Тестирование

Дисциплина: Менеджмент (каз)

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Проблема дегеніміз не?

) жүйенің қажетті және қолданылып жүрген қалпының арасындағы сипатталатын жағдай

) басқару өнері

) басқару шешімдерін қабылдау процесі

) жоспарланған қызметті орындау

) екі немесе одан да көп адамдардың байланысы

Вопрос № 2. Мекеме, қоғамдық қор, қоғамдық бірлестік. тұтыну кооперативі, діни бірлестік , қауымдастық қандай ұйымға жатады

Коммерциялық ұйым

Коммерциялық жасанды ұйым

Егеменді ұйым

Мемлекеттік емес ұйым

Коммерциялық емес ұйым

Вопрос № 3. Белгілі бір көтермелеуге ие болғаннан кейін пайда болатын қанағаттану немесе қанағаттанбау дәрежесі.

Билікке құмарлық

Құрметтеу

Қажеттілік

Валенттілік

Қанағаттану коэффициенті

Вопрос № 4. Фирма немесе коммерциялық ұйымның басты стратегиялық мақсатының ережелері ҚР ның Азаматтық Кодексінің нешінші бабында белгіленген

44 - бабында

34 – бабында

14 - бабында

74 - бабында

25 – бабында

Вопрос № 5. Көшбасшы қандай болуы керек?

Қатаң, өз дегенін істейтін

Белсенді, беделді, тәжірибелі

Мақсатқа берілгендік, өзін басқаруды ұнатады

1 және 3 жауаптары дұрыс

Дұрыс жауабы жоқ

Вопрос № 6. А.Файольдің ынта - ықылас принципі қалай орындалады

Адамдардың ең көп қанағаттануы – жоспарды өз бетінше жасауы және орындауы

еңбекті мамандыру ұйымдық табысқа жету үшін қажет

әрбір жұмыскер тек бір бастығынан ғана бұйрық алуы тиіс

төмен шенділер жоғары шенділерге бағынуы тиіс

бұйрық беру правосы жауапкершілікпен ұштасуы тиіс

Вопрос № 7. Менеджмент мектебінің негізін қалаған кім?

Генри Форд

Фредрек Тейлор

Адам Смит

Элтон Мейо

Линдолл Урвик

Вопрос № 8. Харизматикалық көшбасшы:

Сталин

Калигулла

Нерон

Елизавета II

Вашингтон

Вопрос № 9. Күнделікті бақылау –

жұмыстың белгіленген бағытта дамитындығына көз жеткізу

жоспарлау процессінде қауіп қатерлерді ескеру

шикізатты қайта өндіру процессі

бағынышты адамдар жұмысын үнемі тексеру

басшының жоспарды қаншалықты дәл жасалатындығын бағалау мүмкіндігі

Вопрос № 10. Вербалсыз латын тілінен аударғанда қандай мағынаны білдіреді?

ауызша,сөздей

жоспарлау

мотивация

ұйымдастыру

дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 11. Басқарудың бюракратиялық түрі туралы концепцияны ХХ ғасырдың басында неміс социологі ...... тұжырымдаған.

К. Маркс

Ф. Энгельс

Ф. Тейлор

А. Смитт

Макс Вебер.

Вопрос № 12. Кері байланыс дегеніміз –

алғашқы ақпарат

алынған нәтижелер туралы деректер.

жұмысшыларға мінездеме

тиімсіз жұмыс нәтижесі

бейресми жолмен жиналған мәліметтер

Вопрос № 13. Стратегиялық жоспарлаудың неше қызметті бар?

2

3

6

5

4

Вопрос № 14. Стратегиялық жоспарлау –

басқарушының ресурстарды алуды қамтамасыз етуі және оларды тиімді пайдалану

нақты міндеттерді тиімді және билікті орындауды қамтамасыз ету

тұтастай ұйым мақсатына орай шешім қабылдау

сандық модельдерді қабылдау әдістеметсі

деректерді арнайы ұйымдастыру

Вопрос № 15. Жедел шешім дегеніміз не?

