Тестирование

Дисциплина: Мамандыққа кіріспе

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Базалық пәндер циклінің мақсаты болып:

қоғамдық іс-шараларды дұрыс жүргізу

экономика, менеджмент, қаржы, бухгалтерлік есеп және аудит, статистика саласында қажетті білімді иемденетін, бастапқы материалды талдай алатын және қорытынды жасай алатын маман даярлау

мемлекеттік бағдарламаларды дұрыс жүзеге асыру

салауатты өмірді насихаттау

адам арасындағы қатынастарды реттеу

Вопрос № 2. Қаржы мамандығының негізгі жұмысы немен байланысты болады?

тауармен

ақшамен

өндіріспен

нарықпен

өніммен

Вопрос № 3. Бітіруші мемлекеттік службаға, кәсіпорындардың қаржы басқармасымен бөлімдерінде, сақтық ұйымдарында, банктердежәне басқа да қаржы мекемелерінде білікті жұмыс істеуі, қаржыгердің кәсіби қызметінің қандай түріне жатады?

ұйымдық-басқарушылық

өндірістік технология

есептік жобалық

эксперименттік зерттеушілік

құқықтық

Вопрос № 4. Орта кәсіптік оқу орындарында қызмет көрсету түрі қалай аталады?

ұйымдық

экономикалық

педагогикалық

өндірістік

эксперименттік

Вопрос № 5. Қаржыгердің кәсіби қызметінің бағыты болып:

шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржы қызметін басқару

шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметінде қаржы менеджментін қолдану

бюджет шығыстарын бюджеттік жоспарлау және оның мониторингі

қаржы тәуекелдерінің мониторингі және оларды басқару

бағалы қағаздар портфелін басқару және оның құрылымын оңтайландыру

Вопрос № 6. Кәсіби қызметтің типтік міндеттемелерінің неше түрі бар?

7

6

3

4

2

Вопрос № 7. Қаржы мамандығы жөніндегі баклавр құзырды анықтайтын талаптарға сай болуы тиіс, оларды ата:

экономикалық теория

микро және макроэкономика негіздері

статистика

ақша және несие

жоғарыда аталған жауаптардың барлығы дұрыс

Вопрос № 8. Қаржы мамандығын бітірушілерге неше кәсіби талаптар қойылады:

6

8

7

5

9

Вопрос № 9. Қаржы мамандығының бакалаврлары мынадай типтік міндеттерді шешуге бейімделуі тиіс:

кәсіби қызметтің барлық сфераларында қаржылық тәртіптің сақталуын бақылау

қарыз алу, баға белгілеу

өндіріс әдістерін талдау және бағалау

қаржы-банк технологияларын басқару

практикалық қызметте жекелеген заңдық нормаларды қолдана білуге бейім болуы тиіс

Вопрос № 10. Қаржы мамандығын бітірушілерге қандай кәсіби талап қойылады:

компьютерлік техниканы, бағдарламалық өнімдерді, технологияларды, коммуникация құралдарын еркін игеру

қаржы секторының экономиканың басқа обылыстарымен объективті өзара байланысының болуы

басқарушылық шешімдерді экономикалық жағынан негіздеудегі ептілік

бизнес-жоспарларды, экономикалық дамудың болжауларын сауатты жасау

басқарушылық шешімдерді экономикалық жағынан негіздеудегі ептілік

Вопрос № 11. Қаржыгер төмендегілерге дағдылана білуі керек:

өзінің кәсіби және әлеуметтік қызметінде білімдер мен машықтарды пайдалануды

кәсіби функцияларды іске асырумен байланысты мақсаттар қоюды және міндеттерді қалыптастыруды

типтік есептер шешімдерін тауып, стандарттық емес міндеттерді шешіп, талдамалы тәсілдемені қажет ететін лауазымдарда дербес жұмысты

атқарушылардың жұмысын ұйымдастыра білу

жоғарыда аталған жауаптардың барлығы дұрыс

Вопрос № 12. Қаржыгер төмендегілерге дағдылана білуі керек:

өзінің кәсіби және әлеуметтік қызметінде білімдер мен машықтарды пайдалануды

кәсіби функцияларды іске асырумен байланысты мақсаттар қоюды және міндеттерді қалыптастыруды

типтік есептер шешімдерін тауып, стандарттық емес міндеттерді шешіп, талдамалы тәсілдемені қажет ететін лауазымдарда дербес жұмысты

атқарушылардың жұмысын ұйымдастыра білу

жоғарыда аталған жауаптардың барлығы дұрыс

Вопрос № 13. Орта кәсіптік оқу орындарында қызметте көрінетін қаржыгердің кәсіби қызметінің түрлері:

экономикалық

инвестициялық

кәсіптік

нарықтық

ғылыми

Вопрос № 14. Базалық пәндер циклінің мақсаты болып:

қоғамдық іс-шараларды дұрыс жүргізу

экономика, менеджмент, қаржы, бухгалтерлік есеп және аудит, статистика саласында қажетті білімді иемденетін, бастапқы материалды талдай алатын және қорытынды жасай алатын маман даярлау

мемлекеттік бағдарламаларды дұрыс жүзеге асыру

салауатты өмірді насихаттау

адам арасындағы қатынастарды реттеу

Вопрос № 15. Бітіруші мемлекеттік службаға, кәсіпорындардың қаржы басқармасымен бөлімдерінде, сақтық ұйымдарында, банктердежәне басқа да қаржы мекемелерінде білікті жұмыс істеуі, қаржыгердің кәсіби қызметінің қандай түріне жатады?

