Тестирование

Дисциплина: Ақпараттық экономикалық ЖЖТ

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Мемлекеттің экономикасы мен оның жекелеген буындарын басқарудағы экономикалық тұрғыдан ұйымдастыру жұмысын жүзеге асыруда пайдаланылатын деректер жиынтығы?

Информация алу

Информацияны жазу

Экономикалық ақпарат

Технология

Графика

Вопрос № 2. Біркелкі құрылымы бар және біркелкі үлгісімен ұйымдастырылып реттелген жазулар жиыны ретінде көрсетілген файл?

Деректер қоры

Internet дүкен

Моделдеу тілдері

ІР-телефония

Электронды пошта

Вопрос № 3. Электрондық үкімет – бұл:

Халықтың ел үкіметімен тікелей байланысын қамтамасыз ететін жүйе

Ұйымдар мен жеке тұлғаларға Internet қызметтерін ұсынатын серіктестік

Сайтта қатынас құралы

Желі қатысушыларының ортақ пайдалануы үшін бөлінген компьютер

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 4. Гипермәтінді құжаттарды таңбалау тілі?

File Transfer Protokol

Remote Login

GopҺer

HTML

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 5. Ақпараттық технология – бұл:

Қоғамдағы ақпараттық ресурстарды пайдалану процесiнiң ең маңызды құрастырушысы

Желiнің атқаратын қызметіне байланысты топологиялардың түрлері

Компьютерлерді бір желiге ұйымдастыруды қамтамасыз ететiн әртүрлi құрылғылар жиыны

Желiнiң функциональдық элементтерiнің бір-бiрімен қатынас жасау ережелерi

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 6. Ms Excel кестелік процессорының бір парағында неше жол бар?

258

256

65536

65534

5689

Вопрос № 7. Жүйелiк программалаушылардың информациялық-есептеу желiлерiнiң бос тұрған ресурстарын анықтау программаларына кiрiп алып, сол бос құрылғыларды тектен тек жұмыс iстеуге мәжбүр ететін вирус?

Ұстауыш-вирустар

Құрттар

Троян аттары

Логикалық бомбалар

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 8. Дербес ЭЕМ-дер – деп:

ЭЕМ көмегі арқылы объектілер модельдері және олардың бейнелердің жасалуы, сақталуы және көрсетілуі

Дербес ЭЕМ-дер журналдар, кiтаптар және әртүрлi құжаттар дайындауда мәтiн теруі

кағаз жүзiнде әртурлi информацияларды дайындау, жинау, өңдеу және жеткiзу процестерi

Жумыста және үйде адамның пайдалануына арналған шағын компьютерлер

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 9. Сайтта қатынас құралы?

Провайдер

Модем

Браузер

Форум

Сайт

Вопрос № 10. ІСQ қызметі – бұл:

Желі қатысушыларының ортақ пайдалануы үшін бөлінген компьютер

Internet желісінде адамдардың тегін қарым-қатынас жасауы үшін тегін таратылатын бағдарлама.

Халықтың ел үкіметімен тікелей байланысын қамтамасыз ететін жүйе

Сайтта қатынас құралы

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 11. Технологиялық операциялар класы бойынша бөлінеді:

мәтіндік редакторлармен жұмыс;

кестелік процестермен жұмыс;

СУБД-мен жұмыс;

графикалық объектілермен ұмыс;

Барлығы дұрыс.

Вопрос № 12. Компьютерлерді бір желiге ұйымдастыруды қамтамасыз ететiн әртүрлi құрылғылар жиыны?

Жергiлiктi желiлер

Компьютерлiк желi

Желiлiк техникалық құралдар

Компьютерлік графика

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 13. Тегін бағдарламалар

Freeware

Кіріс

Шығыс

Ішкі

Сыртқы

Вопрос № 14. Мәліметтер базаларымен жұмыс істеу үшін неше түрлі сұраным қолданылады:

2

3

4

5

6

Вопрос № 15. Өткен уақытта анықталынған фирманың қызыметін сипаттайтын ақпарат

Жоспарлық

Нормативті анықтамалық

Есептік

Жылдам орындалу

Барлық жауап дұрыс емес

Вопрос № 16. Өткен уақытта анықталынған фирманың қызыметін сипаттайтын ақпарат

Жоспарлық

Нормативті анықтамалық

Есептік

Жылдам орындалу

Барлық жауап дұрыс емес

Вопрос № 17. Интерфейс – бұл:

Желiнiң функциональдық элементтерiн бiр-бiрімен үйлестіру құралдары

Структуралық мәліметтердің жиынтығы және олардың операцияларының өнделуі

Компьютерлерді бір желiге ұйымдастыруды қамтамасыз ететiн әртүрлi құрылғылар жиыны

банктік мәліметтердің мазмұны бойынша инструкциялар

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 18. Басқару нысаннаң тыс пайда болатын ақпарат?

