Тестирование

Дисциплина: Қаржылық-банктік статистика

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Көрсеткіш көлемінің қатынасы жоспарланған кезең оның алдында жеткен нақты көлеміне бұл -

динамиканың қатысты көлемі

экономикалық эффективтің қатысты көлемі

интенсивтің қатысты көлемі

орындау жоспарының қатысты көлемі

жоспарлық тапсырманың қатысты көлемі

Вопрос № 2. Егер таңдамалы жиынтық сәтті орындалса, онда таңдау тәсілі не деп аталады

механикалық

кездейсоқ

типтік

сериялық

комбинировандвлған

Вопрос № 3. Қаланың жинақ кассасындағы орташа салымды анықтаудағы таңдау саны қандай болатынын ықтималдығы 0,954 қоса таңдау шектігі 5 тенгеден аспауы керек.Салымның болжамды дисперсиясы 2000 тең.

800

320

1600

160

250

Вопрос № 4. Бекітілген мерзім өткенде белгілі табысты төлей отырып немесе төлемей, салынған ақша сомасын қайтаруға берілген бірлік қарыздық міндеттеме:

акция

банктік сертификат

вексель

облигация

коносамент

Вопрос № 5. . Бағалы қағаздар қолдану типіне қарай қандай түрлерге бөлінеді?

нарықтық және нарықтық емес

инвестициялық және инвестициялық емес

эмиссиялық және эмиссиялық емес

түсімді және түсімсіз

қарыздық және үлестік

Вопрос № 6. Кезең бойынша мемлекеттік бюджеттің орындалуы туралы бухгалтерлік есеп бөлінеді:

кварталдық, жылдық

айлық

жылдық

айлық, жылдық

айлық, кварталдық, жылдық

Вопрос № 7. Қаржылай банктік статистика – бұл:

қарыздар құрамына қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді міндеттемелер

есептік қызмет өндірісінің нәтижесі

қаржылай қаржы қатынастарының сан жағынан және ажырамас байланысымен сапа мазмұнымен оқитын ғылым

құнсыздану болмайтын жағдайда, айналымға қосымша ақша шығармастан мемлекеттік бюджет тапшылығын қаржыландыратын пән

мемлекеттік бюджет тапшылығы.

Вопрос № 8. 1998 ж. а/ш техникасының жүргізген екі машина құрылыс зауыты бойынша К бұйымының орташа еңбек сыйымдылығы нәтижесінде, бұйымның орташа еңбек сыйымдылығы қанша пайызға өзгереді, гер әр зауытта еңбек сыйымдылығы өзгерсе?

22,0

-2,0

-20,0

-3,2

өзгермеді

Вопрос № 9. Ауыл шаруашылылық жиынында жалпы құн 900 мың теңге. Жыл басында аяқталмаған өндіріс 140 мың теңге, жыл аяғында 170 мың теңге. Өткізілген өнімнен 500 мың теңге. Тауардың коэффициентін шығарыңыз

66,7

57,7

56,1

64,5

анықтау мүкін емес

Вопрос № 10. К.қаласындағы тұрғын саны келесі берілгендерімен мінезделеді(мың адам):барлығы 23 еркектер 110 әйелдер 125 Қатысты координация көлемі:

1.0,47

0,53

0,88

1,0.

анықтау мүмкін емес

Вопрос № 11. Бағыттардың факторлық өзгеруі және нәтиже белгілері сәйкес келеді-

қайтарымды

тура

қисық сызық

тура сызық

бір бағытты

Вопрос № 12. Қаржылай банктік статистика пәнінің оқытылу мақсаты болып:

ақпаратты статистикалық талдау мен кәсіпорындар, ұйымдарда қаржы ресурстарын статистикалық бақылау

өндіріс процесінде туатын ақшалай – қаржы қатынастарында сан бағалау және теоретикалық бөлімін қалыптастыру

тәжірибе жүзінде көрсеткіштерді қолдану

шаруашылық ұйымдардың қызметтерінің қаржылай нәтижесін салыстыру

кез келген кәсіпорын, ұйым, мекеменің қаржылай нәтижесінің көрсеткішін талдау

Вопрос № 13. берілген кезеңде жұмысқа қабылданған сан бойынша жұмыскерлердің орташа тізім санын берілген кезеңде анықтайды

ағымдағы кадр коэффициенті

жұмыскерлердің өсу коэффициенті

кезеңдегі нақты жұмыс істейтіндердің орташа саны

күнге жұмыскерлердің келу саны

анықталмайды

Вопрос № 14. Жыл басында қалада 1012,3 адам тұрды. Жыл бойына 9,6 мың адам өлді. Жыл аяғында 1046,1 мың адам тұрды. Тұрғындардың жылына қанша өлетінін есептеңдер

7,3

9,3

6,8

10,1

9,8

Вопрос № 15. Айналыс сипаты бойынша бағалы қағаздар қандай түрлерге бөлінеді?

