Тестирование

Дисциплина: Салықтық бақылау

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Ақпарат ресурстарын интегриланған құжаттардың жиынтығын ақтауды ұйымдастыру:

мәлеметтер базәсы

банк мәлеметтері

ақшалай-несиелеу шектігі

мәлеметтер құрылымы

валюталық бақылау

Вопрос № 2. Бюджетке есептелген, азайтылған және төленген, салық сомаларын қайтару, басқа міндетті төлемдерді есептеу, сонымен қатар айыппұлдар мен өсімпұлдар жүргізілетін есеп құжаты қалай аталады?

Жеке кабинет

Салық төлеушінің кабинеті

Салық есептілігінің формасы

Жеке шөт

салық кодексі

Вопрос № 3. Салықтық жоспарлаудың қанша негізгі элементі бар?

6

7

8

9

10

Вопрос № 4. Резидент емес заңды тұлға табыстарын көрсетіңіз

ҚР - ның сыртындағы төлем көздеріндегі салық салынған табыс

ҚР - ның сыртындағы төлем көздеріндегі салық салынбайтын табыс

ҚР - дағы көздерден алынған табыс

тұрақты мекеме қызметімен байланысты кірістің барлык тұрлері

жеке тұлғалар табыстары

Вопрос № 5. Қазақстан Республикасы Конституциясының қай бабында жазылған: заңды түрде белгіленген салықтарды, алымдарды және өзге де міндетті төлемдерді төлеу әркімнің борышы әрі міндеті болып табылады

40 - баб

35 – баб

50 – баб

36 – баб

14- баб

Вопрос № 6. Төмендегілердің қайсысы машиналық емес ақпаратты қамтамасыз етуге жатпайды?

жіктеу және кодтау жүйесі

оперативті құжаттар

нормативті-анықтамалық құжаттар

бағдардамаләр

әдістемелік және нұсқаулық материалдар

Вопрос № 7. Резидент - заңды тұлғаның кірісіне қандай ставкамен салық салынады?

10 %

20 %

30 %.

35 %

45 %

Вопрос № 8. Қазақстан Республикасындағы салықтық есеп беру мен салықтық төлем есебінің жүзеге асырылуы

Салыктык орган

салық кодексі

салық заңнамасы

ҚР заңы

салық комитеті

Вопрос № 9. ААЖ басқару обьектіні тіркеу саласы бойынша жіктелуі:

салалық, салааралық

өнеркәсіптік, ауыл шаруашылық, транспөрттық ААЖ

территориялық, салалық

А және В жауаптары

дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 10. Ақпараттық жүйе табылады:

тиімділік жүйе

коммуниқалдык жұйе

интлектуалдық жүйе

статистикалық жүйе

экономикалфқ жүйе

Вопрос № 11. Салық төлеушісімен құралған есептілік формасы:

элемент

алғашқы құжат

заңнама

электрондык күжат

экономикалық ақпарат

Вопрос № 12. Әртүрлі белгілер бойынша ақпараттар жүйесі нешеге жіктеледі?

3

2

4

5

6

Вопрос № 13. Негізгі компоненттердің базасы болып табылады:

нормативтік-анықтама

жоспарлау

оперативтік

есептік ақпарат

барлыгы дүрыс

Вопрос № 14. Қазақстан Республикасының жаңа Салық Кодексі нешінші жылы енгізілді?

2002 жылы 3 қаңтарда

2003 жылы 5 ақпанда

2000 жылы 25 наурызда

2004 жылы 1 тамызда

2002 жылы 1 қаңтарда

Вопрос № 15. Салық есептілігін толтырудың қанша түрі бар

5

4

6

7

8

Вопрос № 16. Маркетингтік ситуацияға әсер ететін өзгермелі шамалар жай аналитикалық шешімге келмеген кезде қай әдіс қолданылады.

Регрессивті

имитациялық

Көпжақты

Детерминирленген

Корреляциялық

Вопрос № 17. Салықтық жоспарлау қандай функцияларды атқарады?

