Тестирование

Дисциплина: Қаржылық-банктік статистика

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Фермадағы қой қырқу нәтижесі бойынща келесі берілгендер бар бір қойдың жүні,кг 3,4,5,6 барлығы жарты бас қой 8,7,2,3,,20. Қырыққан жүннің орташа сызығын анықтау -

0,57

0,8

0,2

1,0

0,9

Вопрос № 2. Динамиканың қатысты көлемін тізбекті тәсіл есебенің білдей атты көрсеткіш қойылу нәтижесінде алады

әр келесі кезеңде өткен көрсеткіштермен

әр келесі көрсеткі бастапқы көрсеткішпен

толық және бөлім көрсеткіші

толық көрсеткіш бөлігімен

сол кезеңдегі нақты көрсеткіш деңгейінің жоспарымен

Вопрос № 3. Негізгі қор қозғалысына не қатыспайды

өсу коэффициенті

мықтылық пайызы

негізгі қорды жаңарту

негізгі қор шығынының коэффициенті

негізгі қор шығару коэффициенті

Вопрос № 4. Уақытша қор, адамның тең сомасы клген және келмеген күндердің есеп кезеңі былай анықталады:

күнтізбе қорымен

табельдік қормен

максималды мүмкіндік қорымен

нақты жұмыс істеген уақыт қорымен

мұндай уақыт қорын анықтамайды

Вопрос № 5. Қаржылай банктік статистика – бұл:

қарыздар құрамына қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді міндеттемелер

есептік қызмет өндірісінің нәтижесі

қаржылай қаржы қатынастарының сан жағынан және ажырамас байланысымен сапа мазмұнымен оқитын ғылым

құнсыздану болмайтын жағдайда, айналымға қосымша ақша шығармастан мемлекеттік бюджет тапшылығын қаржыландыратын пән

Мемлекеттік бюджет тапшылығы

Вопрос № 6. Сатып алу бағасы - бұл:

бағаны ірі кәсіпорындар өндіретін тауарларды көтермелеп сату

өнімнің сәйкес наменклатурасы бойынша жергілікті мемлекеттік басқару және билік органдарымен бекітілген баға

тауарды өткізгені және қызметті көрсеткіні үшін өндіруші алатын баға

қатаң түрде мемлекетпен бекітілген баға және бағаның бұл түрі прейскуранттарда көрсетіледі

ішкі нарықта мемлекет сатып алған тауарларға қолданылатын көтерме баға

Вопрос № 7. Көрсеткіш көлемінің қатынасы жоспарланған кезең оның алдында жеткен нақты көлеміне бұл -

динамиканың қатысты көлемі

экономикалық эффективтің қатысты көлемі

интенсивтің қатысты көлемі

орындау жоспарының қатысты көлемі

жоспарлық тапсырманың қатысты көлемі

Вопрос № 8. Нақты жұмыс істеген күн санын жұмыс күн санына бөлу арқылы кезеңді анықтайды

кезеңге жұмыскерлердің тізім саны

кезеңде жұмыскерлердің келген саны

кезеңдегі жұмыскерлердің саны

күнге жұмыскерлердің келу саны

күнге жұмыскерлердің тізім саны

Вопрос № 9. Қаржылай банктік статистика – пәнін оқу нәтижесіндегі негізгі міндеттер:

каржылай банктік статистиканың есебі, әдістері және пәнді ғылым ретінде

негізгі макроэкономикалық көрсеткіштерімен мемлекеттік бюджеттің көрсеткіштерінің арасындағы байланысын оқу

кәсіпорындардың соңғы қаржы нәтижелер көрсеткіштерін несие қабілеттілікпен және олардың қаржы жағынан талдау

ақша массасының жалпы көлемін анықтау

жоғарыдағы айтылған жауаптардың барлығы дұрыс

Вопрос № 10. Тауар айналымының өлшемі өлшемі және тауар айналымының шығын қатынасы бойынша дүкендердің тобы келтірілген Келтірілген топ болып

құрылымдық

аналитикалық

типологиялық

динамикалық

дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 11. Динамика көрсеткіші өсу типі мінезделеді-

көрсеткіштің есеп деңгейі бойынша қанша бірлікке көбейді немесе кеміді алдыңғы деңгеймен салыстырғанда немесе базиспен салыстырғанда

көрсеткіштің есеп деңгейі бойынша қанша пайызға көбейді немесе кеміді алдыңғы деңгеймен салыстырғанда немесе базиспен салыстырғанда

орындау жоспарның орташа пайызы

абсолюттік белгінің бір пайыздық өсімі

салыстырмалы деңгей базистік немесе алдыңғы деңгейден қаншаға үлкен немесе кіші.

Вопрос № 12. Шаруашылық бойынша келесі көрсеткіштер бар

12,3

41,4

29,1

11,2

15,0

Вопрос № 13. Қаланың колхоз нарығы бойынша келесі көрсеткіштер бар

1,087

0,805

1,1

0,773

1,086

Вопрос № 14. Еңбек сыйымдылығының индексі 0,8 тең. Базиспен салыстырғанда есеп кезеңінде еңбек өндірісі қалай өзгереді?

