Тестирование

Дисциплина: Кәсіпорын экономикасы

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Тауарды өткiзу арналарын таңдау, қозғалыс жүйесiн ұйымдастыру, жинақтау, сұранысты қалыптастыру, өндiрiстi ынталандыру және баға саясаты - осы қызмет түрі маркетингтік берненің қай типіне жатады?

бақылау

өндірістік

талдамалық

басқару

өткізушілік

Вопрос № 2. Берілген нұсқалардан дұрысын көрсетіңіз,фирма қысқа мерзімді кезеңде пайданы максимилизациялау немесе шығынды минимилизациялау мақсатында тауарды өндірмегені дұрыс, егер:

баға ең кіші орташа айнымалы шығындардан төмен болса;

баға ең кіші орташа шығындардан төмен болса;

баға орташа тұрақты шығындардан төмен болса;

ең кіші орташа шығындар шекті шығындардан аз болса;

баға орташа шығындарға тең болса.

Вопрос № 3. Тікелей реттеу (мемлекеттің) әдісінің басқаша атауын табыңыз?

әлеуметтік

экономикалық

әкімшілік

қаржылық

саудалық.

Вопрос № 4. Дұрыс анықтаманы көрсетіңіз, адам капиталына салынған инвестициялар:

басқа кәсіпорындардың бағалы қағаздарына салынған инвестициялар, кәсіпорынның нақты жұмыспен қамтылған және потенциал жұмысшыларын қалыптастыруға жұмсалған инвестициялар;

айналым қаражаттары, біліктілікті көтеруге салған инвестициялар

кәсіпорынға үлестік қатысу, біліктілікті көтеруге салған инвестициялар;

негізгі қорлар, біліктілікті көтеруге салған инвестициялар;

кәсіпорынның нақты жұмыспен қамтылған және потенциал жұмысшыларын қалыптастыруға жұмсалған инвестициялар, біліктілікті көтеруге салған инвестициялар;

Вопрос № 5. Ресурстардың әр қосымша бірлігін сатып алу кезіндегі шығындардың өсуін сипаттайтын шама:

ақшалай көрінісіндегі орташа өнім

ресурстардың орташа өнімі

ақшалай көріністегі шекті өнім

ақшалай көріністегі ресурстарға деген шекті шығындар

ақшалай көрінісіндегі орташа өнім

Вопрос № 6. Айналымдық қорлар өндірістік қорлардың қандай бөлігіне жатады?

тозатын;

өз құнын жаңадан жасалған өнімге беретін және өндіріс процесінде толығымен қолданылатын;

өзінің натурал формасын өзгертпейтін;

құнсыздануға ұшырайтын;

еңбек ақы мен пайданы қамтитын.

Вопрос № 7. Кәсіпорынның негізгі қаражаттары – бұл:

кәсіпорынның негізгі қорларына салынған ақша қаражаттары;

өндірістік циклдер қатарында қолданылып, өз құнын дайын өнімге бөлшектеп беретін өндіріс құралдары;

өндірістік циклде қатарында қолданылып, өз құнын дайын өнімге толық беретін өндіріс құралдары;

өндірістік процесте қолданылатын еңбек құралдары;

адам капиталына салынған қаражат.

Вопрос № 8. Төмендегі жауаптардан дұрыс нұсқаны көрсетіңіз, өндірілген өнім көлеміне өнімді өндіруге жұмсалған еңбек мөлшерінің қатынасы:

еңбек өнімділігі

еңбек шығыны

еңбекті мөлшерлеу

еңбек сиымдылығы

дұрыс жауап берілмеген

Вопрос № 9. Жылдың басында негізгі өндірістік қорлардың құны 16450 млн.теңге.1 наурыз айынан бастап жаңа құралдар енді, енген құралдың құны 260 млн. теңге; ал 1 қазанда шыққан құралдың құны 420 млн.теңге, ал 1 қыркүйекте шыққан қордың құны 390 млн.теңге.Негізгі құралдардың орташа құнын табу қажет?