Кіріс

Шығыс

Ішкі

Сыртқы

Барлық жауап дұрыс емес

Вопрос № 19. Әр түрлі қағидалы және анықтамалық мәліметтері бар ақпарат

Жоспарлық

Нормативті анықтамалық

есептік

Жылдам орындалу

Барлық жауап дұрыс емес

Вопрос № 20. Есептеудің шешуін компьютерге бағдарламалық енгізу не деп аталады?

Есеп

Қосымша

Драйверлер

Архиватор

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 21. “Шантаж жасаушы” вирус – бұл:

Онша қатты зиянын тигiзбейтiн вирустар

Ешқандай әсері жоқ вирус

“өзiн көрсету” мақсатында жасалған вирус

Белгiлi төлемақы берсе, вирус әсерi жоғалатынын анонимдi түрде хабарлайтын “баяу әсер ететiн бомбалар”.

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 22. Желiнің атқаратын қызметіне байланысты топологиялардың түрлері:

Шиналық топология

Жұлдыз тәрізді топология

Сақиналық топология

Барлығы дұрыс

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 23. Гипермәтінді құжаттарды таңбалау тілі?

File Transfer Protokol

Remote Login

GopҺer

HTML

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 24. Желiлiк техникалық құралдар – бұл:

Структуралық мәліметтердің жиынтығы және олардың операцияларының өнделуі

Мәліметтер базаларын құру үшін программалық және тілдік комплексі (жиынтығы)

Компьютерлерді бір желiге ұйымдастыруды қамтамасыз ететiн әртүрлi құрылғылар жиыны.

банктік мәліметтердің мазмұны бойынша инструкциялар

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 25. Басқару процесінң түрлері:

технологиялық процестерді басқару ААЖ;

ұйымдық – технологиялық басқару ААЖ;

ұйымдық басқару ААЖ;

ғылыми зерттеулер ААЖ;

Барлығы дұрыс.

Вопрос № 26. Сурет растрлы график құрылғылармен кодтау кезінде қалай бейнеленеді?

Бірдей ауданды аумақ қатарына бөлінеді

Бірдей түске ие координата нүктелерінің біртұтастығы беріледі

Координаттың екі өлшемді массивіне түрленеді

Әрқайсысы өзінің түсіне ие болатын квадратты элементтерден тұратын мозайка түрінде беріледі.

Бейнелеудің ақ-қара вариантына түрленеді

Вопрос № 27. Remote Login – бұл:

Internet мүмкіншілігінің интеграторы

өшірілген кіріс

Файлдарды жіберу протоколы

электрондық пошта

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 28. Адамдар арасында, тiрi организмдерде, техникалық кұрылғыларда және коғамдық өмірде информацияны жеткiзу, жинақтау және түрлендiру процестерi?

Экономикалық ақпарат

Информациялық процестер

Компьютерлік графика

Информациялық технологиялар

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 29. Тегін бағдарламалар

Freeware

Кіріс

Шығыс

Ішкі

Сыртқы

Вопрос № 30. Информация алу дегенiмiз —бұл:

Автомат пен автомат арасындағы ақпарат алмасуы, хайуанаттар мен өсімдіктер әлеміндегі сигнал алмасулардың жиынтығы

Бiздi қоршаған құбылыстар мен нысандардың өзара байланыстары, құрылымы немесе олардың бiр - бiрiне қатысуы жөнiнде нақты мағлұматтар мен мәлiметтер алу

Бізді қоршаған өмір шындығындағы құбылыстар мен объектілердің өзгешелігін санамызға сіңіретін сигналдардың жиынтығы

Барлық жауап дұрыс

Дұрыс жауап жоқ