Тестирование

Дисциплина: Қаржы ғылымының генезисі

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Лозанн мектебінің негізгі қалаушысы болып табылатын Л. Вальрастың негізгі еңбегі қалай аталады:

«Капитал»

«Халықтардың қоныстану заңы туралы тәжірибе»

«Табиғат және жер рентасының өсуі туралы зерттеулер»

«Новые начала политической экономии»

«Элементы чистой политической экономии»

Вопрос № 2. Ақша жүйесінің негізі:

күміс

алтын

металл

қола

алтын, күміс

Вопрос № 3. Экономикалық ілімдер тарихының пәні болып:

қоғамдық өндірістің қалыптасу және даму тарихын, адам қоғамының даму тарихында экономикалық тұжырымдамалардың ( ойлар мен көзқарастардың) тарихи пайда болу, даму және ауысу процестерін зерттеу

өндірістік қатынастарды немесе қоғамдық өндіріс пен айырбас сферасында оларға тән белгілерін зерттейді

елдің халық шаруашылығы немесе өндірістің салалары мен түрлері енетін оның бір бөлігі

өндірістік қатынастардың жиынтығы, қоғамның экономикалық негізі

зерттеу методологиясы

Вопрос № 4. 1776 жылы табиғат туралы кім зерттеу жасады:

Петти.

Смит.

Рикардо.

Маркс.

Тюрго.

Вопрос № 5. Ежелгі қай қала өзінің дамуында күрделі жолдан өтті:

Рим.

Париж.

Греция.

Арап.

Италия.

Вопрос № 6. Ибн Халдунның пікірі бойынша:

Жай формасы.

Баға тауардың ақшалай формасы.

Тауар формасы.

Құн.

Берілген жауаптары бәрі дұрыс.

Вопрос № 7. Лозанн мектебінің негізгі қалаушысы болып табылатын Л. Вальрастың негізгі еңбегі қалай аталады:

«Капитал»

«Халықтардың қоныстану заңы туралы тәжірибе»

«Табиғат және жер рентасының өсуі туралы зерттеулер»

«Новые начала политической экономии»

«Элементы чистой политической экономии»

Вопрос № 8. А.Смиттің еңбек бөлінісі туралы ілімінде қандай идея қолданылды

өмір сүру минимумын анықтау

құн, еңбекақы, пайда сияқты категориялар арасындағы сандық арақатынасты табуға тырысты

материалдық өндірістің өнімдері – бұл ұлттық байлық

ұсақ капиталды ынталандыру

жаңа техника қолдануды шектеу

Вопрос № 9. «Политическая анотомия Ирландии» еңбегінің авторы:

У.Петти.

А.Смит.

Фишер.

П.Жозеф.

Д.Рикардо.

Вопрос № 10. «Сауда балансының жүйесі» деген теорияны ұсынған ғалым:

Смит.

Рикардо.

Мотедиетен.

Петти.

Тюрго.

Вопрос № 11. «Меркантилизм» итальян сөзінен аударғанда қандай мағынаны білдіреді:

көпес, садагер

мемлекет, заң

табиғат, билік

шаруашылық

экономикалық ой

Вопрос № 12. Американдық маржинализм мектебінің өкілі Д.Б.Кларктың еңбегін ата:

«Философия богатства»

«Распределение богатства»

«Возможность построения научного закона заработной платы»

«Проблемы монополии»

жоғарыда аталған жауаптардың барлығы дұрыс

Вопрос № 13. 19 ғасырдың 90 жылдары қалыптасқан бағыт

жаңа кеңшілдік

жаңа классикалық

жаңа инстуциялизм

марксизи

жаңа либерализм

Вопрос № 14. Жиынтық қоғамдық өнімді өткізу туралы шарттардың авторы кім болып табылады

У.Стаффорд

Ж.Б.Сэй

Т.Мальтус

К.Маркс

Ф.Энгельс

Вопрос № 15. А.Смиттің пікірі бойынша мемлекеттің экономикадағы орны:

