Тестирование

Дисциплина: Бағалы қағаздар

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Кепілмен қамтамасыз етілмеген, займа бойынша міндеттемені орындауға эмитент компания емес, экономикалық жағынан айтарлықтай күшті компания кепілдік беретін облигациялар не деп аталады?

мерзімі өткен

созылатын

өтелмейтін

кепілдендірілген

кепілдендірілмеген

Вопрос № 2. Вексель беруші тұлға не деп аталады?

индоссант

индоссат

индоссамент

коноссат

коноссант

Вопрос № 3. Акцияның ағымдағы түсімділігі қалай анықталады?

акцияның курстық құнының жылдық дивиденд сомасына қатынасы ретінде

жылдық дивиденд сомасының акцияның курстық құнына қатынасы ретінде

жылдық дивиденд сомасының номиналға қатынасы ретінде

номиналдың жылдық дивиденд сомасына қатынасы ретінде

акцияның курстық құнының номиналға қатынасы ретінде

Вопрос № 4. Теріс жауапты табыңыз: Облигацияны... ретінде қарастыруға болады:

инвестордың қарыздық міндеттемесі

бюджеттің табыстан артық шығындарын қаржыландыру көзі ретінде

АҚ инвестициясын қаржыландыру көзі ретінде

азаматтар мен ұйымдар қаражаттарын жинастыру және олардың табыс табу көзі ретінде

эмитенттің қарыздық міндеттемесі

Вопрос № 5. Ұсынушыға жазылатын және бір тұлдғадан екінші тұлғаға қарапайым беру жолымен өтетін чек не деп аталады?

атаулы

ұсынушыға берілетін

ордерлік

есеп - қисаптық

ақшалай

Вопрос № 6. Акция сатып алуға жұмсалатын қаражаттар қандай мөлшерден жоғары болмауға тиіс?

сатып алу туралы шешім шығарылған күндегі меншікті капиталдың 15% - нен

сатып алу туралы шешім шығарылған күндегі меншікті капиталдың 5% - нен

сатып алу туралы шешім шығарылған күндегі меншікті капиталдың 10% - нен

сатып алу туралы шешім шығарылған күндегі меншікті капиталдың 1% - нен

сатып алу туралы шешім шығарылған күндегі меншікті капиталдың 20% - нен

Вопрос № 7. ҚР ҰБ ноталарының айналым мерзімі қанша уақыт?

6 ай

1 жыл

90 күнге дейін

10 жыл

3 ай

Вопрос № 8. Клиенттің қаржылық инструменттері мен ақшаларының есебін, ол бойынша құқықты растау, өз мойнына сақтау міндетін ала отырып, клиенттің құжаттық қаржылық инструментін сақтауды жүзеге асыратын бағалы қағаз нарығының кәсіби мүшесі:

кастодиан

дилер

регистратор

депозитарий

брокер

Вопрос № 9. Теріс жауапты көрсетіңіз. Индоссаменттің мынадай түрлері бар:

тапсырма индоссаменті

бланктік индоссамент

атаулы индоссамент

кепілдік индоссамент

инкассалық индоссамент

Вопрос № 10. Қаржылық жағдайы сенімсіз компаниялар шығаратын қамтамасыз етілмеген облигациялар:

тиындық облигациялар

джанк-облигациялар

сатылып алынатын облигациялар

дисконттық облигациялар

айырбасталатын облигациялар

Вопрос № 11. Жарғылық капиталды қалыптастыруға қатыспайтын және иесіне акционерлердің жалпы жиналысында шешім шығруға ықпал етуге құқық беретін акция?

қатысу үлесі бар акция

кепілдік берілген акция

артықшылығы бар акция

«алтын» акция

таратылған акция

Вопрос № 12. Шығу тегіне қарай ұйымдастырылған нарықтар қандай түрлерге бөлінеді?

өзі ұйымдастырылған және орталықтандырылған

көтерме және бөлшектік

бағалы қағаз нарығы және валюталық нарық

нашар ұйымдастырылған және жоғары дәрежеде ұйымдастырылған

валюталық нарықтар және банктік ссуда нарықтары

Вопрос № 13. Бағалы қағаз нарығының толығымен құлдырау қаупі не деп аталады?

несиелік

жүйелі

валюталық

сперандық

өтімділік қаупі

Вопрос № 14. Теріс тұжырымды көрсетіңіз:

облигация иесіне эмитент компанияны басқаруға қатысуға құқық береді

облигациялар үкіметтің, әртүрлі мемлекеттік органдар мен муниципалитеттердің қаражаттарды қозғалысқа түсіруінің басты құралы болады

облигацияны тарату көмегімен шаруашылық ұйым қосымша ресурстарды қозғалысқа түсіре алады

облигацияны шығару құқығы несиелік қабілет талаптарына сай келетін ұйымдарға беріледі

жарғылық капиталды толық төлегеннен кейін облигация шығаруға жол беріледі

Вопрос № 15. Қауіп – қатер деңгейі бойынша бағалы қағаздар қандай түрлерге бөлінеді?