жедел, баяу, жоспарлау

жоспарлау, бақылау баяу

бақылау, жедел, жоспарлау

жедел, ұйымдастыру. жоспарлау

ұйымдастыру, бақылау, жоспарлау

Вопрос № 18. ААЖ жүйе қолданушының интерфейсі бойынша жіктеледі ме?

жіктеләді

жіктелмейді

жоқ, себебі ондай белгісі жоқ

әр кезде әр түрлі

барлығы

Вопрос № 19. Салықтық жоспарлау неше функцияны атқарады:

4

3

5

8

2

Вопрос № 20. салық төлеушілер бойынша салықтардың және басқа да міндетті төлемдердің бюджетке түсу есебі қалай жүзеге асырылады?

Салық есептілігінің формалары

Тіркеу мәлемметтері

Салық төлеушінің жеке шөты

Жеке кабинеті

Салық кодексі

Вопрос № 21. Салықтық есептің қандай екі әдісі қолданылады:

Кассалық,есептеу

Қайта бөлу,бөлу

Фискалдық,кассалық

Реттеушілік, есептеу

Кассалық,бөлу

Вопрос № 22. Алым неше рет алынады?

1

3

4

5

6

Вопрос № 23. Трендтік әдіс неге негізделеді?

санға

көрсеткіщке

қорытындыға

графикаға

есепке

Вопрос № 24. Қазақстан Республикасының мемлекеттік салықтық қызметі:

ҚР Үкіметі

ҚР Қаржылык министрі

ҚР Парлементі

ҚР Президенті

ҚР Президенті және Үкіметі

Вопрос № 25. Экономикалық таладудың міндеттеріне жатады:

Бухгалтерлік және салықтық есептілікті жүргізу

Бір күндік фирмалармен келісімшарт жасау

Жалпы бақылау және шаруашылық субъектісінің салық жүйесінің элементтерін қарастыру

Салықтық экспертиза жүргізу барысында құқықтық қарым қатынас

Салықтық шығындардың құрылымы, негізі және талдауы, салықтық шығындардың динамикасын талдау және кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын қаржылық көрсеткіштерінің нәтижесін талдау

Вопрос № 26. Қазақстан Республикасындағы салықтардың, салық сипатындағы алымдардың тізбесіқанша тізбеден қамтылған?

4

5

2

6

3

Вопрос № 27. Тұрақты ставкалар –

салық базасына қарай алынатын табыстың мөлшеріне байланысты салық өлшем бірлігіне салынады

салық объектісіне (оның мөлшерін саралауды есепке алмай) бірдей проценттік қатынаста іс-әрекет етеді

салық салынатын табыстың артуына сәйкес өсіп отыратын салық ставкалары

табыстың өсуіне қарай төмендейді және табысы көп тұлғаларға тиімді болып келеді, ал табысы аз адамдардың иығына ауыртпалық түсіреді

табыс көзіне қарамастан салық салу бірлігіне абсолюттік сомада белгіленеді

Вопрос № 28. Салық жүйесінде құжаттық тексеріс кіммен жүргізіледі?

ҚР президентімен

ішкі істер министрімен

тағайындалу бойынша салық қызметі инспекцияларімен

ҚР парламентімен

А, В жауаптары дұрыс

Вопрос № 29. Әдістеме өз құрылымына қандай бөлімдерді енгізу қажет?

жалпы шарттары

барлық салық түрлерінің динамикасы

салықтық шығындардың динамикасын талдау

бухгалтерлік және салықтық есептің регистрлары

кәсіпорынның салық салу жағдапйын жалпы бағалау

Вопрос № 30. Әдісте жоспарлау негізгі болып ұлттық шоттарға негізделген, мемлекет жағынан қатаң белгілер мен нормативтер белгіленеді. Бұл анықтама қай тәсілге сәйкес келеді?

эконометрикалық әдістер

имитациялық әдістер

баланстық әдіс

трендтік әдістер

дұрыс жауап жоқ