инвестициялық және инвестициялық емес

қарыздық және үлестік

эмиссиялық және эмиссиялық емес

түсімді және түсімсіз

нарықтық және нарықтық емес

Вопрос № 16. Негізгі қор қозғалысына не қатыспайды

өсу коэффициенті

мықтылық пайызы

негізгі қорды жаңарту

негізгі қор шығынының коэффициенті

негізгі қор шығару коэффициенті

Вопрос № 17. Жыл басында қалада 936,8 адам тұрды. Туу коэффициентін есептеңдер

26,3

20,8

22,8

25,4

19,7

Вопрос № 18. Қаланың колхоз нарығы бойынша келесі көрсеткіштер бар

1,087

0,805

1,1

0,773

1,086

Вопрос № 19. Зерттеу мақсатын топтау түріне қатысты болады

жай

комбинировандалған

бір және екі

атрибутивті сандық

типологиялық, аналитикалық, құрылымдық

Вопрос № 20. Көрсеткіштік бір атаулы көлем сәйкестігіне алынған -

пайызды болжайды немесе коэфициент

натуралды бірліікте өлшенеді

ақша бірілімен өлшенеді

шартты натуралды бірлікпен өлшенеді

енбек бірлігімен өлшенеді

Вопрос № 21. Сатып алу бағасы - бұл:

бағаны ірі кәсіпорындар өндіретін тауарларды көтермелеп сату

өнімнің сәйкес наменклатурасы бойынша жергілікті мемлекеттік басқару және билік органдарымен бекітілген баға

тауарды өткізгені және қызметті көрсеткіні үшін өндіруші алатын баға

қатаң түрде мемлекетпен бекітілген баға және бағаның бұл түрі прейскуранттарда көрсетіледі

ішкі нарықта мемлекет сатып алған тауарларға қолданылатын көтерме баға

Вопрос № 22. Тауар айналымының өлшемі өлшемі және тауар айналымының шығын қатынасы бойынша дүкендердің тобы келтірілген Келтірілген топ болып

құрылымдық

аналитикалық

типологиялық

динамикалық

дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 23. Еңбек сыйымдылығының индексі 0,8 тең. Базиспен салыстырғанда есеп кезеңінде еңбек өндірісі қалай өзгереді?

20% төмендеді

0,8% төмендеді

20% көбейді

25% көбейді

өзгермеді

Вопрос № 24. Көрсеткіштер,өлшемдер белгілейтін,көлемдер, қоғамдық деңгей және орыны мен уақыт процесі болып табылады -

ЖШС бөлу

ІҚ М саны бойынша шаруашылық қожалығын бөлу

аудан көлемі бойынша шаруашылық қожалығын бөлу

қала отбасыларын жұмыскерлер саны бойынша бөлу

қала наубайханаларын жұмыскерлер саны бойынша бөлу

Вопрос № 25. Байланыс және факторлық байланыстар басқа нәтижелі байланысқа сәйкес атаңыз -

корреляциялық

функционалдық

қисық сызықты

түзу сызықты

қайтарымды

Вопрос № 26. Қарыздар құрамына қандай міндеттемелер кіреді:

ұзақ мерзімді және орта мерзімді

орта мерзімді

қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді

қысқа мерзімді

ұзақ мерзімді

Вопрос № 27. шаруашылық бойынша 1997-1998 ж.ж. өсімдік өнімінің өзіндік құн индексі 1,2 құрады. өндіріс шығыны қалай өзгерді. Шаруашылық шығындалды ма, әлде үнемделді ме?

өзгермеді

20% шығыны өсті

20% үнемдеді

120% шығыны өсті

120% үнемдеді

Вопрос № 28. Ақша айналымы қандай түрде жүзеге асырылады:

қолма-қол және қолма-қолсыз ақша түрінде

тікелей

жанама

қолма-қол

бағалы қағаздар түрінде

Вопрос № 29. Нарықта сатылу – сатылып алыну, дербес төлем құралы ретінде көрінетін бағалы қағаздардың қасиеті не деп аталады?

стандарттылық

айналымдылық

құжаттылық

өтімділік

нарықтық

Вопрос № 30. астық өнімі бойынша 2002-2003 жылға ауылшаруашылығының тобы қаіп келтірілген Келтірілген топ болып

құрылымдық

аналитикалық

типологиялық

динамикалық

дұрыс жауап жоқ