Тестирование

Дисциплина: Қаржылық-банктік статистика

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Қаланың колхоз нарығы бойынша келесі көрсеткіштер бар: Тауар атауы .Сатылған тауар саны: Баға 1 кг тенге Базистік кезен .Есепті кезең:Базистік кезең.Есепті кезең. Картоп 100 120 20 18 Сут 8 10 20 35 Бағаның жалпы индексін анықтау

0,94

0693

0,86

1,25

095

Вопрос № 2. Статистикада көрініс арасында байланыс топ көмегі арқылы шығарылады

типтік

құрылымдық

аналитикалық

атрибутивті

комбинировандалған

Вопрос № 3. Қаржылай банктік статистика – бұл:

қарыздар құрамына қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді міндеттемелер

есептік қызмет өндірісінің нәтижесі

қаржылай қаржы қатынастарының сан жағынан және ажырамас байланысымен сапа мазмұнымен оқитын ғылым

құнсыздану болмайтын жағдайда, айналымға қосымша ақша шығармастан мемлекеттік бюджет тапшылығын қаржыландыратын пән

Мемлекеттік бюджет тапшылығы

Вопрос № 4. Орташа баға - бұл:

тауарды өткізгені және қызметті көрсеткіні үшін өндіруші алатын баға

жеке тауар бағасының орташа деңгейі немесе біртекті сапалы тауардың жиынтығы

қатаң түрде мемлекетпен бекітілген баға және бағаның бұл түрі прейскуранттарда көрсетіледі

бағаны ірі кәсіпорындар өндіретін тауарларды көтермелеп сату

ішкі нарықта мемлекет сатып алған тауарларға қолданылатын көтерме баға

Вопрос № 5. Бағалы қағаздардың ақшалай қаражаттарға тез аударылу қабілеті.

стандарттылық

құжаттылық

айналымдылық

өтімділік

сериялылық

Вопрос № 6. Көрсеткіш көлемінің қатынасы жоспарланған кезең оның алдында жеткен нақты көлеміне бұл -

динамиканың қатысты көлемі

экономикалық эффективтің қатысты көлемі

интенсивтің қатысты көлемі

орындау жоспарының қатысты көлемі

жоспарлық тапсырманың қатысты көлемі

Вопрос № 7. Есепті кезеңдегі тауар айналымы базистікпен салыстырғанда қалай өзгереді, тауар айналамының физикалық көлемі 5% көбейеді, ал баға 5% төмендейді

ұлттық табыс

5%

0.25% төмендейді

өзгермейді

25 көбейеді

Вопрос № 8. жиынтық тобы және топшалар бірлігінің есебі

жиынтық

типологиялық топ

аналитикалық топ

барлық жауап 1 және 3 дан басқасы

2 және 3

Вопрос № 9. Зауыт бойынша келесі көрсеткіштер шығарылған:

1,3

1,4

2,3

2,4

өзгеріс жоқ

Вопрос № 10. Егер кездейсоқ таңдамалы жиынтығы басты жиынтыққа қатысатын болса-

механикалық қайталау

механикалық қайталанбас

кездейсоқ қайталану

кездейсоқ қайталанбас

типтік қайталау

Вопрос № 11. Жұмыс уақытының максималды уақыт қорын былай анықтайды:

барлық адам сомасы – есеп кезеңіндегі келген жәе келмеген күндер

күнтізбелік уақыт қоры адамның келген күнімен демалыстарын алып тастағанда

күнтізбелік уақыт қоры адамның келмеген күнімен демалыстарын алып тастағанда

жұмыс істелінген уақыттың нақты қоры

анықтау мүмкін емес

Вопрос № 12. Баға - бұл:

қатаң түрде мемлекетпен бекітілген баға

тауар құнын нақты бір валютаның ақша бірлігімен көрсету

өнімнің сәйкес номенклатурасы бойынша жергілікті мемлекеттік басқару органдарымен бекітілген баға

ірі кәсіпорындар өндіретін тауар түрі

тауардың бір түрі

Вопрос № 13. Бес жұмысшының айлық жалақысының келесі көрсеткіші: 4700; 3550; 5860; 7120: 9020. Орташа жалақыны анықтау үшін келесі формуланы қолдану керек

жай арифметикалық

өлшемелі арифметикалық

жай гормониялық

өлшемелі гормониялық

хронологтық

Вопрос № 14. Орташа көлемді есептеуді жиілік бұл -

жеке белгі шамасының қайталануы

әр өзіндк құн бірлігінің анықтау шамасының көлемі

бір белгі шамасының қатары

өзіндік құнның жеке бірлігінің сома белгісі

орташа бойынша орналасқан шама

Вопрос № 15. Жыл басында қалада 936,8 адам тұрды. Туу коэффициентін есептеңдер

26,3

20,8

22,8

25,4

19,7

Вопрос № 16. Мемлекеттік бюджет басқарудың заң орындарымен бекітіледі:

