Тестирование

Дисциплина: Қаржы ғылымының генезисі

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Монетаризмнің негізгі постулаттарын ата:

мемлекеттік реттегіштер саны

экономикалық субъектілердің рационалды іс-әрекеті

экономикалық қатынастар субъектілерінің экономика жағдайын болжау үшін толық ақпараттар ұсыну

барлық нарықта қызмет ететін жетілген бәсекенің қажеттілігі

жоғарыда аталған жауаптардың барлығы дұрыс

Вопрос № 2. «Маржинализм» сөзі француз тілінен аударғанда қандай мағынаны білдіреді:

артық

өндіріс

қосымша

пайда

рента

Вопрос № 3. У.Петтидің «Трактат о налогах и сборах» атындағы еңбегі нешенші жылы жарық корді:

1676

1662

1659

1645

1682

Вопрос № 4. ( Б.з.д. 3 мың ж.) экономикалық қатынастардың аралас формасының құрылуына негіз жасаған:

Цезарь.

Урукагин.

А.Смит.

Д.Кенеди.

Тибет.

Вопрос № 5. А.Маршаллдың әдісі қалай аталады ?

зерттеу әдісі

жеке тепе-теңдік әдісі

микроэкономикалық талдау әдісі

экономикалық әдіс

математикалық әдіс

Вопрос № 6. Ең алғаш рет «Жер иеленушілер мен қолөнершілер» табынан кәсіпкерлер мен жалдамалы жұмысшыларды бөліп көрсеткен кім:

Ф.Кенэ

П.Буагиьбер

Ж.Тюрго

К.Маркс

У.Петти

Вопрос № 7. А.Смиттің еңбек бөлінісі туралы ілімінде қандай идея қолданылды

өмір сүру минимумын анықтау

құн, еңбекақы, пайда сияқты категориялар арасындағы сандық арақатынасты табуға тырысты

материалдық өндірістің өнімдері – бұл ұлттық байлық

ұсақ капиталды ынталандыру

жаңа техника қолдануды шектеу

Вопрос № 8. «Нарықтар заңы» еңбегінің авторы кім

Ф.Лист

С.Сисмонди

П.Прудон

Ж.Б.Сэй

Т.Мальтус

Вопрос № 9. Қай ойшылдың пікірі бойынша қоғамдық өмір адамға өте қажет.Оның еңбегінде негізделген адамдар жиынтығы бойынша табиғи қасиет деп есептеген:

Смит.

У.Петти.

Адамс.

Ибн Халдун.

Д.Рикардо.

Вопрос № 10. Ежелгі қай қала өзінң дамуында күрделі жолдан өтті:

Италия.

Париж.

Греция.

Арап.

Рим.

Вопрос № 11. Д.Рикардо қай жылы дүниеге келген:

1772

1773

1774

1775

1776

Вопрос № 12. 38 жасында ірі қаржы магнатына арналған өнеркәсіптік революция кезеңінің экономисті кім:

Д.Рикардо

Ж.Б.Сэй

А. Маршал

Т.Мальтус

Л.Вальрас

Вопрос № 13. А.Маршалл қандай концецияны ойлап тапты ?

сұраныс пен ұсыныс икемділігі

ұсыныс икемділігі

сұраныс икемділігі

баға орнату концепциясы

ұсыныс қисығы концепциясын

Вопрос № 14. У.Петтидің негізгі еңбектері қандай:

“Трактат о налогах и сборах”

“Политическая анатомия Ирландии”

“Политическая арифметика”

“Несколько слов по поводу денег”

жоғарыда аталған жауаптардың барлығы дұрыс

Вопрос № 15. Математикалық әдіс дегеніміз - бұл

зерттелетін экономикалық құбылыстарды математикалық белгілер мен символдар көмегімен бейнелеу

экономикадағы процестерді зерттеу кезінде кездейсоқ сипаттағы құбылыстарды оқшаулау

