Тестирование

Дисциплина: Мамандыққа кіріспе

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Қаржы мамандығының бакалаврлары қанша типтік міндеттерді шешуге бейімделуі тиіс?

3

4

5

6

7

Вопрос № 2. Қаржының кәсіби қызметінің қанша функциясы бар?

4

5

6

7

8

Вопрос № 3. Қаржыгердің кәсіби функциясының бесінші түрі қалай аталады?

есептік статистикалық ақпарат жинау

қаржыландыру, несиелеу

қаржы несие қатынастарын ұйымдастыру

экономикалық агенттер арасында қаржы қатынасын реттеу

жалпы экономикалық кәсіпорын

Вопрос № 4. Қаржы мамандығы жөніндегі бакалаврдың әлеуметтік–жеке тұлғалық құзырларына қойылатын талаптар мыналарды кіріктіреді:

мінез-құлықтың және кәсіби этиканың жалпы адамдық нормаларын пайдалану

моралдық-адамгершілік қағидаттардың ішкі мәдениетінің жоғары деңгейі

экологиялық мәдениеттің болуы, қоршаған ортаны қорғауға ұмтылу

салауатты өмірді насихаттау

жоғарыда аталған жауаптардың барлығы дұрыс

Вопрос № 5. Қаржының кәсіби қызметінің қанша функциясы бар?

4

5

6

7

8

Вопрос № 6. Қаржы мамандығы бойынша бакалаврдың кәсіби қызметінің пәндеріне жатады:

қаржы нарықтары қатысуының есептемесін жасау

қаржылық категорияның мазмұндық сипатын зерделеу және оларды әлеуметтік экономикалық үрдістерді реттеуде пайдалану

қаржы саясаты тактикасының бағыттарын анықтау және оларды жүзеге асырудың механизмін анықтау

бірінші және екінші жауаптар дұрыс

дұрыс жауабы жоқ

Вопрос № 7. Экономикалық және ұйымдық басқарушылық құзырларға қойылатын талаптар саны нешеу?

4

6

5

7

3

Вопрос № 8. Қаржы мамандығы жөніндегі баклавр құзырды анықтайтын талаптарға сай болуы тиіс, оларды ата:

экономикалық теория

микро және макроэкономика негіздері

статистика

ақша және несие

жоғарыда аталған жауаптардың барлығы дұрыс

Вопрос № 9. Қаржы мамандығының бакалаврлары өзінің кәсіби қызметін қанша бағытта жүзеге асырады?

7

8

6

9

5

Вопрос № 10. Мыналардың ішінде қаржы мамандығы бойынша бакалаврдың кәсіби қызметінің пәнін тап:

экономикалық, қаржы бакалаврларыы үшін экономикалық қызмет негізі

Қазақстан Республикасының қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарының қызметін реттеу және қадағалау

келісім шарттарды және басқа құқықтық құжаттарды жасау әдістемесін игеріп алу

басқарудың тиімді жүйесін жасауға қатысу

білім беру, орта кәсіптік оқу орындарында қызметте көрінеді

Вопрос № 11. Қаржы мамандығы жөніндегі бакалавр кәсіби қызметінің негізгі неше түрі бар?

11

3

8

7

10

Вопрос № 12. Қаржыгердің кәсіби қызметінің түрлері:

ұйымдық - басқарушылық

өндірістік - технологиялық

есептік жобалық

білім беру

жоғарыда аталған жауаптардың барлығы дұрыс

Вопрос № 13. Қаржы мамандығы жөніндегі баклавр құзырды анықтайтын талаптарға сай болуы тиіс, оларды ата:

экономикалық теория

микро және макроэкономика негіздері

статистика

ақша және несие

жоғарыда аталған жауаптардың барлығы дұрыс

Вопрос № 14. Бизнес жоспарларды экономикалық дамудың болжауларын сауатты жасау қандай талап түріне жатады?

жалпы білім беруге қойылған талаптарға

экономикалық және ұйымдық басқарушылық құзырларға қойылатын талаптарға

әлеуметтік этикалық тұлғалық талаптарға

бітірушіге (мамандық иесіне) қойылатын талаптарға

дұрыс жауабы жоқ

Вопрос № 15. Кәсіби пәндер циклі бойынша профильдің маманы мыналардағы құзырды анықтайтын талаптарға сай болуы тиіс:

қаржы теориясы

корпоративтік қаржы

банк ісін ұйымдастыру

мемлекеттік бюджет

жоғарыда аталған жауаптардың барлығы дұрыс

Вопрос № 16. Қаржы мамандығының бакалаврлары мыналармен таныс болуы қажет:

қазіргі қаржы банк жүйесінде болып жатқан үдерістер мен құбылыстар туралы, танымның ғылыми әдістерінің мүмкіндігін түсініп, осы әдістерді меңгеріп, оларды ҚР-ның экономикасының қалыптасуы мен дамуында нақты міндеттерді шешу үшін пайдалана білу

өңірлердің экономикалық дамуының және шаруашылық жүргізуші субъектілердің нарық кеңістігін қалыптастырудың өзіндік ерекшелігі туралы