мәжіліспен

президентпен

ұйыммен

парламентпен

мемлекеттік бюджет бекітілмейді

Вопрос № 17. Орташа шаршыны ығыстыру жеке белгіден оның орташа белгісі бұл -

дисперсия

вариациялық қатарлар

орташа шаршыны ығыстыру

вариация коэфиценті

орташа сызықты ығыстыру

Вопрос № 18. Ауыл шаруашылығының жалпы өнімі дегеніміз

өсімдік және мал шаруашылығының шикі өнімінің жиынтығы

өсімдік және мал шаруашылығының өткізуге арналған өнімі

ауыл шаруашылық өнімінің жалпы құны оны өндіруге кеткен

таза өнімнің еңбек шығынын алып тастағандағы бөлігі

кәсіпорыннның сыртында өткізілген өнімнің жалпы өнімге қатынасы

Вопрос № 19. Фермадағы қой қырқу нәтижесі бойынша келесі берілгендер бар -

бір күн ішінде дайындалған жалпы зат саны

жұмыскерлер саны

жұмыскерлердің бір күн ішінде дайындаған орташа зат саны

барлық затты дайындау үшін кетккккен шығын

барлық зат көрсеткішінің шығыны

Вопрос № 20. Келешекте белгілі уақыт өткеннен кейін мәміле жасалған кезде бекітілген баға бойынша биржалық активті сату-сатып алудың стандарттық биржалық келісімі не деп аталады?

коносамент

форвардтық келісім - шарт

варрант

фьючерстік келісім - шарт

опцион

Вопрос № 21. Номиналдың 100 ақша бірлігіне есептегендегі акцияның нарықтық бағасы не деп аталады?

акция курсы

сатып алу бағасы

биржалық индекс

ұсыныс бағасы

нақты курстық құн

Вопрос № 22. жыл басында қалада 938,8 мың адам тұрды. Жыл бойына 11,3 мың адам туды, 7,6 мың адам өлді. Жыл аяғында 929,6 мың адам тұрды. Тұрғындардың жылына қаншаға өсетінін есептеңдер

8,1

3,96

12,1

3,96

4,0

Вопрос № 23. Еңбек өндірісі 5% көбейеді деп жоспарлады, ол 3% нақты көбейді. Еңбек өндірісін өсу бойынша жоспарын орындалуын анықтаңыз

101.9%

167%

60%

98.1%

40%

Вопрос № 24. 1998 ж. а/ш техникасының жүргізген екі машина құрылыс зауыты бойынша К бұйымының орташа еңбек сыйымдылығы нәтижесінде, бұйымның орташа еңбек сыйымдылығы қанша пайызға өзгереді, гер әр зауытта еңбек сыйымдылығы өзгерсе?

22,0

-2,0

-20,0

-3,2

өзгермеді

Вопрос № 25. Есеп кезеңіндегі өндірістік шығын базаистік салыстыру бойынша өнімнің 12% өзіндік құнның 20% төмендеді. Өнімнің физикалық көлемі қалай өзгереді (%)

+4,00

-8,0

-40,0

-78,0

өзгермейді

Вопрос № 26. Адамның жұмыс істелген нақты күн санын жұмыскерлердің бір жылдық орташа тізім санына бөлу арқылы анықтайды

жұмыс айының орташа нақтылығы

жұмыс жылының орташа нақтылығы

жұмыс айының мүмкіндік коэффициентін пайдалану

жұмыс күнінің толық орташа нақтылығы

жұмыс айының орташа құрылған жалғасы

Вопрос № 27. Нақты тіркеу тәсілі бойынша бақылау -

үздіксіз,кезеңдік, бірмезгілді

жалпылай, таңдамалы, монограрафиялық

тікелей құжатты сауал

есепті,арнайы статистикалық бақылау

дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 28. Сатып алу бағасы - бұл:

бағаны ірі кәсіпорындар өндіретін тауарларды көтермелеп сату

өнімнің сәйкес наменклатурасы бойынша жергілікті мемлекеттік басқару және билік органдарымен бекітілген баға

тауарды өткізгені және қызметті көрсеткіні үшін өндіруші алатын баға

қатаң түрде мемлекетпен бекітілген баға және бағаның бұл түрі прейскуранттарда көрсетіледі

ішкі нарықта мемлекет сатып алған тауарларға қолданылатын көтерме баға

Вопрос № 29. 1990-1998 ж.ж.шаруашылықтағы картоп өнімініің өзгеруінің динамика қатарын у=90,4+12t аналитикалық тендігі арқылы көрсетуге болады.Бұл картоп өнімінің жыл сайынғы көбеюі орташа есеппен -

12 %

12ц

90,4

112 %

өзгермейді

Вопрос № 30. Мемлекеттік баға – бұл:

қатаң түрде мемлекетпен бекітілген баға және бағаның бұл түрі прейскуранттарда көрсетіледі

өнімнің сәйкес номенклатурасы бойынша жергілікті мемлекеттік басқару

әлеуметтік бағыттағы тауарлар мен қызметтерге бағаның динамикасына және жалпы деңгейіне нақты әсер ететін ресурстарға кәсіпорындар мен қызметтерге мемлекетпен орнатылады

билік органдарымен бекітілген баға

мемлекеттік басқару тауарлар мен қызметтердің шекті мөлшердегі мемлекеттік бағасы