Тестирование

Дисциплина: Қаржылық-банктік статистика

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Тек банктер шығаратын бағалы қағаздарды көрсетіңіздер

вексель

акция

облигация

валюталық фьючерс

варрант

Вопрос № 2. Ауыл шаруашылылық жиынында жалпы құн 900 мың теңге. Жыл басында аяқталмаған өндіріс 140 мың теңге, жыл аяғында 170 мың теңге. Өткізілген өнімнен 500 мың теңге. Тауардың коэффициентін шығарыңыз

66,7

57,7

56,1

64,5

анықтау мүкін емес

Вопрос № 3. Егер дитерминация коэфициенті х пен у арасы 0 ге тен болса,онда

эмпириялықбелгі у ығысстыруы теориялықтан 0 тен

барлық теориялық у белгісі орташа белгімен сәйкес келеді

байланыс функционалды

байланыс жоқ

тығыз байланысты

Вопрос № 4. Ұлттық кіріс есебінен салыстырғанда статистика кірісі оқытады:

кірісті анықтау бойынша үй шаруашылығының арасындағы көлем немесе жеке тұлғалар

кірісті функцианалды анықтау

кірісті қайта анықтау

статистикада жай кірістер дезагрегираванды

дұрыс жауабы жоқ

Вопрос № 5. Қаланың колхоз нарығы бойынша келесі көрсеткіштер бар

1,087

0,805

1,1

0,773

1,086

Вопрос № 6. Бағалы қағаздардың негізгі қасиеттеріне төмендегілердің қайсысы жатпайды?

азаматтық қорғаныс үшін жеткіліктілік

стандарттық емес

айналымдылық

нарықтық

мемлекеттің реттеуі және мойындауы

Вопрос № 7. Кәсіпорын шаруашылығының қызметін жалғастыру тәжірибе мақсатында бақылау. Бұл бақылау

жалпылай

таңдамалы

негізгі массивті зерттеу

монгографиялық

анкеталық

Вопрос № 8. Шығу тегіне қарай ұйымдастырылған нарықтар қандай түрлерге бөлінеді?

бағалы қағаз нарығы және валюталық нарық

өзі ұйымдастырылған және орталықтандырылған

көтерме және бөлшектік

нашар ұйымдастырылған және жоғары дәрежеде ұйымдастырылған

валюталық нарықтар және банктік ссуда нарықтары

Вопрос № 9. Күрделі әлеуметтік-экономикалық көрсеткіш деңгейі нәтижесі уақытында алынған қатысты көлем

құрылымның қатысты көрсеткіші

интенсивті қатысты көрсеткіші

кординацияның қатысты көрсеткіші

индекспен

экономикалық эффективтіліктің қатысты көрсеткіші

Вопрос № 10. Бағалы қағаздар қызмет ету мерзімі бойынша қандай түрлерге бөлінеді?

негізгі, туынды

бірінші реткі, екінші реткі

мерзімдік, мерзімсіз

атаулы, ұсынылатын, ордерлік

отандық, шетелдік

Вопрос № 11. Нарықта сатылу – сатылып алыну, дербес төлем құралы ретінде көрінетін бағалы қағаздардың қасиеті не деп аталады?

стандарттылық

айналымдылық

құжаттылық

өтімділік

нарықтық

Вопрос № 12. Жыл басында қалада 1012,3 адам тұрды. Жыл бойына 9,6 мың адам өлді. Жыл аяғында 1046,1 мың адам тұрды. Тұрғындардың жылына қанша өлетінін есептеңдер

7,3

9,3

6,8

10,1

9,8

Вопрос № 13. Ұйымдастырылған нарыққа тән белгіні көрсетіңіз

нарық жұмысын басқаратын ұйымның болуы

сауданың бекітілген ережесінің болуы

сауданың тұрақты орнының болмауы

уақытқа сұраныс пен ұсыныстың шоғырлануы

мемлекет тарапынан реттеу

Вопрос № 14. Есеп кезеңіндегі өндірістік шығын базаистік салыстыру бойынша өнімнің 12% өзіндік құнның 20% төмендеді. Өнімнің физикалық көлемі қалай өзгереді (%)

+4,00

-8,0

-40,0

-78,0

өзгермейді

Вопрос № 15. Қаланың жинақ кассасындағы орташа салымды анықтаудағы таңдау саны қандай болатынын ықтималдығы 0,954 қоса таңдау шектігі 5 тенгеден аспауы керек.Салымның болжамды дисперсиясы 2000 тең.

