Тестирование

Дисциплина: Салықтық бақылау

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Салықтық есептің қандай екі әдісі қолданылады:

Кассалық,есептеу

Қайта бөлу,бөлу

Фискалдық,кассалық

Реттеушілік, есептеу

Кассалық,бөлу

Вопрос № 2. Салықтың жоғарғы стратегиясының көрсеткіштеріне қайсысы жатады?

Жалған құжатты қолдану

Екіжақты келіспеу туындацтын жағдайды шешу

Бухгалтерлік және салықтық есепті өте сапалы жүргізу

Бір күндік фирмалармен заң жүзіндегі қызметтерді эпизодты орындау

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 3. Ақпараттық жүйе құрылымы өзінен неше жүйе кіргізеді?

2

6

4

5

7

Вопрос № 4. Бұл тәсілді салықтық тәжірибеде құрылымдық экономикалық модельдер деп атайды:

эксперттік бағалау

имитациялық

баланстық

құрылымдық

Эконометрикалық

Вопрос № 5. Салық төлеушісімен құралған есептілік формасы?

элемент

алғашқы құжат

заңнама

электрондык қүжат

экономикалық ақпарат

Вопрос № 6. Бұл тәсілді салықтық тәжірибеде құрылымдық экономикалық модельдер деп атайды:

эксперттік бағалау

имитациялық

баланстық

құрылымдық

Эконометрикалық

Вопрос № 7. Пропорционалды мөлшерлеме дегеніміз не?

обьектіге оның көлемінің деферицияланған есебінсіз бірдей қатынаста жүзеге асырылатын мөлшерлемә

табыс көлеміне тәуелсіз салық салудың бірлігіне абсолютті сомадағы орнатылған мөлшерлеме

табыстың өсуі бойынша төмендейтін салықтың орташа мөлшерлемесі

табыстың өсуі бойынша өсетін салықтың орташа мөлшерлемесі

дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 8. Экономикалық таладудың міндеттеріне жатады:

Бухгалтерлік және салықтық есептілікті жүргізу

Бір күндік фирмалармен келісімшарт жасау

Жалпы бақылау және шаруашылық субъектісінің салық жүйесінің элементтерін қарастыру

Салықтық экспертиза жүргізу барысында құқықтық қарым қатынас

Салықтық шығындардың құрылымы, негізі және талдауы, салықтық шығындардың динамикасын талдау және кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын қаржылық көрсеткіштерінің нәтижесін талдау

Вопрос № 9. Экономикалық ақпараттардың маңызды ерекшеліктеріне жатпайтыны:

дәлдігі

бағалығы

толықтылық

түсініктілік

дүрыс жауап жок

Вопрос № 10. ҚР салық төлемдерінің есебі және салық есептілігін жүргізеді:

Салық орғаны

Салық кодексі

Салық заңнамасымен

ҚР заңы

салық комитеті

Вопрос № 11. Табыс салығының жоғары мөлшерлемесі

20% жоғары

30% жоғары

40% жоғары

50% жоғары

60% жоғары

Вопрос № 12. Қазақстанда салықтың неше түрі бар:

12

10

8

14

11

Вопрос № 13. Электронды кесте процесін жоспарлау неше кезеңнен тұрады?

8

6

5

9

7

Вопрос № 14. Салық жүйесінің төменде аталған қасиеттерінің қайсысына мына анықтама сәйкес келеді: «Салық жүйесі ресурстарды эффектілі бөлумен қарама –қайшы келмеуге тиіс»?

эқономикалык эффектілік

әкімшілік қарапайымдылық

икемділік

20

40

Вопрос № 15. Кассалық әдіс дегеніміз не?

табыстар мен шегерімдер жұмыстарын орындау

арнаулы салық режимін қолдану құқығын куәландыратын және салық сомасының бюджетке төлегендігін растайтын құжат

табыстар мен шығындар ақы төлеудің уақытына қарамастан

баға немесе үстеме түрінде белгіленген салық төлеушінің кірістері мен мүлкіне тікелей бойынша емес салықтар

жеке адамдар мен заңда ұйымдастырылған табыстары мен мүлкіне салынатын салықтар

Вопрос № 16. Жаңа Салық кодексіндегі салықтардың, салық сипатындағы алымдардың тізбесіне қайсысы кіреді?

