Тестирование

Дисциплина: Қаржы ғылымының генезисі

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. «Нарықтар заңы» еңбегінің авторы кім

Ф.Лист

С.Сисмонди

П.Прудон

Ж.Б.Сэй

Т.Мальтус

Вопрос № 2. А.Маршалл қандай концецияны ойлап тапты ?

сұраныс пен ұсыныс икемділігі

ұсыныс икемділігі

сұраныс икемділігі

баға орнату концепциясы

ұсыныс қисығы концепциясын

Вопрос № 3. «Физиократ» сөзі латын тілінен аударғанда қандай мағынаны білдіреді:

көпес, садагер

мемлекет, заң

табиғат, билік

шаруашылық

экономикалық ой

Вопрос № 4. «Деференциялдың жер рентасы» ұғымын еңгізген кім:

Фишер

С.Сисмонди

А.Смит

Д. Рикардо

У.Петти

Вопрос № 5. «Маржинализм» сөзі француз тілінен аударғанда қандай мағынаны білдіреді:

артық

өндіріс

қосымша

пайда

рента

Вопрос № 6. Жылдық жиынтық өнімнің айналысы неше актіден тұрады:

2

4

7

5

3

Вопрос № 7. Құн табыс, табыс көздерімен анықталады. Табыс көздеріне еңбекақы, пайда және рента жатады.Бұл анықтама қалай аталады?

«Смит рентасы»

«У.Петти анықтамасы»

«Д.Рекардо анықтамасы»

«Смит догмасы»

«Т.Мальтус анықтамасы»

Вопрос № 8. Ежелгі қай қала өзінң дамуында күрделі жолдан өтті:

Италия.

Париж.

Греция.

Арап.

Рим.

Вопрос № 9. Физиократтар мектебінің негізін қалаушы.

Аристотель

Платон

Стаффор

Ф.Кене

У.Петти

Вопрос № 10. Ж.Б.Сэй құн жасайтын факторлар деп қайсыларды есептеді:

еңбек

ақша, тауар

айырбас

сұраныс пен ұсыныс

еңбек, жер және капитал

Вопрос № 11. Адам Смит қай жылы «Табиғат туралы зерттеулер және халықтар еңбегінің байлығының себептері» деген еңбегін жазды:

1775

1778

1774

1786

1776

Вопрос № 12. Меркантилизм саясатының негізгі бағыттары қандай

сыйақы беру – экспорт үшін тауарлар өндірісін ұлғайту мақсатында - өнеркәсіпті, әсіресе мануфактуралық өнеркәсіпті дамыту

белсенді протекционизм саясаты

сауда капиталының өсуін қолдау

монопольді сауда компанияларын құруды ынталандыру

жоғарыда аталған жауаптардың барлығы дұрыс

Вопрос № 13. Т.Морр зұлымдықтың түпкі тамыры неде деп айтқан?

мемлекеттің дұрыс саясат жүргізбеуінде

жекеменшікте

адамдардың өздерінде

крестьяндардың жерлерінен айырылуында

экономикалық кризисте

Вопрос № 14. Экономикалық ілімдер тарихының функцияларының қатарына кіреді:

Оптикалық, идеялогиялық.

Антологиялық, грамматикалық.

Эвристикалық, гносиологиялық.

Физиологиялық, методологиялық.

Философиялық, программалық.

Вопрос № 15. Экономикалық әдебиеттерде меркантилизмнің дамуын неше кезеңге бөлуге болады:

3

6

2

4

1

Вопрос № 16. Экономикалық ойлар эволюциясының құрылу заңдылықтарын анықтайтын функция қалай аталады:

прагматикалық

идеологиялық

эвристикалық

гносеологиялық

онтологиялық

Вопрос № 17. Экономикалық романтизмнің пайда болуының қанша себебі бар

1

3

5

2

4

Вопрос № 18. Орта ғасырларындағы Арап елдеріндегі үлкен ойшылдын бірі Ибн Халдун қай жылдары өмір сүрген:

1341-1405

1332-1406

1340-1404

1342-1446

1331-1403

Вопрос № 19. А.Смит көзқарасы бойынша саяси экономияның мақсаты:

ауыл шаруашылығын дамыту

жеке тұлғалардың мүддесін қорғау

еркін саудаға қол жеткізу

ел қуаты мен байлығын ұлғайту

ірі капиталист фермерлердің мүддесін қорғау

Вопрос № 20. “Монетаризм” теориясының негізін қалаушы кім ?

М.Фридмен

Ж.Б.Сэй

Д.Рикардо

А.Смит

Т.Милль

Вопрос № 21. Қоғамдық өндірістің қалыптасу және даму тарихын адам қоғамының даму тарихында экономикалық тұжырымдамалардың ( ойлар мен көзқарастардың ) пайда болу, даму және ауысу процестерін зерттейтін пән:

Қаржы ғылымының генезисі

Эконом теориясы.

Математика.

Философия.

Макроэкономика.

Вопрос № 22. Ежелгі дүние ойшылдарының ойлары:

мораль

этика

категория

ірі сауда операцияларына қарсы ой

барлық жауаптары дұрыс

Вопрос № 23. Л. Вальрастың пікірінше мемлекет қандай қызметтерді атқарады?

азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету

азаматтардың жалпы білім алуын қолдау

ақша тұрақтылығын бақылау

жұмысшыларға әлеуметтік көмекке кепілдік беру

жоғарыда аталған жауаптардың барлығы дұрыс

Вопрос № 24. Субъективті пайдалылық дегеніміз не ?

ең тиімді нұсқасын таңдау берілген

тауардың адам үшін маңызды болуы

тұтыну құны

кез – келген игіліктің құны

микроэкономикалық талдау

Вопрос № 25. А.Смиттің пікірі бойынша мемлекеттің экономикадағы орны:

мемлекет тұрақты болып табылады

мемлекет экономикада маңызды роль атқарады

мемлекет экономикаға араласпауы керек

мемлекет экономикаға араласуы қажет

мемлекет ең басты звн болып табылады

Вопрос № 26. Ақша жүйесінің негізі:

алтын

күміс

металл

қола

алтын, күміс

Вопрос № 27. Қай ғалым жерді бөліп беру туралы және ұсақ крестьянстволардың колонизациясының болуын қалаған:

Смит.

Петти.

Адамс.

Маркс.

Платон.

Вопрос № 28. Салық салудың қанша қағидасы бар:

6

4

3

2

1

Вопрос № 29. Экономикалық әдебиеттерде меркантилизмнің дамуын неше кезеңге бөлуге болады:

3

6

2

4

1

Вопрос № 30. Т.Мор зұлымдықтың түпкі тамыры неде деп айтқан?

адамдардың өздерінде

мемлекеттің дұрыс саясат жүргізбеуінде

жекеменшікте

крестьяндардың жерлерінен айырылуында

экономикалық кризисте