Тестирование

Дисциплина: Қаржылық-банктік статистика

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Статистикалық талдау әдісін белгілер арасындағы өзара байланыысты үйренуде қолданылады-

корреляциялық-регрессиондық

индексті

графиктік

аналитикалық топтау әдісі

дұрыс әдіс жоқ

Вопрос № 2. Неігізгі қорды жаңарту коэффициенті өзімен қатынасты болжайды

негізгі қор шығынын жыл басындағы көлеміне

жыл соңындағы негізгі қор көлемін жыл басындағы көлеміне

жыл бойына түсен негізгі қор түсімі жыл соңындағы бар нәрсеге

жыл басындағы негізгі қор көлнмін жыл соңындағы көлеміне

жыл соңындағы негізгі қор көлемін шығарылған негізгі қор көлеміне

Вопрос № 3. Бағалы қағаздар қаражаттарды салу формасы және өз табиғаты бойынша

инвестициялық және инвестициялық емес

құжаттық және құжатсыз

қарыздық және үлестік

отандық және шетелдік

мемлекеттік және корпоративтік

Вопрос № 4. Орташа көлемді есептеуді жиілік бұл -

жеке белгі шамасының қайталануы

әр өзіндк құн бірлігінің анықтау шамасының көлемі

бір белгі шамасының қатары

өзіндік құнның жеке бірлігінің сома белгісі

орташа бойынша орналасқан шама

Вопрос № 5. Теңгенің сатып алушылық қабілеті қалай анықталады:

нарықтық өзгерістерге байланысты

есептік қызмет өндірісінің нәтижесі мен шығындарын бағалау арқылы

орташа арифметикалық шамамен

қызметтерге деген бағалар мен тарифтердің кері индексі түрінде анықталады

бағамен

Вопрос № 6. Статистикалық зерттеуге жүгенсек бір бірліктің негізгі құндылығы былай аталады -

анкеталық

негізгі массивті

монографикалық

таңдамалы

жалпылай

Вопрос № 7. Динамиканың қатысты көлемін тізбекті тәсіл есебенің білдей атты көрсеткіш қойылу нәтижесінде алады

әр келесі кезеңде өткен көрсеткіштермен

әр келесі көрсеткі бастапқы көрсеткішпен

толық және бөлім көрсеткіші

толық көрсеткіш бөлігімен

сол кезеңдегі нақты көрсеткіш деңгейінің жоспарымен

Вопрос № 8. Фермадағы қой қырқу нәтижесі бойынша келесі берілгендер бар -

бір күн ішінде дайындалған жалпы зат саны

жұмыскерлер саны

жұмыскерлердің бір күн ішінде дайындаған орташа зат саны

барлық затты дайындау үшін кетккккен шығын

барлық зат көрсеткішінің шығыны

Вопрос № 9. Шаруашылық бойынша келесі көрсеткіштер бар

12,3

41,4

29,1

11,2

15,0

Вопрос № 10. жыл басында қалада 938,8 мың адам тұрды. Жыл бойына 11,3 мың адам туды, 7,6 мың адам өлді. Жыл аяғында 929,6 мың адам тұрды. Тұрғындардың жылына қаншаға өсетінін есептеңдер

8,1

3,96

12,1

3,96

4,0

Вопрос № 11. Адам сағатының жұмыс істеген санын адам күніне бөлу арқылы кезеңді анықтайды

жұмыс айының орташа нақтылығы

жұмыс жылының орташа нақтылығы

жұмыс айының мүмкіндік коэффициентін пайдалану

жұмыс күнінің толық орташа нақтылығы

жұмыс айының орташа құрылған жалғасы

Вопрос № 12. Келген күні адам+адамның келмеген күні=есеп кезеңіндегі күнтізбелік күн саны

жұмыскерлердің күнге келген тізім саны

жұмыскерлердің күнге келген тізім саны

күнге орташа нақты саны

жұмыскерлердің күнге келген орташасаны

жұмыскерлердің кезеңге келген орташа саны

Вопрос № 13. Мемлекеттік бюджетті талдаудың статистикалық әдістері болып:

параллельді динамикалық қатарларды құру, индекстік көпфакторлы модельдерді қолдану, КРА

индекстік көпфакторлы модельдерді қолдану

жалпы ұлттық өнім және жалпы ішкі өнім

КРА

параллельді динамикалық қатарларды құру

Вопрос № 14. Динамиканың қатысты көлемін тізбекті тәсіл есебенің білдей атты көрсеткіш қойылу нәтижесінде алады

әр келесі кезеңде өткен көрсеткіштермен

әр келесі көрсеткі бастапқы көрсеткішпен

толық және бөлім көрсеткіші

толық көрсеткіш бөлігімен

сол кезеңдегі нақты көрсеткіш деңгейінің жоспарымен

Вопрос № 15. Мемлекеттік бағалар келесідей бөлінеді:

реттелген, шекті

бекітілген, реттелген, шекті

шекті

есептік, бөлу

есептік, бөлу, ынталандырушы

Вопрос № 16. Тауар айналымының өлшемі өлшемі және тауар айналымының шығын қатынасы бойынша дүкендердің тобы келтірілген Келтірілген топ болып

құрылымдық

аналитикалық

типологиялық

динамикалық

дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 17. Кірістердің факторлы төсімдерінің жоспарланғаннан ауытқуы қалай анықталады?

