Тестирование

Дисциплина: Еңбек қорғау

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Объектте азаматтық қорғаныстың жағдайына жауап береді:

объект бастығы

ГО штабының бастығы

ГО инженері

еңбек қорғанысының инженері

қорғаныс қызметі

Вопрос № 2. Қаралып отырған жүйеге кауiпсiздiктi жеңiлдету мақсатымен, қауiптi құбылыстың алдын ала отырьш тиiстi өлшемдердi қабылдайтын немесе оның өзгерiсiне жауап беретiндей етiп құрылған элемент енгiзiлетiн принциптi көрсетiңiздер:

нормаландыру принциптерi;

әлсiз буын;

уақытпен қорғаныс;

берiктiк;

экрандау.

Вопрос № 3. Төменде санамаланып отырғандарды химиялык қауiптi зиянды өндiрiстiк факторлардың қайсысына жататындығын көрсетiңiздер:

өндiрiстiк құрал-жабдықтардың жылжымалы бөлiктерi

мутагендiлер;

вирустар;

сезiмге аса берiлушiлiк;

саңырауқұлақтар

Вопрос № 4. Егер жұмыскердiң деңсаулығы мен өмiрiне қауiп төнген жағдайда ол жұмысын тоқтатуға құқылы ма ?

Жоқ

Иә

Жедел жұмысын тоқтатып, ол жөнiнде әкiмшiлiкке хабарлайды.

Жұмысын тоқтатпастан ол жөнiнде әкiмшiлiкке хабарлайды.

Жедел жұмысын тоқтатады.

Вопрос № 5. Тұрақты жерде тұрған машиналардың жұмыс кезiнде туындайтын туу көзi бойынша дiрiлдi көрсетiңiздер.

көлiк-технологиялық;

көлiктiк;

технологиялық;

көлбеу;

тiк.

Вопрос № 6. Бір қабатты кірпіш үйдің Гамма-радияцияны әлсірету коэффициенті:

2

7

10

40

50

Вопрос № 7. Өндiрiстiк жағдайларда адамның психикасының мүмкiндiктерiн зерттейтiн, оның өндiрiстiк дабылдарға және қауiптiлiктерге деген назарын қателiкке жол бермей жұмыс уақытының аяғына дейiн сақтау қабiлетiн айқындайтын, ғылым:

эргономика;

техникалық эстетика;

инженерлiк психология;

еңбектi ғылыми негiзiнде ұйымдастыру;

өндiрiстiк санитария.

Вопрос № 8. Пассивтiлерге жататын қауiптi және зиянды өндiрiстiк факторларды көрсетiңiздер:

металдар коррозиясы;

термикалық;

түйiсетiн заттар арасындағы болымсыз үйкелу;

электрлiк;

бетi тегiс емес заттар.

Вопрос № 9. ҚР-ның ТЖ аймағында ережені бұзғаны үшін қандай құжатта жеке жауапшылық айқындалған:

ҚР-ның « Табиғи-техногендік ТЖ» туралы заңында

ҚР-ның « АҚЖ» туралы заңында

ҚР-ның «АҚЖ» және «ТЖ-туралы» заңдарында

ҚР-ның Үкіметінің қаулысымен

ҚР-ның «ҚР-ның еңбегі» туралы заңында

Вопрос № 10. Объектілердегі шұғыл ситуациялар жайындағы дайындықтар жүргізіледі:

жыл сайын

квартал сайын

ай сайын

жарты жылда 1 рет

қажеттілік деңгейіне байланысты

Вопрос № 11. ҚР-ның «Азаматтық қорғаныс» туралы заңы қашан қабылданды?

23 тамыз 1998 жыл

7 мамыр 1997 жыл

5 шілде 1996 жыл

7 сәуір 1999 жыл

8 наурыз 2004 жыл

Вопрос № 12. Қауiпсiздiктi қамтамасыз ететiн, үрдiстiң жекелеген сатылары мен кезеңдерi арасындағы өзара байланыстарын айқындайтын еңбек қауiпсiздiгiн қамтамасызету принциптерi :

басқарушылык;

бағдармалық;

техникалық;

ұйымдастырушылық;

жоғарыда көрсетiлген барлық принциптер.

Вопрос № 13. Өндiрiстiк орын-жайларды жарықтандыруга пайдаланылатын жарық беру турлерiн көрсетiңiздер:

бүйiрден, жоғарыдан;

жасанды, эвакуациялық, кузеттiк;

табиғи, бiрқалыпты,апаттық, жайлытптау;

бiрiккен, табиғи, жасанды;

жасанды, бүйiрден, табиғи.

Вопрос № 14. Шу кандай қандай өлшеммен өлшенетiнiң көрсетiңiздр:

кандела (Кд);

герц (Гц);

люмен (Лм);

децибелл (Дб);

кд/м2.

Вопрос № 15. Азаматтық қорғаныстың негізгі мақсаты:

құтқару жұмыстарын жүргізу

халықты ОМП және ЧС-дан қорғау

объектілердің жұмыс істеуін арттыру

табиғи-апат зардаптарының ізін жою

айтылғандардың барлығы

Вопрос № 16. Адам тәнiне газдың тигiзетiн зиянды әсерiн жоғарылататын факторларды көрсетiңiздер:

концентрация;

аэрозолдық жағдай;

құрамы, қауiптiлiк класы;

газдың адам тiнiне әсер ету ұзақтығы;

жоғарыда тiзiлген барлық факторлар.

