Тестирование

Дисциплина: Менеджмент (каз)

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Альдефер теориясы бойынша қажеттіліктер қанша топқа бөлінді?

4

2

3

7

5

Вопрос № 2. Мақсат, құрылым, еңбек ресурсы, құрал жабдықтар,материалдық қорлар,технология, ұйымның міндеті ұйымның қандай факторына жатады?

Сыртқы факторы

Ішкі факторы

Ортаңғы факторы

Бұлар ешқандай факторға жатпайды

Жанама фактор

Вопрос № 3. Менеджмент ғылым ретінде қашан пайда болды?

18 ғасыр аяғы мен 20 ғасырдың ортасында

19 ғасыр аяғы мен 20 ғасырдың басында

19 ғасыр аяғы мен 21 ғасырдың басында

16 ғасыр аяғы мен 17 ғасырдың басында

19 ғасыр басы мен 20 ғасырдың аяғында

Вопрос № 4. Басқарудың тәжірибесі мен теориясының дамуын қарастыра отырып, неше тарихи кезеңдерге бөлген:

3

6

4

2

тарихи кезеңдерге бөлінген жоқ

Вопрос № 5. Қабылдау мәнері бойынша басшылар неше топқа бөлінеді?

3

2

4

5

7

Вопрос № 6. Байланыс түрлері:

Тікелей және көлбеу

Тура және кері

Тікелей және көлбеу, тура және кері

Байланыс түрлері болмайды

Тек қана тура

Вопрос № 7. Құбылыстар мен процестерді тұтастық ретінде кешендік зерттеу, проблеманы анықтау, олардың мақсаттарын анықтау, сосын экономикалық – математикалық әдістерді қолдана отырып шешу тәсілі қалай аталады

Ситуациялық тәсіл

Басқару тәсілі

Жүйелік тәсіл

Процестік тәсіл

Классикалық тәсіл

Вопрос № 8. Жоспарлаудағы кәсіпорынды басқарудың маңызды құралы?

жарнама жоспарлау

пайданы жоспарлау

қаржыны жоспарлау

тактикалық жоспарлау

стратегиялық жоспарлау

Вопрос № 9. Сатылық, бағыну байланыстары басқарудың қай түріне жатады?

функционалдық

өкілеттік

әдістемелік

иерархиялық

ақпараттық

Вопрос № 10. Коммуникациялық процесс дегніміз не?

ұйымдағы қызмет

ұйымдағы басқару шешімдерін қабылдау

жоспарлау қызметі

екі немесе одан да көп адамдар арасындағы мәлімет алмасу

1 және 2 жауаптары дұрыс

Вопрос № 11. Көшбасшы түрлері:

демократиялық, өктемшіл

либералдық, демократиялық

күшті, әлсіз

инструменттік, эмоционалдық

дұрыс жауабы жоқ

Вопрос № 12. Шешім қабылдау процесі дегеніміз не?

альтернативаларды дұрыс теңдеп,ең тиімдісін таңдап алу

ұйымдағы өндеу процесі

ұйымдағы қызмет

ұйымның орталықтандырылған процесі

1 және 2 жауаптары дұрыс

Вопрос № 13. Сатылық, бағыну байланыстары басқарудың қай түріне жатады?

функционалдық

өкілеттік

әдістемелік

иерархиялық.

ақпараттық

Вопрос № 14. Кәсіпорында белгілі бір қызмет түрін айқындауға мақсатқа жетуге арналған қызметтің өңдеу процесі?

Бақылау

Ұйымдастыру

Жоспарлау

Үйлестіру

Басқару

Вопрос № 15. Басқару құрылымы элементтерінің арасындағы қатынастар қандай байланыстар арқылы жүзеге асырылады?

Тура және кері

Көлденең және тік

Тура және жанама

Тура және функционалдық

Тек қана көлденең

Вопрос № 16. Қойылған мақсатқа жету үшін топқа жетекшілік ететін, басқа топ мүшелерімен өзара қарым-қатынас орнататын адам.

Көшбасшы

Менедже

Делдал

Басшы

Агент

Вопрос № 17. Индустралдық кезеңдегі ең үлкен еңбек кімдікі

Адам Смит

Фредрек Тейлор

Анри Файоль

Генри Форд

Элтон Мейо

Вопрос № 18. Коммуникацияның неше түрі бар?

3

2

4

5

6

Вопрос № 19. Баламаны және оның ықпалдығын анықтау үшін қандай тәсіл қолданылады

ойын теориясы тәсілі

имитациялық модельдендіру тәсілі

болжау тәсілін қолданады

өндірістік, қаржылық,ойын тәсілі

«бұтақты ағаш тәрізді шешімдер» тәсілі

Вопрос № 20. Коммуникацияның неше түрі бар?

3

2

4

5

6

Вопрос № 21. Ойын теориясы тәсілі қалай қолданылады:

бұл кезде арнайы құрылымдар пайдаланылады

ойын тұрғысынан қолданылады

бұл тәсіл кейбір істің бәсекелеске әсер етуін бағалау үшін пайданылады

ғылыми тұрғыда арнайы құрылымдар пайдаланылады

басшы мен қарамағындакғылардың жұмысын ұйымдастырушы тәсілді қолданады

Вопрос № 22. Шешім қандай жағдайда қолданылады?

жүйе болған жағдайда

ұйым болған жағдайда

проблема болған жағдайда

коммуникация болған жағдайда

дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 23. Альдефер теориясы бойынша қажеттіліктер қанша топқа бөлінді?

4

2

3

7

5

Вопрос № 24. Топта көшбасшы болу мүмкіндігінің айқындаушы факторы:

Ықыластылығы

Кәсіптік біліктілігі

Лауазымы

Барлығы

1 және 2 жауаптары дұрыс

Вопрос № 25. Басқару, әлеуметтік – мәдени немесе өзге де коммерциялық емес сипаттағы қызметтерді жүзеге асыру үшін меншік иесі құрған және қаржыландыратын ұйым қалай аталады

Зауыт

Мекеме

Ұйым

Бірлестік

Серіктестік

Вопрос № 26. Төмендегінің қайсысы макро деңгейге жатпайды?

Дүниежүзі

Облыс

Аудан

Цех, бригада

Мемлекет

Вопрос № 27. Менеджмент мектебінің негізін қалаған кім?

Генри Форд

Фредрек Тейлор

Адам Смит

Элтон Мейо

Линдолл Урвик

Вопрос № 28. Сыйлық түрлері:

Қажетті, қажетсіз

Ақшалай, мадақтау

Құнды, құнсыз

Ішкі, сыртқы

Дұрыс жауабы жоқ

Вопрос № 29. Қаржыны жоспарлаудағы төлем қабілетті кез келген уақытта қамтамасыз етуі тиіс. Бұл қай принципке жатады?

тәуекел етудің балансталған

шектеулі тиімділік

нарық қажеттіне бейімдеу

қаржы қатынасының мерзімі

төлем қабілеті

Вопрос № 30. Баламаны және оның ықпалдығын анықтау үшін қандай тәсіл қолданылады

Ойын теориясы тәсілі

Имитациялық модельдендіру тәсілі

Болжау тәсілін қолданады

Өндірістік, қаржылық,ойын тәсілі

«Бұтақты ағаш тәрізді шешімдер» тәсілі