Тестирование

Дисциплина: Қаржы ғылымының генезисі

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Давид Рикардоның еңбегі:

«Экономикалық ілімдер тарихы»

«Салықтар мен алымдар жөніндегі трактат»

«Ақша реформасының мәні»

«Физиократтық ой»

«Мемлекетсіздендіру»

Вопрос № 2. Экономикалық ілімдер тарихының пәні болып:

өндірістік қатынастарды немесе қоғамдық өндіріс пен айырбас сферасында оларға тән белгілерін зерттейді

қоғамдық өндірістің қалыптасу және даму тарихын, адам қоғамының даму тарихында экономикалық тұжырымдамалардың ( ойлар мен көзқарастардың) тарихи пайда болу, даму және ауысу процестерін зерттеу

елдің халық шаруашылығы немесе өндірістің салалары мен түрлері енетін оның бір бөлігі

өндірістік қатынастардың жиынтығы, қоғамның экономикалық негізі

зерттеу методологиясы

Вопрос № 3. П.Буагильбердің еңбегін көрсет.

«политическая анатомия»

«трактат аналогов и сбор»

«трактат о природе богатство»

«несколько слов по поводу денег»

барлық аталғандар

Вопрос № 4. П. Ж. Прудонның реформасының мәні:

Жұмысшылардың пайданы қалыптастыру процестеріне қатысу.

Жаңа техника қолдануды шектеу.

Акционерлік қоғам негізінде банктер құру.

Экономикаға қарсы реформа.

Ұсақ капиталды ынталандыру.

Вопрос № 5. Давид Рикардоның еңбегі:

«Физиократтық ой»

«Салықтар мен алымдар жөніндегі трактат»

«Ақша реформасының мәні»

«Экономикалық ілімдер тарихы»

«Мемлекетсіздендіру»

Вопрос № 6. Экономикалық әдебиеттерде меркантилизмнің дамуын неше кезеңге бөлуге болады:

3

6

2

4

1

Вопрос № 7. «Сауда балансының жүйесі» деген теорияны ұсынған ғалым:

Смит.

Рикардо.

Мотедиетен.

Петти.

Тюрго.

Вопрос № 8. Маржиналистік революция неше кезеңнен өтеді:

1

5

2

4

3

Вопрос № 9. Экономикалық романтизм бұл -

ұсақ тауар өндірісі

капиталды ынталандыру

тауар пайдалылығы

ұсақ буржуазияның мүддесін көрсететін экономикалық ой бағыты

тауар өндіруге кеткен шығындар

Вопрос № 10. Қоғамдық өндірістің қалыптасу және даму тарихын адам қоғамының даму тарихында экономикалық тұжырымдамалардың ( ойлар мен көзқарастардың ) пайда болу, даму және ауысу процестерін зерттейтін пән:

Қаржы ғылымының генезисі

Эконом теориясы.

Математика.

Философия.

Макроэкономика.

Вопрос № 11. «Политическая анотомия Ирландии» еңбегінің авторы:

У.Петти.

А.Смит.

Фишер.

П.Жозеф.

Д.Рикардо.

Вопрос № 12. Д.Рикардоның пікірінше, саяси экономиканың негізгі мақсаты

әр елдегі өндіріс шығындарының деңгейлерін зерттей отырып, халықаралық сауданың өзара тиімділігін көрсету

ұлттық байлыққа әсер ететін факторды анықтау

жеке меншікті қолдау

үй шарушылығы және ауыл шарушылығы

таптар арасында өнімдердің бөлінуін басқаратын заңдарды анықтау

Вопрос № 13. “Монетаризм” теориясының негізін қалаушы кім ?

М.Фридмен

Ж.Б.Сэй

Д.Рикардо

А.Смит

Т.Милль

Вопрос № 14. Экономикалық ілімдер тарихының қызметі:

онтологиялық

гносеологиялық

эвристикалық

методологиялық

жоғарыда аталған барлық жауаптар дұрыс

Вопрос № 15. П.Буагильбердің 1707ж. Франция экономикасындағы дағдарыс жағдайын бейнелейтін еңбегі қалай аталады:

«Трактат политической экономии»

«Подробное описание положения Франции»

«Трактат о налогах и сборах»

«Теория моральных чувств»

«Трактат о природе богатства»

Вопрос № 16. Салық салудың қанша қағидасы бар:

2

6

3

4

1

Вопрос № 17. Орта ғасырларындағы Арап елдеріндегі үлкен ойшылдын бірі Ибн Халдун қай жылдары өмір сүрген:

1341-1405

1332-1406

1340-1404

1342-1446

1331-1403

Вопрос № 18. А.Смит бойынша ұлттық байлыққа әсер ететін факторлар:

тұтыну құны

зерттеу әдістері

еңбек өнімділігі

еңбек өнімділігі, негізгі ұлғайту факторы

айырбас құны

Вопрос № 19. У.Петтидің «Трактат о налогах и сборах» атындағы еңбегі нешенші жылы жарық корді:

1676

1662

1659

1645

1682

Вопрос № 20. Жаңа тарихи мектеп өкілдеріне кімдер жатады:

К.Маркс, Ф.Энгельс

Ф.Лист, В.Рошер

Л.Брентано, Э.Дюркейм, В.Зомбарт

Т.Мальтус, Ж.Б.Сэй

С.Сисмонди, П.Прудон

Вопрос № 21. Тарихи мектептің дамуын неше кезеңге бөлуге болады

2

4

5

6

7

Вопрос № 22. Меркантилизм идеясын жасаушылар неше топқа бөлінеді:

3

2

1

4

5

Вопрос № 23. Тарихи мектептің дамуы неше кезеңге бөлінеді ?

5

3

2

1

9

Вопрос № 24. Экономикалық әдебиеттерде меркантилизмнің дамуын неше кезеңге бөлуге болады:

3

6

2

4

1

Вопрос № 25. ( Б.з.д. 3 мың ж.) экономикалық қатынастардың аралас формасының құрылуына негіз жасаған:

Цезарь.

Урукагин.

А.Смит.

Д.Кенеди.

Тибет.

Вопрос № 26. Зерттеу әдістері неше әдістен құралады?

4 әдіс

5 әдіс

6 әдіс

3 әдіс

7 әдіс

Вопрос № 27. Меркантинизм идеясы жасаушыларынеше топқа бөлінеді:

4

2

3

1

5

Вопрос № 28. Экономикалық ойлар эволюциясының құрылу заңдылықтарын анықтайтын функция қалай аталады:

прагматикалық

идеологиялық

эвристикалық

гносеологиялық

онтологиялық

Вопрос № 29. П.Ж. Прудонның 1848 жылы басылып шыққан «Система экономических противоречий или философия нищеты» деген еңбегінің негізгі идеясы қандай

ақша айналысын белсенді реттеуді қолдау мақсаты

акционерлік қоғамдарды құру арқылы қоғамда тепе-теңдікке қол жеткізу

меркантилизм саясатын сынау

құл иеленушілік шаруашылықты тиімді ұйымдастыру проблемаларын зерттеу

пайда, практикалық өмір туралы

Вопрос № 30. Маржинализмнің американдық мектебінің негізін қалаушы Дж.Б.Кларк қандай заңды қалыптастырды ?

шаруашылықты жүргізу заңы

шекті өнімділік теориясында өндірістің әрбір факторы

ақша айналысы заңы

мемлекетті құру заңы

шекті өнімділіктің кему заңын