Тестирование

Дисциплина: Қаржылық-банктік статистика

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. «Победа» АҚ тракторист-машинистер құрамының жас бойынша берілгендері Трактористер мен машинистредің орташа жасын анықтаңыз

41,0

33,0

36,05

37,0

35,5

Вопрос № 2. Бес жұмысшының айлық жалақысының келесі көрсеткіші: 4700; 3550; 5860; 7120: 9020. Орташа жалақыны анықтау үшін келесі формуланы қолдану керек

жай арифметикалық

өлшемелі арифметикалық

жай гормониялық

өлшемелі гормониялық

хронологтық

Вопрос № 3. Жыл басында қалада 936,8 адам тұрды. Туу коэффициентін есептеңдер

26,3

20,8

22,8

25,4

19,7

Вопрос № 4. жиынтық тобы және топшалар бірлігінің есебі

жиынтық

типологиялық топ

аналитикалық топ

барлық жауап 1 және 3 дан басқасы

2 және 3

Вопрос № 5. Индексті көлем физикалық көлем индексі болып

бір өнімнің бағасы

өткізілген тауар бағасы

бір өнімнің өзіндік құны

бір өнім өндіруге кететін еңбек шығыны

өткізілген өнім құны

Вопрос № 6. Статистикалық материал жиынтығы мына болжайды

жүйені жиынтыққа бөлу, топқа және топшаларға

өзара байланыс көрсеткіш жүйесін жеке және толық жиынтық үшін

жиынтық бойынша барлық есебі

кесте түрінде материалдар тобының бейнесі

дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 7. Тек банктер шығаратын бағалы қағаздарды көрсетіңіздер

вексель

акция

облигация

валюталық фьючерс

варрант

Вопрос № 8. 1990-1998 ж.ж.шаруашылықтағы картоп өнімініің өзгеруінің динамика қатарын у=90,4+12t аналитикалық тендігі арқылы көрсетуге болады.Бұл картоп өнімінің жыл сайынғы көбеюі орташа есеппен -

12 %

12ц

90,4

112 %

өзгермейді

Вопрос № 9. Теңгенің сатып алушылық қабілеті қалай анықталады:

нарықтық өзгерістерге байланысты

есептік қызмет өндірісінің нәтижесі мен шығындарын бағалау арқылы

орташа арифметикалық шамамен

қызметтерге деген бағалар мен тарифтердің кері индексі түрінде анықталады

бағамен

Вопрос № 10. Әлеуметтік және экономикалық жағдайы тұрақсыз елдің ықпалындағы кәсіпорынның бағалы қағаздарға қаражат салу қаупі не деп аталады?

проценттік

валюталық

сперандық

жүйелік

несиелік

Вопрос № 11. Қаржылай банктік статистика пәнінің оқытылу мақсаты болып:

ақпаратты статистикалық талдау мен кәсіпорындар, ұйымдарда қаржы ресурстарын статистикалық бақылау

өндіріс процесінде туатын ақшалай – қаржы қатынастарында сан бағалау және теоретикалық бөлімін қалыптастыру

тәжірибе жүзінде көрсеткіштерді қолдану

шаруашылық ұйымдардың қызметтерінің қаржылай нәтижесін салыстыру

кез келген кәсіпорын, ұйым, мекеменің қаржылай нәтижесінің көрсеткішін талдау

Вопрос № 12. Атрибутты байланысты атаныз-

енбек өтілі

жасы

енбек төлемі

жынысы

бойы

Вопрос № 13. Күріш өнімнің өсу тенденциясын тренд теңдігімен жазуға болады. У=26.34+1.5t, мұндағы t=1.2…n. Осы тенденцияны алып 2000ж күріш өнімін анықтауға болады.

30,04

48,54

44,84

анықтау мүмкін емес

46,69

Вопрос № 14. Неігізгі қорды жаңарту коэффициенті өзімен қатынасты болжайды

негізгі қор шығынын жыл басындағы көлеміне

жыл соңындағы негізгі қор көлемін жыл басындағы көлеміне

жыл бойына түсен негізгі қор түсімі жыл соңындағы бар нәрсеге

жыл басындағы негізгі қор көлнмін жыл соңындағы көлеміне

жыл соңындағы негізгі қор көлемін шығарылған негізгі қор көлеміне

Вопрос № 15. Бекітілген мерзім өткенде белгілі табысты төлей отырып немесе төлемей, салынған ақша сомасын қайтаруға берілген бірлік қарыздық міндеттеме:

акция

банктік сертификат

вексель

облигация

коносамент

Вопрос № 16. 1998 ж. а/ш техникасының жүргізген екі машина құрылыс зауыты бойынша К бұйымының орташа еңбек сыйымдылығы нәтижесінде, бұйымның орташа еңбек сыйымдылығы қанша пайызға өзгереді, гер әр зауытта еңбек сыйымдылығы өзгерсе?

