Тестирование

Дисциплина: Ауыл шаруашылық өсімдіктерінің биотехнологиясы

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Шеттетiлген кеңiстiктердiң мәдениет ерекшеленген жеке гибридты торша ары қарай оның бөлуiнде, алуға мүмкiндiк бередi:

тұқымдар

жапырақтар

түбiрлер

клон

астық

Вопрос № 2. Көбейтiн көбейтудi жетiстiк қоректендiргiш ортаның балансынан тәуелдi болады:

тектiк

биологиялық

витамин

автотехникалық

гормон

Вопрос № 3. Торшалардағы кездеменiң каллуснойын бiлiм жетектеп жүнетiн ұйымдаспай анархиялық көбейтуге дифференциалдалған торшалар өткелде өзгерiстерде болады:

биохимиялығы

тектiгi

цитологиялығы

биохимиялық, цитологиялығы

биологиялық

Вопрос № 4. Жаңа қоректендiргiш ортаға алғашқы каллустың тасымалдауы деп аталады:

дифференциалдаумен

дедифференцировкой

генерациямен

шала қуырумен

регенерациямен

Вопрос № 5. Тектiк мәлiметтiң сақтаушысы болып табылады:

рнк

днқ

хромосомалар

торша

митохондрия

Вопрос № 6. үшiн жеке торшалардың таратуы өте маңызды:

тектiк зерттеулер

физиологиялық зерттеулер

клеткалы селекция

тұқым шаруашылықтар

тектiк және физиологиялық зерттеулер, клеткалы селекция

Вопрос № 7. Нуклеотид кездесетiн құрамында азот бар сақиналардың арасындағы болады:

iлiк

туыс емес байланыс

әр түрлi байланысты болмайды

фосфорлы топ

ар жағында

Вопрос № 8. Әдiс тек қана пайдалы белгiнiң генге кiрiспесi үшiн тиiмдi жаңа жақсартылған сорттардың жасауында керексiз белгiлермен iлiнiсусiз:

сұрыптауы

гендiк-инженерлiгi.

тұқым шаруашылығы

жерсiндiруi

тұрақтанған

Вопрос № 9. Клеткалы деңгейдегi селекцияның өткiзуi ретке тез селекцияның салыстырғанда дәстүрлi әдiсiнiң өсiмдiктерiнiң жаңа формаларын құруға мүмкiндiк бередi:

2-4

4-6

6-8

8-10

10-12

Вопрос № 10. Шеттетiлген кездемелер қарқындарға және фотопериодизмға өсiмдiктердiң аналық организмының талаптарының есепке алуымен шамдарды жарықта өсiредi:

керосин

люминесценттiк

электр

қорғайтын

құрамалы

Вопрос № 11. Жұмыстар клеткалы суспензиялармен үшiн олардың мiнездемесi бiлуге керек:

тiршiлiк қабiлеттiк

торшалардың тығыздығы

агрегаттағандықты дәреже

өсудi жылдамдық

агрегаттағандықты тiршiлiк қабiлеттiк, тығыздық, дәреже, өсудi жылдамдық

Вопрос № 12. Тектiк мәлiметтiң сақтаушысы болып табылады:

рнк

Гуанин

днқ

цитозин

аденин

Вопрос № 13. Базистiк апекстiң бiр бөлiгiндегi өсуiне каллусномуға өткелiнiң процессi бастайды:

бөлулер

созылулар

дифференциалдаулар

дедифференцировки

клеткалы бөлулердi тоқтау

Вопрос № 14. Консервацияның процессi торшалардың мәдениеттiң әзiрлеуiнен бастайды

өсуге

селекциялар

тазартуға

мұздатуға

сақтауға

Вопрос № 15. Шыбын-шiркейге үлкен төзiмдiлiгi бар өсiмдiк әдiс арқылы конструкциялауға болады:

генетика

селекциялар

тұқым шаруашылықтар

бейiмделулер

гендiк инженерия

Вопрос № 16. Пиримидин негiздерi тұрады:

цитозин, Гуанин

цитозин, аденин

Гуанин, адеина

цитозин, тимин, уроцила

тимин, аденин

Вопрос № 17. Будандастыруды түкпiр күйiнденiң сәйкес келмеушiлiк Постгамная пайда болады:

қыстыгүнi

ұрықтандырулардан кейiн

жаздыкүнi

жазғытұры

жұптауды баста

Вопрос № 18. Температуралық тәртiп көбейту көбейтiн күйiнде, негiзiнен, өсiмдiктерден тәуелдi болады:

сорттар

жас шамасы

орган

түр

денсаулық

Вопрос № 19. Дедифференцировкеге дифференциалдалған күйiнен in vitroнiң торшасының өткелi гендердiң белсендiлiгiнiң өзгерiсiмен шартталған, атап айтқанда:

құбылмалылықпен

гендiк құбылмалылықпен

тұқым қуалаушылықпен

қайталанғыштықпен

зарасыздықпен

Вопрос № 20. Шыбын-шiркейге үлкен төзiмдiлiгi бар өсiмдiк әдiс арқылы конструкциялауға болады:

генетика

селекциялар

тұқым шаруашылықтар

бейiмделулер

гендiк инженерия

Вопрос № 21. Шеттетiлген протопласттардың араласып кетуi бола алады:

жоспарсыз, бiрақ болды ендi сирек

жоспарсыз, жиi

заңдылық қалай

кездейсоқтық қалай

мүмкiн емес

Вопрос № 22. Нуклеотидтар тасымалдаушылар ретiнде бола алады:

энергиялар

сулар

аурулар

тыңайтқыштар

атомдар

Вопрос № 23. Днқ репликация - бұл:

үш еселеу

екi еселеу.

үзiлу

Қосулар

опат болу

Вопрос № 24. Үйренiскен және iсiк өсiмдiк кездемелерiнiң ортақ қасиетi олар болып табылады:

тәуелдiлiк

үйлесiмдiлiк

дедифференцированность

пролиферируемость

тәуелсiздiк

Вопрос № 25. Торшалардыңкаллусныхтыңөсудiорганизмышығудыңнәтижесiндебақылаудыңастынанболады:

бiрауыздан

асихронно

алақанның аясындай

шектелмеген

ағып-тамып, асихронно, шектелмеген

Вопрос № 26. Тектiк инженериядағы маңыздысы операциясы днқ молекулалар рекомбинированных болатын тектiк мәлiметтердiң торшаға және тұрақты сүйемелдеуi кiрiспе болып табылады жетедi көмегiмен:

репликациялар

транскрипциялар

векторлар

рекомбинациялар

шала қуыру

Вопрос № 27. Гаплойд түрлерi зарасыз, бiрақ көмегiмен олардың хромосомаларының жиыны йгұн жасанды екi есе өсiруге болады:

тыңайтқыштар

белоктер

майлар

азот

колхицин

Вопрос № 28. Каллус - бiлдiредi:

кездеме

тұқымдар

сүйел

парақ

түбiр

Вопрос № 29. үшiн жеке торшалардың таратуы өте маңызды:

тектiк зерттеулер

физиологиялық зерттеулер

клеткалы селекция

тұқым шаруашылықтар

тектiк және физиологиялық зерттеулер, клеткалы селекция

Вопрос № 30. Шеттетiлген кеңiстiктердiң мәдениет ерекшеленген жеке гибридты торша ары қарай оның бөлуiнде, алуға мүмкiндiк бередi:

тұқымдар

жапырақтар

түбiрлер

клон

астық