Тестирование

Дисциплина: Қаржы ғылымының генезисі

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Қоғамдық институттарға қайсылар жатады:

отбасы

мемлекет

құқықтық нормалар

монополия, бәсеке

жоғарыда аталған жауаптардың барлығы дұрыс

Вопрос № 2. Лозанн мектебінің негізгі қалаушысы болып табылатын Л. Вальрастың негізгі еңбегі қалай аталады:

«Капитал»

«Халықтардың қоныстану заңы туралы тәжірибе»

«Табиғат және жер рентасының өсуі туралы зерттеулер»

«Новые начала политической экономии»

«Элементы чистой политической экономии»

Вопрос № 3. А.Смиттің пікірі бойынша мемлекеттің экономикадағы орны:

мемлекет тұрақты болып табылады

мемлекет экономикада маңызды роль атқарады

мемлекет экономикаға араласпауы керек

мемлекет экономикаға араласуы қажет

мемлекет ең басты звн болып табылады

Вопрос № 4. Жер рентасының табиғаты мен оның қалыптасу механизмін ашу туралы жазылған еңбек қалай аталады

«Халықтардың қоныстану заңы туралы тәжірибе»

«Табиғат және жер рентасының өсуі туралы зерттеулер»

«Салықтар мен алымдар туралы трактат»

«Ауыл шаруашылығы туралы»

«Саясат»

Вопрос № 5. А.Смит бойынша ұлттық байлыққа әсер ететін факторлар:

зерттеу әдістері

еңбек өнімділігі, негізгі ұлғайту факторы

еңбек өнімділігі

тұтыну құны

айырбас құны

Вопрос № 6. Германияда тарихи мектеп қай ғасырда пайда болған ?

XVIII

XIX

XVI

XII

XIV

Вопрос № 7. «Сауда балансының жүйесі» деген теорияны ұсынған ғалым:

Смит.

Рикардо.

Мотедиетен.

Петти.

Тюрго.

Вопрос № 8. Н.Д.Кондратьев өзінің “Ұзын толқындар теориясында” ұзақтығы қанша жылға тең ұзын циклдар бар деген қорытынды жасаған ?

65ж.

54ж.

50ж.

40ж.

70ж.

Вопрос № 9. Меркантинизм идеясы жасаушыларынеше топқа бөлінеді:

4

2

3

1

5

Вопрос № 10. «Курс политической экономии» атты еңбегін жарыққа шығарған кім?

В.Парето

К.Менгер

Л.Вальрас

А.Маршалл

Н.Д.Кондратьев

Вопрос № 11. Қазіргі экономикалық ойдың негізгі бағыттары қандай

жаңаклассиалық

жаңакейнсшілдік

жаңаинституционализм

марксизм

жоғарыда аталған жауаптардың барлығы дұрыс

Вопрос № 12. У.Петтидің «Трактат о налогах и сборах» атындағы еңбегі нешенші жылы жарық корді:

1676

1662

1659

1645

1682

Вопрос № 13. А.Маршалл қандай концецияны ойлап тапты ?

сұраныс пен ұсыныс икемділігі

ұсыныс икемділігі

сұраныс икемділігі

баға орнату концепциясы

ұсыныс қисығы концепциясын

Вопрос № 14. П.Ж. Прудонның 1848 жылы басылып шыққан «Система экономических противоречий или философия нищеты» деген еңбегінің негізгі идеясы қандай

ақша айналысын белсенді реттеуді қолдау мақсаты

акционерлік қоғамдарды құру арқылы қоғамда тепе-теңдікке қол жеткізу

меркантилизм саясатын сынау

құл иеленушілік шаруашылықты тиімді ұйымдастыру проблемаларын зерттеу

пайда, практикалық өмір туралы

Вопрос № 15. К.Маркстың «Капиталының» бірінші томы неше бөлімнен және қанша тараудан тұрады

он бөлімнен жеті тараудан тұрады

тоғыз бөлімнен үш тараудан тұрады

жеті бөлімнен жиырма бес тараудан тұрады

жиырма бес бөлімнен жеті тараудан тұрады

бес бөлімнен он тараудан тұрады

Вопрос № 16. Математикалық әдіс дегеніміз - бұл

зерттелетін экономикалық құбылыстарды математикалық белгілер мен символдар көмегімен бейнелеу

