Тестирование

Дисциплина: Қаржылық-банктік статистика

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Есеп кезеңіндегі өндірістік шығын базаистік салыстыру бойынша өнімнің 12% өзіндік құнның 20% төмендеді. Өнімнің физикалық көлемі қалай өзгереді (%)

+4,00

-8,0

-40,0

-78,0

өзгермейді

Вопрос № 2. Қаланың колхоз нарығы бойынша келесі көрсеткіштер бар

1,087

0,805

1,1

0,773

1,086

Вопрос № 3. Мемлекеттік бюджет статистикасының маңызды мәселесі болып:

салық базасын құру

кірістер мен шығыстарды болжамдау

салық ставкасын анықтау

салық заңын бекіту

кірістер мен шығыстарды болдырмау

Вопрос № 4. Бағалы қағаздар қызмет ету мерзімі бойынша қандай түрлерге бөлінеді?

негізгі, туынды

бірінші реткі, екінші реткі

мерзімдік, мерзімсіз

атаулы, ұсынылатын, ордерлік

отандық, шетелдік

Вопрос № 5. Қандай қызмет бағалы қағаз нарығының жалпы нарықтық қызметіне жатады?

ақпараттық

бағалық

қайта бөлу

реттеу

коммерциялық

Вопрос № 6. Келген күні адам+адамның келмеген күні=есеп кезеңіндегі күнтізбелік күн саны

жұмыскерлердің күнге келген тізім саны

жұмыскерлердің күнге келген тізім саны

күнге орташа нақты саны

жұмыскерлердің күнге келген орташасаны

жұмыскерлердің кезеңге келген орташа саны

Вопрос № 7. Дүкен тауарын өткізу бойынша келесі көрсеткіштер берілген Сүт және шошқа етін өткізу бойынша тауар айналым индексін анықтаңыз

1,1 ден 0,92

1,2 және 0,8

2,020 және 1,02

1,0 және 0,78

анықтау мүмкін емес

Вопрос № 8. Егер таңдамалы жиынтық сәтті орындалса, онда таңдау тәсілі не деп аталады

механикалық

кездейсоқ

типтік

сериялық

комбинировандвлған

Вопрос № 9. Дүкен тауарын өткізу бойынша келесі көрсеткіштер берілген Сүт және шошқа етін өткізу бойынша тауар айналым индексін анықтаңыз

1,1 ден 0,92

1,2 және 0,8

2,020 және 1,02

1,0 және 0,78

анықтау мүмкін емес

Вопрос № 10. Тапшылықтың салыстырмалы деңгейі неше әдіспен анықталады

5

3

2

1

4

Вопрос № 11. Теңгенің сатып алушылық қабілеті қалай анықталады:

нарықтық өзгерістерге байланысты

есептік қызмет өндірісінің нәтижесі мен шығындарын бағалау арқылы

орташа арифметикалық шамамен

қызметтерге деген бағалар мен тарифтердің кері индексі түрінде анықталады

бағамен

Вопрос № 12. берілген кезеңде жұмысқа қабылданған сан бойынша жұмыскерлердің орташа тізім санын берілген кезеңде анықтайды

ағымдағы кадр коэффициенті

жұмыскерлердің өсу коэффициенті

кезеңдегі нақты жұмыс істейтіндердің орташа саны

күнге жұмыскерлердің келу саны

анықталмайды

Вопрос № 13. Мемлекеттік бюджетті талдаудың статистикалық әдістері болып:

параллельді динамикалық қатарларды құру, индекстік көпфакторлы модельдерді қолдану, КРА

индекстік көпфакторлы модельдерді қолдану

жалпы ұлттық өнім және жалпы ішкі өнім

КРА

параллельді динамикалық қатарларды құру

Вопрос № 14. Қазіргі кезде банктік статистикалық есептің негізгі формалары нешеу:

3

9

7

5

2

Вопрос № 15. Динамиканың интервалды қатары болып табылады-

жұмыскерлердң бір затқа кеткен шығыны бойынша бөлу

әр жылдың айы кәсіпорындағы енбек өндірісі

он жылдық кккезендегі жылдын аяғында ауыл шаруашылығындағы жүк автомтбилінің паркі

1995-2000 ж күзет енбегі бойынша шара шығындары

жоғарғы және орташа білім мамандар саны 1.01.1998ж халыыыыық шаруашылығымен айналысқан

