Тестирование

Дисциплина: Мамандыққа кіріспе

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Қаржы мамандығының бакалаврлары мыналармен таныс болуы қажет:

қазіргі қаржы банк жүйесінде болып жатқан үдерістер мен құбылыстар туралы, танымның ғылыми әдістерінің мүмкіндігін түсініп, осы әдістерді меңгеріп, оларды ҚР-ның экономикасының қалыптасуы мен дамуында нақты міндеттерді шешу үшін пайдалана білу

өңірлердің экономикалық дамуының және шаруашылық жүргізуші субъектілердің нарық кеңістігін қалыптастырудың өзіндік ерекшелігі туралы

нарық жағдайында Қазақстан Республикасы мен жақын шет елдерде өндірісті аумақтық бөлу және шаруашылықты аумақтық ұйымдастыру сипаты туралы

материалдық өндірістің негізгі салаларындағы, қаржы, банк,сақтандыру және инвестициялық технологиялар сферасындағы технологиялық үдерістер мәні туралы

жоғарыда аталған жауаптардың барлығы дұрыс

Вопрос № 2. Қаржы мамандығының бакалаврлары қанша типтік міндеттерді шешуге бейімделуі тиіс?

3

4

5

6

7

Вопрос № 3. Кәсіби пәндер циклі бойынша профильдің маманы мыналардағы құзырды анықтайтын талаптарға сай болуы тиіс:

қаржы теориясы

корпоративтік қаржы

банк ісін ұйымдастыру

мемлекеттік бюджет

жоғарыда аталған жауаптардың барлығы дұрыс

Вопрос № 4. Бакалаврдың орта кәсіптік оқу орындарында қызмет жасауы кәсіби қызметінің қандай түрі болып табылады?

эксперименттік зерттеушілік

білім беру (педагогикалық)

есептік жобалық

экономикалық

құқықтық

Вопрос № 5. Республикалық және аумақтық деңгейдегі мемлекеттік органдары бітірушілердің кәсіби қызметі болып............табылады:

субъектілері

нысандары

бакалаврлары

ұйымдары

объектілері

Вопрос № 6. Бітіруші мемлекеттік службаға, кәсіпорындардың қаржы басқармасымен бөлімдерінде, сақтық ұйымдарында, банктердежәне басқа да қаржы мекемелерінде білікті жұмыс істеуі, қаржыгердің кәсіби қызметінің қандай түріне жатады?

ұйымдық-басқарушылық

өндірістік технология

есептік жобалық

эксперименттік зерттеушілік

құқықтық

Вопрос № 7. Кәсіби қызмет типтік міндетінің алтыншы түріне жатады?

барлық сферада қаржыны бақылау

қаржыны ұжымдық ұйымдастыру

бюджеттік жоспарлау

шаруашылықты жүргізуші субъектілер

қаржы тәуекелдерін басқару

Вопрос № 8. Бизнес жоспарларды экономикалық дамудың болжауларын сауатты жасау қандай талап түріне жатады?

жалпы білім беруге қойылған талаптарға

экономикалық және ұйымдық басқарушылық құзырларға қойылатын талаптарға

әлеуметтік этикалық тұлғалық талаптарға

бітірушіге (мамандық иесіне) қойылатын талаптарға

дұрыс жауабы жоқ

Вопрос № 9. Қаржы мамандығы жөніндегі баклавр құзырды анықтайтын талаптарға сай болуы тиіс, оларды ата:

экономикалық теория

микро және макроэкономика негіздері

статистика

ақша және несие

жоғарыда аталған жауаптардың барлығы дұрыс

Вопрос № 10. Қаржы мамандығының бакалаврлары қанша типтік міндеттерді шешуге бейімделуі тиіс?

3

4

5

6

7

Вопрос № 11. Қаржы мамандығының бакалаврлары мыналармен таныс болуы қажет:

қазіргі қаржы банк жүйесінде болып жатқан үдерістер мен құбылыстар туралы, танымның ғылыми әдістерінің мүмкіндігін түсініп, осы әдістерді меңгеріп, оларды ҚР-ның экономикасының қалыптасуы мен дамуында нақты міндеттерді шешу үшін пайдалана білу

өңірлердің экономикалық дамуының және шаруашылық жүргізуші субъектілердің нарық кеңістігін қалыптастырудың өзіндік ерекшелігі туралы

нарық жағдайында Қазақстан Республикасы мен жақын шет елдерде өндірісті аумақтық бөлу және шаруашылықты аумақтық ұйымдастыру сипаты туралы

материалдық өндірістің негізгі салаларындағы, қаржы, банк,сақтандыру және инвестициялық технологиялар сферасындағы технологиялық үдерістер мәні туралы

жоғарыда аталған жауаптардың барлығы дұрыс

Вопрос № 12. Қаржыгер төмендегілерді істей білуі керек:

қаржы-банк заңнамасы саласында

мемлекеттің ақша-несие және фискалдық саясатының мәселелерінде

шаруашылық практикада экономикалық талдаудың әдістерін қолдануда

отандық жағдайларға оң шетелдік тәжірибені қорытындылауға және бейімдеуге

дұрыс жауабы жоқ

Вопрос № 13. Өзгерістер мен тұрлаусыздықтың үдемелі серпіні жағдайында әлеуметтік, экономикалық, кәсіби рөлдер ауысымының, географиялық және әлеуметтік икемділігіне қойылатын талаптар:

басқарушылық шешімдерді экономикалық жағынан негіздеудегі ептілік

қаржы секторының экономиканың басқа обылыстарымен объективті өзара байланысының болуы

дүниежүзілік саяси, әлеуметтік, экономикалық үдерістерді білу

қаржы және әкімшілік-басқарушылық аппараты функцияларын межелеудегі машықтар

теориялық білімдер мен практикалық машықтарды ұтымды үйлестіру

Вопрос № 14. Қаржы мамандығы бойынша бітірушінің жалпы білімділігіне қойылатын талаптар нешеу?

