Тестирование

Дисциплина: Менеджмент (каз)

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. ... – бұл техникалық құралдар көмегімен мақсатқа сай ықпал етуді жүзеге асыратын органдар мен жеке жұмысшылар жиынтығы.

Технология

Басқарушы жүйе

Кәсіпорын

Фирма

Өндіріс

Вопрос № 2. «Сіз кімсіз, менеджер ме әлде жетекші ме?» еңбегінің авторы.

Г.Роллан

Э. Уитни

С.Хил

А.Линкольн

Т.Джефферсон

Вопрос № 3. Белгілі әлеуметтік роль, онымен қоршағандардың белгілі үміттенулері байланысты.

Байлық

Лауазым

Билік

Бедел

Іскерлік

Вопрос № 4. Басқарудың тәжірибесі мен теориясының дамуын қарастыра отырып, неше тарихи кезеңдерге бөлген:

3

6

4

2

тарихи кезеңдерге бөлінген жоқ

Вопрос № 5. Жөнелтушінің жіберген символын алушының түсінігінде аударуды нені атаймыз?

жоспарлау

декодтау

қарым-қатынас

ұйымдастыру

дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 6. Кәсіпорын, фирма және олардың бірлестіктерінің басқару құрылымдарын құруғ ықпал жасайтын факторларды көрсет?

басқару обьектісіндегі сыртқы, объективті, басқарудың өзіндік.

басқару обьектісіндегі сыртқы, объективті

сыртқы, объективті, басқарудың өзіндік

басқару обьектісіндегі сыртқы, басқарудың өзіндік

сыртқы, объективті, басқарудың өзіндік, ұйымдық реттеу

Вопрос № 7. Кәсіпорында белгілі бір қызмет түрін айқындауға мақсатқа жетуге арналған қызметтің өңдеу процесі?

Бақылау

Ұйымдастыру

Жоспарлау

Үйлестіру

Басқару

Вопрос № 8. Тікелей басшылық ету құрылымы нелерге жүктеледі?

Звеноларға

Сатыларға

Бөлімдерге

Секторларға

Қызметтерге

Вопрос № 9. Адамдардың түсінігі мен танымын ескере отырып, олардың өздерін қалай ұстайтындығына негізделген мотивация теориясы:

Процессуалдық

Танымдық

Мазмұндық

Әділдік

Дұрыс жауабы жоқ

Вопрос № 10. Басқарудың ІІІ кезеңі қалай аталады:

индустралдық кезең

ежелгі кезең

тейлоризм

жүйелендіру кезеңі

әкімшілік

Вопрос № 11. Менеджменттегі бақылау –

ұйымның өз мақсатына жетуін қамтамасыз ету процессі,қолда не барын және не болу керектігін ұдайы салыстыру

өзін және басқаларды өзінің жеке бастық мақсатына немесе ұйым мақсатына жету үшін жандандыратын,ынталандырып құлшындыратын процесс

басшы қабылдаған әрекеттер мен шешімдер жиынтығы

ұжымдағы адамдарға олардың жұмыс процессінде мақсатты жүйелі ықпал ету

көзделген мәміледен максималды пайда алу

Вопрос № 12. Индикативті жоспарлау жүйесін табыңыз.

жылдық жоспарлар мақсатты

орта кезеңдік жоспарлар

айлық жоспарлар

күндік жоспарлар

апталық жоспарлар

Вопрос № 13. Маслоу пирамидасы бойынша екінші деңгейдегі қажеттілікке төмендегінің қайсысы жатады?

Өмір сүру

Дем алу

Физиологиялық

Сыйлық

Өзін-өзі көрсету

Вопрос № 14. Харизматикалық көшбасшы:

Сталин

Калигулла

Нерон

Елизавета II

Вашингтон

Вопрос № 15. «... белгілі бір саладағы білімнің немесе ойдың реттелген көлемді фактілердің, принцептердің, т.б жиынтығы», жүйеге мынадай қосымша аңықтама берген кім?

Ф. Тейлор

А. Смит

Менеджерлер

«Рэндом-фоус» фирмасы

«Сименс» компаниясы

Вопрос № 16. Бірінші болып тарихи қалыптасқан басшылық түрі ол - ....

Бюрократиялық.

Органикалық

Бюракратиялық, органикалық

Тура байланыстар

Автократиялық

Вопрос № 17. Семантика нені зерттейді?

сөзді және айтылған сөз мәнін пайдалану әдісін

ұйымдағы қызметкерлердің арасындағы байланысын

басқару шешімін

қоғамның экономикалық және әлеуметтік мәселелерін шешуін

1 және 2 жауаптары дұрыс

Вопрос № 18. Көшбасшы қандай болуы керек?

Қатаң, өз дегенін істейтін

Белсенді, беделді, тәжірибелі

Мақсатқа берілгендік, өзін басқаруды ұнатады

А және С жауаптары дұрыс

Дұрыс жауабы жоқ

Вопрос № 19. Мәліметті тасымалдаушылар дәстүрлі жүйеде —

дискеталар

теледидарлар

компьютер

адам есі.

Қағаз

Вопрос № 20. Жеке адамның белгілі бір оқиға ықтималдығын бағалауы.

Талпыну

Тәуекелділік

Үміттену

Талаптану

Қанағаттану

Вопрос № 21. ... - бұл кәсіпорынды басқарған кажетті мәліметтердің барлық түрі

Мәліметтер жүйесі.

Мәліметтер торабы

Мәліметтер

Мәлімет түрлері

Мәліметтер қозғалысы

Вопрос № 22. Коммуникацияның неше түрі бар?

3

2

4

5

6

Вопрос № 23. Ведомостар, кестелер, деректер, технологиялық карталар, нарядтар т.б. индекстелу нышандары қалай аталады?

алфавиттік

цифрлық

символикалық

заттық-бейнелік

құжаттар.

Вопрос № 24. Менеджмент мектебінің негізін қалаған кім?

Генри Форд

Фредрек Тейлор

Адам Смит

Элтон Мейо

Линдолл Урвик

Вопрос № 25. Күнделікті бақылау –

жұмыстың белгіленген бағытта дамитындығына көз жеткізу

жоспарлау процессінде қауіп қатерлерді ескеру

шикізатты қайта өндіру процессі

бағынышты адамдар жұмысын үнемі тексеру

басшының жоспарды қаншалықты дәл жасалатындығын бағалау мүмкіндігі

Вопрос № 26. Басқару субъектісі бойынша шешімдердің түрін атаңыз?

бағдарланған және бағдарланбаған

әкімшілік және қоғамдық ұйымдар шешімі

сыртқы және ішкі

ішкі және алқалы

1 және 3 жауаптары дұрыс

Вопрос № 27. Қажеттіліктерді гигиеналық және мотивациялық деп бөлген ғалым.

Мак Грегор

Герцберг

Файоль

Мескон

Мак Клелланд

Вопрос № 28. Коммуникацияның неше түрі бар?

3

2

4

5

6

Вопрос № 29. Сызықтық-функционалдық, сызықтық-штабтық, дивизионалдық басқару құрылымдары қай басқару құрылымының түрлері?

Бюрократиялық.

Органикалық

Бюракратиялық, органикалық

Тура байланыстардың

Автократиялық

Вопрос № 30. …. – бұл ұйымның бір тұтастық ретінде қызмет етуін және дамуын қамтамасыз ететін тұрақты түрде бір-бірімен байланысты элементтердің реттелген жиынтығы.

Басқару құрылымы

Басқарылатың объект

Басқарылатын субъект

Басқару жүйесі

Басшылар