Тестирование

Дисциплина: Қаржылық-банктік статистика

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Есеп кезеңіндегі өндірістік шығын базаистік салыстыру бойынша өнімнің 12% өзіндік құнның 20% төмендеді. Өнімнің физикалық көлемі қалай өзгереді (%)

+4,00

-8,0

-40,0

-78,0

өзгермейді

Вопрос № 2. Тек банктер шығаратын бағалы қағаздарды көрсетіңіздер

вексель

акция

облигация

валюталық фьючерс

варрант

Вопрос № 3. Дискретты қатар(үздіксіз) -

атрибутивты

аналитикалық

құрлымдық

типологиялық

комбинированды және жай

Вопрос № 4. 1995 ж облыс тұрғыны 100мың адамды құрады. Алдағы жылда тұрғын саны +1% өседі деп болжайды. 1997 ж облыстағы адам санын анықтаңыз

202000

102010

103000

100200

анықтау мүмкін емес

Вопрос № 5. 1998 ж. а/ш техникасының жүргізген екі машина құрылыс зауыты бойынша К бұйымының орташа еңбек сыйымдылығы нәтижесінде, бұйымның орташа еңбек сыйымдылығы қанша пайызға өзгереді, гер әр зауытта еңбек сыйымдылығы өзгерсе?

22,0

-2,0

-20,0

-3,2

өзгермеді

Вопрос № 6. Жұмыскерлер мен қызметкерлердің орташа айлық еңбек ақысы базисті кезеңде 6500 теңге, ал есептіде 6900 теңге. Халық тұтынатын тауардың орташа бағасы 3,5 пайызға көбейді. Нақты еңбек ақы индексін анықтаңыз

1,06

1,09

1,02

1,07

анықтау мүмкін емес

Вопрос № 7. Негізгі қор қозғалысына не қатыспайды

өсу коэффициенті

мықтылық пайызы

негізгі қорды жаңарту

негізгі қор шығынының коэффициенті

негізгі қор шығару коэффициенті

Вопрос № 8. Нақты жұмыс істеген күн санын жұмыс күн санына бөлу арқылы кезеңді анықтайды

кезеңге жұмыскерлердің тізім саны

кезеңде жұмыскерлердің келген саны

кезеңдегі жұмыскерлердің саны

күнге жұмыскерлердің келу саны

күнге жұмыскерлердің тізім саны

Вопрос № 9. Айналыс сипаты бойынша бағалы қағаздар қандай түрлерге бөлінеді?

инвестициялық және инвестициялық емес

қарыздық және үлестік

эмиссиялық және эмиссиялық емес

түсімді және түсімсіз

нарықтық және нарықтық емес

Вопрос № 10. Динамиканың қатысты көлемін тізбекті тәсіл есебенің білдей атты көрсеткіш қойылу нәтижесінде алады

әр келесі кезеңде өткен көрсеткіштермен

әр келесі көрсеткі бастапқы көрсеткішпен

толық және бөлім көрсеткіші

толық көрсеткіш бөлігімен

сол кезеңдегі нақты көрсеткіш деңгейінің жоспарымен

Вопрос № 11. Есепті кезеңдегі тауар айналымы базистікпен салыстырғанда қалай өзгереді, тауар айналамының физикалық көлемі 5% көбейеді, ал баға 5% төмендейді

ұлттық табыс

5%

0.25% төмендейді

өзгермейді

25 көбейеді

Вопрос № 12. Орташа көлемді есептеуді жиілік бұл -

жеке белгі шамасының қайталануы

әр өзіндк құн бірлігінің анықтау шамасының көлемі

бір белгі шамасының қатары

өзіндік құнның жеке бірлігінің сома белгісі

орташа бойынша орналасқан шама

Вопрос № 13. Жыл басында қалада 1012,3 адам тұрды. Жыл бойына 9,6 мың адам өлді. Жыл аяғында 1046,1 мың адам тұрды. Тұрғындардың жылына қанша өлетінін есептеңдер

7,3

9,3

6,8

10,1

9,8

Вопрос № 14. Индексті көлем физикалық көлем индексі болып

бір өнімнің бағасы

өткізілген тауар бағасы

бір өнімнің өзіндік құны

бір өнім өндіруге кететін еңбек шығыны

өткізілген өнім құны

Вопрос № 15. Фермадағы қой қырқу нәтижесі бойынша келесі берілгендер бар -

бір күн ішінде дайындалған жалпы зат саны

жұмыскерлер саны

жұмыскерлердің бір күн ішінде дайындаған орташа зат саны

барлық затты дайындау үшін кетккккен шығын

барлық зат көрсеткішінің шығыны

Вопрос № 16. Нарықта сатылу – сатылып алыну, дербес төлем құралы ретінде көрінетін бағалы қағаздардың қасиеті не деп аталады?

