Тестирование

Дисциплина: Салықтық бақылау

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Салық методикасын талдау неше этаптан тұрады:

2

3

4

5

6

Вопрос № 2. Проценттік ставканың неше түрі бар:

4

2

6

3

5

Вопрос № 3. Әдістеме өз құрылымына қандай бөлімдерді енгізу қажет?

жалпы шарттары

барлық салық түрлерінің динамикасы

салықтық шығындардың динамикасын талдау

бухгалтерлік және салықтық есептің регистрлары

кәсіпорынның салық салу жағдапйын жалпы бағалау

Вопрос № 4. Маркетингтік ситуацияға әсер ететін өзгермелі шамалар жай аналитикалық шешімге келмеген кезде қай әдіс қолданылады.

Регрессивті

имитациялық

Көпжақты

Детерминирленген

Корреляциялық

Вопрос № 5. Салықтық қызметтің ААҚ құрылымы болып табылады:

бір деңгейлі

коп денгейлі

екі деңгейлі

деңгейсіз

сызықтық

Вопрос № 6. Салық органдары жүйесіндегі құжаттық көрсеткіштер, классификаторлар, кілттер, олардың қолдану әдістерінің толық жиынтығы – бұл:

техникалық қамтамасыз етілуі

ақпараттық камтамасыз етілуі

бағдарламалық қамтамасыз етілуі

А, В жауаптары дұрыс

дұрысы жоқ

Вопрос № 7. Ақпараттық жүйе сайттарының бөлімдерін атаңыз.

бағдарламалық қамтамасыз ету

нормативті құжаттар

сұрақ-жауап

форум

бәрлығы

Вопрос № 8. Ақпаратты қорғаудың арнайы ғылымы:

криптологія

криптография

эоология

ликтография

дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 9. Негізгі компоненттердің базасы болып табылады:

нормативтік-анықтама

жоспарлау

оперативтік

есептік ақпарат

барлыгы дүрыс

Вопрос № 10. Салық салу практикасында ставкалар қалай бөлінеді:

тұрақты және айнымалы

тікелей және жанама

тұрақты және процентті

процентті және айнымалы

жанама және ауыспалы

Вопрос № 11. Қызмет ететін жүйеде жанама салықтарға қайсысы жатады:

Жер салығы

Қосылған құн салығы және акциздер

Табыс салығы

Көлік құралдары салығы

Аталғандардың барлығы дұрыс

Вопрос № 12. Егер салық төлуші салық есептілігін электронды түрде тапсырғысы келсе, онда ..

заңды тұлғамен келісім шартқа отырады

жеке тұлғамен келісім шартқа отырады

салық органына барып өтініш жазаді

қосымша ақша төлемдерін жүргізеді

барлығы

Вопрос № 13. салық салу дегеніміз –

қоғамның әлеуметтік құрылымын танып білудің шартты жағдайы және объективті қажеттілігі

салық төлемдері жеткізілім тіпті уақытында төленбеген жағдайда да аударылуы тиіс, бұл айналым қаражаттарын оқшауландыруға ұрындырады

нарық субъектілері мен қоғам арасындағы заңды түрде бекітілген салықтарды төлеу бойынша конституциялық міндеттерді орындау кезінде туындайтын әлеуметтік қатынастар жиынтығы

арнаулы салық режімін қолдану құқығын куәландыратын және салық сомасының бюджетке төленгендігін растайтын құжат

салық қызметі органдарының салық заңының орындалуын, жинақтаушы зейнетақы қорларына міндетті зейнетақы жарналарының толық және уақытылы аударылуын бақылауы

Вопрос № 14. Салықтарда ежелден салық жүктемесін (салық ауыртпалығын) бөлудің неше қағидасы калыптасқан?

1

2

3

4

5

Вопрос № 15. Заңды тұлғаның жеке шотында қандай реквизиттер қолданылады?

Толық атауы

СТН (БИН бар болса)

бюджет табысының классификациясы бойынша салықтың коды (төлемі)

Жеке шотта ҚҚС бойынша – қосымша құнға қосылған салық есебінің сериялық нөмерін және мерзімін алғандағы қосылған құнның мәлеметтері

Бәрлық жауап дұрыс

Вопрос № 16. Акцизделген өнім мен мазуттың кейбір түрлерін шығарушылар мен импорттаушылар тауарларына жеке сәйкестендіру номерін (ЖСН-код) беру – бұл:

ЖСН-код беру және ЖСН-код алуға өтініштерді қабылдау бойынша салық қызметі органдарының акцизделген товарлардың кейбір түрлерінің өндірісі және айналымына, акциз төлемдерінің дұрыс және уақтылы аударылуына (ЖСН-код алу қызметі) бақылау жүргізу және реттеуді жүзеге асыруға арналған қызметі

