Тестирование

Дисциплина: Ақпараттық экономикалық ЖЖТ

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Кағаз жүзiнде әртурлi информацияларды дайындау, жинау, өңдеу және жеткiзу процестерi?

Информациялық процестер

Экономикалық ақпарат

Информациялық технологиялар

Компьютерлік графика

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 2. Компьютерлiк вирус – бұл:

Мәтiннiң дара блоктарымен байланысты ассоциациялық (мағына бойынша) түрде ұсынылған мәтiн

Арнайы жазылған шағын көлемдi (кiшiгiрiм) программа

Желiнің атқаратын қызметіне байланысты топологиялардың түрлері

Гипермәтінді құжаттарды таңбалау тілі

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 3. Структуралық мәліметтердің жиынтығы және олардың операцияларының өнделуі?

Мәліметтер моделі

Мәліметтер банкі

Методикалық құралдар

Компьютерлік графика

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 4. Ms Excel кестелік процессорында бір ұяшыққа қанаша символ енгізу мүмкіндігі бар?

32000

256000

22000

60000

57894

Вопрос № 5. Problem,task-….

Есеп

Қосымша

Драйверлер

Архиватор

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 6. Компьютерлерді бір желiге ұйымдастыруды қамтамасыз ететiн әртүрлi құрылғылар жиыны?

Жергiлiктi желiлер

Компьютерлiк желi

Желiлiк техникалық құралдар

Компьютерлік графика

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 7. Модем – бұл:

Желі қатысушыларының ортақ пайдалануы үшін бөлінген компьютер

Халықтың ел үкіметімен тікелей байланысын қамтамасыз ететін жүйе

Компьютерлерге телефон желілері немесе басқа да байланыс тораптары арқылы мәліметтер алмасуға мүмкіндік беретін құрылғы

Ұйымдар мен жеке тұлғаларға Internet қызметтерін ұсынатын серіктестік

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 8. Ревизор – бұл:

Тек бұрыннан белгiлi вирус түрлерiнен ғана қорғай алатын, жаңа вирусқа олар дәрменсiз боп келеді

Программалар мен дискiнiң жүйелiк аймағы туралы мәлiметтердi есiне сақтап, содан соң оны кейiнгiсiмен салыстыра отырып сәйкессiздiктi анықтаса, оны дереу программа иесiне хабарлайды.

Программалар немесе “фагтар” вирус жұққан программалар мен дискiлердi “вирус” әсерiн алып тастау, яғни “жұлып алу” арқылы емдеп – оларды бастапқы қалпына келтiреді

Программалар (немесе иммунизаторлар) компьютердегi программалар жүмысына әсер етпей, оларды вирус «жұққан» сияқты етiп модификациялайды да, вирус әсерiнен сақтайды

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 9. Ms Excel кестелік процессорының бір парағында неше жол бар?

258

256

65536

65534

5689

Вопрос № 10. Программалар немесе “фагтар” вирус жұққан программалар мен дискiлердi “вирус” әсерiн алып тастау, яғни “жұлып алу” арқылы емдеп – оларды бастапқы қалпына келтiреді:

Доктор

Детектор

Ревизор

Доктор - ревизорлар

Сүзгi программалар

Вопрос № 11. Web-бетінің мәліметтерін Сіздің компьютеріңіздің бейне бетіне шығаруды қамтамасыз ететін, Internet қор көздерін қарауға арналған бағдарлама?

Провайдер

Модем

Браузер

Сервер

Сайт

Вопрос № 12. Есептеудің шешуін компьютерге бағдарламалық енгізу не деп аталады?

Есеп

Қосымша.

Драйверлер

Архиватор

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 13. Программалар мен дискiнiң жүйелiк аймағы туралы мәлiметтердi есiне сақтап, содан соң оны кейiнгiсiмен салыстыра отырып сәйкессiздiктi анықтаса, оны дереу программа иесiне хабарлайды:

Ревизор

Детектор

Доктор

Доктор - ревизорлар

Сүзгi программалар

Вопрос № 14. Деректер қоры – бұл:

Біркелкі құрылымы бар және біркелкі үлгісімен ұйымдастырылып реттелген жазулар жиыны ретінде көрсетілген файл

Жеткізу қызметі, пошта жәшіктері, мекен жайлар мен хаттар

Сіздің Internet-те жасаған саяхатыңыздың барысын қарап шығуға мүмкіндік беретін жүйе

Халықтың ел үкіметімен тікелей байланысын қамтамасыз ететін жүйе

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 15. Белгілі бір нәрсе туралы таңбалар мен сигналдар түрінде берілетін мағұлматтар дегеніміз не?