мемлекет тұрақты болып табылады

мемлекет экономикада маңызды роль атқарады

мемлекет экономикаға араласпауы керек

мемлекет экономикаға араласуы қажет

мемлекет ең басты звн болып табылады

Вопрос № 16. Қазіргі экономикалық ойдың негізгі бағыттары:

жаңа классикалық

жаңа кейнсшілдік

жаңа либерализм

марксизм

жоғарыда аталған барлық жауаптар дұрыс

Вопрос № 17. П. Ж. Прудонның өмір жылдары:

1720-1800

1890-1965

1809-1865

1904-1990

1809-1885

Вопрос № 18. К.Маркс пен Ф.Энгельстің бірігіп жасаған 1845ж. басылып шыққан «Святое семейство» деген еңбегіндегі негізгі мәселе қандай ?

өндіріс күштерінің теориясы сипатталған

буржуазиялық саяси экономияны сынады

коммунизмнің ғылыми негізі сипатталған

диалектикалық және тарихи материализмнің негізі көрсетілген

социализм туралы негізгі мәселелер қарастырылған

Вопрос № 19. Физиократтар мектебінің негізін қалаушы.

Аристотель

Платон

Стаффор

Ф.Кене

У.Петти

Вопрос № 20. Ең алғаш рет «Жер иеленушілер мен қолөнершілер» табынан кәсіпкерлер мен жалдамалы жұмысшыларды бөліп көрсеткен кім:

У.Петти

П.Буагиьбер

Ф.Кенэ

К.Маркс

Ж.Тюрго

Вопрос № 21. У.Петтидің негізгі еңбектері қандай:

“Трактат о налогах и сборах”

“Политическая анатомия Ирландии”

“Политическая арифметика”

“Несколько слов по поводу денег”

жоғарыда аталған жауаптардың барлығы дұрыс

Вопрос № 22. Т.Мор зұлымдықтың түпкі тамыры неде деп айтқан?

адамдардың өздерінде

мемлекеттің дұрыс саясат жүргізбеуінде

жекеменшікте

крестьяндардың жерлерінен айырылуында

экономикалық кризисте

Вопрос № 23. Салық салудың қанша қағидасы бар

6

5

4

7

8

Вопрос № 24. Классикалық саяси экономиканың қанша кезеңі бар:

3

4

5

2

6

Вопрос № 25. Институционализмнің бірінші кезеңі қай жылдар аралығын қамтиды:

XX ғ. 50-60жж.

XX ғ. 30-40жж.

XX ғ. 20-30жж.

XX ғ. 40-50жж.

XX ғ. 60-70жж.

Вопрос № 26. Экономикалық ілімдер тарихы нені қамтиды?

тарихтың пайда болу процесін

экономикалық ойлардың өзгеруімен күресін

адамзат өмірінің даму рөлін

теориялық түсініктемелердің әртүрлі формаларын

барлық жауаптары дұрыс

Вопрос № 27. Д.Рикардоның пікірінше, саяси экономиканың негізгі мақсаты

жеке меншікті қолдау

ұлттық байлыққа әсер ететін факторды анықтау

таптар арасында өнімдердің бөлінуін басқаратын заңдарды анықтау

үй шарушылығы және ауыл шарушылығы

әр елдегі өндіріс шығындарының деңгейлерін зерттей отырып, халықаралық сауданың өзара тиімділігін көрсету

Вопрос № 28. Ең алғаш рет «Жер иеленушілер мен қолөнершілер» табынан кәсіпкерлер мен жалдамалы жұмысшыларды бөліп көрсеткен кім:

Ф.Кенэ

П.Буагиьбер

Ж.Тюрго

К.Маркс

У.Петти

Вопрос № 29. Қай ойшылдың пікірі бойынша қоғамдық өмір адамға өте қажет.Оның еңбегінде негізделген адамдар жиынтығы бойынша табиғи қасиет деп есептеген:

Адамс.

У.Петти.

Ибн Халдун.

Смит.

Д.Рикардо.

Вопрос № 30. Ежелгі Грецияның ойшылдарын ата:

Аристотель

Платон

дұрыс жаубы жоқ

А; Б; С; жауптары дұрыс

Ксенофон