Тестирование

Дисциплина: Мамандыққа кіріспе

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Кәсіби қызметтің типтік міндеттемелерінің неше түрі бар?

7

6

3

4

2

Вопрос № 2. Қаржы мамандығы бойынша бітірушінің жалпы білімділігіне қойылатын талаптар нешеу?

2

4

6

3

5

Вопрос № 3. Қаржыгердің кәсіби функциясының бесінші түрі қалай аталады?

есептік статистикалық ақпарат жинау

қаржыландыру, несиелеу

қаржы несие қатынастарын ұйымдастыру

экономикалық агенттер арасында қаржы қатынасын реттеу

жалпы экономикалық кәсіпорын

Вопрос № 4. Қаржы мамандығы бойынша мамандықты тәмәмдаған тұлға қандай біліктілікке ие болады?

қаржы бакалавры

менеджмент бакалавры

экономика бакалавры

агроном

ауыл шаруашылығының маманы

Вопрос № 5. Кәсіби пәндер циклі бойынша профильдің маманы мыналардағы құзырды анықтайтын талаптарға сай болуы тиіс:

қаржы теориясы

корпоративтік қаржы

банк ісін ұйымдастыру

мемлекеттік бюджет

жоғарыда аталған жауаптардың барлығы дұрыс

Вопрос № 6. Экстраверт деп отырғанымыз бұл -

сөйлесу қабілеті жоғары адам

сөйлесу қабілеті жоқ адам

жұмыс істеу қабілеті жоғары адам

жұмыс істеу қабілеті төмен адам

мінез-құлқын тез өзгертетін адам

Вопрос № 7. Орта кәсіптік оқу орындарында қызметте көрінетін қаржыгердің кәсіби қызметінің түрлері:

экономикалық

инвестициялық

кәсіптік

нарықтық

ғылыми

Вопрос № 8. Қаржыгер білуі керек:

нақты субъекті мен қоғам, адам мен қоршаған орта арасындағы, жеке адамдар арасындағы қатынастарды; реттейтін этикалық, құқықтық нормаларды, осы білімдерді практикалық қызметте ескеру қажет

қаржы секторының экономиканың басқа обылыстарымен объективті өзара байланысының болуы

басқарушылық шешімдерді экономикалық жағынан негіздеудегі ептілік

бизнес-жоспарларды, экономикалық дамудың болжауларын сауатты жасау

жоғарыда аталған жауаптардың барлығы дұрыс

Вопрос № 9. Мемлекеттік қызметте қаржы және салық органдарында, экономикалық соттарда жұмыс атқаратын қызметтің түрі қалай аталады?

өндірістік техникалық

есептік жобалық

экономикалық

құқықтық

ұйымдық

Вопрос № 10. Қаржыгердің кәсіби қызметінің түрлері:

ұйымдық - басқарушылық

өндірістік - технологиялық

есептік жобалық

білім беру

жоғарыда аталған жауаптардың барлығы дұрыс

Вопрос № 11. Қаржы мамандығын бітірушілерге қандай кәсіби талап қойылады:

компьютерлік техниканы, бағдарламалық өнімдерді, технологияларды, коммуникация құралдарын еркін игеру

қаржы секторының экономиканың басқа обылыстарымен объективті өзара байланысының болуы

басқарушылық шешімдерді экономикалық жағынан негіздеудегі ептілік

бизнес-жоспарларды, экономикалық дамудың болжауларын сауатты жасау

басқарушылық шешімдерді экономикалық жағынан негіздеудегі ептілік

Вопрос № 12. Бітіруші мемлекеттік службаға, кәсіпорындардың қаржы басқармасымен бөлімдерінде, сақтық ұйымдарында, банктердежәне басқа да қаржы мекемелерінде білікті жұмыс істеуі, қаржыгердің кәсіби қызметінің қандай түріне жатады?

ұйымдық-басқарушылық

өндірістік технология

есептік жобалық

эксперименттік зерттеушілік

құқықтық

Вопрос № 13. Біліктілік анықтамалығының біліктілік талаптарына сәйкес қаржы баклаврлары қандай лауазымдарды атқара алады:

қаржы жөніндегі маман, қаржы директоры және т.б.

аспазшы

гүл күтуші

дене шынықтыру сабағының оқытушысы

қазақ тілі маманы

Вопрос № 14. Қаржыгердің кәсіби қызметінің түрлері:

ұйымдық - басқарушылық

өндірістік - технологиялық

есептік жобалық

білім беру

жоғарыда аталған жауаптардың барлығы дұрыс

Вопрос № 15. Базалық пәндер циклі бойынша қаржы мамандығы жөніндегі бакалавр құзырды анықтайтын талаптарға сай болуы тиіс:

ағылшын тілі

филисофия

әлеуметтану

экономикалық теория

саясаттану

Вопрос № 16. Мыналардың ішінде қаржы мамандығы бойынша бакалаврдың кәсіби қызметінің пәнін тап:

экономикалық, қаржы бакалаврларыы үшін экономикалық қызмет негізі

Қазақстан Республикасының қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарының қызметін реттеу және қадағалау

келісім шарттарды және басқа құқықтық құжаттарды жасау әдістемесін игеріп алу

басқарудың тиімді жүйесін жасауға қатысу

білім беру, орта кәсіптік оқу орындарында қызметте көрінеді

Вопрос № 17. Бакалаврдың орта кәсіптік оқу орындарында қызмет жасауы кәсіби қызметінің қандай түрі болып табылады?

