Тестирование

Дисциплина: Ақпараттық экономикалық ЖЖТ

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Құрттар – бұл:

Жүйелiк программалаушылардың информациялық-есептеу желiлерiнiң бос тұрған ресурстарын анықтау программаларына кiрiп алып, сол бос құрылғыларды тектен тек жұмыс iстеуге мәжбүр ететін вирус

Қарапайым программаларға кiрiп алып бiлiнбей тұратын вирус

Программалық құралдар кешенiндегi қателiктер мен дәлсiздiктердi пайдаланатын вирус

Қарапайым қолданбалы программаларға енiп алып, соларға рұқсат етiлмеген әрекеттердi (жасырын информацияны оқып жария етедi, жедел жадтағы информацияларды “басқа жаққа” жiберуге дайындайды) орындататын вирус

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 2. Жеткізу қызметі, пошта жәшіктері, мекен жайлар мен хаттар бар ... бұл?

ІР-телефония

Internet дүкен

Браузер

ІСQ қызметі

Электронды пошта.

Вопрос № 3. Есептеудің шешуін компьютерге бағдарламалық енгізу не деп аталады?

Есеп

Қосымша

Драйверлер

Архиватор

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 4. Гиперсілтеме – бұл:

Гипермәтiннің арнайы ерекшеленген фрагментi, мұнда пайдаланушыға көрiнбейтiн басқа серверге, сайтқа, құжатқа (Web - параққа) немесе құжат (блок) фрагментіне нұсқаушы (адрес) болады

Мәтiннiң дара блоктарымен байланысты ассоциациялық (мағына бойынша) түрде ұсынылған мәтiн

Желiнің атқаратын қызметіне байланысты топологиялардың түрлері

Гипермәтінді құжаттарды таңбалау тілі

Структуралық мәліметтердің жиынтығы және олардың операцияларының өнделуі

Вопрос № 5. Біркелкі құрылымы бар және біркелкі үлгісімен ұйымдастырылып реттелген жазулар жиыны ретінде көрсетілген файл?

Деректер қоры

Internet дүкен

Моделдеу тілдері

ІР-телефония

Электронды пошта

Вопрос № 6. Бағдарлама мәтінде көрсетілген тіл әмірлерін орындайды?

Модульдік бағдарламалар

Құрылымдық бағдарламалар

Интерпретатор

Компилятор

Бағдарламалау тілі

Вопрос № 7. Онша қатты зиянын тигiзбейтiн вирустар?

“Шантаж жасаушы”

“Насихатшы”

“Бейсауат”

“Мағынасыз”

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 8. Протокол – бұл:

Структуралық мәліметтердің жиынтығы және олардың операцияларының өнделуі

Компьютерлерді бір желiге ұйымдастыруды қамтамасыз ететiн әртүрлi құрылғылар жиыны

Желiнiң функциональдық элементтерiнің бір-бiрімен қатынас жасау ережелерi

банктік мәліметтердің мазмұны бойынша инструкциялар

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 9. Амалдар жүйесі қалай белгіленеді

ФҚ

АМ

АС

МА

АК

Вопрос № 10. Жылдам басқаруда және дәл сол уақытта өнімдік үдерістерді сипаттайтын ақпарат

Жоспарлық

Нормативті анықтамалық

есептік

Жылдам орындалу

Барлық жауап дұрыс емес

Вопрос № 11. “өзiн көрсету” мақсатында жасалған вирус?

“Бейсауат”

“Шантаж жасаушы”

“Насихатшы”

“Мағынасыз”

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 12. GopҺer – бұл:

Internet мүмкіншілігінің интеграторы

Файлдарды жіберу протоколы

электрондық пошта

өшірілген кіріс

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 13. Ms Excel кестелік процессорындакітапқа қалай қорғаныс орнатуға болады?

Пішім мәзірінің Ұяшықтар пунктіндегі Қорғау жарлығы арқылы

Сервис мәзірінің Қорғаныс пунктін таңдау арқылы

Сервис мәзірінің Қорғаныс мәзірінің кітапты қорғау жарлығы арқылы

Сервис мәзірінің Параметрлер жарлығы арқылы

Пішім мәзірінің Қорғаныс мәзірінің кітапты қорғау жарлығы арқылы

Вопрос № 14. Информация – бұл:

Автомат пен автомат арасындағы ақпарат алмасуы, хайуанаттар мен өсімдіктер әлеміндегі сигнал алмасулардың жиынтығы

Мәлiметтердi iздеу мен өндеудiң бұрын болмаған жаңа мүмкіндiктерiн ХХ ғасырдың ортасында шыққан электрондық есептеу машиналары

Бiздi қоршаған құбылыстар мен нысандардың өзара байланыстары, құрылымы немесе олардың бiр - бiрiне қатысуы жөнiнде нақты мағлұматтар мен мәлiметтер алу

Бізді қоршаған өмір шындығындағы құбылыстар мен объектілердің өзгешелігін санамызға сіңіретін сигналдардың жиынтығы

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 15. Басқару процесінң түрлері:

технологиялық процестерді басқару ААЖ;

ұйымдық – технологиялық басқару ААЖ;

ұйымдық басқару ААЖ;

ғылыми зерттеулер ААЖ;

Барлығы дұрыс.

