Тестирование

Дисциплина: Ақпараттық экономикалық ЖЖТ

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Әр түрлі қағидалы және анықтамалық мәліметтері бар ақпарат

Жоспарлық

Нормативті анықтамалық

есептік

Жылдам орындалу

Барлық жауап дұрыс емес

Вопрос № 2. Мәліметтер базаларын құру үшін программалық және тілдік комплексі (жиынтығы):

Методикалық құралдар

МББЖ

ЭАЖ

Мәліметтер банкі

Компьютерлік графика

Вопрос № 3. (А3: А7; С2: С10) ұяшықтарының орта мәнін табу формулусын көрсетіңіз

СРЗНАЧ (А1: А5; С: С10)

СРЗНАЧ (А3: А7;С2;С10).

СРЗНАЧ(А: А5;С2;С10)

СРЗНАЧ(А: А5;С;С10)

СРЗНАЧ(А3: А5;С;С10)

Вопрос № 4. Ең кең қолданылатын бұл сандық есептеуіш машиналар

ЭЕМ

Компьютерлік бағдарламаны енгізу

ЭЕМ,компьютері

Өзіндік бағдарлама

Амалдар жүйесінің нобайы

Вопрос № 5. Интерфейс типі бойынша бөлінеді:

Пакеттік;

Диалогтік;

Торлық;

Барлығы дұрыс.

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 6. Мақсаттарына қарай вирустар неше бөлiкке бөлiнедi:

6

5

4

3

2

Вопрос № 7. GopҺer – бұл:

Internet мүмкіншілігінің интеграторы

Файлдарды жіберу протоколы

электрондық пошта

өшірілген кіріс

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 8. Компьютерлерге телефон желілері немесе басқа да байланыс тораптары арқылы мәліметтер алмасуға мүмкіндік беретін құрылғы?

Модем

Провайдер

Портал

Сервер

Сайт

Вопрос № 9. Гипермәтiн – бұл:

Мәтiннiң дара блоктарымен байланысты ассоциациялық (мағына бойынша) түрде ұсынылған мәтiн

Желiнің атқаратын қызметіне байланысты топологиялардың түрлері

Гипермәтінді құжаттарды таңбалау тілі

Структуралық мәліметтердің жиынтығы және олардың операцияларының өнделуі

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 10. Барлық Web-беттер жазылған тіл?

PL-1

Smalltalk

LISP

Prolog

HTML

Вопрос № 11. “Шантаж жасаушы” вирус – бұл:

Онша қатты зиянын тигiзбейтiн вирустар

Ешқандай әсері жоқ вирус

“өзiн көрсету” мақсатында жасалған вирус

Белгiлi төлемақы берсе, вирус әсерi жоғалатынын анонимдi түрде хабарлайтын “баяу әсер ететiн бомбалар”.

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 12. Компьтерлік графика – бұл:

ЭЕМ көмегі арқылы объектілер модельдері және олардың бейнелердің жасалуы, сақталуы және көрсетілуі

Дербес ЭЕМ-дер журналдар, кiтаптар және әртүрлi құжаттар дайындауда мәтiн теруі

кағаз жүзiнде әртурлi информацияларды дайындау, жинау, өңдеу және жеткiзу процестерi

Жумыста және үйде адамның пайдалануына арналған шағын компьютерлер

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 13. ЭЕМдаму кезеңі бойынша жіктелгенде неше буынға бөлінеді

6

5

4

3

2

Вопрос № 14. Фирмага немесе оның бөлімдеріне келетін акпарат?

Кіріс

Шығыс

Ішкі

Сыртқы

Барлық жауап дұрыс емес

Вопрос № 15. Ms Excel кестелік прцессорында жолдар қалай белгіленеді?

Әріптер

Сандар

Шартты белгілеулері

Арнайы формулалар

Рим цифрларымен

Вопрос № 16. Ақпарат өңдеу кезеңі бойынша қалай жіктеледі?

Алғашқы

Екінші ретті ақпарат

аралық

нәтижелік

Барлық жауап дұрыс

Вопрос № 17. Пайда болу орны бойынша ақпарат қандай түрлерге жіктеледі?

Кіріс

Шығыс

Ішкі

Сыртқы

Барлық жауап дұрыс

Вопрос № 18. Дербес компыютерлердi бiр-бiрiмен немесе оларды желi сервері рөлін атқаратын қуатты компьютермен байланыстырып тұратын желiнiң ең қарапайым түрi?

