Тестирование

Дисциплина: Қаржылық-банктік статистика

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Мемлекеттік бюджет басқарудың заң орындарымен бекітіледі:

мәжіліспен

президентпен

ұйыммен

парламентпен

мемлекеттік бюджет бекітілмейді

Вопрос № 2. Еңбек өндірісі 5% көбейеді деп жоспарлады, ол 3% нақты көбейді. Еңбек өндірісін өсу бойынша жоспарын орындалуын анықтаңыз

101.9%

167%

60%

98.1%

50%

Вопрос № 3. Ауыл шаруашылылық жиынында жалпы құн 900 мың теңге. Жыл басында аяқталмаған өндіріс 140 мың теңге, жыл аяғында 170 мың теңге. Өткізілген өнімнен 500 мың теңге. Тауардың коэффициентін шығарыңыз

66,7

57,7

56,1

64,5

анықтау мүкін емес

Вопрос № 4. Қаржылай банктік статистика – бұл:

қарыздар құрамына қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді міндеттемелер

есептік қызмет өндірісінің нәтижесі

қаржылай қаржы қатынастарының сан жағынан және ажырамас байланысымен сапа мазмұнымен оқитын ғылым

құнсыздану болмайтын жағдайда, айналымға қосымша ақша шығармастан мемлекеттік бюджет тапшылығын қаржыландыратын пән

мемлекеттік бюджет тапшылығы.

Вопрос № 5. Өзіндік құн нүктесі,сызық және фигура,статистикалық берілгендер көмегімен бейнеленеді бұл -

график жазығы

ориентирлық аудан

график экспликация

графикалық бейне

ориентарлық масштабтар

Вопрос № 6. Жұмыскерлердің барлық күн саны тізімінің сомасын күнтізбелік кезең күніне бөлу арқылы табады

жұмыскерлердің орташа тізім саны

жұмыскерлердің орташа келген саны

нақты жұмыс істейтіндердің орташа саны

жұмыскерлердің күнге келген саны

жұмыскерлердің күнге келген тізім саны

Вопрос № 7. Бес жұмысшының айлық жалақысының келесі көрсеткіші: 4700; 3550; 5860; 7120: 9020. Орташа жалақыны анықтау үшін келесі формуланы қолдану керек

жай арифметикалық

өлшемелі арифметикалық

жай гормониялық

өлшемелі гормониялық

хронологтық

Вопрос № 8. Қазіргі кезде банктік статистикалық есептің негізгі формалары нешеу:

3

9

7

5

2

Вопрос № 9. берілген кезеңде жұмысқа қабылданған сан бойынша жұмыскерлердің орташа тізім санын берілген кезеңде анықтайды

ағымдағы кадр коэффициенті

жұмыскерлердің өсу коэффициенті

кезеңдегі нақты жұмыс істейтіндердің орташа саны

күнге жұмыскерлердің келу саны

анықталмайды

Вопрос № 10. Егер кездейсоқ таңдамалы жиынтығы басты жиынтыққа қатысатын болса-

механикалық қайталау

механикалық қайталанбас

кездейсоқ қайталану

кездейсоқ қайталанбас

типтік қайталау

Вопрос № 11. Ақшаның сатып алушылық қабілеті – бұл:

берілген бағалар мен тарифтер деңгейінде бір ақша бірлігіне сатып алуға болатын тауарлар мен қызметтердің саны

қатаң түрде мемлекетпен бекітілген баға және бағаның бұл түрі прейскуранттарда көрсетіледі

ішкі нарықта мемлекет сатып алған тауарларға қолданылатын көтерме баға

мемлекеттік бюджет құрамын игеру

кірістер мен шығыстар динамикасының орындалуын талдау

Вопрос № 12. ?Нб және ?Нс - бұлар:

кірістер мен шығыстарды болжамдау

салық базасын құру

салық ставкасын анықтау

салық заңын бекіту

кірістер мен шығыстарды болдырмау

Вопрос № 13. . Бағалы қағаздар қолдану типіне қарай қандай түрлерге бөлінеді?

нарықтық және нарықтық емес

инвестициялық және инвестициялық емес

эмиссиялық және эмиссиялық емес

түсімді және түсімсіз

қарыздық және үлестік

Вопрос № 14. Статистикалық материал жиынтығы мына болжайды

жүйені жиынтыққа бөлу, топқа және топшаларға

өзара байланыс көрсеткіш жүйесін жеке және толық жиынтық үшін

жиынтық бойынша барлық есебі

кесте түрінде материалдар тобының бейнесі

дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 15. I –дегеніміз нені білдіреді:

бағаның жиынтық индексі

факторлы белгілердің және бағалардың базалық мәндерін

факторлы белгілердің және бағалардың базалық мәндерін

теңгенің сатып алушылық қабілеті

вариация мөлшерін

Вопрос № 16. Қаржылай банктік статистика – бұл:

қарыздар құрамына қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді міндеттемелер

