Тестирование

Дисциплина: Бағалы қағаздар

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Теріс жауапты көрсетіңіз:

чек – эмитенттің номиналдық құннан процент түрінде ұстаушыға белгіленген табысты төлеу туралы міндеттемесі

чек – бұл чек алушыға онда көрсетілген соманы төлеу туралы чек берушінің банкке берген жазбаша тапсырмасы

чек – бұл төлемдік – есеп айырысу құжаты болып табылатын бағалы қағаз

чек – бұл міндетті реквизиттері бар стандартты формадағы бағалы қағаз

чек нақты тұлғаға немесе ұсынушыға жазылып беріледі және банкте қолма – қол ақша алуға арналады

Вопрос № 2. Теріс тұжырымды көрсетіңіз:

егер атаулы бағалы қағаз беру жазуын жазу (индоссамент) жолымен басқа тұлғаға берілсе, ол ұсынылатын деп аталады

бағалы қағаздың жүрунің классикалық формасы – бұл қағаздық форма

мерзімсіз бағалы қағаздар – бұл айналым мерзімі ештемемен шектелмеген, яғни «өмір бойы» немесе өтелу мерзіміне дейін жүретін бағалы қағаздар

инвестициялық бағалы қағаздар – бұл капитал салу объектісі болып табылатын бағалы қағаздар

инвестициялық емес бағалы қағаздар – бұл тауарлық және басқадай нарықтарда ақшалай есеп айырысуға қызмет көрсететін бағалы қағаздар

Вопрос № 3. Бағалы қағаздарды қор биржасының сауда жүйесіне айналымға жіберу процедурасы?

делистинг

леверидж

листинг

рұқсаттау

депонирлеу

Вопрос № 4. Келешекте белгілі уақыт өткеннен кейін мәміле жасалған кезде бекітілген баға бойынша биржалық активті сату-сатып алудың стандарттық биржалық келісімі не деп аталады?

фьючерстік келісім - шарт

форвардтық келісім - шарт

варрант

коносамент

опцион

Вопрос № 5. МЕАКАМ – ның айналым мерзімі қанша уақыт?

6 ай

3 ай

10 жыл

1 жыл

90 күнге дейін

Вопрос № 6. Төмендегілердің ішінен теріс тұжырымдаманы көрсетіңіз.

артықшылығы бар акция акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқығын береді

ААҚ акцияларын олардың иелері қоғамның басқа акционерлерінің келісімінсіз сата алады

ЖАҚ акциясын сатқан кезде оның акционерлері оны сатып алу құқығын иемденетінін ескеру қажет

таратылған акциялар – бұл акциоенрлер сатып алып қойған акциялар

артықшылығы бар акциялар кумулятивтік және айырбасталатын болып бөлінеді

Вопрос № 7. Жүкті тасымалдауға берілген, оны жөнелту, тасымалдау және алу құқығын растайтын стандартты халықаралық формадағы құжат?

банктік сертификат

вексель

коносамент

облигация

акция

Вопрос № 8. Белгіленген мерзім өткеннен кейін банктің салым мен сол бойынша бекітілген проценттерін төлеу міндеті бар банкке салынған салым туралы еркін айналатын куәлік не деп аталады?

облигация

банктік сертификат

акция

вексель

чек

Вопрос № 9. Дұрыс жауапты көрсетіңіз:

коносамент – халықаралық тәжірибеде жүк тасымалдауға қабылданған, оны жөнелтуді, артуды және алу құқығын куәландыратын стандарт формадағы құжат

коносамент – акция сатып алуға жеңілдігі бар құқықты көрсететін туынды бағалы қағаз

коносамент – қарыз қатынастарын куәландыратын бағалы қағаз

коносамент – өтеу мерзімі белгіленген стандарт келісім – шарт

коносамент – иесіне бекітілген мерзім ішінде белгіленген баға бойынша белгілі акцияны сатып алу немесе сату құқығын беретін келісім – шарт

Вопрос № 10. Номиналдан төмен бағамен, яғни дисконтпен сатылыпы алынған облигация мысалы:

купонсыз облигация

купон мерзімі өткен облигациялар

нөлдік купоны бар облигациялар

кесетін талоны бар облигациялар

кепілдік талоны бар облигациялар

Вопрос № 11. МЕККАМ 3 – тің номиналдық құны қандай?

1000 теңге

100 теңге

10000 теңге

100 валюта бірлігі

10 теңге

Вопрос № 12. Дүниежүзілік тәжірибедегі бағалы қағаздың екі жоспарын көрсетіңіз.

негізгі және туынды

бірінші реткі және екінші реткі

атаулы және ордерлік

есеп - қисаптық және ақшалай

атаулы және ұсынушыға берілген

Вопрос № 13. Чекке қатысы жоқ реквизитті көрсетіңіз.

чек берушінің қолы, чекті құрастырған күні мен орны

бас бухгалтердің қолы

чек бойынша төлеушінің атауы және төлем жүрілетін шот

төлем валютасын көрсету

чек берушіге чекте көрсетілген ақша сомасын төлеу үшін банкке берген тапсырмасы

Вопрос № 14. Қандай бір тұлғаға белгіленген орында белгіленген мерзімде белгілі ақша сомасын төлеуге берілген шартты міндеттеме қалай аталады?

қол қою құқығы

вексель

закладной

акция

депозитарлық қолхат

Вопрос № 15. Қандай бағалы қағаздар эмиссиялық емес бағалы қағаздар деп аталады?

