Тестирование

Дисциплина: Қаржылық-банктік статистика

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Дүкен тауарын өткізу бойынша келесі көрсеткіштер берілген Сүт және шошқа етін өткізу бойынша тауар айналым индексін анықтаңыз

1,1 ден 0,92

1,2 және 0,8

2,020 және 1,02

1,0 және 0,78

анықтау мүмкін емес

Вопрос № 2. Баға - бұл:

қатаң түрде мемлекетпен бекітілген баға

тауар құнын нақты бір валютаның ақша бірлігімен көрсету

өнімнің сәйкес номенклатурасы бойынша жергілікті мемлекеттік басқару органдарымен бекітілген баға

ірі кәсіпорындар өндіретін тауар түрі

тауардың бір түрі

Вопрос № 3. Қаланың жинақ кассасындағы орташа салымды анықтаудағы таңдау саны қандай болатынын ықтималдығы 0,954 қоса таңдау шектігі 5 тенгеден аспауы керек.Салымның болжамды дисперсиясы 2000 тең.

800

320

1600

160

250

Вопрос № 4. Бағалы қағаздардың негізгі қасиеттеріне төмендегілердің қайсысы жатпайды?

азаматтық қорғаныс үшін жеткіліктілік

стандарттық емес

айналымдылық

нарықтық

мемлекеттің реттеуі және мойындауы

Вопрос № 5. Статистикалық зерттеуге жүгенсек бір бірліктің негізгі құндылығы былай аталады-

анкеталық

негізгі массивті

монографикалық

таңдамалы

жалпылай

Вопрос № 6. Ауыл шаруашылығының жалпы өнімі дегеніміз

өсімдік және мал шаруашылығының шикі өнімінің жиынтығы

өсімдік және мал шаруашылығының өткізуге арналған өнімі

ауыл шаруашылық өнімінің жалпы құны оны өндіруге кеткен шығынды

таза өнімнің еңбек шығынын алып тастағандағы бөлігі

кәсіпорыннның сыртында өткізілген өнімнің жалпы өнімге қатынасы

Вопрос № 7. Бағыттардың факторлық өзгеруі және нәтиже белгілері сәйкес келеді-

қайтарымды

тура

қисық сызық

тура сызық

бір бағытты

Вопрос № 8. Нақты тіркеу тәсілі бойынша бақылау -

үздіксіз,кезеңдік, бірмезгілді

жалпылай, таңдамалы, монограрафиялық

тікелей құжатты сауал

есепті,арнайы статистикалық бақылау

дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 9. Кестеге жататындар-

оқитын көлемдер түрлі көрсеткіштермен мінезделеді

көссрсеткіштер, үйренетін көлемдер мінезделеді

кесте атауы

кесте тақырыбы

барлық жолдар

Вопрос № 10. Келген күні адам+адамның келмеген күні=есеп кезеңіндегі күнтізбелік күн саны

жұмыскерлердің күнге келген тізім саны

жұмыскерлердің күнге келген тізім саны

күнге орташа нақты саны

жұмыскерлердің күнге келген орташасаны

жұмыскерлердің кезеңге келген орташа саны

Вопрос № 11. Есепті кезеңдегі тауар айналымы базистікпен салыстырғанда қалай өзгереді, тауар айналамының физикалық көлемі 5% көбейеді, ал баға 5% төмендейді

ұлттық табыс

5%

0.25% төмендейді

өзгермейді

25 көбейеді

Вопрос № 12. Победа» АҚ тракторист-машинистер құрамының жас бойынша берілгендері Трактористер мен машинистредің орташа жасын анықтаңыз

41,0

33,0

36,05

37,0

35,5

Вопрос № 13. Ұйымдастырылған нарыққа тән белгіні көрсетіңіз

нарық жұмысын басқаратын ұйымның болуы

сауданың бекітілген ережесінің болуы

сауданың тұрақты орнының болмауы

уақытқа сұраныс пен ұсыныстың шоғырлануы

мемлекет тарапынан реттеу

Вопрос № 14. Еңбек сыйымдылығының индексі 0,8 тең. Базиспен салыстырғанда есеп кезеңінде еңбек өндірісі қалай өзгереді?

20% төмендеді

0,8% төмендеді

20% көбейді

25% көбейді

өзгермеді

Вопрос № 15. Есеп кезеңіндегі өндірістік шығын базаистік салыстыру бойынша өнімнің 12% өзіндік құнның 20% төмендеді. Өнімнің физикалық көлемі қалай өзгереді (%)

+4,00

-8,0

-40,0

-78,0

өзгермейді

Вопрос № 16. Динамика ұаттарының турлі деңгейлігі-

абсолютті өсім

өсім коэфициенті

өсу темпі

өсулік темпі

өсу пайызының абсолютті белгісі

Вопрос № 17. Негізгі бағалы қағаздар тобына жатпайтын бағалы қағазды көрсетіңіз.

