Тестирование

Дисциплина: Мал шаруашылық негіздері

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Сүттi iрi қара мал шаруашылығында iрiктеудiң негiзгi көрсеткiштерi қандай?

тұқымдылығы және қандылығы бойынша

тiрi салмағы, сыртқы пiшiнi, дене бiтiмi, сүт және ет өнiмдiлiгi, сүт беру қасиеттерi

азықтандыру жылдамдығы бойынша

малдың тұқымдылығы бойынша

дене бiтiмiн өлшеу бойынша

Вопрос № 2. Сүт өндiрудiң тасқынды-цехтық жүйесiнiң және табынды ұдайы өндiрудiң ерекшелiктерi қандай?

байлаусыз ұстау

мөлшерге сәйкес азықтандыруды ұйымдастыру

мамандырылған цехтар, диспетчерлiк қызметтiң бар болуы, сиырлардың өнiмдiлiгiне және физиологиялық ерекшелiктерiне технологияның бейiмделуi

басқару жүйесi

үдемелi сауу, азықтандыру

Вопрос № 3. Iрi қара малдың асылтұқымдық және өнiмдiлiк сапаларын жақсартудың негiзгi әдiстерi қандай?

дене құрылысының индекстерiн есептеу

будандастыру

сұрыптау және жұптау

таза қанды мал өсiру

азықтандыру және күтiп-бағу

Вопрос № 4. Ет өнiмдiлiгiне әсер ететiн негiзгi факторлар?

күтiп-бағу

жас шамасы, тез өсiп-жетiлгiштiгi, тұқымы, азықтандыру түрлерi және деңгейi

азықтандыру

малдың тұқымы

дене бiтiмiнiң түрi

Вопрос № 5. Сүттi малдардың ерекше көрнектi дене бiтiмi қандай?

кеудесi кең, әукесi жақсы дамыған

аяқтары биiк

тұлғасы ұзын, дене бiтiмi мықты

тұлғасының ортаңғы бөлiмi жақсы дамыған, құрсақ жақ бөлiмi көлемдi, бездi желiнi жақсы дамыған, кеудесi терең

жамбасының биiк қойылуы, аяқтары кең орналасқан

Вопрос № 6. Өндiрушi-бұқаларды iрiктегенде не ескерiледi?

шығу тегi

дене бiтiмi

ұрпақ сапасы

тiрi салмағы

шығу тегi, дене бiтiмi мен сыртқы пiшiнi, ұрпақ сапасы

Вопрос № 7. Қазақстан Республикасының ет бағытындағы жоспарлы тұқымдарын атаңыз?

алатау, қазақтың ақ бас тұқымы

қырдың қызыл тұқымы, әулиекөл

симментал, алатау, қорғандық

қара-ала, әулиеата, қырдың қызыл, латвияның қоңыр тұқымы

әулиекол

Вопрос № 8. Еттi тұқымды малдардың сүттi және сүттi-еттi тұқымдармен салыстырғанда негiзгi ерекшелiгi неде?

энергиялық өсiмi жоғары

сойыс шығымының жоғары болуы

етiнiң сапасы жоғары

етi дәмдi, нәзiк, иiсi ұнамды

аталған талаптардың бәрiне де жауап бередi

Вопрос № 9. Даңқы жайылған британ ет тұқымдары қандай?

мандолон, қалмақ

абердин-ангусс, герефорд, шортгорн, галловей

шароле, қазақтың ақ бас тұқымы

әулиекөл, лимузин

киан, шортгорн

Вопрос № 10. Үдемелi сүт өндiрiсiне қандай әсерлер ықпалын тигiзедi?

азықтар

селекция

технология

азықтар және технология

технология және селекция

Вопрос № 11. Шағылыстыру жасына жеткен қашарлардың жасы мен тiрiдей салмағы қандай болуы қажет (қазақтың ақ бас тұқымы үшiн)?

