Тестирование

Дисциплина: Қаржылық-банктік статистика

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Машина 10 жыл жұмыс істеді. Пайдалану кезінде 3 рет жөндеуден өтті, жөндеуге 1300 теңге жұмсалды. Жыл сайынғы амортизациялық шығын 3600 теңге. Өтімділік құн 1500 теңге. Бастапқы құнын анықтаңыз

23800

24500

280

15000

27000

Вопрос № 2. Еңбек сыйымдылығының индексі 0,8 тең. Базиспен салыстырғанда есеп кезеңінде еңбек өндірісі қалай өзгереді?

20% төмендеді

0,8% төмендеді

20% көбейді

25% көбейді

өзгермеді

Вопрос № 3. Келген күні адам+адамның келмеген күні=есеп кезеңіндегі күнтізбелік күн саны

жұмыскерлердің күнге келген тізім саны

жұмыскерлердің күнге келген тізім саны

күнге орташа нақты саны

жұмыскерлердің күнге келген орташасаны

жұмыскерлердің кезеңге келген орташа саны

Вопрос № 4. Сандық көрсеткіш,қандай да бір қоғамдық көріністің көлемі мен өлшемініңорыны мен уақытын анықтау бұл -

қатысты көлем

абсолютті көлем

орташа көлем

индексті көлем

вариация көрсеткіші

Вопрос № 5. жиынтық тобы және топшалар бірлігінің есебі

жиынтық

типологиялық топ

аналитикалық топ

барлық жауап 1 және 3 дан басқасы

2 және 3

Вопрос № 6. Динамика көрсеткіші өсу типі мінезделеді-

көрсеткіштің есеп деңгейі бойынша қанша бірлікке көбейді немесе кеміді алдыңғы деңгеймен салыстырғанда немесе базиспен салыстырғанда

көрсеткіштің есеп деңгейі бойынша қанша пайызға көбейді немесе кеміді алдыңғы деңгеймен салыстырғанда немесе базиспен салыстырғанда

орындау жоспарның орташа пайызы

абсолюттік белгінің бір пайыздық өсімі

салыстырмалы деңгей базистік немесе алдыңғы деңгейден қаншаға үлкен немесе кіші.

Вопрос № 7. Егер дитерминация коэфициенті х пен у арасы 0 ге тен болса,онда

эмпириялықбелгі у ығысстыруы теориялықтан 0 тен

барлық теориялық у белгісі орташа белгімен сәйкес келеді

байланыс функционалды

байланыс жоқ

тығыз байланысты

Вопрос № 8. Индексті көлем физикалық көлем индексі болып

бір өнімнің бағасы

өткізілген тауар бағасы

бір өнімнің өзіндік құны

бір өнім өндіруге кететін еңбек шығыны

өткізілген өнім құны

Вопрос № 9. Еңбек өндірісі 5% көбейеді деп жоспарлады, ол 3% нақты көбейді. Еңбек өндірісін өсу бойынша жоспарын орындалуын анықтаңыз

101.9%

167%

60%

98.1%

40%

Вопрос № 10. Қаланың жинақ кассасындағы орташа салымды анықтаудағы таңдау саны қандай болатынын ықтималдығы 0,954 қоса таңдау шектігі 5 тенгеден аспауы керек.Салымның болжамды дисперсиясы 2000 тең.

800

320

1600

160

250

Вопрос № 11. Ауыл шаруашылығының жалпы өнімі дегеніміз

өсімдік және мал шаруашылығының шикі өнімінің жиынтығы

өсімдік және мал шаруашылығының өткізуге арналған өнімі

ауыл шаруашылық өнімінің жалпы құны оны өндіруге кеткен

таза өнімнің еңбек шығынын алып тастағандағы бөлігі

кәсіпорыннның сыртында өткізілген өнімнің жалпы өнімге қатынасы

Вопрос № 12. Номиналдың 100 ақша бірлігіне есептегендегі акцияның нарықтық бағасы не деп аталады?

акция курсы

сатып алу бағасы

биржалық индекс

ұсыныс бағасы

нақты курстық құн

Вопрос № 13. Ауыл шаруашылылық жиынында жалпы құн 900 мың теңге. Жыл басында аяқталмаған өндіріс 140 мың теңге, жыл аяғында 170 мың теңге. Өткізілген өнімнен 500 мың теңге. Тауардың коэффициентін шығарыңыз

66,7

57,7

56,1

64,5

анықтау мүкін емес

Вопрос № 14. . Бағалы қағаздар қолдану типіне қарай қандай түрлерге бөлінеді?

