Тестирование

Дисциплина: Ақпараттық экономикалық ЖЖТ

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Позициалы санау жүйесі:

Сандағы әрбір белгінің мәні сан мәніне тәуелді

Сандағы әрбір белгінің мәні көрші тұрған белгінің мәніне тәуелді

Сандағы әрбір белгінің мәні санның жазуда орын алып тұрған белгі позициясына тәуелді.

Сандағы әрбір белгінің мәні үлкен разрядтағы белгі мәніне тәуелді емес

Сандағы әрбір белгінің мәні көрші белгілердің қосындысының мәніне тәуелді

Вопрос № 2. Ревизор – бұл:

Тек бұрыннан белгiлi вирус түрлерiнен ғана қорғай алатын, жаңа вирусқа олар дәрменсiз боп келеді

Программалар мен дискiнiң жүйелiк аймағы туралы мәлiметтердi есiне сақтап, содан соң оны кейiнгiсiмен салыстыра отырып сәйкессiздiктi анықтаса, оны дереу программа иесiне хабарлайды.

Программалар немесе “фагтар” вирус жұққан программалар мен дискiлердi “вирус” әсерiн алып тастау, яғни “жұлып алу” арқылы емдеп – оларды бастапқы қалпына келтiреді

Программалар (немесе иммунизаторлар) компьютердегi программалар жүмысына әсер етпей, оларды вирус «жұққан» сияқты етiп модификациялайды да, вирус әсерiнен сақтайды

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 3. Детектор – бұл:

Программалар немесе “фагтар” вирус жұққан программалар мен дискiлердi “вирус” әсерiн алып тастау, яғни “жұлып алу” арқылы емдеп – оларды бастапқы қалпына келтiреді

Тек бұрыннан белгiлi вирус түрлерiнен ғана қорғай алатын, жаңа вирусқа олар дәрменсiз боп келеді

Программалар мен дискiнiң жүйелiк аймағы туралы мәлiметтердi есiне сақтап, содан соң оны кейiнгiсiмен салыстыра отырып сәйкессiздiктi анықтаса, оны дереу программа иесiне хабарлайды

Программалар (немесе иммунизаторлар) компьютердегi программалар жүмысына әсер етпей, оларды вирус «жұққан» сияқты етiп модификациялайды да, вирус әсерiнен сақтайды

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 4. Internet – бұл:

Web-бетінің мәліметтерін Сіздің компьютеріңіздің бейне бетіне шығаруды қамтамасыз ететін, Internet қор көздерін қарауға арналған бағдарлама

Миллиондаған компьютерлерді бір алып желіге біріктіретін, ақпаратқа шексіз қол жеткізу және түрлі амалдармен қатынас жасау мүмкіндігін ұсынатын дүние жүзіндегі ең үлкен және ең танымал желі.

Сайтта қатынас құралы

Желі қатысушыларының ортақ пайдалануы үшін бөлінген компьютер

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 5. Компьютерде есепті шығаруға арналған алгоритм жазу түрі?

Модульдік бағдарламалар

Құрылымдық бағдарламалар

Интерпретатор

Компилятор

Бағдарламалау тілі

Вопрос № 6. Әр түрлі қағидалы және анықтамалық мәліметтері бар ақпарат

Жоспарлық

Нормативті анықтамалық

есептік

Жылдам орындалу

Барлық жауап дұрыс емес

Вопрос № 7. Қарапайым қолданбалы программаларға енiп алып, соларға рұқсат етiлмеген әрекеттердi (жасырын информацияны оқып жария етедi, жедел жадтағы информацияларды “басқа жаққа” жiберуге дайындайды) орындататын вирус?

Ұстауыш-вирустар

Троян аттары

Құрттар

Логикалық бомбалар

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 8. 1 байтта неше бит бар?

5

4

6

7

8

Вопрос № 9. Әр түрлі қағидалы және анықтамалық мәліметтері бар ақпарат

Жоспарлық

Нормативті анықтамалық

есептік

Жылдам орындалу

Барлық жауап дұрыс емес

Вопрос № 10. Компьтерлік графика – бұл:

ЭЕМ көмегі арқылы объектілер модельдері және олардың бейнелердің жасалуы, сақталуы және көрсетілуі

Дербес ЭЕМ-дер журналдар, кiтаптар және әртүрлi құжаттар дайындауда мәтiн теруі

кағаз жүзiнде әртурлi информацияларды дайындау, жинау, өңдеу және жеткiзу процестерi

Жумыста және үйде адамның пайдалануына арналған шағын компьютерлер

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 11. Басқару объектінің қызмет ету сферасы:

өнеркәсіп ААЖ;

ауылшаруашылық ААЖ;

көлік ААЖ;

байланыс ААЖ;

Барлығы дұрыс.

Вопрос № 12. Ms Excel кестелік процессорында бір ұяшыққа қанаша символ енгізу мүмкіндігі бар?

32000

256000

22000

60000

57894

Вопрос № 13. Белгілі бір нәрсе туралы таңбалар мен сигналдар түрінде берілетін мағұлматтар дегеніміз не?