2

4

6

3

5

Вопрос № 15. Қаржы мамандығы жөніндегі бакалавр мыналармен таныс болуы тиіс:

қазіргі қаржы банк жүйесінде болып жатқан үдерістер мен құбылыстар туралы нақты міндеттемелерді шешу үшін пайдалана білу

нарық жағдайында Қазақстан Республикасы мен жақын шет елдерде өндірісті аумақтық бөлу

өңірлердің экономикалық дамуының және шаруашылық жүргізуші субъектілердің нарық кеңістігін қалыптастырудың өзіндік ерекшелігі туралы

материалдық өндірістің негізгі салаларындағы, қаржы, банк, сақтандыру сферасындағы технологиялық үдерістер мәні туралы

жоғарыда аталған жауаптардың барлығы дұрыс

Вопрос № 16. Қаржы мамандығы жөніндегі бакалаврлар кәсіби қызметінің неше түрі бар?

3

6

7

8

2

Вопрос № 17. Қаржы мамандығының бакалаврлары қанша типтік міндеттерді шешуге бейімделуі тиіс.

7

8

9

3

5

Вопрос № 18. Қаржыгер төмендегілерді білуі керек:

гуманитарлық және әлеуметтік-экономикалық ғылымдар дамуының негізгі бағыттарын

қаржы-банк заңнамасы саласында

мемлекеттің ақша-несие және фискалдық саясатының мәселелерін

шаруашылық практикада экономикалық талдаудың әдістерін қолдануды

отандық жағдайларға оң шетелдік тәжірибені қорытындылауды және бейімдеуді

Вопрос № 19. Қаржыгердің кәсіби қызметінің пәні:

қаржы нарықтары қатысушыларының есептемесін жасау

валюталық-несиелік реттеудің және төлем балансын жасаудың әдістемесін иеленуі

қаржы ұйымдарының халықаралық тәжірибесін зерделеу және оны отандық практикаға бейімдеу

келісім шарттарды және басқа құқықтық құжаттарды жасау әдісемесін игеріп алу

жоғарыда аталған жауаптардың барлығы дұрыс

Вопрос № 20. Қаржы мамандығы бойынша бакалавр өзінің негізгі қызметін қай жерде жүзеге асыра алады?

кітапханада

спорт кешенінде

банкте

емханада

сауықтыру орталығында

Вопрос № 21. Кәсіби қызметтің типтік міндеттемелерінің саны нешеу?

7

6

3

4

2

Вопрос № 22. Қаржы мамандығы жөніндегі бакалаврлар кәсіби қызметтің қанша түрін орындай алады?

6

7

8

9

10

Вопрос № 23. Бітіруші мемлекеттік службаға, кәсіпорындардың қаржы басқармасымен бөлімдерінде, сақтық ұйымдарында, банктердежәне басқа да қаржы мекемелерінде білікті жұмыс істеуі, қаржыгердің кәсіби қызметінің қандай түріне жатады?

ұйымдық-басқарушылық

өндірістік технология

есептік жобалық

эксперименттік зерттеушілік

құқықтық

Вопрос № 24. Қазақстан Республикасының «Білім» мемлекеттік бағдарламасына сәйкес білім берудің негізгі жалпыұлттық мақсаттары экономиканың нарық жағдайында оны сапалы өзгертуді қамтамасыз ету үшін қандай мүмкіндіктер береді:

әр адамға оқудың мазмұнын, нысандарын және мезгілдерін таңдауға кең мүмкіндіктер

қолда бар ресурстарды ұтымды пайдалануға

өндірісті жетілдіруге

кәсіпорынның қаржылық жағдайын жақсартуға

материалдық өндірісті кеңейтуге

Вопрос № 25. Экономикалық және ұйымдық басқарушылық құзырларға қойылатын талаптар саны нешеу?

4

6

5

7

3

Вопрос № 26. Қаржы мамандығын бітірушілерге неше кәсіби талаптар қойылады:

6

8

7

5

9

Вопрос № 27. Қаржы мамандығының бакалаврлары қанша типтік міндеттерді шешуге бейімделуі тиіс.

7

8

9

3

5

Вопрос № 28. Қаржы мамандығын бітірушілерге қандай кәсіби талап қойылады:

компьютерлік техниканы, бағдарламалық өнімдерді, технологияларды, коммуникация құралдарын еркін игеру

қаржы секторының экономиканың басқа обылыстарымен объективті өзара байланысының болуы

басқарушылық шешімдерді экономикалық жағынан негіздеудегі ептілік

бизнес-жоспарларды, экономикалық дамудың болжауларын сауатты жасау

басқарушылық шешімдерді экономикалық жағынан негіздеудегі ептілік

Вопрос № 29. Қаржы мамандығы жөніндегі бакалаврлар кәсіби қызметтің қанша түрін орындай алады?

6

7

8

9

10

Вопрос № 30. Қаржы мамандығының бакалаврлары таныс болуы қажет:

нарық жағдайында Қазақстан Республикасы мен жақын шет елдерде өндірісті аумақтық бөлу және шаруашылықты аумақтық ұйымдастыру сипаты туралы

қолда бар ресурстарды ұтымды пайдалану

қаржы менеджментінің тиімділігіне талдау жасау

өндірісті ұйымдастыру

технологиялық үдерісті қажетті қаржы ресурстарымен қамтамасыз ету