Тестирование

Дисциплина: Мал шаруашылық негіздері

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Тауарлық шаруашылықтар үшiн ет өнiмдiлiгiн жоғарлатудың резервi болып не саналады?

2 немесе 3 тұқымдық шағылыстыру кезiнде (өндiрiстiк) гетерозистiң тиiмдiлiгiн пайдалану

туыстық шағылыстыруды пайдалану

таза қанды мал өсiрудi пайдалану

қан құюды пайдалану

Гибридизация әдісін пайдалану

Вопрос № 2. Асылтұқымды зауыттардың басты мақсаты қандай?

жоғары өнiмдi зауыттық табын, тұқымқуалаушылығы тұрақты аталық iз бен аналық ұя сиырларын құру, өзiне және басқа асылтұқымдық зауыттырға арнап жас төлдердi өсiру

малдардың асылтұқымдық қасиеттерiн көтеру

малдардың өнiмдiлiгiн көтеру

жеке, тұқымдық қасиеттерiн жақсарту

сиырдың сүтiнiң майлылығын көтеру

Вопрос № 3. Еттi iрi қара мал шаруашылығында сиырларды мезгiлдi шағылыстыру мен мезгiлдi бұзаулатудың пайдасы неде?

жаңа туған бұзаулар үшiн аз орын қажет, сиыр қораларының көлемi үлкейедi

шығуына дейiн бұзаулар жетiлiп үлгiредi

бұзаулар шөптi жақсы қолданады

бұзаулар жазғы ыстықты жеңiл өткiзiп, жақсы дамиды, сиырлардан бөлiп алу кезiнде күтiп-бағу және бордақылау үшiн бiр түрлi гурттар құру жеңiлге соғады

аталған пунктердiң барлығын сақтау керек

Вопрос № 4. Нәсiлдiк бағалы импорттық малды пайдаланғаннан қандай жағдайларда жоғары сауымды қамтамасыз етуге болады?

өсiру

күту

азықтандыру

күту және өсiру

өсiру, күту және азықтандыру

Вопрос № 5. Шағылыстыру нәтижесiн анықтайтын негiзгi фактор қандай?

азықтандыру жағдайлары

күтiп-бағу жағдайлары

генотипi мен сыртқы орта жағдайлары

азықтандыру мен күтiп-бағу жағдайлары

шығарылған тұқымдардың генетикалық ерекшелiктерi

Вопрос № 6. Сүттi тұқымдардың тұқым iшiлiк типтерi қандай?

сүттi

сүттi-еттi

еттi-сүттi

еттi

сүттi-еттi, сүттi, еттi-сүттi

Вопрос № 7. Сүт өндiрудiң ағынды-цехтық жүйесiнiң ең басты ерекшелiктерi қандай?

арнайы цехтар қызмет етедi

зоотехникалық-диспетчерлiк қызмет құрылады

ұтымды азықтандыру, малдардың физиологиялық күйiн есепке ала отырып күтiп-бағу

бағытталған селекция қызметi

жоғарыдағы көрсеткiштердiң барлығы

Вопрос № 8. Сұрыптауды қолдану қандай мақсаттарға жетудi көздейдi?

аталық және аналық малдардың қажет тұқымқуалаған қажеттi сапаларын бекiтiп беру

шағылыстыру кезiнде малдың бiреуiнiң қажетсiз сапаларын екiншiнiң қажеттi сапаларымен ұрпақта түзету

жеке малдардың (өндiрушiлердi) қажеттi сапаларын пайдалану арқылы табынға жаңа қажеттi сапаларды еңгiзу

жаңа қажеттi сапалар еңгiзу және тұқым қуалаушылыққа бекiту

қажеттi сапаларын бекiту, еңгiзу және қажетсiз сапаларын түзету

Вопрос № 9. Еттi iрi қара мал шаруашылығында бұзаулар қандай әдiспен өсiрiледi?

қолмен сүтпен суару

емiзу әдiсi

топтық ауыстырылып емiзiлетiн

топ-ауыстырулық емiзiлетiн

құрастырылған әдiс

Вопрос № 10. Қоректiлiгi мен технологиялық бағалығы жоғары еттi неше жастағы малдардан алуға болады?

