Тестирование

Дисциплина: Ақпараттық экономикалық ЖЖТ

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Деректер қоры – бұл:

Біркелкі құрылымы бар және біркелкі үлгісімен ұйымдастырылып реттелген жазулар жиыны ретінде көрсетілген файл

Жеткізу қызметі, пошта жәшіктері, мекен жайлар мен хаттар

Сіздің Internet-те жасаған саяхатыңыздың барысын қарап шығуға мүмкіндік беретін жүйе

Халықтың ел үкіметімен тікелей байланысын қамтамасыз ететін жүйе

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 2. Remote Login – бұл:

Internet мүмкіншілігінің интеграторы

өшірілген кіріс

Файлдарды жіберу протоколы

электрондық пошта

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 3. Желі қатысушыларының ортақ пайдалануы үшін бөлінген компьютер не деп аталады?

Сайт

Портал

Сервер

Провайдер

Ғаламтор

Вопрос № 4. Микрокомпьютерлер дамуындағы ең елеулi оқиға болып 1981 жылы қандай фирма жасаған, шағын компьютердiң шығуы болды?

IВМ

ISОС

Microsoft

Intel

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 5. Программалар мен дискiнiң жүйелiк аймағы туралы мәлiметтердi есiне сақтап, содан соң оны кейiнгiсiмен салыстыра отырып сәйкессiздiктi анықтаса, оны дереу программа иесiне хабарлайды:

Ревизор

Детектор

Доктор

Доктор - ревизорлар

Сүзгi программалар

Вопрос № 6. Компьютерлерді бір желiге ұйымдастыруды қамтамасыз ететiн әртүрлi құрылғылар жиыны?

Жергiлiктi желiлер

Компьютерлiк желi

Желiлiк техникалық құралдар

Компьютерлік графика

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 7. Өткен уақытта анықталынған фирманың қызыметін сипаттайтын ақпарат

Жоспарлық

Нормативті анықтамалық

Есептік

Жылдам орындалу

Барлық жауап дұрыс емес

Вопрос № 8. Протокол – бұл:

Структуралық мәліметтердің жиынтығы және олардың операцияларының өнделуі

Компьютерлерді бір желiге ұйымдастыруды қамтамасыз ететiн әртүрлi құрылғылар жиыны

Желiнiң функциональдық элементтерiнің бір-бiрімен қатынас жасау ережелерi

банктік мәліметтердің мазмұны бойынша инструкциялар

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 9. Басқару нысаннаң тыс пайда болатын ақпарат?

Кіріс

Шығыс

Ішкі

Сыртқы

Барлық жауап дұрыс емес

Вопрос № 10. Фирмага немесе оның бөлімдеріне келетін акпарат?

Кіріс

Шығыс

Ішкі

Сыртқы

Барлық жауап дұрыс емес

Вопрос № 11. Келешектегі басқару нысанның параметрлері туралы ақпарат

Жоспарлық.

Нормативті анықтамалық

есептік

Жылдам орындалу

Барлық жауап дұрыс емес

Вопрос № 12. Басқару объектінің қызмет ету сферасы:

өнеркәсіп ААЖ;

ауылшаруашылық ААЖ;

көлік ААЖ;

байланыс ААЖ;

Барлығы дұрыс.

Вопрос № 13. Қоғамдағы ақпараттық ресурстарды пайдалану процесiнiң ең маңызды құрастырушысы?

Ақпараттық технология

Информациялық процестер

Экономикалық ақпарат

Информациялық технологиялар

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 14. Мәліметтер базаларымен жұмыс істеу үшін қандай сұраным қолданылады:

«файл-сервер» архитектурасы және «клиент-сервер» архитектурасы

Мәліметтер моделі

Методикалық құралдар

Компьютерлік графика

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 15. Барлық Web-беттер жазылған тіл?

PL-1

Smalltalk

LISP

Prolog

HTML

Вопрос № 16. ІСQ қызметі – бұл:

Желі қатысушыларының ортақ пайдалануы үшін бөлінген компьютер

Internet желісінде адамдардың тегін қарым-қатынас жасауы үшін тегін таратылатын бағдарлама.

Халықтың ел үкіметімен тікелей байланысын қамтамасыз ететін жүйе

Сайтта қатынас құралы

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 17. (А3: А7; С2: С10) ұяшықтарының орта мәнін табу формулусын көрсетіңіз

СРЗНАЧ (А1: А5; С: С10)

СРЗНАЧ (А3: А7;С2;С10).

