Тестирование

Дисциплина: Қаржылық-банктік статистика

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Баға - бұл:

қатаң түрде мемлекетпен бекітілген баға

тауар құнын нақты бір валютаның ақша бірлігімен көрсету

өнімнің сәйкес номенклатурасы бойынша жергілікті мемлекеттік басқару органдарымен бекітілген баға

ірі кәсіпорындар өндіретін тауар түрі

тауардың бір түрі

Вопрос № 2. Тапшылықтың салыстырмалы деңгейі неше әдіспен анықталады

5

3

2

1

4

Вопрос № 3. Күрделі әлеуметтік-экономикалық көрсеткіш деңгейі нәтижесі уақытында алынған қатысты көлем

құрылымның қатысты көрсеткіші

интенсивті қатысты көрсеткіші

кординацияның қатысты көрсеткіші

индекспен

экономикалық эффективтіліктің қатысты көрсеткіші

Вопрос № 4. Өсудің ортша коэфициентін мынының көмегімен анықтайды -

орташа гормониялық

ортша геометриялық

орташа арифметикалық

орташа шаршы

орташа хронологиялық

Вопрос № 5. Егер таңдамалы жиынтық сәтті орындалса, онда таңдау тәсілі не деп аталады

механикалық

кездейсоқ

типтік

сериялық

комбинировандвлған

Вопрос № 6. Көтерме баға – бұл:

тауарды өткізгені және қызметті көрсеткіні үшін өндіруші алатын баға

ішкі нарықта мемлекет сатып алған тауарларға қолданылатын көтерме баға

өнімнің сәйкес наменклатурасы бойынша жергілікті мемлекеттік басқару және билік органдарымен бекітілген баға

бағаны ірі кәсіпорындар өндіретін тауарларды көтермелеп сату

қатаң түрде мемлекетпен бекітілген баға және бағаның бұл түрі прейскуранттарда көрсетіледі

Вопрос № 7. Жұмыскерлер мен қызметкерлердің орташа айлық еңбек ақысы базисті кезеңде 6500 теңге, ал есептіде 6900 теңге. Халық тұтынатын тауардың орташа бағасы 3,5 пайызға көбейді. Нақты еңбек ақы индексін анықтаңыз

1,06

1,09

1,02

1,07

анықтау мүмкін емес

Вопрос № 8. Индекс ,өзіндік құн бірлігі қандай да өзгеріс шамасын мінездейді -

еркін

жеке

жалпы

топтық

мұндай индекстер болмайды

Вопрос № 9. Жұмыскерлер мен қызметкерлердің орташа айлық еңбек ақысы базисті кезеңде 6500 теңге, ал есептіде 6900 теңге. Халық тұтынатын тауардың орташа бағасы 3,5 пайызға көбейді. Нақты еңбек ақы индексін анықтаңыз

1,06

1,09

1,02

1,07

анықтау мүмкін емес

Вопрос № 10. . Бағалы қағаздар қолдану типіне қарай қандай түрлерге бөлінеді?

нарықтық және нарықтық емес

инвестициялық және инвестициялық емес

эмиссиялық және эмиссиялық емес

түсімді және түсімсіз

қарыздық және үлестік

Вопрос № 11. Әлеуметтік және экономикалық жағдайы тұрақсыз елдің ықпалындағы кәсіпорынның бағалы қағаздарға қаражат салу қаупі не деп аталады?

проценттік

валюталық

сперандық

жүйелік

несиелік

Вопрос № 12. Кестеге жататындар-

оқитын көлемдер түрлі көрсеткіштермен мінезделеді

көссрсеткіштер, үйренетін көлемдер мінезделеді

кесте атауы

кесте тақырыбы

барлық жолдар

Вопрос № 13. Өзіндік құн нүктесі,сызық және фигура,статистикалық берілгендер көмегімен бейнеленеді бұл -

график жазығы

ориентирлық аудан

график экспликация

графикалық бейне

ориентарлық масштабтар

Вопрос № 14. Номиналдың 100 ақша бірлігіне есептегендегі акцияның нарықтық бағасы не деп аталады?