эмиссиялық және эмиссиялық емес

мемлекеттік және мемлекеттік емес

нарықтық және нарықтық емес

қауіпсіз, қаупі аз, қауіпті

ұсынылатын және атаулы

Вопрос № 16. Дұрыс жауапты көрсетіңіз. Чек – бұл...:

чек берушінің чек алушыға онда көрсетілген соманы төлеудің жазбаша тапсмырмасы

эмитенттің ұстаушыға белгілі мерзім өткенде лауазым парағында көрсетілген соманы қайтару міндеті

қарыз қатынастарын куәландыратын бағалы қағаз

эмитенттің ұстаушығаноминалдық құннан процент түрінде белгіленген табысты төлеу міндеттемесі

чек алушының чек берушіге көрсетілген ақша сомасын төлеуінің жазбаша тапсырмасы

Вопрос № 17. Облигациялар бойынша проценттер негізінен қалай төленеді?

жылына 1 – 2 рет

жылына 3 – 4 рет

жылына 6 реттен көп емес

ай сайын

жылына 6 –7 рет

Вопрос № 18. Белгіленген уақыт бойында бекітілген баға бойынша қандай бір компанияның акциясын немесе облигациясын сатып алуға құқық беретін құжат не деп аталады?

сертификат

коносамент

фьючерстік келісім - шарт

варрант

опцион

Вопрос № 19. Шақырылатын акциялар көлемі қаншадан жоғары болмауға тиіс?

акцияның жалпы көлемінің 25%

акцияның жалпы көлемінің 15%

акцияның жалпы көлемінің 10%

акцияның жалпы көлемінің 20%

акцияның жалпы көлемінің 5%

Вопрос № 20. Нөлдік купоны бар облигациялар табыстары қалай қалыптасады?

олар сатылатын баға мен облигациялар бойынша процент арасындағы айырма ретінде

облигацияның биржалық бағасы мен номиналы арасындағы айырма ретінде

олар сатылатын баға мен облигация номиналының айырмасы ретінде

облигация бойынша нарықтық баға мен дисконт арасындағы айырма ретінде

облигация бойынша дисконт пен облигация бойынша номинал арасындағы айырма ретінде

Вопрос № 21. «Мемлекет меншігінен алу және жекешелендіру бойынша белсендіру жұмыстарының шаралары туралы» жарлық қашан қабылданды?

1992 жылдың 28 наурызында

1993 жылдың 1 қаңтарында

1992 жылдың 7 – қарашасында

1993 жылдың 31 тамызында

1991 жылдың 18 ақпанында

Вопрос № 22. Бағалы қағаздар қаражаттарды салу формасы және өз табиғаты бойынша қандай түрлерге бөлінеді?

құжаттық және құжатсыз

қарыздық және үлестік

инвестициялық және инвестициялық емес

отандық және шетелдік

мемлекеттік және корпоративтік

Вопрос № 23. Төлем мерзімі келгенге дейін вексельді сатып алғанда банктің вексель, облигация және басқадай қарыздық міндеттемелер сомасынан алатын проценті:

дисконт

купон

комиссия

есептік процент

ссудалық процент

Вопрос № 24. Қоғамның артықшылығы бар акцияларының саны қандай шектен асуға болмайды?

оның жарияланған акцияларының жалпы санының 25 %

оның жарияланған акцияларының жалпы санының 10 %

оның жарияланған акцияларының жалпы санының 15 %

оның жарияланған акцияларының жалпы санының 20 %

оның жарияланған акцияларының жалпы санының 5 %

Вопрос № 25. Несие берушінің қарыз алушыға үшінші тұлғаға белгілі соманы төлеуге берген жазбаша бұйрығы, бұл бұйрық бойынша міндеттеме қарыз алушы құжатта өз келісімін куәландырған кезден басталады. Ол не деп аталады?

инкассо

ультимо

аваль

тратта

аллонж

Вопрос № 26. Қандай коносаментті басқа тұлғаға беруге болмайды?

ұсынушыға берілген

атаулы

ордерлік

есеп - қисаптық

ақшалай

Вопрос № 27. Қозғалмайтын мүлік ресурсына сәйкес бағалы қағаздар:

варрант

акция

облигация

коносамент

фьючерс

Вопрос № 28. Қанадай акциялар бойынша мөлшері жарғыда анықталған төленбеген немесе толық төленбеген дивиденд жинақталып, кейін төленеді?

қарапайым акциялар бойынша

кумулятивтік акциялар бойынша

атаулы акциялар бойынша

таратылған акциялар бойынша

айырбасталатын акциялар бойынша

Вопрос № 29. Номиналдық құнынан төмен бағамен таратылатын облигация:

қайтарымдық облигация

ипотекалық облигация

дисконттық облигация

процентсіз облигация

купондық облигация

Вопрос № 30. Теріс тұжырымды көрсетіңіз:

егер атаулы бағалы қағаз беру жазуын жазу (индоссамент) жолымен басқа тұлғаға берілсе, ол ұсынылатын деп аталады

бағалы қағаздың жүрунің классикалық формасы – бұл қағаздық форма

мерзімсіз бағалы қағаздар – бұл айналым мерзімі ештемемен шектелмеген, яғни «өмір бойы» немесе өтелу мерзіміне дейін жүретін бағалы қағаздар

инвестициялық бағалы қағаздар – бұл капитал салу объектісі болып табылатын бағалы қағаздар

инвестициялық емес бағалы қағаздар – бұл тауарлық және басқадай нарықтарда ақшалай есеп айырысуға қызмет көрсететін бағалы қағаздар