СРЗНАЧ(А: А5;С2;С10)

СРЗНАЧ(А: А5;С;С10)

СРЗНАЧ(А3: А5;С;С10)

Вопрос № 18. Пайда болу орны бойынша ақпарат қандай түрлерге жіктеледі?

Кіріс

Шығыс

Ішкі

Сыртқы

Барлық жауап дұрыс

Вопрос № 19. Мамандандырылған МББЖ-ң өкілдері программалық өнімдер болып табылады:

Oracle, DB2

Sybase, Informix

Ingres, Progres

SQL Server 7.0

Барлығы дұрыс

Вопрос № 20. Осы заманғы қоғамда информацияны қайта өңдейтiн технология құралының негiзгi техникасы?

Ақпараттық технология

Информациялық технологиялар

Дербес компьютер

Экономикалық ақпарат

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 21. Халықтың ел үкіметімен тікелей байланысын қамтамасыз ететін жүйе?

Провайдер

Браузер

Форум

Сайт

Электрондық үкімет

Вопрос № 22. E- mail – бұл:

Файлдарды жіберу протоколы

электрондық пошта.

Internet мүмкіншілігінің интеграторы

өшірілген кіріс

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 23. 1 байтта неше бит бар?

5

4

6

7

8

Вопрос № 24. Вакцина – бұл:

Тек бұрыннан белгiлi вирус түрлерiнен ғана қорғай алатын, жаңа вирусқа олар дәрменсiз боп келеді

Программалар (немесе иммунизаторлар) компьютердегi программалар жүмысына әсер етпей, оларды вирус «жұққан» сияқты етiп модификациялайды да, вирус әсерiнен сақтайды.

Компьютердiң оперативтік (жедел) жадында тұрақты (резиденттiк) орналасады да, вирустардың зиянды әрекетiне әкелетiн операцияны ұстап алып, бұл туралы жұмыс істеп отырған адамға дер кезiнде хабарлап отырады

Программалар немесе “фагтар” вирус жұққан программалар мен дискiлердi “вирус” әсерiн алып тастау, яғни “жұлып алу” арқылы емдеп – оларды бастапқы қалпына келтiреді

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 25. Желiнiң функциональдық элементтерiнің бір-бiрімен қатынас жасау ережелерi?

Протокол

Интерфейс

Жергiлiктi желiлер

Компьютерлік графика

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 26. ЭЕМ жіктеледі

Жұмыс істейтін қағидасы бойынша

Даму кезен бойынша

Қызмет бойынша

Өлшемдері бойынша

Барлық жауап дұрыс

Вопрос № 27. Біркелкі құрылымы бар және біркелкі үлгісімен ұйымдастырылып реттелген жазулар жиыны ретінде көрсетілген файл?

Деректер қоры

Internet дүкен

Моделдеу тілдері

ІР-телефония

Электронды пошта

Вопрос № 28. Детектор – бұл:

Программалар немесе “фагтар” вирус жұққан программалар мен дискiлердi “вирус” әсерiн алып тастау, яғни “жұлып алу” арқылы емдеп – оларды бастапқы қалпына келтiреді

Тек бұрыннан белгiлi вирус түрлерiнен ғана қорғай алатын, жаңа вирусқа олар дәрменсiз боп келеді

Программалар мен дискiнiң жүйелiк аймағы туралы мәлiметтердi есiне сақтап, содан соң оны кейiнгiсiмен салыстыра отырып сәйкессiздiктi анықтаса, оны дереу программа иесiне хабарлайды

Программалар (немесе иммунизаторлар) компьютердегi программалар жүмысына әсер етпей, оларды вирус «жұққан» сияқты етiп модификациялайды да, вирус әсерiнен сақтайды

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 29. Бiздi қоршаған құбылыстар мен нысандардың өзара байланыстары, құрылымы немесе олардың бiр - бiрiне қатысуы жөнiнде нақты мағлұматтар мен мәлiметтер алуы:

Басқару объектінің қызмет етуі

Басқару процестері

Информацияны жазу

Информация алу

Дұрыс жауа жоқ

Вопрос № 30. Мамандандырылған МББЖ-ң өкілдері программалық өнімдер болып табылады:

Oracle, DB2

Sybase, Informix

Ingres, Progres

SQL Server 7.0

Барлығы дұрыс