Тестирование

Дисциплина: Менеджмент (каз)

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Алдын ала бақылау мұндай салаларда жүзеге асырылады

адамдар,материалдық,қаржы ресурстары тарапында

сыртқы ресурстарды пайдалану,ішкі ресурстарды пайдалану

кері байланыс жүйелерінде

дұрыс жауабы жоқ

билік ету және ақпараттарды іздестіруде

Вопрос № 2. М.Х.Мескон, М.Альберт, Ф.Хедоури еңбегінде мотивацияның қандай теориялары ажыратылды?

Материалдық, процессуалдық

Біріншілік, екіншілік

Мазмұндық, іс-жүргізу

Әділдік, мәжбүр ету

Үміттену, психологиялық

Вопрос № 3. Топта көшбасшы болу мүмкіндігінің айқындаушы факторы:

Ықыластылығы

Кәсіптік біліктілігі

Лауазымы

Барлығы

1 және 2 жауаптары дұрыс

Вопрос № 4. Сатылық, бағыну байланыстары басқарудың қай түріне жатады?

функционалдық

өкілеттік

әдістемелік

иерархиялық

ақпараттық

Вопрос № 5. Бұл стратегия ұжымға әр –уақытта жақсы жұмыстың жағдайын болуға мүмкіндік береді?

тәуекел стратегиясы

мамандарды таңдау стратегиясы

жеңілдету стратегиясы

менеджмент идеясының стратегиясы

әсерлік стратегиясы.

Вопрос № 6. Көшбасшының негізгі қабілеті.

Шешімділік

Батылдық

Білімділік

Келіспеушілікті үйлестіру

Барлығы.

Вопрос № 7. Менеджментте ұйымдастыру нешінші қызмет атқарады?

2

3

4

1

дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 8. Екі немесе одан да көп адамдардың өзара түсінісуге негізделген байланысты не деп атаймыз?

жоспарлау

үйлестіру

ұйымдастыру

коммуникация

бақылау

Вопрос № 9. Менеджменттің мазмұнын неше аспектіде қарастыруға болады:

4

2

3

6

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 10. Экономикалық, саяси, тенологиялық, әлеуметтік – мәдени,халықаралық қоршаулар қандай факторға жатады?

Сыртқы факторы

Ішкі факторы

Ортаңғы факторы

Бұлар ешқандай факторға жатпайды

Жанама фактор

Вопрос № 11. Басқарудағы ұйымдық құрылымның неше принципі бар?

6

3

4

7

2

Вопрос № 12. Негізгі үш мәселе; пайда табу, өзіндік құнды қысқарту, нарықтық сегментті кеңейтуді не шешеді?

Саясаттану

Экономика

Менеджмент

Брокер

Маркетинг

Вопрос № 13. Нақты өмірге имитация жасап экономикалық жағдайды моделдейтін экономиканың іс - әрекет жағдайын қарастыратын тәсіл қалай аталады?

ойын теориясы тәсілі

имитациялық модельдендіру тәсілі

ғылыми тұрғыдағы тәсіл

өндірістік, қаржылық,ойын тәсілі

стратегиялық бағытты анықтау тәсілі

Вопрос № 14. Бір нәрсенің жетіспеушілігін сезіну, белгілі бір мақсат көздеу.

Үміттену

Жігерлену

Ұмтылу

Талаптану

Әрекет ету

Вопрос № 15. Фирма немесе коммерциялық ұйымның басты стратегиялық мақсатының ережелері ҚР ның Азаматтық Кодексінің нешінші бабында белгіленген

44 - бабында

34 – бабында

14 - бабында

74 - бабында

25 – бабында

Вопрос № 16. Мәлімет (ақпарат) – «информация» термині қай тілден енген?

Латын.

Грек

Ағылшын

Француз

Орыс

Вопрос № 17. Сыйлық түрлері:

Қажетті, қажетсіз

Ақшалай, мадақтау

Құнды, құнсыз

Ішкі, сыртқы

Дұрыс жауабы жоқ

Вопрос № 18. Алыну көзі бойынша мәліметті қандай мәліметтерге бөлуге болады?

Алфавиттік, цифрлық

Символикалық, заттық-бейнелік

Жазбаша, ауызша

Цифрлық , символикалық

Сыртқы және ішкі

Вопрос № 19. Менеджменттің мазмұнын неше аспектіде қарастыруға болады:

4

2

3

6

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 20. Декодтау дегеніміз не?

мәлімет алмасу процесі

ұйымдағы өндеу процесі

басқару шешімін қабылдау процесі

жөнелтушінің жіберген символын алушының түсінігінде аудару

1 және 2 жауаптар дұрыс

Вопрос № 21. А.Файоль менеджерлерге арналған неше принцип көрсеткен

9

15

5

14

10

Вопрос № 22. ... - бұл кәсіпорынды басқарған кажетті мәліметтердің барлық түрі

Мәліметтер жүйесі.

Мәліметтер торабы

Мәліметтер

Мәлімет түрлері

Мәліметтер қозғалысы

Вопрос № 23. Алдынала бақылау деген –

басшының жоспарды қаншалықты дәл жасалатындығын бағалау мүмкіндігі

бағынышты адамдар жұмысын үнемі тексеру

жұмыстың белгіленген бағытта дамитындығына көз жеткізу

жеке адамның белгілі бір оқиғаға ықтималдығын бағалауы

басшы қабылдаған әрекеттер мен шешімдер жиынтығы

Вопрос № 24. Көшбасшының негізгі қызметткрі:

Ақыл-кеңес береді

Басқа кәсіпорындардың тауарлық белгілерін иемденеді.

Деспотизмге жол береді

А және Е жауаптары дұрыс

Қарым-қатынасты реттейді

Вопрос № 25. Мәлімет неше түрге жіктеледі?

7

2

3

4

6

Вопрос № 26. Жұмысты бөлісу

жұмыскерлер өздерінің қосқан үлесіне қарай ақы алуы тиіс

еңбекті мамандыру ұйымдық табысқа жету үшін қажет

әрбір жұмыскер тек бір бастығынан ғана бұйрық алуы тиіс

ұйымдастыру кезінде әрбір адамның күш-жүгері бір бағытқа үйлестірілуі тиіс

бұйрық беру правосы жауапкершілікпен ұштасуы тиіс

Вопрос № 27. А.Файольдің билік принципі қалай орындалады

жұмыскерлер өздерінің қосқан үлесіне қарай ақы алуы тиіс

еңбекті мамандыру ұйымдық табысқа жету үшін қажет

әрбір жұмыскер тек бір бастығынан ғана бұйрық алуы тиіс

ұйымдастыру кезінде әрбір адамның күш-жүгері бір бағытқа үйлестірілуі тиіс

бұйрық беру правосы жауапкершілікпен ұштасуы тиіс

Вопрос № 28. Топта көшбасшы болу мүмкіндігінің айқындаушы факторы:

Ықыластылығы

Кәсіптік біліктілігі

Лауазымы

Барлығы

1 және 2 жауаптары дұрыс

Вопрос № 29. Адамдардың түсінігі мен танымын ескере отырып, олардың өздерін қалай ұстайтындығына негізделген мотивация теориясы:

Процессуалдық

Танымдық

Мазмұндық

Әділдік

Дұрыс жауабы жоқ

Вопрос № 30. Тікелей басшылық ету құрылымы нелерге жүктеледі?

Звеноларға

Сатыларға

Бөлімдерге

Секторларға

Қызметтерге