызықты тракт ақырғы аппаратурамен

жиiлiктiң бiрнеше рет өзгертуiн аппаратура

адал нұсқа жоқ.

Вопрос № 23. 2000-шi АТСК түйiннiң какомға (кодтық қабылдау-хабарлағыш) кпп құрылғыда болады

коммутацилық блоктетер

басқарушы құрълғыны

абоненттiк жинақта

ГИ сатылар

Ая сатыларындағы

Вопрос № 24. Өткізгіштің оқшаулануын қағаз не пластмассалы лента түрінде дайындау, трубка,құбыр түрінде болуы аталады:

балонды

құбырлы

жалпы

кеуек)пористой

кордель

Вопрос № 25. Байланыс байланыс жүйе ұйымы арналған бөлiседi:

сымсызы

сымдысы

ортақ пайдалану

жергiлiктiсi

Байланыс параметр

Вопрос № 26. Арналарды үштiк тобы қалыптасады:

бес екiншi групптер

алты екiншi группен

тоғыз екiншi топ

сегiз екiншi групптерден

он екiншi групптерден.

Вопрос № 27. Түзеткiш диодтарды таңдаудың негізгі көрсеткіштері?

Тура бағыттағы кернеу шамасы

Сыртқы өлшемдері

Тура бағыттағы ток күші мен керi бағыттағы кернеудің шамасы

Статикалық параметрлерi .

Дифференциалдық параметрлерi

Вопрос № 28. Түйiспелi серiппелерi МКС–хқа жасалған:

алтынмен

магнитодиэлектрикамен

қорғасын

темiрден

бағалы металдар

Вопрос № 29. Телефондық сигналдың спектрi жиiлiктер алқапта жұмылдырған:

0.02-15 кгц

0, 1-6 кгц

0.3 – 3, 4 кгц

0, 05-10 кгц

0-6 мгц

Вопрос № 30. Демодулятор белгiлi функцияны орындайды:

коммутация жүйелерiндегi

таңбалағышта

регистрде

тарату жүйесте

АТСтың баулау жинақ