Тестирование

Дисциплина: Қаржылық-банктік статистика

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Көрсеткіш көлемінің қатынасы жоспарланған кезең оның алдында жеткен нақты көлеміне бұл -

динамиканың қатысты көлемі

экономикалық эффективтің қатысты көлемі

интенсивтің қатысты көлемі

орындау жоспарының қатысты көлемі

жоспарлық тапсырманың қатысты көлемі

Вопрос № 2. Негізгі қор қозғалысына не қатыспайды

өсу коэффициенті

мықтылық пайызы

негізгі қорды жаңарту

негізгі қор шығынының коэффициенті

негізгі қор шығару коэффициенті

Вопрос № 3. Жұмыс уақытының максималды уақыт қорын былай анықтайды:

барлық адам сомасы – есеп кезеңіндегі келген жәе келмеген күндер

күнтізбелік уақыт қоры адамның келген күнімен демалыстарын алып тастағанда

күнтізбелік уақыт қоры адамның келмеген күнімен демалыстарын алып тастағанда

жұмыс істелінген уақыттың нақты қоры

анықтау мүмкін емес

Вопрос № 4. Уақытша қор, адамның тең сомасы клген және келмеген күндердің есеп кезеңі былай анықталады:

күнтізбе қорымен

табельдік қормен

максималды мүмкіндік қорымен

нақты жұмыс істеген уақыт қорымен

мұндай уақыт қорын анықтамайды

Вопрос № 5. Кәсіпорын шаруашылығының қызметін жалғастыру тәжірибе мақсатында бақылау. Бұл бақылау

жалпылай

таңдамалы

негізгі массивті зерттеу

монгографиялық

анкеталық

Вопрос № 6. Еңбек өндірісі 5% көбейеді деп жоспарлады, ол 3% нақты көбейді. Еңбек өндірісін өсу бойынша жоспарын орындалуын анықтаңыз

101.9%

167%

60%

98.1%

50%

Вопрос № 7. Динамиканың қатысты көлемін тізбекті тәсіл есебенің білдей атты көрсеткіш қойылу нәтижесінде алады

әр келесі кезеңде өткен көрсеткіштермен

әр келесі көрсеткі бастапқы көрсеткішпен

толық және бөлім көрсеткіші

толық көрсеткіш бөлігімен

сол кезеңдегі нақты көрсеткіш деңгейінің жоспарымен

Вопрос № 8. Үй шаруашылығын зеррттеу арқылы ұлттық кірістің көрсеткіштерін анықтауға болады -

ұлттық табыс үй шаруашылығының табыс сомасы болып табылмайды,кәсіпорын секторы мен мемлекеттік басқару кірісін қосады

сияқты,үй шаруашылығы трансфертті қосады.ұлттық табысқа кірмейтіндер

сонымен қатар қойылған сұрақтарға жауап беруге дайын емес

мұндай зерттеу төтенше еңбек сыйымдылығы болғандықтан алынған нәтижелер жеткіліксіз

барлығы дұрыс емес

Вопрос № 9. Негізгі бағалы қағаздар тобына жатпайтын бағалы қағазды көрсетіңіз.

ноталар

облигациялар

варрант

акциялар

вексель

Вопрос № 10. Ақшаның сатып алушылық қабілеті – бұл:

берілген бағалар мен тарифтер деңгейінде бір ақша бірлігіне сатып алуға болатын тауарлар мен қызметтердің саны

қатаң түрде мемлекетпен бекітілген баға және бағаның бұл түрі прейскуранттарда көрсетіледі

ішкі нарықта мемлекет сатып алған тауарларға қолданылатын көтерме баға

мемлекеттік бюджет құрамын игеру

кірістер мен шығыстар динамикасының орындалуын талдау

Вопрос № 11. Адам сағатының жұмыс істеген санын адам күніне бөлу арқылы кезеңді анықтайды

жұмыс айының орташа нақтылығы

жұмыс жылының орташа нақтылығы

жұмыс айының мүмкіндік коэффициентін пайдалану

жұмыс күнінің толық орташа нақтылығы

жұмыс айының орташа құрылған жалғасы

Вопрос № 12. Егер таңдамалы жиынтық сәтті орындалса, онда таңдау тәсілі не деп аталады

механикалық

кездейсоқ

типтік

сериялық

комбинировандвлған

Вопрос № 13. Тауар айналымының өлшемі өлшемі және тауар айналымының шығын қатынасы бойынша дүкендердің тобы келтірілген Келтірілген топ болып

құрылымдық

аналитикалық

типологиялық

динамикалық

дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 14. Машина 10 жыл жұмыс істеді. Пайдалану кезінде 3 рет жөндеуден өтті, жөндеуге 1300 теңге жұмсалды. Жыл сайынғы амортизациялық шығын 3600 теңге. Өтімділік құн 1500 теңге. Бастапқы құнын анықтаңыз

23800

24500

280

15000

27000

Вопрос № 15. Қаржылай банктік статистика – бұл:

қарыздар құрамына қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді міндеттемелер

есептік қызмет өндірісінің нәтижесі

қаржылай қаржы қатынастарының сан жағынан және ажырамас байланысымен сапа мазмұнымен оқитын ғылым

құнсыздану болмайтын жағдайда, айналымға қосымша ақша шығармастан мемлекеттік бюджет тапшылығын қаржыландыратын пән

Мемлекеттік бюджет тапшылығы

Вопрос № 16. Кәсіпорын шаруашылығының қызметін жалғастыру тәжірибе мақсатында бақылау. Бұл бақылау

жалпылай

таңдамалы

негізгі массивті зерттеу

монгографиялық

анкеталық

Вопрос № 17. 1998 ж. а/ш техникасының жүргізген екі машина құрылыс зауыты бойынша К бұйымының орташа еңбек сыйымдылығы нәтижесінде, бұйымның орташа еңбек сыйымдылығы қанша пайызға өзгереді, гер әр зауытта еңбек сыйымдылығы өзгерсе?