Ақпараттану

Ақпарат

Логика

Аралық

мәтіндік

Вопрос № 14. Программалар (немесе иммунизаторлар) компьютердегi программалар жүмысына әсер етпей, оларды вирус «жұққан» сияқты етiп модификациялайды да, вирус әсерiнен сақтайды:

Вакцина

Детектор

Доктор

Ревизор

Доктор - ревизорлар

Вопрос № 15. «Информация» терминi латынның қандай ұғымынан туындаған?

Iздеу, өндеу

Сызулар, мәтiндер

Түсiндiру, баяндау, бiлу

Таңбалар, сигналдар

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 16. Ақпаратты өндіру,сақтау,жинау,және алмасу әдістерін,формаларын зерттеумен айналысатын ғылым калай аталады?

Ақпараттану

Ақпарат

Логика

Аралық

мәтіндік

Вопрос № 17. Мәтiннiң дара блоктарымен байланысты ассоциациялық (мағына бойынша) түрде ұсынылған мәтiн?

Гиперсілтеме

Гипермәтiн

Графика

Мультимедиа

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 18. Дербес ЭЕМ-дер – деп:

ЭЕМ көмегі арқылы объектілер модельдері және олардың бейнелердің жасалуы, сақталуы және көрсетілуі

Дербес ЭЕМ-дер журналдар, кiтаптар және әртүрлi құжаттар дайындауда мәтiн теруі

кағаз жүзiнде әртурлi информацияларды дайындау, жинау, өңдеу және жеткiзу процестерi

Жумыста және үйде адамның пайдалануына арналған шағын компьютерлер

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 19. Жеткізу қызметі, пошта жәшіктері, мекен жайлар мен хаттар бар ... бұл?

ІР-телефония

Internet дүкен

Браузер

ІСQ қызметі

Электронды пошта.

Вопрос № 20. “Насихатшы” вирус – бұл:

Онша қатты зиянын тигiзбейтiн вирустар

Ешқандай әсері жоқ вирус

Белгiлi төлемақы берсе, вирус әсерi жоғалатынын анонимдi түрде хабарлайтын “баяу әсер ететiн бомбалар”

“өзiн көрсету” мақсатында жасалған вирус

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 21. Тегін бағдарламалар

Freeware

Кіріс

Шығыс

Ішкі

Сыртқы

Вопрос № 22. Онша қатты зиянын тигiзбейтiн вирустар?

“Шантаж жасаушы”

“Насихатшы”

“Бейсауат”

“Мағынасыз”

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 23. Ешқандай әсері жоқ вирус?

“Бейсауат”

“Насихатшы”

“Мағынасыз”

“Шантаж жасаушы”

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 24. Бағдарламалық қамтамасыздандыру

Құрылымдық бағдарламалар

Интерпретатор

Компилятор

Бағдарламалау тілі

Мәліметтерді өңдеуге арналған бағдарламалар жиыны.

Вопрос № 25. Web-бетінің мәліметтерін Сіздің компьютеріңіздің бейне бетіне шығаруды қамтамасыз ететін, Internet қор көздерін қарауға арналған бағдарлама?

Провайдер

Модем

Браузер

Сервер

Сайт

Вопрос № 26. Гипермәтiннің арнайы ерекшеленген фрагментi, мұнда пайдаланушыға көрiнбейтiн басқа серверге, сайтқа, құжатқа (Web - параққа) немесе құжат (блок) фрагментіне нұсқаушы (адрес) болады?

Гипермәтiн

Графика

Гиперсілтеме

Мультимедиа

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 27. Басқару процесінң түрлері:

технологиялық процестерді басқару ААЖ;

ұйымдық – технологиялық басқару ААЖ;

ұйымдық басқару ААЖ;

ғылыми зерттеулер ААЖ;

Барлығы дұрыс.

Вопрос № 28. Бағдарлама мәтінде көрсетілген тіл әмірлерін орындайды?

Модульдік бағдарламалар

Құрылымдық бағдарламалар

Интерпретатор

Компилятор

Бағдарламалау тілі

Вопрос № 29. Компьютердiң оперативтік (жедел) жадында тұрақты (резиденттiк) орналасады да, вирустардың зиянды әрекетiне әкелетiн операцияны ұстап алып, бұл туралы жұмыс істеп отырған адамға дер кезiнде хабарлап отырады:

Сүзгi программалар

Детектор

Доктор

Ревизор

Доктор - ревизорлар

Вопрос № 30. Желiлiк техникалық құралдар – бұл:

Структуралық мәліметтердің жиынтығы және олардың операцияларының өнделуі

Мәліметтер базаларын құру үшін программалық және тілдік комплексі (жиынтығы)

Компьютерлерді бір желiге ұйымдастыруды қамтамасыз ететiн әртүрлi құрылғылар жиыны.

банктік мәліметтердің мазмұны бойынша инструкциялар

Дұрыс жауап жоқ