Тестирование

Дисциплина: Колданбалы акпарат негізі

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Электродинамикалық телефонды қолданылылады:

АТС құрылыс үшiн

берудiң системi құрылыс үшiн

АТС элемент қалай

телефондық аппараттарының элемент

коммутацилық құрал қалай

Вопрос № 2. энтропия- бул

ақпарат санының өлшемдегі

бiр символ жатқызылған ақпарат саны

хабарламада символдардың санын өлшем

хабарламаның ұзындығы.

ақпараттық жүйенiң сипаттамасы

Вопрос № 3. Синхрондау жиiлiктiң қап-қарңғыларының ықтиярсыз синхронизациясының жанында

жыралық сигналды сызықты спектр

спектрге

ақпарлық белгiнiң спектрiне

топты сигналды сызықты спектрге

A нұсқа верн және 4)

Вопрос № 4. Қандай саты АТС ДШ буынды болып көрiнбейдi:

абоненттiк iздеу

сызықты iздеу

алдын ала iздеу

топты iздеу

топты iздеу - қала

Вопрос № 5. Электрлiк белгiге дыбыстың өзгертуi көмекпен болады:

телефондық түтiктер

электромеханикалық телефонмен

телефондық аппаратмен

қоңырау көмiрлi үнтақтар

қоңырау

Вопрос № 6. Дифференциалдаушы тiзбектiң міндеті?

Үшбұрышты сигналдарды өндіру

Аражүзiтәрiздесигналдардыөндіру

Тiкбұрыштыимпульстықсигналдардыөндіру

Созылмалы импульстық сигналдарды өндіру

Қысқа мерзімді, үшкiр импульстық сигналдарды өндіру.

Вопрос № 7. Зоналы байланыстан кабелді мыс 1, 2мм құрыштан жасалған ленталармен сауыт қаптаған полиэтилен изоляцияда, полиэтилен қабықтағы, белгі :

ЗКВК-1х4х1,2

ЗКПАШп - 4х4х1,2

ЗКПБ -1х4х1,2 АТС

ЗКСБ – 1х4х1,2

ЗКГБ – 1х4х1,2

Вопрос № 8. Полиэтиленді оқшауланған, полиэтиленді қабыршақты, болат таспамен брондалған ауылдық байланыс жүйе кабель, белгіленеді:

СТППБ - 1х4х0,9

КСППБ - 1х4х0,9АТС

КТППБ - 1х4х0,9

КСПЗПБ - 1х4х0,9

СПЗПБ - 1х4х0,9

Вопрос № 9. АТСКпен “ станция жауап сигнал абонент та түседi:

таңбалағышы

Аяның сатысы

ГИ саты

баулау жинағы

регистр

Вопрос № 10. 155ЛИ1 микросхемасымен орындалатын логикалық амал?

Логикалық конверсия

Логикалық инверсия

Логикалық бөлу

Логикалық көбейту .

Логикалық қосу

Вопрос № 11. Жазық диодтардың қолданылу аясы

Жоғары жиiлiктi тербелiстердi өндіру.

Жоғары жиiлiктi тербелiстердi түрлендiру

Айнымалы токты түзету

Импульстық процесстердi өндіру

Кернеудi стабилизациялау

Вопрос № 12. Екi бiржақты тұратын екi жақты канал пайдаланатын абоненттiк арналар атайды

екi жақты

төрт сымдысы

бiр өткiзгiш

үш өткiзгiштi

екi өткiзгiштi.

Вопрос № 13. Тұйықтық сызықты блоктық кодтардың қасиетi, бiлдiредi

кодтаушы керi байланысы болады

осы кодтың екi кодтық словтарын

кодтық қорытып айтқанда

кодтаушы және декодер тұйық жүйенi сигнал

мұндай қасиетте болмайды

Вопрос № 14. Артық символдардың функциясы тұрады

берудiң процесс пайда болатын қатенi

мәлiметтерлердi сапалы берудi қамтамасыз етуде

мәлiметтерлердi берудiң жанында сенiмдiлiктiң қамтамасыз етуiнде

қате кездестiру мүмкiндiгiнiң қамтамасыз етуiнде

қате түзету мүмкiндiк

Вопрос № 15. Сигналдарды ұсынудың пiшiнi

уақытшасы

анықталынғаны.