22,0

-2,0

-20,0

-3,2

өзгермеді

Вопрос № 17. Жүкті тасымалдауға берілген, оны жөнелту, тасымалдау және алу құқығын растайтын стандартты халықаралық формадағы құжат

вексель

банктік сертификат

коносамент

облигация

акция

Вопрос № 18. Мемлекеттік баға – бұл:

қатаң түрде мемлекетпен бекітілген баға және бағаның бұл түрі прейскуранттарда көрсетіледі

өнімнің сәйкес номенклатурасы бойынша жергілікті мемлекеттік басқару

әлеуметтік бағыттағы тауарлар мен қызметтерге бағаның динамикасына және жалпы деңгейіне нақты әсер ететін ресурстарға кәсіпорындар мен қызметтерге мемлекетпен орнатылады

билік органдарымен бекітілген баға

мемлекеттік басқару тауарлар мен қызметтердің шекті мөлшердегі мемлекеттік бағасы

Вопрос № 19. Қандай бағалы қағаздар эмиссиялық емес бағалы қағаздар деп аталады?

аз ғана сериямен бір – бір данадан шығарылатын бағалы қағаздар

серияның ішіндегілері әртүрлі болып келетін ірі сериялармен шығарылған бағалы қағаздар

серияның ішіндегілері бірдей болып келетін ірі сериялармен шығарылған бағалы қағаздар

тауарлық нарықтардағы ақшалай есеп айырысуларға қызмет ететін бағалы қағаздар

қызмет ету мерзімі ештемемен реттелмеген бағалы қағаздар

Вопрос № 20. жиынтық тобы және топшалар бірлігінің есебі

жиынтық

типологиялық топ

аналитикалық топ

барлық жауап 1 және 3 дан басқасы

2 және 3

Вопрос № 21. Қаланың колхоз нарығы бойынша келесі көрсеткіштер бар: Тауар атауы .Сатылған тауар саны: Баға 1 кг тенге Базистік кезен .Есепті кезең:Базистік кезең.Есепті кезең. Картоп 100 120 20 18 Сут 8 10 20 35 Бағаның жалпы индексін анықтау

0,94

0693

0,86

1,25

095

Вопрос № 22. Мемлекеттік бюджетті талдаудың статистикалық әдістері болып:

параллельді динамикалық қатарларды құру, индекстік көпфакторлы модельдерді қолдану, КРА

индекстік көпфакторлы модельдерді қолдану

жалпы ұлттық өнім және жалпы ішкі өнім

КРА

параллельді динамикалық қатарларды құру

Вопрос № 23. Байланыс және факторлық байланыстар басқа нәтижелі байланысқа сәйкес атаңыз -

корреляциялық

функционалдық

қисық сызықты

түзу сызықты

қайтарымды

Вопрос № 24. Мемлекеттік бағалар келесідей бөлінеді:

реттелген, шекті

бекітілген, реттелген, шекті

шекті

есептік, бөлу

есептік, бөлу, ынталандырушы

Вопрос № 25. Адамның жұмыс істелген нақты күн санын жұмыскерлердің бір жылдық орташа тізім санына бөлу арқылы анықтайды

жұмыс айының орташа нақтылығы

жұмыс жылының орташа нақтылығы

жұмыс айының мүмкіндік коэффициентін пайдалану

жұмыс күнінің толық орташа нақтылығы

жұмыс айының орташа құрылған жалғасы

Вопрос № 26. Тауар айналымының өлшемі өлшемі және тауар айналымының шығын қатынасы бойынша дүкендердің тобы келтірілген Келтірілген топ болып

құрылымдық

аналитикалық

типологиялық

динамикалық

дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 27. Астық өндірісі ауданда келесі берілгендер анықталады(мың т.)

0,5;0,6

2,0;1,67

1,25;1,5

0,8;0,67

2,0;1,50

Вопрос № 28. Еңбек өндірісі 5% көбейеді деп жоспарлады, ол 3% нақты көбейді. Еңбек өндірісін өсу бойынша жоспарын орындалуын анықтаңыз

101.9%

167%

60%

98.1%

50%

Вопрос № 29. Бағалы қағаздардың ақшалай қаражаттарға тез аударылу қабілеті.

стандарттылық

құжаттылық

айналымдылық

өтімділік

сериялылық

Вопрос № 30. Зауыт бойынша келесі көрсеткіштер шығарылған:

1,3

1,4

2,3

2,4

өзгеріс жоқ