Тестирование

Дисциплина: Кәсіпорын экономикасы

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Айналымдық өндірістік қорлар – бұл:

станоктар, негізгі және көмекші материалдар, жанармай, ыдыс және еңбектің басқадай заттары;

қызмет ету мерзімі бір жылдан артық еңбек құралдары;

шикізат, негізгі және көмекші материалдар, жанармай, ыдыс және еңбектің басқадай заттары;

құрылыстар, негізгі және көмекші материалдар, жанармай, ыдыс және еңбектің басқадай заттары;

құрал - жабдықтар, амортизация, жанармай, ыдыс және еңбектің басқадай заттары.

Вопрос № 2. Қандай коэффициент қысқа мерзімді несие қарыздарының ең өтімді активтерінің үлесін көрсетеді:

төлем қабілеттілігінің коэфициенті

дебиторлық қарыздардың айналым коэфициенті

несиелердің орнын толтыру коэфициенті

несие қарыздарының айналым кезеңі

дұрыс жауабы жоқ

Вопрос № 3. Кәсіпорындағы жылдық өнім шығару 17225 мың теңгені құрады,орта жылдық жұмысшылар саны-1100 адам, негізгі өндіріс қорының орта жылдық құны-8300 мың теңге. Қормен қарулануы қандай?

13,3

15,7

7,5

2,07

20,5

Вопрос № 4. Төмендегілердің қайсысы кәсіпкерлік- жоспардың негізгі бөлімі болады:

кәсіпкерлік келісімінің мақсаты мен міндеті және оның тиімділігі;

ұйымдастыру шарасы мен жоспардың бағдарлама әрекеті;

кәсіпкерлік жұмысты кеңейту үрдісі;

қорытындылаушы түйіні, негізгі шамасы мен кәсіпкерлік- жоспардың көрсеткіштері;

жұмсалған шығынды қайтару.

Вопрос № 5. Қай белгі техникаға бәсекенің жарамдылығын анықтайды:

Сатып алушылар саны

Тауардың сапасы

Тауарды тұтыну бағасы

Тауар сатылатын аймақ

Сатып алушылардың жасы

Вопрос № 6. Дұрыс нұсқаны көрсетіңіз, әр алуандық жан-жақты даму, өндірістің көптеген түрімен дамуы, өнім түрлерін көбейту?

кастодиан

инвестициялық қоржын

тікелей инвестиция

диверсификация

хеджирлеу

Вопрос № 7. Қор қарулануы - бұл:

негізгі өндірістік қорлармен жарақтану көрсеткіші (бір жұмысшы немесе кәсіпорын жұмысшысына есептегендегі негізгі өндірістік қорлардың мөлшері);

сағат бойынша негізгі қорлардың қозғалысының көрсеткіші;

шығарылымның жылдық орташа құны;

өндірілген өнімнің еңбек сыйымдылығы;

жоғарыдағы барлық аталғандар.

Вопрос № 8. Өндірісті күшейту мен тиімділігін арттырудың қандай тәртібі маңызды факторларының бірі болып саналады?

Шығын қылу

Үнемдеу

Салықты төлемеуге

Салықты төлемеуге, үнемдеу

Дұрыс жауабы жоқ

Вопрос № 9.

Өндіріс шығыны

Өнд іріс табысы

Өндіріс өнімі

Өндіріс рентабельдігі

Өндіріс тиімділігі

Вопрос № 10. Төмендегі нұсқалардан дұрыс жауапты көрсетіңіз, егер субъектіні басқаруға қатысу құқығын алу мақсатында инвестициялау:

тікелей

венчурлық

портфельді

аннуитеттік

материалдық

Вопрос № 11. Мемлекеттік реттеудің экономикалық процесс пен оның параметрлеріне әсер етумен байланысты әдісі:

салалық

салықтық

экономикалық

тікелей

жанама

Вопрос № 12. Дұрыс анықтаманы көрсетіңіз, кадрлар айналымы - бұл:

белгілі уақыт ішінде барлық шыққандар санының жұмыс істеп жүргендердің тізімдік санына қатынасы;

белгілі уақыт ішіндегі барлық шыққандар мен қайта қабылданғандар санының осы кезеңдегі жұмысшылардың орташа тізімдік санына қатынасы.