22,0

-2,0

-20,0

-3,2

өзгермеді

Вопрос № 18. Қаржылай банктік статистика – пәнін оқу нәтижесіндегі негізгі міндеттер:

каржылай банктік статистиканың есебі, әдістері және пәнді ғылым ретінде

негізгі макроэкономикалық көрсеткіштерімен мемлекеттік бюджеттің көрсеткіштерінің арасындағы байланысын оқу

кәсіпорындардың соңғы қаржы нәтижелер көрсеткіштерін несие қабілеттілікпен және олардың қаржы жағынан талдау

ақша массасының жалпы көлемін анықтау

жоғарыдағы айтылған жауаптардың барлығы дұрыс

Вопрос № 19. Негізгі қор қозғалысына не қатыспайды

өсу коэффициенті

мықтылық пайызы

негізгі қорды жаңарту

негізгі қор шығынының коэффициенті

негізгі қор шығару коэффициенті

Вопрос № 20. Қандай бағалы қағаздар эмиссиялық емес бағалы қағаздар деп аталады?

аз ғана сериямен бір – бір данадан шығарылатын бағалы қағаздар

серияның ішіндегілері әртүрлі болып келетін ірі сериялармен шығарылған бағалы қағаздар

серияның ішіндегілері бірдей болып келетін ірі сериялармен шығарылған бағалы қағаздар

тауарлық нарықтардағы ақшалай есеп айырысуларға қызмет ететін бағалы қағаздар

қызмет ету мерзімі ештемемен реттелмеген бағалы қағаздар

Вопрос № 21. Неігізгі қорды жаңарту коэффициенті өзімен қатынасты болжайды

негізгі қор шығынын жыл басындағы көлеміне

жыл соңындағы негізгі қор көлемін жыл басындағы көлеміне

жыл бойына түсен негізгі қор түсімі жыл соңындағы бар нәрсеге

жыл басындағы негізгі қор көлнмін жыл соңындағы көлеміне

жыл соңындағы негізгі қор көлемін шығарылған негізгі қор көлеміне

Вопрос № 22. Ауыл шаруашылылық жиынында жалпы құн 900 мың теңге. Жыл басында аяқталмаған өндіріс 140 мың теңге, жыл аяғында 170 мың теңге. Өткізілген өнімнен 500 мың теңге. Тауардың коэффициентін шығарыңыз

66,7

57,7

56,1

64,5

анықтау мүкін емес

Вопрос № 23. Күрделі әлеуметтік-экономикалық көрсеткіш деңгейі нәтижесі уақытында алынған қатысты көлем

құрылымның қатысты көрсеткіші

интенсивті қатысты көрсеткіші

кординацияның қатысты көрсеткіші

индекспен

экономикалық эффективтіліктің қатысты көрсеткіші

Вопрос № 24. Жыл басында қалада 936,8 адам тұрды. Туу коэффициентін есептеңдер

26,3

20,8

22,8

25,4

19,7

Вопрос № 25. Ұйымдастырылған нарыққа тән белгіні көрсетіңіз

нарық жұмысын басқаратын ұйымның болуы

сауданың бекітілген ережесінің болуы

сауданың тұрақты орнының болмауы

уақытқа сұраныс пен ұсыныстың шоғырлануы

мемлекет тарапынан реттеу

Вопрос № 26. Фермадағы қой қырқу нәтижесі бойынша келесі берілгендер бар -

бір күн ішінде дайындалған жалпы зат саны

жұмыскерлер саны

жұмыскерлердің бір күн ішінде дайындаған орташа зат саны

барлық затты дайындау үшін кетккккен шығын

барлық зат көрсеткішінің шығыны

Вопрос № 27. Экстраполяция бұл әдіс соның көмегімен-

көрсеткіш өлшемін перспетивті анықтауға болады

оның ішінде орналасқан динамикалық қатар денгейін қайта құрады

динамикалық қатар теңдік формасын былай табуға болады

динамикалық қатар даму тенденциясын былай анықтауға болады

динамикалық қатардың бірінші денгейін былай анықтайды

Вопрос № 28. Қаланың колхоз нарығы бойынша келесі көрсеткіштер бар

1,087

0,805

1,1

0,773

1,086

Вопрос № 29. Жұмыскерлер мен қызметкерлердің орташа айлық еңбек ақысы базисті кезеңде 6500 теңге, ал есептіде 6900 теңге. Халық тұтынатын тауардың орташа бағасы 3,5 пайызға көбейді. Нақты еңбек ақы индексін анықтаңыз

1,06

1,09

1,02

1,07

анықтау мүмкін емес

Вопрос № 30. Бағалы қағаздардың болу формасы және ұлтқа қатысты болуы қандай сипаттамаға жатады?

уақыттық сипаттама

нарықтық сипаттама

кеңістіктік сипаттама

экономикалық сипаттама

қаржылық сипаттама