Тестирование

Дисциплина: Қаржылық-банктік статистика

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Зерттеу мақсатын топтау түріне қатысты болады

жай

комбинировандалған

бір және екі

атрибутивті сандық

типологиялық, аналитикалық, құрылымдық

Вопрос № 2. Жыл басында қалада 1012,3 адам тұрды. Жыл бойына 9,6 мың адам өлді. Жыл аяғында 1046,1 мың адам тұрды. Тұрғындардың жылына қанша өлетінін есептеңдер

7,3

9,3

6,8

10,1

9,8

Вопрос № 3. Статистикалық материал жиынтығы мына болжайды

жүйені жиынтыққа бөлу, топқа және топшаларға

өзара байланыс көрсеткіш жүйесін жеке және толық жиынтық үшін

жиынтық бойынша барлық есебі

кесте түрінде материалдар тобының бейнесі

дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 4. Орташа көлемді есептеуді жиілік бұл -

жеке белгі шамасының қайталануы

әр өзіндк құн бірлігінің анықтау шамасының көлемі

бір белгі шамасының қатары

өзіндік құнның жеке бірлігінің сома белгісі

орташа бойынша орналасқан шама

Вопрос № 5. Жыл басында қалада 936,8 адам тұрды. Туу коэффициентін есептеңдер

26,3

20,8

22,8

25,4

19,7

Вопрос № 6. Әлеуметтік және экономикалық жағдайы тұрақсыз елдің ықпалындағы кәсіпорынның бағалы қағаздарға қаражат салу қаупі не деп аталады?

проценттік

валюталық

сперандық

жүйелік

несиелік

Вопрос № 7. Өсудің ортша коэфициентін мынының көмегімен анықтайды -

орташа гормониялық

ортша геометриялық

орташа арифметикалық

орташа шаршы

орташа хронологиялық

Вопрос № 8. жыл басында қалада 938,8 мың адам тұрды. Жыл бойына 11,3 мың адам туды, 7,6 мың адам өлді. Жыл аяғында 929,6 мың адам тұрды. Тұрғындардың жылына қаншаға өсетінін есептеңдер

8,1

3,96

12,1

3,96

4,0

Вопрос № 9. Нақты жұмыс істеген күн санын жұмыс күн санына бөлу арқылы кезеңді анықтайды

кезеңге жұмыскерлердің тізім саны

кезеңде жұмыскерлердің келген саны

кезеңдегі жұмыскерлердің саны

күнге жұмыскерлердің келу саны

күнге жұмыскерлердің тізім саны

Вопрос № 10. Адамның жұмыс істелген нақты күн санын жұмыскерлердің бір жылдық орташа тізім санына бөлу арқылы анықтайды

жұмыс айының орташа нақтылығы

жұмыс жылының орташа нақтылығы

жұмыс айының мүмкіндік коэффициентін пайдалану

жұмыс күнінің толық орташа нақтылығы

жұмыс айының орташа құрылған жалғасы

Вопрос № 11. Кестеге жататындар-

оқитын көлемдер түрлі көрсеткіштермен мінезделеді

көссрсеткіштер, үйренетін көлемдер мінезделеді

кесте атауы

кесте тақырыбы

барлық жолдар

Вопрос № 12. Көрсеткіш көлемінің қатынасы жоспарланған кезең оның алдында жеткен нақты көлеміне бұл -

динамиканың қатысты көлемі

экономикалық эффективтің қатысты көлемі

интенсивтің қатысты көлемі

орындау жоспарының қатысты көлемі

жоспарлық тапсырманың қатысты көлемі

Вопрос № 13. Кәсіпорын шаруашылығының қызметін жалғастыру тәжірибе мақсатында бақылау. Бұл бақылау

жалпылай

таңдамалы

негізгі массивті зерттеу

монгографиялық

анкеталық

Вопрос № 14. жиынтық тобы және топшалар бірлігінің есебі

жиынтық

типологиялық топ

аналитикалық топ

барлық жауап 1 және 3 дан басқасы

2 және 3

Вопрос № 15. . Бағалы қағаздар қолдану типіне қарай қандай түрлерге бөлінеді?

нарықтық және нарықтық емес

инвестициялық және инвестициялық емес

эмиссиялық және эмиссиялық емес

түсімді және түсімсіз

қарыздық және үлестік

Вопрос № 16. Нақты жұмыс істеген күн санын жұмыс күн санына бөлу арқылы кезеңді анықтайды

кезеңге жұмыскерлердің тізім саны

кезеңде жұмыскерлердің келген саны

кезеңдегі жұмыскерлердің саны

күнге жұмыскерлердің келу саны

күнге жұмыскерлердің тізім саны

Вопрос № 17. Номиналдың 100 ақша бірлігіне есептегендегі акцияның нарықтық бағасы не деп аталады?

