Тестирование

Дисциплина: Қаржы ғылымының генезисі

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. П.Ж. Прудонның 1848 жылы басылып шыққан «Система экономических противоречий или философия нищеты» деген еңбегінің негізгі идеясы қандай

ақша айналысын белсенді реттеуді қолдау мақсаты

акционерлік қоғамдарды құру арқылы қоғамда тепе-теңдікке қол жеткізу

меркантилизм саясатын сынау

құл иеленушілік шаруашылықты тиімді ұйымдастыру проблемаларын зерттеу

пайда, практикалық өмір туралы

Вопрос № 2. Ежелгі Римнің экономикалық ойындағы негізгі сұрақтарының бірі:

Адамның мүліктік құқысы.

Аграрлық сектор.

Табиғат әлемі.

Жануарлар әлемі.

Жоғардағы жауаптары бәрі дұрыс.

Вопрос № 3. Капиталдық алғашқы қорлану кезіңде (XV-XVII) қай ілім капиталдың қоғамның ілімі ретінде дамыды:

Химикалық.

Физикалық.

Экономикалық.

Теориялық.

Этникалық.

Вопрос № 4. А.Смит көзқарасы бойынша саяси экономияның мақсаты:

ауыл шаруашылығын дамыту

жеке тұлғалардың мүддесін қорғау

еркін саудаға қол жеткізу

ел қуаты мен байлығын ұлғайту

ірі капиталист фермерлердің мүддесін қорғау

Вопрос № 5. ( Б.з.д. 3 мың ж.) экономикалық қатынастардың аралас формасының құрылуына негіз жасаған:

Цезарь.

Урукагин.

А.Смит.

Д.Кенеди.

Тибет.

Вопрос № 6. Ежелгі дүние ойшылдарының ойлары:

мораль

этика

категория

ірі сауда операцияларына қарсы ой

барлық жауаптары дұрыс

Вопрос № 7. Аристотельдің теориялық пайымдалары қашан пайда болған:

Б.э.д. 384-322

Б.э.д. 356-338

Б.э.д. 398-384

Б.э.д. 384-345

Б.э.д. 376-353

Вопрос № 8. Жылдық жиынтық өнімнің айналысы неше актіден тұрады:

2

4

7

5

3

Вопрос № 9. «Нарықтар заңы» еңбегінің авторы кім

Ф.Лист

С.Сисмонди

П.Прудон

Ж.Б.Сэй

Т.Мальтус

Вопрос № 10. Салық салудың қанша қағидасы бар:

6

4

3

2

1

Вопрос № 11. «Курс политической экономии» атты еңбегін жарыққа шығарған кім?

Н.Д.Кондратьев

К.Менгер

Л.Вальрас

А.Маршалл

В.Парето

Вопрос № 12. «Политическая анотомия Ирландии» еңбегінің авторы:

У.Петти.

А.Смит.

Фишер.

П.Жозеф.

Д.Рикардо.

Вопрос № 13. Д.Рикардоның еңбекақы туралы ілімі

еңбекақы өмір сүру минимумы шегінде белгіленеді

дұрыс жауабы жоқ

еңбек ұсынысы неғұрлым көп блоса, соғұрлым еңбек ақы деңгейі төмен болады.

1;2;3; жауаптары дұрыс

еңбекақы-бұл жалдамалы жұмысшының табысы

Вопрос № 14. У.Петтидің «Трактат о налогах и сборах» атындағы еңбегі нешенші жылы жарық корді:

1676

1662

1659

1645

1682

Вопрос № 15. Экономикалық әдебиеттерде меркантилизм дамуы неше кезеңге бөлінеді?

4 кезеңге

3 кезеңге

5 кезеңге

2 кезеңге

7 кезеңге

Вопрос № 16. Классикалық саяси экономия мектебінің негізгі өкілдері:

У.Петти, П.Буагильбер

А.Смит, Д.Рикардо, Т.Мальтус

Ж.Б.Сэй, Ф.Бастия

Дж.С.Милль, К.Маркс

жоғарыда аталған жауаптардың барлығы дұрыс

Вопрос № 17. «Курс политической экономии» атты еңбегін жарыққа шығарған кім?

