Тестирование

Дисциплина: Салықтық бақылау

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. СГДС комплексіне кірмейтін тапсырма?

маліметті сақтаудағы шыгынның қысқартылуы

заңдық маңызын қамтамасыз етілуі

маңызды ақпараттардың жеткізілу мерзімінің қысқартылуы

адресатқа хатты жеткізу мерзімін қысқарту

конфеденциялдық қамтамасыз ету

Вопрос № 2. Ақпаратты өңдеу неден басталады?

есептен

тіркеуден

құжаттан

есептен және тіркеудән

тіркеуден және құжаттан

Вопрос № 3. Төмендегілердің қайсысы ақпараттық жүйе сайттарының бөліміне кірмейді?

бағдарламалық қамтамасыз ету

нормативті құжаттар

сұрақ-жауап

форум

хабарламә

Вопрос № 4. Қаржылық жылдың аяқталуына қарай жеке шоттарды қайда жібереді?

құқықтары бар органдармен бекітіп, сақтайды және электронды қондырғыларда да сақтайді

салық органдарының инкассалық үкімдерін тіркеу

дебитордың шотында салық органдарының инкассалық үкімдерін тіркеу

бюджетке қате есептелген, анықталмеғен салыөтарды және басқа да міндетті төлемдерді тіркеу

есептелген салықтың үстіне бюджетке салық сомаларын және басқа да міндетті төлемдерді, айыпппұлдар мен өсімпұлдарды қайтару және есептеу, ҚҚС артуы төлем тапсырмаларын тіркеу

Вопрос № 5. Қазіргі уақыттағы ҚР территориясындағы салық түрі қанша:

10

9

8

7

11

Вопрос № 6. Салық нысанын толтыру тәсілдері:

қолмен толтыру

принтрде

жазушы машинкада

А, В жіне С жауаптары

дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 7. Салықтық жоспарлаудың қанша негізгі элементі бар?

6

7

8

9

10

Вопрос № 8. Мәлеметтер базасынын функционалдайтын тәртібі:

монополды және болашақтық

тікелей және ұжымдық қолдану

тек қана монополды

монополды және ұжымдық қолдәну

дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 9. Салықтық қызметтің ААҚ құрылымы болып табылады:

бір деңгейлі

коп денгейлі

екі деңгейлі

деңгейсіз

сызықтық

Вопрос № 10. Салық төлеушінің есептілікті электронды түрге ауысу үрдісі неше процедурадан тұрады?

1

2

3

4

5

Вопрос № 11. Бағдарламаға анттарды енгізу неше режимнен тұрады?

7

4

5

6

3

Вопрос № 12. Салық төлеушісімен құралған есептілік формасы?

элемент

алғашқы құжат

заңнама

электрондык қүжат

экономикалық ақпарат

Вопрос № 13. Қазақстан Республикасы Конституциясының нешінші бабында: заңды түрде белгіленген салықтарды, алымдарды және өзге міндетті төлемдерді төлеу әркімнің борышы әрі міндеті болып табылады, - деп жазылған?

35-ші бабы

36-шы бабы

34-ші бабы

33-ші бабы

38-ші бабы

Вопрос № 14. Есептеу әдісі дегеніміз не?

жеке адамдар мен заңда ұйымдастырылған табыстары мен мүлкіне салынатын салықтар

арнаулы салық режимін қолдану құқығын куәландыратын және салық сомасының бюджетке төлегендігін растайтын құжат

табыстар мен шығындар ақы төлеудің уақытына қарамастан

табыстар мен шегерімдер жұмыстарын орындау

баға немесе үстеме түрінде белгіленген салық төлеушінің кірістері мен мүлкіне тікелей бойынша емес салықтар

Вопрос № 15. Трендтік әдістің жалпы формуласы

Вопрос № 16. Машиналықтан тыс ақпараттық қамтамасыз етуге кіргізіледі:

операциялық құжаттама

нормативтік құжат

архивтік ақпарат

ақпараттық жүйені кодтау

барлык жауап дүрыс

Вопрос № 17. Негізгі салық элементтеріне мыналардын қайсысы жатпайды:

салық субъектісі

салық объектісі

салық базасы

салық ставкасы

салық фискалы

Вопрос № 18. Мемлекеттік салықтық қызмет кімге бағынады?

