Тестирование

Дисциплина: Менеджмент (каз)

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Адамның жеке басының сипатына қарай ерекше түрде саналатын және іс-қимылға итермелейтін мұқтаждық.

Сезіну

Қажеттілік

Мотивация

Жетіспеушілік

Мақсат

Вопрос № 2. Коммуникация дегеніміз не?

ұйымдастыру қызметі

ұйымдағы басқару процесі

екі немесе одан да көп адамдардың өзара түсінісуге негізделген байланысы

ұйымдағы басқару шешімдерін қабылдау поцесі

1 және 2 жауаптары дұрыс

Вопрос № 3. Әлеуметтік қажеттілікті қанағаттандыру тәсілдері:

Қызметкерлерге өз мүмкіндіктеріне қарай жұмыс тапсыру

Жұмыс орнында тату бірлік орнату

Ұйым мүшелерінің әлеуметтік белсенділігін арттыруға жағдай жасау

Қол астындағылармен ауық-ауық мәжіліс өткізіп тұру

Барлығы

Вопрос № 4. «Манус », яғни «қол, күш » деген сөздің түп төркіні қай елдікі?

ағылшын

қазақ

түрік

латын

грек

Вопрос № 5. Құжаттарға цифрмен жазу, есептегіштерге (счетчиктерге), таблоға жазу т.б. индекстелу нышандары қалай аталады?

алфавиттік

цифрлық.

символикалық

заттық-бейнелік

құжаттар

Вопрос № 6. Мақсат, құрылым, еңбек ресурсы, құрал жабдықтар,материалдық қорлар,технология, ұйымның міндеті ұйымның қандай факторына жатады?

Сыртқы факторы

Ішкі факторы

Ортаңғы факторы

Бұлар ешқандай факторға жатпайды

Жанама фактор

Вопрос № 7. Басқару шешіміне анықтама беріңіз:

бірынғай мақсат арқылы анықталатын жүйе

ұйымдағы қарым-қатынас

мемлекеттің аймақтық шешім қабылдау қатынастары

ұйымның және оның мүшелерінің алдында тұрған белгілі мақсатқа жету және оны іске асыру бойынша алдын ала ойластырған қорытынды

1 және 3 жауаптары дұрыс

Вопрос № 8. Бір нәрсенің жетіспеушілігін сезіну, белгілі бір мақсат көздеу.

Үміттену

Жігерлену

Ұмтылу

Талаптану

Әрекет ету

Вопрос № 9. Маслоу пирамидасы бойынша екінші деңгейдегі қажеттілікке төмендегінің қайсысы жатады?

Өмір сүру

Дем алу

Физиологиялық

Сыйлық

Өзін-өзі көрсету

Вопрос № 10. Менеджменттің мазмұнын неше аспектіде қарастыруға болады:

4

2

3

6

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 11. Жүйені құру процесі неше сатыдан құралады:

7

8

6

5

2

Вопрос № 12. Басқару құрылымы элементтерінің арасындағы қатынастар қандай байланыстар арқылы жүзеге асырылады?

Тура және кері

Көлденең және тік

Тура және жанама

Тура және функционалдық

Тек қана көлденең

Вопрос № 13. Жүйенің жалпы қасиеті - ...

Бейімделгіштігі

Автономдылығы

Иерархиялығы

Ықтималдығы

Дербестігі

Вопрос № 14. Көшбасшыны қалай таңдайды?

Дауыс беру арқылы

Референдум нәтижесінде

Стихиялы түрде

Жоғарыдан түскен бұйрық

Ресми сайланбайды, топтың ашық және жабық келісімі арқылы.

Вопрос № 15. Менеджмент ғылым ретінде қашан пайда болды?

