Тестирование

Дисциплина: Экономиялық теория негіздері

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Егер бағаның өсу қаркыны жылына 5-10 %-тен аспаса, онда бұл:

қарқынды инфляция;

ұшқыр инфляция;

қалыпты инфляция;

жылжымалы инфляция;

сатылы инфляция.

Вопрос № 2. Әртүрлі меншік нысандарының қажеттігі немен түсіндіріледі?

олардың барлығы тиімді;

рынокты тауарлармен толықтыруға мүмкіндік береді;

оларды өзара алмастыру мүмкін емес;

дамыған елдердің тәжірибесінен өткен;

олар өзара бір-біріне тәуелді.

Вопрос № 3. Рынок шаруашылығының субъектілері кімдер:

жұмысшылар мен қызметкерлер;

жұмысшылар мен кәсіпкерлер;

бизнесмендер мен үй шаруашылығы;

үй шаруашылығы, кәсіпкерлік, үкімет;

үкімет және үй шаруашылығы.

Вопрос № 4. Жай ұдайы өндіріс кезінде өндіріс процесі көлемі жағынан:

өзгермейді

өзгереді

үздіксіз ұлғаяды

10 есеге өзгереді

10 есеге кемиді

Вопрос № 5. Меншік- бұл:

пайдалану құқы

иелену құқы

билеу құқы

қалау құқы

иелену, пайдалану, билеу, қалау құқықтары.

Вопрос № 6. Тиімділік қандай қатынасты көрсетеді:

шығын мен шығын арасындағы;

пайда мен нәтиже арасындағы;

нәтиже мен шығын арасындағы;

шығын мен пайда арасындағы;

дұрыс жауабы жоқ.

Вопрос № 7. Меншіктің элементтері:

субъектілер мен объектілер;

мемлекет пен халық;

иемденудің тарихи қалыптасқан тұрпаттары;

иелену, пайдалану, билік ету;

меншік құқығын қорғайтын институттар.

Вопрос № 8. Рыноктық инфрақүрылымның мәні:

мемлекеттік органдар мен жеке кәсіпкерлер арасында мүдделер үйлесімділігін қамтамасыз ету;

сатушылар және сатып алушылардың табыстары мен шығыстары туралы ақпарат беру;

экономика салалары арасындағы тепе-тендікті қамтамасыз ету;

тауарлар мен қызметтердің еркін қозғалысы үшін қолайлы жағдайлармен қамтамасыз ету;

монополияны шектеу жэне бәсекені колдау.

Вопрос № 9. Егер А және В субститут тауарлар болса, онда А тауарларының бағасының төмендеуі:

А тауарының сұраныс қисығын оңға жылжытады;

В тауарының сұраныс қисығын оңға жылжытады;

В тауарына сұраныс көлемі өседі;

ешқандай өзгеріс болмайды;

В тауарының сұраныс қисығын солға жылжытады.

Вопрос № 10. Өндірістік қатынастар жүйесіне кіретіндер:

өнімді өндіру, бөлу, айырбас жэне тұтыну қатынастары

өндірістік ресурстарды пайдалану

техникалық-экономикалық қатынастар

әлеуметтік-құқықтық қатынастар

меншіктік қатынастар

Вопрос № 11. Жұмыссыздықтың басты себебі:

тауарға сұраныстың артуы;

инвестицияның көбеюі;

тауарға сұраныстың болмауы және өндірістің қысқаруы;

ұлттық табыстың артуы;

инфляцияның жоқтығы.

Вопрос № 12. Капитал ауыспалы айналымда қандай формаларда болады:

заттық, ақшалай, қызметтік;

интеллектуалды, өндірістік, өзгермелі;

қызметтік, тауарлы, ақшалай;

ақшалай, өндірістік, тауарлы;

ресурстық, тұрақты, айнымалы.

Вопрос № 13. Қазіргі экономикалық жүйедегі ең тиімді меншік:

жеке;

мемлекеттік;

ұжымдық;

акционерлік;

аралас;

Вопрос № 14. Ақша дегеніміз не?

құн

жалпы эквивалент ролін атқаратын ерекше тауар

қатарлы тауар

сұраныс пен ұсыныс тепе-теңдігі

тауарлар айырбасы

Вопрос № 15. Қазақстанда шағын бизнесті дамыту үшін қандай жағдай жасалуы тиіс:

жеңілдікпен несиелеу;

салық жеңілдіктерін беру;

арнайы бағдарламалар жасау және қолдау қорларын құру;

құқықтық қорғау;

жоғарыдағылардың барлығы.