нарықтық және нарықтық емес

инвестициялық және инвестициялық емес

эмиссиялық және эмиссиялық емес

түсімді және түсімсіз

қарыздық және үлестік

Вопрос № 15. Тауар айналымының өлшемі өлшемі және тауар айналымының шығын қатынасы бойынша дүкендердің тобы келтірілген Келтірілген топ болып

құрылымдық

аналитикалық

типологиялық

динамикалық

дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 16. Тапшылықтың салыстырмалы деңгейі неше әдіспен анықталады

5

3

2

1

4

Вопрос № 17. Неігізгі қорды жаңарту коэффициенті өзімен қатынасты болжайды

негізгі қор шығынын жыл басындағы көлеміне

жыл соңындағы негізгі қор көлемін жыл басындағы көлеміне

жыл бойына түсен негізгі қор түсімі жыл соңындағы бар нәрсеге

жыл басындағы негізгі қор көлнмін жыл соңындағы көлеміне

жыл соңындағы негізгі қор көлемін шығарылған негізгі қор көлеміне

Вопрос № 18. Жыл басында қалада 936,8 адам тұрды. Туу коэффициентін есептеңдер

26,3

20,8

22,8

25,4

19,7

Вопрос № 19. Дискретты қатар(үздіксіз) -

атрибутивты

аналитикалық

құрлымдық

типологиялық

комбинированды және жай

Вопрос № 20. Индекс ,өзіндік құн бірлігі қандай да өзгеріс шамасын мінездейді -

еркін

жеке

жалпы

топтық

мұндай индекстер болмайды

Вопрос № 21. 1995 ж облыс тұрғыны 100мың адамды құрады. Алдағы жылда тұрғын саны +1% өседі деп болжайды. 1997 ж облыстағы адам санын анықтаңыз

202000

102010

103000

100200

анықтау мүмкін емес

Вопрос № 22. Бағалы қағаздар иелену тәртібі бойынша қандай түрлерге бөлінеді?

отандық, шетелдік

бірінші реткі, екінші реткі

негізгі, туынды

атаулы, ұсынылатын, ордерлік

мерзімдік, мерзімсіз

Вопрос № 23. Барлық салықтық төлемдер келесі топтарға біріктіріледі:

жалпы және жеке өнім

ққс, кеден баж салықтары

өндірістік, жеке табыс салығы, капиталға салынатын салық

ормандық кірістер

капиталға салынатынсалықтар және табыс салығы

Вопрос № 24. Кестеге жататын обьекті зерттеулер бір және одан да көп белгілер бойынша бөлінеді -

жай

топтық

комбинированды

құрлымды

көпөлшемді

Вопрос № 25. Статистикалық материал жиынтығы мына болжайды

жүйені жиынтыққа бөлу, топқа және топшаларға

өзара байланыс көрсеткіш жүйесін жеке және толық жиынтық үшін

жиынтық бойынша барлық есебі

кесте түрінде материалдар тобының бейнесі

дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 26. Кезең бойынша мемлекеттік бюджеттің орындалуы туралы бухгалтерлік есеп бөлінеді:

кварталдық, жылдық

айлық

жылдық

айлық, жылдық

айлық, кварталдық, жылдық

Вопрос № 27. Динамиканың қатысты көлемін тізбекті тәсіл есебенің білдей атты көрсеткіш қойылу нәтижесінде алады

әр келесі кезеңде өткен көрсеткіштермен

әр келесі көрсеткі бастапқы көрсеткішпен

толық және бөлім көрсеткіші

толық көрсеткіш бөлігімен

сол кезеңдегі нақты көрсеткіш деңгейінің жоспарымен

Вопрос № 28. Мемлекеттік бюджет статистикасының маңызды мәселесі болып:

салық базасын құру

кірістер мен шығыстарды болжамдау

салық ставкасын анықтау

салық заңын бекіту

кірістер мен шығыстарды болдырмау

Вопрос № 29. Отбасын бала саны бойынша анықтау бала саны 1 2 3 4 5 6 және да көп отбасы саны 6 28 22 19 13 9 7 Мода бұл қатарда тең:

6 және одан көп

28

0

1

анықтау мүмкін емес

Вопрос № 30. ?Р ; ?Х - нені білдіреді:

факторлы белгілірдің және бағалардың базалық мәндері

тұтынушы бағаларының индекстері

факторлы белгілердің және бағалардың абсолютті өсімі

номиналды табыстар

құрылымның индексі