Тестирование

Дисциплина: Қаржылық-банктік статистика

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Ауыл шаруашылығының жалпы өнімі дегеніміз

өсімдік және мал шаруашылығының шикі өнімінің жиынтығы

өсімдік және мал шаруашылығының өткізуге арналған өнімі

ауыл шаруашылық өнімінің жалпы құны оны өндіруге кеткен

таза өнімнің еңбек шығынын алып тастағандағы бөлігі

кәсіпорыннның сыртында өткізілген өнімнің жалпы өнімге қатынасы

Вопрос № 2. Еңбек өндірісі 5% көбейеді деп жоспарлады, ол 3% нақты көбейді. Еңбек өндірісін өсу бойынша жоспарын орындалуын анықтаңыз

101.9%

167%

60%

98.1%

40%

Вопрос № 3. Кірістердің факторлы төсімдерінің жоспарланғаннан ауытқуы қалай анықталады?

екінші фактор бойынша

бірінші фактор бойынша

салық ставкасы мен салық базасының өзгерісімен анықталады

микроэкономикалық көрсеткіш

макроэкономикалық көрсеткіштер бойынша

Вопрос № 4. Қаланың колхоз нарығы бойынша келесі көрсеткіштер бар: Тауар атауы .Сатылған тауар саны: Баға 1 кг тенге Базистік кезен .Есепті кезең:Базистік кезең.Есепті кезең. Картоп 100 120 20 18 Сут 8 10 20 35 Бағаның жалпы индексін анықтау

0,94

0693

0,86

1,25

095

Вопрос № 5. Байланыс және факторлық байланыстар басқа нәтижелі байланысқа сәйкес атаңыз -

корреляциялық

функционалдық

қисық сызықты

түзу сызықты

қайтарымды

Вопрос № 6. Мемлекеттік бюджетті талдаудың статистикалық әдістері болып:

параллельді динамикалық қатарларды құру, индекстік көпфакторлы модельдерді қолдану, КРА

индекстік көпфакторлы модельдерді қолдану

жалпы ұлттық өнім және жалпы ішкі өнім

КРА

параллельді динамикалық қатарларды құру

Вопрос № 7. Еңбек сыйымдылығының индексі 0,8 тең. Базиспен салыстырғанда есеп кезеңінде еңбек өндірісі қалай өзгереді?

20% төмендеді

0,8% төмендеді

20% көбейді

25% көбейді

өзгермеді

Вопрос № 8. Мемлекеттік бюджет басқарудың заң орындарымен бекітіледі:

мәжіліспен

президентпен

ұйыммен

парламентпен

мемлекеттік бюджет бекітілмейді

Вопрос № 9. берілген кезеңде жұмысқа қабылданған сан бойынша жұмыскерлердің орташа тізім санын берілген кезеңде анықтайды

ағымдағы кадр коэффициенті

жұмыскерлердің өсу коэффициенті

кезеңдегі нақты жұмыс істейтіндердің орташа саны

күнге жұмыскерлердің келу саны

анықталмайды

Вопрос № 10. Бағалы қағаздар иелену тәртібі бойынша қандай түрлерге бөлінеді?

отандық, шетелдік

бірінші реткі, екінші реткі

негізгі, туынды

атаулы, ұсынылатын, ордерлік

мерзімдік, мерзімсіз

Вопрос № 11. Статистикалық зерттеуге жүгенсек бір бірліктің негізгі құндылығы былай аталады-

анкеталық

негізгі массивті

монографикалық

таңдамалы

жалпылай

Вопрос № 12. Бағалы қағаздар қаражаттарды салу формасы және өз табиғаты бойынша

инвестициялық және инвестициялық емес

құжаттық және құжатсыз

қарыздық және үлестік

отандық және шетелдік

мемлекеттік және корпоративтік

Вопрос № 13. Экономикалық активті тұрғындарға қатыспайтындар -

үй шаруасын тегін атқаратын тұлғалар

а сияқты студенттер

б сияқты әскери қызметкерлер

в сияқты өзара бос еместер

дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 14. Мемлекеттік бюджетті игеруде мемлекеттік бюджет кірістері мен шығыстарының көрсеткіштері болып:

салықтар

айыппұл

өсімпұл

басқа да салықтық жинақтар

жоғарыдағы айтылған жауаптардың барлығы дұрыс

Вопрос № 15. Жұмыс уақытының максималды уақыт қорын былай анықтайды:

