Тестирование

Дисциплина: Кәсіпорын экономикасы

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Статьялардың қандай тізімі айналымдық қаражаттарды сипаттайды?

құрылыстар, аяқталмаған өндіріс, келешек кезең шығындары, дайын өнім;

өндірістік қорлар, аяқталмаған өндіріс, келешек кезең шығындары, қоймадағы және жолдағы дайын өнім, есепшоттағы ақша қаражаттары;

қоймадағы дайын өнім, ғимарат, кассадағы, есепшоттағы ақша – қаражаттары;

өндірістік қорлар, станоктар, дайын өнім, кәсіпорынның қаржылық ресурстары;

өндірістік қорлар, өткізу құрылғысы, ақша қорлары, өнім қорлары.

Вопрос № 2. Ресурстардың белгілі үйлесімділігін пайдалану қабілетімен шешім қабылдау, жаңалықты енгізу және тәуекелге бару адамның тауар өндірісіне деген қандай қабілеті?

кәсіпкерлік қабілет

жер

капитал

еңбек

айналым капмталы

Вопрос № 3. Валюталық курсты реттеу, сыртқы сауда тарифтері, квоталар белгілеу, лицензиялау - бұл:

ЭМР-дің мақсаты

әлеуметтік саясаты

ақша-несие саясаты

сыртқы экономикалық саясаты

ішкі экономикалық саясаты

Вопрос № 4. Нарықтық жағдайда ішкі фактор мыналарды қарастырады:

Мемлекттің қорғаныс қызметін қамтамасз етуі

Өндірісті және еңбекті басқару

Жұмысбастық проблемасын шешу

Көптеген әлеуметтік проблеманы шешу

Жалпы өнімнің және табыстын ұлғайуы

Вопрос № 5. Қандай еңбекақы нысаны қызметтің көлемдік, сандық көрсеткіштерін жақсартуды ынталандырады?

мерзімдік нысаны

күрделі нысаны

жай нысаны

қарапайым нысаны

кесімді нысаны

Вопрос № 6. Өндірісті күшейту мен тиімділігін арттырудың қандай тәртібі маңызды факторларының бірі болып саналады?

Шығын қылу

Үнемдеу

Салықты төлемеуге

Салықты төлемеуге, үнемдеу

Дұрыс жауабы жоқ

Вопрос № 7. Қандай инвестиция түрі тұрақты аралық уақыт арқылы салымшыға елеулі табыс әкелетін, сақтандыру және зейнетақы қорларына жұмсалатын қаржыларды көрседі?

портфельді

венчурлық

тікелей

аннуитеттік

материалдық.

Вопрос № 8. Өндіріліп шыарылған ұлттық кірістің материалдық өндіріс салаларында жұмыс істейтін жұмыскерлердің орташа санына қатынасы:

қоғамдық өнімнің материалдық сыйымдылығы

қоғамдық еңбектің өнімділігі

ұлттық кіріс

қор сыйымдылығы

қор сиымдылығы.

Вопрос № 9. Толық тозу – бұл:

ары қарай пайдалану зиянды болатындай деңгейде машинаның толық құнынан айырылуы;

ары қарай пайдалану зиянды болмайтындай деңгейде машинаның толық құнынан айырылуы;

ары қарай пайдалану артықшылық әкелетіндей деңгейде машинаның толық құнынан айырылуы;

ары қарай қосалқы бөлшек ретінде қолданылатындай деңгейде машинаның толық құнынан айырылуы;

жоғарыда аталғандардың бәрі.

Вопрос № 10. Таза экономикалық рента дегеніміз:

баға бойынша барынша икемділікпен сипатталатын ұсыныс арқылы кез-келген өндірістік фактордан алынатын табыс.

баға бойынша мүлдем икемсіздікпен сипатталатын ұсыныс арқылы кез-келген өндірістік фактордан алынатын табыс.

ең тәуір жерлерді пайдаланудан түскен табыс.

ең нашар жерлерді пайдаланудан түскен табыс.

жалға берліген заттан түскен кез-келген табыс.

Вопрос № 11. Оқу орындарының, бала бақша, денсаулық сақтау, қосалқа шаруашылықтар жұмысшылары, өнеркәсіп - өндіріс тобының қайсысына датады?

өндірістік емес жұмыскерлерге;

өндірістік - өнеркәсіп жұмыскерлеріне;

қызметкерлерге;

орта тізімдегі жұмысшыларға;

маусымдық жұмысшыларға.

Вопрос № 12. Негізгі қорлардың тозу түрлері:

Табиғи, сапалық;

Өндірістік, өндірістік емес;

моральдық, өндірістік

Сапалық, пассивті;

Активті, өндірістік.

Вопрос № 13. Экономикалық жүйедегі капитал көлемінің ұлғаюы, яғни адамдармен жасалатын өндірістік ресурстардың ұсынысы көбеюі:

инвестиция;

кәсіпкерлік;

өндіріс;

несие;

ссуда.

Вопрос № 14. Мемлекеттің банктік пайызды, ақша мен несие мөлшерін мақсатты түрде басқаруды қалай атаймыз?

