Тестирование

Дисциплина: Колданбалы акпарат негізі

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Түзеткiш диодтарды таңдаудың негізгі көрсеткіштері?

Тура бағыттағы кернеу шамасы

Сыртқы өлшемдері

Тура бағыттағы ток күші мен керi бағыттағы кернеудің шамасы

Статикалық параметрлерi .

Дифференциалдық параметрлерi

Вопрос № 2. Елдi мекендердiң арасындағы арна ұйымдастыру үшiн жабдықты қолданылылады 3тен- 3.Түрiн атаңыз: бағдарлаушы систем

симметриялық кәбiлдер

толқын арналар

жарық өткiзгiш

ақпараттар

сызықтар

Вопрос № 3. Берудiң көпарналы жүйенiң көз хабарламаларын сан бойымен жiктеледi

аз жыралық

канал бойынша орташасы

көп каналдысы

Барлық нұсқа дүрыс,

адал жауап жоқ.

Вопрос № 4. Сiздiң досыңызды дүниеге келудi түбi туралы хабардан толық ақпаратты анықтау.

369

0,65

112

0,065

0,5

Вопрос № 5. Тарату жүйес - (бағыттас ) коаксиалды бу 3600 бiр-бiрдендi ұйымдастыруға рұқсат бередi

ТЧның 3600 арналары

ТЧның 7200 арналары

ТЧның 3600 арналары және теледидар хабар таратуын 1 арна

ТЧның 1800 арналары және теледидар хабар таратуын 1 арналар

Барлық нұсқа дүрыс,

Вопрос № 6. Егер абонент барлығы бiр станция тарылтса аудан орталығында ортақ сыйымдылық та желiнiң құрылысын қағидат деп аталған 2500 нөмiрлердi құрайды:

түйiн пайда болуымен

аудандастырылғаны

нерайонированная

Ортақ сақина

қиылыстары

Вопрос № 7. Мұның арқасында энергия сыртқа ортаға сәулеленеді және жарық өткізгіштің бойымен таралмайды, толқынның типін:

сәуле

Компос бағыттаушы

Ағымдық жолдар

паралельдігі

таңдамалығы

Вопрос № 8. Бағдарлаушы жүйелер желiнiң құрылысында:

қатал ескерiледi

байланыс

желiнiң түрiнен бағынышты болады

бiрiншi желдердегi ғанасы ескерiледi

қайталамалы желдердегi ғанасы ескерiледi

Вопрос № 9. Қандай топология ең сенiмдi, бiрақ кем үнемдi:

радиал – тораптысы

радиалы

шектелген сыйымдылық

тiкелейi

сақиналысы

Вопрос № 10. Табиғатта бөлiсуге қарсы алатын дыбыстар:

тұрақтысы

период

дискреттiсi

цифрларғасы

қатал периодтысы

Вопрос № 11. Кодалық қисындастырылулары

символдар, тиiстi әр әлiппенiң белгiлерiн жиынтықтар

мәлiметтерлердi берудiң тәсіл

әр түрлi белгiлердi

белгiлердi жиынтық немесе ақпарат болатын сигналдар

символдар, тиiстi әр белгiлердi жиынтықтар

Вопрос № 12. Суретте берiлетiн сигналды пiшiн көрсеткен:

аналогты

цифрларға

Дискреттi сигнал

A нұсқа верн және C

адал жауап жоқ

Вопрос № 13. дискретизацияның түрлерi

бiр қалыптысы

әркелкiсi.

жиiлiк

адапттивтi

дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 14. Полиэтиленді оқшауланған, полиэтиленді қабыршақты, болат таспамен брондалған ауылдық байланыс жүйе кабель, белгіленеді:

СТППБ - 1х4х0,9

КСППБ - 1х4х0,9АТС

КТППБ - 1х4х0,9

КСПЗПБ - 1х4х0,9

СПЗПБ - 1х4х0,9

Вопрос № 15. Оптикалық талшық кабелідің элементі, ол сыртқы әсерлерден оптикалық білікті және механикалық зақымдаудан қорғайды, көрсетіңіз:

оптикалық модуль

қорғаныс қабыршығы

орталық күш элементі

гидрофобты толтырғыштыравы

мамандырылыған біліктілігі

Вопрос № 16. Интегралдаушы тiзбектiң міндеті?

