Тестирование

Дисциплина: Менеджмент (каз)

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Ұйымдастырудың неше принципі бар?

6

3

8

4

2

Вопрос № 2. Коммуникацияның неше түрі бар?

3

2

4

5

6

Вопрос № 3. Жедел мәжіліс өзегінің мақсаты мен өткізу сипаты жағына қарай қандай мәжіліске ұқсайды?

диспетчерлік

проблемалық

қосалқы

нұсқаулық

ақырғы

Вопрос № 4. Атақты менеджер Минсберг шешім қабылдаудың неше түрін көрсеткен?

4

5

6

2

3

Вопрос № 5. Индикативті жоспарлау жүйесін табыңыз.

жылдық жоспарлар мақсатты

орта кезеңдік жоспарлар

айлық жоспарлар

күндік жоспарлар

апталық жоспарлар

Вопрос № 6. Тауарды өткізуді қандай уақытта жоспарлайды?

әр айға және аптаға

аптаға және бір жылға

әр айға және екі жылға

аптаға және бір күнге

бір күнге және әр айға

Вопрос № 7. Мәліметтер жүйесін ұйымдастырған кезде қамтамасыз етілуге тиісті ең маңызды сипаттамаларға мыналар жатады:

Дұрыстығы

Түсініктілігі

Бір мағыналылығы

дұрыстығы,түсініктілігі,бір мағыналылығы.

Сапалығы

Вопрос № 8. Маслоу пирамидасы бойынша екінші деңгейдегі қажеттілікке төмендегінің қайсысы жатады?

Өмір сүру

Дем алу

Физиологиялық

Сыйлық

Өзін-өзі көрсету

Вопрос № 9. Ұйымдастырудың неше факторы бар?

3

6

4

8

2

Вопрос № 10. Басқарудың тәжірибесі мен теориясының дамуын қарастыра отырып, неше тарихи кезеңдерге бөлген:

3

6

4

2

тарихи кезеңдерге бөлінген жоқ

Вопрос № 11. Топта көшбасшы болу мүмкіндігінің айқындаушы факторы:

Ықыластылығы

Кәсіптік біліктілігі

Лауазымы

Барлығы

1 және 2 жауаптары дұрыс

Вопрос № 12. А.Файольдің билік принципі қалай орындалады?

жұмыскерлер өздерінің қосқан үлесіне қарай ақы алуы тиіс

еңбекті мамандыру ұйымдық табысқа жету үшін қажет

әрбір жұмыскер тек бір бастығынан ғана бұйрық алуы тиіс

ұйымдастыру кезінде әрбір адамның күш-жүгері бір бағытқа үйлестірілуі тиіс

бұйрық беру правосы жауапкершілікпен ұштасуы тиіс

Вопрос № 13. Проблема дегеніміз не?

жүйенің қажетті және қолданылып жүрген қалпының арасындағы сипатталатын жағдай

басқару өнері

басқару шешімдерін қабылдау процесі

жоспарланған қызметті орындау

екі немесе одан да көп адамдардың байланысы

Вопрос № 14. Сызықтық-функционалдық, сызықтық-штабтық, дивизионалдық басқару құрылымдары қай басқару құрылымының түрлері?

Бюрократиялық.

Органикалық

Бюракратиялық, органикалық

Тура байланыстардың

Автократиялық

Вопрос № 15. Менеджмент ғылым ретінде қашан пайда болды?

18 ғасыр аяғы мен 20 ғасырдың ортасында

19 ғасыр аяғы мен 20 ғасырдың басында

19 ғасыр аяғы мен 21 ғасырдың басында

16 ғасыр аяғы мен 17 ғасырдың басында

19 ғасыр басы мен 20 ғасырдың аяғында

Вопрос № 16. ... – бұл ұйымның бір тұтастық ретінде қызмет етуін және дамуын қамтамасыз ететін тұрақты түрде бір-бірімен байланысты элементтердің реттелген жиынтығы.

Басқару құрылымы.

Басқарылатың объект

Басқарылатын субъект

Басқару жүйесі

Басшылар

Вопрос № 17. Технология деген не?