В.Парето

К.Менгер

Л.Вальрас

А.Маршалл

Н.Д.Кондратьев

Вопрос № 18. Меркантилизмге анықтама беріңіз

шаруашылықтың табиғи негізі

ұлттың байлығы мен гүлденуінің негізгі көзі ауыл шаруашылығын дамыту деп есептеген классикалық саяси экономиканың бағыты

байлық көзі активті сауда балансы (экспорттың тауар импортынан артық болуы ) арқылы жүргізілетін сыртқы саудада деп есептеген экономикалық ой бағыты

ақша жинау, ірі сауда арқылы байлық жинау өнері

қоғамның экономикалық дамуы мен әл - ауқатының өсуі

Вопрос № 19. Қазіргі экономикалық ойдың негізгі бағыттары қандай

жаңаклассиалық

жаңакейнсшілдік

жаңаинституционализм

марксизм

жоғарыда аталған жауаптардың барлығы дұрыс

Вопрос № 20. «Дифференциалды жер рентасы» ұғымын енгізген кім:

П.Буагильбер

У.Петти

Ф.Кенэ

А.Смит

Д.Рикардо

Вопрос № 21. «Исследование о природе и причинах богатства народов» атты еңбегінің авторы кім ?

Ж.Б.Сэй

Д.Рикардо

А.Смит

Т.Мальтус

П.Ж.Прудон

Вопрос № 22. А.Смиттің еңбек бөлінісі туралы ілімінде қандай идея қолданылды

өмір сүру минимумын анықтау

құн, еңбекақы, пайда сияқты категориялар арасындағы сандық арақатынасты табуға тырысты

материалдық өндірістің өнімдері – бұл ұлттық байлық

ұсақ капиталды ынталандыру

жаңа техника қолдануды шектеу

Вопрос № 23. Еңбекақы дегеніміз бұл:

жалдамалы жұмысшының табысы, еңбек үшін төленетін төлем

пайда алуды күтетін қор бөлігі

еңбекақыдан артық құн, бұл жұмысшының төленбеген еңбегінің өнімі

орташа пайдадан артық құн

еңбекке деген сұраныс

Вопрос № 24. «Деференциялдың жер рентасы» ұғымын еңгізген кім:

Фишер

С.Сисмонди

А.Смит

Д. Рикардо

У.Петти

Вопрос № 25. Д.Рикардоның пікірінше, саяси экономиканың негізгі мақсаты

жеке меншікті қолдау

ұлттық байлыққа әсер ететін факторды анықтау

таптар арасында өнімдердің бөлінуін басқаратын заңдарды анықтау

үй шарушылығы және ауыл шарушылығы

әр елдегі өндіріс шығындарының деңгейлерін зерттей отырып, халықаралық сауданың өзара тиімділігін көрсету

Вопрос № 26. Меркантинизм идеясы жасаушыларынеше топқа бөлінеді:

4

2

3

1

5

Вопрос № 27. 1798 жылы «Халықтардың қоныстану заңы туралы тәжірибе» атты кітабын жарыққа шығарған кім

П.Прудон

С.Сисмонди

Т.Мальтус

Ф.Лист

Ж.Б.Сэй

Вопрос № 28. Ақша жүйесінің негізі:

алтын

күміс

металл

қола

алтын, күміс

Вопрос № 29. Салық салудың қанша қағидасы бар:

2

6

3

4

1

Вопрос № 30. Австралия мектебінің негізгі өкілдері:

П.Буагильбер, Ф.Кенэ, А.Р.Ж.Тюрго

Т.Манн, Ж.Б.Кольбер

У.Стаффорд, К.Маркс, Д.Рикардо

К.Менгер, О.Бем-Баверк, Ф.Ф.Визер

Л.Вальрас, В.Парето, А.Маршалл