Тестирование

Дисциплина: Теория нелинейных систем (KZ)

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Объектiнi шығыстық шаманың жанында сүйейтiн қызмет етудiң алгоритмы

ұтымды басқарудың алгоритмы

бағдарламалы басқарушы

тұрақтанушы

экстремум iздеу алгоритм.

қадағалау жүйесi

Вопрос № 2. Әсердiң демалысымен деп аталады

тiкелей адамның қатысуымен iске асатын басқар.

жүйе кiруге берiлетiн әсер немесе құрылғы

жүйенiң шығу көрсетушi әсер немесе құрылғы

жүйеге орта сыртқы әсері

қызмет етудiң алгоритмы

Вопрос № 3. БАЖдың элементтерiн динамикалық режiмде берiлiс қасиеттер динамикалық сипаттамаларды көмекпен суреттейдi?

кәдiмгi дифференциалды тең.

уақытша сипаттамалар

берiлiс функциясы

жиiлiк сипаттамалар

бәрi жоғары аталғаны

Вопрос № 4. жүйе және басқарушы объект, деп аталады:

БАЖ автоматты реттеу жүйесiмен

автоматты басқарумен

қашықтықтан басқарумен

АСР автоматты реттеу жүйе.

кешендi автоматтандырумен

Вопрос № 5. орнықтылығын анықтау:

жүйе орнық.

жүйе тұрақсыз

орнықтылық шекарада жүйеге

бәрi жоғары аталғаны;

мүмкiн емес анықтауга

Вопрос № 6. тұйық жүйе берiлiс функцияс тең

жүйе берiлiс функциясты

функционалды элементке

кешендi автоматтандырумен

қабылдайтын элемент.

БАЖ автоматты реттеу жүйесiмен

Вопрос № 7. құрылыс үшiн алмастыру жасалады:

Сызық.

объектiнiң сипаттамасын болып көрiнбейдi

жиiлiгi

импульстысы

сызықты емесi

Вопрос № 8. Белгiлi логикалық операция орындайтын құрылғы және шама арасында кiрiс және шығатын функциялық тәуелдiлiктi:

Логикалық және функционалды элементтер

бағдарламалы басқар.

тұрақтану

экстремум iздеу алгоритмі

ұтымды басқарудың алгоритмы

Вопрос № 9. Жалпы құрылыс үшiн алмастыру жасалады:

арасында айырым (холар ) бұйрық берiлген және реттелетiн шаманың (қасында ) шын мағыналарымен

басқарушы объектiге құрылғы басқар әсер.

жүйенi, реттелетiн шаманы өзгерiстiң анықтайтын талап етiлетiн заңына әсері

жүйеге орта сыртқы әсері

және тағайындаушы әсер реттелетiн шаманың аралығында талап етiлетiн функционалдық байланысын бұзылуға ұмтылатын әсермен

Вопрос № 10. Бiлдiру

функционалды элемент.

қабылдайтын элементке

жүйе берiлiс функциясты

салыстыру элементі

ұйтқыту әсері

Вопрос № 11. мақсатымен сәйкес объектiнi жұмыс басқарылатын объектiге қалыптастырудың процесi басқарушы әсер.

БАЖ автоматты реттеу жүйесiмен

автоматты басқарумен

қашықтықтан басқар.

АСР автоматты реттеу жүйесiмен

кешендi автоматтандырумен

Вопрос № 12. Функционалды элемент таныстырылған автоматтық басқару жүйестiң сұлбасы және олардың арасындағы байланыс, деп аталады:

динамикалық сипаттамамен

функционалдi - технологиялық сұлбасымен

статикалық сипат.

сипаттама амплитудалық-жиiлiкке

қызметтiк сұлбаспен

Вопрос № 13. Жүйе

функционалды элементі

қабылдайтын элементі

жүйе берiлiс функциясты

салыстыру элемент.

ұйтқыту әсері

Вопрос № 14. Екі функцияс тең:

ажыратылған қағидат бойымен

Қиыстырылған

бәрi жоғары аталғаны

ашыну бойымен

ауытқу бойымен

Вопрос № 15. Сызықтық жүйе тамырларды жазықтықта сипаттамалық оны тамырлары қашан орналасатын бол сонда ғана

жорамал өс сол жақ

жорамал өс оңнан солға

шын өс сол Жағында.