Вопрос № 17. Адам тәнiне газдың тигiзетiн зиянды әсерiн жоғарылататын факторларды көрсетiңiздер:

концентрация;

аэрозолдық жағдай;

құрамы, қауiптiлiк класы;

газдың адам тiнiне әсер ету ұзақтығы;

жоғарыда тiзiлген барлық факторлар.

Вопрос № 18. Табиғи жарықтың қандай көрсеткiшпен нормаланатындығын көрсетiңiздер.

пайызбен, тәулiк уақытына байланысты;

пайызбен, ауа-райы жағдайларына, терезе ойығы өлшемдерiне байланысты;

ТЖК ( табиғи жарықтың коэффициентi), ауа-райы жағдайларына, тәулiк уақытына, жыл мезгiлiне,терезе ойығы өлшемдерiне, әйнектiн сапасына, әйнектiң санитарлық-гигиеналық; жағдайына байланысты;

ТЖК ( табиғи жарықтың коэффициентi), әйнектiң сапасына, жыл мезгiлiне, терезе ойыгы өлшемдерiне;

ТЖК ( табиғи жарықтың коэффициентi), жыл мезгiлiне, тәулiк уақытына.

Вопрос № 19. Қатты заттар өртегенде сөндiру және қатты қызу мен тұтануынан қорғау үшiн қолданылатын өрт сөндiргiш заттарды көрсетiңiздер:

кұм;

өрт сөндiргiш көбiк;

өрт сөндiргiш ұнтақ;

инерттi газдар;

су;

Вопрос № 20. Төменде санамаланып отырғандарды биологиялық қауiптi зиянды өндiрiстiк факторлардың қайсысына жататындығын керсетiңiздер:

шу мен тep6eлic деңгейiнiң көтерiлуi;

улы;

бактериялар, вирустар, жалғыз клеткалар, саңырауқұлақтар;

ақыл-ойдың шамадан тыс зорлануы;

көтерiлген және төмен түскен температуралар.

Вопрос № 21. Бip толық тербелiс жасалатын уақытты қалайша атайды :

амплитуда;

тербелiс кезеңi;

тербелiс жиiлiгi;

дыбыс қысымы;

интенсивтiлiк.

Вопрос № 22. Қорғаныс баспанасының ауа тазартқыш құрылғылары келесі параметрлерде ауа беруін қамтамасыз етеді.

көмірқышқыл газы 4%, ауа ылғалдығы 80%, температура 25%

көмірқышқыл газы 3%, ауа ылғалдығы 60%, температура 30%

көмірқышқыл газы 3%, ауа ылғалдығы 50%, температура 10%

көмірқышқыл газы 1%, ауа ылғалдығы 70%, температура 23%

айтылғандардың барлығы

Вопрос № 23. Активтiлерге жататын қауiптi және зиянды өндiрiстiк факторларды көрсетiңiздер:

механикалық;

қауiптi жылжымайтын элементтер;

металдардың коррозиясы;

бетi тегiс емес заттар;

машиналар мен механизмдерге артық жүктемелер

Вопрос № 24. Жұмыс iстеушiлерге орындалуы қауiпсiздiктiң тиiстi дейгейiн қамтамасыз ететiн мәлiметтердi беру және олардың игеру принциптерiн көрсетiңiздер:

уақытпен қорғаныс;

сәйкессiздiк;

нормаландыру;

тiзбектiлiк;

ақпараттык.

Вопрос № 25. Қысқы уақытта қан тоқтатушы жгутжәне закрутка қандай максималдыуақытқа тағылады:

30 минутқа

2 сағатқа

1 сағатқа

2,5 сағатқа

3 сағатқа

Вопрос № 26. ТЖ-дың таралу масштабыныңклассификациясы:

объекттілі, аймақтық, глобальдық, локальді

объектті, жергілікті, аймақтық, глобальді

аудандық, облыстық, республикалық

аудандық, облыстық, республикалық,дүние жүзіндегі апаттар

жергілікті, қалалық, облыстық

Вопрос № 27. су тазалаудың ең қарапайым және қолайлы тәсілі:

айыру

ткоагуляция

фильтрлеу

тұндыру

қайнату

Вопрос № 28. Адам аяқ саусақтарын үсітіп алды. Бірінші көмек көрсетудегі сіздің әрекетіңіз:

аяқ саусақтарын қармен ысылап, содан соң құрғақ матамен, зақымданғанды ауруханаға апару

аяқ саусақтарын қолмен жылытып, қызарғанға дейін аяқты жылы суға салып (18-22), саусақтар арасына мақта немесемарлы салып, бинттеу, зақымданғанды ауруханаға апару

аяқ саусақтарын қармен ысылап, жүн шұлық кигізу, зақымданғанды ауруханаға апару

шыққан күлдіреулерді ашу, аяқ саусақтарын бинттеу, зақымданғанды ауруханаға жеткізу

жоғарыда айтылғандар

Вопрос № 29. Шаңның морфологиялық зерттеулерi мына көpceткiштepдi сипаттайды:

талшықты форма, өлшемдерi;

бөлшектер конгломеранттары, ине тәрiздi форма;

үшкiрлi жақтар, дөңгелек форма;

дөңгелек немесе дұрыс емесе, ине тәрiздес немесе талшықты форма;

жасанды, өлшемдерi, құрылысы.

Вопрос № 30. Қауіптісел аудандарында селдайындықтар өткізіледі:

ай сайын

жарты жылда 1-ден кем емес

жыл сайын

квартал сайын

қажеттілік деңгейіне байланысты