акция курсы

сатып алу бағасы

биржалық индекс

ұсыныс бағасы

нақты курстық құн

Вопрос № 18. 1995 ж облыс тұрғыны 100мың адамды құрады. Алдағы жылда тұрғын саны +1% өседі деп болжайды. 1997 ж облыстағы адам санын анықтаңыз

202000

102010

103000

100200

анықтау мүмкін емес

Вопрос № 19. Жұмыс уақытының максималды уақыт қорын былай анықтайды:

барлық адам сомасы – есеп кезеңіндегі келген жәе келмеген күндер

күнтізбелік уақыт қоры адамның келген күнімен демалыстарын алып тастағанда

күнтізбелік уақыт қоры адамның келмеген күнімен демалыстарын алып тастағанда

жұмыс істелінген уақыттың нақты қоры

анықтау мүмкін емес

Вопрос № 20. Бағалы қағаздар қызмет ету мерзімі бойынша қандай түрлерге бөлінеді?

негізгі, туынды

бірінші реткі, екінші реткі

мерзімдік, мерзімсіз

атаулы, ұсынылатын, ордерлік

отандық, шетелдік

Вопрос № 21. Экстраполяция бұл әдіс соның көмегімен-

көрсеткіш өлшемін перспетивті анықтауға болады

оның ішінде орналасқан динамикалық қатар денгейін қайта құрады

динамикалық қатар теңдік формасын былай табуға болады

динамикалық қатар даму тенденциясын былай анықтауға болады

динамикалық қатардың бірінші денгейін былай анықтайды

Вопрос № 22. Динамиканың қатысты көлемін тізбекті тәсіл есебенің білдей атты көрсеткіш қойылу нәтижесінде алады

әр келесі кезеңде өткен көрсеткіштермен

әр келесі көрсеткі бастапқы көрсеткішпен

толық және бөлім көрсеткіші

толық көрсеткіш бөлігімен

сол кезеңдегі нақты көрсеткіш деңгейінің жоспарымен

Вопрос № 23. Келген күні адам+адамның келмеген күні=есеп кезеңіндегі күнтізбелік күн саны

жұмыскерлердің күнге келген тізім саны

жұмыскерлердің күнге келген тізім саны

күнге орташа нақты саны

жұмыскерлердің күнге келген орташасаны

жұмыскерлердің кезеңге келген орташа саны

Вопрос № 24. Күріш өнімнің өсу тенденциясын тренд теңдігімен жазуға болады. У=26.34+1.5t, мұндағы t=1.2…n. Осы тенденцияны алып 2000ж күріш өнімін анықтауға болады.

30,04

48,54

44,84

анықтау мүмкін емес

46,69

Вопрос № 25. Статистикалық зерттеуге жүгенсек бір бірліктің негізгі құндылығы былай аталады -

анкеталық

негізгі массивті

монографикалық

таңдамалы

жалпылай

Вопрос № 26. Банктік ссудалар бойынша пайыздық ставкалар деңгейі неге байланысты:

статистикалық есепке

ақша нарығының ауытқуына сәйкес

бағаға

салынатын салық мөлшеріне

тұтынушылық бағаға

Вопрос № 27. Төменде бағалы қағаздардың 2 тобы келтірілген. Олар топтастырудың қандай белгісі бойынша бөлінген? 1 топ – опцион, варрант, қаржылық фьючерс, құқық 2 топ – акция, облигация, ноталар, вексель, депозиттік сертификат

негізгі және туынды

мемлекеттік және мемлекеттік емес

үлестік және қарыздық

атаулы және ұсынылатын

биржалық және биржалық емес

Вопрос № 28. Машина 10 жыл жұмыс істеді. Пайдалану кезінде 3 рет жөндеуден өтті, жөндеуге 1300 теңге жұмсалды. Жыл сайынғы амортизациялық шығын 3600 теңге. Өтімділік құн 1500 теңге. Бастапқы құнын анықтаңыз

23800

24500

280

15000

27000

Вопрос № 29. Мемлекеттік бюджеттің негізгі қызметтерінің саны:

4

5

2

6

1

Вопрос № 30. Қаржылай банктік статистика пәнінің оқытылу мақсаты болып:

ақпаратты статистикалық талдау мен кәсіпорындар, ұйымдарда қаржы ресурстарын статистикалық бақылау

өндіріс процесінде туатын ақшалай – қаржы қатынастарында сан бағалау және теоретикалық бөлімін қалыптастыру

тәжірибе жүзінде көрсеткіштерді қолдану

шаруашылық ұйымдардың қызметтерінің қаржылай нәтижесін салыстыру

кез келген кәсіпорын, ұйым, мекеменің қаржылай нәтижесінің көрсеткішін талдау