Тестирование

Дисциплина: Экономиялық теория негіздері

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Қандай да бір тауарға деген сұраныс немен анықталады:

нарықта әр түрлі бағамен сатылатын тауарлардың санымен;

берілген тиімді бағаға сатып алынуы тиіс тауарлардың мөлшерімен;

сатып алушылардың қандай көлемде сатып алуға дайындығымен;

тұтыну кәрзеңкесінің құрылымымен;

дұрыс жауабы жоқ.

Вопрос № 2. Девальвация дегеніміз не?

үлттық валюта курсының басқа елдердің валюта курсына қарағанда төмендеуі;

жаңа ақша шығару;

ақша жүйесінің элементтерін өзгерту;

инфляцияға қарама-қарсы ұғым;

үлттық валюта курсының басқа елдердің валюта курсынан жоғарылауы.

Вопрос № 3. Рыноктың инфрақұрылымының материалдық негізі:

ақпараттық, коммуникациялық, көлікжүйесі;

брокерлік, делдалдық, коммерциялық мекемелер;

қаржы-несие институттары;

мемлекеттік органдар мен ұйымдар;

материалдық өндірістің мүмкіншіліктері.

Вопрос № 4. Ғылыми-техникалық прогрестің екі нысаны бар:

эволюциялық және революциялық;

институционалдық және эволюциялық;

инновациялық және революциялық;

институционалдық және инновациялық;

технологиялық және ғаламдық.

Вопрос № 5. Қоғам байлығының негізі өндіріс салаларында деп білген қандай бағыт?

классикалық саяси экономия

физиократтар

меркантелистер

капиталистер

дұрыс жауабы жоқ

Вопрос № 6. Құнды қағаздарға қайсысы жатпайды:

акциялар;

облигациялар;

вексельдер;

чектер;

құжаттар.

Вопрос № 7. Төмендегі өрнектердің қайсысы ЖІӨ-ді шығыс бойынша есептеу әдісін көрсетеді?

Y = C + I + G + NX;

Y = W + P + NX + A;

Y = T + A + NX;

Y = R + I + T + A;

Y = W + P + R + I + T + A;

Вопрос № 8. Еңбек өнімі болып табылатын және кеңістікте бір тұлғадан екінші тұлғаға ауысу қабілеттігінен тәуелсіз, айырбасқа арналған экономикалық игілік – бұл:

жер;

су;

тауар;

ақша;

қызмет.

Вопрос № 9. Тауардың бағасының төмендеуінің себебі болуы мүмкін:

Жеке кәсіпкершілікке салықтардың өсуі;

Тұтынушылық табыстардың өсуі;

Өндірістік ресурстардың бағасының түсүі;

Бірін-бірі толықтырушы тауарлардың бағасының түсуі;

Субститут-тауарлардың бағасының түсуі.

Вопрос № 10. Индукция дегеніміз - ...

жалпы қағиданың негізінде жекеліктерді түсіндіру;

жекеліктердің негізінде жалпылама қағиданы дәлелдеу;

тәжірибені ғылыми негіздеу;

экономикалық-математикалық үлгілерді жасау;

экономикалық құбылысты тарихи көзқараспен қарастыру.

Вопрос № 11. Игілік дегеніміз:

асыл тастан жасалған әшекейлер;

бірінші кезектегі тауарлар;

қажеттілікке байланысты өндіру көлемі;

қажеттіліктерді қанағаттандыратын заттар;

сұранысы төмен тауарлардың саны.

Вопрос № 12. Нарықтың функциялары қандай:

ақпараттық;

делдалдық;

баға құрушы;

реттеуші, сауықтырушы;

барлық жауаптар дұрыс.

Вопрос № 13. Нарықтағы тауар ұсынысы неге тәуелді?

орташа табысқа

өндірілетін тауарлар ресурстарының бағасына

бәсеке күреске

өзара алмастырылатын тауар бағаларының өсуіне

сұраныс көлеміне

Вопрос № 14. Технологиялық өндіріс әдісі – бұл:

қоғамдық өндірісті дамытуға қажетті технологиялар, ақпараттар жиынтығы;

ұлттық шаруашылықты жүргізу құралдарының жиынтығы;

макроэкономикалық көрсеткіштер жиынтығы;

макроэкономикалық құралдар мен әдістер жиынтығы;

жауаптардың барлығы дұрыс.

Вопрос № 15. Егер бағаның өсу қаркыны жылына 5-10 %-тен аспаса, онда бұл:

қарқынды инфляция;

ұшқыр инфляция;

қалыпты инфляция;

жылжымалы инфляция;

сатылы инфляция.

Вопрос № 16. Жеке иемденудің неше түрі бар?

