Тестирование

Дисциплина: Мал шаруашылық негіздері

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Жетiлдiру тобын малдың неше жасында және тiрi салмағы қандай болғанда құрады (қазақтың ақ бас тұқымы үшiн)?

8 ай, тiрi салмағы 225-230 кг

6 ай, тiрi салмағы 180-190 кг

10 ай, тiрi салмағы 290-310 кг

12 ай, тiрi салмағы 315-320 кг

14 ай, тiрi салмағы 330-340 кг

Вопрос № 2. Сүттi сиырлардың технологиялығын және бейiмдiлiгiн сипаттайтын негiзгi көрсеткiштер қандай?

сүт сауымы және өнiмдiлiгiн көп жылдар бойы бере алу көрсеткiшi

жастық өзгергiштiк

машинамен саууға жарамдылығы

ұдайы өндiрiстiк қабiлеттiлiгi

жоғарыда айтылған көрсеткiштердiң барлығы

Вопрос № 3. Тары астығынан жасалатын жарма:

перлов

полтав

артек

тары

ұсақталған арпа

Вопрос № 4. Орташа сүт сауымы 4000 кг сүттi сиырға азық өлшемiмен қанша мал азығы қажет?

2 мың азық өлшемi

3 мың азық өлшемi

4 мың азық өлшемi

5 мың азық өлшемi

6 мың азық өлшемi

Вопрос № 5. Асылтұқымды зауыттың анықтамасы және қызметтерi қандай?

бағалы тұқымдардың төлiн өсiрумен шұғылданатын кәсiпорын

малдардың ұдайы өндiрiс әрекеттерiң жақсартумен айналысатын кәсiпорын

жоғары бағалы малдарды өсiру, жетiлдiру және өткiзу жұмыстарымен шұғылданатын, мемлекеттiк ұйымның аттестациясынан өткен субъект

жаңа тұқымдарды таратумен шұғылданатын кәсiпорын

жоғары бағалы мал шаруашылық өнiмдерiн алуымен шұғылданатын мемлекеттiк ұйымның аттестациясынан өткен субъект

Вопрос № 6. Жетiлдiру тобын малдың неше жасында және тiрi салмағы қандай болғанда құрады (қазақтың ақ бас тұқымы үшiн)?

8 ай, тiрi салмағы 225-230 кг

6 ай, тiрi салмағы 180-190 кг

10 ай, тiрi салмағы 290-310 кг

12 ай, тiрi салмағы 315-320 кг

14 ай, тiрi салмағы 330-340 кг

Вопрос № 7. Малды бонитировкалау дегенiмiз не?

малдарды өлшеу

малдардың дене өлшемдерiн алу

физиологиялық көрсеткiштерi

малдың тұқымдық және өнiмдiлiк сапасын (жинақтық) кешендi бағалау

малдың сыртқы пiшiнi

Вопрос № 8. Малдардың кросы дегенiмiз не?

бiр аталық iз iшiндегi малдарды шағылыстыру кезiнде алынған малдар

гибридтеу жолымен алынған малдар

жақын туыстас малдарды шағылыстыру кезiнде алынған малдар

өнiмдiлiк деңгейлерi бiрдей бiр топқа жататын малдар

бiр аталық iз малдарын екiншi аталық iз малдарымен шағылыстыру кезiнде алынған малдар

Вопрос № 9. Жас төлдерде етiнiң ақуызы мен майының оптималды қатынасы неше жасында жетiледi?

10 ай

12 ай

15 ай

18 ай

23 ай

Вопрос № 10. Iрi қара малды күтiп-бағу тәсiлдерi?

қолда және жайылымда бағу

топтастырып қалың төсенiш төсеп ұстау

жыл бойы қолда ұстау

байлаулы және байлаусыз

бокста еркiн ұстау

Вопрос № 11. Идiре сауу дегенiмiз не?

сиырларды мөлшерге сай азықтандыру

үдемелi дүркiндi сауу

көп реттiк азықтандыру

сүттi көбейтейтiң азықтарды аванс бойынша беру көмегiмен сүт өнiмдiлiгiнiн ең жоғары табысына жету

құрама жем беруге көшiру

Вопрос № 12. Даңқы жайылған британ ет тұқымдары қандай?

мандолон, қалмақ

абердин-ангусс, герефорд, шортгорн, галловей

шароле, қазақтың ақ бас тұқымы

әулиекөл, лимузин

киан, шортгорн

Вопрос № 13. Малды бонитировкалау дегенiмiз не?

малдарды өлшеу

малдардың дене өлшемдерiн алу

физиологиялық көрсеткiштерi

малдың тұқымдық және өнiмдiлiк сапасын (жинақтық) кешендi бағалау

малдың сыртқы пiшiнi

Вопрос № 14. Малдың асылтұқымды бағалығы неде?

малдан жоғары сапалы өнiм алуда

ұрпақтарына пайдалы белгiлерiн тұрақты берiп тұруында

шаруашылыққа пайдалы белгiлерге әсер ететiн асылтұқымды малдардың нәсiлдiк потенциалының дәрежесiнде

өзiнiң ұдайы өндiрiстiк қызметiн жақсарта алу қабiлеттiлiгiнде

өнiмдiлiктерi бойынша бiртектi табын құруда малдың ең бағалы асылтұқымды сапаларын тиiмдi пайдалануында

Вопрос № 15. Нәсiлтану қөзқарасы бойынша малдарды қолдан ұрықтандырғанда тұқымдық бұқа ұрпақтың сүт өнiмдiлiгiн қанша пайызға анықтайды?

15 %-ға

30 %-ға

50 % -ға

80 %-ға

100 %-ға

Вопрос № 16. Даңқы жайылған француз ет тұқымдары қандай?