Ұзартылған импульстық сигналдар өндіру

Үшбұрышты сигналдарды өндіру

Ара жүзi тәрiздес сигналдар өндіру

Тiк бұрышты импульстық сигналдарды өндіру.

Қысқа мерзімді, үшкiр импульстық сигналдарды өндіру

Вопрос № 17. Қандай жағдайда электр өрісі бір текті деп аталады?

Өріс кернеулігі сызықты түрде ұлғайса

Өріс кернеулігі сызықты түрде кемісе

Өріс кернеулігі тұрақты болса .

Өріс пен заряд өзара әсерлеспесе

Электрон сызықты түрде қозғалса

Вопрос № 18. Жартылай өткізгіш диодтың тура бағыттағы кернеуі 0,2 В-тан 0,4 В-қа өзгергенде, ток күші 3 мА-дан 16 мА-ге көтерілді. Диодтың дифференциалдық кедергісі неге тең?

15,4 Ом

15,4 кОм

1,54 Ом

0,154 Ом

154 Ом.

Вопрос № 19. 100/2000: АТСКқа жайғасушылық

Бiржақты радиал

екi жақтысы

станцияның тағайындау

топологиядан бағынышты болады

абоненттердiң санынан бағынышты болады

Вопрос № 20. Жазық диодтардың қолданылу аясы

Жоғары жиiлiктi тербелiстердi өндіру.

Жоғары жиiлiктi тербелiстердi түрлендiру

Айнымалы токты түзету

Импульстық процесстердi өндіру

Кернеудi стабилизациялау

Вопрос № 21. Цифрлық арнаның ақпараты берiлiс жылдамдығы тең:

24 кбит/с;

2048 мбит/с;

1600кбит/с;

1820кбит/с;

1200кбит/с;

Вопрос № 22. Және емес логикалық элементiн құруға жарамды логика:

Резисторлы – диодты логика

Резисторлы – транзисторлы логика

Диодты – транзисторлы логик

Транзисторлы – транзисторлы логика .

Транзисторлы – диодты логика

Вопрос № 23. Таралған микрофон капсюлы еңдi атаңыз:

пьезоэлектриялығы

электродинамикалығы

электрондығы

көмiр

арнаулы тағайындау

Вопрос № 24. Зоналы байланыстан кабелді мыс 1, 2мм құрыштан жасалған ленталармен сауыт қаптаған полиэтилен изоляцияда, полиэтилен қабықтағы, белгі :

ЗКВК-1х4х1,2

ЗКПАШп - 4х4х1,2

ЗКПБ -1х4х1,2 АТС

ЗКСБ – 1х4х1,2

ЗКГБ – 1х4х1,2

Вопрос № 25. Артық символдардың функциясы тұрады

берудiң процесс пайда болатын қатенi

мәлiметтерлердi сапалы берудi қамтамасыз етуде

мәлiметтерлердi берудiң жанында сенiмдiлiктiң қамтамасыз етуiнде

қате кездестiру мүмкiндiгiнiң қамтамасыз етуiнде

қате түзету мүмкiндiк

Вопрос № 26. Оптикалық өспен арасында бұрыш және бір жарық арқылы конустан жасаушысылардан, талшықты сәулелерге шетке түсетін толық шағылысулар қалай болады:

Дисперсиялылық

Сейілумен

Апертура

Сынумен

поглащение

Вопрос № 27. Өткiзгiштердi бiр бу алатын абоненттiк арналар атайды

екi жақты

төрт сымдысы

бiр өткiзгiш

үш өткiзгiштi

екi өткiзгiштi

Вопрос № 28. АТСКпен “ станция жауап сигнал абонент та түседi:

таңбалағышы

Аяның сатысы

ГИ саты

баулау жинағы

регистр

Вопрос № 29. Дүниеге келудiң өз түбi туралы сiздiң досыңызды хабарлама болатын дербес мәлiметтi анықтау.

1

364

150

354

0,56

Вопрос № 30. Алынған түйiндес ЛТ аппаратурасының шығуында беруi үшiн ең қолайлы жағдай көмекпен жасайды

бiр үлгiдегi сiңiре аппаратурамен

түйiндестiң аппаратурасы

сызықты тракт ақырғы аппаратурамен

жиiлiктiң бiрнеше рет өзгертуiн аппаратура

адал нұсқа жоқ.