18 ғасыр аяғы мен 20 ғасырдың ортасында

19 ғасыр аяғы мен 20 ғасырдың басында

19 ғасыр аяғы мен 21 ғасырдың басында

16 ғасыр аяғы мен 17 ғасырдың басында

19 ғасыр басы мен 20 ғасырдың аяғында

Вопрос № 16. Басқару шешімі ұйымдастырылуына қарай нешеге бөлінеді?

2

3

5

4

6

Вопрос № 17. Жоспарлаудағы кәсіпорынды басқарудың маңызды құралы?

жарнама жоспарлау

пайданы жоспарлау

қаржыны жоспарлау

тактикалық жоспарлау

стратегиялық жоспарлау

Вопрос № 18. Менеджментті зерттеу әдістері

өндірістік, қаржылық,ойын теориясы, болжау және т.б.

стратегиялық бағытты анықтау, құралдар мен өкілеттілікті беру

ғылыми басқару, басқару процесі, кадрлық, сапа

ойын теориясы, имитациялық модельдендіру, бұтақты ағаш тәрізді шешімдер, болжау

стратегиялық, қаржылық, имитациялық модельдендіру

Вопрос № 19. Кәсіпорының алға қойған мақсатқа жету үшін жоспарланған қызметті жүзеге асыру?

ұйымдастыру

реттеу

мотивация

жоспарлау

бақылау

Вопрос № 20. Сыйлық түрлері:

Қажетті, қажетсіз

Ақшалай, мадақтау

Құнды, құнсыз

Ішкі, сыртқы

Дұрыс жауабы жоқ

Вопрос № 21. Шешімді жасау прцесі неше кезеңнен тұрады?

3

2

4

1

5

Вопрос № 22. ... өңдеу мен жеткізуді тездету аркылы жүзеге асырылады

Жеделдік (оперативтік).

Сенімділік

Құжаттау

Реквизиттеу

Толықтылық

Вопрос № 23. Сөзді және айтылған сөз мәнін пайдалану әдісін не зерттейдіі?

жоспар

декодтау

коммуникация

семантика

барлығы

Вопрос № 24. Мекеме, қоғамдық қор, қоғамдық бірлестік. тұтыну кооперативі, діни бірлестік , қауымдастық қандай ұйымға жатады

Коммерциялық ұйым

Коммерциялық жасанды ұйым

Егеменді ұйым

Мемлекеттік емес ұйым

Коммерциялық емес ұйым

Вопрос № 25. Менеджменттің дамуына қандай факторлар әсер етеді:

басқару өнері және ғылымы

экономиканың дамуының ерекше ұлттық факторы, жеке салалардың даму тенденциялары

жеке салалардың даму тенденциялары, ұйым қызмет басқару органы

қызмет түрі және басқару шешімдерін қабылдау процесі

экономиканың дамуының ерекше ұлттық факторы, билік және басқару өнері

Вопрос № 26. Энтони басқарушылардың мәліметті қажет етуіндегі өзгешеліктерін зерттей отырып,басқару ісін бөлді

стратегиялық жоспарлау

басқару бақылау

жедел бақылау

А,В,С жауаптары дұрыс

дұрыс жауабы жоқ

Вопрос № 27. Басқарудың тәжірибесі мен теориясының дамуын қарастыра отырып, неше тарихи кезеңдерге бөлген:

3

6

4

2

тарихи кезеңдерге бөлінген жоқ

Вопрос № 28. Басқарудың ІІІ кезеңі қалай аталады:

индустралдық кезең

ежелгі кезең

тейлоризм

жүйелендіру кезеңі

әкімшілік

Вопрос № 29. Көшбасшы қандай болуы керек?

Қатаң, өз дегенін істейтін

Белсенді, беделді, тәжірибелі

Мақсатқа берілгендік, өзін басқаруды ұнатады

А және С жауаптары дұрыс

Дұрыс жауабы жоқ

Вопрос № 30. Екі немесе одан да көп адамдардың өзара түсінісуге негізделген байланысты не деп атаймыз?

жоспарлау

үйлестіру

ұйымдастыру

коммуникация

бақылау