парламентке

сотқа

президетқе

әкімге

маслихатқа

Вопрос № 19. 3-ші стратегия қандай көрсеткішпен мінезделеді?

бухгалтерлік және салықтық есепті өте сапалы етіп жасау

бухгалтерлік және салықтық есептілікті жүргізу барысында табылған қателіктерді төмендету жолдарын іздестіру

эпизодты түрде бір күндік фирмалар мен заңды мекемелер негізінде жасалған бірнеше сатылы келісімшарттар арқылы есеп жүргізу

жалған құжаттарды қолдану

табыстылықты енгізбеу

Вопрос № 20. Салық есебі қанша әдісті қолданады?

6

5

3

4

2

Вопрос № 21. Қазіргі таңда Қазақстанда салық стратегияларының неше типі пайдаланылады?

4

5

3

6

2

Вопрос № 22. Қазақстанда салық стратегиясының неше типін пайдаланады?

2

3

4

5

7

Вопрос № 23. Табыс салығының жоғары мөлшерлемесі

20% жоғары

30% жоғары

40% жоғары

50% жоғары

60% жоғары

Вопрос № 24. Салықты жоспарлау – бұл:

тиісті деңгейлердің бюджеттерінде шоғырландырады және жалпымемлекеттік қажеттіліктерді қаржыландыруға пайдаланылады

бюджетке түсетін салықтық түсімдер көлемін жоспарлау немесе болжау

белгіленген мөлшерде және көрсетілген мерзімдерде мемлекеттің өзінің қызметтері мен міндеттерін жүзеге асыруының көзі болып табылатын ұлттық табыстың бір бөлігі.

ең аз шығынмен ең жоғарғы қаржылық нәтижеге жету үшін салық салу жүйесін ұйымдастыру

қаржының алғашқы санаты (категориясы) болып табылады.

Вопрос № 25. Экономикалық ақпаратты қанша белгісі бойынша жіктейді?

1

2

3

4

5

Вопрос № 26. Есептеу әдісі дегеніміз не?

жеке адамдар мен заңда ұйымдастырылған табыстары мен мүлкіне салынатын салықтар

арнаулы салық режимін қолдану құқығын куәландыратын және салық сомасының бюджетке төлегендігін растайтын құжат

табыстар мен шығындар ақы төлеудің уақытына қарамастан

табыстар мен шегерімдер жұмыстарын орындау

баға немесе үстеме түрінде белгіленген салық төлеушінің кірістері мен мүлкіне тікелей бойынша емес салықтар

Вопрос № 27. Шаруашылық жүргізуші субъектлердің салық ауыртпалығын анықтау әдістерінің бірі төленген барлық салық сомасының сатудан түскен табысқа қатынасы

Вопрос № 28. Төмендегілердің қайсысы машиналық емес ақпаратты қамтамасыз етуге жатпайды?

жіктеу және кодтау жүйесі

оперативті құжаттар

нормативті-анықтамалық құжаттар

бағдардамаләр

әдістемелік және нұсқаулық материалдар

Вопрос № 29. ААҚ жіктеуінің қай белгілері дұрыс емес?

ААҚ жүзеге асыру тәсілі бойынша

интелектуалдық аперацияларды жүзеге асыру классы бойынша

технологиялық операцияларды жүзеге асыру классы бойынша

тұтынушы интерфейсінің типі бойынша

қызмет ететін облыстар бойынша

Вопрос № 30. Міндетті түрде төленетін жергілікті салықтар мен алымдарға қайсысы жататынын көрсетіндер:

Жер салығы

Қосылған құн салығы

Табыс салығы

Акциздер

Аталғандардың барлығы дұрыс