Тестирование

Дисциплина: Қаржылық-банктік статистика

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Кәсіпорын шаруашылығының қызметін жалғастыру тәжірибе мақсатында бақылау. Бұл бақылау

жалпылай

таңдамалы

негізгі массивті зерттеу

монгографиялық

анкеталық

Вопрос № 2. Мемлекеттік бағалар келесідей бөлінеді:

реттелген, шекті

бекітілген, реттелген, шекті

шекті

есептік, бөлу

есептік, бөлу, ынталандырушы

Вопрос № 3. жиынтық тобы және топшалар бірлігінің есебі

жиынтық

типологиялық топ

аналитикалық топ

барлық жауап 1 және 3 дан басқасы

2 және 3

Вопрос № 4. Көрсеткіш көлемінің қатынасы жоспарланған кезең оның алдында жеткен нақты көлеміне бұл -

динамиканың қатысты көлемі

экономикалық эффективтің қатысты көлемі

интенсивтің қатысты көлемі

орындау жоспарының қатысты көлемі

жоспарлық тапсырманың қатысты көлемі

Вопрос № 5. Бағалы қағаздар қаражаттарды салу формасы және өз табиғаты бойынша

инвестициялық және инвестициялық емес

құжаттық және құжатсыз

қарыздық және үлестік

отандық және шетелдік

мемлекеттік және корпоративтік

Вопрос № 6. Еңбек сыйымдылығының индексі 0,8 тең. Базиспен салыстырғанда есеп кезеңінде еңбек өндірісі қалай өзгереді?

20% төмендеді

0,8% төмендеді

20% көбейді

25% көбейді

өзгермеді

Вопрос № 7. Көрсеткіштер,өлшемдер белгілейтін,көлемдер, қоғамдық деңгей және орыны мен уақыт процесі болып табылады -

ЖШС бөлу

ІҚ М саны бойынша шаруашылық қожалығын бөлу

аудан көлемі бойынша шаруашылық қожалығын бөлу

қала отбасыларын жұмыскерлер саны бойынша бөлу

қала наубайханаларын жұмыскерлер саны бойынша бөлу

Вопрос № 8. Адамның жұмыс істелген нақты күн санын жұмыскерлердің бір жылдық орташа тізім санына бөлу арқылы анықтайды

жұмыс айының орташа нақтылығы

жұмыс жылының орташа нақтылығы

жұмыс айының мүмкіндік коэффициентін пайдалану

жұмыс күнінің толық орташа нақтылығы

жұмыс айының орташа құрылған жалғасы

Вопрос № 9. Қаланың колхоз нарығы бойынша келесі көрсеткіштер бар

1,087

0,805

1,1

0,773

1,086

Вопрос № 10. Халықаралық стандарттағы салық төлемдерінің жектелуі статистикада неше бағыт бойынша жүргізіледі:

3

1

5

2

4

Вопрос № 11. Зауыт бойынша келесі көрсеткіштер шығарылған:

1,3

1,4

2,3

2,4

өзгеріс жоқ

Вопрос № 12. ?Нб және ?Нс - бұлар:

кірістер мен шығыстарды болжамдау

салық базасын құру

салық ставкасын анықтау

салық заңын бекіту

кірістер мен шығыстарды болдырмау

Вопрос № 13. Индексті көлем физикалық көлем индексі болып

бір өнімнің бағасы

өткізілген тауар бағасы

бір өнімнің өзіндік құны

бір өнім өндіруге кететін еңбек шығыны

өткізілген өнім құны

Вопрос № 14. Экстраполяция бұл әдіс соның көмегімен-

көрсеткіш өлшемін перспетивті анықтауға болады

оның ішінде орналасқан динамикалық қатар денгейін қайта құрады

динамикалық қатар теңдік формасын былай табуға болады

динамикалық қатар даму тенденциясын былай анықтауға болады

динамикалық қатардың бірінші денгейін былай анықтайды

Вопрос № 15. Машина 10 жыл жұмыс істеді. Пайдалану кезінде 3 рет жөндеуден өтті, жөндеуге 1300 теңге жұмсалды. Жыл сайынғы амортизациялық шығын 3600 теңге. Өтімділік құн 1500 теңге. Бастапқы құнын анықтаңыз