эксперименттік зерттеушілік

білім беру (педагогикалық)

есептік жобалық

экономикалық

құқықтық

Вопрос № 18. Қаржыгердің кәсіби қызметінің пәні:

қаржы нарықтары қатысушыларының есептемесін жасау

валюталық-несиелік реттеудің және төлем балансын жасаудың әдістемесін иеленуі

қаржы ұйымдарының халықаралық тәжірибесін зерделеу және оны отандық практикаға бейімдеу

келісім шарттарды және басқа құқықтық құжаттарды жасау әдісемесін игеріп алу

жоғарыда аталған жауаптардың барлығы дұрыс

Вопрос № 19. Қаржы мамандығының бакалаврлары таныс болуы қажет:

нарық жағдайында Қазақстан Республикасы мен жақын шет елдерде өндірісті аумақтық бөлу және шаруашылықты аумақтық ұйымдастыру сипаты туралы

қолда бар ресурстарды ұтымды пайдалану

қаржы менеджментінің тиімділігіне талдау жасау

өндірісті ұйымдастыру

технологиялық үдерісті қажетті қаржы ресурстарымен қамтамасыз ету

Вопрос № 20. Базалық пәндер циклі бойынша қаржы мамандығы жөніндегі бакалавр құзырды анықтайтын талаптарға сай болуы тиіс:

микро-және макроэкономика негіздері

статистика

менеджмент пен маркетинг

кәсіпорын экономикасы

жоғарыда аталған жауаптардың барлығы дұрыс

Вопрос № 21. Қаржы мамандығы жөніндегі бакалаврлар кәсіби қызметтің қанша түрін орындай алады?

6

7

8

9

10

Вопрос № 22. Республикалық және аумақтық деңгейдегі мемлекеттік органдары бітірушілердің кәсіби қызметі.........................болып табылады:

субъектілері

нысандары

бакалаврлары

ұйымдары

объектілері

Вопрос № 23. Қаржы мамандығы бойынша бакалаврдың кәсіби қызметінің пәндеріне жатады:

қаржы нарықтары қатысуының есептемесін жасау

қаржылық категорияның мазмұндық сипатын зерделеу және оларды әлеуметтік экономикалық үрдістерді реттеуде пайдалану

қаржы саясаты тактикасының бағыттарын анықтау және оларды жүзеге асырудың механизмін анықтау

бірінші және екінші жауаптар дұрыс

дұрыс жауабы жоқ

Вопрос № 24. Қазақстан Республикасының «Білім» мемлекеттік бағдарламасына сәйкес білім берудің негізгі жалпыұлттық мақсаттары экономиканың нарық жағдайында оны сапалы өзгертуді қамтамасыз ету үшін қандай мүмкіндіктер береді:

әр адамға оқудың мазмұнын, нысандарын және мезгілдерін таңдауға кең мүмкіндіктер

қолда бар ресурстарды ұтымды пайдалануға

өндірісті жетілдіруге

кәсіпорынның қаржылық жағдайын жақсартуға

материалдық өндірісті кеңейтуге

Вопрос № 25. Экономикалық және ұйымдық басқарушылық құзырларға қойылатын талаптар саны нешеу?

4

6

5

7

3

Вопрос № 26. Қаржы мамандығы жөніндегі бакалавр мыналарда құзырлы бола білуі керек.

қаржы-банк заңнамасы саласында

қаржы институттары мен банктер жүйесіндегі кез-келген қаржы-несие мекелерінің орнын бағалауды

атқарушылардың жұмысын ұйымдастыра білу

бағалы қағаздар портфелін басқару

сапалы сақтық қызметтерін көрсету және сақтық нарығын ұлғайту

Вопрос № 27. Қаржы мамандығы жөніндегі бакалаврлар кәсіби қызметтің қанша түрін орындай алады?

6

7

8

9

10

Вопрос № 28. Орта кәсіптік оқу орындарында қызметте көрінетін қаржыгердің кәсіби қызметінің түрлері:

экономикалық

инвестициялық

кәсіптік

нарықтық

ғылыми

Вопрос № 29. Қазақстан Республикасының «Білім» мемлекеттік бағдарламасына сәйкес білім берудің негізгі жалпыұлттық мақсаттары экономиканың нарық жағдайында оны сапалы өзгертуді қамтамасыз ету үшін қандай мүмкіндіктер береді:

әр адамға оқудың мазмұнын, нысандарын және мезгілдерін таңдауға кең мүмкіндіктер

қолда бар ресурстарды ұтымды пайдалануға

өндірісті жетілдіруге

кәсіпорынның қаржылық жағдайын жақсартуға

материалдық өндірісті кеңейтуге

Вопрос № 30. Базалық пәндер циклі бойынша қаржы мамандығы жөніндегі бакалавр құзырды анықтайтын талаптарға сай болуы тиіс:

ағылшын тілі

филисофия

әлеуметтану

экономикалық теория

саясаттану