бір;

екі;

үш;

төрт;

бес.

Вопрос № 17. Салалық дағдарыстың түрлері:

ақша-несие дағдарысы;

валюталық дағдарыс;

биржалық дағдарыс;

аграрлық дағдарыс;

жауаптардың барлығы дұрыс.

Вопрос № 18. Экономия атауын алғашқы болып ұсынған:

В.И. Ленин;

Аристотель;

К. Маркс;

Ксенофонт;

Ф. Энгельс.

Вопрос № 19. Жалпы ұлттық өнім (ЖҰӨ) – бұл:

белгілі елдің азаматтарының өз елінде және шет елдегі өндірген барлық тауарлар мен қызметтердің соңғы құны;

елдің ішіндегі резиденттік және резиденттік емес субъектілермен өндірілген барлық тауарлар мен қызметтердің соңғы құны;

белгілі елдің әр отбасындағы жеке тұтыну үшін өндірілген барлық тауарлар мен қызметтердің соңғы құны;

белгілі елдің азаматтарының өз елінде және шет елде астыртын экономикада өндірілген барлық тауарлар мен қызметтердің соңғы құны;

белгілі елдің фирмасының басқа елдегі өндірген тауарлары мен қызметтерінің соңғы құндары.

Вопрос № 20. Басқалармен салыстырғанда кейбір елдердің нарығында экспорттық тауарларды арзан сату ол:

мемлекеттік сатып алу

импорт

экспорт

демпинг

көтерме сауда

Вопрос № 21. Ұжымдық меншік дегеніміз не?

жеке меншіктің мемлекет меншігіне өтуі;

еңбек ұжымының өндіріс факторлары мен нәтижелерін ортақтасып иемденуі;

мемлекет меншігінің жеке меншікке айналуы;

меншікті жеке адамның басқаруы, билік етуі;

өндіріс нәтижелеріне теңдей құқық беретін меншік.

Вопрос № 22. Игілік тура және жанама болады. Тура игілікке қайсысы жатады:

жұмысшы күші;

теледидар;

комбайн;

диірмен;

барлық өндіріс құралдары.

Вопрос № 23. Шартта көрсетілген баға бойынша тауарды келесі күні жеткізу туралы келісім:

форвард;

опцион;

фьючерс;

спот;

хеджирование.

Вопрос № 24. Баға бойынша сұраныстың қиылысқан икемділігі 0-ден жоғары болса, онда тауарлар:

өзара алмастырушы;

өзара толықтырушы;

тәуелсіз;

қалыпты;

сапасыз.

Вопрос № 25. Тауардың шекті пайдалылығы қалай анықталады?

адамның кандай да болмасын қажеттілігін қанағаттандыру қабілетімен;

белгілі бір игіліктің әрбір қосымша бірлігін тұтынудағы тұтынушының әсерімен;

пайдалылықтағы барлық өзгерістермен;

тұтынылған көлемдегі өзгерістер қорытындысымен;

сандық өлшем ретінде.

Вопрос № 26. Экономикалық ресурстар категориясын қалай түсінесіз?

табиғи ресурстар (жер, қазбалы кендер, су және орман алқабы);

адамдар жасаған өндіріс құрал жабдықтары;

кәсіпкерлік қабілеттілік;

капитал;

жоғарыда аталғандардың барлығы жатады.

Вопрос № 27. Өндіріс құралдары дегеніміз не?

капиталдың бөлігі;

еңбек ресурстары мен капитал;

еңбек құралы мен еңбек заты;

барлық материалдық ресурстар;

айналым құралдары.

Вопрос № 28. Жиі қолданылатын бір типті тауарлар мен қызметтердің жиынтығы қалай аталады?

еңбек құралы

еңбек заты

тұтыну кәрзеңкесі

алдын-ала сұраныс

үй шаруашылығының бюджеті

Вопрос № 29. Трансферттік төлемдер – бұл:

үй шаруашылықтарына төленетін төлемдер, бірақ төлемдер үшін үй шаруашылықтарына ешқандай тауарлар мен қызмет көрсету міндеті қойылмайды;

тек қана үкіметтен жеке тұлғаларға төленетін төлем;

ұлттық табысқа кірмейтін табыстың бір құрауышы;

а, ә, б тармақтары дұрыс;

дұрыс жауабы жоқ.

Вопрос № 30. Капиталдың айналым уақыты ........ құрылады:

айналыс уақытынан;

өндіріс уақытынан;

тауарды сатуға дейінгі жұмыс кезеңінен;

өндіріс және айналыс уақытының сомасынан;

жұмыс кезеңі мен сату уақытының сомасынан.