Тестирование

Дисциплина: Қаржы ғылымының генезисі

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Қоғамдық институттарға қайсылар жатады:

отбасы

мемлекет

құқықтық нормалар

монополия, бәсеке

жоғарыда аталған жауаптардың барлығы дұрыс

Вопрос № 2. Меркантилистердің ақша, сауда баланстары теориялық ойлары негізінен байлық, алтын мен күміс деген қағидаға арналған. Бұл жүйелерді К.Маркс қалай атаған:

салыстырмалы артықшылық теориясы

сауда балансының жүйесі

ақша балансының жүйесі

монетарлық жүйе

кейінгі меркантилизм

Вопрос № 3. Кембридж мектебінің ең басты өкілі А.Маршаллдың «Промышленность и торговля» деген еңбегі қай жылы жарық көрді ?

1856ж.

1899ж.

1923ж.

1919ж.

1912ж.

Вопрос № 4. Ибн Халдун қай жылдары өмір сүрген:

1370-1455

1330-1400

1331-1406

1333-1403

1332-1406

Вопрос № 5. Л. Вальрастың пікірінше мемлекет қандай қызметтерді атқарады?

азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету

азаматтардың жалпы білім алуын қолдау

ақша тұрақтылығын бақылау

жұмысшыларға әлеуметтік көмекке кепілдік беру

жоғарыда аталған жауаптардың барлығы дұрыс

Вопрос № 6. Физиократтар мектебінің негізін қалаушы Ф.Кенэнің 1758ж. баспаға шыққан негізгі еңбегі қалай аталады:

«Заң»

«Мемлекет»

«Саяси экономия»

«Экономикалық кесте»

«ауыл шаруашылығы жайлы»

Вопрос № 7. У.Петтидің негізгі еңбектері қандай:

“Трактат о налогах и сборах”

“Политическая анатомия Ирландии”

“Политическая арифметика”

“Несколько слов по поводу денег”

жоғарыда аталған жауаптардың барлығы дұрыс

Вопрос № 8. Д.Рикардоның пікірінше, саяси экономиканың негізгі мақсаты

жеке меншікті қолдау

ұлттық байлыққа әсер ететін факторды анықтау

таптар арасында өнімдердің бөлінуін басқаратын заңдарды анықтау

үй шарушылығы және ауыл шарушылығы

әр елдегі өндіріс шығындарының деңгейлерін зерттей отырып, халықаралық сауданың өзара тиімділігін көрсету

Вопрос № 9. Салық салудың қанша қағидасы бар:

2

6

3

4

1

Вопрос № 10. А.Смит бойынша ұлттық байлыққа әсер ететін факторлар:

тұтыну құны

зерттеу әдістері

еңбек өнімділігі

еңбек өнімділігі, негізгі ұлғайту факторы

айырбас құны

Вопрос № 11. Экономикалық ойлар эволюциясының құрылу заңдылықтарын анықтайтын функция қалай аталады:

эвристикалық

идеологиялық

прагматикалық

гносеологиялық

онтологиялық

Вопрос № 12. К.Маркстың «Капиталының» бірінші томы неше бөлімнен және қанша тараудан тұрады

жиырма бес бөлімнен жеті тараудан тұрады

тоғыз бөлімнен үш тараудан тұрады

он бөлімнен жеті тараудан тұрады

жеті бөлімнен жиырма бес тараудан тұрады

бес бөлімнен он тараудан тұрады

Вопрос № 13. Салық салудың қанша қағидасы бар

6

5

4

7

8

Вопрос № 14. Экономикалық ілімдер тарихының пәні болып:

қоғамдық өндірістің қалыптасу және даму тарихын, адам қоғамының даму тарихында экономикалық тұжырымдамалардың ( ойлар мен көзқарастардың) тарихи пайда болу, даму және ауысу процестерін зерттеу

өндірістік қатынастарды немесе қоғамдық өндіріс пен айырбас сферасында оларға тән белгілерін зерттейді

елдің халық шаруашылығы немесе өндірістің салалары мен түрлері енетін оның бір бөлігі

өндірістік қатынастардың жиынтығы, қоғамның экономикалық негізі

зерттеу методологиясы

Вопрос № 15. 1776 жылы табиғат туралы кім зерттеу жасады:

Петти.

Смит.

Рикардо.

Маркс.

Тюрго.