Ақпараттану

Ақпарат

Логика

Аралық

мәтіндік

Вопрос № 16. Арнайы жазылған шағын көлемдi (кiшiгiрiм) программа?

Деректер қор

Internet дүкен

Компьютерлiк вирус.

Электронды пошта

Моделдеу тілдері

Вопрос № 17. Микрокомпьютерлер дамуындағы ең елеулi оқиға болып қай жылы IВМ фирмасы жасаған, кейiннен «дербес компьютер» деп аталған шағын компьютердiң шығуы болды?

1985 жылы

1978 жылы

1973 жылы

1986жылы

1981 жылы

Вопрос № 18. Қарапайым қолданбалы программаларға енiп алып, соларға рұқсат етiлмеген әрекеттердi (жасырын информацияны оқып жария етедi, жедел жадтағы информацияларды “басқа жаққа” жiберуге дайындайды) орындататын вирус?

Ұстауыш-вирустар

Троян аттары

Құрттар

Логикалық бомбалар

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 19. Ешқандай әсері жоқ вирус?

“Бейсауат”

“Насихатшы”

“Мағынасыз”

“Шантаж жасаушы”

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 20. Сандарды атау және жазу үшін пайдаланатын әдістер жиыны не деп аталады?

Санау жүйесі

Архиватор

Позициялық

Позициялық емес

Дұрыс жауабы жоқ

Вопрос № 21. Арнайы оқытылған техникалық жұмысшы?

ЭЕМ операторы

Күзетші

Мұғалім

Техник

Дұрыс жауап жоқ.

Вопрос № 22. Ақпараттық технология – бұл:

Қоғамдағы ақпараттық ресурстарды пайдалану процесiнiң ең маңызды құрастырушысы

Желiнің атқаратын қызметіне байланысты топологиялардың түрлері

Компьютерлерді бір желiге ұйымдастыруды қамтамасыз ететiн әртүрлi құрылғылар жиыны

Желiнiң функциональдық элементтерiнің бір-бiрімен қатынас жасау ережелерi

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 23. Барлық Web-беттер жазылған тіл?

PL-1

Smalltalk

LISP

Prolog

HTML

Вопрос № 24. Ақпаратты өндіру,сақтау,жинау,және алмасу әдістерін,формаларын зерттеумен айналысатын ғылым калай аталады?

Ақпараттану

Ақпарат

Логика

Аралық

мәтіндік

Вопрос № 25. Мәліметтер базаларын құру үшін программалық және тілдік комплексі (жиынтығы):

Методикалық құралдар

МББЖ

ЭАЖ

Мәліметтер банкі

Компьютерлік графика

Вопрос № 26. Ms Excel кестелік процессорындағы Ұяшық дегеніміз не?

Кесте элементтері

Символдар жиыны

Әрбір бағана мен қатардың қиылысқан жеріндегі тік төртбұрыш

Мәліметтер тобы

Мәліметтер толтырылған кесте

Вопрос № 27. “Насихатшы” вирус – бұл:

Онша қатты зиянын тигiзбейтiн вирустар

Ешқандай әсері жоқ вирус

Белгiлi төлемақы берсе, вирус әсерi жоғалатынын анонимдi түрде хабарлайтын “баяу әсер ететiн бомбалар”

“өзiн көрсету” мақсатында жасалған вирус

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 28. Компьтерлік графика – бұл:

ЭЕМ көмегі арқылы объектілер модельдері және олардың бейнелердің жасалуы, сақталуы және көрсетілуі

Дербес ЭЕМ-дер журналдар, кiтаптар және әртүрлi құжаттар дайындауда мәтiн теруі

кағаз жүзiнде әртурлi информацияларды дайындау, жинау, өңдеу және жеткiзу процестерi

Жумыста және үйде адамның пайдалануына арналған шағын компьютерлер

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 29. Троян аттары – бұл:

Қарапайым қолданбалы программаларға енiп алып, соларға рұқсат етiлмеген әрекеттердi (жасырын информацияны оқып жария етедi, жедел жадтағы информацияларды “басқа жаққа” жiберуге дайындайды) орындататын вирус

Программалық құралдар кешенiндегi қателiктер мен дәлсiздiктердi пайдаланатын вирус

Жүйелiк программалаушылардың информациялық-есептеу желiлерiнiң бос тұрған ресурстарын анықтау программаларына кiрiп алып, сол бос құрылғыларды тектен тек жұмыс iстеуге мәжбүр ететін вирус

Қарапайым программаларға кiрiп алып бiлiнбей тұратын вирус

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 30. Мәліметтер базаларымен жұмыс істеу үшін неше түрлі сұраным қолданылады:

2

3

4

5

6