Тестирование

Дисциплина: Мамандыққа кіріспе

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Қаржы мамандығының негізгі жұмысы немен байланысты болады?

тауармен

ақшамен

өндіріспен

нарықпен

өніммен

Вопрос № 2. Базалық пәндер циклінің мақсаты болып:

қоғамдық іс-шараларды дұрыс жүргізу

экономика, менеджмент, қаржы, бухгалтерлік есеп және аудит, статистика саласында қажетті білімді иемденетін, бастапқы материалды талдай алатын және қорытынды жасай алатын маман даярлау

мемлекеттік бағдарламаларды дұрыс жүзеге асыру

салауатты өмірді насихаттау

адам арасындағы қатынастарды реттеу

Вопрос № 3. Мыналардың ішінде қаржы мамандығы бойынша бакалаврдың кәсіби қызметінің пәнін тап:

экономикалық, қаржы бакалаврларыы үшін экономикалық қызмет негізі

Қазақстан Республикасының қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарының қызметін реттеу және қадағалау

келісім шарттарды және басқа құқықтық құжаттарды жасау әдістемесін игеріп алу

басқарудың тиімді жүйесін жасауға қатысу

білім беру, орта кәсіптік оқу орындарында қызметте көрінеді

Вопрос № 4. Бакалаврдың орта кәсіптік оқу орындарында қызмет жасауы кәсіби қызметінің қандай түрі болып табылады?

эксперименттік зерттеушілік

білім беру (педагогикалық)

есептік жобалық

экономикалық

құқықтық

Вопрос № 5. Қаржыгердің кәсіби функциясының неше түрі бар?

10

5

6

8

13

Вопрос № 6. Бітіруші мемлекеттік службаға, кәсіпорындардың қаржы басқармасымен бөлімдерінде, сақтық ұйымдарында, банктердежәне басқа да қаржы мекемелерінде білікті жұмыс істеуі, қаржыгердің кәсіби қызметінің қандай түріне жатады?

ұйымдық-басқарушылық

өндірістік технология

есептік жобалық

эксперименттік зерттеушілік

құқықтық

Вопрос № 7. Қазақстан Республикасының «Білім» мемлекеттік бағдарламасына сәйкес білім берудің негізгі жалпыұлттық мақсаттары экономиканың нарық жағдайында оны сапалы өзгертуді қамтамасыз ету үшін қандай мүмкіндіктер береді:

әр адамға оқудың мазмұнын, нысандарын және мезгілдерін таңдауға кең мүмкіндіктер

қолда бар ресурстарды ұтымды пайдалануға

өндірісті жетілдіруге

кәсіпорынның қаржылық жағдайын жақсартуға

материалдық өндірісті кеңейтуге

Вопрос № 8. Қаржы мамандығы жөніндегі бакалаврдың әлеуметтік–жеке тұлғалық құзырларына қойылатын талаптар нешеу:

7

6

5

4

3

Вопрос № 9. Нарық динамизмі шаруашылық жүргізуші субъектілермен мемлекеттік қаржы қатынастарының ұйымдарын қолданып жүрген нысандардың, әдістерін, тәсілдерін және амалдарын одан әрі дамыту және түзету қажеттілігін кәсіби ұғынуды талап ететін қаржыгердің кәсіби қызметінің түрі?

құқықтық

экономикалық

білім беру

есептік жобалық

эксперименттік зерттеушілік

Вопрос № 10. Құрылымдық бөлімшелерді қаржыны ұжымдық ұйымдастыру қандай бөлімге жатады?

кәсіби қызмет бағытына

типтік міндетке

кәсіби функцияға

қызмет түріне

қызмет саласына

Вопрос № 11. Республикалық және аумақтық деңгейдегі мемлекеттік органдары бітірушілердің кәсіби қызметі.........................болып табылады:

субъектілері

нысандары

бакалаврлары

ұйымдары

объектілері

Вопрос № 12. Қазақстан Республикасының «Білім» мемлекеттік бағдарламасына сәйкес білім берудің негізгі жалпыұлттық мақсаттары экономиканың нарық жағдайында оны сапалы өзгертуді қамтамасыз ету үшін қандай мүмкіндіктер береді:

әр адамға оқудың мазмұнын, нысандарын және мезгілдерін таңдауға кең мүмкіндіктер

қолда бар ресурстарды ұтымды пайдалануға

өндірісті жетілдіруге

кәсіпорынның қаржылық жағдайын жақсартуға

материалдық өндірісті кеңейтуге

Вопрос № 13. Мемлекеттік қызметте қаржы және салық органдарында, экономикалық соттарда жұмыс атқаратын қызметтің түрі қалай аталады?

