Тестирование

Дисциплина: Макроэкономика (каз)

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Егер етікші аяқ киімді өндіруіне құрымды 100 тенгеге, жіпті 50 тенгеге сатып алып, ал ол етікті сатып алушыға 500 тенгеге сатса, онда бұл етікшінің ЖҰӨ көлеміне жеке салымы неге тең болады?

50

100;

350

500;

650.

Вопрос № 2. Еңбек нарығы туралы қай тұжырымдама классикалық мектептің үлгісіне сәйкес емес:

еңбек нарығында әр қашанда толық жұмыс бастылық;

жұмыссыздық тек қана өз еркінді;

егер жал ақының номиналды ставкасы өссе, онда жұмыссыздық деңгейіде өседі;

номиналды жал ақы икемді, ал нақты - қатаң;

жеткіліксіз жалпы сұраныс – жұмыссыздықтың негізгі себебі;

Вопрос № 3. Қосымша құн арқылы ЖІӨ есептеу әдістерін құрастырғанда кімнің ілімі шешуші роль ойнады?

Дж. Кейнс

С. Кузнец

Л. Вальрас

А. Маршалл

И. Фишер

Вопрос № 4. Егер осы жылы тауарлардың сапасы ұлғаюымен байланысты кейбір тауарлардың бағасы өссе, онда ең төмен дәрежеде өзгеретін баға индексы - бұл:

Фишердың идеалды индексы;

тұтынушылық бағалар индексы;

ЖІӨ дефляторы;

Пааше индексы;

барлық индекстер бірге өзгереді.

Вопрос № 5. Базалық жылдың нақты ЖІӨ неге тең болады:

номиналды ЖІӨ;

номиналды ЖІӨ/бағалар индексіне

барлық жауаптар дұрыс.

Вопрос № 6. Макроэкономикалық үлгіне нақтылық және қашан көтеріледі:

үлгінің нақты үлгіге жақындағанда;

үлгінің күрделігі өскенде;

үлгіге еңгізілетін шектеулердің саны азайғанда;

егер үлгіде тек қана эндогенды өзгершектер есептелсе;

егер үлгінің негізгі элементтері және олардың өзара байланыстығы дұрыс анықталса

Вопрос № 7. Мемлекеттiк бюджеттiң дефицитiнiң төмендеуi ... бiрге кездеседi

жеке жинақтардың төмендеуiмен;

инвестициялардың төмендеуiмен;

импорттiң көлемiнiң өсуiмен;

экспорт көлемiнiң төмендеуiмен;

дұрыс жауап берiлмеген.

Вопрос № 8. 2001 ж. ЖІӨ құрамына ... кірмейді:

сатылмаған көліктердің қорларының құнының ұлғаюы;

шаштаразда көрсетілген қызмет;

заңгердің қызметінің құны;

2000ж. салынған, бірақ 2001 ж. сатылған ұйдың құны;

аталғандардың барлығы 2001 ж. ЖІӨ құрамына жатады.

Вопрос № 9. Төмендегі нарықтардың қайсы жетілген бәсеке нарығы деп аталмауы мүмкін:

бағалы қағаздар нарығы;

бидай;

еңбек;

мемлекеттік облигациялар;

компьютерлер.

Вопрос № 10. ЖІӨ дефляторы - бұл:

Ласпейрес индексы;

Пааше индексы;

Ласпейрес шығару көлемінің индексы;

Пааше шығару көлемінің индексы;

Фишер индексы.

Вопрос № 11. Микроэкономикаға қарағанда макроэкономика ... талдамайды

экономика дамуының ұзақ мерзiмдi тенденцияларын;

экономикалық қысқа мерзiмдi ауытқыларын;

әр түрлi тауарлар нарығындағы өндiрушiлермен тұтынушылардың мiнез - құлығын;

бағалы қағаз нарығындағы ұсыныс пен сұраныстардың қалыптасуының заңдылықтарын;

мемлекеттiң монетарлы саясатын.

Вопрос № 12. Егер АҚШ жұмыс істейтін Италия азаматы өзінің азаматтығынан қол тартып АҚШ азаматтары құрамына кірсе, онда:

Италияның ЖІӨ төмендейді, ал АҚШ ЖҰӨ ұлғаяды;

Италияның ЖҰӨ төмендейді, ал АҚШ ЖҰӨ ұлғаяды;

Италияның ЖІӨ төмендейді, ал АҚШ ЖІӨ ұлғаяды;

Италияның ЖҰӨ төмендейді, ал АҚШ ЖІӨ ұлғаяды;

берілген ақпараттар жауап беру үшін жеткіліксіз.

Вопрос № 13. Экономиканың екісекторлі үлгісінде:

үй шаруашылықтардың жинақтары айналымнан «алынатын» мөлшер болып есептеледі;

инвестициялар инъекция болып есептеледі;

жинақ түріндегі «алынатын» мөлшер инвестиция түріндегі «алынатын» мөлшерлерге тең;

барлық жауаптар дұрыс;

аталған үлгі макроэкономике жоқ.

Вопрос № 14. ... ЖҰӨ есептегенде оның құрамына кіреді

дүкенде сатып алынған қалам;

көршіден сатып алынған автокөлік;

өзіңнің ьақшанда өсірілген жеміс пен жидекетр;

курстасыңнан сатып алынған дәріс дәптері;

сабақтан келе жатып тауап алған алтын алқа.

Вопрос № 15. Жалпыланған тұтынушылық шығындар 3657 млрд дол., ұзақ мерзімді пайдалану тауарларының тұтыну көлемі— 480 млрд дол., оның ішінде импорттық тауарлар көлемі120 млрд дол., ағымды тұтыну шығындары— 1194 млрд дол., сонда қызметтерді өтеу шығындар неге тең:

1674 млрд дол.;

2463 млрд дол.;

2083 млрд дол.;

1983 млрд дол.;

1863 млрд дол.