шын өс оңнан солға

дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 16. Фаза бойымен, амплитуда бойымен орнықтылық қордың айқын есептiк сипаттамасын, белгiнi бередi:

Раустың белгiсiмен

Гурвицтiң белгiсiмеен

Михайловтың белгі.

Найквиста белгiмен

бәрi жоғары аталғаны

Вопрос № 17. Элемент Р кандай.

атқарушы элементi

басқарушы элементке

қайта реттеуші

беретiн элементі

қабылдайтын элемент.

Вопрос № 18. Осы сипаттама объект корсетеди

импульстысы

жиiлiгi

объектiнiң сипаттамасын болып көрiнбейдi

сызықты емесi

Сызық.

Вопрос № 19. кiрiстiк шама және қасында шығыстық шаманы болып көрiнедi, орнатпаған емес, уақытында өзгертiп, атағанында:

динамикалық режiммен

функционалдi – технологиялық Сұлба.

элемент статикалық сипаттамамен

сипаттама амплитудалық-жиiлiкке

қызметтiк сұлбаспен

Вопрос № 20. тамырлары қашан орналасатын бол сонда ғана орнықты

жорамал өс сол жа

жорамал өс оңнан солға

шын өс сол жағында

шын өс оңнан солға

дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 21. (– басқарушы объект ОБ) осы сұлба реттеудiң қағидатын жүзеге асырады

ауытқу бойымен

ашыну бойымен

Қиыстырылған.

бәрi жоғары аталғаны

ажыратылған қағидат бойымен

Вопрос № 22. Қабылдаушы функция

функционалды элементі

қабылдайтын элементі

жүйе берiлiс функциясты

салыстыру элементі

ұйтқыту әсер.

Вопрос № 23. берiлiс функцияс тең

статикалық сипаттамамен

қабылдайтын элемент

атқарушы элементi

беретiн элемент

функционалдi - технологиялық сұлба.

Вопрос № 24. тәуелдiлiкте болады және қасында: аталатын демалыспен:

динамикалық сипаттамамен

функционалдi - технологиялық сұлба.

элемент статикалық сипаттамамен

сипаттама амплитудалық-жиiлiкке

қызметтiк сұлбаспен

Вопрос № 25. Буын, хо арасында тәуелдiлiкке кiрiстiк шама және қасында демалыс теңдеу = kхтарда суреттеледi:

күшейткiш инерциясыз буыны

ТЖ тәртiптi периодтық емес буыны

ТЖ тәртiптi периодтық емес буыны

тербелмелi буын.

интегралдаушы буыны

Вопрос № 26. Осы жүйе Гольдфарба әдiс бойымен автотербелiс ие болады

орнықтысы

тұрақсызы

орнықтылық шекарада

автотербелiс ие бол

арасында дұрыс жауап аталған жоқ

Вопрос № 27. Салыстырмалы функция

функционалды элементі

қабылдайтын элемент.

жүйе берiлiс функциясты

салыстыру элементі

ұйтқыту әсері

Вопрос № 28. Белгiлi АФХ бойымен ФЧХ құрылыста қайда формуланы пайдаланады, ал – амплитуда

қызметтiк сұлбаспен

статикалық сипаттамамен

функционалдi - технологиялық сұлбасымен

динамикалық сипат.

(10; j)

Вопрос № 29. операция орындайтын құрылғы және шама арасында кiрiс және шығатын функциялық тәуелдiлiктi:

Логикалық және функционалды элемент.

бағдарламалы басқарушы

тұрақтану

экстремум iздеу алгоритмде

ұтымды басқарудың алгоритмы

Вопрос № 30. Ашық жүйе берiлiс функцияс тең

ТЖтәртiптi периодтықемесбуынга

кәдiмгi дифференциалды теңдеуге

ФЧХ.

Һ элементтi өтпелi функциямен

күшейткiш инерциясыз буынга