ноталар

облигациялар

варрант

акциялар

вексель

Вопрос № 18. Неігізгі қорды жаңарту коэффициенті өзімен қатынасты болжайды

негізгі қор шығынын жыл басындағы көлеміне

жыл соңындағы негізгі қор көлемін жыл басындағы көлеміне

жыл бойына түсен негізгі қор түсімі жыл соңындағы бар нәрсеге

жыл басындағы негізгі қор көлнмін жыл соңындағы көлеміне

жыл соңындағы негізгі қор көлемін шығарылған негізгі қор көлеміне

Вопрос № 19. Айналыс сипаты бойынша бағалы қағаздар қандай түрлерге бөлінеді?

инвестициялық және инвестициялық емес

қарыздық және үлестік

эмиссиялық және эмиссиялық емес

түсімді және түсімсіз

нарықтық және нарықтық емес

Вопрос № 20. Ауыл шаруашылылық жиынында жалпы құн 900 мың теңге. Жыл басында аяқталмаған өндіріс 140 мың теңге, жыл аяғында 170 мың теңге. Өткізілген өнімнен 500 мың теңге. Тауардың коэффициентін шығарыңыз

66,7

57,7

56,1

64,5

анықтау мүкін емес

Вопрос № 21. Бағалы қағаздар қызмет ету мерзімі бойынша қандай түрлерге бөлінеді?

негізгі, туынды

бірінші реткі, екінші реткі

мерзімдік, мерзімсіз

атаулы, ұсынылатын, ордерлік

отандық, шетелдік

Вопрос № 22. Еңбек сыйымдылығының индексі 0,8 тең. Базиспен салыстырғанда есеп кезеңінде еңбек өндірісі қалай өзгереді?

20% төмендеді

0,8% төмендеді

20% көбейді

25% көбейді

өзгермеді

Вопрос № 23. Қаржылай банктік статистика пәнінің оқытылу мақсаты болып:

ақпаратты статистикалық талдау мен кәсіпорындар, ұйымдарда қаржы ресурстарын статистикалық бақылау

өндіріс процесінде туатын ақшалай – қаржы қатынастарында сан бағалау және теоретикалық бөлімін қалыптастыру

тәжірибе жүзінде көрсеткіштерді қолдану

шаруашылық ұйымдардың қызметтерінің қаржылай нәтижесін салыстыру

кез келген кәсіпорын, ұйым, мекеменің қаржылай нәтижесінің көрсеткішін талдау

Вопрос № 24. Байланыс және факторлық байланыстар басқа нәтижелі байланысқа сәйкес атаңыз -

корреляциялық

функционалдық

қисық сызықты

түзу сызықты

қайтарымды

Вопрос № 25. Машина 10 жыл жұмыс істеді. Пайдалану кезінде 3 рет жөндеуден өтті, жөндеуге 1300 теңге жұмсалды. Жыл сайынғы амортизациялық шығын 3600 теңге. Өтімділік құн 1500 теңге. Амортизация нормасын анықтаңыз

14,7

20

45

27

33

Вопрос № 26. Жұмыскерлер мен қызметкерлердің орташа айлық еңбек ақысы базисті кезеңде 6500 теңге, ал есептіде 6900 теңге. Халық тұтынатын тауардың орташа бағасы 3,5 пайызға көбейді. Нақты еңбек ақы индексін анықтаңыз

1,06

1,09

1,02

1,07

анықтау мүмкін емес

Вопрос № 27. Статистикада мерзімді ауытқулар былай қолданылады-

түрлі абсолютті әдіс

интерполяция әдісі

кезеңді үлкейту әдісі

балансты әдіс

таңдамалы әдіс

Вопрос № 28. Мемлекеттік бюджет басқарудың заң орындарымен бекітіледі:

мәжіліспен

президентпен

ұйыммен

парламентпен

мемлекеттік бюджет бекітілмейді

Вопрос № 29. Егер таңдамалы жиынтық сәтті орындалса, онда таңдау тәсілі не деп аталады

механикалық

кездейсоқ

типтік

сериялық

комбинировандвлған

Вопрос № 30. Уақытша қор, адамның тең сомасы клген және келмеген күндердің есеп кезеңі былай анықталады:

күнтізбе қорымен

табельдік қормен

максималды мүмкіндік қорымен

нақты жұмыс істеген уақыт қорымен

мұндай уақыт қорын анықтамайды