Тестирование

Дисциплина: Кәсіпорын экономикасы

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Кәсіпорын 360 млн.теңгенің өнімін өткізді, ал айналымдық қаражаттардың тоқсандық орташа қалдығы – 36 млн. теңге.Айналымдық коэффициентті және айналым ұзақтығын табыңыз.

Ко = 8 айналым, Д = 5 күн;

Ко = 10 айналым, Д = 9 күн;

Ко = 11 айналым, Д = 6 күн;

Ко = 12 айналым, Д = 8 күн;

Ко = 13 айналым, Д = 7 күн.

Вопрос № 2. Негізгі қордың ақшалай нысандағы есебіне төмендегілердің қайсысы жатпайды?

негізгі қордың жалпы мөлшерін анықтайтын қажеттілік;

негізгі қордың техникалық құрамын анықтайтын қажеттілік;

негізгі қордың динамикасын анықтайтын қажеттілік;

негізгі қордың құрылымын анықтайтын қажеттілік;

амортизациялық аударымдардың есебін анықтайтын қажеттілік.

Вопрос № 3. Мына кестенің мәліметтері бойынша AVC (4) табыңыздар:

33.7

35.5

27,5

2.5

37,5

Вопрос № 4. Дұрыс нұсқаны көрсетіңіз, әр алуандық жан-жақты даму, өндірістің көптеген түрімен дамуы, өнім түрлерін көбейту?

кастодиан

инвестициялық қоржын

тікелей инвестиция

диверсификация

хеджирлеу

Вопрос № 5. Қандай коэффициент қысқа мерзімді несие қарыздарының ең өтімді активтерінің үлесін көрсетеді:

төлем қабілеттілігінің коэфициенті

тез өтімділіктің коэфициенті

несиелердің орнын толтыру коэффициенті

дебиторлық қарыздардың айналым коэфициенті

дұрыс жауабы жок

Вопрос № 6. Төмендігілердің арасынан кәсіпорынның сыртқы ортасын табыңыз:

ішкі орта компоненттерінің өзара әрекеттестік нәтижесі;

тұтынушылар, жабдықтаушылар, мемлекеттік органдар, халық, кәсіпорын жұмысының эффектілігі мен мақсаттылығын анықтайтындар;

өндіріс нәтижесіне қол жеткізу және қоғамдық қажеттіліктерді қанағаттандыру;

салалық ерекшелік;

мамандану және кооперативтену дәрежесі.

Вопрос № 7. Қор қарулануы - бұл:

негізгі өндірістік қорлармен жарақтану көрсеткіші (бір жұмысшы немесе кәсіпорын жұмысшысына есептегендегі негізгі өндірістік қорлардың мөлшері);

сағат бойынша негізгі қорлардың қозғалысының көрсеткіші;

шығарылымның жылдық орташа құны;

өндірілген өнімнің еңбек сыйымдылығы;

жоғарыдағы барлық аталғандар.

Вопрос № 8. Серіктестік міндеттемелері бойынша қатысушылары өздерінің жарғылық қорға салымдармен жауап беретін, ал бұл сомалар жеткіліксіз болған жағдайда өздеріне тиесілі мүлікпен оған өздері еселенген мөлшерде енгізген салымдар арқылы жауап беретін серіктестік?

ЖШС (жауапкершілігі шектеулі серіктестік)

коммандитті серіктестік

қосымша жауапкершілігі бар серіктестік

сенім серіктестігі

толық серіктестік

Вопрос № 9. Берілген нұсқалардан ең төменгi орташа айнымалы шығынның мәнiн көрсетіңіз:

шектi шығынның ең төменгi нүктесiнде орналасады;

координатаның бас нүктесінде орналасады.

орташа тұрақты шығын қисығымен қиылысқан нүктеде болады;

оның шектi шығын қисығымен қиылысатын нүктесiнде болады;

жоғарыда айтылғандардың бәрi дұрыс;

Вопрос № 10. Төмендегі аталғандардың қайсысы сапалық тозуды сипаттайды?

тұтыну құнынан айырылу;

техникалық жарамдылық;

денелей тозу нәтижесінде машина мен құрал – жабдықтар құнының азаюы;

табиғи жағдайлар ықпалына байланысты негізгі қорлардың бұзылу нәтижесінде құнын азайтуы;

қызмет ету мерзмі аяқталғанға дейін негізгі қорлардың құнсыздануы.

Вопрос № 11. Әлеуметтік-экономикалық белгілер бойынша нарықты сегменттеу дегеніміз -

Жанұяның өмірлік циклі,жасы,жынысының ескерілуі

Тұтынушылардың топтарын әлеуметтік және кәсіпкерлік белгілер бойынша жіктеу

Тұтынушылардың табыстылық деңгейін анықтау

Аймақтың масштабы,халықтың саны мен тығыздығы есепке алынады

Нарықтағы қажеттіліктерді талдау

Вопрос № 12. Қандай көрсеткіш өнімнің өмірлік циклінің барлық сатыларындағы шығындардың тиімді болуын сипаттайды:

Эстетикалық көрсеткіштер

Жалпыланған көрсеткіштер

Сенімділік көрсеткіштер

Индекстік көрсеткіштер

Технологиялық көрсеткіштер

Вопрос № 13. Мүліктенген еңбек шығындары дегеніміз не?Егерде барлық салаларда өнімнің өзіндік құны жанды еңбек және мүліктенген еңбек шығыны деп бөлінсе:

Өнімді өндіруге нақты жұмсалған шығын

Өндіріс факторларының өнімге айналған құны

Тауардың құны

Тауар құнының бңр бөлігі

Өндіріс құралдарын жасауға кеткен еңбек шығындары

Вопрос № 14. Қандай көрсеткіш таза пайданың өнімнің өзіндік құнына қатынасы арқылы анықталады:

Еңбек тиімділігі

Қор сиымдылығы

Өзіндік құн

Рентабельдік

Экономикалық тиімділік

Вопрос № 15. Нарықты сегменттеу дегеніміз -

Нарықтағы сұранысты талдау

Нарықты сегменттерге бөлу

Тұтынушылардың талғамдарын зерттеу

Тұтынушылардың табыстылық деңгейін анықтау

Нарықтағы үдерістерді талдау

Вопрос № 16. Қандай коэффициент компанияның қызмет табысының неше рет (дивиденттермен толық есеп ажырасқаннан кейін) проценттік төлемақы соммасының және ұзақ мерзімді қарыздардың төлемақысының негізгі самасының асқанын көрсетеді.

орташа өтімділіктің коэффициенті

тез өтімділіктің коэффициенті

дебиторлық қарыздардың айналым коэффициенті

өтімділіктің коэффициенті

несиелердің орнын толтыру коэффициенті

Вопрос № 17. Қандай фактордың көмегімен өндірісті күшейту,оның тиімділігін арттыру жүзеге асады?

инвистицияларды көбейту;

халық тұтынатын таурға баға көбейту;

экономика құрылымын жетілдіру;

әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту;

нарықтық экономикаға көшу.

Вопрос № 18. Қандай тәсіл өндірістік шығындарды қаржылық қамтамасыз етудің шығындар қайтарымы, төлем, мерзімдік шарттарда ұсынылған банк несиелері есебінен жабылады?

сыйақы алу

депозиттеу

айыппұл төлеу

несиелеу

депозит ашу

Вопрос № 19. Экономиканы мемлекеттік реттеудің тікелей әдісіне жатпайтынын көрсетініз:

Кәсіпорындарға дотациялар мен субсидиялар беру

Елдегі салық мөлшерін өзгерту

Әлеуметтік саясат

Мемлекеттік сатып алу

Бағаларды және табысты реттеу, бөлу

Вопрос № 20. Адам кірісінің неше пайызын статистика бойынша жалақы құрайды?

80

70

75

65

50.

Вопрос № 21. Төменде берілгендерден жұмысшылардың тізімдік санына қайсысы кіреді?

тұрақты жұмысшылар;

уақытша жұмысшылар;

демалыстағы жұмысшылар;

іс-сапардағы жұмысшылар;

барлық жауаптар дұрыс.

Вопрос № 22. Төмендегі суретте қандай шығынның графигі көрсетілген:

шектi шығындар (МС);

бiрлiк шығындар (АС);

жалпы шығындар (ТС);

айнымалы шығындар (VС);

тұрақты шығындар (FС).

Вопрос № 23. Аталғандардың ішінен негізгі өндірістік жұмысшыларға қайсысы жататының көрсетіңіз:

тігін цехының тігіншісі;

электрокара жүргізушісі;

дайын өнім қоймасының жүк тасушысы;

карусель станоктарын жөндеуші;

слесарь-сантехник.

Вопрос № 24. Айналым құралын жоспарлағанда және оған деген қажеттілікті қанша әдіспен анықтайды?

2

3

4

5

6

Вопрос № 25. Орташа жалпы шығындар шектi шығындардан төмен болса, онда қосымша факторларды пайдалану:

еш өзгеріс туғызбайды.

орташа жалпы шығынды азайтады;

орташа тұрақты шығынды өсiредi;

орташа жалпы шығынды көбейтедi;

жоғарыда айтылғандардың бәрi дұрыс.

Вопрос № 26. Тұтушының тәуелсіздігі бұл:

Тұтынушының сатып алу міндеттілігі

Тұтынушының таңдау еркіндігі

Тұтынушының қажеттілік деңгейі

Тұтынушының төлеу мүмкіндігі

Тұтынушының экономикалық қоржыны

Вопрос № 27. Амортизация бұл:

Материалдық құндылықтың ұзақ кезеңдегі жұмыс істеп тұруы ретіндегі негізігі қорлардын ақшалай бағалануы;

Шығарылатын өнімге негізгі өндірістік қор құнының бірте-бірте ауысуы;

Негізгі қорлардың құрылымын жетілдіруі;

Материалдық құндылықтың қысқа кезеңдегі жұмыс істеп тұруы;

Материалдық құндылықтың ұзақ кезеңдегі жұмыс істеп тұруы.

Вопрос № 28. Айналымдық қаражаттардың айналымдық коэффициенті нені сипаттайды?

өндірістік қордың 1 теңгесіне сәйкес келетін өнімді өткізу мөлшері;

бір айналымның орташа ұзақтығы;

еңбектің техникалық жарақтану деңгейі;

белгілі кезеңдегі кәсіпорының айналымдық қаражаттары жасаған айналым санын, немесе айналымдық қаражаттардың 1 теңгесіне тең келетін өнімді өткізу көлемін көрсетеді;

кәсіпорындағы тауарлық – материалдық құндылықтардың ең аз қорлары.

Вопрос № 29. Өнімнің капитал сыйымдылығы есептеледі:

МС=М/Кө

ЕС=Е/Кө

КСө=М/К

Вопрос № 30. Ағылшын тілінен маркетинг бұл -

Сыртқы орта

Нарық

Ішкі орта

Кәсіпорын

Сатушы