Тестирование

Дисциплина: Еңбек қорғау

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Объектілердегі шұғыл ситуациялар жайындағы дайындықтар жүргізіледі:

жыл сайын

квартал сайын

ай сайын

жарты жылда 1 рет

қажеттілік деңгейіне байланысты

Вопрос № 2. Тоқтың тоқ күшi адам денесiнен өткенде неғұрлым қауiптi жолын атаңыздар:

бастан аяғына;

аяқтан аяққа;

қолдан аяққа;

иықтан қолға;

иықтан иыққа:

Вопрос № 3. Адам тәнiне газдың тигiзетiн зиянды әсерiн жоғарылататын факторларды көрсетiңiздер:

концентрация;

аэрозолдық жағдай;

құрамы, қауiптiлiк класы;

газдың адам тiнiне әсер ету ұзақтығы;

жоғарыда тiзiлген барлық факторлар.

Вопрос № 4. Дезинфекцияжүргізу үшін қолданылады:

хлор әгінің ерітіндісі

үстіңгі белсенді қосындылар

белсендірілген көмір

ас содасы

промедол

Вопрос № 5. Пассивтiлерге жататын қауiптi және зиянды өндiрiстiк факторларды көрсетiңiздер:

ыдыстардағы және су құбырларындағы қақ;

термикалық;

түйiсетiн заттар арасындағы болымсыз үйкелу;

электрлiк;

бетi тегiс емес заттар.

Вопрос № 6. Шұғыл отрядының дайындыққа келудегі максималды уақыты?

1 сағаттан көп емес

4 сағаттан көп емес

2 сағаттан көп емес

6 сағаттан көп емес

5 сағаттан көп емес

Вопрос № 7. Шұғыл отрядының дайындыққа келудегі максималды уақыты?

3 сағаттан көп емес

30 минуттан көп емес

2 сағаттан көп емес

1 сағаттан көп емес

6 сағаттан көп емес

Вопрос № 8. Адамның деңсаулығына және ағзасына әсер ететiн бағалаудан өткен заттар, шикiзаттар материалдарды пайдалануды қарастыруға тыйым салушы өкілетті орындар:

Токсикологиялық инспекция,

Санитарлы-гигиеналық;

Радиациялық;

Медико-биологиялық;

Аталғандардын барлығы.

Вопрос № 9. Адам тәнiне әсер ету сипаты бойынша бөлiнетiн кауiптi және зиянды өндiрiстiк факторларды (тiтiркендiретiн, мутагендi, канцерогендi және олардың адам тәнiне ену жолында улы) көрсетiңiздер:

химиялық;

физикалық;

биологиялық;

физиологиялық;

психофизиологиялық.

Вопрос № 10. АҚ құрылымында мыналардан басқа еңбекке қабілетті әйелдер мен еркектер тіркеледі:

әскери міндеттілер

1,2,3 топ мүгедектері және жүкті әйелдер

1,2,3 топ мүгедектері, жүкті әйелдер және 10 жасқа дейінгі далалары бар әйелдер

соғыс уақытында әскери міндеттілер, мобильдік алдын ала жазылуы, 1,2,3 топ мүгедектері, жүкті әйелдер, 8 жасқа дейінгі балалары бар әйелдер

жүкті әйелдер, 8 жасқа дейінгі балалары бар әйелдер

Вопрос № 11. АҚ жүйесі- қайда құрылады:

аудан әкімдерінде

қалаларда

облыстарда

нысандарда, ұйымдарда

айтылғандардың барлығында

Вопрос № 12. АҚ жүйесі- қайда құрылады:

аудан әкімдерінде

қалаларда

облыстарда

нысандарда, ұйымдарда

айтылғандардың барлығында

Вопрос № 13. Аммиактыңадамға тиетін әсері қандай?

терініңіріңдеуі

тұншықтырушы және нейротропты

тұншықтырушы

жалпыулы

нейротропты

Вопрос № 14. Жұмыскер өндiрiстегi қатерлi жағдайда немесе кәсiби дерттен өлген жағдайда төленетiн бiруақыттылы төлем размерi қандай.

Жұмыскердiң бiр жылдық еңбекақысының 10-есе мөлшерiнен кем емес.

Жұмыскердiң бiр жылдық еңбңкақысының 5-есе мөлшерiнен кем емес.

Жұмыскердiң бiр жылдық еңбңкақысының 2-есе мөлшерiнен кем емес.

Бiр жылдық еңбек ақысының мөлшерi.

Ештеңе де емес.

Вопрос № 15. Еңбек зиянының немесе кәсiби аурудан 3-топ мүгедегi болып саналған жағдайда жұмыскерге қандай мөлшерде бiр уақытылы төлем төленедi:

Жұмыскердiң бiр жылдық еңбңкақысының 10-есе мөлшерiнен кем емес.

Жұмыскердiң бiр жылдық еңбңкақысының 5-есе мөлшерiнен кем емес.

Жұмыскердiң бiр жылдық еңбек ақысының 2-есе мөлшерiнен кем емес.