мұнай өнімдерінің жекелеген түрлерін өндірушіге (импорттаушыға), сондай-ақ Қазақстан Республикасында өндірілетін және еркін айналыс үшін тауар шығарудың кедендік режимінде Қазақстан Республикасының кеден аумағына әкелінген акцизделетін тауарлардың әрбір түріне берілетін дербес сәйкестендіру нөмірі

ЖСН-кодтар көрсетілген ЖСН-кодын беру туралы хабарлама көрсетілген мемлекеттік қызметтің аяқталу (нәтижесі) формасы болып табылады

ЖСН-кодын беру қызметін Қазақстан республикасының салық органдары көрсетіледі

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 17. 3-ші стратегия қандай көрсеткішпен мінезделеді?

бухгалтерлік және салықтық есепті өте сапалы етіп жасау

бухгалтерлік және салықтық есептілікті жүргізу барысында табылған қателіктерді төмендету жолдарын іздестіру

эпизодты түрде бір күндік фирмалар мен заңды мекемелер негізінде жасалған бірнеше сатылы келісімшарттар арқылы есеп жүргізу

жалған құжаттарды қолдану

табыстылықты енгізбеу

Вопрос № 18. Салықтық есептің қандай екі әдісі қолданылады:

Кассалық,есептеу

Қайта бөлу,бөлу

Фискалдық,кассалық

Реттеушілік, есептеу

Кассалық,бөлу

Вопрос № 19. Жүйенің немесе элементтің қатарында тұратын белгілі белгі бойынша белгіленген тапсырмалар мен мақсаттарға жауап беретін жүйе қандай жүйе?

күрделілік жүйе

үлестік жұйе

тұтастық жүйе

элементтердің әртүрлілігі

құрылымдық жүйе

Вопрос № 20. Ақпарат көздерін алушыға жідерілетін хат үшін қолданылатын техникалық құралдарды қалай атайды?

байланыс жұйесі

байланыс каналы

кодталатын құрылғы

декодталатын құрылғы

байланысты алушы

Вопрос № 21. Трендтік әдіс неге негізделеді?

санға

көрсеткіщке

қорытындыға

графикаға

есепке

Вопрос № 22. Қазақстан Республикасының жаңа Салық Кодексі нешінші жылы енгізілді?

2002 жылы 3 қаңтарда

2003 жылы 5 ақпанда

2000 жылы 25 наурызда

2004 жылы 1 тамызда

2002 жылы 1 қаңтарда

Вопрос № 23. Төмендегілердің қайсысы машиналық емес ақпаратты қамтамасыз етуге жатпайды?

жіктеу және кодтау жүйесі

оперативті құжаттар

нормативті-анықтамалық құжаттар

бағдардамаләр

әдістемелік және нұсқаулық материалдар

Вопрос № 24. 1995 жылғы сәуірдің 24-нде ҚР Президентінің заң күші бар қандай жарлық шықты:

«Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы»

«Қазақстан Республикасының бюджет кодексі»

«Салықтардың, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің, өсімпұлдардың, айыппұлдардың төленген сомаларын есепке жатқызуды және қайтаруды жүргізу»

«Ұсынылған сілтемелер»

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 25. Бюджетке есептелген, азайтылған және төленген, салық сомаларын қайтару, басқа міндетті төлемдерді есептеу, сонымен қатар айыппұлдар мен өсімпұлдар жүргізілетін есеп құжаты қалай аталады?

Жеке кабинет

Салық төлеушінің кабинеті

Салық есептілігінің формасы

Жеке шөт

салық кодексі

Вопрос № 26. Алым неше рет алынады?

1

3

4

5

6

Вопрос № 27. Экономикалық және қаржы категориясы?

салық

акциз

девидент

кассалық әдісі

есептеу әдісі

Вопрос № 28. Жүйенің сипатына неше қасиет тән:

5

9

2

4

6

Вопрос № 29. Пропорционалды мөлшерлеме дегеніміз не?

обьектіге оның көлемінің деферицияланған есебінсіз бірдей қатынаста жүзеге асырылатын мөлшерлемә

табыс көлеміне тәуелсіз салық салудың бірлігіне абсолютті сомадағы орнатылған мөлшерлеме

табыстың өсуі бойынша төмендейтін салықтың орташа мөлшерлемесі

табыстың өсуі бойынша өсетін салықтың орташа мөлшерлемесі

дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 30. Қазақстан Республикасындағы салықтардың, салық сипатындағы алымдардың тізбесіқанша тізбеден қамтылған?

4

5

2

6

3