Тестирование

Дисциплина: Бағалы қағаздар

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Вексельмен мәміле жасаған кезде делдалға төленетін сыйақы?

акцепт

аллонж

куртаж

индоссамент

аваль

Вопрос № 2. Эмиссиялық бағалы қағаздар мен басқадай қаржылық инструменттер бойынша міндеттемелерді орындамау?

листинг

дефолт

делистинг

депонирлеу

банкрот

Вопрос № 3. Қоғам таратқан акцияларды сатып алуда не заңды кедергі болады?

акционерлердің брінші жалпы жиналысын өткізбеу

егер акцияны сату кезінде қоғам ҚР заңына сәйкес төлемқабілеттілік белгілеріне жауап бере алса

акцияны тарату нәтижелері туралы есепті бекітпеу

егер сот немесе қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы оны жою туралы шешім қабылдаса

егер акцияны сату нәтижесінде қоғамның меншікті капиталының мөлшері жарғылық капиталдың ең аз мөлшерінен азайса

Вопрос № 4. Негізгі бағалы қағаздар тобына жатпайтын бағалы қағазды көрсетіңіз.

облигациялар

ноталар

акциялар

варрант

вексель

Вопрос № 5. Бағалы қағаздар қолдану типіне қарай қандай түрлерге бөлінеді?

нарықтық және нарықтық емес

эмиссиялық және эмиссиялық емес

инвестициялық және инвестициялық емес

түсімді және түсімсіз

қарыздық және үлестік

Вопрос № 6. Келешекте белгілі уақыт өткеннен кейін мәміле жасалған кезде бекітілген баға бойынша биржалық активті сату-сатып алудың стандарттық биржалық келісімі не деп аталады?

фьючерстік келісім - шарт

форвардтық келісім - шарт

варрант

коносамент

опцион

Вопрос № 7. Вексельдің сырт жағындағы беретін жазу не деп аталады?

акцепт

коносамент

аударым

индоссамент

келісілген

Вопрос № 8. Акция сатып алуға жұмсалатын қаражаттар қандай мөлшерден жоғары болмауға тиіс?

сатып алу туралы шешім шығарылған күндегі меншікті капиталдың 15% - нен

сатып алу туралы шешім шығарылған күндегі меншікті капиталдың 5% - нен

сатып алу туралы шешім шығарылған күндегі меншікті капиталдың 10% - нен

сатып алу туралы шешім шығарылған күндегі меншікті капиталдың 1% - нен

сатып алу туралы шешім шығарылған күндегі меншікті капиталдың 20% - нен

Вопрос № 9. Белгілі уақыт ішінде белгілі шарттармен қаржы инструменттерін айырбастау бойынша екі жақтың келісімін куәландыратын туынды бағалы қағаз:

облигация

леверидж

спот

своп

чек

Вопрос № 10. Қауіп – қатер деңгейі бойынша бағалы қағаздар қандай түрлерге бөлінеді?

эмиссиялық және эмиссиялық емес

мемлекеттік және мемлекеттік емес

нарықтық және нарықтық емес

қауіпсіз, қаупі аз, қауіпті

ұсынылатын және атаулы

Вопрос № 11. Ұсынушыға жазылатын және бір тұлдғадан екінші тұлғаға қарапайым беру жолымен өтетін чек не деп аталады?

атаулы

ұсынушыға берілетін

ордерлік

есеп - қисаптық

ақшалай

Вопрос № 12. Номиналдың 100 ақша бірлігіне есептегендегі акцияның нарықтық бағасы не деп аталады?

сатып алу бағасы

акция курсы

биржалық индекс

ұсыныс бағасы

нақты курстық құн

Вопрос № 13. Өтеу мерзімі жеткенге дейін вексельге төлегені үшін вексельдік сомадан ұсталып отыратын процент?

купон

куртаж

акцепт

дисконт

аваль

Вопрос № 14. «Мемлекет меншігінен алу және жекешелендіру бойынша белсендіру жұмыстарының шаралары туралы» жарлық қашан қабылданды?

1992 жылдың 28 наурызында

1993 жылдың 1 қаңтарында

1992 жылдың 7 – қарашасында

1993 жылдың 31 тамызында

1991 жылдың 18 ақпанында

Вопрос № 15. «Бұйрыққа» деген жазумен жазылатын, ары қарай чекті беру жазуы – индоссамент жолымен беру мүмкін екендігін білдіретін чек не деп аталады?