12-13 ай, 250 кг

13-14 ай, 260-280 кг

14-15 ай, 290-320 кг

15-16 ай, 320-350 кг

17-18 ай, 360-400 кг

Вопрос № 12. Сүттi малдың дене бiтiмiнiң қажеттi типi?

болбыр

нәзiк

құрғақ тығыз

дөрекi

берiк

Вопрос № 13. . Егер қауызды жармадан бөлу жүргізілсе, үрдісті атайды:

байыту

тегістеу

жырту

ұсақтау

ұсақталған

Вопрос № 14. Сүттiлiк деңгейi бойынша тұқымдық ерекшелiктердi ата:

мол сүттi

майлы сүттi

сүттi-еттi

ақуызды-сүттi

мол сүттi, майлы сүттi

Вопрос № 15. Тұқымаралық шағылыстырудың негiзгi мақсаты қандай?

жоғары өсiмдi малдар алу

сүттiлiгiн жоғарлату

тiрi салмағын арттыру

гетерозис әсерiн алу, кемшiлiктерiн жою, генофондқа жаңа генетикалық өзгергiштiктi енгiзу

сойыс шығымын арттыру

Вопрос № 16. Жетiлдiру тобын малдың неше жасында және тiрi салмағы қандай болғанда құрады (қазақтың ақ бас тұқымы үшiн)?

8 ай, тiрi салмағы 225-230 кг

6 ай, тiрi салмағы 180-190 кг

10 ай, тiрi салмағы 290-310 кг

12 ай, тiрi салмағы 315-320 кг

14 ай, тiрi салмағы 330-340 кг

Вопрос № 17. Малдардың асылтұқымдық құндылығын анықтау қандай заңды тұлғаға мiндеттелген?

асылтұқымды малдарды өсiрумен шұғылданатын шаруашылық жетекшiлерi

аудандық асылтұқымды бiрлестiктердiң жетекшiлерi

өкiлеттi мемлекеттiк органнан стандарттау, метрология және сертификаттау бойынша аккредитациядан өткен заңды тұлға ( цитогенетикалық, иммуногенетикалық және басқа да зертханалар)

облыстық асылтұқымды бiрлестiктердiң жетекшiлерi

жас малдарды өсiруде жаңа технологиялар еңгiзумен шұғылданады

Вопрос № 18. . Сүт бағытындағы iрi қарамал шаруашылығында ремонттық қашарларды өсiрудiң барынша тиiмдi жүйелерi қандай?

жазғы кезеңде-жоғары, қысқы кезеңде-қалыпты түрде өсiру

жыныстық жасқа жеткенше -қалыпты, ал жасы өскен сайын-жоғары түрде өсiру

9-10 айлық жасқа жеткенше үдемелi түрде өсiру, ал артынан бiртiндеп төмендету

сүттiлiк кезеңiнде-қалыпты, артынан-жоғары түрде өсiру

туғаннан бастап қашырғанға дейiн үдемелi түрде өсiру

Вопрос № 19. Симментал тұқымының аудандастырылған жерлерi?

Оңтүстiк Қазақстан

Солтүстiк Қазақстан

Қазақстанның солтүстiк-шығыс және батыс бөлiгi

Батыс Қазақстан

Шығыс Қазақстан

Вопрос № 20. Табынның құрылымы дегенiмiз не?

табындағы сақа малдардың саны

табындағы толық жасты топтардың процентттiк ара-қатынасы

сақа малдарға төлдерiнiң ара-қатынасы

аналық мал басының үлес салмағы

өндiрушi-бұқалардың болуы

Вопрос № 21. Эмбриондарды тасымалдаудың маңызы неде?

