Тестирование

Дисциплина: Қаржы ғылымының генезисі

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Меркантилизм идеясын жасаушылар қанша топқа бөлініп қаралды:

6

5

4

3

2

Вопрос № 2. Француз экономисті Ж.Б.Сэй өндірістің үш факторы жайында айтқан болатын сол факторларды көрсет ?

жер, еңбек, капитал

өндіріс, жер, капитал

капитал, өндіріс, еңбек

еңбек, жер, өндіріс

капитал, еңбек

Вопрос № 3. Ибн Халдун қай жылдары өмір сүрген:

1370-1455

1330-1400

1331-1406

1333-1403

1332-1406

Вопрос № 4. Ибн Халдунның пікірі бойынша:

Жай формасы.

Баға тауардың ақшалай формасы.

Тауар формасы.

Құн.

Берілген жауаптары бәрі дұрыс.

Вопрос № 5. Экономикалық ілімдер тарихы қандай функцияларды орындайды:

гносеологиялық

эвристикалық

онтологиялық

прагматикалық

жоғарыда аталған жауаптардың барлығы дұрыс

Вопрос № 6. Кембридж мектебінің негізін қалаушы, ағылшын экономисті кім ?

А.Маршалл

Ф.Кенэ

Дж.Б.Кларк

А.Курно

Э.Чемберлин

Вопрос № 7. Қазіргі экономикалық ойдың негізгі бағыттары:

жаңа классикалық

жаңа кейнсшілдік

жаңа либерализм

марксизм

жоғарыда аталған барлық жауаптар дұрыс

Вопрос № 8. Физиократтар мектебінің негізін қалаушы.

Аристотель

Платон

У.Петти

Ф.Кене

Стаффор

Вопрос № 9. Австралия мектебінің негізгі өкілдері:

У.Стаффорд, К.Маркс, Д.Рикардо

Т.Манн, Ж.Б.Кольбер

К.Менгер, О.Бем-Баверк, Ф.Ф.Визер

П.Буагильбер, Ф.Кенэ, А.Р.Ж.Тюрго

Л.Вальрас, В.Парето, А.Маршалл

Вопрос № 10. ( Б.з.д. 3 мың ж.) экономикалық қатынастардың аралас формасының құрылуына негіз жасаған:

Цезарь.

Урукагин.

А.Смит.

Д.Кенеди.

Тибет.

Вопрос № 11. Кембридж мектебінің ең басты өкілі А.Маршаллдың «Промышленность и торговля» деген еңбегі қай жылы жарық көрді ?

1856ж.

1899ж.

1923ж.

1919ж.

1912ж.

Вопрос № 12. П.Ж. Прудонның 1848 жылы басылып шыққан «Система экономических противоречий или философия нищеты» деген еңбегінің негізгі идеясы қандай

ақша айналысын белсенді реттеуді қолдау мақсаты

акционерлік қоғамдарды құру арқылы қоғамда тепе-теңдікке қол жеткізу

меркантилизм саясатын сынау

құл иеленушілік шаруашылықты тиімді ұйымдастыру проблемаларын зерттеу

пайда, практикалық өмір туралы

Вопрос № 13. Тарихи мектеп нешінші ғасырда пайда болған:

XVI ғ.

XIX ғ. II жартысында.

XVII ғ. II жартысында.

XIX ғ. I жартысында.

XVIII ғ.

Вопрос № 14. 38 жасында ірі қаржы магнатына арналған өнеркәсіптік революция кезеңінің экономисті кім:

Т.Мальтус

Ж.Б.Сэй

А. Маршал

Д.Рикардо

Л.Вальрас

Вопрос № 15. «Дифференциалды жер рентасы» ұғымын енгізген кім:

П.Буагильбер

У.Петти

Ф.Кенэ

А.Смит

Д.Рикардо

Вопрос № 16. Лозанн мектебінің негізгі қалаушысы болып табылатын Л. Вальрастың негізгі еңбегі қалай аталады:

«Капитал»

«Халықтардың қоныстану заңы туралы тәжірибе»

«Табиғат және жер рентасының өсуі туралы зерттеулер»

«Новые начала политической экономии»

«Элементы чистой политической экономии»

Вопрос № 17. Экономикалық ілімдер тарихының функцияларының қатарына кіреді:

Оптикалық, идеялогиялық.

Антологиялық, грамматикалық.

Эвристикалық, гносиологиялық.

Физиологиялық, методологиялық.

Философиялық, программалық.

Вопрос № 18. Германияда тарихи мектеп қай ғасырда пайда болған ?

XVIII

XIX

XVI

XII

XIV

Вопрос № 19. Салық салудың қанша қағидасы бар:

6

4

3

2

1

Вопрос № 20. Капиталдық алғашқы құрылуы қай ғасырда:

XV-XVI

X-XI

XII-XIV

XVIII-XIX

XIV-XV

Вопрос № 21. 1798 жылы «Халықтардың қоныстану заңы туралы тәжірибе» атты кітабын жарыққа шығарған кім

П.Прудон

С.Сисмонди

Т.Мальтус

Ф.Лист

Ж.Б.Сэй

Вопрос № 22. П.Буагильбер «Трактат о природе богатства» атты еңбегі нешенші жылда жазылған:

1706

1707

1705

1708

1704

Вопрос № 23. «Физиократ» сөзі латын тілінен аударғанда қандай мағынаны білдіреді:

мемлекет, заң

табиғат, билік

көпес, садагер

шаруашылық

экономикалық ой

Вопрос № 24. Ежелгі Римнің экономикалық ойындағы негізгі сұрақтарының бірі:

Адамның мүліктік құқысы.

Аграрлық сектор.

Табиғат әлемі.

Жануарлар әлемі.

Жоғардағы жауаптары бәрі дұрыс.

Вопрос № 25. Н.Д.Кондратьев өзінің “Ұзын толқындар теориясында” ұзақтығы қанша жылға тең ұзын циклдар бар деген қорытынды жасаған ?

65ж.

54ж.

50ж.

40ж.

70ж.

Вопрос № 26. Д.Рикардо қай жылдары эконокомикалық классикалық зерттеу жүргізді:

1773

1774

1775

1776

1777

Вопрос № 27. Д.Рикардоның пікірінше, саяси экономиканың негізгі мақсаты

жеке меншікті қолдау

ұлттық байлыққа әсер ететін факторды анықтау

таптар арасында өнімдердің бөлінуін басқаратын заңдарды анықтау

үй шарушылығы және ауыл шарушылығы

әр елдегі өндіріс шығындарының деңгейлерін зерттей отырып, халықаралық сауданың өзара тиімділігін көрсету

Вопрос № 28. «Теория моральных чувств» атты еңбектің авторы кім:

А.Смит

Д.Рикардо

Т.Мальтус

Ж.Б.Сэй

Д.Рикардо

Вопрос № 29. Қай ғалым жерді бөліп беру туралы және ұсақ крестьянстволардың колонизациясының болуын қалаған:

Смит.

Петти.

Адамс.

Маркс.

Платон.

Вопрос № 30. Физиократтар мектебінің негізін қалаушы.

Аристотель

Платон

Стаффор

Ф.Кене

У.Петти