Тестирование

Дисциплина: Қаржы ғылымының генезисі

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. А.Смит бойынша ұлттық байлыққа әсер ететін факторлар:

тұтыну құны

зерттеу әдістері

еңбек өнімділігі

еңбек өнімділігі, негізгі ұлғайту факторы

айырбас құны

Вопрос № 2. Салық салудың қанша қағидасы бар:

2

6

3

4

1

Вопрос № 3. Кембридж мектебінің негізін қалаушы, ағылшын экономисті кім ?

А.Маршалл

Ф.Кенэ

Дж.Б.Кларк

А.Курно

Э.Чемберлин

Вопрос № 4. Экономикалық ойлар эволюциясының құрылу заңдылықтарын анықтайтын функция қалай аталады:

эвристикалық

идеологиялық

прагматикалық

гносеологиялық

онтологиялық

Вопрос № 5. «Физиократ» сөзі латын тілінен аударғанда қандай мағынаны білдіреді:

көпес, садагер

мемлекет, заң

табиғат, билік

шаруашылық

экономикалық ой

Вопрос № 6. Ертеде пайда болған экономикалық ойға б.э.д. III мыңжылдықтың ортасы. Қай патшаның реформасын жатқызуға болады:

Цезарь.

Урукагин.

Ибн Халдун.

Смит.

Петти.

Вопрос № 7. Л. Вальрастың пікірінше мемлекет қандай қызметтерді атқарады?

азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету

азаматтардың жалпы білім алуын қолдау

ақша тұрақтылығын бақылау

жұмысшыларға әлеуметтік көмекке кепілдік беру

жоғарыда аталған жауаптардың барлығы дұрыс

Вопрос № 8. П.Буагильбер «Трактат о природе богатства» атты еңбегі нешенші жылда жазылған:

1706

1707

1705

1708

1704

Вопрос № 9. Жылдық жиынтық өнімнің айналысы неше актіден тұрады:

2

4

7

5

3

Вопрос № 10. Капиталдық алғашқы қорлану кезіңде (XV-XVII) қай ілім капиталдың қоғамның ілімі ретінде дамыды:

Химикалық.

Физикалық.

Экономикалық.

Теориялық.

Этникалық.

Вопрос № 11. Институционализмнің бірінші кезеңі қай жылдар аралығын қамтиды:

XX ғ. 50-60жж.

XX ғ. 30-40жж.

XX ғ. 20-30жж.

XX ғ. 40-50жж.

XX ғ. 60-70жж.

Вопрос № 12. Математикалық әдіс дегеніміз - бұл

зерттелетін экономикалық құбылыстарды математикалық белгілер мен символдар көмегімен бейнелеу

экономикадағы процестерді зерттеу кезінде кездейсоқ сипаттағы құбылыстарды оқшаулау

экономикалық жүйе мен оның құрамдас бөліктерінңі іс - әрекетін эксперименттер жасау арқылы зерттеу

уақыт кезеңінде біртекті экономикалық құбылыстар мен бобъектілердің жиынтығын зерттеу

экономикалық құбылыстарды модель түрінде көрсету

Вопрос № 13. Физиократтар мектебінің негізін қалаушы.

Аристотель

Платон

У.Петти

Ф.Кене

Стаффор

Вопрос № 14. А.Смит бойынша ұлттық байлыққа әсер ететін факторлар:

зерттеу әдістері

еңбек өнімділігі, негізгі ұлғайту факторы

еңбек өнімділігі

тұтыну құны

айырбас құны

Вопрос № 15. Меркантилистердің ақша, сауда баланстары теориялық ойлары негізінен байлық, алтын мен күміс деген қағидаға арналған. Бұл жүйелерді К.Маркс қалай атаған:

салыстырмалы артықшылық теориясы

сауда балансының жүйесі

ақша балансының жүйесі

монетарлық жүйе

кейінгі меркантилизм

Вопрос № 16. Қай ойшылдың пікірі бойынша қоғамдық өмір адамға өте қажет.Оның еңбегінде негізделген адамдар жиынтығы бойынша табиғи қасиет деп есептеген:

Смит.

У.Петти.

Адамс.

Ибн Халдун.

Д.Рикардо.

