Тестирование

Дисциплина: Ақпараттық экономикалық ЖЖТ

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Журнал – бұл:

Сайтта қатынас құралы

Желі қатысушыларының ортақ пайдалануы үшін бөлінген компьютер

Сіздің Internet-те жасаған саяхатыңыздың барысын қарап шығуға мүмкіндік беретін жүйе.

Халықтың ел үкіметімен тікелей байланысын қамтамасыз ететін жүйе

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 2. Жеткізу қызметі, пошта жәшіктері, мекен жайлар мен хаттар бар ... бұл?

ІР-телефония

Internet дүкен

Браузер

ІСQ қызметі

Электронды пошта.

Вопрос № 3. Деректер қоры – бұл:

Біркелкі құрылымы бар және біркелкі үлгісімен ұйымдастырылып реттелген жазулар жиыны ретінде көрсетілген файл

Жеткізу қызметі, пошта жәшіктері, мекен жайлар мен хаттар

Сіздің Internet-те жасаған саяхатыңыздың барысын қарап шығуға мүмкіндік беретін жүйе

Халықтың ел үкіметімен тікелей байланысын қамтамасыз ететін жүйе

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 4. Модем – бұл:

Желі қатысушыларының ортақ пайдалануы үшін бөлінген компьютер

Халықтың ел үкіметімен тікелей байланысын қамтамасыз ететін жүйе

Компьютерлерге телефон желілері немесе басқа да байланыс тораптары арқылы мәліметтер алмасуға мүмкіндік беретін құрылғы

Ұйымдар мен жеке тұлғаларға Internet қызметтерін ұсынатын серіктестік

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 5. Программалар мен дискiнiң жүйелiк аймағы туралы мәлiметтердi есiне сақтап, содан соң оны кейiнгiсiмен салыстыра отырып сәйкессiздiктi анықтаса, оны дереу программа иесiне хабарлайды:

Ревизор

Детектор

Доктор

Доктор - ревизорлар

Сүзгi программалар

Вопрос № 6. Интернет – бұл:

Дүниенiң әр түпкiріндегi тұтынушыларды бір - бiрімен мәлiметтер қоймасы, бейнелер және дыбыстар жазбалары арқылы жеңiл байланыстыратын ең ауқымды желi түрi

Дербес компыютерлердi бiр-бiрiмен немесе оларды желi сервері рөлін атқаратын қуатты компьютермен байланыстырып тұратын желiнiң ең қарапайым түрi

Структуралық мәліметтердің жиынтығы және олардың операцияларының өнделуі

Мәліметтер базаларын құру үшін программалық және тілдік комплексі (жиынтығы)

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 7. Қоғамдағы ақпараттық ресурстарды пайдалану процесiнiң ең маңызды құрастырушысы?

Ақпараттық технология

Информациялық процестер

Экономикалық ақпарат

Информациялық технологиялар

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 8. Гиперсілтеме – бұл:

Гипермәтiннің арнайы ерекшеленген фрагментi, мұнда пайдаланушыға көрiнбейтiн басқа серверге, сайтқа, құжатқа (Web - параққа) немесе құжат (блок) фрагментіне нұсқаушы (адрес) болады

Мәтiннiң дара блоктарымен байланысты ассоциациялық (мағына бойынша) түрде ұсынылған мәтiн

Желiнің атқаратын қызметіне байланысты топологиялардың түрлері

Гипермәтінді құжаттарды таңбалау тілі

Структуралық мәліметтердің жиынтығы және олардың операцияларының өнделуі

Вопрос № 9. Амалдар жүйесі қалай белгіленеді

ФҚ

АМ

АС

МА

АК

Вопрос № 10. Басқару нысаннаң тыс пайда болатын ақпарат?

Кіріс

Шығыс

Ішкі

Сыртқы

Барлық жауап дұрыс емес

Вопрос № 11. “Мағынасыз” вирус – бұл:

Онша қатты зиянын тигiзбейтiн вирустар

“өзiн көрсету” мақсатында жасалған вирус

Белгiлi төлемақы берсе, вирус әсерi жоғалатынын анонимдi түрде хабарлайтын “баяу әсер ететiн бомбалар”

Ешқандай әсері жоқ вирус

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 12. Бағдарлама мәтінде көрсетілген тіл әмірлерін орындайды?

Модульдік бағдарламалар

Құрылымдық бағдарламалар

Интерпретатор

Компилятор

Бағдарламалау тілі

Вопрос № 13. Белгілі бір нәрсе туралы таңбалар мен сигналдар түрінде берілетін мағұлматтар дегеніміз не?

Ақпараттану

Ақпарат

Логика

Аралық

мәтіндік

Вопрос № 14. Детектор – бұл:

Программалар немесе “фагтар” вирус жұққан программалар мен дискiлердi “вирус” әсерiн алып тастау, яғни “жұлып алу” арқылы емдеп – оларды бастапқы қалпына келтiреді

Тек бұрыннан белгiлi вирус түрлерiнен ғана қорғай алатын, жаңа вирусқа олар дәрменсiз боп келеді

Программалар мен дискiнiң жүйелiк аймағы туралы мәлiметтердi есiне сақтап, содан соң оны кейiнгiсiмен салыстыра отырып сәйкессiздiктi анықтаса, оны дереу программа иесiне хабарлайды

Программалар (немесе иммунизаторлар) компьютердегi программалар жүмысына әсер етпей, оларды вирус «жұққан» сияқты етiп модификациялайды да, вирус әсерiнен сақтайды

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 15. Ms Excel кестелік процессорындакітапқа қалай қорғаныс орнатуға болады?