Вопрос № 16. Мәліметтер моделі – бұл:

Мәліметтер базаларын құру үшін программалық және тілдік комплексі (жиынтығы)

кағаз жүзiнде әртурлi информацияларды дайындау, жинау, өңдеу және жеткiзу процестерi

Структуралық мәліметтердің жиынтығы және олардың операцияларының өнделуі

банктік мәліметтердің мазмұны бойынша инструкциялар

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 17. Бағдарламаны өндеу неше бағытта жүреді

2

3

4

5

6

Вопрос № 18. Мәліметтер базаларын құру үшін программалық және тілдік комплексі (жиынтығы):

Методикалық құралдар

МББЖ

ЭАЖ

Мәліметтер банкі

Компьютерлік графика

Вопрос № 19. Компьютерлiк желi – бұл:

Мәліметтер базаларын құру үшін программалық және тілдік комплексі (жиынтығы)

Бiр-бiрiмен мәлiмет алмаса алатын кем дегенде екi компьютердің байланыс құралдары көмегiмен қарым-қатынас жасауына арналған ақпарат өңдеудiң тармақталған жүйесi

Структуралық мәліметтердің жиынтығы және олардың операцияларының өнделуі

банктік мәліметтердің мазмұны бойынша инструкциялар

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 20. Ақпараттану неше бағытта қызмет атқарады?

2

4

3

5

6

Вопрос № 21. Ms Excel кестелік прцессорында жолдар қалай белгіленеді?

Әріптер

Сандар

Шартты белгілеулері

Арнайы формулалар

Рим цифрларымен

Вопрос № 22. Позициалы санау жүйесі:

Сандағы әрбір белгінің мәні сан мәніне тәуелді

Сандағы әрбір белгінің мәні көрші тұрған белгінің мәніне тәуелді

Сандағы әрбір белгінің мәні санның жазуда орын алып тұрған белгі позициясына тәуелді.

Сандағы әрбір белгінің мәні үлкен разрядтағы белгі мәніне тәуелді емес

Сандағы әрбір белгінің мәні көрші белгілердің қосындысының мәніне тәуелді

Вопрос № 23. Remote Login – бұл:

Internet мүмкіншілігінің интеграторы

өшірілген кіріс

Файлдарды жіберу протоколы

электрондық пошта

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 24. Жылдам басқаруда және дәл сол уақытта өнімдік үдерістерді сипаттайтын ақпарат

Жоспарлық

Нормативті анықтамалық

есептік

Жылдам орындалу

Барлық жауап дұрыс емес

Вопрос № 25. Internet дүкен – бұл:

Тауарды не қызметті жарнамалайтын, сатып алуға тапсырыстарды қабылдайтын, пайдаланушыға есеп айырысу нұсқасын таңдауды ұсынатын интерактивті web-сайт.

Желі қатысушыларының ортақ пайдалануы үшін бөлінген компьютер

Сіздің Internet-те жасаған саяхатыңыздың барысын қарап шығуға мүмкіндік беретін жүйе

Халықтың ел үкіметімен тікелей байланысын қамтамасыз ететін жүйе

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 26. Қоғамдағы ақпараттық ресурстарды пайдалану процесiнiң ең маңызды құрастырушысы?

Ақпараттық технология

Информациялық процестер

Экономикалық ақпарат

Информациялық технологиялар

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 27. Адамдар арасында, тiрi организмдерде, техникалық кұрылғыларда және коғамдық өмірде информацияны жеткiзу, жинақтау және түрлендiру процестерi?

Экономикалық ақпарат

Информациялық процестер

Компьютерлік графика

Информациялық технологиялар

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 28. Жеткізу қызметі, пошта жәшіктері, мекен жайлар мен хаттар бар ... бұл?

ІР-телефония

Internet дүкен

Браузер

ІСQ қызметі

Электронды пошта.

Вопрос № 29. ЭЕМ жіктеледі

Жұмыс істейтін қағидасы бойынша

Даму кезен бойынша

Қызмет бойынша

Өлшемдері бойынша

Барлық жауап дұрыс

Вопрос № 30. Программалар немесе “фагтар” вирус жұққан программалар мен дискiлердi “вирус” әсерiн алып тастау, яғни “жұлып алу” арқылы емдеп – оларды бастапқы қалпына келтiреді:

Доктор

Детектор

Ревизор

Доктор - ревизорлар

Сүзгi программалар