ұйымдық-басқарушылық

өндірістік технология

есептік жобалық

эксперименттік зерттеушілік

құқықтық

Вопрос № 16. Мемлекеттік қызметте қаржы және салық органдарында, экономикалық соттарда жұмыс атқаратын қызметтің түрі қалай аталады?

өндірістік техникалық

есептік жобалық

экономикалық

құқықтық

ұйымдық

Вопрос № 17. Бизнес жоспарларды экономикалық дамудың болжауларын сауатты жасау қандай талап түріне жатады?

жалпы білім беруге қойылған талаптарға

экономикалық және ұйымдық басқарушылық құзырларға қойылатын талаптарға

әлеуметтік этикалық тұлғалық талаптарға

бітірушіге (мамандық иесіне) қойылатын талаптарға

дұрыс жауабы жоқ

Вопрос № 18. Қаржы мамандығы бойынша бакалавр өзінің негізгі қызметін қай жерде жүзеге асыра алады?

кітапханада

спорт кешенінде

банкте

емханада

сауықтыру орталығында

Вопрос № 19. Қаржы мамандығының бакалаврлары мыналармен таныс болуы қажет:

қазіргі қаржы банк жүйесінде болып жатқан үдерістер мен құбылыстар туралы, танымның ғылыми әдістерінің мүмкіндігін түсініп, осы әдістерді меңгеріп, оларды ҚР-ның экономикасының қалыптасуы мен дамуында нақты міндеттерді шешу үшін пайдалана білу

өңірлердің экономикалық дамуының және шаруашылық жүргізуші субъектілердің нарық кеңістігін қалыптастырудың өзіндік ерекшелігі туралы

нарық жағдайында Қазақстан Республикасы мен жақын шет елдерде өндірісті аумақтық бөлу және шаруашылықты аумақтық ұйымдастыру сипаты туралы

материалдық өндірістің негізгі салаларындағы, қаржы, банк,сақтандыру және инвестициялық технологиялар сферасындағы технологиялық үдерістер мәні туралы

жоғарыда аталған жауаптардың барлығы дұрыс

Вопрос № 20. Қаржыгердің кәсіби қызметінің бағыты болып:

шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржы қызметін басқару

шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметінде қаржы менеджментін қолдану

бюджет шығыстарын бюджеттік жоспарлау және оның мониторингі

қаржы тәуекелдерінің мониторингі және оларды басқару

бағалы қағаздар портфелін басқару және оның құрылымын оңтайландыру

Вопрос № 21. Базалық пәндер циклы бойынша бакалавр қандай құзырды анықтайтын талаптарға сай болуы тиіс? Олардың саны нешеу?

12

15

13

14

11

Вопрос № 22. Темпераменттің неше түрі бар?

5

2

3

4

6

Вопрос № 23. Біліктілік анықтамалығының біліктілік талаптарына сәйкес қаржы баклаврлары қандай лауазымдарды атқара алады:

қаржы жөніндегі маман, қаржы директоры және т.б.

аспазшы

гүл күтуші

дене шынықтыру сабағының оқытушысы

қазақ тілі маманы

Вопрос № 24. Жалпы білім беретін пәндер циклі бойынша бітіруші мына салалардағы құзырларды игере білуі тиіс:

қоғамдық болмыстың философиялық білімдері мен негіздерін

ел экономикасының даму тарихын

шет тілдерін, әдет-ғұрыптарды, қылық нормаларын

математикалық әдістер мен үлгілеу

жоғарыда аталған жауаптардың барлығы дұрыс

Вопрос № 25. Қаржы мамандығының бакалаврлары қанша типтік міндеттерді шешуге бейімделуі тиіс?

3

4

5

6

7

Вопрос № 26. Қаржы мамандығы жөніндегі бакалаврлар кәсіби қызметінің неше түрі бар?

3

6

7

8

2

Вопрос № 27. Базалық пәндер циклінің мақсаты болып:

қоғамдық іс-шараларды дұрыс жүргізу

экономика, менеджмент, қаржы, бухгалтерлік есеп және аудит, статистика саласында қажетті білімді иемденетін, бастапқы материалды талдай алатын және қорытынды жасай алатын маман даярлау

мемлекеттік бағдарламаларды дұрыс жүзеге асыру

салауатты өмірді насихаттау

адам арасындағы қатынастарды реттеу

Вопрос № 28. Бакалаврдың орта кәсіптік оқу орындарында қызмет жасауы кәсіби қызметінің қандай түрі болып табылады?

эксперименттік зерттеушілік

білім беру (педагогикалық)

есептік жобалық

экономикалық

құқықтық

Вопрос № 29. Қаржы мамандығы бойынша бакалаврдың кәсіби қызметінің пәндеріне жатады:

қаржы нарықтары қатысуының есептемесін жасау

қаржылық категорияның мазмұндық сипатын зерделеу және оларды әлеуметтік экономикалық үрдістерді реттеуде пайдалану

қаржы саясаты тактикасының бағыттарын анықтау және оларды жүзеге асырудың механизмін анықтау

1 және 2 жауаптар дұрыс

1 және 3 жауаптар дұрыс

Вопрос № 30. Қаржы мамандығы бітірушілерінің кәсіби қызметінің объектілері............ және деңгейдің мемлекеттік органдары болып табылады.........................

республикалық және континентальдық

халықаралық және континентальдық

республикалық және аумақтық

республикалық және аудандық

халықаралық және республикалық