Пішім мәзірінің Ұяшықтар пунктіндегі Қорғау жарлығы арқылы

Сервис мәзірінің Қорғаныс пунктін таңдау арқылы

Сервис мәзірінің Қорғаныс мәзірінің кітапты қорғау жарлығы арқылы

Сервис мәзірінің Параметрлер жарлығы арқылы

Пішім мәзірінің Қорғаныс мәзірінің кітапты қорғау жарлығы арқылы

Вопрос № 16. Жылдам басқаруда және дәл сол уақытта өнімдік үдерістерді сипаттайтын ақпарат

Жоспарлық

Нормативті анықтамалық

есептік

Жылдам орындалу

Барлық жауап дұрыс емес

Вопрос № 17. Мәліметтер банкі – бұл:

Ақпараттық, программалық, техникалық құралдардың жиынтық автоматтандырылған жүйе, мәліметтер банкінің негізгі құрастырушы болып мәліметтер базасы және программалық өнім болып табылады

ЭЕМ көмегі арқылы объектілер модельдері және олардың бейнелердің жасалуы, сақталуы және көрсетілуі

Жумыста және үйде адамның пайдалануына арналған шағын компьютерлер

кағаз жүзiнде әртурлi информацияларды дайындау, жинау, өңдеу және жеткiзу процестерi

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 18. Internet – бұл:

Web-бетінің мәліметтерін Сіздің компьютеріңіздің бейне бетіне шығаруды қамтамасыз ететін, Internet қор көздерін қарауға арналған бағдарлама

Миллиондаған компьютерлерді бір алып желіге біріктіретін, ақпаратқа шексіз қол жеткізу және түрлі амалдармен қатынас жасау мүмкіндігін ұсынатын дүние жүзіндегі ең үлкен және ең танымал желі.

Сайтта қатынас құралы

Желі қатысушыларының ортақ пайдалануы үшін бөлінген компьютер

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 19. Мамандандырылған МББЖ-ң өкілдері программалық өнімдер болып табылады:

Oracle, DB2

Sybase, Informix

Ingres, Progres

SQL Server 7.0

Барлығы дұрыс

Вопрос № 20. Интернет – бұл:

Дүниенiң әр түпкiріндегi тұтынушыларды бір - бiрімен мәлiметтер қоймасы, бейнелер және дыбыстар жазбалары арқылы жеңiл байланыстыратын ең ауқымды желi түрi

Дербес компыютерлердi бiр-бiрiмен немесе оларды желi сервері рөлін атқаратын қуатты компьютермен байланыстырып тұратын желiнiң ең қарапайым түрi

Структуралық мәліметтердің жиынтығы және олардың операцияларының өнделуі

Мәліметтер базаларын құру үшін программалық және тілдік комплексі (жиынтығы)

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 21. Микрокомпьютерлер дамуындағы ең елеулi оқиға болып қай жылы IВМ фирмасы жасаған, кейiннен «дербес компьютер» деп аталған шағын компьютердiң шығуы болды?

1985 жылы

1978 жылы

1973 жылы

1986жылы

1981 жылы

Вопрос № 22. Бір фирмадан екінші фирмаға баратын ақпарат?

Кіріс

Шығыс

Ішкі

Сыртқы

Барлық жауап дұрыс емес

Вопрос № 23. ЭЕМ жіктеледі

Жұмыс істейтін қағидасы бойынша

Даму кезен бойынша

Қызмет бойынша

Өлшемдері бойынша

Барлық жауап дұрыс

Вопрос № 24. Басқару объектінің қызмет ету сферасы:

өнеркәсіп ААЖ;

ауылшаруашылық ААЖ;

көлік ААЖ;

байланыс ААЖ;

Барлығы дұрыс.

Вопрос № 25. Үлкен көлемдегі мәліметтерді және бағдарламаларды ұзақ уақытқа сақтайтын негізгі құрал?

Қатты диск

Ілгіш диск

Бейне карта

Дыбыс карта

Компакт диск

Вопрос № 26. Браузер – бұл:

Web-бетінің мәліметтерін Сіздің компьютеріңіздің бейне бетіне шығаруды қамтамасыз ететін, Internet қор көздерін қарауға арналған бағдарлама

Желі қатысушыларының ортақ пайдалануы үшін бөлінген компьютер

Халықтың ел үкіметімен тікелей байланысын қамтамасыз ететін жүйе

Ұйымдар мен жеке тұлғаларға Internet қызметтерін ұсынатын серіктестік

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 27. Протокол – бұл:

Структуралық мәліметтердің жиынтығы және олардың операцияларының өнделуі

Компьютерлерді бір желiге ұйымдастыруды қамтамасыз ететiн әртүрлi құрылғылар жиыны

Желiнiң функциональдық элементтерiнің бір-бiрімен қатынас жасау ережелерi

банктік мәліметтердің мазмұны бойынша инструкциялар

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 28. 1 байтта неше бит бар?

5

4

6

7

8

Вопрос № 29. Ұйымдар мен жеке тұлғаларға Internet қызметтерін ұсынатын серіктестік?

Провайдер

Портал

Сайт

Ғаламтор

Сервер

Вопрос № 30. Internet – бұл:

Web-бетінің мәліметтерін Сіздің компьютеріңіздің бейне бетіне шығаруды қамтамасыз ететін, Internet қор көздерін қарауға арналған бағдарлама

Миллиондаған компьютерлерді бір алып желіге біріктіретін, ақпаратқа шексіз қол жеткізу және түрлі амалдармен қатынас жасау мүмкіндігін ұсынатын дүние жүзіндегі ең үлкен және ең танымал желі.

Сайтта қатынас құралы

Желі қатысушыларының ортақ пайдалануы үшін бөлінген компьютер

Дұрыс жауап жоқ