10-12 ай

12-18 ай

18-20 ай

20-24 ай

24-36 ай

Вопрос № 11. Малды бонитировкалау дегенiмiз не?

малдарды өлшеу

малдардың дене өлшемдерiн алу

физиологиялық көрсеткiштерi

малдың тұқымдық және өнiмдiлiк сапасын (жинақтық) кешендi бағалау

малдың сыртқы пiшiнi

Вопрос № 12. Малдар туралы қандай мәлiмет сәйкестiк сертификатын берудi бекiтедi?

бұл құжат асылтұқымды малдардың шығу тегiн, өнiмдiлiгiн және басқа да сапаларын бекiтедi

жеке қарастырылатын малдардың физиологиялық жағдайын бекiтедi

малдардың ұдайы өндiрiстiк функциясын куәландырады

бұл құжатта малдың қандай тұқымға жататындығы жөнiндегi мәлiметтердi бекiтедi

белгiлi бiр өнiм алу үшiн малдарды пайдалану мерзiмi туралы мәлiметтердi бекiтедi

Вопрос № 13. Сүттi iрi қара мал шаруашылығында iрiктеудiң негiзгi көрсеткiштерi қандай?

тұқымдылығы және қандылығы бойынша

тiрi салмағы, сыртқы пiшiнi, дене бiтiмi, сүт және ет өнiмдiлiгi, сүт беру қасиеттерi

азықтандыру жылдамдығы бойынша

малдың тұқымдылығы бойынша

дене бiтiмiн өлшеу бойынша

Вопрос № 14. . Қандай тұқымдар мол сүттi тұқымдарға жатады?

герефорд

қырдың қызылы

голштинофриз, қара-ала

симментал

латвияның бурыл тұқымы

Вопрос № 15. Бұқаларды өсiруге және ұрпақ сапасын байқауға арналған станциялар немесе элеверлер дегенiмiз не?

сиырлардан заказ бойынша жақсартушы болып саналатын өндiрушi-бұқалармен шағылыстырғаннан туған өгiзшелердi алу, өсiру, сонымен қатар олардың интенсивтi өсуiн және ұдайы өндiрiстiк қабiлеттiлiгiн бағалауға арналған арнайы фермалар

төлдердi етке өсiруге арналған арнайы шаруашылықтар

асылтұқымды малдарды ұрпаққа өткiзуге арналған фермалар

өсiмтал төлдi бағалауға арналған ферма

өндiрушi-бұқалардың тұқым өнiмдерiн жинау және мұздатуға арналған асылтұқымды станция

Вопрос № 16. Iрi қара мал шаруашылығында қандай мал өсiру әдiстерi бар?

тұқымаралық шағылыстыру

трансплантациялау

голштинизациялау

кросстау

таза қанды мал өсiру, шағылыстыру және гибридтеу

Вопрос № 17. Бiр тұқымның негiзгi қасиеттерi мен белгiлерiн сақтай отырып, тек қана бiр белгiсiн түзету немесе күшейту үшiн шағылыстырудың қандай түрi қолданылады?

сiңiре

ауыспалы

өндiрiстiк

кiрiспе немесе қан жаңарту

ұдайы өндiрiстiк

Вопрос № 18. Даңқы жайылған француз ет тұқымдары қандай?

шароле, лимузин, ақ аквитан, мен-анжу

герефорд, галловей

қалмақ, қазақтың ақ бас тұқымы

шортгорн, көгiлдiр бельгия тұқымы

мандолон, әулиекөл

Вопрос № 19. Сүт өндiру үшiн ағынды-цехтық жүйенi еңгiзгенде этап бойынша ұсынылатын цехтардың құрылысы қандай болуы қажет?

суалған сиырлардың цехың құрудан бастау, сосын бұзаулау, сауын сүтiн арттыру және ұрықтандыру, сүт өндiру цехтарын құру

бұзаулау цехынан бастау

сауын сүтiн арттыру және ұрықтандыру цехынан бастау

сүт өндiру цехынан бастау

өсiмтал қашарлардың цехынан бастау

Вопрос № 20. Малдардың кросы дегенiмiз не?

