Тестирование

Дисциплина: Экономиялық теория негіздері

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Акционерлік қоғамда:

басқару акционердің қолында болады:

директорлар кеңесі жалғыз меншік иесі болады;

басқару мен иелену бөлінген;

шаруашылық қызметінің нәтижесін жариялау міндетті емес;

қоғамды бір адам құруы мүмкін.

Вопрос № 2. Баға бойынша сұраныстың қиылысқан икемділігі 0-ден жоғары болса, онда тауарлар:

өзара алмастырушы;

өзара толықтырушы;

тәуелсіз;

қалыпты;

сапасыз.

Вопрос № 3. Ұшқыр инфляция кезінде бағалар жылына қалай өседі:

10%-ға дейін;

100%-дан асады;

аса жоғары қарқынмен;

10%-дан 50%-ға дейін;

өзгеріссіз қалады.

Вопрос № 4. Қоғам байлығының негізі қосымша өнім деп, оны ауыл шаруашылығында пайда болады деп білген қандай бағыт?

буржуазиялық саяси экономия

физиократтар

меркантелистер

капиталистер

дұрыс жауабы жоқ

Вопрос № 5. Айналымның таза шығыны – бұл:

тауарларды сату және сатып алу шығындары және кассирлер мен сатушылардың жұмыс ақыларына, сауда ұйымдарын ұстауға кететін шығыстар

тауарларды сату мен сатып алу шығындары

кассирлердің және сатушылардың жұмыс ақыларына шығындар

қаптауға, тасымалдауға, сақтауға кететін шығындар

сауда ұйымдарын қамтамасыз ету

Вопрос № 6. Құнның еңбектік теориясының негізін жасаған экономистер:

А. Смит, Д. Рикардо;

К.Маркс, Ф.Энгельс;

А. Маршалл, Дж. М. Кейнс;

П. Самуэльсон, М. Фридмен;

К. Менгер, М. Тодаро.

Вопрос № 7. Игілік тура және жанама болады. Тура игілікке қайсысы жатады:

жұмысшы күші;

теледидар;

комбайн;

диірмен;

барлық өндіріс құралдары.

Вопрос № 8. Ақша дегеніміз не?

құн;

жалпы эквивалент ролін атқаратын ерекше тауар;

қатарлы тауар;

сұраныс пен ұсыныс тепе-теңдігі;

тауарлар айырбасы.

Вопрос № 9. Монополиялық бәсеке нарығына кіру:

кіру өте қиын

еркін

аса қиын емес

кез-келген фирма үшін мүмкін

бірнеше фирма үшін мүмкін

Вопрос № 10. Қандай да бір тауарға деген сұраныс немен анықталады:

нарықта әр түрлі бағамен сатылатын тауарлардың санымен;

берілген тиімді бағаға сатып алынуы тиіс тауарлардың мөлшерімен;

сатып алушылардың қандай көлемде сатып алуға дайындығымен;

тұтыну кәрзеңкесінің құрылымымен;

дұрыс жауабы жоқ.

Вопрос № 11. Дуополия – бұл кәсіпорын:

басқаларына қарағанда ең жақсы сапалы өнім өндіреді;

басқаларынан көп өнім шығарады;

берілген тауардың жалғыз сатушысы болып табылады;

берілген өнім өндірісі екі фирмаға бағытталған;

тауар өндірушілер арасындағы ең пайдалы кәсіпорын.

Вопрос № 12. Кәсіпорын жарнамасы қай кезеңге тән:

қызмет ету кезеңінің басында;

кәсіпорынды құрылымдық қайта құру кезінде;

кәсіпорынды ұлғайту сатысында;

жоғарыда аталған кезеңдердің барлығында;

дұрыс жауабы жоқ.

Вопрос № 13. Орташа жалпы шығын дегеніміз өнім бірлігін өндіруге жұмсалатын:

тұрақты және айнымалы шығындар;

тұрақты шығындар;

айнымалы шығындар;

шекті шығындар;

өзгермелі және шекті шығындар.

Вопрос № 14. Кәсіпкерлік – бұл:

табыс табу мақсатында негізгі өндіріс факторларын біріктіру, өндірісті белсенді түрде ұйымдастыру;

меншіктен ажырату мүмкін емес қызмет;

болжамға келмейтін іс-әрекет;

кез-келген экономикалық іс-әрекет;

сұраныс пен ұсынысқа байланысты қызмет түрі.

Вопрос № 15. Монопсонист – бұл кәсіпорын:

басқаларына қарағанда ең жақсы сапалы өнім өндіреді;

басқаларынан көп өнім шығарады;

берілген тауардың жалғыз сатушысы болып табылады;

берілген тауардың жалғыз сатып алушысы болып табылады;

басқаларынан көп өнім сатып алады.

