Тестирование

Дисциплина: Бағалы қағаздар

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Теріс жауапты көрсетіңіз: Акцияның түсімділігіне ықпал ететін негізгі факторларға мынаны жатқызуға болады:

адамзат факторы

нарықтық бағалардың ауытқуы

құнсыздану деңгейі

салық климаты

дивидендтік төлеемдер мөлшері

Вопрос № 2. Бағалы қағазды бір тұлғадан екінші тұлғаға беру ондағы беру жазуы – индоссамент көмегімен жүзеге асырылатын коносамент формасы қалай аталады?

атаулы

ұсынушыға берілген

ордерлік

есеп - қисаптық

ақшалай

Вопрос № 3. Жақтардың бірі белгілі ақша сомасын төлей отырып, келісім жасалған кезде бекітілген баға бойынша келесі жақтан сәйкес активті сатып алу (сату) міндетіне емес, құқығына ие болатын келісім не деп аталады?

сертификат

опцион

коносамент

варрант

фьючерстік келісім - шарт

Вопрос № 4. Теріс жауапты көрсетіңіз: Эмитент облигациялық займа бойынша қандай төлем төлейтіндігіне байланысты облигациялар мынадай болып ажыратылады:

эмитентке өтеу мерзімін созуға құқық беретін мерзімі өткен облигациялар

тек ғана номинал құн бойынша капитал қайтарылатын, бірақ процент төленбейтін облигациялар

проценттер облигацияны өтеу кезеңіне дейін төленетін облигациялар

тек процент төленіп, капитал қайтарылмайтын облигациялар

облигациялар ажыратылмайды

Вопрос № 5. Номиналдан төмен бағамен, яғни дисконтпен сатылыпы алынған облигация мысалы:

купонсыз облигация

купон мерзімі өткен облигациялар

нөлдік купоны бар облигациялар

кесетін талоны бар облигациялар

кепілдік талоны бар облигациялар

Вопрос № 6. Теріс жауапты көрсетіңіз

консолидация кезінде акция иелері жаңа акциялардың көбірек саны көрсетіжылін жаңа сертификаттар алады

акцияны бөлген кезде жарғылық капиталдың мөлшері өзгермейді

бөлген кезде бір акция бірнеше акцияға айналады

АҚ инвесторларға акция сатып алуға салған капиталдарын қайтарып беруге міндетті емес

акциялар бойынша дивидендтер мөлшері пайдаға тәуелсіз ойша бекітілуі мүмкін

Вопрос № 7. Еврооблигациялардың номиналдық құны қандай?

1000 теңге

100 теңге

100 валюта бірлігі

10000 теңге

номиналдық құны болмайды

Вопрос № 8. Бағалы қағаздарды қор биржасының сауда жүйесіне айналымға жіберу процедурасы?

делистинг

леверидж

листинг

рұқсаттау

депонирлеу

Вопрос № 9. ҚР ҰБ ноталарының айналым мерзімі қанша уақыт?

6 ай

1 жыл

90 күнге дейін

10 жыл

3 ай

Вопрос № 10. Теріс жауапты көрсетіңіз.

алдымен акциялар бойынша дивидендтер, содан кейін облигация бойынша проценттер төленеді

эмитент компанияның облигациясын сатып ала отырып, инвестор оның кредиторы болады

облигациялардың айналыста жүру мерзімі шектеулі болады

акцияны сатып ала отырып, инвестор компания иелері – эмитенттің бірі болып табылады

мүліктік құқықты сатқан кезде облигациялар акциялардан артық болады

Вопрос № 11. Акция сатып алуға жұмсалатын қаражаттар қандай мөлшерден жоғары болмауға тиіс?

сатып алу туралы шешім шығарылған күндегі меншікті капиталдың 15% - нен

сатып алу туралы шешім шығарылған күндегі меншікті капиталдың 5% - нен

сатып алу туралы шешім шығарылған күндегі меншікті капиталдың 10% - нен

сатып алу туралы шешім шығарылған күндегі меншікті капиталдың 1% - нен

сатып алу туралы шешім шығарылған күндегі меншікті капиталдың 20% - нен

Вопрос № 12. Меншік формасы бойынша бағалы қағаздар қандай түрлерге бөлінеді?

мемлекеттік және мемлекеттік емес

эмиссиялық және эмиссиялық емес

ұсынылатын және атаулы

нарықтық және нарықтық емес

қауіпсіз, қаупі аз, қауіпті

Вопрос № 13. Ұлттық белгісі бойынша бағалы қағаздар қандай түрлерге бөлінеді?

бірінші реткі және екінші реткі

отандық және шетелдік

қағаздық және қағазсыз

мерзімді және мерзімсіз

инвестициялық және инвестициялық емес

Вопрос № 14. Бағалы қағаздар қаражаттарын салу формаларына қарай қандай түрлерге бөледі?