өндірістік техникалық

есептік жобалық

экономикалық

құқықтық

ұйымдық

Вопрос № 14. Базалық пәндер циклінің мақсаты болып:

қоғамдық іс-шараларды дұрыс жүргізу

экономика, менеджмент, қаржы, бухгалтерлік есеп және аудит, статистика саласында қажетті білімді иемденетін, бастапқы материалды талдай алатын және қорытынды жасай алатын маман даярлау

мемлекеттік бағдарламаларды дұрыс жүзеге асыру

салауатты өмірді насихаттау

адам арасындағы қатынастарды реттеу

Вопрос № 15. Қаржыгердің кәсіби функциясының бесінші түрі қалай аталады?

есептік статистикалық ақпарат жинау

қаржыландыру, несиелеу

қаржы несие қатынастарын ұйымдастыру

экономикалық агенттер арасында қаржы қатынасын реттеу

жалпы экономикалық кәсіпорын

Вопрос № 16. Қаржы мамандығының бакалаврлары мыналармен таныс болуы қажет:

қазіргі қаржы банк жүйесінде болып жатқан үдерістер мен құбылыстар туралы, танымның ғылыми әдістерінің мүмкіндігін түсініп, осы әдістерді меңгеріп, оларды ҚР-ның экономикасының қалыптасуы мен дамуында нақты міндеттерді шешу үшін пайдалана білу

өңірлердің экономикалық дамуының және шаруашылық жүргізуші субъектілердің нарық кеңістігін қалыптастырудың өзіндік ерекшелігі туралы

нарық жағдайында Қазақстан Республикасы мен жақын шет елдерде өндірісті аумақтық бөлу және шаруашылықты аумақтық ұйымдастыру сипаты туралы

материалдық өндірістің негізгі салаларындағы, қаржы, банк,сақтандыру және инвестициялық технологиялар сферасындағы технологиялық үдерістер мәні туралы

жоғарыда аталған жауаптардың барлығы дұрыс

Вопрос № 17. Жалпы білім беретін пәндер циклі бойынша бітіруші мына салалардағы құзырларды игере білуі тиіс:

қоғамдық болмыстың философиялық білімдері мен негіздерін

ел экономикасының даму тарихын

шет тілдерін, әдет-ғұрыптарды, қылық нормаларын

математикалық әдістер мен үлгілеу

жоғарыда аталған жауаптардың барлығы дұрыс

Вопрос № 18. Орта кәсіптік оқу орындарында қызмет көрсету түрі қалай аталады?

ұйымдық

экономикалық

педагогикалық

өндірістік

эксперименттік

Вопрос № 19. Кәсіби пәндер циклі бойынша профильдің маманы мыналардағы құзырды анықтайтын талаптарға сай болуы тиіс:

қаржы теориясы

корпоративтік қаржы

банк ісін ұйымдастыру

мемлекеттік бюджет

жоғарыда аталған жауаптардың барлығы дұрыс

Вопрос № 20. Қаржы мамандығы жөніндегі бакалаврлар кәсіби қызметтің қанша түрін орындай алады?