Вопрос № 16. Бәсекенің нысандарын ата:

ұжымдық, жетілмеген;

жетілген, қоғамдық;

жетілмеген, қоғамдық;

ұжымдық, жетілген;

жетілген, жетілмеген.

Вопрос № 17. Шекті пайдалылық көлемі тәуелді:

тауарлардың саны мен сапасына;

тауарлардың бағалары мен жұмсалған шығындарға;

жалпы пайдалылықтың көлеміне;

тауарлардың саны мен қажеттіліктің қанағаттану деңгейіне;

тұтынушының талғамы мен табыстарына.

Вопрос № 18. Меншіктің анықтамасы қандай?

қоғамның барлық материалдық игіліктерінің жиынтығы

рухани игіліктерді пайдаланумен байланысты қатынастар,

өндіріс жағдайлары мен нәтижелеріне байланысты қаты-настар

адамдар мен кез-келген зат арасындағы құқықтық қатынас-тар

материалдық игіліктерді тұтынумен байланысты қатынастар

Вопрос № 19. Жекешелендіру тәсіліне жатпайды:

меншікті тегін беру;

жеңілдетілген жағдайда сату;

акцияларды сату;

кәсіпорындарды жалға бермеу;

конкурс және конкурссыз аукционда шағын кәсіпорындарды сату.

Вопрос № 20. Қалалық әкімшілік меншігі қай үлгіге жатады:

федералдық;

муниципалдық;

қоғамдық;

ұжымдық;

жеке меншік формасы.

Вопрос № 21. Жұмысшының өз еркімен жұмыс орнын ауыстыру нәтижесінде қалыптасатын жұмыссыздық:

циклдық;

маусымдық;

құрылымдық;

бірқалыпты;

фрикциондық.

Вопрос № 22. Рынок жүйе ретінде өзінің дамуында келесідей белгілерге ие:

стихиялы, бәсекеге негізделген, ұйымдасқан, монопольды;

дәстүрлі, рыноктық, аралас, жоспарлы;

натуралды, тауарлы;

эволюциялық, революциялық, аралас;

жеке меншік, қоғамдық еңбек бөлінісі.

Вопрос № 23. Өндіргіш күштер – бұл:

еңбек заты мен еңбек құралы;

еңбек құралдары мен өндіріске қатысушы адамдар;

қызметкерлер мен басшылар;

еңбек құралдары;

дұрыс жауабы жоқ.

Вопрос № 24. Алдын-ала белгеленген орында тауарды жария түрде жоғары бағада сатумен байланысты рыноктың түрі:

аукцион;

биржа;

жәрмеңке;

дүкен;

холдинг.

Вопрос № 25. Кәсіпорын қызметін жақсартуға әсер етуші көрсеткіштер:

ҒТП;

еңбектің техникамен қарулануы;

өнімнің қор сыйымдылық көрсеткіші;

қор қайтарымдылығы;

жауаптардың барлығы дұрыс.

Вопрос № 26. Маманданған несиелі мекеме – бұл:

біртекті тауарлардың көтерме нарқы

көп қызметті ұйым, қарыз капиталы нарығының әртүрлі секторында операция жасайды

банктік емес мекеме

бірінші деңгейдегі банк, кез-келген елдің басты эмиссиялық, ақша-несие институты

шектеу негізінде несие карточкасымен нақты ақша беретін аппарат

Вопрос № 27. Қоғам байлығының негізі қосымша өнім деп, оны ауыл шаруашылығында пайда болады деп білген қандай бағыт?

буржуазиялық саяси экономия;

физиократтар;

меркантелистер;

капиталистер;

дұрыс жауабы жоқ.

Вопрос № 28. Егер А тауарының бағасының өсуі, В тауарына сұранысты төмендетсе, онда бұл тауарлар:

тәуелсіз тауарлар;

толықтырушы тауарлар;

алмастырушы тауарлар;

сапалы тауарлар;

сапасыз тауарлар.

Вопрос № 29. Экономикалық өсудің түрлерін ата:

экстенсивті

интенсивті

экстенсивті және интенсивті

сандық

сапалық

Вопрос № 30. Тауардың шекті пайдалылығы қалай анықталады?

адамның қандай да болмасын қажеттілігін қанағаттандыру қабілетімен;

белгілі бір игіліктің әрбір қосымша бірлігін тұтынудағы тұтынушының әсерімен;

пайдалылықтағы барлық өзгерістермен;

тұтынылған көлемдегі өзгерістер қорытындысымен;

сандық өлшем ретінде.