амортизациялық саясат

ғылыми-техникалық саясат

қаржылық-несиелік саясат

инвестициялық саясат

мемлекеттің фискалдық саясаты

Вопрос № 15. Қандай көрсеткіштермен шоғырлану деңгейін сипаттауға болады?

Белгілі өнім түрін өндірудегі кәсіпорын және цехтар санымен

Жалпы өнеркәсіп (сала) өнімін шығару көлеміне келетін ірі өнеркәсіп орынның өнім үлесмені;

Маманданған өндірістегі өнім көлемі, жалпы өндірудегі сол өнім түрінің үлесімен;

Кәсіпорынның орташа энергетикалық қуаттылығымен;

Кәсіпорынның орташа өлшемімен, оның жылдық өнім шығару көлемімен.

Вопрос № 16. Төменде аталғандардың қайсысы мамандану түріне жатады:

Өндіріс-техникалық;

Сатылық;

Тетіктер бойынша;

Бұйымдық;

А және В жауаптары дұрыс

Вопрос № 17. Төмендегілердің қайсысы Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметтің субъектілеріне кірмейді?

Қазақстанның азаматтары;

шетел мемлекеттерінің азаматтары;

шаруашылық құралдары;

адамдардың бірігуі;

дұрыс жауабы жоқ .

Вопрос № 18. Төмендегілердің қайсысы экономикалық принципке жатады?

Көптеген әлеуметтік проблеманы шешу

Инфляциялық процестерге байланысты

Жұмысбастық проблемасын шешу

Белгілі шағын көлемінде өнімді барынша көп өндіру

Жалпы өнімнің және табыстын ұлғайуы

Вопрос № 19. заңды тұлғалар бірлескен шаруашылық қызмет туралы шарт негізінде нақты шаруашылық міндеттерін шешу үшін белгілі бір ресурстарды біріктіріп, күш – жігерді үйлестіретін ерікті түрдегі тең құқықты уақытша бірлестік?

концерн

трест

пул

консорциум

картель

Вопрос № 20. Айналымдық қорлар өндірістік қорлардың қандай бөлігіне жатады?

тозатын;

өз құнын жаңадан жасалған өнімге беретін және өндіріс процесінде толығымен қолданылатын;

өзінің натурал формасын өзгертпейтін;

құнсыздануға ұшырайтын;

еңбек ақы мен пайданы қамтитын.

Вопрос № 21. Кестедегі келтірілген мәлімет бойынша белгісізді табыңдар

8/7

1

15/16

5/4

7/8

Вопрос № 22. Қандай еңбекақы нысаны қызметтің көлемдік, сандық көрсеткіштерін жақсартуды ынталандырады:

мерзімдік нысаны

күрделі нысаны

жай нысаны

қарапайым нысаны

дұрыс жауабы жоқ.

Вопрос № 23. Қай белгі техникаға бәсекенің жарамдылығын анықтайды:

Сатып алушылар саны

Тауардың сапасы

Тауарды тұтыну бағасы

Тауар сатылатын аймақ

Сатып алушылардың жасы

Вопрос № 24. Ресурстарды тиімді пайдаланудың қағидасы:

MRP < MRC;

MRP > MRC;

P = MC;

MRP = MRC;

MR = MC.

Вопрос № 25. Мыналардың қасысы сыртқы экономикалық саясат әдісінің негізгі құралдары болып есептелді

ұлттық банктің пайыздық ставкасын өзгерту

кеден салығын белгілеу

шетелдік займдар

инвестициялық тартулар

бағалы қағаздарды сатып алу мен сату.

Вопрос № 26. Бұл қандай төлем түрі, егер жұмыскерге оның еңбегі үшін сапасына, санына және шығарған қажетті өнім көлеміне сәйкес берілсе:

еңбекақы

мақтау қағазы

сыйақы

әлеуметтік төлем

дұрыс жауабы жоқ.

Вопрос № 27. Қандай формула бойынша өндіріс рентабельділігі анықталады?

ҰҚ/ Жм

ТӨ/ ҰҚ.

Вопрос № 28. Төмендегі кестедегі мәліметтер бойынша VС (5) табыңыздар:

220

420

250

350

250

Вопрос № 29. Сатып алу қабілеттілігі қандай қатынас арқылы анықталады?

көрсетілген еңбекақы мен төлем балансы

төлем балансы мен актив

нақтылы еңбекақы мен төлем балансы

нақтылы еңбекақы мен көрсетілген еңбекақы

төлем балансы мен жалақы

Вопрос № 30. Кәсіпорында жыл бойы жұмысшылардың орта тізімдегі саны 600 адам. Жыл бойы өз еркімен 37 адам жұмыстан кетті, еңбек тәртібін бұзғаны үшін 5 адам жұмыстан шығарылды, 11 адам зейнетке шықты, жоғарғы және басқадай оқу орындарына, армия қатарына 13 адам кетті, кәсіпорынның басқа бөлімшелеріне және басқа жұмысқа 30 адамдарды ауыстырды. Осы мәліметтерді қолдана отырып анықтау керек: Кадрлардың кету коэффициентің (%);

0,08

0,09

0,11

0,15

0,18