бiр аталық iз iшiндегi малдарды шағылыстыру кезiнде алынған малдар

гибридтеу жолымен алынған малдар

жақын туыстас малдарды шағылыстыру кезiнде алынған малдар

өнiмдiлiк деңгейлерi бiрдей бiр топқа жататын малдар

бiр аталық iз малдарын екiншi аталық iз малдарымен шағылыстыру кезiнде алынған малдар

Вопрос № 21. Қоректiлiгi мен технологиялық бағалығы жоғары еттi неше жастағы малдардан алуға болады?

10-12 ай

12-18 ай

18-20 ай

20-24 ай

24-36 ай

Вопрос № 22. Сиырларды идiре сауу кезiнде тәулiктiк азығын нешiншi күннен бастап молайтуға болады?

толық рационға көшiргеннен соң 10-шi күнi

толық рационға көшiргеннен соң 2-шi күнi

3-шi декадада

толық рационға көшiргеннен соң 4-5-шi күнi

толық рационға көшiргеннен соң 15-шi күнi

Вопрос № 23. Генофонды шектелген тұқым туралы түсiнiк:

белгiлi бiр белгiлерi бойынша iрiктелген малдар тобы

жойылып кету қаупi бар, селекциялық мақсатта қолдануға қажеттi отандық тұқымдардың дүниежүзiнде сирек кездесетiн мал топтары

жоғары сапалы өнiм алу мақсатында қолдануға қажеттi бiр тұқымның шектеулi мал саны

табынды жақсартуға қажеттi отандық тұқымдардың дүние жүзiнде сирек кездесетiн мал топтары

тұқымқуалаушылық белгiлерiн ұрпақтарына нашар тасымалдайтын, бiр тұқымға жататын мал топтары

Вопрос № 24. Тұрақтандырушы iрiктеу дегенiмiз не?

жеке түрдi қандай да бiр белгi бойынша тегiстеу (сүт беру жылдамдығы, түсi, iрiлiгi бойынша)

жоғары қандас малдардың саның көбейту

табында будандық малдарды пайдалану

табынның құрылымың өзгерту

ұқсастық (гомогендiк) сұрыптауды қолдану

Вопрос № 25. Асылтұқымды мал шаруашылығы сияқты сала немен айналысады?

мал шаруашылығының ең кымбат бағалы өнiмдерiн алу

климаттық жағдайлары әр түрлi жерлерге әр түрлi мал тұқымдарын тарату

жаңа тұқымдар шығару

генетикалық потенциалдары жоғары малдарды ұдайы өндiру, оларды өсiру және сақтап қалу

әр түрлi тұқымдардың малдарының әр түрлi ауа-райы жағдайларындағы тiршiлiк әркеттерiң сынау

Вопрос № 26. Қандай тұқымдар майлы-сүттi тұқымдарға жатады?

алатау

әулиеата

қара-ала

қырдың қызылы

джерсей, гернзей

Вопрос № 27. Шағылыстыру жасына жеткен қашарлардың жасы мен тiрiдей салмағы қандай болуы қажет (қазақтың ақ бас тұқымы үшiн)?

12-13 ай, 250 кг

13-14 ай, 260-280 кг

14-15 ай, 290-320 кг

15-16 ай, 320-350 кг

17-18 ай, 360-400 кг

Вопрос № 28. Еттi iрi қара мал шаруашылығында бұзаулар қандай әдiспен өсiрiледi?

қолмен сүтпен суару

емiзу әдiсi

топтық ауыстырылып емiзiлетiн

топ-ауыстырулық емiзiлетiн

құрастырылған әдiс

Вопрос № 29. Үдемелi сүт өндiрiсiне қандай әсерлер ықпалын тигiзедi?

азықтар

селекция

технология

азықтар және технология

технология және селекция

Вопрос № 30. Қарамалдың еттi типiн құру кезiнде селекциялық процестiң бағыты қандай болуы қажет?

ұдайы өндiрiстiк қабiлетiнiң жоғары болуы, төлдеуi жеңiл болуы

аналық тұқымның жергiлiктi жағдайларға бейiмдiлiгi

тiрi салмағының жоғары болуы, өсiмiнiң үдемелi болуы

сүттiлiгiнiң жоғары болуы мен iрiлiгi

жоғарыдағы көрсеткiштердiң барлығы