Тестирование

Дисциплина: Ақпараттық экономикалық ЖЖТ

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Компьютерлiк вирус – бұл:

Арнайы жазылған шағын көлемдi (кiшiгiрiм) программа.

Жеткізу қызметі, пошта жәшіктері, мекен жайлар мен хаттар

Халықтың ел үкіметімен тікелей байланысын қамтамасыз ететін жүйе

Сіздің Internet-те жасаған саяхатыңыздың барысын қарап шығуға мүмкіндік беретін жүйе

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 2. Методикалық құралдар – бұл:

мәліметтер базаларын құру үшін программалық және тілдік комплексі

банктік мәліметтердің мазмұны бойынша инструкциялар

Жумыста және үйде адамның пайдалануына арналған шағын компьютерлер

кағаз жүзiнде әртурлi информацияларды дайындау, жинау, өңдеу және жеткiзу процестерi

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 3. Жүйелiк программалаушылардың информациялық-есептеу желiлерiнiң бос тұрған ресурстарын анықтау программаларына кiрiп алып, сол бос құрылғыларды тектен тек жұмыс iстеуге мәжбүр ететін вирус?

Ұстауыш-вирустар

Құрттар

Троян аттары

Логикалық бомбалар

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 4. Басқару объектінің қызмет ету сферасы:

өнеркәсіп ААЖ;

ауылшаруашылық ААЖ;

көлік ААЖ;

байланыс ААЖ;

Барлығы дұрыс.

Вопрос № 5. Бір фирмадан екінші фирмаға баратын ақпарат?

Кіріс

Шығыс

Ішкі

Сыртқы

Барлық жауап дұрыс емес

Вопрос № 6. Адамдар арасында, тiрi организмдерде, техникалық кұрылғыларда және коғамдық өмірде информацияны жеткiзу, жинақтау және түрлендiру процестерi?

Экономикалық ақпарат

Информациялық процестер

Компьютерлік графика

Информациялық технологиялар

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 7. Гипермәтінді құжаттарды таңбалау тілі?

File Transfer Protokol

Remote Login

GopҺer

HTML

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 8. Позициалы санау жүйесі:

Сандағы әрбір белгінің мәні сан мәніне тәуелді

Сандағы әрбір белгінің мәні көрші тұрған белгінің мәніне тәуелді

Сандағы әрбір белгінің мәні санның жазуда орын алып тұрған белгі позициясына тәуелді.

Сандағы әрбір белгінің мәні үлкен разрядтағы белгі мәніне тәуелді емес

Сандағы әрбір белгінің мәні көрші белгілердің қосындысының мәніне тәуелді

Вопрос № 9. Осы заманғы қоғамда информацияны қайта өңдейтiн технология құралының негiзгi техникасы?

Ақпараттық технология

Информациялық технологиялар

Дербес компьютер

Экономикалық ақпарат

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 10. Модем – бұл:

Желі қатысушыларының ортақ пайдалануы үшін бөлінген компьютер

Халықтың ел үкіметімен тікелей байланысын қамтамасыз ететін жүйе

Компьютерлерге телефон желілері немесе басқа да байланыс тораптары арқылы мәліметтер алмасуға мүмкіндік беретін құрылғы

Ұйымдар мен жеке тұлғаларға Internet қызметтерін ұсынатын серіктестік

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 11. Фирмага немесе оның бөлімдеріне келетін акпарат?

Кіріс

Шығыс

Ішкі

Сыртқы

Барлық жауап дұрыс емес

Вопрос № 12. Компьютерде есепті шығаруға арналған алгоритм жазу түрі?

Модульдік бағдарламалар

Құрылымдық бағдарламалар

Интерпретатор

Компилятор

Бағдарламалау тілі

Вопрос № 13. Интерфейс типі бойынша бөлінеді:

Пакеттік;

Диалогтік;

Торлық;

Барлығы дұрыс.

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 14. Басқару нысаннаң тыс пайда болатын ақпарат?

Кіріс

Шығыс

Ішкі

Сыртқы

Барлық жауап дұрыс емес

Вопрос № 15. Ревизор – бұл:

Тек бұрыннан белгiлi вирус түрлерiнен ғана қорғай алатын, жаңа вирусқа олар дәрменсiз боп келеді

Программалар мен дискiнiң жүйелiк аймағы туралы мәлiметтердi есiне сақтап, содан соң оны кейiнгiсiмен салыстыра отырып сәйкессiздiктi анықтаса, оны дереу программа иесiне хабарлайды.

Программалар немесе “фагтар” вирус жұққан программалар мен дискiлердi “вирус” әсерiн алып тастау, яғни “жұлып алу” арқылы емдеп – оларды бастапқы қалпына келтiреді

Программалар (немесе иммунизаторлар) компьютердегi программалар жүмысына әсер етпей, оларды вирус «жұққан» сияқты етiп модификациялайды да, вирус әсерiнен сақтайды

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 16. Ms Excel кестелік процессорындакітапқа қалай қорғаныс орнатуға болады?