барлық жұмысшылар санының орташа еңбек өнімділігіне қатынасы;

өнеркәсіптік өндірістік персоналдың жалақының орташа ставкасына қатынасы;

жылда қайта қабылданғандар санының сол кезеңдегі жұмыста болған жұмысшылардың санына қатынасы;

Вопрос № 13. Кәсіпкерліктің мүліктік меншік формасына қарай қандай түрі кездеседі?

жеке меншік, мемлекеттік, жергілікті, қоғамдық

кеңестік, ұжымдық

жеке, ұжымдық , өндірістік

жергілікті, өндірістік, коммерциялық

өндірістік, коммерциялық, қаржылық

Вопрос № 14. Қай деңгей кооперациялауды сипаттайды?

Біртекті технологиялық ассортименттегі, маркадағы кәсіпорын немесе топ, түрлер, түр өлшемдер саны;

Жалпы шығарылатын өнім көлемінде кооперациялау ретінде сырттан алынған жартылай фабрикаттар, бөлшектер, тараптер, қызметтердің құн үлесі;

Өнімнің еңбек сыйымдылығы ;

Жалпы шығарылатын өнім көлемінде;

Бас кәсіпорынның басқадай кәсіпорындармен кооперациялау жұмысын жүргізбеу.

Вопрос № 15. Жұмыс күші ұсынысын қамтамасыз ететін тауар мен қызмет өндіру кезіндегі ел халқының бір бөлігі.

еңбекке қабілетті халық;

экономикалық белсенді халық;

жұмыспен қамтылғандар мен жұмыссыздар саны;

жұмыспен қамтылғандар мен зейнеткерлер саны;

А және В жауаптары дұрыс.

Вопрос № 16. ... - бұл өндірістік айналым қорларын құру, пайдалану және үздіксіз өндірістік процестер мен өнімді өткізуді қамтамасыз ету үшін авансылаудың ақшалай қаражаттарының жиынтығы.

резервтік капитал

негізгі капитал

айналым капиталы

амортизация

дұрыс жауабы жок

Вопрос № 17. Төмендегі кестедегі мәліметтер бойынша FС (3) табыңыздар:

50

55

60

80

90

Вопрос № 18. Инвестициялық саясат дегеніміз не?:

Мемлекеттің банктік пайызды, ақша мен несие мөлшерін мақсатты түрде басқару;

Мемлекеттің өндіріс көлемінің қарқынына, ҒТС жылдамдатуға ықпал етуі;

Амортизация мөлшерін, оны санаудың және пайдаланудың тәртібін белгілеу;

Тұрақтандыру және жандандыру мақсатында салық салу жүйесі арқылы экономиканы реттеу;

Ғылым мен техниканың кешенді дамуын қамтамасыз ету.

Вопрос № 19. Төмендегілердің қайсысы экономикалық принципке жатады?

Көптеген әлеуметтік проблеманы шешу

Инфляциялық процестерге байланысты

Жұмысбастық проблемасын шешу

Белгілі шағын көлемінде өнімді барынша көп өндіру

Жалпы өнімнің және табыстын ұлғайуы

Вопрос № 20. Қандай көрсеткіштермен жұмыссыздық дәрежесі анықталады?

жұмыссыздар санының жалпы халық санына;

жұмыссыздар санының жұмыспен қамтылғандар мен жұмыссыздар санының қосындысына;

жұмыссыздар санының жұмыспен қамтылғандар санына;

жұмыспен қамтылғандар санының жұмыссыздар санына;

жұмыссыздар санының еңбекке қабілетті тұрғындар санына.

