Тестирование

Дисциплина: Кәсіпорын экономикасы

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Өндірістік кәсіпорын деген не?

қызмет көрсетуге негізделген ерекше шаруашылық бірлік;

сауда – делдалдық қызметті жүзеге асыратын коммерциялық ұйым;

жарнама қызметін жүзеге асыру және қажеттілікті қанағаттандыру

нарық инфрақұрылымы және кәсіпкерлер бірлестігі;

қажеттіліктерді қанағаттандыру, пайда табу мақсатында өнім өндіретін, жұмыс істейтін және қызмет көрсететін дербес шаруашылық жүргізуші субъект.

Вопрос № 2. Айналымдық қаражаттардың қозғалысына қай саты кірмейді?

өндірістік;

тауарлақ;

ақшалай;

эксплуатациялық;

жөндеу.

Вопрос № 3. Төменде аталғандардың қайсысы мамандану түріне жатады:

Өндіріс-техникалық;

Сатылық;

Тетіктер бойынша;

Бұйымдық;

А және В жауаптары дұрыс

Вопрос № 4. 1 Қандай әдіс өнімнің сапасы жөніндегі көрсеткіштерді анықтау үшін арнайы математикалық үлгілерді қолдануға негізделген:

Есептеу әдісі

Органолептік әдісі

Өлшеу әдісі

Сарапшылық әдісі

Тіркеу әдісі

Вопрос № 5. Төмендегілердің қайсысы маркетингтің экономикалық мәнін тұжырымдайды (қате жауапты табыңыз):

тауарлардың бәсекеге жарамдылығын жасау;

тауарларды жылжытуды жеделдету;

кәсіпорын жұмысын басқаруды ұдайы қадағалап отыру;

өндірістің тиімділігі және тауарлар сату;

сатып алушылардың қажеттілігін қанағаттандыру

Вопрос № 6. Кәсіпорынның айналымдық қаражаттарын эффективті пайдаланудың негізгі көрсеткіштері:

айналымдық және жүктеу коэффициенті, бір айналымның ұзықтығы;

құрал – жабдықтың айналымдық коэффициенті;

құрал – жабдықты экстенсивті және интенсивті пайдалану коэффициенттері;

бір айналымның ұзақтығы, қор сыйымдылығы және қор қарулануы;

жүктеу және ауысымдық коэффициенті.

Вопрос № 7. Төмендегі қандай еңбек ақы төленуіне жатады ,егер жұмысшылардың еңбегі тиісінше оның квалификациясы мен нақты істеген уақытымен төленетін болса:

кесімді;

мерзімді;

кесімді сыйлық;

тура кесімді;

акордты.

Вопрос № 8. Дұрыс анықтаманы көрсетіңіз, кадрлар айналымы - бұл:

белгілі уақыт ішінде барлық шыққандар санының жұмыс істеп жүргендердің тізімдік санына қатынасы;

белгілі уақыт ішіндегі барлық шыққандар мен қайта қабылданғандар санының осы кезеңдегі жұмысшылардың орташа тізімдік санына қатынасы.

барлық жұмысшылар санының орташа еңбек өнімділігіне қатынасы;

өнеркәсіптік өндірістік персоналдың жалақының орташа ставкасына қатынасы;

жылда қайта қабылданғандар санының сол кезеңдегі жұмыста болған жұмысшылардың санына қатынасы;

Вопрос № 9. Серіктестік міндеттемелері бойынша қатысушылары өздерінің жарғылық қорға салымдармен жауап беретін, ал бұл сомалар жеткіліксіз болған жағдайда өздеріне тиесілі мүлікпен оған өздері еселенген мөлшерде енгізген салымдар арқылы жауап беретін серіктестік?

ЖШС (жауапкершілігі шектеулі серіктестік)

коммандитті серіктестік

қосымша жауапкершілігі бар серіктестік

сенім серіктестігі

толық серіктестік

Вопрос № 10. Қажеттілікті және тұтынушының артықшылығын қалыптастыру, рынокты жан-жақты және нақтылы зерделеу, сол сияқты рынокқа белсенді ықпал ету:

ремаркетинг

PR (паблик рилейшнз)

менеджмент

синхромаркетинг

дұрыс жауабы жоқ.

Вопрос № 11. Төмендегі нұсқалардан дұрыс жауапты көрсетіңіз, егер субъектіні басқаруға қатысу құқығын алу мақсатында инвестициялау:

тікелей

венчурлық

портфельді

аннуитеттік

материалдық

Вопрос № 12. Қор сыйымдылығы –бұл:

Өндірілген өнімнің әрбір теңгесіне келетін НҚ құнының үлесін көрсететін шама

НҚ құнының бір теңгесіне келетін өндірілген өнімнің көрсеткіші

Пайда алу үшін ұзақ мерзімді салынған салым

көптеген өндірістік циклде қызмет ететін ,өзінің құның дайын өнімге тозуына қарай бөлшектеп өткізбейтін капитал

Тұрақты шығындар мен айнымалы шығындардың қосындысын құрайды

Вопрос № 13. ҚР үкіметінің әлемнің қаржы дағдарысына қарсы экономиканы тұрақтандыру жөніндегі іс қимылдың жоспары неше қадамнан тұрады:

5 батыл қадамнан;

6 батыл қадамнан;

7 батыл қадамнан;

10 батыл қадамнан;

15 батыл қадамнан;

Вопрос № 14. Дұрыс нұсқаны көрсетіңіз,үрдіс инновациясы дегеніміз:

жаңа өндірістік жабдықтар, өндірістік үрдісті ұйымдастырудың жаңа түрлері;

технологиялық жетілдірілген өндірістік әдістерді әзірлеу;

зерттеулер мен әзірмелер нәтижелері;

технологиялық едәуір жетілдірілген өндірістік әдістерді әзірлеу және енгізу;

технологиялық едәуір жетілдірілген өндірістік әдістерді енгізу.