Пішім мәзірінің Ұяшықтар пунктіндегі Қорғау жарлығы арқылы

Сервис мәзірінің Қорғаныс пунктін таңдау арқылы

Сервис мәзірінің Қорғаныс мәзірінің кітапты қорғау жарлығы арқылы

Сервис мәзірінің Параметрлер жарлығы арқылы

Пішім мәзірінің Қорғаныс мәзірінің кітапты қорғау жарлығы арқылы

Вопрос № 17. Жергiлiктi желiлер – бұл:

Структуралық мәліметтердің жиынтығы және олардың операцияларының өнделуі

Дербес компыютерлердi бiр-бiрiмен немесе оларды желi сервері рөлін атқаратын қуатты компьютермен байланыстырып тұратын желiнiң ең қарапайым түрi

банктік мәліметтердің мазмұны бойынша инструкциялар

Мәліметтер базаларын құру үшін программалық және тілдік комплексі (жиынтығы)

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 18. ЭЕМ жіктеледі

Жұмыс істейтін қағидасы бойынша

Даму кезен бойынша

Қызмет бойынша

Өлшемдері бойынша

Барлық жауап дұрыс

Вопрос № 19. Компьютерде есепті шығаруға арналған алгоритм жазу түрі?

Модульдік бағдарламалар

Құрылымдық бағдарламалар

Интерпретатор

Компилятор

Бағдарламалау тілі

Вопрос № 20. (А3: А7; С2: С10) ұяшықтарының орта мәнін табу формулусын көрсетіңіз

СРЗНАЧ (А1: А5; С: С10)

СРЗНАЧ (А3: А7;С2;С10).

СРЗНАЧ(А: А5;С2;С10)

СРЗНАЧ(А: А5;С;С10)

СРЗНАЧ(А3: А5;С;С10)

Вопрос № 21. ЭЕМ қызметі бойынша жіктелгенде неше топқа бөлінеді

1

2

3

4

5

Вопрос № 22. Есептеудің шешуін компьютерге бағдарламалық енгізу не деп аталады?

Есеп

Қосымша.

Драйверлер

Архиватор

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 23. Диаграмма типі қалай өзгеріледі?

Автоматты түрде

Диаграмма мәзірінің Диаграмма типі жарлығы арқылы

Диаграмма мәзірінің Диаграмма параметрлері жарлығы арқылы

Орналастыру мәзірінің Түр жарлығы арқылы

Диаграмма типі өзгермейді

Вопрос № 24. Жергiлiктi желiлер – бұл:

Структуралық мәліметтердің жиынтығы және олардың операцияларының өнделуі

Дербес компыютерлердi бiр-бiрiмен немесе оларды желi сервері рөлін атқаратын қуатты компьютермен байланыстырып тұратын желiнiң ең қарапайым түрi

банктік мәліметтердің мазмұны бойынша инструкциялар

Мәліметтер базаларын құру үшін программалық және тілдік комплексі (жиынтығы)

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 25. Есептерді шешу барысында ақпаратты автоматты түрде өндеуге арналған тхникалық құрылғылар жиыны?

Жүйелік бағдарлама

Компьютерлік бағдарламаны енгізу

ЭЕМ,компьютері

Өзіндік бағдарлама

Амалдар жүйесінің нобайы

Вопрос № 26. Жүйелiк программалаушылардың информациялық-есептеу желiлерiнiң бос тұрған ресурстарын анықтау программаларына кiрiп алып, сол бос құрылғыларды тектен тек жұмыс iстеуге мәжбүр ететін вирус?

Ұстауыш-вирустар

Құрттар

Троян аттары

Логикалық бомбалар

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 27. Есептеудің шешуін компьютерге бағдарламалық енгізу не деп аталады?

Есеп

Қосымша.

Драйверлер

Архиватор

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 28. ЭАЖ – бұл:

Экономикалық объектінің, тәсілдердің тікелей және кері ағымдарының ақпараттық байланысы

экономикалық объект басқару жүйесіне өзінің ақпараттық жүйесі

ұйымдастыру жұмысын жүзеге асыруда пайдаланылатын деректер жиынтығы

мемлекеттің экономикасы мен оның жекелеген буындары

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 29. Біркелкі құрылымы бар және біркелкі үлгісімен ұйымдастырылып реттелген жазулар жиыны ретінде көрсетілген файл?

Деректер қоры

Internet дүкен

Моделдеу тілдері

ІР-телефония

Электронды пошта

Вопрос № 30. Компьютерлерді бір желiге ұйымдастыруды қамтамасыз ететiн әртүрлi құрылғылар жиыны?

Жергiлiктi желiлер

Компьютерлiк желi

Желiлiк техникалық құралдар

Компьютерлік графика

Дұрыс жауап жоқ