Кадрлардың тұрақсыздығы, сенімнің нашарлығы

Еңбекті мамандандыру мен еңбек өнімділігін арттыру

Тауарларды өндіру мен қызмет көрсету

Бұл шикізатты қайта өндіру әдісі. Бұл кейде адамдар, ақпарат, немесе материалдар болуы мүмкін

Бұл үздіксіз өндірісті жүзеге асыру, сату

Вопрос № 18. Алдынала бақылау деген –

басшының жоспарды қаншалықты дәл жасалатындығын бағалау мүмкіндігі

бғынышты адамдар жұмысын үнемі тексеру

жұмыстың белгіленген бағытта дамитындығына көз жеткізу

жеке адамның белгілі бір оқиғаға ықтималдығын бағалауы

басшы қабылдаған әрекеттер мен шешімдер жиынтығы

Вопрос № 19. Тікелей басшылық ету құрылымы нелерге жүктеледі?

Звеноларға

Сатыларға

Бөлімдерге

Секторларға

Қызметтерге

Вопрос № 20. Көшбасшы қандай болуы керек?

Қатаң, өз дегенін істейтін

Белсенді, беделді, тәжірибелі

Мақсатқа берілгендік, өзін басқаруды ұнатады

А және С жауаптары дұрыс

Дұрыс жауабы жоқ

Вопрос № 21. Қызмет көрсетудің бес жағдайын ата

Сапа, сан, баға, жеткізу мерзімі, сервис

Сапа, сан, баға, жеткізу мерзімі, жөндеу

Сауда, сан, баға, жеткізу

Жеткізу, тасымалдау ,баға, сервис

Тиеу, тасу, бағалау, сату

Вопрос № 22. «... белгілі бір саладағы білімнің немесе ойдың реттелген көлемді фактілердің, принцептердің, т.б жиынтығы», жүйеге мынадай қосымша аңықтама берген кім?

Ф. Тейлор

А. Смитт

Менеджерлер

«Рэндом-фоус» фирмасы

«Сименс» компаниясы

Вопрос № 23. Көлбеу басшылық ету құрылымы нелерге жүктеледі?

Звеноларға.

Сатыларға

Бөлімдерге

Секторларға

Қызметтерге

Вопрос № 24. Қаржыны жоспарлаудағы төлем қабілетті кез келген уақытта қамтамасыз етуі тиіс. Бұл қай принципке жатады?

тәуекел етудің балансталған

шектеулі тиімділік

нарық қажеттіне бейімдеу

қаржы қатынасының мерзімі

төлем қабілеті

Вопрос № 25. Көшбасшының негізгі қызметткрі:

Ақыл-кеңес береді

Басқа кәсіпорындардың тауарлық белгілерін иемденеді.

Деспотизмге жол береді

А және Е жауаптары дұрыс

Қарым-қатынасты реттейді

Вопрос № 26. Басқару органдары бір-бірімен салыстырғанда неше типке бөлінеді?

1

2

3

4

5

Вопрос № 27. Ойын теориясы тәсілі қалай қолданылады:

бұл кезде арнайы құрылымдар пайдаланылады

ойын тұрғысынан қолданылады

бұл тәсіл кейбір істің бәсекелеске әсер етуін бағалау үшін пайданылады

ғылыми тұрғыда арнайы құрылымдар пайдаланылады

басшы мен қарамағындакғылардың жұмысын ұйымдастырушы тәсілді қолданады

Вопрос № 28. Топта көшбасшы болу мүмкіндігінің айқындаушы факторына жатпайды.

Жасы

Лауазымдық орны

Аты-Жөні

Кәсіптік біліктілігі

Ықыластылығы

Вопрос № 29. Ведомостар, кестелер, деректер, технологиялық карталар, нарядтар т.б. индекстелу нышандары қалай аталады?

алфавиттік

цифрлық

символикалық

заттық-бейнелік

құжаттар.

Вопрос № 30. Декодтау дегеніміз не?

мәлімет алмасу процесі

ұйымдағы өндеу процесі

басқару шешімін қабылдау процесі

жөнелтушінің жіберген символын алушының түсінігінде аудару

1 және 2 жауаптар дұрыс