малшаруашылығы өнiмдерiн жоғарылату әдiс

малдардың ұдайы өндiрiстiк функциясын жақсарту технологиясы

өнiмдiлiгi жоғары мал алудың тиiмдi әдiсi

құнды малдардан көп мөлшерде ұрпақ алудың биотехнологиялық тәсiлi

асылтұқымды малдарды пайдалану мерзiмiн ұзарту әдiсi

Вопрос № 22. Қарамалдың еттi типiн құру кезiнде селекциялық процестiң бағыты қандай болуы қажет?

ұдайы өндiрiстiк қабiлетiнiң жоғары болуы, төлдеуi жеңiл болуы

аналық тұқымның жергiлiктi жағдайларға бейiмдiлiгi

тiрi салмағының жоғары болуы, өсiмiнiң үдемелi болуы

сүттiлiгiнiң жоғары болуы мен iрiлiгi

жоғарыдағы көрсеткiштердiң барлығы

Вопрос № 23. Малдардың кросы дегенiмiз не?

бiр аталық iз iшiндегi малдарды шағылыстыру кезiнде алынған малдар

гибридтеу жолымен алынған малдар

жақын туыстас малдарды шағылыстыру кезiнде алынған малдар

өнiмдiлiк деңгейлерi бiрдей бiр топқа жататын малдар

бiр аталық iз малдарын екiншi аталық iз малдарымен шағылыстыру кезiнде алынған малдар

Вопрос № 24. Iрi қара малдың асылтұқымдық және өнiмдiлiк сапаларын жақсартудың негiзгi әдiстерi қандай?

дене құрылысының индекстерiн есептеу

будандастыру

сұрыптау және жұптау

таза қанды мал өсiру

азықтандыру және күтiп-бағу

Вопрос № 25. Толық рационға сиырларды неше күннен кейiн көшiредi?

2 күннен кейiн

3 күннен кейiн

5 күннен кейiн

12-15 күннен кейiн

бiр айдан кейiн

Вопрос № 26. Ет өнiмдiлiгiн сипаттайтың негiзгi көрсеткiштердi түгендеп шығыңыз:

тiрi салмағы және ұшаның салмағы, сойыс шығымы

сойыс шығымы

ұшаның морфологиялық құрамы

ұшаның химиялық құрамы

жоғарыдағылардың барлығы

Вопрос № 27. Даңқы жайылған британ ет тұқымдары қандай?

мандолон, қалмақ

абердин-ангусс, герефорд, шортгорн, галловей

шароле, қазақтың ақ бас тұқымы

әулиекөл, лимузин

киан, шортгорн

Вопрос № 28. Iрi қара малды күтiп-бағу тәсiлдерi?

қолда және жайылымда бағу

топтастырып қалың төсенiш төсеп ұстау

жыл бойы қолда ұстау

байлаулы және байлаусыз

бокста еркiн ұстау

Вопрос № 29. Асылтұқымды зауыттың анықтамасы және қызметтерi қандай?

бағалы тұқымдардың төлiн өсiрумен шұғылданатын кәсiпорын

малдардың ұдайы өндiрiс әрекеттерiң жақсартумен айналысатын кәсiпорын

жоғары бағалы малдарды өсiру, жетiлдiру және өткiзу жұмыстарымен шұғылданатын, мемлекеттiк ұйымның аттестациясынан өткен субъект

жаңа тұқымдарды таратумен шұғылданатын кәсiпорын

жоғары бағалы мал шаруашылық өнiмдерiн алуымен шұғылданатын мемлекеттiк ұйымның аттестациясынан өткен субъект

Вопрос № 30. Асылтұқымды малдардың қандай этаптық бағалауын шаруашылықта жүргiзедi?

туған уақытта шығу тегiн алдын-ала бағалау

ересек жасындағы экстерьерi, конституциясы және өнiмдiлiгi бойынша

олардаң алынған ұрпақты бағалау арқылы

шығу тегi, экстерьерi, конституциясы, өнiмдiлiк және ұрпақ сапасы бойынша бағалау

өнiмдiлiгi мен тiрi салмағы бойынша бағалау