Вопрос № 17. Экономикалық ойлар эволюциясының құрылу заңдылықтарын анықтайтын функция қалай аталады:

прагматикалық

идеологиялық

эвристикалық

гносеологиялық

онтологиялық

Вопрос № 18. Лозанн мектебінің негізгі қалаушысы болып табылатын Л. Вальрастың негізгі еңбегі қалай аталады:

«Капитал»

«Халықтардың қоныстану заңы туралы тәжірибе»

«Табиғат және жер рентасының өсуі туралы зерттеулер»

«Новые начала политической экономии»

«Элементы чистой политической экономии»

Вопрос № 19. Давид Рикардо қай жылы дүниеге келді:

1772

1773

1774

1880

1881

Вопрос № 20. Лозанн мектебінің негізгі қалаушысы болып табылатын Л. Вальрастың негізгі еңбегі қалай аталады:

«Капитал»

«Халықтардың қоныстану заңы туралы тәжірибе»

«Табиғат және жер рентасының өсуі туралы зерттеулер»

«Новые начала политической экономии»

«Элементы чистой политической экономии»

Вопрос № 21. А.Смит көзқарасы бойынша саяси экономияның мақсаты:

жеке тұлғалардың мүддесін қорғау

ел қуаты мен байлығын ұлғайту

еркін саудаға қол жеткізу

ауыл шаруашылығын дамыту

ірі капиталист фермерлердің мүддесін қорғау

Вопрос № 22. А.Смиттің көзқарасы бойынша саяси экономияның пәні болып:

ел қуаты мен байлығын ұлғайту

қоғамның экономикалық дамуы мен әл-ауқатының өсуі, экономиканың дамуы қоғамның экономикалық дамуы қоғамның материалдық (физикалық) ресурстарына сүйенеді, оларды пайдалану арқылы халық игілігі мен байлық жасалады

экономикалық заңдардың қызмет етуі үшін еркін бәсекенің болуы табылады

құн заңын қалыптастыру

барлық экономикалық үрдістер негізінде пайда болатын экономикалық құбылыстар

Вопрос № 23. Меркантинизм идеясы жасаушыларынеше топқа бөлінеді:

4

2

3

1

5

Вопрос № 24. У.Петтидің негізгі еңбектері қандай:

«Трактат о налогах и сборах»

«Политическая анатомия Ирландии»

«Политическая арифметика»

«Несколько слов по поводу денег»

жоғарыда аталған жауаптардың барлығы дұрыс

Вопрос № 25. Экономикалық ілімдер тарихының пәні болып:

қоғамдық өндірістің қалыптасу және даму тарихын, адам қоғамының даму тарихында экономикалық тұжырымдамалардың ( ойлар мен көзқарастардың) тарихи пайда болу, даму және ауысу процестерін зерттеу

өндірістік қатынастарды немесе қоғамдық өндіріс пен айырбас сферасында оларға тән белгілерін зерттейді

елдің халық шаруашылығы немесе өндірістің салалары мен түрлері енетін оның бір бөлігі

өндірістік қатынастардың жиынтығы, қоғамның экономикалық негізі

зерттеу методологиясы

Вопрос № 26. «Политическая анотомия Ирландии» еңбегінің авторы:

У.Петти.

А.Смит.

Фишер.

П.Жозеф.

Д.Рикардо.

Вопрос № 27. Капиталист пайда алуды күтетін қор бөлігі

жер рентасы

ақша

капитал

салық

дұрыс жауабы жоқ

Вопрос № 28. Давид Рикардоның еңбегі:

«Физиократтық ой»

«Салықтар мен алымдар жөніндегі трактат»

«Ақша реформасының мәні»

«Экономикалық ілімдер тарихы»

«Мемлекетсіздендіру»

Вопрос № 29. Орыс экономистері Н.Д.Кондратьев пен А.В.Чаяновтың аграрлық мәселелеріндегі ойлары сәйкес келе ме ?

сәйкес келмейді

Н.Д.Кондратьев аграрлық мәселені қарастырмаған

А.В.Чаянов аграрлық мәселені қарастырмаған

сәйкес келеді

жоғарыда аталған б және в жауаптары

Вопрос № 30. Классикалық саяси экономиканың қанша кезеңі бар:

3

4

5

2

6