акция курсы

сатып алу бағасы

биржалық индекс

ұсыныс бағасы

нақты курстық құн

Вопрос № 15. Тауар айналымының өлшемі өлшемі және тауар айналымының шығын қатынасы бойынша дүкендердің тобы келтірілген Келтірілген топ болып

құрылымдық

аналитикалық

типологиялық

динамикалық

дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 16. Кәсіпорын шаруашылығының қызметін жалғастыру тәжірибе мақсатында бақылау. Бұл бақылау

жалпылай

таңдамалы

негізгі массивті зерттеу

монгографиялық

анкеталық

Вопрос № 17. Статистикалық талдау әдісін белгілер арасындағы өзара байланыысты үйренуде қолданылады-

корреляциялық-регрессиондық

индексті

графиктік

аналитикалық топтау әдісі

дұрыс әдіс жоқ

Вопрос № 18. астық өнімі бойынша 2002-2003 жылға ауылшаруашылығының тобы қаіп келтірілген Келтірілген топ болып

құрылымдық

аналитикалық

типологиялық

динамикалық

дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 19. Бағыттардың факторлық өзгеруі және нәтиже белгілері сәйкес келеді-

қайтарымды

тура

қисық сызық

тура сызық

бір бағытты

Вопрос № 20. Бағалы қағаздар иелену тәртібі бойынша қандай түрлерге бөлінеді?

отандық, шетелдік

бірінші реткі, екінші реткі

негізгі, туынды

атаулы, ұсынылатын, ордерлік

мерзімдік, мерзімсіз

Вопрос № 21. Адам сағатының жұмыс істеген санын адам күніне бөлу арқылы кезеңді анықтайды

жұмыс айының орташа нақтылығы

жұмыс жылының орташа нақтылығы

жұмыс айының мүмкіндік коэффициентін пайдалану

жұмыс күнінің толық орташа нақтылығы

жұмыс айының орташа құрылған жалғасы

Вопрос № 22. 1998 ж. а/ш техникасының жүргізген екі машина құрылыс зауыты бойынша К бұйымының орташа еңбек сыйымдылығы нәтижесінде, бұйымның орташа еңбек сыйымдылығы қанша пайызға өзгереді, гер әр зауытта еңбек сыйымдылығы өзгерсе?

22,0

-2,0

-20,0

-3,2

өзгермеді

Вопрос № 23. Статистикалық материал жиынтығы мына болжайды

жүйені жиынтыққа бөлу, топқа және топшаларға

өзара байланыс көрсеткіш жүйесін жеке және толық жиынтық үшін

жиынтық бойынша барлық есебі

кесте түрінде материалдар тобының бейнесі

дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 24. Дүкен тауарын өткізу бойынша келесі көрсеткіштер берілген Сүт және шошқа етін өткізу бойынша тауар айналым индексін анықтаңыз

1,1 ден 0,92

1,2 және 0,8

2,020 және 1,02

1,0 және 0,78

анықтау мүмкін емес

Вопрос № 25. Көрсеткіш көлемінің қатынасы жоспарланған кезең оның алдында жеткен нақты көлеміне бұл -

динамиканың қатысты көлемі

экономикалық эффективтің қатысты көлемі

интенсивтің қатысты көлемі

орындау жоспарының қатысты көлемі

жоспарлық тапсырманың қатысты көлемі

Вопрос № 26. Кірістердің факторлы төсімдерінің жоспарланғаннан ауытқуы қалай анықталады?

екінші фактор бойынша

бірінші фактор бойынша

салық ставкасы мен салық базасының өзгерісімен анықталады

микроэкономикалық көрсеткіш

макроэкономикалық көрсеткіштер бойынша

Вопрос № 27. 1995 ж облыс тұрғыны 100мың адамды құрады. Алдағы жылда тұрғын саны +1% өседі деп болжайды. 1997 ж облыстағы адам санын анықтаңыз

202000

102010

103000

100200

анықтау мүмкін емес

Вопрос № 28. Машина 10 жыл жұмыс істеді. Пайдалану кезінде 3 рет жөндеуден өтті, жөндеуге 1300 теңге жұмсалды. Жыл сайынғы амортизациялық шығын 3600 теңге. Өтімділік құн 1500 теңге. Амортизация нормасын анықтаңыз

14,7

20

45

27

33

Вопрос № 29. жыл басында қалада 938,8 мың адам тұрды. Жыл бойына 11,3 мың адам туды, 7,6 мың адам өлді. Жыл аяғында 929,6 мың адам тұрды. Тұрғындардың жылына қаншаға өсетінін есептеңдер

8,1

3,96

12,1

3,96

4,0

Вопрос № 30. берілген кезеңде жұмысқа қабылданған сан бойынша жұмыскерлердің орташа тізім санын берілген кезеңде анықтайды

ағымдағы кадр коэффициенті

жұмыскерлердің өсу коэффициенті

кезеңдегі нақты жұмыс істейтіндердің орташа саны

күнге жұмыскерлердің келу саны

анықталмайды