Тестирование

Дисциплина: Кәсіпорын экономикасы

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Қандай әдіс сапаның көрсеткішін мамандар тобы арқылы анықтайды:

сарапшылық әдіс

социологиялық әдіс

өлшеуші әдіс

тіркеу әдісі

есептеу әдісі

Вопрос № 2. Қоғамдық өнімнің материалдық сыйымдылығың формуласын көрсетініз: Мұндағы ЕС – еңбек сиымдылығы, Е – еңбектің көлемі, Кө – өндіріс көлемі, М – материал көлемі МС – материал сиымдылығы,

МС=М/Кө

ЕС=М/К

МС=Е/М

МС=М/Е

МС=А/К

Вопрос № 3. Дұрыс жауапты көрсетіңіз, қаржылық инвестициялар дегеніміз ...

жұмыс істеп тұрған кәсіпорынның реконструкциясына салым салу;

жаңа кәсіпорын құруға салым салу;

кәсіпорынды техникалық қайта қаруландыруға салым салу,

ҚР – на басқа мемлекеттер көрсеткен ресми техникалық көмек немесе гранттар

мемлекеттің, басқа кәсіпорындардың, инвестициялық қорлардың акциялары мен бағалы қағаздарын сатып алуға салым салу;

Вопрос № 4. Төмендегілердiң қайсысы жалпы шығынды сипаттайды:

MC;

FC + VC;

FC + VC + MC;

VC – FC;

( FC + VC ) / Q.

Вопрос № 5. Қандай табыс түрін жалпы табысты өнім өлшемінің мөлшеріне бөлу арқылы анықтаймыз:

шекті табыс

жеке табыс

қолда бар табыс

орта табыс

дұрыс жауабы жоқ.

Вопрос № 6. Қарастырып отырған кәсіпорын жетілген бәсеке жағдайында қызмет етеді. Кәсіпорынның жалпы шығындарының өнім көлеміне тәуелділігі төмендегі кестеде көрсетілген.

3;

5;

2;

4;

7.

Вопрос № 7. Адам кірісінің неше пайызын статистика бойынша жалақы құрайды?

80

70

75

65

50.

Вопрос № 8. Төмендегі аталғандардан еңбек нарығында қайсылпры жүзеге асырылады:

үй шаруашылықтары сұранысты қалыптастырады

сұранысты фирмалар, ал ұсынысты үй шаруашылықтары қалыптастырады

үй шаруашылықтары сұраныс пен ұсынысты қалыптастырады

фирмалар сұраныс пен ұсынысты қалыптастырады

фирмалар ұсынысты қалыптастырады.

Вопрос № 9. Бұл технологиялық сипаттамалары (функционалдық белгілері, конструкциялық орындалуы, қосымша операциялар, сондай-ақ қолданылатын материалдар мен компоненттер құрамы) немесе шамаланған пайдаланылуы негізіндегі жаңа, не осыған ұқсас бұрын шығарылған өнімдерден елеулі айырмашылығы бар өнім:

технологиялық жаңа өнім

таза өнім

сатылатын өнім

ивестциялық өнім

сатылмайтын өнім

Вопрос № 10. Төмендегі нұсқалардан құнды қағаздарды инвестициялаудың мақсатын көрсетіңіз:

жаңа идеяларды жүзеге асыру

басқа елге барып табыс табу

жұмыс істемей ақша табу

Процент алу, капиталды сақтау және капиталдың өсуін қамтамасыз ету

жаңа жұмыс орындарын ашу.

Вопрос № 11. Маркетингтi ақпаратпен қамтамасыз ету, маркетинг жоспарларын әзiрлеу (бағдарламалар), оларды қаржыландыру, кадр саясаты, кәсiпорынның ұсынған мақсатының жетiстiгi, тәуелдiлiктi бағалау - бұл қызмет түрі маркетингтік берненің қай типіне жатады?

өткізушілік

өндірістік

ақпараттандыру

бақылау және басқару

талдамалық

Вопрос № 12. Қандай фактордың көмегімен өндірісті күшейту,оның тиімділігін арттыру жүзеге асады?

инвистицияларды көбейту;

халық тұтынатын таурға баға көбейту;

экономика құрылымын жетілдіру;

әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту;

нарықтық экономикаға көшу.

Вопрос № 13. Қандай кәсіпорынның иесі жеке мүддесінің жүзеге асуына қажетті іс – қимылдарды жүзеге асырады?

мемлекеттік кәсіпкерлік

жеке кәсіпкерлік

аралас кәсіпкерлік

ұжымдық кәсіпкерлік

өндірістік кәсіпкерлік.

Вопрос № 14. Төмендегілердің қайсысы маркетингтің экономикалық мәнін тұжырымдайды (қате жауапты табыңыз):

тауарлардың бәсекеге жарамдылығын жасау;

тауарларды жылжытуды жеделдету;

кәсіпорын жұмысын басқаруды ұдайы қадағалап отыру;

өндірістің тиімділігі және тауарлар сату;

сатып алушылардың қажеттілігін қанағаттандыру

Вопрос № 15. Нарықты маркетингтік іс жағдайында екі түрге бөліп көрсетуге болады:сатушы нарығы және сатып алушының нарығы .Сатып алушының нарығы дегеніміз:

Үстемдік сатып алушының жағында,нарық толығымен қанағаттанған,тұтынушыларды өзіне тарту үшін сатушылардың белсенділігі

Кәсіпорынның ісі тікелей нарықтан шығатын мұқтаждықты қанағаттандыруға бағытталған нарық

Сатушылардың үстемдігі бар тауар тапшылығы байқалатын және бұл жерде сатып алушылар белсенділік танытушы

Кәсіпорын жаңа өнімді шығаруды немесе шығарылып жатқан өнімді жетілдіруді мақсат тұтатын нарық

Нарықтың сипаттық ерекшелігі

Вопрос № 16. Айналымдық қаражатты пайдалану эффектілігінің факторы:

айналымдықтың үдеуі;

еңбек заттарын тиімді пайдалану;

нормативтен артық қорларды жою;

нормалауды жетілдіру;

барлық жауаптар дұрыс.

