Тестирование

Дисциплина: Қаржы ғылымының генезисі

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Жан Шарльдің 1819 жылда жазған еңбегі:

«Национальная система политической экономии»

«Капитализм»

«Новые начала политической экономии»

«Буржуазиялық саяси экономия»

«Экономика»

Вопрос № 2. Аристотельдің теориялық пайымдалары қашан пайда болған:

Б.э.д. 384-322

Б.э.д. 356-338

Б.э.д. 398-384

Б.э.д. 384-345

Б.э.д. 376-353

Вопрос № 3. Д.Рикардонның туған қаласы:

Париж.

Рим.

Варшава.

Лондон.

Мадрид.

Вопрос № 4. Салық салудың қанша қағидасы бар

6

5

4

7

8

Вопрос № 5. Австралия мектебінің негізгі өкілдері:

П.Буагильбер, Ф.Кенэ, А.Р.Ж.Тюрго

Т.Манн, Ж.Б.Кольбер

У.Стаффорд, К.Маркс, Д.Рикардо

К.Менгер, О.Бем-Баверк, Ф.Ф.Визер

Л.Вальрас, В.Парето, А.Маршалл

Вопрос № 6. «Политическая анотомия Ирландии» еңбегінің авторы:

У.Петти.

А.Смит.

Фишер.

П.Жозеф.

Д.Рикардо.

Вопрос № 7. «Нарықтар заңы» еңбегінің авторы кім

Ф.Лист

С.Сисмонди

П.Прудон

Ж.Б.Сэй

Т.Мальтус

Вопрос № 8. Тарихи мектеп нешінші ғасырда пайда болған:

XVI ғ.

XIX ғ. II жартысында.

XVII ғ. II жартысында.

XIX ғ. I жартысында.

XVIII ғ.

Вопрос № 9. Д.Рикардоның пікірінше, саяси экономиканың негізгі мақсаты

әр елдегі өндіріс шығындарының деңгейлерін зерттей отырып, халықаралық сауданың өзара тиімділігін көрсету

ұлттық байлыққа әсер ететін факторды анықтау

жеке меншікті қолдау

үй шарушылығы және ауыл шарушылығы

таптар арасында өнімдердің бөлінуін басқаратын заңдарды анықтау

Вопрос № 10. Д.Рикардо қай жылдары эконокомикалық классикалық зерттеу жүргізді:

1773

1774

1775

1776

1777

Вопрос № 11. Қай елдердің экономикалық ойы феодолизм эволюциясының шамасын дамып отырған:

Оңтүстік.

Батыс.

Солтүстік.

Шығыс.

Оңтүстік-батыс.

Вопрос № 12. Экономикалық ілімдер тарихы нені қамтиды?

тарихтың пайда болу процесін

экономикалық ойлардың өзгеруімен күресін

адамзат өмірінің даму рөлін

теориялық түсініктемелердің әртүрлі формаларын

барлық жауаптары дұрыс

Вопрос № 13. Математикалық әдіс дегеніміз - бұл

экономикалық жүйе мен оның құрамдас бөліктерінңі іс - әрекетін эксперименттер жасау арқылы зерттеу

экономикадағы процестерді зерттеу кезінде кездейсоқ сипаттағы құбылыстарды оқшаулау

зерттелетін экономикалық құбылыстарды математикалық белгілер мен символдар көмегімен бейнелеу

уақыт кезеңінде біртекті экономикалық құбылыстар мен бобъектілердің жиынтығын зерттеу

экономикалық құбылыстарды модель түрінде көрсету

Вопрос № 14. Қай ойшылдың пікірі бойынша қоғамдық өмір адамға өте қажет.Оның еңбегінде негізделген адамдар жиынтығы бойынша табиғи қасиет деп есептеген:

Смит.

У.Петти.

Адамс.

Ибн Халдун.

Д.Рикардо.

Вопрос № 15. А.Смиттің еңбек бөлінісі туралы ілімінде қандай идея қолданылды

өмір сүру минимумын анықтау

құн, еңбекақы, пайда сияқты категориялар арасындағы сандық арақатынасты табуға тырысты

материалдық өндірістің өнімдері – бұл ұлттық байлық

ұсақ капиталды ынталандыру

жаңа техника қолдануды шектеу

Вопрос № 16. А.В.Чаяновтың ойы бойынша жерді үлестірудің мәні неде деген ?

жерді бөлуде

жерді тең бөлуде

жерді бөлмеуде

жерді тең емес түрде бөлуде

жерді өз меншігіне алуда

Вопрос № 17. 38 жасында ірі қаржы магнатына арналған өнеркәсіптік революция кезеңінің экономисті кім:

Т.Мальтус

Ж.Б.Сэй

А. Маршал

Д.Рикардо

Л.Вальрас

Вопрос № 18. Капиталдық алғашқы қорлану кезіңде (XV-XVII) қай ілім капиталдың қоғамның ілімі ретінде дамыды:

Химикалық.

Физикалық.

Экономикалық.

Теориялық.

Этникалық.

Вопрос № 19. Қай ойшылдың пікірі бойынша қоғамдық өмір адамға өте қажет.Оның еңбегінде негізделген адамдар жиынтығы бойынша табиғи қасиет деп есептеген:

Адамс.

У.Петти.

Ибн Халдун.

Смит.

Д.Рикардо.

Вопрос № 20. Салық салудың қанша қағидасы бар:

2

6

3

4

1

Вопрос № 21. «Физиократ» сөзі латын тілінен аударғанда қандай мағынаны білдіреді:

көпес, садагер

мемлекет, заң

табиғат, билік

шаруашылық

экономикалық ой

Вопрос № 22. А.Маршаллдың пікірінше материалдық емес игіліктерге қайсылар жатады:

білім

ұйымдастыру

іскерлік қабілеттер

профессионалдық шеберлік

жоғарыда аталған жауаптардың барлығы

Вопрос № 23. «Меркантилизм» итальян сөзінен аударғанда қандай мағынаны білдіреді:

көпес, садагер

мемлекет, заң

табиғат, билік

шаруашылық

экономикалық ой

Вопрос № 24. Меркантинизм идеясы жасаушыларынеше топқа бөлінеді:

4

2

3

1

5

Вопрос № 25. Лозанн математикалық мектебінің негізін қалаушы Л.Вальрас барлық өндіріс субъектілерін неше топқа бөлді ?

3

4

2

5

7

Вопрос № 26. Зерттеуші, экономист Пьер Буагильбер қандай экономикалық процестерге қарсы шыққан:

Салық.

Нарықтық экономикаға.

Ақша айналымына.

Жер рентасына

Капитализмге.

Вопрос № 27. Кембридж мектебінің негізін қалаушы, ағылшын экономисті кім ?

Дж.Б.Кларк

Ф.Кенэ

А.Маршалл

А.Курно

Э.Чемберлин

Вопрос № 28. «Деференциялдың жер рентасы» ұғымын еңгізген кім:

Фишер

С.Сисмонди

А.Смит

Д. Рикардо

У.Петти

Вопрос № 29. Қазіргі экономикалық ойдың негізгі бағыттары:

жаңа классикалық

жаңа кейнсшілдік

жаңа либерализм

марксизм

жоғарыда аталған барлық жауаптар дұрыс

Вопрос № 30. Жер рентасының табиғаты мен оның қалыптасу механизмін ашу туралы жазылған еңбек қалай аталады

«Халықтардың қоныстану заңы туралы тәжірибе»

«Табиғат және жер рентасының өсуі туралы зерттеулер»

«Салықтар мен алымдар туралы трактат»

«Ауыл шаруашылығы туралы»

«Саясат»