стандарттылық

айналымдылық

құжаттылық

өтімділік

нарықтық

Вопрос № 17. Неігізгі қорды жаңарту коэффициенті өзімен қатынасты болжайды

негізгі қор шығынын жыл басындағы көлеміне

жыл соңындағы негізгі қор көлемін жыл басындағы көлеміне

жыл бойына түсен негізгі қор түсімі жыл соңындағы бар нәрсеге

жыл басындағы негізгі қор көлнмін жыл соңындағы көлеміне

жыл соңындағы негізгі қор көлемін шығарылған негізгі қор көлеміне

Вопрос № 18. Халықаралық стандарттағы салық төлемдерінің жектелуі статистикада неше бағыт бойынша жүргізіледі:

3

1

5

2

4

Вопрос № 19. Келген күні адам+адамның келмеген күні=есеп кезеңіндегі күнтізбелік күн саны

жұмыскерлердің күнге келген тізім саны

жұмыскерлердің күнге келген тізім саны

күнге орташа нақты саны

жұмыскерлердің күнге келген орташасаны

жұмыскерлердің кезеңге келген орташа саны

Вопрос № 20. Келген күні адам+адамның келмеген күні=есеп кезеңіндегі күнтізбелік күн саны

жұмыскерлердің күнге келген тізім саны

жұмыскерлердің күнге келген тізім саны

күнге орташа нақты саны

жұмыскерлердің күнге келген орташасаны

жұмыскерлердің кезеңге келген орташа саны

Вопрос № 21. Бағалы қағаз нарығының толығымен құлдырау қаупі не деп аталады

жүйелі

жүйелі

валюталық

сперандық

өтімділік қаупі

Вопрос № 22. Индекс ,өзіндік құн бірлігі қандай да өзгеріс шамасын мінездейді -

еркін

жеке

жалпы

топтық

мұндай индекстер болмайды

Вопрос № 23. Мемлекеттік бюджет статистикасының маңызды мәселесі болып:

салық базасын құру

кірістер мен шығыстарды болжамдау

салық ставкасын анықтау

салық заңын бекіту

кірістер мен шығыстарды болдырмау

Вопрос № 24. Адамның жұмыс істелген нақты күн санын жұмыскерлердің бір жылдық орташа тізім санына бөлу арқылы анықтайды

жұмыс айының орташа нақтылығы

жұмыс жылының орташа нақтылығы

жұмыс айының мүмкіндік коэффициентін пайдалану

жұмыс күнінің толық орташа нақтылығы

жұмыс айының орташа құрылған жалғасы

Вопрос № 25. Егер таңдамалы жиынтық сәтті орындалса, онда таңдау тәсілі не деп аталады

механикалық

кездейсоқ

типтік

сериялық

комбинировандвлған

Вопрос № 26. Координацияның қатысты көлемін көрсетіңіз

аяқ киім фабрикаыс әр 1000 еркек аяқ киіміне 285 бала аяқ киімін жасайды

«Светлый путь» АҚ жерінің 18% бидай ексе, 5% жеміс екті

А шаруашылығында К шаруашылығынан 1,5 есе көп

ІҚМ ішінде сиырдың үлес салмағы 34,5% құрайды

әр 100 сиырға 1 жасқа дейін 20 бұзаудан келеді

Вопрос № 27. Жұмыскерлердің барлық күн саны тізімінің сомасын күнтізбелік кезең күніне бөлу арқылы табады

жұмыскерлердің орташа тізім саны

жұмыскерлердің орташа келген саны

нақты жұмыс істейтіндердің орташа саны

жұмыскерлердің күнге келген саны

жұмыскерлердің күнге келген тізім саны

Вопрос № 28. Бағалы қағаздардың азаматтық құқықтық қатынастар ретінде жүру қабілеті.

сериялылық

мемлекеттің реттеуі және мойындауы

азаматтық қорғаныс үшін жеткіліктілік

құжаттылық

стандарттылық

Вопрос № 29. Өсудің ортша коэфициентін мынының көмегімен анықтайды -

орташа гормониялық

ортша геометриялық

орташа арифметикалық

орташа шаршы

орташа хронологиялық

Вопрос № 30. Қаржылай банктік статистика пәнінің оқытылу мақсаты болып:

ақпаратты статистикалық талдау мен кәсіпорындар, ұйымдарда қаржы ресурстарын статистикалық бақылау

өндіріс процесінде туатын ақшалай – қаржы қатынастарында сан бағалау және теоретикалық бөлімін қалыптастыру

тәжірибе жүзінде көрсеткіштерді қолдану

шаруашылық ұйымдардың қызметтерінің қаржылай нәтижесін салыстыру

кез келген кәсіпорын, ұйым, мекеменің қаржылай нәтижесінің көрсеткішін талдау