экономикалық жүйе мен оның құрамдас бөліктерінңі іс - әрекетін эксперименттер жасау арқылы зерттеу

уақыт кезеңінде біртекті экономикалық құбылыстар мен бобъектілердің жиынтығын зерттеу

экономикалық құбылыстарды модель түрінде көрсету

Вопрос № 16. Меркантилизм идеясын жасаушылар неше топқа бөлінеді:

3

2

1

4

5

Вопрос № 17. Лозанн математикалық мектебінің негізін қалаушы Л.Вальрас барлық өндіріс субъектілерін неше топқа бөлді ?

3

4

2

5

7

Вопрос № 18. А.Смит көзқарасы бойынша саяси экономияның мақсаты:

жеке тұлғалардың мүддесін қорғау

ел қуаты мен байлығын ұлғайту

еркін саудаға қол жеткізу

ауыл шаруашылығын дамыту

ірі капиталист фермерлердің мүддесін қорғау

Вопрос № 19. Ежелгі дүние ойшылдарының ойлары:

мораль

этика

категория

ірі сауда операцияларына қарсы ой

барлық жауаптары дұрыс

Вопрос № 20. Капиталдық алғашқы құрылуы қай ғасырда:

XV-XVI

X-XI

XII-XIV

XVIII-XIX

XIV-XV

Вопрос № 21. Қазіргі экономикалық ойдың негізгі бағыттары:

жаңа классикалық

жаңа кейнсшілдік

жаңа либерализм

марксизм

жоғарыда аталған барлық жауаптар дұрыс

Вопрос № 22. Салық салудың қанша қағидасы бар:

6

4

3

2

1

Вопрос № 23. Давид Рикардоның еңбегі:

«Экономикалық ілімдер тарихы»

«Салықтар мен алымдар жөніндегі трактат»

«Ақша реформасының мәні»

«Физиократтық ой»

«Мемлекетсіздендіру»

Вопрос № 24. Ежелгі қай қала өзінің дамуында күрделі жолдан өтті:

Рим.

Париж.

Греция.

Арап.

Италия.

Вопрос № 25. Д.Рикардоның пікірінше, саяси экономиканың негізгі мақсаты

әр елдегі өндіріс шығындарының деңгейлерін зерттей отырып, халықаралық сауданың өзара тиімділігін көрсету

ұлттық байлыққа әсер ететін факторды анықтау

жеке меншікті қолдау

үй шарушылығы және ауыл шарушылығы

таптар арасында өнімдердің бөлінуін басқаратын заңдарды анықтау

Вопрос № 26. Жиынтық қоғамдық өнімді өткізу туралы шарттардың авторы кім болып табылады

У.Стаффорд

Ж.Б.Сэй

Т.Мальтус

К.Маркс

Ф.Энгельс

Вопрос № 27. Тарихи мектептің дамуын неше кезеңге бөлуге болады

2

4

5

6

7

Вопрос № 28. Австралия мектебінің негізгі өкілдері:

У.Стаффорд, К.Маркс, Д.Рикардо

Т.Манн, Ж.Б.Кольбер

К.Менгер, О.Бем-Баверк, Ф.Ф.Визер

П.Буагильбер, Ф.Кенэ, А.Р.Ж.Тюрго

Л.Вальрас, В.Парето, А.Маршалл

Вопрос № 29. Д.Рикардоның пікірінше, саяси экономиканың негізгі мақсаты

жеке меншікті қолдау

ұлттық байлыққа әсер ететін факторды анықтау

таптар арасында өнімдердің бөлінуін басқаратын заңдарды анықтау

үй шарушылығы және ауыл шарушылығы

әр елдегі өндіріс шығындарының деңгейлерін зерттей отырып, халықаралық сауданың өзара тиімділігін көрсету

Вопрос № 30. Вавилонның ежелгі ойшылы

Хаммурапи

Архашастра

Конфуций

Ксенофонт

Платон