серияның ішіндегілері әртүрлі болып келетін ірі сериялармен шығарылған бағалы қағаздар

серияның ішіндегілері бірдей болып келетін ірі сериялармен шығарылған бағалы қағаздар

тауарлық нарықтардағы ақшалай есеп айырысуларға қызмет ететін бағалы қағаздар

аз ғана сериямен бір – бір данадан шығарылатын бағалы қағаздар

қызмет ету мерзімі ештемемен реттелмеген бағалы қағаздар

Вопрос № 16. Дивиденд төлеу туралы шешім баспа беттерінде қандай мерзімде жариялануға тиіс?

төлейтін күн туралы шешім қабылданған күннен бастап, 7 жұмыс күні ішінде

төлейтін күн туралы шешім қабылданған күннен бастап, 10 жұмыс күні ішінде

төлейтін күн туралы шешім қабылданған күннен бастап, 5 жұмыс күні ішінде

төлейтін күн туралы шешім қабылданған күннен бастап, 15 жұмыс күні ішінде

төлейтін күн туралы шешім қабылданған күннен бастап, бір апта ішінде

Вопрос № 17. Теріс жауапты көрсетіңіз: Акцияның түсімділігіне ықпал ететін негізгі факторларға мынаны жатқызуға болады:

адамзат факторы

нарықтық бағалардың ауытқуы

құнсыздану деңгейі

салық климаты

дивидендтік төлеемдер мөлшері

Вопрос № 18. Банктен қолма - қол ақша алуға арналған чек не деп аталады?

атаулы

ордерлік

ұсынушыға берілетін

ақшалай

есеп - қисаптық

Вопрос № 19. Бағалы қағаздардың негізгі қасиеттеріне төмендегілердің қайсысы жатпайды?

азаматтық қорғаныс үшін жеткіліктілік

стандарттық емес

айналымдылық

нарықтық

мемлекеттің реттеуі және мойындауы

Вопрос № 20. Теріс тұжырымды көрсетіңіз:

облигация иесіне эмитент компанияны басқаруға қатысуға құқық береді

облигациялар үкіметтің, әртүрлі мемлекеттік органдар мен муниципалитеттердің қаражаттарды қозғалысқа түсіруінің басты құралы болады

облигацияны тарату көмегімен шаруашылық ұйым қосымша ресурстарды қозғалысқа түсіре алады

облигацияны шығару құқығы несиелік қабілет талаптарына сай келетін ұйымдарға беріледі

жарғылық капиталды толық төлегеннен кейін облигация шығаруға жол беріледі

Вопрос № 21. Вексельдің сырт жағындағы беретін жазу не деп аталады?

акцепт

коносамент

аударым

индоссамент

келісілген

Вопрос № 22. Теріс тұжырымды көрсетіңіз:

мемлекеттік бағалы қағаздар – бұл әдетте акциялардың әр түрі

егер атаулы бағалы қағаз онда беру жазуын жазу жолымен басқа тұлғаға берілсе, онда ол ордерлік бағалы қағаз деп аталады

мерзімдік бағалы қағаздар – бұл оларды шығарған кезде бекітілген мерзімі болатын бағалы қағаздар

бағалы қағаздардың негізгі түрлері нарықтық болып табылады

орташа мерзімді бағалы қағаздардың айналу мерзімі 1 жылдан 5-10 жылға дейін

Вопрос № 23. Қандай вексельде нақты мәміле, ешқандай қаржылық міндеттеме болмайды?

тауарлық

достық

қаржылық

қарапайым

аударымдық

Вопрос № 24. Негізгі бағалы қағаздар тобына жатпайтын бағалы қағазды көрсетіңіз.

облигациялар

ноталар

акциялар

варрант

вексель

Вопрос № 25. Ұсынушыға жазылатын және бір тұлдғадан екінші тұлғаға қарапайым беру жолымен өтетін чек не деп аталады?

атаулы

ұсынушыға берілетін

ордерлік

есеп - қисаптық

ақшалай

Вопрос № 26. Дұрыс жауапты көрсетіңіз.

облигациялар бойынша проценттік төлемдер неғұрлым жиі төленсе, облигациялар соғұрлым көп потенциал табыс әкеледі

облигациялар бойынша проценттік төлемдер неғұрлым жиі төленсе, облигациялар соғұрлым аз потенциал табыс әкеледі

облигациялар бойынша процент тік төлемдер неғұрлым жиі төленсе, облигация табысы соғұрлым тұрақты

облигациялар бойынша проценттік төлемдер неғұрлым жиі төленсе, облигация бағасы нарықтық бағадан соғұрлым жоғары

облигациялар бойынша проценттік төлемдер неғұрлым жиі төленсе, облигация бойынша дисконт соғұрлым көп

Вопрос № 27. АҚ жарғылық капиталына одан шығатын құқықтармен қоса алғандағы бірлік салым не деп аталады?

акция

облигация

банктік сертификат

вексель

чек

Вопрос № 28. Нарықта сатылу – сатылып алыну, дербес төлем құралы ретінде көрінетін бағалы қағаздардың қасиеті не деп аталады?

айналымдылық

стандарттылық

құжаттылық

өтімділік

нарықтық

Вопрос № 29. Облигациялар қор нарығындағы инвестициялау объектісі бола отырып, өз ұстаушысына не әкеледі?

үлестік капиталға қатысып дауыс беру құқығын

дисконт

табыс

облигацияның авансталған құнын

авансталған ссудалық процент

Вопрос № 30. Қандай чек бойынша қолма – қол ақшамен төлеуге рұқсат беріледі?

ордерлік

есеп - қисаптық

ұсынылатын

атаулы

ақшалай