Тестирование

Дисциплина: Қаржылық-банктік статистика

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Қозғалмайтын мүлік ресурсына сәйкес бағалы қағаздар:

облигация

варрант

акция

коносамент

фьючерс

Вопрос № 2. Бағалы қағаздардың болу формасы және ұлтқа қатысты болуы қандай сипаттамаға жатады?

уақыттық сипаттама

нарықтық сипаттама

кеңістіктік сипаттама

экономикалық сипаттама

қаржылық сипаттама

Вопрос № 3. Күрделі әлеуметтік-экономикалық көрсеткіш деңгейі нәтижесі уақытында алынған қатысты көлем

құрылымның қатысты көрсеткіші

интенсивті қатысты көрсеткіші

кординацияның қатысты көрсеткіші

индекспен

экономикалық эффективтіліктің қатысты көрсеткіші

Вопрос № 4. Мемлекеттік бюджетті талдаудың статистикалық әдістері болып:

параллельді динамикалық қатарларды құру, индекстік көпфакторлы модельдерді қолдану, КРА

индекстік көпфакторлы модельдерді қолдану

жалпы ұлттық өнім және жалпы ішкі өнім

КРА

параллельді динамикалық қатарларды құру

Вопрос № 5. Динамикалық қатар ондағы деңгей көрінісі анықталған күніне мінездейді

толық

толық емес

интервалды

моментальды

бірлік

Вопрос № 6. Келешекте белгілі уақыт өткеннен кейін мәміле жасалған кезде бекітілген баға бойынша биржалық активті сату-сатып алудың стандарттық биржалық келісімі не деп аталады?

коносамент

форвардтық келісім - шарт

варрант

фьючерстік келісім - шарт

опцион

Вопрос № 7. Нақты жұмыс істеген күн санын жұмыс күн санына бөлу арқылы кезеңді анықтайды

кезеңге жұмыскерлердің тізім саны

кезеңде жұмыскерлердің келген саны

кезеңдегі жұмыскерлердің саны

күнге жұмыскерлердің келу саны

күнге жұмыскерлердің тізім саны

Вопрос № 8. Кәсіпорын шаруашылығының қызметін жалғастыру тәжірибе мақсатында бақылау. Бұл бақылау

жалпылай

таңдамалы

негізгі массивті зерттеу

монгографиялық

анкеталық

Вопрос № 9. Егер кездейсоқ таңдамалы жиынтығы басты жиынтыққа қатысатын болса-

механикалық қайталау

механикалық қайталанбас

кездейсоқ қайталану

кездейсоқ қайталанбас

типтік қайталау

Вопрос № 10. берілген кезеңде жұмысқа қабылданған сан бойынша жұмыскерлердің орташа тізім санын берілген кезеңде анықтайды

ағымдағы кадр коэффициенті

жұмыскерлердің өсу коэффициенті

кезеңдегі нақты жұмыс істейтіндердің орташа саны

күнге жұмыскерлердің келу саны

анықталмайды

Вопрос № 11. Бағалы қағаздардың ақшалай қаражаттарға тез аударылу қабілеті.

стандарттылық

құжаттылық

айналымдылық

өтімділік

сериялылық

Вопрос № 12. Ұйымдастырылған нарыққа тән белгіні көрсетіңіз

нарық жұмысын басқаратын ұйымның болуы

сауданың бекітілген ережесінің болуы

сауданың тұрақты орнының болмауы

уақытқа сұраныс пен ұсыныстың шоғырлануы

мемлекет тарапынан реттеу

Вопрос № 13. Экономикалық активті тұрғындарға қатыспайтындар -

үй шаруасын тегін атқаратын тұлғалар

а сияқты студенттер

б сияқты әскери қызметкерлер

в сияқты өзара бос еместер

дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 14. Қаржылай банктік статистика – пәнін оқу нәтижесіндегі негізгі міндеттер:

каржылай банктік статистиканың есебі, әдістері және пәнді ғылым ретінде

негізгі макроэкономикалық көрсеткіштерімен мемлекеттік бюджеттің көрсеткіштерінің арасындағы байланысын оқу

кәсіпорындардың соңғы қаржы нәтижелер көрсеткіштерін несие қабілеттілікпен және олардың қаржы жағынан талдау

ақша массасының жалпы көлемін анықтау

жоғарыдағы айтылған жауаптардың барлығы дұрыс

Вопрос № 15. Егер таңдамалы жиынтық сәтті орындалса, онда таңдау тәсілі не деп аталады

механикалық

кездейсоқ

типтік

сериялық

комбинировандвлған

Вопрос № 16. Ақша агрегаттары белгіленеді:

М1 ; М2

V

X

VM

P

Вопрос № 17. Барлық салықтық төлемдер келесі топтарға біріктіріледі:

жалпы және жеке өнім

ққс, кеден баж салықтары

өндірістік, жеке табыс салығы, капиталға салынатын салық

ормандық кірістер

капиталға салынатынсалықтар және табыс салығы

Вопрос № 18. Атрибутты байланысты атаныз-

енбек өтілі

жасы

енбек төлемі

жынысы

бойы

Вопрос № 19. Есеп кезеңіндегі өндірістік шығын базаистік салыстыру бойынша өнімнің 12% өзіндік құнның 20% төмендеді. Өнімнің физикалық көлемі қалай өзгереді(%)

+4,00

-8,0

-40,0

-78,0

өзгермейді

Вопрос № 20. Байланыс және факторлық байланыстар басқа нәтижелі байланысқа сәйкес атаңыз -

корреляциялық

функционалдық

қисық сызықты

түзу сызықты

қайтарымды

Вопрос № 21. Қандай бағалы қағаздар эмиссиялық емес бағалы қағаздар деп аталады?

аз ғана сериямен бір – бір данадан шығарылатын бағалы қағаздар

серияның ішіндегілері әртүрлі болып келетін ірі сериялармен шығарылған бағалы қағаздар

серияның ішіндегілері бірдей болып келетін ірі сериялармен шығарылған бағалы қағаздар

тауарлық нарықтардағы ақшалай есеп айырысуларға қызмет ететін бағалы қағаздар

қызмет ету мерзімі ештемемен реттелмеген бағалы қағаздар

Вопрос № 22. . Бағалы қағаздар қолдану типіне қарай қандай түрлерге бөлінеді?

нарықтық және нарықтық емес

инвестициялық және инвестициялық емес

эмиссиялық және эмиссиялық емес

түсімді және түсімсіз

қарыздық және үлестік

Вопрос № 23. Астық өндірісі ауданда келесі берілгендер анықталады(мың т.)

0,5;0,6

2,0;1,67

1,25;1,5

0,8;0,67

2,0;1,50

Вопрос № 24. Өнеркәсіп пен ауылшаруашылығының және кәсіпорындар мен ұйымдар арасында баға қандай қызметтер атқарады?

есептік, ынталандырушы, бөлу

динамикалық, ынталандырушы

ынталандырушы

өлшеу, пайдалылық

есептік, бөлу

Вопрос № 25. Машина 10 жыл жұмыс істеді. Пайдалану кезінде 3 рет жөндеуден өтті, жөндеуге 1300 теңге жұмсалды. Жыл сайынғы амортизациялық шығын 3600 теңге. Өтімділік құн 1500 теңге. Амортизация нормасын анықтаңыз

14,7

20

45

27

33

Вопрос № 26. Координацияның қатысты көлемін көрсетіңіз

аяқ киім фабрикаыс әр 1000 еркек аяқ киіміне 285 бала аяқ киімін жасайды

«Светлый путь» АҚ жерінің 18% бидай ексе, 5% жеміс екті

А шаруашылығында К шаруашылығынан 1,5 есе көп

ІҚМ ішінде сиырдың үлес салмағы 34,5% құрайды

әр 100 сиырға 1 жасқа дейін 20 бұзаудан келеді

Вопрос № 27. Бағалы қағаздар шығару формасы бойынша қандай түрлерге бөлінеді?

эмиссиялық және эмиссиялық емес

инвестициялық және инвестициялық емес

түсімді және түсімсіз

нарықтық және нарықтық емес

қарыздық және үлестік

Вопрос № 28. Төменде бағалы қағаздардың 2 тобы келтірілген. Олар топтастырудың қандай белгісі бойынша бөлінген? 1 топ – опцион, варрант, қаржылық фьючерс, құқық 2 топ – акция, облигация, ноталар, вексель, депозиттік сертификат

негізгі және туынды

мемлекеттік және мемлекеттік емес

үлестік және қарыздық

атаулы және ұсынылатын

биржалық және биржалық емес

Вопрос № 29. Уақытша қор, адамның тең сомасы клген және келмеген күндердің есеп кезеңі былай анықталады:

күнтізбе қорымен

табельдік қормен

максималды мүмкіндік қорымен

нақты жұмыс істеген уақыт қорымен

мұндай уақыт қорын анықтамайды

Вопрос № 30. жыл басында қалада 938,8 мың адам тұрды. Жыл бойына 11,3 мың адам туды, 7,6 мың адам өлді. Жыл аяғында 929,6 мың адам тұрды. Тұрғындардың жылына қаншаға өсетінін есептеңдер

8,1

3,96

12,1

3,96

4,0