Тестирование

Дисциплина: Ауыл шаруашылық өсімдіктерінің биотехнологиясы

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Дедифференцировкеге дифференциалдалған күйiнен invitroнiң торшасының өткелi гендердiң белсендiлiгiнiң өзгерiсiмен шартталған, атап айтқанда:

құбылмалылықпен

гендiк құбылмалылықпен

тұқым қуалаушылықпен

қайталанғыштықпен

зарасыздықпен

Вопрос № 2. Пиримидин негiздерi тұрады:

цитозин, Гуанин

цитозин, аденин

Гуанин, адеина

цитозин, тимин, уроцила

тимин, аденин

Вопрос № 3. Iсiк торшаларындағы пастерiн эффекттi бұзылысы өте бейнеленген:

шөптер

жүгерiлер

малдар

бидайлар

картоп

Вопрос № 4. Нуклеотид кездесетiн құрамында азот бар сақиналардың арасындағы болады:

iлiк

туыс емес байланыс

әр түрлi байланысты болмайды

фосфорлы топ

ар жағында

Вопрос № 5. Әдеттегiдей, кездемелер және өсiмдiктердiң органдары қоректендiргiш орталарда таратады:

6, 6-6, 8

5, 6-5, 8

4, 6-4,

3, 6-3, 8

2, 6-2, 8

Вопрос № 6. Ағыл-тегiл суармалы бөлiмшелердiң топырақтарына өсiмдiк үшiн тұздардың шоғырландырулары болатынын күштi жинала бастайды:

улағыштық

адаптерленген

қуаңшылыққа төзiмдi

толерант

стресс

Вопрос № 7. Рнк-негiзiн салушының молекулалық салмағын нәтижеде азаятын және рнк өсiмтал молекулалардың бiлiмi бар химия классификациясының әртүрлi әдiстерi iске асатын биохимиялық реакциялардың жиынтығы деп атайды:

транскрипциямен

процессингпен.

түрлендiрумен

рекомбинациямен

шала қуырумен

Вопрос № 8. Г.Мендель тұқым қуалаған қасиеттердiң сақтаушыларының айқындық және дискреттiгiнiң көрсеттi:

хромосомалар

гендер

Гольджидiң аппараты

митохондрий

торшалар

Вопрос № 9. Көбейтiн көбейтудi жетiстiк қоректендiргiш ортаның балансынан тәуелдi болады:

тектiк

биологиялық

витамин

автотехникалық

гормон

Вопрос № 10. Гендердегi синтез жасалатын белоктер туралы мәлiмет кодпен жазған:

ядро

Клетке

сабақ

Корн

жапырақтар

Вопрос № 11. Гендердегi синтез жасалатын белоктер туралы мәлiмет кодпен жазған:

ядро

Клетке

сабақ

Корн

жапырақтар

Вопрос № 12. Кездеме Каллусная консистенцияны иемдене алады:

тығыз

қопсыған

орташа тығыздық

қопсыған, орташа тығыздық, тығыз

қопсыған тығыз

Вопрос № 13. Өсiмдiктердiң соматиялық торшаларының сұйық азотындағы Криосохранение температураның жанында жүргiзiледi, 0:

20

50

100

– 140

- 196

Вопрос № 14. Микрокөбейтудi процесстегi морфогенетикалық потенциалдың iске асыруына маңызды ықпал бастапқы экспонаттың ерекшелiгiнде болады:

сұрыпталған және рулығы

тек қана сұрыпталғаны

тек қана рулығы

географиялығы

экологиялық

Вопрос № 15. Шеттетiлген кеңiстiктердiң мәдениет ерекшеленген жеке гибридты торша ары қарай оның бөлуiнде, алуға мүмкiндiк бередi:

тұқымдар

жапырақтар

түбiрлер

клон

астық

Вопрос № 16. Ақтиынды молекулада днқ және амин қышқылдарының тiзбегiне нуклеотидтардың тiзбегiнiң аралығында арақатынастардың анықтауы:

рекомбинация

сайт - ерекше рекомбинация

мейотиялық рекомбинация

тектiк код

ферменттердiң функциясы

Вопрос № 17. Г.Мендель тұқым қуалаған қасиеттердiң сақтаушыларының айқындық және дискреттiгiнiң көрсеттi:

хромосомалар

гендер

Гольджидiң аппараты

митохондрий

торшалар

Вопрос № 18. Негiздердiң нақтылы тiзбегi нақты тектiк алып жүредi:

ережелер

заңдылық

құбылмалылық

тұқым қуалаушылық

мәлiметтi

Вопрос № 19. Қағылез торшалар виталька бояу көмегiмен торшалардың тiршiлiк қабiлеттiктерi анықтауда итеруден кейiн:

боялады

сәл боялады

көгередi

көгiлдiрленедi

боялмайды

Вопрос № 20. Гормондардың синтездiң iсiк кездемелерiнде өсiмдiк торшаға тасымалдаумен байланған:

хромосомалар

бактериялық ген

митохондрий

Гольджидiң аппараты

Агробактериялар

Вопрос № 21. Консервацияның процессi торшалардың мәдениеттiң әзiрлеуiнен бастайды

өсуге

селекциялар

тазартуға

мұздатуға

сақтауға

Вопрос № 22. Рнк-негiзiн салушының молекулалық салмағын нәтижеде азаятын және рнк өсiмтал молекулалардың бiлiмi бар химия классификациясының әртүрлi әдiстерi iске асатын биохимиялық реакциялардың жиынтығы деп атайды:

транскрипциямен

процессингпен.

түрлендiрумен

рекомбинациямен

шала қуырумен

Вопрос № 23. Днқ репликация - бұл:

үш еселеу

екi еселеу.

үзiлу

Қосулар

опат болу

Вопрос № 24. Тектiк мәлiметтiң сақтаушысы болып табылады:

рнк

днқ.

хромосомалар

торша

митохондрия

Вопрос № 25. Әдеттегiдей, кездемелер және өсiмдiктердiң органдары қоректендiргiш орталарда таратады:

6, 6-6, 8

5, 6-5, 8

4, 6-4,

3, 6-3, 8

2, 6-2, 8

Вопрос № 26. үшiн жеке торшалардың таратуы өте маңызды:

тектiк зерттеулер

физиологиялық зерттеулер

клеткалы селекция

тұқым шаруашылықтар

тектiк және физиологиялық зерттеулер, клеткалы селекция

Вопрос № 27. Ашық жер өсетiн өсiмдiктерде каллусныхта торшалар көпке қарағанда клеткалы цикл:

қысқалау

ұзағы

тұрақтысы

байсалдысы

тұрақсыздық

Вопрос № 28. Торшалардағы кездеменiң каллуснойын бiлiм жетектеп жүнетiн ұйымдаспай анархиялық көбейтуге дифференциалдалған торшалар өткелде өзгерiстерде болады:

биохимиялығы

тектiгi

цитологиялығы

биохимиялық, цитологиялығы

биологиялық

Вопрос № 29. Әдiс тек қана пайдалы белгiнiң генге кiрiспесi үшiн тиiмдi жаңа жақсартылған сорттардың жасауында керексiз белгiлермен iлiнiсусiз:

сұрыптауы

гендiк-инженерлiгi

тұқым шаруашылығы

жерсiндiруi

тұрақтанған

Вопрос № 30. Классикалық генетикасының негiзгi бiрлiгi бөлiнбейтiн, абстрактiлi болып табылады:

днқ

рнк

митохондриялар

торша

ген