Вопрос № 17. Қандай жағдайда өндіріс тиімді болып есептеледі?

оған қолдағы барлық еңбек ресурстары пайдаланылатын болса;

оған қолдағы барлық өндірістік ресурстар пайдаланылатын болса;

қолдағы барлық ресурстар пайдаланылатын болса;оған қолдағы

бұл жерде өндірістік факторлардың кемімелі өнімділігі әсер етеді;

қолдағы ресурстардың ең кемі жартысы пайдаланылатын болса.

Вопрос № 18. Мақсаты табыс табу емес, қоғам мүшелеріне көмек ету болып табылатын қоғам:

холдинг

өндірістік кооператив

жеке кәсіпкерлік

толық серіктестік

жауапкершілігі шектеулі серіктестік.

Вопрос № 19. Қай нұсқа дұрыс, егер ресурс бағалары қымбаттаса:

орташа тұрақты шығындар өседі;

орташа айнымалы шығындар азаяды;

шектi шығындар азаяды;

орташа шығындар өседі;

орташа шығындар кемиді.

Вопрос № 20. «Еңбек» терминінің дұрыс анықтамасын көрсетіңіз:

Адамның тауар өндірісіне ресурстардың белгілі үйлесімділігін пайдалану қабілетімен шешім қабылдау, жаңалықты енгізу және тәуекелге бару қабілеттері

Адамдардың тауар мен қызмет өндірісіне пайдаланылуы мүмкін физикалық және ақыл ой – қабілеті

Экономикалық игіліктерді өндіруге қолданылатын элементтер

Тауарды, қызметті және басқалай құндылықтарды құру барысында пайдаланылатын табиғи, әлеуметтік және рухани күштер жиынтығы

Өндірісті ұйымдастыруға керекті ақшалай қаражаттар.

Вопрос № 21. Қай белгі техникаға бәсекенің жарамдылығын анықтайды:

Сатып алушылар саны

Тауардың сапасы

Тауарды тұтыну бағасы

Тауар сатылатын аймақ

Сатып алушылардың жасы

Вопрос № 22. Еңбек және кәсіпкерлік қызмет қай ресурс түріне жатады?

экономикалық ресурстар

еңбек ресурстары

қаржы ресурстары

материалдық ресурстар

дұрыс жауабы жок

Вопрос № 23. Дұрыс нұсқаны көрсетіңіз, әр алуандық жан-жақты даму, өндірістің көптеген түрімен дамуы, өнім түрлерін көбейту?

кастодиан

инвестициялық қоржын

тікелей инвестиция

диверсификация

хеджирлеу

Вопрос № 24. Сыртқы сауда тарифтері, валюталық курсты реттеу, квоталар белгілеу, лицензиялау мемлекеттің:

сыртқы экономикалық саясаты

әлеуметтік саясаты

валюталық саясаты

ақша-несие саясаты

салық-бюджет саясаты.

Вопрос № 25. Өзінің бүкіл мүлкімен қосымша жауап беретін бір немесе одан да көп қатысушылармен қатар жауапкершілігі салымшылардың мүлкіне өздері салған салымдардың жиынтығымен бір немесе одан да көп қатысушыларды да енгізетін және серіктестіктің кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруына қатыспайтын серіктестік?

толық серіктестік

ЖШС (жауапкершілігі шектеулі серіктестік)

қосымша жауапкершілігі бар серіктестік

коммандитті серіктестік

дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 26. Ресурстың қосымша бірлігін пайдаланудан түсетін қосымша түсім-бұл:

шекті табыс

шекті шығын

шекті өнім

ресурстын шекті өнімінен түскен шекті түсім

шекті пайдалылық

Вопрос № 27. 1 Нарық маркетинг қызметі жағдайында қандай екі түрге ажыратылады:

ақпараттық, біртекті

тұтынушы, сатып алушы

халықаралық және ұлттық

сатушы, сатып алушы

аймақтық, ұлттық

Вопрос № 28. Кәсіпорында жыл бойы жұмысшылардың орта тізімдегі саны 600 адам. Жыл бойы өз еркімен 37 адам жұмыстан кетті, еңбек тәртібін бұзғаны үшін 5 адам жұмыстан шығарылды, 11 адам зейнетке шықты, жоғарғы және басқадай оқу орындарына, армия қатарына 13 адам кетті, кәсіпорынның басқа бөлімшелеріне және басқа жұмысқа 30 адамдарды ауыстырды. Осы мәліметтерді қолдана отырып анықтау керек: Кадрлардың тұрақсыздық коэффициентің (%).

0,07

0,09

0,05

0,04

0,6

Вопрос № 29. Дайын өнім төмендегілердің қайсысына жатады?

аяқталмаған өндіріске;

айналыс қорына;

қарыздық айналым қаражаттарына;

еңбек затына;

еңбек құралдарына.

Вопрос № 30. Төмендегілердің қайсысы кәсіпорынның ішкі ортасына жатады?

адамдардың экономикалық мүддесі;

тұтынушылар;

жабдықтаушылар;

бәсекелестер;

адамдар, өндіріс құралдары, ақша, ақпарат.