Тестирование

Дисциплина: Қаржылық-банктік статистика

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Зауыт бойынша келесі көрсеткіштер шығарылған:

1,3

1,4

2,3

2,4

өзгеріс жоқ

Вопрос № 2. Бағалы қағаздар эмитентіне кімдер жатпайды?

жеке банк

ЖШС

жергілікті әкімшілік органы

Ұлттық банк

ААҚ

Вопрос № 3. Функционалды қатыс кезінде әр факторлық шама белгісіне сәйкес-

нәтижелі шаманың жалғыз белгісі

нәтижелі шаманың көп белгісі

нәтижелі шама бойынша бірлік жиынтығы бөлу

нәтижелі шаманың орташа белгісі

нәтижелі шаманың екі белгісі

Вопрос № 4. Есеп кезеңіндегі өндірістік шығын базаистік салыстыру бойынша өнімнің 12% өзіндік құнның 20% төмендеді. Өнімнің физикалық көлемі қалай өзгереді (%)

+4,00

-8,0

-40,0

-78,0

өзгермейді

Вопрос № 5. Орташа көлемді есептеуді жиілік бұл -

жеке белгі шамасының қайталануы

әр өзіндк құн бірлігінің анықтау шамасының көлемі

бір белгі шамасының қатары

өзіндік құнның жеке бірлігінің сома белгісі

орташа бойынша орналасқан шама

Вопрос № 6. Жыл басында қалада 1012,3 адам тұрды. Жыл бойына 9,6 мың адам өлді. Жыл аяғында 1046,1 мың адам тұрды. Тұрғындардың жылына қанша өлетінін есептеңдер

7,3

9,3

6,8

10,1

9,8

Вопрос № 7. Есепті кезеңдегі тауар айналымы базистікпен салыстырғанда қалай өзгереді, тауар айналамының физикалық көлемі 5% көбейеді, ал баға 5% төмендейді

ұлттық табыс

5%

0.25% төмендейді

өзгермейді

25 көбейеді

Вопрос № 8. Индексті көлем физикалық көлем индексі болып

бір өнімнің бағасы

өткізілген тауар бағасы

бір өнімнің өзіндік құны

бір өнім өндіруге кететін еңбек шығыны

өткізілген өнім құны

Вопрос № 9. 100 комбайыншы тобы келтірілген 2003 жылға 1 комбайн жұмыс істеу бойынша Келтірілген топ болып

құрылымдық

аналитикалық

типологиялық

динамикалық

дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 10. Дискретты қатар(үздіксіз) -

атрибутивты

аналитикалық

құрлымдық

типологиялық

комбинированды және жай

Вопрос № 11. Динамиканың қатысты көлемін тізбекті тәсіл есебенің білдей атты көрсеткіш қойылу нәтижесінде алады

әр келесі кезеңде өткен көрсеткіштермен

әр келесі көрсеткі бастапқы көрсеткішпен

толық және бөлім көрсеткіші

толық көрсеткіш бөлігімен

сол кезеңдегі нақты көрсеткіш деңгейінің жоспарымен

Вопрос № 12. Еңбек өндірісі 5% көбейеді деп жоспарлады, ол 3% нақты көбейді. Еңбек өндірісін өсу бойынша жоспарын орындалуын анықтаңыз

101.9%

167%

60%

98.1%

50%

Вопрос № 13. Статистикалық материал жиынтығы мына болжайды

жүйені жиынтыққа бөлу, топқа және топшаларға

өзара байланыс көрсеткіш жүйесін жеке және толық жиынтық үшін

жиынтық бойынша барлық есебі

кесте түрінде материалдар тобының бейнесі

дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 14. Теңгенің сатып алушылық қабілеті қалай анықталады:

нарықтық өзгерістерге байланысты

есептік қызмет өндірісінің нәтижесі мен шығындарын бағалау арқылы

орташа арифметикалық шамамен

қызметтерге деген бағалар мен тарифтердің кері индексі түрінде анықталады

бағамен

Вопрос № 15. 1998 ж. а/ш техникасының жүргізген екі машина құрылыс зауыты бойынша К бұйымының орташа еңбек сыйымдылығы нәтижесінде, бұйымның орташа еңбек сыйымдылығы қанша пайызға өзгереді, гер әр зауытта еңбек сыйымдылығы өзгерсе?