нарық жағдайында Қазақстан Республикасы мен жақын шет елдерде өндірісті аумақтық бөлу және шаруашылықты аумақтық ұйымдастыру сипаты туралы

материалдық өндірістің негізгі салаларындағы, қаржы, банк,сақтандыру және инвестициялық технологиялар сферасындағы технологиялық үдерістер мәні туралы

жоғарыда аталған жауаптардың барлығы дұрыс

Вопрос № 17. Жалпы білім беретін пәндер циклі бойынша бітіруші мына салалардағы құзырларды игере білуі тиіс:

қоғамдық болмыстың философиялық білімдері мен негіздерін

ел экономикасының даму тарихын

шет тілдерін, әдет-ғұрыптарды, қылық нормаларын

математикалық әдістер мен үлгілеу

жоғарыда аталған жауаптардың барлығы дұрыс

Вопрос № 18. Республикалық және аумақтық деңгейдегі мемлекеттік органдары бітірушілердің кәсіби қызметі.........................болып табылады:

субъектілері

нысандары

бакалаврлары

ұйымдары

объектілері

Вопрос № 19. Базалық пәндер циклінің мақсаты болып:

қоғамдық іс-шараларды дұрыс жүргізу

экономика, менеджмент, қаржы, бухгалтерлік есеп және аудит, статистика саласында қажетті білімді иемденетін, бастапқы материалды талдай алатын және қорытынды жасай алатын маман даярлау

мемлекеттік бағдарламаларды дұрыс жүзеге асыру

салауатты өмірді насихаттау

адам арасындағы қатынастарды реттеу

Вопрос № 20. Қаржы мамандығы бойынша бакалавр өзінің негізгі қызметін қай жерде жүзеге асыра алады?

кітапханада

спорт кешенінде

банкте

емханада

сауықтыру орталығында

Вопрос № 21. Қаржы мамандығының негізгі жұмысы немен байланысты болады?

тауармен

ақшамен

өндіріспен

нарықпен

өніммен

Вопрос № 22. Базалық пәндер циклінің мақсаты болып:

қоғамдық іс-шараларды дұрыс жүргізу

экономика, менеджмент, қаржы, бухгалтерлік есеп және аудит, статистика саласында қажетті білімді иемденетін, бастапқы материалды талдай алатын және қорытынды жасай алатын маман даярлау

мемлекеттік бағдарламаларды дұрыс жүзеге асыру

салауатты өмірді насихаттау

адам арасындағы қатынастарды реттеу

Вопрос № 23. Қаржы мамандығының бакалаврлары қанша типтік міндеттерді шешуге бейімделуі тиіс?

3

4

5

6

7

Вопрос № 24. Құрылымдық бөлімшелерді қаржыны ұжымдық ұйымдастыру қандай бөлімге жатады?

кәсіби қызмет бағытына

типтік міндетке

кәсіби функцияға

қызмет түріне

қызмет саласына

Вопрос № 25. Орта кәсіптік оқу орындарында қызметте көрінетін қаржыгердің кәсіби қызметінің түрлері:

экономикалық

инвестициялық

кәсіптік

нарықтық

ғылыми

Вопрос № 26. Қаржы мамандығын бітірушілерге қандай кәсіби талап қойылады:

компьютерлік техниканы, бағдарламалық өнімдерді, технологияларды, коммуникация құралдарын еркін игеру

қаржы секторының экономиканың басқа обылыстарымен объективті өзара байланысының болуы

басқарушылық шешімдерді экономикалық жағынан негіздеудегі ептілік

бизнес-жоспарларды, экономикалық дамудың болжауларын сауатты жасау

басқарушылық шешімдерді экономикалық жағынан негіздеудегі ептілік

Вопрос № 27. Қаржы мамандығының бакалаврлары таныс болуы қажет:

нарық жағдайында Қазақстан Республикасы мен жақын шет елдерде өндірісті аумақтық бөлу және шаруашылықты аумақтық ұйымдастыру сипаты туралы

қолда бар ресурстарды ұтымды пайдалану

қаржы менеджментінің тиімділігіне талдау жасау

өндірісті ұйымдастыру

технологиялық үдерісті қажетті қаржы ресурстарымен қамтамасыз ету

Вопрос № 28. Қаржыгердің кәсіби функциясының бесінші түрі қалай аталады?

есептік статистикалық ақпарат жинау

қаржыландыру, несиелеу

қаржы несие қатынастарын ұйымдастыру

экономикалық агенттер арасында қаржы қатынасын реттеу

жалпы экономикалық кәсіпорын

Вопрос № 29. Қаржы мамандығының негізгі жұмысы немен байланысты болады?

тауармен

ақшамен

өндіріспен

нарықпен

өніммен

Вопрос № 30. Қаржыгердің кәсіби қызметінің бағыты болып:

шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржы қызметін басқару

шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметінде қаржы менеджментін қолдану

бюджет шығыстарын бюджеттік жоспарлау және оның мониторингі

қаржы тәуекелдерінің мониторингі және оларды басқару

бағалы қағаздар портфелін басқару және оның құрылымын оңтайландыру