үздiксiзi

дискрет

импульсты

Вопрос № 16. Координаталық станцияны АТС регистр келесi функцияны орындамайды:

адрестi ақпарат қабылдайды

ақпаратты белгiлейдi

ақпаратты толтырады

Сигналмен байланыс

сигналдың беруi «зуммер Бос емес»

Вопрос № 17. Әуе байланыс жүйесінің «жеңілдетілген» типінің ұзындығы :

51метр

50 метр

35,7 метр

55 метр

6,5 метр

Вопрос № 18. Күшейтулердi сома затуханий сома неше артық көрсететiн шама деп аталады:

теңдеуiш өшу

орнықтылықтың шегi

Күшейту орталық

орнықтылық қормен

қалдық өшулiкпен

Вопрос № 19. Өткізгіштің оқшаулануын қағаз не пластмассалы лента түрінде дайындау, трубка,құбыр түрінде болуы аталады:

балонды

құбырлы

жалпы

кеуек)пористой

кордель

Вопрос № 20. Сигналдарды келесi түрлерде болады

дискреттi және үздiксiзi

айнымалы және тұрақтысы

анықталынған және ықтималдығы

мықты және әлсiдәгі.

тондық және импульс

Вопрос № 21. Бүйiрлiк жиiлiктердiң бiрi жоюды ОБП қалыптастыруда жүзеге асырылады

фильтр әдiсiмен

Бүйірлік әдiс

әдiспен фазофильтровым

адал нұсқа жоқ.

дұрыс нұсқа бәрi.

Вопрос № 22. Таралған микрофон капсюлы еңдi атаңыз:

пьезоэлектриялығы

электродинамикалығы

электрондығы

көмiр

арнаулы тағайындау

Вопрос № 23. Физикалық сызықтың жанында көп сымды жасаған тығыздаудың тәсiлi, және әр бу бойымен жеке сигналды алып бередi, деп аталады

есебiнен арнаулы өзгертулер

Физикалық кеңiстiк

төселген көшесi

A нұсқа дурыс

адал нұсқа жоқ

Вопрос № 24. Телефон желiлерiне негiзгi талап:

Тұтқалы қысқыш

бөгеттердiң жоқтығы және бұрмалау

байланысты тағы басқа түрлердi қамтамасыз ету

байланыстың басқа түрлерiне ықпалдасудың мүмкiндiгi

технологияның қазiргi түрлерiн қолдану

Вопрос № 25. Қарағанда РПН реле геркон ерекшеленедi:

шығуларды саннан

кiре берiстердi саннан

коммутацилық мүмкiндiктерден

құрылым арналған

коммутацилық нүкте

Вопрос № 26. Аналогты сигналды қуат жұмылдырған:

серпiндi ауқымда

нүктеде нөлдiк салыстырмалы деңгей.

найзаларда - фактормен

жүру такты жиiлiкте

жиiлiктер алқапта.

Вопрос № 27. АТСК және АТСКЭ ұқсас:

артынан басқарушы құрылғы

құрылғының перефериногосы артынан

коммутацилық мүмкiндiктер артынан

коммутацилық құралдар артынан

сыйымдылықтың кеңейтуiнiң мүмкiндiктерi артынан

Вопрос № 28. сегiз бiрдей ықтималдықпен күй бар жүйенiң энтропиясын анықтау

1/8

1

13

0,12

-1

Вопрос № 29. Әуе байланыс жүйесіндегі «ерекше күшейтілген » типінің ұзындығы :

40 метр

50 метр

72метр

45 метр

42 метр

Вопрос № 30. Қандай топология ең сенiмдi, бiрақ кем үнемдi:

радиал – тораптысы

радиалы

шектелген сыйымдылық

тiкелейi

сақиналысы