қарыздық және иеленуші үлестік

мемлекеттік және мемлекеттік емес

нарықтық және нарықтық емес

түсімді және түсімсіз

эмиссиялық және эмиссиялық емес

Вопрос № 15. Әлеуметтік және экономикалық жағдайы тұрақсыз елдің ықпалындағы кәсіпорынның бағалы қағаздарға қаражат салу қаупі не деп аталады?

валюталық

сперандық

проценттік

жүйелік

несиелік

Вопрос № 16. Жүкті тасымалдауға берілген, оны жөнелту, тасымалдау және алу құқығын растайтын стандартты халықаралық формадағы құжат?

банктік сертификат

вексель

коносамент

облигация

акция

Вопрос № 17. Бағалы қағаздарды иеленуіне қарай қандай түрлерге бөледі?

ұсынылатын және атаулы

эмиссиялық және эмиссиялық емес

мемлекеттік және мемлекеттік емес

нарықтық және нарықтық емес

қауіпсіз, қаупі аз, қауіпті

Вопрос № 18. Облигациялар қор нарығындағы инвестициялау объектісі бола отырып, өз ұстаушысына не әкеледі?

үлестік капиталға қатысып дауыс беру құқығын

дисконт

табыс

облигацияның авансталған құнын

авансталған ссудалық процент

Вопрос № 19. Акция екінші реткі нарықта қандай баға бойынша сатылып алынады және сатылады?

Номинал

оферта

бид баға

нарықтық

баланстық құн

Вопрос № 20. Өнім ресурстарына сәйкес бағалы қағаздар:

тұрғын үй сертификаты

варрант

коносамент

қаржылық фьючерс

облигация

Вопрос № 21. Коммерциялық вексельдерді сатушыға айналымсыз сатып алу жолымен несие беру не деп аталады?

инкассалау

форфетирование

домицилирлеу

хеджирование

акцепт

Вопрос № 22. Чек өзінің экономикалық мәні бойынша қандай болып табылады?

қарапайым вексель

аударымдық вексель

ұсынушыға берілген вексель

депозиттік сертификат

жинақ сертификаты

Вопрос № 23. Вексельді төлеуге берген жазбаша келісім?

Индоссамент

акцепт

аваль

аллонж

куртаж

Вопрос № 24. Қандай индоссамент банкке вексельді акцептке немесе төлемге, ал акцепт немесе төлем болмаған жағдайда протестке ұсыну құқығын береді?

толық

инкассалық

дербес

мерзімді

бланктік

Вопрос № 25. Төмендегілердің ішінен теріс тұжырымдаманы көрсетіңіз.

артықшылығы бар акция акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқығын береді

ААҚ акцияларын олардың иелері қоғамның басқа акционерлерінің келісімінсіз сата алады

ЖАҚ акциясын сатқан кезде оның акционерлері оны сатып алу құқығын иемденетінін ескеру қажет

таратылған акциялар – бұл акциоенрлер сатып алып қойған акциялар

артықшылығы бар акциялар кумулятивтік және айырбасталатын болып бөлінеді

Вопрос № 26. Белгіленген уақыт бойында бекітілген баға бойынша қандай бір компанияның акциясын немесе облигациясын сатып алуға құқық беретін құжат не деп аталады?

сертификат

коносамент

фьючерстік келісім - шарт

варрант

опцион

Вопрос № 27. Теріс тұжырымды көрсетіңіз:

облигация иесіне эмитент компанияны басқаруға қатысуға құқық береді

облигациялар үкіметтің, әртүрлі мемлекеттік органдар мен муниципалитеттердің қаражаттарды қозғалысқа түсіруінің басты құралы болады

облигацияны тарату көмегімен шаруашылық ұйым қосымша ресурстарды қозғалысқа түсіре алады

облигацияны шығару құқығы несиелік қабілет талаптарына сай келетін ұйымдарға беріледі

жарғылық капиталды толық төлегеннен кейін облигация шығаруға жол беріледі

Вопрос № 28. Өз мүддесі үшін және өз есебінен бағлы қағаздармен мәміле жасайтын бағалы қағаз нарығының кәсіби мүшесі?

дилер

брокер

андеррайтер

өтініш білдіруші

депонент

Вопрос № 29. Қандай қызмет бағалы қағаз нарығының жалпы нарықтық қызметіне жатады?

бағалық

қайта бөлу

ақпараттық

реттеу

коммерциялық

Вопрос № 30. Коносаментке қандай құжат қосылады?

жүкке берілген сақтандыру полисі

жүкке берілген депозиторлық қолхат

дисконтқа берілген құқық

кеплдік талоны

жүкке қол қою құқығы