Тестирование

Дисциплина: Ақпараттық экономикалық ЖЖТ

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Басқару есептерін алу дәрежесі бойынша бөлінеді:

мәліметтерді электрондық өндеу;

басқару функциялардың автоматизациясы;

шешім қабылдайды қолдау;

электронды офис;

Барлығы дұрыс.

Вопрос № 2. Басқару процесінң түрлері:

технологиялық процестерді басқару ААЖ;

ұйымдық – технологиялық басқару ААЖ;

ұйымдық басқару ААЖ;

ғылыми зерттеулер ААЖ;

Барлығы дұрыс.

Вопрос № 3. Application-…

Есеп

Қосымша

Драйверлер

Архиватор

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 4. Бағдарламаны өндеу неше бағытта жүреді

2

3

4

5

6

Вопрос № 5. Жеткізу қызметі, пошта жәшіктері, мекен жайлар мен хаттар бар ... бұл?

ІР-телефония

Internet дүкен

Браузер

ІСQ қызметі

Электронды пошта.

Вопрос № 6. Remote Login – бұл:

Internet мүмкіншілігінің интеграторы

өшірілген кіріс

Файлдарды жіберу протоколы

электрондық пошта

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 7. Фирмага немесе оның бөлімдеріне келетін акпарат?

Кіріс

Шығыс

Ішкі

Сыртқы

Барлық жауап дұрыс емес

Вопрос № 8. Ақпаратты өндіру,сақтау,жинау,және алмасу әдістерін,формаларын зерттеумен айналысатын ғылым калай аталады?

Ақпараттану

Ақпарат

Логика

Аралық

мәтіндік

Вопрос № 9. Белгілі бір нәрсе туралы таңбалар мен сигналдар түрінде берілетін мағұлматтар дегеніміз не?

Ақпараттану

Ақпарат

Логика

Аралық

мәтіндік

Вопрос № 10. Осы заманғы қоғамда информацияны қайта өңдейтiн технология құралының негiзгi техникасы?

Ақпараттық технология

Информациялық технологиялар

Дербес компьютер

Экономикалық ақпарат

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 11. Чат (cҺat) сөзі ағылшын тілінде қандай мағына білдіреді?

Айқындау

Сақтау

Сөйлесу.

Бөлшектеу

Табу

Вопрос № 12. Ешқандай әсері жоқ вирус?

“Бейсауат”

“Насихатшы”

“Мағынасыз”

“Шантаж жасаушы”

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 13. Ақпараттану неше бағытта қызмет атқарады?

2

4

3

5

6

Вопрос № 14. Мемлекеттің экономикасы мен оның жекелеген буындарын басқарудағы экономикалық тұрғыдан ұйымдастыру жұмысын жүзеге асыруда пайдаланылатын деректер жиынтығы?

Информация алу

Информацияны жазу

Экономикалық ақпарат

Технология

Графика

Вопрос № 15. Журнал – бұл:

Сайтта қатынас құралы

Желі қатысушыларының ортақ пайдалануы үшін бөлінген компьютер

Сіздің Internet-те жасаған саяхатыңыздың барысын қарап шығуға мүмкіндік беретін жүйе.

Халықтың ел үкіметімен тікелей байланысын қамтамасыз ететін жүйе

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 16. Ешқандай әсері жоқ вирус?

“Бейсауат”

“Насихатшы”

“Мағынасыз”.

“Шантаж жасаушы”

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 17. Сүзгi программалар – бұл:

Тек бұрыннан белгiлi вирус түрлерiнен ғана қорғай алатын, жаңа вирусқа олар дәрменсiз боп келеді

Компьютердiң оперативтік (жедел) жадында тұрақты (резиденттiк) орналасады да, вирустардың зиянды әрекетiне әкелетiн операцияны ұстап алып, бұл туралы жұмыс істеп отырған адамға дер кезiнде хабарлап отырады.

Программалар немесе “фагтар” вирус жұққан программалар мен дискiлердi “вирус” әсерiн алып тастау, яғни “жұлып алу” арқылы емдеп – оларды бастапқы қалпына келтiреді

Программалар (немесе иммунизаторлар) компьютердегi программалар жүмысына әсер етпей, оларды вирус «жұққан» сияқты етiп модификациялайды да, вирус әсерiнен сақтайды

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 18. Интерфейс типі бойынша бөлінеді:

Пакеттік;

Диалогтік;

Торлық;

Барлығы дұрыс.

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 19. Басқару нысаннаң тыс пайда болатын ақпарат?

Кіріс

Шығыс

Ішкі

Сыртқы

Барлық жауап дұрыс емес

Вопрос № 20. Нысанның жұмыс барысында пайда болатын және бастапқы кезеңінде тіркелетін ақпарат не деп аталады?

Алғашқы

Екінші ретті ақпарат

аралық

нәтижелік

Барлық жауап дұрыс емес

Вопрос № 21. Problem,task-….

Есеп

Қосымша

Драйверлер

Архиватор

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 22. Алғашқы ақпаратты өңдеу нәтижесінде пайда болатын ақпарат

Алғашқы

Екінші ретті ақпарат

аралық

нәтижелік

Барлық жауап дұрыс емес

Вопрос № 23. Арнайы жазылған шағын көлемдi (кiшiгiрiм) программа?

Мультимедиа

Графика

Гиперсілтеме

Компьютерлiк вирус

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 24. Бiздi қоршаған құбылыстар мен нысандардың өзара байланыстары, құрылымы немесе олардың бiр - бiрiне қатысуы жөнiнде нақты мағлұматтар мен мәлiметтер алуы:

Басқару объектінің қызмет етуі

Басқару процестері

Информацияны жазу

Информация алу

Дұрыс жауа жоқ

Вопрос № 25. Желiнiң функциональдық элементтерiн бiр-бiрімен үйлестіру құралы?

Интерфейс

Желiлiк техникалық құралдар

Жергiлiктi желiлер

Желiлiк программалық құралдар

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 26. GopҺer – бұл:

Internet мүмкіншілігінің интеграторы

Файлдарды жіберу протоколы

электрондық пошта

өшірілген кіріс

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 27. Компьютерлерді бір желiге ұйымдастыруды қамтамасыз ететiн әртүрлi құрылғылар жиыны?

Жергiлiктi желiлер

Компьютерлiк желi

Желiлiк техникалық құралдар

Компьютерлік графика

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 28. Бір фирмадан екінші фирмаға баратын ақпарат?

Кіріс

Шығыс

Ішкі

Сыртқы

Барлық жауап дұрыс емес

Вопрос № 29. Интернет – бұл:

Дүниенiң әр түпкiріндегi тұтынушыларды бір - бiрімен мәлiметтер қоймасы, бейнелер және дыбыстар жазбалары арқылы жеңiл байланыстыратын ең ауқымды желi түрi

Дербес компыютерлердi бiр-бiрiмен немесе оларды желi сервері рөлін атқаратын қуатты компьютермен байланыстырып тұратын желiнiң ең қарапайым түрi

Структуралық мәліметтердің жиынтығы және олардың операцияларының өнделуі

Мәліметтер базаларын құру үшін программалық және тілдік комплексі (жиынтығы)

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 30. GopҺer – бұл:

Internet мүмкіншілігінің интеграторы

Файлдарды жіберу протоколы

электрондық пошта

өшірілген кіріс

Дұрыс жауап жоқ