Бiр жылдық еңбек ақысының мөлшерi.

Ештеңе де емес.

Вопрос № 16. Енбектi қорғаудың мемлекеттiк басқаруының негiзгi функцияларын көрсетiндер.

Еңбектi қорғауға арналатын салааралық нормативтiн актiлердiң, стандарттардың, ережелер мен нормалардың және заң актiлерiнiң жобасын құрастырып бекiту.

Еңбектi қорғауға арналатын шарттарды қанағаттандыратын мемлекеттiк толық программаларды құрастыру.

еңбек қорғау шарттарын және

Ғылыми-iзденiс мекемелердi жасау.

Аталғандардың барлығы.

Вопрос № 17. Жарақат алғанда, күйгенде, сынғанда қолданылады:

промедол

этаперазин

сульфодиметаксин

цистамин

тарен

Вопрос № 18. Адам қызметiнде өмiрлiк циклдың қандай сатылары болатындығын көpceтiңiздep:

ғылыми ой-ниет, ғылыми зерттеу жұмыстары, тәжiрибе-конструкторлық жұмыстары, жобаны жүзеге асыру, сынақ, өндiрiс, тасымалдау, пайдалану, жою, жерлеу.

жоба, сынақ, бақылау, жерлеу;

ғылыми ой-ниет, жобаны жүзеге асыру, жерлеу, жою;

жоба, жоспарлау, жерлеу;

жоба, сынақ, жою, консервацияға қою.

Вопрос № 19. Пассивтiлерге жататын қауiптi және зиянды өндiрiстiк факторларды көрсетiңiздер:

механизмдер мен машиналарға артық жүктемелер;

термикалық;

түйiсетiн заттар арасындағы болымсыз үйкелу;

электрлiк;

бетi тегiс емес заттар.

Вопрос № 20. Қысқы уақытта қан тоқтатушы жгутжәне закрутка қандай максималдыуақытқа тағылады:

30 минутқа

2 сағатқа

1 сағатқа

2,5 сағатқа

3 сағатқа

Вопрос № 21. Инфекциялық аурулардың зеріктірілуін жою аталады:

дератизация

дефолиация

дезинфекция

демаркация

дератизация

Вопрос № 22. Респиратордың мөлшерiн iрiктейтiн принциптi көрсетiңiздер:

беттiң енi бойьнша;

беттiң ұзындығы бойьшша;

беттiң ұзындығы мен енi бойынша;

иек пен кеңсiрiк арасының қашыктығы бойынша;

бастың диаметрi бойынша.

Вопрос № 23. Егер жұмыскердiң деңсаулығы мен өмiрiне қауiп төнген жағдайда ол жұмысын тоқтатуға құқылы ма ?

Жоқ

Иә

Жедел жұмысын тоқтатып, ол жөнiнде әкiмшiлiкке хабарлайды.

Жұмысын тоқтатпастан ол жөнiнде әкiмшiлiкке хабарлайды.

Жедел жұмысын тоқтатады.

Вопрос № 24. Жарық ағынының беткi тығыздығын сипаттайтын және жарық ағынының оның көлемiнiң бетiне түсетiн қатынасымен айқындалатын шама:

жарық күшi;

жарықтылық;

жарық ағыны;

жарықтық;

жарық өткiзу коэффициентi.

Вопрос № 25. Қазақстанда қанша ядролық реакторлар мен құрылғылар бар?

2

5

3

4

1

Вопрос № 26. Қаралып отырған жүйеге кауiпсiздiктi жеңiлдету мақсатымен, қауiптi құбылыстың алдын ала отырьш тиiстi өлшемдердi қабылдайтын немесе оның өзгерiсiне жауап беретiндей етiп құрылған элемент енгiзiлетiн принциптi көрсетiңiздер:

нормаландыру принциптерi;

әлсiз буын;

уақытпен қорғаныс;

берiктiк;

экрандау.

Вопрос № 27. Панаханаларды дайындауғабөлінетін шекті мерізім ?:

5 сөткеден артық емес

-8 сағаттан артық емес

-А.Қ.Ж. бекіткен уақыт аралығында ,бірақ бір сөткеден артық емес

-6 сағаттан артық емес

– 4 сағаттан артық емес

Вопрос № 28. Сәуле түскеннен кейін ұлықсып және құсып жатқанда қолданады:

этаперазин

тетрациклин

калийодид

тарен

цистамин

Вопрос № 29. Адам тәнiне газдың тигiзетiн зиянды әсерiн жоғарылататын факторларды көрсетiңiздер:

концентрация;

аэрозолдық жағдай;

құрамы, қауiптiлiк класы;

газдың адам тiнiне әсер ету ұзақтығы;

жоғарыда тiзiлген барлық факторлар.

Вопрос № 30. АҚЖ құрамына кірмейтін, жұмыс істейтін халқы бар организацияларда жыл сайын жоспарлы жұмыстар жүргізіледі:

10 сағаттық программа бойынша

15 сағаттық программа бойынша

20 сағаттық программа бйоынша

12 сағаттық программа бойынша

30 сағаттық программа бойынша