Вопрос № 16. Қаржы рыногы білдіреді:

капиталдар рыногы;

несие рыногы;

бағалы қағаздар рыногы;

валюта-ақша рыногы;

барлығының жиынтығы.

Вопрос № 17. Қазақстанда шағын бизнесті дамыту үшін қандай жағдай жасалуы тиіс:

жеңілдікпен несиелеу;

салық жеңілдіктерін беру;

арнайы бағдарламалар жасау және қолдау қорларын құру;

құқықтық қорғау;

жоғарыдағылардың барлығы.

Вопрос № 18. Экономикалық циклдың төрт фазалары – бұл:

дағдарыс, стагнация, жандану, өрлеу

сұраныс, ұсыныс, нарықтық тепе-теңдік

өрлеу, шарықтау, құлдырау, дағдарыс

өндіріс, еңбек бөлінісі, мамандану, сауда

өндіріс, бөліну, айырбас, тұтыну

Вопрос № 19. Нарықтық тепе-теңдік қалыптасады:

сұраныс пен ұсыныс тұрақты болғанда;

сұраныс пен ұсыныс көлемдері теңескенде;

баға мен шығындар тең болғанда;

сұраныс пен ұсыныс көлемдері бағаға тең болғанда;

тұтынушы жалпы пайдалылықты максималдаған кезде.

Вопрос № 20. Баға мен ұсыныс арасындағы тура байланыстың себебі::

бағаның төмендеуі өндірушілерді ынталандырады;

бағаның өсуі өндірушілерді ынталандырады;

бағаның өзгерісінің өндірушілерге әсері жоқ;

рыноктағы бағаны өндірушілер белгілейді;

ұсыныс қисығының төмен қарай кері бағытталуы.

Вопрос № 21. Жалпы шығындар формуласын көрсетіңіз:

АТС = АVС + АFС + МС

АТС = VС + FС

МС = АС / АТС

АС = TС + FС

ТС = VC + FC

Вопрос № 22. Келтірілген кәсіпорын үлгілерінің қайсысы экономиканың қоғамдық саласына жатады:

мемлекеттік кәсіпорын;

кооператив;

жеке акционерлік кәсіпорын;

жеке меншік қожалық;

жауапкершілігі шектеулі серіктестік.

Вопрос № 23. Накты еңбек дегеніміз:

күрделі еңбек;

дене еңбегі;

жай еңбек;

тұтыну құнын жасаушы еңбек;

басқарушылар еңбегі.

Вопрос № 24. Ұлғаймалы ұдайы өндіріс кезінде өндіріс процесі көлемі жағынан:

өзгермейді

өзгереді

үздіксіз ұлғаяды

10 есеге өзгереді

10 есеге кемиді

Вопрос № 25. Адам еңбегі бағытталған:

жиынтық табыс дәрежесін жетілдіруге

еңбек заттарына

басшылармен түсінбестікті азайтуға

ресурстардың сиректігін қысқартуға

тұтыну дәрежесін тұрақтандыруға

Вопрос № 26. ЖҰӨ дефляторы неге тең?

нақты ЖҰӨ-нің номиналды ЖҰӨ-ге қатынасына;

номиналды ЖІӨ-нің нақты ЖІӨ-ге қатынасына;

нақты ЖІӨ-нің номиналды ЖІӨ-ге қатынасына;

номиналды ЖҰӨ-нің нақты ЖҰӨ-ге қатынасына;

ЖІӨ-ге байланыссыз.

Вопрос № 27. ҚР жекешелендіру процесінің 3-ші кезеңі:

1990-1993 ж.;

1992-1994 ж.;

1993-1995 ж.;

1996-1998 ж.;

1999-2000 ж..

Вопрос № 28. Технологиялық өндіріс әдісінің дамуының негізгі кезеңдері:

қол еңбегіне негізделген өндіріс;

еңбек процесін механикаландыруға негізделегн машина өндірісі;

автоматтандырылған өндіріс;

мануфактураның пайда болуымен байланысты өндіріс;

1, 2, 3 жауаптары дұрыс.

Вопрос № 29. Төмендегілердің қайсысы тауар ұсынысының өзгеруіне әсер етпейді:

қосалқы бөлшектердің бағасының артуы;

тауарлардың бағасының төмендеуі;

тауар өндірушілердің санының төмендеуі;

мемлекеттегі ЖҰӨ артуы;

салық саясатындағы өзгерістер.

Вопрос № 30. Жоспарлы экономикалық жүйенің белгілері:

мемлекеттік меншік пен жоспарлаудың үстемдігі;

жеке меншік пен еркін бәсеке;

меншіктің көптүрлілігі және еркін кәсіпкерлік;

стартегиялық және индикативті жоспарлау;

инвестициялық ресурстарға жеке меншік және әлеуметтік әділеттілік.