Тестирование

Дисциплина: Теория нелинейных систем (KZ)

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Белгiлi логикалық операция орындайтын құрылғы және шама арасында кiрiс және шығатын функциялық тәуелдiлiктi:

Логикалық және функционалды элементтер

бағдарламалы басқар.

тұрақтану

экстремум iздеу алгоритмі

ұтымды басқарудың алгоритмы

Вопрос № 2. Бейнесiне бейне шығыстық шамасы қарым-қатынас кiрiстiк шама нөлдiк нөлдiк бастапқы шарттарында:

динамикалық режiммен

статикалық режиммен

күшейту коэффициент.

сезгiштiк коэффициентпен

берiлiс функциясы

Вопрос № 3. Функцияның элементі

функционалды элемент.

қабылдайтын элементі

жүйе берiлiс функциясты

салыстыру элементі

ұйтқыту әсері

Вопрос № 4. Қабылдаушы функция

функционалды элементі

қабылдайтын элементі

жүйе берiлiс функциясты

салыстыру элементі

ұйтқыту әсер.

Вопрос № 5. (x ) y=f белгiлi тәуелдiлiкте болады және қасында: аталатын демалыспен:

динамикалық сипаттамамен

функционалдi - технологиялық сұлбасымен

элемент статикалық сипаттамамен

сипаттама амплитудалық-жиiлiкке

қызметтiк сұлба.

Вопрос № 6. Алгоритм құрылым БАЖ бөлiк, тиiстi белгiлi математикалық немесе сигналдың өзгертуiн логикалық алгоритмға:

алгоритм буыны

бағдарламалы басқару

күшейту коэффициентi;

экстремум iздеу алгоритм.

қадағалау жүйесi

Вопрос № 7. Жүйе

функционалды элементі

қабылдайтын элементі

жүйе берiлiс функциясты

салыстыру элемент.

ұйтқыту әсері

Вопрос № 8. мақсатын болып көрiнедi:

алдын ала берiлген функция сәйкес реттелетiн шаманы өзгерiске

объектiге көмекпен берiлген тұрақты мағынадағы реттелетiн параметрдi сүйемелдеу басқарушы әсер

берiлген деңгейдегi реттелетiн параметрдi сүйемелдеу немесе объектiге өзгерiс оныны көмекпен басқарушы әсерге

өндiру басқарушы әсері

реттеу қателiгiнiң анықтамасы

Вопрос № 9. қарым-қатынас нөлдiк нөлдiк бастапқы шарттарында:

динамикалық режiм.

статикалық режиммен

күшейту коэффициентi

сезгiштiк коэффициенті

берiлiс функциясы

Вопрос № 10. берiлiс функцияс тең

статикалық сипаттамамен

қабылдайтын элемент

атқарушы элементi

беретiн элемент

функционалдi - технологиялық сұлба.

Вопрос № 11. Хо автоматиканың элементi, қашан оны жұмыс iстеу жағдайлары кiрiстiк шама және қасында шығыстық шаманы болып көрiнедi, орнатпаған емес, уақытында өзгертiп, атағанында:

динамикалық режiммен

функционалдi – технологиялық сұлба

элемент статикалық сипаттамамен

сипаттама амплитудалық-жиiлiкке

қызметтiк сұлбаспен

Вопрос № 12. Буын, хо арасында тәуелдiлiкке кiрiстiк шама және қасында демалыс теңдеу = kхтарда суреттеледi:

күшейткiш инерциясыз буыны

ТЖ тәртiптi периодтық емес буыны

ТЖ тәртiптi периодтық емес буыны

тербелмелi буын.

интегралдаушы буыны

Вопрос № 13. алмастыру жасалады:

атқарушы элементi

басқарушы элементі

қайта реттеуші

беретiн элементі

қабылдайтын элемент ; қабылдайтын элемент.

Вопрос № 14. осы сұлба реттеудiң қағидатын жүзеге асырады:

ауытқу бой

ашыну бойымен

қиыстырылғаны

бәрi жоғары аталғаны

ажыратылған қағидат бойымен

Вопрос № 15. жүйе және басқарушы объект, деп аталады:

БАЖ автоматты реттеу жүйесiмен

автоматты басқарумен

қашықтықтан басқарумен

АСР автоматты реттеу жүйе.