6

7

8

9

10

Вопрос № 21. Қаржыгер төмендегілерді істей білуі керек:

қаржы-банк заңнамасы саласында

мемлекеттің ақша-несие және фискалдық саясатының мәселелерінде

шаруашылық практикада экономикалық талдаудың әдістерін қолдануда

отандық жағдайларға оң шетелдік тәжірибені қорытындылауға және бейімдеуге

дұрыс жауабы жоқ

Вопрос № 22. Қаржыгер білуі керек:

нақты субъекті мен қоғам, адам мен қоршаған орта арасындағы, жеке адамдар арасындағы қатынастарды; реттейтін этикалық, құқықтық нормаларды, осы білімдерді практикалық қызметте ескеру қажет

қаржы секторының экономиканың басқа обылыстарымен объективті өзара байланысының болуы

басқарушылық шешімдерді экономикалық жағынан негіздеудегі ептілік

бизнес-жоспарларды, экономикалық дамудың болжауларын сауатты жасау

жоғарыда аталған жауаптардың барлығы дұрыс

Вопрос № 23. Қаржы мамандығын бітірушілерге қандай кәсіби талап қойылады:

компьютерлік техниканы, бағдарламалық өнімдерді, технологияларды, коммуникация құралдарын еркін игеру

қаржы секторының экономиканың басқа обылыстарымен объективті өзара байланысының болуы

басқарушылық шешімдерді экономикалық жағынан негіздеудегі ептілік

бизнес-жоспарларды, экономикалық дамудың болжауларын сауатты жасау

басқарушылық шешімдерді экономикалық жағынан негіздеудегі ептілік

Вопрос № 24. Қаржыгердің кәсіби қызметінің түрлері:

ұйымдық - басқарушылық

өндірістік - технологиялық

есептік жобалық

білім беру

жоғарыда аталған жауаптардың барлығы дұрыс

Вопрос № 25. Қаржыгер төмендегілерге құзырлы бола білуі керек:

қаржы-банк заңнамасы саласында

мемлекеттің ақша-несие және фискалдық саясатының мәселелерінде

шаруашылық практикада экономикалық талдаудың әдістерін қолдануда

отандық жағдайларға оң шетелдік тәжірибені қорытындылауға және бейімдеуге

жоғарыда аталған жауаптардың барлығы дұрыс

Вопрос № 26. Базалық пәндер циклі бойынша қаржы мамандығы жөніндегі бакалавр құзырды анықтайтын талаптарға сай болуы тиіс:

микро-және макроэкономика негіздері

статистика

менеджмент пен маркетинг

кәсіпорын экономикасы

жоғарыда аталған жауаптардың барлығы дұрыс

Вопрос № 27. Орта кәсіптік оқу орындарында қызмет көрсету түрі қалай аталады?

ұйымдық

экономикалық

педагогикалық

өндірістік

эксперименттік

Вопрос № 28. Қаржы мамандығының бакалаврлары мыналармен таныс болуы қажет:

қазіргі қаржы банк жүйесінде болып жатқан үдерістер мен құбылыстар туралы, танымның ғылыми әдістерінің мүмкіндігін түсініп, осы әдістерді меңгеріп, оларды ҚР-ның экономикасының қалыптасуы мен дамуында нақты міндеттерді шешу үшін пайдалана білу

өңірлердің экономикалық дамуының және шаруашылық жүргізуші субъектілердің нарық кеңістігін қалыптастырудың өзіндік ерекшелігі туралы

нарық жағдайында Қазақстан Республикасы мен жақын шет елдерде өндірісті аумақтық бөлу және шаруашылықты аумақтық ұйымдастыру сипаты туралы

материалдық өндірістің негізгі салаларындағы, қаржы, банк,сақтандыру және инвестициялық технологиялар сферасындағы технологиялық үдерістер мәні туралы

жоғарыда аталған жауаптардың барлығы дұрыс

Вопрос № 29. Кәсіби қызмет типтік міндетінің алтыншы түрі қандай?

барлық сферада қаржыны бақылау

қаржыны ұжымдық ұйымдастыру

бюджеттік жоспарлау

шаруашылықты жүргізуші субъектілер

қаржы тәуекелдерін басқару

Вопрос № 30. Қаржыгердің кәсіби қызметінің пәні:

қаржы нарықтары қатысушыларының есептемесін жасау

валюталық-несиелік реттеудің және төлем балансын жасаудың әдістемесін иеленуі

қаржы ұйымдарының халықаралық тәжірибесін зерделеу және оны отандық практикаға бейімдеу

келісім шарттарды және басқа құқықтық құжаттарды жасау әдісемесін игеріп алу

жоғарыда аталған жауаптардың барлығы дұрыс