барлық адам сомасы – есеп кезеңіндегі келген жәе келмеген күндер

күнтізбелік уақыт қоры адамның келген күнімен демалыстарын алып тастағанда

күнтізбелік уақыт қоры адамның келмеген күнімен демалыстарын алып тастағанда

жұмыс істелінген уақыттың нақты қоры

анықтау мүмкін емес

Вопрос № 16. Динамика графикалық бейнесі бірдей жалпақтықта баған түрі және түрлі биіктікте арнайы масштабта аталады -

сызықты диаграмма

жолақ диаграмма

баған диаграмма

фигурлы диаграмма

полигонмен

Вопрос № 17. Мемлекеттік бағалар келесідей бөлінеді:

реттелген, шекті

бекітілген, реттелген, шекті

шекті

есептік, бөлу

есептік, бөлу, ынталандырушы

Вопрос № 18. I –дегеніміз нені білдіреді:

бағаның жиынтық индексі

факторлы белгілердің және бағалардың базалық мәндерін

факторлы белгілердің және бағалардың базалық мәндерін

теңгенің сатып алушылық қабілеті

вариация мөлшерін

Вопрос № 19. Бағалы қағаздар қызмет ету мерзімі бойынша қандай түрлерге бөлінеді?

негізгі, туынды

бірінші реткі, екінші реткі

мерзімдік, мерзімсіз

атаулы, ұсынылатын, ордерлік

отандық, шетелдік

Вопрос № 20. Орташа көлемді есептеуді жиілік бұл -

жеке белгі шамасының қайталануы

әр өзіндк құн бірлігінің анықтау шамасының көлемі

бір белгі шамасының қатары

өзіндік құнның жеке бірлігінің сома белгісі

орташа бойынша орналасқан шама

Вопрос № 21. Отбасы бюджетін зерттегенде қоғамның әлеуметтік жағдайына қарап бірінші топ жұмыскерлер,қызметкерлер және т.б.болады.Алынған топтың ішінен кейбір бірліктер алынады.Бұндай таңдау былай аталады-

механикалық

кездейсоқ

типтік

сериялық

комбинировандалған

Вопрос № 22. Зерттеу мақсатын топтау түріне қатысты болады

жай

комбинировандалған

бір және екі

атрибутивті сандық

типологиялық, аналитикалық, құрылымдық

Вопрос № 23. Фермадағы қой қырқу нәтижесі бойынша келесі берілгендер бар -

бір күн ішінде дайындалған жалпы зат саны

жұмыскерлер саны

жұмыскерлердің бір күн ішінде дайындаған орташа зат саны

барлық затты дайындау үшін кетккккен шығын

барлық зат көрсеткішінің шығыны

Вопрос № 24. Нақты жұмыс істеген күн санын жұмыс күн санына бөлу арқылы кезеңді анықтайды

кезеңге жұмыскерлердің тізім саны

кезеңде жұмыскерлердің келген саны

кезеңдегі жұмыскерлердің саны

күнге жұмыскерлердің келу саны

күнге жұмыскерлердің тізім саны

Вопрос № 25. Отбасын бала саны бойынша анықтау бала саны 1 2 3 4 5 6 және да көп отбасы саны 6 28 22 19 13 9 7 Мода бұл қатарда тең:

6 және одан көп

28

0

1

анықтау мүмкін емес

Вопрос № 26. Күрделі әлеуметтік-экономикалық көрсеткіш деңгейі нәтижесі уақытында алынған қатысты көлем

құрылымның қатысты көрсеткіші

интенсивті қатысты көрсеткіші

кординацияның қатысты көрсеткіші

индекспен

экономикалық эффективтіліктің қатысты көрсеткіші

Вопрос № 27. Есеп кезеңіндегі өндірістік шығын базаистік салыстыру бойынша өнімнің 12% өзіндік құнның 20% төмендеді. Өнімнің физикалық көлемі қалай өзгереді (%)

+4,00

-8,0

-40,0

-78,0

өзгермейді

Вопрос № 28. 1998 ж. а/ш техникасының жүргізген екі машина құрылыс зауыты бойынша К бұйымының орташа еңбек сыйымдылығы нәтижесінде, бұйымның орташа еңбек сыйымдылығы қанша пайызға өзгереді, гер әр зауытта еңбек сыйымдылығы өзгерсе?

22,0

-2,0

-20,0

-3,2

өзгермеді

Вопрос № 29. 100 комбайыншы тобы келтірілген 2003 жылға 1 комбайн жұмыс істеу бойынша Келтірілген топ болып

құрылымдық

аналитикалық

типологиялық

динамикалық

дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 30. Кестеге жататын обьекті зерттеулер бір және одан да көп белгілер бойынша бөлінеді -

жай

топтық

комбинированды

құрлымды

көпөлшемді