22,0

-2,0

-20,0

-3,2

өзгермеді

Вопрос № 16. Күріш өнімнің өсу тенденциясын тренд теңдігімен жазуға болады. У=26.34+1.5t, мұндағы t=1.2…n. Осы тенденцияны алып 2000ж күріш өнімін анықтауға болады.

30,04

48,54

44,84

анықтау мүмкін емес

46,69

Вопрос № 17. Машина 10 жыл жұмыс істеді. Пайдалану кезінде 3 рет жөндеуден өтті, жөндеуге 1300 теңге жұмсалды. Жыл сайынғы амортизациялық шығын 3600 теңге. Өтімділік құн 1500 теңге. Бастапқы құнын анықтаңыз

23800

24500

280

15000

27000

Вопрос № 18. Айналыс сипаты бойынша бағалы қағаздар қандай түрлерге бөлінеді?

инвестициялық және инвестициялық емес

қарыздық және үлестік

эмиссиялық және эмиссиялық емес

түсімді және түсімсіз

нарықтық және нарықтық емес

Вопрос № 19. Статистикалық зерттеуге жүгенсек бір бірліктің негізгі құндылығы былай аталады-

анкеталық

негізгі массивті

монографикалық

таңдамалы

жалпылай

Вопрос № 20. берілген кезеңде жұмысқа қабылданған сан бойынша жұмыскерлердің орташа тізім санын берілген кезеңде анықтайды

ағымдағы кадр коэффициенті

жұмыскерлердің өсу коэффициенті

кезеңдегі нақты жұмыс істейтіндердің орташа саны

күнге жұмыскерлердің келу саны

анықталмайды

Вопрос № 21. Астық өндірісі ауданда келесі берілгендер анықталады(мың т.)

0,5;0,6

2,0;1,67

1,25;1,5

0,8;0,67

2,0;1,50

Вопрос № 22. Кестеге жататын обьекті зерттеулер бір және одан да көп белгілер бойынша бөлінеді -

жай

топтық

комбинированды

құрлымды

көпөлшемді

Вопрос № 23. Статистикалық зерттеуге жүгенсек бір бірліктің негізгі құндылығы былай аталады -

анкеталық

негізгі массивті

монографикалық

таңдамалы

жалпылай

Вопрос № 24. Зауыт бойынша келесі көрсеткіштер шығарылған:

1,3

1,4

2,3

2,4

өзгеріс жоқ

Вопрос № 25. Динамиканың қатысты көлемін тізбекті тәсіл есебенің білдей атты көрсеткіш қойылу нәтижесінде алады

әр келесі кезеңде өткен көрсеткіштермен

әр келесі көрсеткі бастапқы көрсеткішпен

толық және бөлім көрсеткіші

толық көрсеткіш бөлігімен

сол кезеңдегі нақты көрсеткіш деңгейінің жоспарымен

Вопрос № 26. Экономикалық активті тұрғындарға қатыспайтындар -

үй шаруасын тегін атқаратын тұлғалар

а сияқты студенттер

б сияқты әскери қызметкерлер

в сияқты өзара бос еместер

дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 27. Қаржылай банктік статистика – пәнін оқу нәтижесіндегі негізгі міндеттер:

каржылай банктік статистиканың есебі, әдістері және пәнді ғылым ретінде

негізгі макроэкономикалық көрсеткіштерімен мемлекеттік бюджеттің көрсеткіштерінің арасындағы байланысын оқу

кәсіпорындардың соңғы қаржы нәтижелер көрсеткіштерін несие қабілеттілікпен және олардың қаржы жағынан талдау

ақша массасының жалпы көлемін анықтау

жоғарыдағы айтылған жауаптардың барлығы дұрыс

Вопрос № 28. Ақша агрегаттары белгіленеді:

М1 ; М2

V

X

VM

P

Вопрос № 29. Қозғалмайтын мүлік ресурсына сәйкес бағалы қағаздар:

облигация

варрант

акция

коносамент

фьючерс

Вопрос № 30. Кірістердің факторлы төсімдерінің жоспарланғаннан ауытқуы қалай анықталады?

екінші фактор бойынша

бірінші фактор бойынша

салық ставкасы мен салық базасының өзгерісімен анықталады

микроэкономикалық көрсеткіш

макроэкономикалық көрсеткіштер бойынша