Тестирование

Дисциплина: Қаржы ғылымының генезисі

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. П.Ж. Прудонның 1848 жылы басылып шыққан «Система экономических противоречий или философия нищеты» деген еңбегінің негізгі идеясы қандай

ақша айналысын белсенді реттеуді қолдау мақсаты

акционерлік қоғамдарды құру арқылы қоғамда тепе-теңдікке қол жеткізу

меркантилизм саясатын сынау

құл иеленушілік шаруашылықты тиімді ұйымдастыру проблемаларын зерттеу

пайда, практикалық өмір туралы

Вопрос № 2. Субъективті пайдалылық дегеніміз не ?

ең тиімді нұсқасын таңдау берілген

тауардың адам үшін маңызды болуы

тұтыну құны

кез – келген игіліктің құны

микроэкономикалық талдау

Вопрос № 3. Жиынтық қоғамдық өнімді өткізу туралы шарттардың авторы кім болып табылады

У.Стаффорд

Ж.Б.Сэй

Т.Мальтус

К.Маркс

Ф.Энгельс

Вопрос № 4. Жылдық жиынтық өнімнің айналысы неше актіден тұрады:

2

4

7

5

3

Вопрос № 5. Капиталдық алғашқы қорлану кезіңде (XV-XVII) қай ілім капиталдың қоғамның ілімі ретінде дамыды:

Теориялық.

Физикалық.

Химикалық.

Экономикалық.

Этникалық.

Вопрос № 6. Т.Морр зұлымдықтың түпкі тамыры неде деп айтқан?

мемлекеттің дұрыс саясат жүргізбеуінде

жекеменшікте

адамдардың өздерінде

крестьяндардың жерлерінен айырылуында

экономикалық кризисте

Вопрос № 7. Адам Смит қай жылы «Табиғат туралы зерттеулер және халықтар еңбегінің байлығының себептері» деген еңбегін жазды:

1775

1778

1774

1786

1776

Вопрос № 8. Институтционализмнің дамуын неше кезеңге бөлуге болады ?

5

3

7

1

2

Вопрос № 9. Австралия мектебінің негізгі өкілдері:

У.Стаффорд, К.Маркс, Д.Рикардо

Т.Манн, Ж.Б.Кольбер

К.Менгер, О.Бем-Баверк, Ф.Ф.Визер

П.Буагильбер, Ф.Кенэ, А.Р.Ж.Тюрго

Л.Вальрас, В.Парето, А.Маршалл

Вопрос № 10. Классикалық саяси экономиканың қанша кезеңі бар:

3

4

5

2

6

Вопрос № 11. А.Смиттің еңбек бөлінісі туралы ілімінде қандай идея қолданылды

өмір сүру минимумын анықтау

құн, еңбекақы, пайда сияқты категориялар арасындағы сандық арақатынасты табуға тырысты

материалдық өндірістің өнімдері – бұл ұлттық байлық

ұсақ капиталды ынталандыру

жаңа техника қолдануды шектеу

Вопрос № 12. Салық салудың қанша қағидасы бар:

2

6

3

4

1

Вопрос № 13. Экономикалық ілімдер тарихының пәні болып:

қоғамдық өндірістің қалыптасу және даму тарихын, адам қоғамының даму тарихында экономикалық тұжырымдамалардың ( ойлар мен көзқарастардың) тарихи пайда болу, даму және ауысу процестерін зерттеу

өндірістік қатынастарды немесе қоғамдық өндіріс пен айырбас сферасында оларға тән белгілерін зерттейді

елдің халық шаруашылығы немесе өндірістің салалары мен түрлері енетін оның бір бөлігі

өндірістік қатынастардың жиынтығы, қоғамның экономикалық негізі

зерттеу методологиясы

Вопрос № 14. Қай ойшылдың пікірі бойынша қоғамдық өмір адамға өте қажет.Оның еңбегінде негізделген адамдар жиынтығы бойынша табиғи қасиет деп есептеген:

Смит.

У.Петти.