Вопрос № 16. Макроэкономика зерттейтiн үлкейтiлген агенттер саны

3;

4;

5;

6;

тура айтуға болмайды.

Вопрос № 17. «Кәсiпкерлiк қабылеттiлiк» факторынан алынатын табыс ... деп аталады:

зейнет ақы;

пайыздық табыс;

рента;

жал ақы;

пайда.

Вопрос № 18. Таза ұлтық өнім- бұл:

тауарлар мен қызметтердің белгілі бір көлемі.

бір жылда елдің ішінде ғана емес, шет елде де ұлттық тауар өндірушілер өндірген соңғы тауарлар мен қызметтердің нарықтық құны.

бір жылда елдің ішінде ұлтына байланыссыз тауар өндірушілер өндірген соңғы тауарлар мен қызметтердің нарықтық құны.

бір жылда елдің ішінде тауар өндірушілер өндірген тауарлар мен қызметтердің көлемі.

бір жылда елдің ішінде ғана емес, шет елде ұлттық тауар өндірушілер өндірген соңғы тауарлар мен қызметтердің нарықтық құны алынған амортизациялық шығындар.

Вопрос № 19. Төмендегі қай тұжырымдама классикалық мектептің үлгісіне сәйкес емес:

жал ақы және бағалар абсолютті икемді;

экономикада ақша бейтарапты;

ұсыныс адекватты сұранысты тудырады;

барлық нарықтарда жетілген бәсеке кездеседі;

барлық жауаптар классикалық үлгіге сай.

Вопрос № 20. Егер индивидтің табыстары бағалар индексы арқылы есептелсе, онда ол -

жалпы түрдегі табыс;

номиналды табыс;

нақты табыс;

индексты иабыс;

жеке табыс.

Вопрос № 21. Iрi сала iшiндегi кiшi фирманың өндiрiсiн түсiндiретiн өзгершек (ол үлгiде экзогендi болып есептеледi) ... болады:

фирмамен өндiрiлетiн өндiрiс көлемi;

экономикалық ресупћрстардың бағасы;

фирмамен жалға алынған жұмыскерлер саны;

фирмамен пайдаланатын құралдар саны.

дұрыс жауап берілмеген.

Вопрос № 22. Төмендегi қай мақылдау қателi?

ex post талдауы жаңа макроэкономиалық концепцияларын жетiлдiруiне пайдаланады;

макроэкономика бұл ex ante талдауы;

ex post талдауының мақсаты макроэкономикалық процесстердiң себептi – сандылық байланыстармен заңдылықтарды зерттеу;

ex ante талдауы – экономикалық процесстердiң үлгiлi болжауы;

макроэкономикада ex ante және ex post талдаудары тайдаланады.

Вопрос № 23. Ұлттық табыс – бұл:

ЖҰӨ - амортизация;

таза ұлттық табыс – жанама салықтар;

жеке табыстар + трансферттік төлемдер;

жеке табыстар – жеке салықтар;

тауарлар мен қызметтердің белгілі бір саны.

Вопрос № 24. Микроэкономикаға қарағанда макроэкономика

экономикалық көрiнiстер арасындағы себептi – сандылық байланысты зерттемейдi;

нарықтық эономикадағы экономикалық агентiлердiң мiнез-құлығын зерттейдi;

талдауда шектi шамаларды пайдаланады;

ақша теориясын зерттемейдi;

экономикалық процесстердi түсiндiру үшiн үлгiлердi пайдаланады.

Вопрос № 25. … ағын көрсеткiшi деп аталады

мемлекеттiк қарыз;

ұлттық байлық;

жұмыскерлер саны;

таза экспорт;

жылжымайтын мүлiк.

Вопрос № 26. Қай тұжырымдама қателі— жалпы сұраныс төмендейді, егер ... өссе:

бағалар деңгейі;

пайыз ставкасы;

табыстан төленетін салық ставкасы;

ұлттық валютаның айырбас курсы;

барлық жауаптар дұрыс.

Вопрос № 27. ЖІӨ ЖҰӨ арасындағы айырмашылық неде:

аралық тауарлардың құнында;

қайта сатылатын өнімдердің құнында;

трансферттік төлемдерде;

факторлы және функционалды табыстардың соммасында;

факторлы табыстардың сальдосында.

Вопрос № 28. ... ЖІӨ көлемінде есептелмейді

мемлекеттік аппаратта жұмыс істейтің мемлекеттік қызметкердің жал ақысы

көліктерді өндіретін фирмамен өзінің облигацияларына төленетін дивиденттер

ішімдіктерді сатудан түскен кіріс

жалға берілмейтін үй меншігімен ойында есептелген рента;

жұмысынан бос уақытында көршісінің көлігін жөндегені үшін көлікмеханигімен алынған кіріс

Вопрос № 29. Өндірістің потенциалды көлемі - бұл ...ЖІӨ нақты көлемі:

жұмыссыздық жоқ экономикада өндірілген;

инвестициялар өзінің табиғи деңгейіндегі жағдайындағы өндірілген;

инвестициялардың максималды көлемінде өндірілген;

жалпы сұраныс өзінің табиғи деңгейіндегі жағдайындағы өндірілген;

жұмыссыздық өзінің табиғи деңгейіндегі жағдайындағы өндірілген.

Вопрос № 30. Фирма үшін қосылған құн неге тең болады:

сауда түсімі - амортизация;

сауда түсімі - жалақы;

сауда түсімі - аралық тауарлар құны;

сауда түсімі - өнім өндіруіне кеткен еңбектің барлық шығындары;

сауда түсімі – барлық шығындар.