Вопрос № 15. «Үдемелі индустриалық-инновациялық даму Стратегиясының» жүзеге асу мерзімі:

2010

2003

2005

2009

2008

Вопрос № 16. Валюталық курсты реттеу, сыртқы сауда тарифтері, квоталар белгілеу, лицензиялау - бұл:

ЭМР-дің мақсаты

әлеуметтік саясаты

ақша-несие саясаты

сыртқы экономикалық саясаты

ішкі экономикалық саясаты

Вопрос № 17. Интегралданған маркетинг бұл-

Тұтынушыға бағытталған маркетинг

Өнімге бағытталған маркетинг дегеніміз

Сатып алушыға бағытталған маркетинг

Үйлестірілген маркетинг

Тапшылықты нарықта тұтынушыларды «шабуылдау»

Вопрос № 18. Бұл қандай инвестиция, егер технологиялық жетілдірілген өнімдерді дайындау және өндіріске енгізуді жүзеге асырса:

технологиялық жетілдірілген өнім

үрдіс инновациясы

инновациялық қызмет

технологиялық инновациялар

дұрыс жауабы жок

Вопрос № 19. Экономикалық жүйедегі капитал көлемінің ұлғаюы, яғни адамдармен жасалатын өндірістік ресурстардың ұсынысы көбеюі:

инвестиция;

кәсіпкерлік;

өндіріс;

несие;

ссуда.

Вопрос № 20. Ресурстардың белгілі үйлесімділігін пайдалану қабілетімен шешім қабылдау, жаңалықты енгізу және тәуекелге бару адамның тауар өндірісіне деген қандай қабілеті?

кәсіпкерлік қабілет

жер

капитал

еңбек

айналым капмталы

Вопрос № 21. Атқарған еңбегі үшін есептелген және берілетін қызметкерлердің белгілі бір кезеңдегі жалақысы:

сыйақы

қосымша жалақы

нақты жалақы

атаулы жалақы

дұрыс жауабы жок

Вопрос № 22. Материал сыйымдылығына кері көрсеткіш:

Қор қайтарымдылығы

Айналым құралының айналым коэффиценті

Айналым құралының жүктеу коэффиценті

Материал қайтарымдылығы

Қор сыйымдылығы

Вопрос № 23. Қай деңгей кооперациялауды сипаттайды?

Біртекті технологиялық ассортименттегі, маркадағы кәсіпорын немесе топ, түрлер, түр өлшемдер саны;

Жалпы шығарылатын өнім көлемінде кооперациялау ретінде сырттан алынған жартылай фабрикаттар, бөлшектер, тараптер, қызметтердің құн үлесі;

Өнімнің еңбек сыйымдылығы ;

Жалпы шығарылатын өнім көлемінде;

Бас кәсіпорынның басқадай кәсіпорындармен кооперациялау жұмысын жүргізбеу.

Вопрос № 24. Өндірілген ұлттық кірісі(ҰҚ),материалдық өндіріс салаларында жұмыс істейтін жұмыскерлердің орташа санына(Жм) қатынасы арқылы анықтылады?(ҰҚ/Жм)

өндірілген өнімнің жалпы көлемі(Кө);

өнімнің еңбек сыйымдылығы(Ес);

өнімнің материалды сыйымдылығы(Мс);

қоғамдық еңбектің өнімділігі(Өнқ);

өнімнің капиталды сыйымдылығы.

Вопрос № 25. Төмендегілердің қайсысы маркетингтiң негiзгi бернелерi (дұрыс емес жауапты табыңыз)

өткiзушiлiк

делдалдық

басқару және бақылау

өндiрiстiк

талдамалық.

Вопрос № 26. Қандай еңбекақы нысаны қызметтің көлемдік, сандық көрсеткіштерін жақсартуды ынталандырады:

мерзімдік нысаны

күрделі нысаны

жай нысаны

қарапайым нысаны

дұрыс жауабы жоқ.

Вопрос № 27. Төменде көрсетілгендерден дұрыс жауапты табыңыз, еңбек ақы төлеудің бригадалық формасы кімдер үшін қолданылады?

кіші қызмет көрсету персоналы;

негізгі жұмысшылар;

менеджерлер;

қызметкерлер;

басшылар.

Вопрос № 28. Төмендегі жауаптардан көмекші өндірістік жұмысшыларды көрсетіңіз:

карусель станоктарын ыңғайлаушы;

дайын өнім қоймасының жүк тасушысы;

Электрокара жүргізушісі;

тігін цехы тігіншісі;

А, В және С дұрыс.

Вопрос № 29. Төмендегі анықтамалардың қайсысы өндірістің экономикалық тиімділігіне сәйкес келеді?

Кәсіпорынның шаруашылық қызметі нәтижесінің қоғамның әлеуметтік мақсатына сәйкес келеді;

Қоғамның қызметті принципінде табыс табу емес,қоғам мүшелеріне көмек етіп, ықпал жасау;

Өнімнің бір бірлігін шығару үшін шығынды аз жұмсау жолы;

Жеткілікті көп мөлшерде шығарылатын өнімдердің түпкілікті және көп емес бұйымдарын номенклатурасын айғақтайды;

Меншіктің әр түрлі формалары және шаруашылық тетігінің ықпалымен жүзеге асатын нақты еңбекті үнемдеу.

Вопрос № 30. Төмендегі кестенің мәліметтері бойынша АFС (5) табыңыздар:

25

14

24

34

45