Вопрос № 16. Экономикалық ілімдер тарихы қандай функцияларды орындайды:

гносеологиялық

эвристикалық

онтологиялық

прагматикалық

жоғарыда аталған жауаптардың барлығы дұрыс

Вопрос № 17. Лозанн мектебінің негізгі қалаушысы болып табылатын Л. Вальрастың негізгі еңбегі қалай аталады:

«Капитал»

«Халықтардың қоныстану заңы туралы тәжірибе»

«Табиғат және жер рентасының өсуі туралы зерттеулер»

«Новые начала политической экономии»

«Элементы чистой политической экономии»

Вопрос № 18. Архашастра үнді трактатының мазмұны

мемлекетті басқару туралы жинақ

пайда туралы ғылым

дұрыс жауабы жоқ

1;2;3; жауаптары дұрыс

практикалық өмір туралы ғылым

Вопрос № 19. Зерттеу әдістері неше әдістен құралады?

4 әдіс

5 әдіс

6 әдіс

3 әдіс

7 әдіс

Вопрос № 20. Жылдық жиынтық өнімнің айналысы неше актіден тұрады:

2

4

7

5

3

Вопрос № 21. Еңбекақы дегеніміз бұл:

жалдамалы жұмысшының табысы, еңбек үшін төленетін төлем

пайда алуды күтетін қор бөлігі

еңбекақыдан артық құн, бұл жұмысшының төленбеген еңбегінің өнімі

орташа пайдадан артық құн

еңбекке деген сұраныс

Вопрос № 22. «Теория моральных чувств» атты еңбектің авторы кім:

А.Смит

Д.Рикардо

Т.Мальтус

Ж.Б.Сэй

Д.Рикардо

Вопрос № 23. Орыс экономистері Н.Д.Кондратьев пен А.В.Чаяновтың аграрлық мәселелеріндегі ойлары сәйкес келе ме ?

сәйкес келмейді

Н.Д.Кондратьев аграрлық мәселені қарастырмаған

А.В.Чаянов аграрлық мәселені қарастырмаған

сәйкес келеді

жоғарыда аталған б және в жауаптары

Вопрос № 24. А.Маршаллдың әдісі қалай аталады ?

зерттеу әдісі

жеке тепе-теңдік әдісі

микроэкономикалық талдау әдісі

экономикалық әдіс

математикалық әдіс

Вопрос № 25. Ежелгі Римнің экономикалық ойындағы негізгі сұрақтың бірі қандай болды

өсімдік әлемі

адамның мүліктік құқығын нығайту

аграрлық сектор

жануарлар әлемі

материалдық байлық

Вопрос № 26. Меркантилизмге анықтама беріңіз

ұлттың байлығы мен гүлденуінің негізгі көзі ауыл шаруашылығын дамыту деп есептеген классикалық саяси экономиканың бағыты

байлық көзі активті сауда балансы (экспорттың тауар импортынан артық болуы ) арқылы жүргізілетін сыртқы саудада деп есептеген экономикалық ой бағыты

шаруашылықтың табиғи негізі

ақша жинау, ірі сауда арқылы байлық жинау өнері

қоғамның экономикалық дамуы мен әл - ауқатының өсуі

Вопрос № 27. П.Ж. Прудонның 1848 жылы басылып шыққан «Система экономических противоречий или философия нищеты» деген еңбегінің негізгі идеясы қандай

ақша айналысын белсенді реттеуді қолдау мақсаты

акционерлік қоғамдарды құру арқылы қоғамда тепе-теңдікке қол жеткізу

меркантилизм саясатын сынау

құл иеленушілік шаруашылықты тиімді ұйымдастыру проблемаларын зерттеу

пайда, практикалық өмір туралы

Вопрос № 28. Салық салудың қанша қағидасы бар:

6

4

3

2

1

Вопрос № 29. Салық салудың қанша қағидасы бар

6

5

4

7

8

Вопрос № 30. А.Смиттің көзқарасы бойынша саяси экономияның пәні болып:

ел қуаты мен байлығын ұлғайту

қоғамның экономикалық дамуы мен әл-ауқатының өсуі, экономиканың дамуы қоғамның экономикалық дамуы қоғамның материалдық (физикалық) ресурстарына сүйенеді, оларды пайдалану арқылы халық игілігі мен байлық жасалады

экономикалық заңдардың қызмет етуі үшін еркін бәсекенің болуы табылады

құн заңын қалыптастыру

барлық экономикалық үрдістер негізінде пайда болатын экономикалық құбылыстар