ұсынушыға берілетін

есеп - қисаптық

ордерлік

ақшалай

атаулы

Вопрос № 16. Бекітілген мерзім өткенде белгілі табысты төлей отырып немесе төлемей, салынған ақша сомасын қайтаруға берілген бірлік қарыздық міндеттеме:

облигация

акция

банктік сертификат

вексель

коносамент

Вопрос № 17. Ұлттық жинақ облигациялары қандай мақсатпен шығарылады?

халықтың жинағын инфляция процесіндегі құнсызданудан сақтау

айналымдағы ақша массасын реттеу

төлем балансын реттеу

республикалық бюджеттің кассалық қолданылуын қамтамасыз ету

мемлекеттік бюджеттің инфляциялық емес жабылу үлесін азайту

Вопрос № 18. Бағалы қағаздардың азаматтық құқықтық қатынастар ретінде жүру қабілеті.

азаматтық қорғаныс үшін жеткіліктілік

мемлекеттің реттеуі және мойындауы

сериялылық

құжаттылық

стандарттылық

Вопрос № 19. Бағалы қағаздардың болу формасы және ұлтқа қатысты болуы қандай сипаттамаға жатады?

нарықтық сипаттама

уақыттық сипаттама

кеңістіктік сипаттама

экономикалық сипаттама

қаржылық сипаттама

Вопрос № 20. Акция екінші реткі нарықта қандай баға бойынша сатылып алынады және сатылады?

Номинал

оферта

бид баға

нарықтық

баланстық құн

Вопрос № 21. Төлеушінің тұратын орнынан басқа жерде төлеуші атынан және төлеуші есебінен (вексельдің өзінде көрсетілген жағдайда) 3-ші тұлға төлейтін вексель?

қола вексель

қарапайым вексель

инкассаланған вексель

аударымдық вексель

домицилирленген вексель

Вопрос № 22. Қызмет ету формасы бойынша бағалы қағаздар қандай түрлерге бөлінеді?

бірінші реткі және екінші реткі

мерзімді және мерзімсіз

қағаздық және қағазсыз

отандық және шетелдік

инвестициялық және инвестициялық емес

Вопрос № 23. Бағалы қағаздардың ақшалай қаражаттарға тез аударылу қабілеті.

құжаттылық

өтімділік

айналымдылық

стандарттылық

сериялылық

Вопрос № 24. Дүниежүзілік тәжірибедегі бағалы қағаздың екі жоспарын көрсетіңіз.

негізгі және туынды

бірінші реткі және екінші реткі

атаулы және ордерлік

есеп - қисаптық және ақшалай

атаулы және ұсынушыға берілген

Вопрос № 25. Қандай қызмет бағалы қағаз нарығының жалпы нарықтық қызметіне жатады?

бағалық

қайта бөлу

ақпараттық

реттеу

коммерциялық

Вопрос № 26. Еншілес кәсіпорындар қандай артықшылығы бар акциялар шығара алады?

айырбасталатын

кумулятивтік

кепілдендірілген

қатысу үлесі бар акциялар

дивиденд ставкасы қалқымалы акциялар

Вопрос № 27. Өнім ресурстарына сәйкес бағалы қағаздар:

тұрғын үй сертификаты

варрант

коносамент

қаржылық фьючерс

облигация

Вопрос № 28. Облигациялық қарыз мақсаттары бойынша облигациялар қандай түрлерге бөлінеді?

атаулы, ұсынушыға берілген

қарапайым және мақсаттық

мерзімсіз, шақырылатын, созылатын, мерзімі өткен

еркін таратылатын және мәжбүрлеп өтеу тәртібін білдіретін қарыздар

ақшалай формада өтелетін және затпен өтелген

Вопрос № 29. Коносаменттің қандай түрлері бар?

атаулы , ұсынушыға берілетін , есеп - қисаптық

ұсынушыға берілген , атаулы, ордерлік

атаулы, ақшалай, ұсынушыға берілген

ұсынушыға берілген, ордерлік, ақшалай

ұсынушыға берілген, есеп - қисаптық, ақшалай

Вопрос № 30. Дұрыс жауапты көрсетіңіз:

өтеу мерзімі неғұрлым ұзақ болса, процент неғұрлым жоғары және керісініше

облигацияны өтеу мерзімі неғұрлым аз болса, ол бойынша процент соғұрлым жоғары және керісінше

егер өтеу мерзімі көрсетілмесе, онда процент өзгермейтін болуға тиіс және керісінше

егер облигацияны өтеу мерзімі мерзімнен артық болса, процент қалқымалы болуға тиіс

егер облигацияның нөлдік купоны бар болса, онда процент мерзімі өткен кезде өтеледі