Вопрос № 16. Үлестік бағалы қағаздарды көрсетіңіз

вексельдер

артықшылығы бар акциялар

варрант

қарапайым акция

құқық

Вопрос № 17. жыл басында қалада 938,8 мың адам тұрды. Жыл бойына 11,3 мың адам туды, 7,6 мың адам өлді. Жыл аяғында 929,6 мың адам тұрды. Тұрғындардың жылына қаншаға өсетінін есептеңдер

8,1

3,96

12,1

3,96

4,0

Вопрос № 18. Жұмыскерлердің барлық күн саны тізімінің сомасын күнтізбелік кезең күніне бөлу арқылы табады

жұмыскерлердің орташа тізім саны

жұмыскерлердің орташа келген саны

нақты жұмыс істейтіндердің орташа саны

жұмыскерлердің күнге келген саны

жұмыскерлердің күнге келген тізім саны

Вопрос № 19. Әлеуметтік және экономикалық жағдайы тұрақсыз елдің ықпалындағы кәсіпорынның бағалы қағаздарға қаражат салу қаупі не деп аталады?

проценттік

валюталық

сперандық

жүйелік

несиелік

Вопрос № 20. Бағалы қағаздардың азаматтық құқықтық қатынастар ретінде жүру қабілеті.

сериялылық

мемлекеттің реттеуі және мойындауы

азаматтық қорғаныс үшін жеткіліктілік

құжаттылық

стандарттылық

Вопрос № 21. Мемлекеттік бюджет дегеніміз:

ұлттық табысты бөлу

мемлекеттік бюджет кірістері мен шығыстары туралы мәліметтерді жинау

бюджеттік мекемелердің желілерін, штаттарын контингенттерін игеру

мемлекеттің ең басты кірісі мен шығыны біріктіріледі

ұлттық табысты үлестіру

Вопрос № 22. Байланыс және факторлық байланыстар басқа нәтижелі байланысқа сәйкес атаңыз -

корреляциялық

функционалдық

қисық сызықты

түзу сызықты

қайтарымды

Вопрос № 23. Қаржылай банктік статистика – бұл:

қарыздар құрамына қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді міндеттемелер

есептік қызмет өндірісінің нәтижесі

қаржылай қаржы қатынастарының сан жағынан және ажырамас байланысымен сапа мазмұнымен оқитын ғылым

құнсыздану болмайтын жағдайда, айналымға қосымша ақша шығармастан мемлекеттік бюджет тапшылығын қаржыландыратын пән

Мемлекеттік бюджет тапшылығы

Вопрос № 24. Есепті кезеңдегі тауар айналымы базистікпен салыстырғанда қалай өзгереді, тауар айналамының физикалық көлемі 5% көбейеді, ал баға 5% төмендейді

ұлттық табыс

5%

0.25% төмендейді

өзгермейді

25 көбейеді

Вопрос № 25. Бес жұмысшының айлық жалақысының келесі көрсеткіші: 4700; 3550; 5860; 7120: 9020. Орташа жалақыны анықтау үшін келесі формуланы қолдану керек

жай арифметикалық

өлшемелі арифметикалық

жай гормониялық

өлшемелі гормониялық

хронологтық

Вопрос № 26. Жыл басында қалада 1012,3 адам тұрды. Жыл бойына 9,6 мың адам өлді. Жыл аяғында 1046,1 мың адам тұрды. Тұрғындардың жылына қанша өлетінін есептеңдер

7,3

9,3

6,8

10,1

9,8

Вопрос № 27. Өнім ресурстарына сәйкес бағалы қағаздар:

варрант

тұрғын үй сертификаты

коносамент

қаржылық фьючерс

облигация

Вопрос № 28. Егер кездейсоқ таңдамалы жиынтығы басты жиынтыққа қатысатын болса-

механикалық қайталау

механикалық қайталанбас

кездейсоқ қайталану

кездейсоқ қайталанбас

типтік қайталау

Вопрос № 29. Жалпы индекс физикалық көлемі 0,93 құрайды,бұл өнімнің физикалық көлемінің есеп кезеңі базис кезеңімен салыстырылады -

93%кебейді

93% кеміді

7% көбейді

7%кеміді

білінбей қалды

Вопрос № 30. Ақшаның сатып алушылық қабілеті – бұл:

берілген бағалар мен тарифтер деңгейінде бір ақша бірлігіне сатып алуға болатын тауарлар мен қызметтердің саны

қатаң түрде мемлекетпен бекітілген баға және бағаның бұл түрі прейскуранттарда көрсетіледі

ішкі нарықта мемлекет сатып алған тауарларға қолданылатын көтерме баға

мемлекеттік бюджет құрамын игеру

кірістер мен шығыстар динамикасының орындалуын талдау