Вопрос № 21. Төменде аталғандарға өндірісті шоғырландыру деңгейін көтеруге мүмкіндік беріледі:

Монополизмнің дамуына;

Ірі, орта және шағын кәсіпорындардың оптималды үйлесуіне;

Өнім тапшылығының төмендеуіне;

Негізгі және айналым қорларын, жұмысшылар күшін пайдалану дәрежесінің жақсаруына;

Дұрыс жауабы жоқ.

Вопрос № 22. Тауар ассортименті –бұл ?

Сатушылардың үстемдігі бар тауар тапшылығы байқалатын және бұл жерде сатып алушылар белсенділік танытатын үдеріс

Қандайда бір керекті объектіні алу және оның орнына басқа нәрсені ұсыну

Сатып алушының мұқтаждығын қанағаттандыра алатын тауарлардың жеткілікті көлемі

Сатып алушының мұқтаждығын қанағаттандыра алатын тауарлардың жеткіліксіз көлемі

Тұтынушылардың талаптарын тауар айырбастың көмегімен қанағаттандыру.

Вопрос № 23. Берілген нұсқалардан дұрысын табыңыз, өнімнің өзіндік құны – бұл:

натурал формада өрнектелген кәсіпорынның ағымдағы шығындары;

ақшалай формада өрнектелген кәсіпорынның өнім өндіру мен өткізілуге жұмсалған ағымдағы шығындары;

еңбекақыға шығындар;

жанармайға төлейтін шығындар;

барлық жауаптар дұрыс.

Вопрос № 24. Табиғи тозу дегеніміз:

еңбек құралдарын пайдалану интенсивтілігі;

еңбек құралдарын өндіретін салаларда ғылыми – техникалық прогресс жетістіктерін пайдалану;

негізгі құралдарды жөндеу;

прогрессивтік технологиямен ауыстырылу жолымен құралдардың арзандауы;

эксплуатация салдарынан тозып, өздерінің бастапқы қасиеттерінен айырылуы

Вопрос № 25. Өнімнің капитал сыйымдылығы есептеледі:

МС=М/Кө

ЕС=Е/Кө

КСө=М/К

Вопрос № 26. Серіктестіктің кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруына қатыспайтын және серіктестің міндеттемелері бойынша өзінің бүкіл мүлкімен қосымша жауап беретін бір немесе одан да көп қатысушылармен қатар жауапкершілігі салымшылардың мүлкіне өздері салған салымдардың жиынтығымен бір немесе одан да көп қатысушыларды да енгізетін серіктестік?

толық серіктестік

ЖШС (жауапкершілігі шектеулі серіктестік)

қосымша жауапкершілігі бар серіктестік

сенім серіктестігі

дұрыс жауап жоқ.

Вопрос № 27. Жер немесе шикізат материалдары және капитал.

адами ресурстар;

материалдық ресурстар;

эконмикалық ресурстар;

кәсіпкерлік;

еңбек ресурстары;

Вопрос № 28. А лғашқы рет сапа жүйелерінің бағытындағы ұлттық стандарттар қай елде пайда болды:

Францияда

Бельгияда

Ирландияда

Ұлыбританияда

Ресей Федерациясында

Вопрос № 29. Төмендегілердің қайсысы Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметтің субъектілеріне кірмейді?

Қазақстанның азаматтары;

шетел мемлекеттерінің азаматтары;

шаруашылық құралдары;

адамдардың бірігуі;

дұрыс жауабы жоқ .

Вопрос № 30. Сатып алу қабілеттілігі қандай қатынас арқылы анықталады?

көрсетілген еңбекақы мен төлем балансы

төлем балансы мен актив

нақтылы еңбекақы мен төлем балансы

нақтылы еңбекақы мен көрсетілген еңбекақы

төлем балансы мен жалақы