16641,7 млн.тнг;

15625,2 млн.тнг;

1456,5 млн.тнг;

1235,0 млн.тнг;

1238,8 млн.тнг.

Вопрос № 10. Төмендегі жауаптардан қызметті атқаруды бағалаудың мақсатын көрсетіңіз:

пайда табу

қызметті атқаруды жақсарту

еңбек нарығының негізгі міндетіне тәуелді

еңбекақыны өзгерту үшін жасалатын шара;

еңбек нарығының негізгі мақсатымен парапар

Вопрос № 11. ҚР үкіметінің әлемнің қаржы дағдарысына қарсы экономиканы тұрақтандыру жөніндегі іс қимылдың жоспары неше қадамнан тұрады:

5 батыл қадамнан;

6 батыл қадамнан;

7 батыл қадамнан;

10 батыл қадамнан;

15 батыл қадамнан;

Вопрос № 12. Амортизация бұл:

Материалдық құндылықтың ұзақ кезеңдегі жұмыс істеп тұруы ретіндегі негізігі қорлардын ақшалай бағалануы;

Шығарылатын өнімге негізгі өндірістік қор құнының бірте-бірте ауысуы;

Негізгі қорлардың құрылымын жетілдіруі;

Материалдық құндылықтың қысқа кезеңдегі жұмыс істеп тұруы;

Материалдық құндылықтың ұзақ кезеңдегі жұмыс істеп тұруы.

Вопрос № 13. Қандай әдісте өндіріс көлемінің өсуін, айналым құралдарының орташа нақты қалдық мөлшерін ескеріп, қажеттілікті анықтауды болжайды?

Кері есеп әдісінде

Тура есеп әдісінде

Коэффиценттік емес әдісте

Коэффицеттік әдісте

Талдау әдісінде

Вопрос № 14. Уәкілетті органның шешімімен құралған, шаруашылық жүргізу, оралымды басқару құқығына негізделген кәсіпорын?

қоғамдық бірлестік

діни бірлестік

мекеме

мемлекеттік кәсіпорын

қоғамдық қор

Вопрос № 15. Мемлекеттің банктік пайызды, ақша мен несие мөлшерін мақсатты түрде басқаруды қалай атаймыз?

амортизациялық саясат

ғылыми-техникалық саясат

қаржылық-несиелік саясат

инвестициялық саясат

мемлекеттің фискалдық саясаты

Вопрос № 16. Негізгі қорды пайдалану дәрежесі жөніндегі көрсеткіштерге төмендегілердің қайсысы жатады?

негізгі қордың жойылу коэффициенті;

табиғи тозу коэффициенті;

негізгі қордың әр түрлі тозу коэффициенті;

негізгі қордың жаңару коэффициенті;

негізгі қордың арту коэффициенті.

Вопрос № 17. Жетілген бәсеке жағдайында заласыздық (безубыточности) нүктесі дегеніміз не?

орташа жалпы шығынның ең кіші нүктесін айтамыз;

орташа айнымалы шығынның ең кіші нүктесін айтамыз;

шекті шығынның ең кіші нүктесін айтамыз;

орташа тұрақты шығынның ең кіші нүктесін айтамыз;

тұрақты шығынның ең кіші нүктесін айтамыз.

Вопрос № 18. Мына кестенің мәліметтері бойынша МС (5) табыңыздар:

50

70

60

100

40

Вопрос № 19. Экономикалық және әлеуметтік процестерді құқықтық қамтамасыз ететін мемлекеттік билік органы.

үкімет

парламент

әділет министрлігі

жоғарғы сот

прокуратура

Вопрос № 20. Қандай тәсіл өндірістік шығындарды қаржылық қамтамасыз етудің шығындар қайтарымы, төлем, мерзімдік шарттарда ұсынылған банк несиелері есебінен жабылады?