екінші фактор бойынша

бірінші фактор бойынша

салық ставкасы мен салық базасының өзгерісімен анықталады

микроэкономикалық көрсеткіш

макроэкономикалық көрсеткіштер бойынша

Вопрос № 18. Қаланың колхоз нарығы бойынша келесі көрсеткіштер бар: Тауар атауы .Сатылған тауар саны: Баға 1 кг тенге Базистік кезен .Есепті кезең:Базистік кезең.Есепті кезең. Картоп 100 120 20 18 Сут 8 10 20 35 Бағаның жалпы индексін анықтау

0,94

0693

0,86

1,25

095

Вопрос № 19. Динамиканың интервалды қатары болып табылады-

жұмыскерлердң бір затқа кеткен шығыны бойынша бөлу

әр жылдың айы кәсіпорындағы енбек өндірісі

он жылдық кккезендегі жылдын аяғында ауыл шаруашылығындағы жүк автомтбилінің паркі

1995-2000 ж күзет енбегі бойынша шара шығындары

жоғарғы және орташа білім мамандар саны 1.01.1998ж халыыыыық шаруашылығымен айналысқан

Вопрос № 20. Бағалы қағаздардың азаматтық құқықтық қатынастар ретінде жүру қабілеті.

сериялылық

мемлекеттің реттеуі және мойындауы

азаматтық қорғаныс үшін жеткіліктілік

құжаттылық

стандарттылық

Вопрос № 21. Өзіндік құн нүктесі,сызық және фигура,статистикалық берілгендер көмегімен бейнеленеді бұл -

график жазығы

ориентирлық аудан

график экспликация

графикалық бейне

ориентарлық масштабтар

Вопрос № 22. 100 комбайыншы тобы келтірілген 2003 жылға 1 комбайн жұмыс істеу бойынша Келтірілген топ болып

құрылымдық

аналитикалық

типологиялық

динамикалық

дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 23. Индексті көлем физикалық көлем индексі болып

бір өнімнің бағасы

өткізілген тауар бағасы

бір өнімнің өзіндік құны

бір өнім өндіруге кететін еңбек шығыны

өткізілген өнім құны

Вопрос № 24. . Бағалы қағаздар қолдану типіне қарай қандай түрлерге бөлінеді?

нарықтық және нарықтық емес

инвестициялық және инвестициялық емес

эмиссиялық және эмиссиялық емес

түсімді және түсімсіз

қарыздық және үлестік

Вопрос № 25. Кәсіпорын шаруашылығының қызметін жалғастыру тәжірибе мақсатында бақылау. Бұл бақылау

жалпылай

таңдамалы

негізгі массивті зерттеу

монгографиялық

анкеталық

Вопрос № 26. Күріш өнімнің өсу тенденциясын тренд теңдігімен жазуға болады. У=26.34+1.5t, мұндағы t=1.2…n. Осы тенденцияны алып 2000ж күріш өнімін анықтауға болады.

30,04

48,54

44,84

анықтау мүмкін емес

46,69

Вопрос № 27. Сатып алу бағасы - бұл:

бағаны ірі кәсіпорындар өндіретін тауарларды көтермелеп сату

өнімнің сәйкес наменклатурасы бойынша жергілікті мемлекеттік басқару және билік органдарымен бекітілген баға

тауарды өткізгені және қызметті көрсеткіні үшін өндіруші алатын баға

қатаң түрде мемлекетпен бекітілген баға және бағаның бұл түрі прейскуранттарда көрсетіледі

ішкі нарықта мемлекет сатып алған тауарларға қолданылатын көтерме баға

Вопрос № 28. Орташа шаршыны ығыстыру жеке белгіден оның орташа белгісі бұл -

дисперсия

вариациялық қатарлар

орташа шаршыны ығыстыру

вариация коэфиценті

орташа сызықты ығыстыру

Вопрос № 29. ?Нб және ?Нс - бұлар:

кірістер мен шығыстарды болжамдау

салық базасын құру

салық ставкасын анықтау

салық заңын бекіту

кірістер мен шығыстарды болдырмау

Вопрос № 30. Жұмыскерлер мен қызметкерлердің орташа айлық еңбек ақысы базисті кезеңде 6500 теңге, ал есептіде 6900 теңге. Халық тұтынатын тауардың орташа бағасы 3,5 пайызға көбейді. Нақты еңбек ақы индексін анықтаңыз

1,06

1,09

1,02

1,07

анықтау мүмкін емес