кешендi автоматтандырумен

Вопрос № 16. АФХ арналған буынның түрiн анықтаңыз.

ТЖ тәртiппен

инерциясызы

интегралдайтыны

саралап жiк.

тербелмелiсi

Вопрос № 17. Орнатқан күйде элементi шығыстық шамасы тәуелдiлiк кiретiн деп аталады

статикалық сипаттамамен

сызықтаумен

күшейту коэффициентiмен

сезгiштiк коэффициентпен

берiлiс функция.

Вопрос № 18. Кешiгумен буыны берiлiс функцияспен бiлдiрумен анықталады:

квазиорнатқан режимі

саралап жiктейтiнi

өтпелi режiм

Инерция.

динамикалық режiмі

Вопрос № 19. функция х=1 ашынуда көрсеткен бе?

күшейткiш инерциясыз буын

ТЖ тәртiптi периодтық емес буын

ТЖ тәртiптi периодтық емес буынга.

тербелмелi буын

интегралдаушы буын

Вопрос № 20. Дара құрылыс үшiн алмастыру жасалады:

АСР автоматты реттеу жүйесiмен

саралап

орнықтылық шекарада Жүйе.

мүмкiн емес анықтау

статикалық режимі

Вопрос № 21. интегралдаушы буын бiлдiрумен анықталады:

күшейткiш инерциясыз буын.

ТЖтәртiптi периодтықемесбуынмен

Һ элементтi өтпелi функциямен

экстремум iздеу алгоритмі

уақытша сипаттамаларга

Вопрос № 22. орнықтылығын анықтау:

жүйе орнық.

жүйе тұрақсыз

орнықтылық шекарада жүйеге

бәрi жоғары аталғаны;

мүмкiн емес анықтауга

Вопрос № 23. Осы сұлбаны болып көрiнедi

АСР сұлбамен

ашық жүйенiң сұлбасымен

басқару жүйе

қиыстырылған

сипаттама амплитудалық-жиiлiкке

Вопрос № 24. Бір Абайлаушы сауды қызмет етудiң мақсатын болып көрiнедi:

алдын ала берiлген функция сәйкес реттелетiн шаманы өзгерiске

объектiге көмекпен берiлген тұрақты мағынадағы реттелетiн параметрдi сүйемелдеу басқарушы әсері

Сара алдын ала белгiсiз шама сәйкес реттелетiн шаманы өзгерiс

өндiру басқарушы әсері

реттеу қателiгiнiң анықтамасы

Вопрос № 25. жазықтықта сипаттамалық теңдеу оны тамырлары қашан орналасатын бол сонда ғана орнықты

жорамал өс сол жақ

жорамал өс оңнан солға

шын өс сол жағында

шын өс оңнан солға

дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 26. шығыстық шаманы болып көрiнедi, орнатпаған емес, уақытында өзгертiп, атағанында:

динамикалық режiммен

функционалдi - технологиялық сұлбасымен

элемент статикалық сипат.

сипаттама амплитудалық-жиiлiкке

қызметтiк сұлбаспен

Вопрос № 27. . Егер Найквиста годограф координаталары бар нүкте арқылы өтсе жүйе Найквиста белгi сәйкес орнықтылық шекарада болады:

(-1; j10)

(0; j0).

(-1; j1).

(10; j5)

(100; j10

Вопрос № 28. Қос буындар осы қосылу үшiн берiлiс функцияс тең:

автоматты басқарумен

БАЖ автоматты басқару жүйесiмен

кешендi автомат.

қашықтықтан басқарумен

қашықтықтан басқарумен

Вопрос № 29. әсер суреттейтiн математикалық бiлдiру сияқты болады:

сезгiштiк коэффициент

берiлiс функцияспен

күшейту коэффициентiмен

статикалық сипаттамамен

статикалық сипаттамамен

Вопрос № 30. Объектiнi шығыстық шаманың жанында сүйейтiн қызмет етудiң алгоритмы

ұтымды басқарудың алгоритмы

бағдарламалы басқарушы

тұрақтанушы

экстремум iздеу алгоритм.

қадағалау жүйесi