сыйақы алу

депозиттеу

айыппұл төлеу

несиелеу

депозит ашу

Вопрос № 21. Айналымдық өндірістік қорлар – бұл:

станоктар, негізгі және көмекші материалдар, жанармай, ыдыс және еңбектің басқадай заттары;

қызмет ету мерзімі бір жылдан артық еңбек құралдары;

шикізат, негізгі және көмекші материалдар, жанармай, ыдыс және еңбектің басқадай заттары;

құрылыстар, негізгі және көмекші материалдар, жанармай, ыдыс және еңбектің басқадай заттары;

құрал - жабдықтар, амортизация, жанармай, ыдыс және еңбектің басқадай заттары.

Вопрос № 22. Жаңа немесе өнімнің жақсаруы, не қызмет көрсетуі оларды өндірудің жаңа әдістерін қолдану мақсатындағы ғылыми – техникалық және зияткерлік әлуеттік шаралар жүйесі?

инновация

инвестиция

амортизация

инвестициялық қоржын

венчурлік инвестиция

Вопрос № 23. Дұрыс анықтаманы көрсетіңіз, кадрлар айналымы - бұл:

белгілі уақыт ішінде барлық шыққандар санының жұмыс істеп жүргендердің тізімдік санына қатынасы;

белгілі уақыт ішіндегі барлық шыққандар мен қайта қабылданғандар санының осы кезеңдегі жұмысшылардың орташа тізімдік санына қатынасы.

барлық жұмысшылар санының орташа еңбек өнімділігіне қатынасы;

өнеркәсіптік өндірістік персоналдың жалақының орташа ставкасына қатынасы;

жылда қайта қабылданғандар санының сол кезеңдегі жұмыста болған жұмысшылардың санына қатынасы;

Вопрос № 24. Серіктестік міндеттемелері бойынша қатысушылары өздерінің жарғылық қорға салымдармен жауап беретін, ал бұл сомалар жеткіліксіз болған жағдайда өздеріне тиесілі мүлікпен оған өздері еселенген мөлшерде енгізген салымдар арқылы жауап беретін серіктестік?

ЖШС (жауапкершілігі шектеулі серіктестік)

коммандитті серіктестік

қосымша жауапкершілігі бар серіктестік

сенім серіктестігі

толық серіктестік

Вопрос № 25. Меншікті капитал көзі болып табылмайды?

бағалы қағаз шығару;

инвестициялар;

бөлінбеген пайда;

жарғылық капитал;

үлестік қатысу.

Вопрос № 26. Мына аталғандардың қайсысы өндіріс кооперациясының түрлеріне жатады:

Сыртқы сала аралық;

Ауданаралық;

Ішкі сала аралық;

Агрегаттық;

Ішкі және сыртқы.

Вопрос № 27. Айналым құралын жоспарлағанда және оған деген қажеттілікті қанша әдіспен анықтайды?

2

3

4

5

6

Вопрос № 28. Кәсіпкерліктің мүліктік меншік формасына қарай қандай түрі кездеседі?

жеке меншік, мемлекеттік, жергілікті, қоғамдық

кеңестік, ұжымдық

жеке, ұжымдық , өндірістік

жергілікті, өндірістік, коммерциялық

өндірістік, коммерциялық, қаржылық

Вопрос № 29. Төмендегілердің қайсысы кәсіпорын құрған кезде құрылтайшы құжаттарында анықталған мөлшерде кәсіпорын қызметін қамтамасыз ету үшін құрылтайшылардың мүлікке қосқан қаражаттарының (салым, жарна, үлес) жиынтығы.

жарғылық капитал;

нақты капитал;

қарыздық капитал;

ресурстық потенциал;

негізгі қаражаттар.

Вопрос № 30. Зауытта жылына 2000 тонна өнім өндіріледі. Өнімнің 1 данасынын өзіндік құны - 400 теңге, көтерме бағасы - 250 теңге, Өнімді сатудан түскен пайда қаншаға тең?

250

300

420

380

310