800

320

1600

160

250

Вопрос № 16. Мемлекеттік бюджетті игеруде мемлекеттік бюджет кірістері мен шығыстарының көрсеткіштері болып:

салықтар

айыппұл

өсімпұл

басқа да салықтық жинақтар

жоғарыдағы айтылған жауаптардың барлығы дұрыс

Вопрос № 17. Мемлекеттік бағалар келесідей бөлінеді:

реттелген, шекті

бекітілген, реттелген, шекті

шекті

есептік, бөлу

есептік, бөлу, ынталандырушы

Вопрос № 18. Нақты жұмыс істеген күн санын жұмыс күн санына бөлу арқылы кезеңді анықтайды

кезеңге жұмыскерлердің тізім саны

кезеңде жұмыскерлердің келген саны

кезеңдегі жұмыскерлердің саны

күнге жұмыскерлердің келу саны

күнге жұмыскерлердің тізім саны

Вопрос № 19. Номиналдың 100 ақша бірлігіне есептегендегі акцияның нарықтық бағасы не деп аталады?

акция курсы

сатып алу бағасы

биржалық индекс

ұсыныс бағасы

нақты курстық құн

Вопрос № 20. Өндірушінің бағасы - бұл:

ішкі нарықта мемлекет сатып алған тауарларға қолданылатын көтерме баға

өнімнің сәйкес наменклатурасы бойынша жергілікті мемлекеттік басқару және билік органдарымен бекітілген баға

бағаны ірі кәсіпорындар өндіретін тауарларды көтермелеп сату

тауарды өткізгені және қызметті көрсеткіні үшін өндіруші алатын баға

қатаң түрде мемлекетпен бекітілген баға және бағаның бұл түрі прейскуранттарда көрсетіледі

Вопрос № 21. Жұмыс уақытының максималды уақыт қорын былай анықтайды:

барлық адам сомасы – есеп кезеңіндегі келген жәе келмеген күндер

күнтізбелік уақыт қоры адамның келген күнімен демалыстарын алып тастағанда

күнтізбелік уақыт қоры адамның келмеген күнімен демалыстарын алып тастағанда

жұмыс істелінген уақыттың нақты қоры

анықтау мүмкін емес

Вопрос № 22. Қаржылай банктік статистика пәнінің оқытылу мақсаты болып:

ақпаратты статистикалық талдау мен кәсіпорындар, ұйымдарда қаржы ресурстарын статистикалық бақылау

өндіріс процесінде туатын ақшалай – қаржы қатынастарында сан бағалау және теоретикалық бөлімін қалыптастыру

тәжірибе жүзінде көрсеткіштерді қолдану

шаруашылық ұйымдардың қызметтерінің қаржылай нәтижесін салыстыру

кез келген кәсіпорын, ұйым, мекеменің қаржылай нәтижесінің көрсеткішін талдау

Вопрос № 23. Мемлекеттік бюджет басқарудың заң орындарымен бекітіледі:

мәжіліспен

президентпен

ұйыммен

парламентпен

мемлекеттік бюджет бекітілмейді

Вопрос № 24. Астық өндірісі ауданда келесі берілгендер анықталады(мың т.)

0,5;0,6

2,0;1,67

1,25;1,5

0,8;0,67

2,0;1,50

Вопрос № 25. Бағалы қағаздардың азаматтық құқықтық қатынастар ретінде жүру қабілеті.

сериялылық

мемлекеттің реттеуі және мойындауы

азаматтық қорғаныс үшін жеткіліктілік

құжаттылық

стандарттылық

Вопрос № 26. жыл басында қалада 938,8 мың адам тұрды. Жыл бойына 11,3 мың адам туды, 7,6 мың адам өлді. Жыл аяғында 929,6 мың адам тұрды. Тұрғындардың жылына қаншаға өсетінін есептеңдер

8,1

3,96

12,1

3,96

4,0

Вопрос № 27. Отбасын бала саны бойынша анықтау бала саны 1 2 3 4 5 6 және да көп отбасы саны 6 28 22 19 13 9 7 Мода бұл қатарда тең:

6 және одан көп

28

0

1

анықтау мүмкін емес

Вопрос № 28. Қандай бағалы қағаздар эмиссиялық емес бағалы қағаздар деп аталады?

аз ғана сериямен бір – бір данадан шығарылатын бағалы қағаздар

серияның ішіндегілері әртүрлі болып келетін ірі сериялармен шығарылған бағалы қағаздар

серияның ішіндегілері бірдей болып келетін ірі сериялармен шығарылған бағалы қағаздар

тауарлық нарықтардағы ақшалай есеп айырысуларға қызмет ететін бағалы қағаздар

қызмет ету мерзімі ештемемен реттелмеген бағалы қағаздар

Вопрос № 29. Өнеркәсіп пен ауылшаруашылығының және кәсіпорындар мен ұйымдар арасында баға қандай қызметтер атқарады?

есептік, ынталандырушы, бөлу

динамикалық, ынталандырушы

ынталандырушы

өлшеу, пайдалылық

есептік, бөлу

Вопрос № 30. Теңгенің сатып алушылық қабілеті қалай анықталады:

нарықтық өзгерістерге байланысты

есептік қызмет өндірісінің нәтижесі мен шығындарын бағалау арқылы

орташа арифметикалық шамамен

қызметтерге деген бағалар мен тарифтердің кері индексі түрінде анықталады

бағамен