Компьютерлiк желi

Жергiлiктi желiлер

Методикалық құралдар

Мәліметтер моделі

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 19. Мемлекеттің экономикасы мен оның жекелеген буындарын басқарудағы экономикалық тұрғыдан ұйымдастыру жұмысын жүзеге асыруда пайдаланылатын деректер жиынтығы?

Информация алу

Информацияны жазу

Экономикалық ақпарат

Технология

Графика

Вопрос № 20. Компьютер экранына шығарылатын суреттердің екілік коды қайта сақталады:

Жедел есте сақтау құрылғысында

Тұрақты есте сақтау құрылғысында

Қатты дискіде

Бейне жадыда.

Буферле жадыда

Вопрос № 21. Ms Excel кестелік процессорының бір парағында неше жол бар?

258

256

65536

65534

5689

Вопрос № 22. Компьютерлерлік желi жұмысын басқарып, әрбiр тұтынушыны қажеттi интерфейспен қамтамасыз етуі?

Желiлiк техникалық құралдар

Желiлiк программалық құралдар

Жергiлiктi желiлер

Компьютерлік графика

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 23. Детектор – бұл:

Программалар немесе “фагтар” вирус жұққан программалар мен дискiлердi “вирус” әсерiн алып тастау, яғни “жұлып алу” арқылы емдеп – оларды бастапқы қалпына келтiреді

Тек бұрыннан белгiлi вирус түрлерiнен ғана қорғай алатын, жаңа вирусқа олар дәрменсiз боп келеді

Программалар мен дискiнiң жүйелiк аймағы туралы мәлiметтердi есiне сақтап, содан соң оны кейiнгiсiмен салыстыра отырып сәйкессiздiктi анықтаса, оны дереу программа иесiне хабарлайды

Программалар (немесе иммунизаторлар) компьютердегi программалар жүмысына әсер етпей, оларды вирус «жұққан» сияқты етiп модификациялайды да, вирус әсерiнен сақтайды

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 24. Вакцина – бұл:

Тек бұрыннан белгiлi вирус түрлерiнен ғана қорғай алатын, жаңа вирусқа олар дәрменсiз боп келеді

Программалар (немесе иммунизаторлар) компьютердегi программалар жүмысына әсер етпей, оларды вирус «жұққан» сияқты етiп модификациялайды да, вирус әсерiнен сақтайды.

Компьютердiң оперативтік (жедел) жадында тұрақты (резиденттiк) орналасады да, вирустардың зиянды әрекетiне әкелетiн операцияны ұстап алып, бұл туралы жұмыс істеп отырған адамға дер кезiнде хабарлап отырады

Программалар немесе “фагтар” вирус жұққан программалар мен дискiлердi “вирус” әсерiн алып тастау, яғни “жұлып алу” арқылы емдеп – оларды бастапқы қалпына келтiреді

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 25. Информациялық технологиялар – дегеніміз:

кағаз жүзiнде әртурлi информацияларды дайындау, жинау, өңдеу және жеткiзу процестерi.

коғамдық өмірде информацияны жеткiзу және түрлендiру процестерi

Дербес ЭЕМ-дер журналдар, кiтаптар және әртүрлi құжаттар дайындауда мәтiн теруі

Барлығы дұрыс

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 26. Бағдарлама мәтінде көрсетілген тіл әмірлерін орындайды?

Модульдік бағдарламалар

Құрылымдық бағдарламалар

Интерпретатор

Компилятор

Бағдарламалау тілі

Вопрос № 27. Есеп дегеніміз не?

Жүйелік бағдарлама

Компьютерлік бағдарламаны енгізу

Шығаруға арналған мәселе

Өзіндік бағдарлама

Амалдар жүйесінің нобайы

Вопрос № 28. Ms Excel кестелік процессорындағы функция дегеніміз не?

Нәтиже алу үшін қолданылатын мәліметтер

Іс-әрекеттің орындалу ретін анықтайтын шартты белгілеулер

Кестелік процессор жұмысының шартты белгілеулері

Программа жадында сақталып тұрған арнайы формулалар

Программа жадында сақталып тұрған арнайы файлдар

Вопрос № 29. Бағдарлама мәтінде көрсетілген тіл әмірлерін орындайды?

Модульдік бағдарламалар

Құрылымдық бағдарламалар

Интерпретатор

Компилятор

Бағдарламалау тілі

Вопрос № 30. Амалдар жүйесі қалай белгіленеді

ФҚ

АМ

АС

МА

АК