Адамс.

Ибн Халдун.

Д.Рикардо.

Вопрос № 15. Зерттеуші, экономист Пьер Буагильбер қандай экономикалық процестерге қарсы шыққан:

Салық.

Нарықтық экономикаға.

Ақша айналымына.

Жер рентасына

Капитализмге.

Вопрос № 16. Капиталдық алғашқы құрылуы қай ғасырда:

X-XI

XV-XVI

XII-XIV

XVIII-XIX

XIV-XV

Вопрос № 17. Ежелгі Грецияның ойшылдарын ата:

Аристотель

Платон

дұрыс жаубы жоқ

А; Б; С; жауптары дұрыс

Ксенофон

Вопрос № 18. «Физиократ» сөзі латын тілінен аударғанда қандай мағынаны білдіреді:

мемлекет, заң

табиғат, билік

көпес, садагер

шаруашылық

экономикалық ой

Вопрос № 19. Зерттеу әдістері неше әдістен құралады?

4 әдіс

5 әдіс

6 әдіс

3 әдіс

7 әдіс

Вопрос № 20. Француз экономисті Ж.Б.Сэй өндірістің үш факторы жайында айтқан болатын сол факторларды көрсет ?

жер, еңбек, капитал

өндіріс, жер, капитал

капитал, өндіріс, еңбек

еңбек, жер, өндіріс

капитал, еңбек

Вопрос № 21. Архашастра үнді трактатының мазмұны

мемлекетті басқару туралы жинақ

пайда туралы ғылым

дұрыс жауабы жоқ

1;2;3; жауаптары дұрыс

практикалық өмір туралы ғылым

Вопрос № 22. Бірінші кезектегі игіліктер дегеніміз:

өндіріс құрал - жабдықтары

тұтыну игіліктерін өндіру үшін қолданылатын игіліктер

адам қажеттілігін тікелей қанағаттандыратын тұтыну игіліктері

игіліктердің өзара тиімді айырбасталуының пропорциясы

адам қажеттілігінің толығымен өтелуіне әсер етеді, яғни олардың қызметі қоғамның кез-келген мүддесіне сәйкес келеді

Вопрос № 23. Франциядағы классикалық мектепті аяқтаушы және экономикалық романтизмнің негізін қалаушы:

Смит.

Рикардо.

Сисмонди.

Монтье.

Петти.

Вопрос № 24. П. Ж. Прудонның өмір жылдары:

1720-1800

1890-1965

1809-1865

1904-1990

1809-1885

Вопрос № 25. Капитализмнің қалыптасу кезеңінде ұсақ буржуазиялық саяси экономиканың идеялогиясы (1809-1865):

Шарль.

Лист.

Маркс.

Прудон.

Сисмонди.

Вопрос № 26. Еңбекақы дегеніміз бұл:

жалдамалы жұмысшының табысы, еңбек үшін төленетін төлем

пайда алуды күтетін қор бөлігі

еңбекақыдан артық құн, бұл жұмысшының төленбеген еңбегінің өнімі

орташа пайдадан артық құн

еңбекке деген сұраныс

Вопрос № 27. Орта ғасырларындағы Арап елдеріндегі үлкен ойшылдын бірі Ибн Халдун қай жылдары өмір сүрген:

1341-1405

1332-1406

1340-1404

1342-1446

1331-1403

Вопрос № 28. Қазіргі экономикалық ойдың негізгі бағыттары:

жаңа классикалық

жаңа кейнсшілдік

жаңа либерализм

марксизм

жоғарыда аталған барлық жауаптар дұрыс

Вопрос № 29. «Курс политической экономии» атты еңбегін жарыққа шығарған кім?

Н.Д.Кондратьев

К.Менгер

Л.Вальрас

А.Маршалл

В.Парето

Вопрос № 30. Аристотельдің теориялық пайымдалары қашан пайда болған:

Б.э.д. 384-322

Б.э.д. 356-338

Б.э.д. 398-384

Б.э.д. 384-345

Б.э.д. 376-353