барлық ұйым мүшелерінің жалпы жиналысында қарастырылып,сонда қабылданатын шешім

басшылармен қабылданатын шешім

коммерциялық кәсіпорында қабылданатын шешім

қысқа уақыт ішінде жүзеге асырылатын шешім

дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 16. Басқару субъектісі ретінде адамның өзі және іс-әрекеті, ал оның еңбек құралы ретінде ұйымдық-техникалық құралдар:

менеджмент әдісі

еңбек заты

регламент

басқару үдерісі

ұйымдастыру

Вопрос № 17. Жөнелтушінің жіберген символын алушының түсінігінде аударуды нені атаймыз?

жоспарлау

декодтау

қарым-қатынас

ұйымдастыру

дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 18. Көшбасшының жетістікті, нәтижелікті, қамтамасыз ететін, іс-қызмет принциптерін құрастырған ғалым.

Мак Грегор

Р.Лайкерт

Т.Мор

И.Ревельский

Г.Роллан

Вопрос № 19. Менеджмент сөзін қазақшаға дәл аударғанда қандай мағына береді

басқа біреу арқылы өз мақсатына жету

адамдармен қарым-қатынас жасау әдісі

басқару органы

жеке салалардың даму тенденциясы

ұйым қызмет басқару органы

Вопрос № 20. Семантика нені зерттейді?

сөзді және айтылған сөз мәнін пайдалану әдісін

ұйымдағы қызметкерлердің арасындағы байланысын

басқару шешімін

қоғамның экономикалық және әлеуметтік мәселелерін шешуін

1 және 2 жауаптары дұрыс

Вопрос № 21. Көптеген фирмалар мен компанияларға басқарудың қандай түрлері тән?

Жоғарғы

Ортанғы

Төменгі

Жоғары және ортанғы

Жоғары, ортанғы және төменгі

Вопрос № 22. Альдефер теориясы бойынша қажеттіліктер қанша топқа бөлінді?

4

2

3

7

5

Вопрос № 23. Органикалық басқару түрінің концепциясын 1961 жылы кімдер атап көрсеткен?

К. Маркс пен Ф. Энгельс

Т. Бернс пен Д. Сталкер.

Ф. Тейлор мен М. Вебер

А. Смитт пен Ф. Тейлор

Макс Вебер

Вопрос № 24. 1 Ұйымдастыру қызметті жүзеге асыралады?

жоспар арқылы

реттеу арқылы

бақылау арқылы

ынталандыру арқылы

басқару арқылы

Вопрос № 25. Коммуникацияның неше түрі бар?

3

2

4

5

6

Вопрос № 26. Кәсіпорын, фирма және олардың бірлестіктерінің басқару құрылымдарын құруғ ықпал жасайтын факторларды көрсет?

басқару обьектісіндегі сыртқы, объективті, басқарудың өзіндік.

басқару обьектісіндегі сыртқы, объективті

сыртқы, объективті, басқарудың өзіндік

басқару обьектісіндегі сыртқы, басқарудың өзіндік

сыртқы, объективті, басқарудың өзіндік, ұйымдық реттеу

Вопрос № 27. Шетел зерттеушілерінің пікірінше проблемалардың туындауының басты себебін атаңыз?

тиімді қарым-қатынас

тиімсіз қарым-қатынас

кәсіпорындағы басшы

қызметкерлердің қарым-қатынасы

дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 28. Ұйымдарды басқарудың бюрократиялық құрылымдарының неше түрі болады?

1

2

3

4

5

Вопрос № 29. Белгілі әлеуметтік роль, онымен қоршағандардың белгілі үміттенулері байланысты.

Байлық

Лауазым

Билік

Бедел

Іскерлік

Вопрос № 30. Қаржыны жоспарлау дегеніміз?

ұзақ мерзімді қаржыны жоспарлаудың алғашқы қадамы

өндіріс қаржылырын салыстырмалы талдау

кәсіпорындағы қаржылық даму жағдайын көрсетеді

тауарды өткізіу жоспары

капиталға қажеттілікті анықтау