20% төмендеді

0,8% төмендеді

20% көбейді

25% көбейді

өзгермеді

Вопрос № 15. Неігізгі қорды жаңарту коэффициенті өзімен қатынасты болжайды

негізгі қор шығынын жыл басындағы көлеміне

жыл соңындағы негізгі қор көлемін жыл басындағы көлеміне

жыл бойына түсен негізгі қор түсімі жыл соңындағы бар нәрсеге

жыл басындағы негізгі қор көлнмін жыл соңындағы көлеміне

жыл соңындағы негізгі қор көлемін шығарылған негізгі қор көлеміне

Вопрос № 16. Номиналдың 100 ақша бірлігіне есептегендегі акцияның нарықтық бағасы не деп аталады?

акция курсы

сатып алу бағасы

биржалық индекс

ұсыныс бағасы

нақты курстық құн

Вопрос № 17. Егер дитерминация коэфициенті х пен у арасы 0 ге тен болса,онда

эмпириялықбелгі у ығысстыруы теориялықтан 0 тен

барлық теориялық у белгісі орташа белгімен сәйкес келеді

байланыс функционалды

байланыс жоқ

тығыз байланысты

Вопрос № 18. Динамикалық қатар ондағы деңгей көрінісі анықталған күніне мінездейді

толық

толық емес

интервалды

моментальды

бірлік

Вопрос № 19. Халықаралық стандарттағы салық төлемдерінің жектелуі статистикада неше бағыт бойынша жүргізіледі:

3

1

5

2

4

Вопрос № 20. Ақша агрегаттары белгіленеді:

М1 ; М2

V

X

VM

P

Вопрос № 21. Өсудің ортша коэфициентін мынының көмегімен анықтайды -

орташа гормониялық

ортша геометриялық

орташа арифметикалық

орташа шаршы

орташа хронологиялық

Вопрос № 22. Бағалы қағаздардың азаматтық құқықтық қатынастар ретінде жүру қабілеті.

сериялылық

мемлекеттің реттеуі және мойындауы

азаматтық қорғаныс үшін жеткіліктілік

құжаттылық

стандарттылық

Вопрос № 23. Победа» АҚ тракторист-машинистер құрамының жас бойынша берілгендері Трактористер мен машинистредің орташа жасын анықтаңыз

41,0

33,0

36,05

37,0

35,5

Вопрос № 24. Бес жұмысшының айлық жалақысының келесі көрсеткіші: 4700; 3550; 5860; 7120: 9020. Орташа жалақыны анықтау үшін келесі формуланы қолдану керек

жай арифметикалық

өлшемелі арифметикалық

жай гормониялық

өлшемелі гормониялық

хронологтық

Вопрос № 25. Жыл басында қалада 1012,3 адам тұрды. Жыл бойына 9,6 мың адам өлді. Жыл аяғында 1046,1 мың адам тұрды. Тұрғындардың жылына қанша өлетінін есептеңдер

7,3

9,3

6,8

10,1

9,8

Вопрос № 26. Статистикада көрініс арасында байланыс топ көмегі арқылы шығарылады

типтік

құрылымдық

аналитикалық

атрибутивті

комбинировандалған

Вопрос № 27. Мемлекеттік баға – бұл:

қатаң түрде мемлекетпен бекітілген баға және бағаның бұл түрі прейскуранттарда көрсетіледі

өнімнің сәйкес номенклатурасы бойынша жергілікті мемлекеттік басқару

әлеуметтік бағыттағы тауарлар мен қызметтерге бағаның динамикасына және жалпы деңгейіне нақты әсер ететін ресурстарға кәсіпорындар мен қызметтерге мемлекетпен орнатылады

билік органдарымен бекітілген баға

мемлекеттік басқару тауарлар мен қызметтердің шекті мөлшердегі мемлекеттік бағасы

Вопрос № 28. Статистикада мерзімді ауытқулар былай қолданылады-

түрлі абсолютті әдіс

интерполяция әдісі

кезеңді үлкейту әдісі

балансты әдіс

таңдамалы әдіс

Вопрос № 29. Есеп кезеңіндегі өндірістік шығын базаистік салыстыру бойынша өнімнің 12% өзіндік құнның 20% төмендеді. Өнімнің физикалық көлемі қалай өзгереді(%)

+4,00

-8,0

-40,0

-78,0

өзгермейді

Вопрос № 30. Адам сағатының жұмыс істеген санын адам күніне бөлу арқылы кезеңді анықтайды

жұмыс айының орташа нақтылығы

жұмыс жылының орташа нақтылығы

жұмыс айының мүмкіндік коэффициентін пайдалану

жұмыс күнінің толық орташа нақтылығы

жұмыс айының орташа құрылған жалғасы