экономикадағы процестерді зерттеу кезінде кездейсоқ сипаттағы құбылыстарды оқшаулау

экономикалық жүйе мен оның құрамдас бөліктерінңі іс - әрекетін эксперименттер жасау арқылы зерттеу

уақыт кезеңінде біртекті экономикалық құбылыстар мен бобъектілердің жиынтығын зерттеу

экономикалық құбылыстарды модель түрінде көрсету

Вопрос № 17. Д.Рикардоның еңбекақы туралы ілімі

еңбекақы өмір сүру минимумы шегінде белгіленеді

дұрыс жауабы жоқ

еңбек ұсынысы неғұрлым көп блоса, соғұрлым еңбек ақы деңгейі төмен болады.

1;2;3; жауаптары дұрыс

еңбекақы-бұл жалдамалы жұмысшының табысы

Вопрос № 18. 1798 жылы «Халықтардың қоныстану заңы туралы тәжірибе» атты кітабын жарыққа шығарған кім

Ж.Б.Сэй

С.Сисмонди

П.Прудон

Ф.Лист

Т.Мальтус

Вопрос № 19. «Теория моральных чувств» атты еңбектің авторы кім:

Д.Рикардо

А.Смит

Т.Мальтус

Ж.Б.Сэй

Д.Рикардо

Вопрос № 20. Д.Рикардоның пікірінше, саяси экономиканың негізгі мақсаты

әр елдегі өндіріс шығындарының деңгейлерін зерттей отырып, халықаралық сауданың өзара тиімділігін көрсету

ұлттық байлыққа әсер ететін факторды анықтау

жеке меншікті қолдау

үй шарушылығы және ауыл шарушылығы

таптар арасында өнімдердің бөлінуін басқаратын заңдарды анықтау

Вопрос № 21. Еңбекақы дегеніміз бұл:

жалдамалы жұмысшының табысы, еңбек үшін төленетін төлем

пайда алуды күтетін қор бөлігі

еңбекақыдан артық құн, бұл жұмысшының төленбеген еңбегінің өнімі

орташа пайдадан артық құн

еңбекке деген сұраныс

Вопрос № 22. Ежелгі Римнің экономикалық ойындағы негізгі сұрақтарының бірі:

Адамның мүліктік құқысы.

Аграрлық сектор.

Табиғат әлемі.

Жануарлар әлемі.

Жоғардағы жауаптары бәрі дұрыс.

Вопрос № 23. Жан Шарльдің 1819 жылда жазған еңбегі:

«Национальная система политической экономии»

«Капитализм»

«Новые начала политической экономии»

«Буржуазиялық саяси экономия»

«Экономика»

Вопрос № 24. 19 ғасырдың 90 жылдары қалыптасқан бағыт

жаңа кеңшілдік

жаңа классикалық

жаңа инстуциялизм

марксизи

жаңа либерализм

Вопрос № 25. Қай елдердің экономикалық ойы феодолизм эволюциясының шамасын дамып отырған:

Солтүстік.

Оңтүстік.

Батыс.

Шығыс.

Оңтүстік-батыс.

Вопрос № 26. Салық салудың қанша қағидасы бар

6

5

4

7

8

Вопрос № 27. Архашастра үнді трактатының мазмұны

мемлекетті басқару туралы жинақ

пайда туралы ғылым

дұрыс жауабы жоқ

1;2;3; жауаптары дұрыс

практикалық өмір туралы ғылым

Вопрос № 28. Меркантилизм саясатының негізгі бағыттары қандай

сыйақы беру – экспорт үшін тауарлар өндірісін ұлғайту мақсатында - өнеркәсіпті, әсіресе мануфактуралық өнеркәсіпті дамыту

белсенді протекционизм саясаты

сауда капиталының өсуін қолдау

монопольді сауда компанияларын құруды ынталандыру

жоғарыда аталған жауаптардың барлығы дұрыс

Вопрос № 29. Тарихи мектеп нешінші ғасырда пайда болған:

XVI ғ.

XIX ғ. II жартысында.

XVII ғ. II жартысында.

XIX ғ. I жартысында.

XVIII ғ.

Вопрос № 30. Меркантилизм идеясын жасаушылар неше топқа бөлінеді:

3

2

1

4

5