есептік қызмет өндірісінің нәтижесі

қаржылай қаржы қатынастарының сан жағынан және ажырамас байланысымен сапа мазмұнымен оқитын ғылым

құнсыздану болмайтын жағдайда, айналымға қосымша ақша шығармастан мемлекеттік бюджет тапшылығын қаржыландыратын пән

Мемлекеттік бюджет тапшылығы

Вопрос № 17. Егер таңдамалы жиынтық сәтті орындалса, онда таңдау тәсілі не деп аталады

механикалық

кездейсоқ

типтік

сериялық

комбинировандвлған

Вопрос № 18. Ауыл шаруашылылық жиынында жалпы құн 900 мың теңге. Жыл басында аяқталмаған өндіріс 140 мың теңге, жыл аяғында 170 мың теңге. Өткізілген өнімнен 500 мың теңге. Тауардың коэффициентін шығарыңыз

66,7

57,7

56,1

64,5

анықтау мүкін емес

Вопрос № 19. Жұмыскерлер мен қызметкерлердің орташа айлық еңбек ақысы базисті кезеңде 6500 теңге, ал есептіде 6900 теңге. Халық тұтынатын тауардың орташа бағасы 3,5 пайызға көбейді. Нақты еңбек ақы индексін анықтаңыз

1,06

1,09

1,02

1,07

анықтау мүмкін емес

Вопрос № 20. Әлеуметтік және экономикалық жағдайы тұрақсыз елдің ықпалындағы кәсіпорынның бағалы қағаздарға қаражат салу қаупі не деп аталады?

проценттік

валюталық

сперандық

жүйелік

несиелік

Вопрос № 21. Тауар айналымының өлшемі өлшемі және тауар айналымының шығын қатынасы бойынша дүкендердің тобы келтірілген Келтірілген топ болып

құрылымдық

аналитикалық

типологиялық

динамикалық

дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 22. Адамның жұмыс істелген нақты күн санын жұмыскерлердің бір жылдық орташа тізім санына бөлу арқылы анықтайды

жұмыс айының орташа нақтылығы

жұмыс жылының орташа нақтылығы

жұмыс айының мүмкіндік коэффициентін пайдалану

жұмыс күнінің толық орташа нақтылығы

жұмыс айының орташа құрылған жалғасы

Вопрос № 23. Статистикада көрініс арасында байланыс топ көмегі арқылы шығарылады

типтік

құрылымдық

аналитикалық

атрибутивті

комбинировандалған

Вопрос № 24. Шығу тегіне қарай ұйымдастырылған нарықтар қандай түрлерге бөлінеді?

бағалы қағаз нарығы және валюталық нарық

өзі ұйымдастырылған және орталықтандырылған

көтерме және бөлшектік

нашар ұйымдастырылған және жоғары дәрежеде ұйымдастырылған

валюталық нарықтар және банктік ссуда нарықтары

Вопрос № 25. Динамиканың қатысты көлемін тізбекті тәсіл есебенің білдей атты көрсеткіш қойылу нәтижесінде алады

әр келесі кезеңде өткен көрсеткіштермен

әр келесі көрсеткі бастапқы көрсеткішпен

толық және бөлім көрсеткіші

толық көрсеткіш бөлігімен

сол кезеңдегі нақты көрсеткіш деңгейінің жоспарымен

Вопрос № 26. Есепті кезеңдегі тауар айналымы базистікпен салыстырғанда қалай өзгереді, тауар айналамының физикалық көлемі 5% көбейеді, ал баға 5% төмендейді

ұлттық табыс

5%

0.25% төмендейді

өзгермейді

25 көбейеді

Вопрос № 27. 1998 ж. а/ш техникасының жүргізген екі машина құрылыс зауыты бойынша К бұйымының орташа еңбек сыйымдылығы нәтижесінде, бұйымның орташа еңбек сыйымдылығы қанша пайызға өзгереді, гер әр зауытта еңбек сыйымдылығы өзгерсе?

22,0

-2,0

-20,0

-3,2

өзгермеді

Вопрос № 28. Еңбек сыйымдылығының индексі 0,8 тең. Базиспен салыстырғанда есеп кезеңінде еңбек өндірісі қалай өзгереді?

20% төмендеді

0,8% төмендеді

20% көбейді

25% көбейді

өзгермеді

Вопрос № 29. Жыл басында қалада 1012,3 адам тұрды. Жыл бойына 9,6 мың адам өлді. Жыл аяғында 1046,1 мың адам тұрды. Тұрғындардың жылына қанша өлетінін есептеңдер

7,3

9,3

6,8

10,1

9,8

Вопрос № 30. Уақытша қор, адамның тең сомасы клген және келмеген күндердің есеп кезеңі былай анықталады:

күнтізбе қорымен

табельдік қормен

максималды мүмкіндік қорымен

нақты жұмыс істеген уақыт қорымен

мұндай уақыт қорын анықтамайды