алымдар

Кеден бады

Мемлекеттік баж

Консулдық алым

Мүлік салығы

Вопрос № 17. Қазақстан Республикасындағы салықтық есеп беру мен салықтық төлем есебінің жүзеге асырылуы

Салыктык орган

салық кодексі

салық заңнамасы

ҚР заңы

салық комитеті

Вопрос № 18. Штрих кодпен алғаш рет маркерлеу қай елде қолданыла бастады?

Германия

Австралия

Корея

АҚШ.

Белгия

Вопрос № 19. Салықтық жоспарлаудың негізгі элементтері:

кәсіпорынды тиімді басқару стратегиясын жасау және іске асыру;

есеп саясаты;

есеп беру мен бухгалтерлік есептің дұрыс жасалуы;

салықтық жоспарлау сызбасы;

барлығы

Вопрос № 20. Салықтық ғылым бюджетке түсетін салықтық түсімдер көлемін жоспарлауға немесе болжауға арналған арнайы әдістер мен тәсілдер жоқ, сондықтан ТМД елдерінің экономикасына тән тәсілдер қолданылады. Сол тәсілдерді көрсетіңіз.

баланстық әдіс

эксперттік бағалау әдісі

экономикалық әдістер

регрессивтік және корреляциялық әдістер

А, В және D жауаптары

Вопрос № 21. Кеден төлемдерге жататындар:

Кедендік баж, кедендік алымдар

Мемлекеттік баж, жер салығы

Жеке табыс салығы, қосылған құн салығы

Акциздер, жеке табыс салығы

Барлық жауаптар дұрыс

Вопрос № 22. Тұрақты ставкалар –

салық базасына қарай алынатын табыстың мөлшеріне байланысты салық өлшем бірлігіне салынады

салық объектісіне (оның мөлшерін саралауды есепке алмай) бірдей проценттік қатынаста іс-әрекет етеді

салық салынатын табыстың артуына сәйкес өсіп отыратын салық ставкалары

табыстың өсуіне қарай төмендейді және табысы көп тұлғаларға тиімді болып келеді, ал табысы аз адамдардың иығына ауыртпалық түсіреді

табыс көзіне қарамастан салық салу бірлігіне абсолюттік сомада белгіленеді

Вопрос № 23. Салық нысанын толтыру тәсілдері:

қолмен толтыру

принтрде

жазушы машинкада

А, В жіне С жауаптары

дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 24. Төмендегілердің қайсысы ААЖ жіктеу белгісіне жатады?

ұйымдастырушылық белгілері

пән көлеміндегі қызмет көрсәту

қаржылық талдау

ақпаратпен қамтамасыз ету

дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 25. Салық нысанын толтыруға қойылатын талаптардың саны:

11

12

13

14

15

Вопрос № 26. Міндетті түрде төленетін жергілікті салықтар мен алымдарға қайсысы жататынын көрсетіндер:

Жер салығы

Қосылған құн салығы

Табыс салығы

Акциздер

Аталғандардың барлығы дұрыс

Вопрос № 27. Төмендегілердің қайсысы мемлекеттік орган қызметтерініңжүйесіне жатпайды?

ҚР мемлекеттік салық қызметініғ мемлекеттік басқаруының республикалық орталық органы

республика бойынша мемлекеттік салық инспекциясы

қала, облыс, аудандар бойынша мемлекеттік салық инспекциясы

қала аудандары бойынша мемлекеттік салық инспекциясы

дұрыс жауәп жоқ

Вопрос № 28. Салықтық жоспарлауды қандай деңгейлер бойынша қарастыруға болады:

Бақылау, жоспарлау

Оперативті,бақылау және тактикалық

Жедел,тактикалық және стратегиялық

Жоспарлау, жедел

Оперативті, жоспарлау және стратегиялық

Вопрос № 29. Қазақстанда салық стратегиясының неше типін пайдаланады?

2

3

4

5

7

Вопрос № 30. СГДС жиынтығына кірмейтін тапсырманы атаңыз.

мәлеметтерді сақтаудағы шығынсыздықты қысқәрту

цифрліу қол қоюды қолданудың көмегімен жіберілетін ақпараттың заңдылықтың маңыздылығын қамтамасыз ету

хатты мекен-жайға жіберуге кепілдік беру

маңызды хатты жіберу мерзімін қысқарту

жіберушіден алушыға дейінгі хатты жіберудің барлық сатысындағы құпиялылықты сақтау