шароле, лимузин, ақ аквитан, мен-анжу

герефорд, галловей

қалмақ, қазақтың ақ бас тұқымы

шортгорн, көгiлдiр бельгия тұқымы

мандолон, әулиекөл

Вопрос № 17. Бордақылаудағы пiштiрiлген өгiзшелердiң тәулiктiк өсiмi қандай болуы керек (430 кг -ға жету үшiн, бордақылау ұзақтығы 180 күн)?

600-700 г

700-800 г

800-900 г

900-1000 г

1000 г-нан артық

Вопрос № 18. . Егер қауызды жармадан бөлу жүргізілсе, үрдісті атайды:

байыту

тегістеу

жырту

ұсақтау

ұсақталған

Вопрос № 19. Гетерозис байқалу үшiн қандай жағдайлар қажет?

шағылыстыруға қатысқан тұқымдардың керiтартпа тұқымқуалаушылығы

тұқымдарды тандау, тұқымдардың үйлесiмдiлiгi

күтiп-бағуға үйлесiмдi жағдайлар жасау

азықтандыруға үйлесiмдi жағдайлар жасау

барлығы бiрге алынған (А,В,С,D)

Вопрос № 20. Шағылыстыру нәтижесiн анықтайтын негiзгi фактор қандай?

азықтандыру жағдайлары

күтiп-бағу жағдайлары

генотипi мен сыртқы орта жағдайлары

азықтандыру мен күтiп-бағу жағдайлары

шығарылған тұқымдардың генетикалық ерекшелiктерi

Вопрос № 21. Сүттi үдемелi өндiру кезiнде сиырларға қандай талаптар қойылады?

сүт өнiмдiлiгi және тiрi салмағы тұқымдық стандарттан төмен емес

дене бiтiмi мен аяқ қойыстары және тұяқ мүйiздерi мықты

желiнi мен емшектерi жақсы дамыған

сауу ұзақтығы 7-минуттан артық емес және қалған сүтi сарқып қолмен сауусыз 90%-ке дейiн толық сауылатын, ұдайы өндiрiске бейiмдiлiгi жақсы

жоғарыдағы көрсеткiштердiң барлығы

Вопрос № 22. Малдардың шежiресi дегенiмiз не?

ата-енесi мен бiрнеше ұрпақтарының мәлiметтерi көрсетiлген асылтұқымды малдардың шығу тегi

малдың дене бiтiмiнiң және оның дене құрылысының типiн сипаттау

малдардың өнiмдiлiк бағыты туралы мәлiмет

малдың өсiп-дамуы және түсi туралы мәлiмет

малдардың өнiмдiлiгiнiң сапалы көрсеткiштерi және оның ұдайы өндiрiстiк қабiлеттiлiгi туралы мәлiмет

Вопрос № 23. Даңқы жайылған француз ет тұқымдары қандай?

шароле, лимузин, ақ аквитан, мен-анжу

герефорд, галловей

қалмақ, қазақтың ақ бас тұқымы

шортгорн, көгiлдiр бельгия тұқымы

мандолон, әулиекөл

Вопрос № 24. Бiр тұқымның негiзгi қасиеттерi мен белгiлерiн сақтай отырып, тек қана бiр белгiсiн түзету немесе күшейту үшiн шағылыстырудың қандай түрi қолданылады?

сiңiре

ауыспалы

өндiрiстiк

кiрiспе немесе қан жаңарту

ұдайы өндiрiстiк

Вопрос № 25. Малдарды ұдайы өндiруде қызмет ететiн жеке және заңды тұлғалар немен шұғылданады?

малдардың ұдайы өндiрiстiк функциясын тiркеудi жүзеге асырады

малдардың өнiмдiлiгiн арттыру жұмыстарын жүргiзедi

малдардың ұдайы өндiруде қызмет етедi

малдарды белгiлерiнiң жиынтығы бойынша бағалау жұмысын жүзеге асырады

жас малдарды өсiруде жаңа технологиялар еңгiзумен шұғылданады

Вопрос № 26. Голштин тұқымының әйгiлiлiгi неде?

жоғары сүт өнiмдiлiгiмен

дене құрылысының жақсы бiтуiмен

желiндерiнiң функционалдық құрылымының жақсы болуымен

жақсартушы тұқым ретiнде көп пайдаланылуымен

аталғандардың барлығымен

Вопрос № 27. Малдардың еттiлiк өнiмдiлiгiнiң өсуi мен дамуын бағалаудың қандай әдiстерi бар?

экстерьерi бойынша

конституциясы бойынша

тiрiдей салмағы және дене өлшемдерi бойынша (дене бiтiмiнiң индекстерi)

түстерi бойынша

интерьерi бойынша

Вопрос № 28. Даңқы жайылған британ ет тұқымдары қандай?

мандолон, қалмақ

абердин-ангусс, герефорд, шортгорн, галловей

шароле, қазақтың ақ бас тұқымы

әулиекөл, лимузин

киан, шортгорн

Вопрос № 29. Нәсiлтану қөзқарасы бойынша малдарды қолдан ұрықтандырғанда тұқымдық бұқа ұрпақтың сүт өнiмдiлiгiн қанша пайызға анықтайды?

15 %-ға

30 %-ға

50 % -ға

80 %-ға

100 %-ға

Вопрос № 30. Бордақылаудағы пiштiрiлмеген өгiзшелердiң тәулiктiк өсiмi қандай болуы керек (450 кг-ға жету үшiн, бордақылау ұзақтығы 150 күн)?

600-700 г

700-800 г

800-900 г

900-1000 г

1000 г-нан артық