23800

24500

280

15000

27000

Вопрос № 16. Функционалды қатыс кезінде әр факторлық шама белгісіне сәйкес-

нәтижелі шаманың жалғыз белгісі

нәтижелі шаманың көп белгісі

нәтижелі шама бойынша бірлік жиынтығы бөлу

нәтижелі шаманың орташа белгісі

нәтижелі шаманың екі белгісі

Вопрос № 17. астық өнімі бойынша 2002-2003 жылға ауылшаруашылығының тобы қаіп келтірілген Келтірілген топ болып

құрылымдық

аналитикалық

типологиялық

динамикалық

дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 18. Бағалы қағаздар эмитентіне кімдер жатпайды?

жеке банк

ЖШС

жергілікті әкімшілік органы

Ұлттық банк

ААҚ

Вопрос № 19. Дүкен тауарын өткізу бойынша келесі көрсеткіштер берілген Сүт және шошқа етін өткізу бойынша тауар айналым индексін анықтаңыз

1,1 ден 0,92

1,2 және 0,8

2,020 және 1,02

1,0 және 0,78

анықтау мүмкін емес

Вопрос № 20. Зерттеу мақсатын топтау түріне қатысты болады

жай

комбинировандалған

бір және екі

атрибутивті сандық

типологиялық, аналитикалық, құрылымдық

Вопрос № 21. Егер таңдамалы жиынтық сәтті орындалса, онда таңдау тәсілі не деп аталады

механикалық

кездейсоқ

типтік

сериялық

комбинировандвлған

Вопрос № 22. Бекітілген мерзім өткенде белгілі табысты төлей отырып немесе төлемей, салынған ақша сомасын қайтаруға берілген бірлік қарыздық міндеттеме:

акция

банктік сертификат

вексель

облигация

коносамент

Вопрос № 23. Статистикалық талдау әдісін белгілер арасындағы өзара байланыысты үйренуде қолданылады-

корреляциялық-регрессиондық

индексті

графиктік

аналитикалық топтау әдісі

дұрыс әдіс жоқ

Вопрос № 24. Еңбек өндірісі 5% көбейеді деп жоспарлады, ол 3% нақты көбейді. Еңбек өндірісін өсу бойынша жоспарын орындалуын анықтаңыз

101.9%

167%

60%

98.1%

50%

Вопрос № 25. Баға - бұл:

қатаң түрде мемлекетпен бекітілген баға

тауар құнын нақты бір валютаның ақша бірлігімен көрсету

өнімнің сәйкес номенклатурасы бойынша жергілікті мемлекеттік басқару органдарымен бекітілген баға

ірі кәсіпорындар өндіретін тауар түрі

тауардың бір түрі

Вопрос № 26. Динамика ұаттарының турлі деңгейлігі-

абсолютті өсім

өсім коэфициенті

өсу темпі

өсулік темпі

өсу пайызының абсолютті белгісі

Вопрос № 27. Тек банктер шығаратын бағалы қағаздарды көрсетіңіздер

вексель

акция

облигация

валюталық фьючерс

варрант

Вопрос № 28. Күрделі әлеуметтік-экономикалық көрсеткіш деңгейі нәтижесі уақытында алынған қатысты көлем

құрылымның қатысты көрсеткіші

интенсивті қатысты көрсеткіші

кординацияның қатысты көрсеткіші

индекспен

экономикалық эффективтіліктің қатысты көрсеткіші

Вопрос № 29. Жұмыскерлердің барлық күн саны тізімінің сомасын күнтізбелік кезең күніне бөлу арқылы табады

жұмыскерлердің орташа тізім саны

жұмыскерлердің орташа келген саны

нақты жұмыс істейтіндердің орташа саны

жұмыскерлердің күнге келген саны

жұмыскерлердің күнге келген тізім саны

Вопрос № 30. Әлеуметтік және экономикалық жағдайы тұрақсыз елдің ықпалындағы кәсіпорынның бағалы қағаздарға қаражат салу қаупі не деп аталады?

проценттік

валюталық

сперандық

жүйелік

несиелік