Тестирование

Дисциплина: Макроэкономика (каз)

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Кейнс бойнша инвестицияларды анықтайтын факторлардың ең маңыздысы болып ... есептеледі

Ұлттық табыс деңгеі

Инвестордың қызығушылықтары

Байлық мөлшері

Пайыздық ставка деңгейі

Тура айтуға болмайды

Вопрос № 2. ... классикалық үлгіне сай:

жалпыланған ұсыныс деңгейі өндіріс көлемімен анықталады;

бағалар мен жал ақы икемді емес;

инвестиялар мен жинақтпу деңгейлері әр түрлі мотивтермен анықталып өндіріс көлемі арқылы орта деңгейге келтіріледі;

жұмыссыздық деңгейі жеткіліксіс жалпыланған сұраныс нәтижесінде пайда болады;

жалпыланған ұсыныс қисығы горизонталды болады.

Вопрос № 3. Егер фирмалар алынған пайданы акционерлерге дивидендтерді төлеуге бағыттаса, онда ҰШЖ қандай көрсеткіш ұлғаяды:

жалпы ұлттық өнім;

меншіктер кірістері;

ұлттық табыс;

жеке табыс;

таза ұлттық өнім.

Вопрос № 4. Көптеген экономистер классикалық үлгіні ... түсіндіруінде пайдалануға болады деп есептейді

Экономикалық төмендеуді

Қысқа мерзімді кезенді

Ұзақ мерзімді

Экономикалық жандандыруды

Капиал айналымын

Вопрос № 5. ҚР азаматы уақытша АҚШ – та американдық фирмада жұмыс істейді. Онын табыстары қайда есептеледі?

АҚШ ЖҰӨ және РҚ ЖҰӨ

АҚШ ЖҰӨ және РҚ ЖІӨ ;

АҚШ ЖІӨ және РҚ ЖҰӨ

АҚШ ЖІӨ және РҚ ЖІӨ;

тура айтуға болмайды

Вопрос № 6. Дефлятор - бұл:

базалық жылдың нақты ЖІӨ/ағымды жылдың нақты ЖІӨ;

ағымды жылдың номиналды ЖІӨ / ағымды жылдың нақты ЖІӨ;

базалық жылдың бағалары / ағымды жылдың бағаларына;

ағымды жылдың бағалары / базалық жылдың бағаларына.

Пааше индексы / Фишер индексына.

Вопрос № 7. Егер бағалар деңгейі өссе, онда ... өседі:

ақшаның нақты қорлары;

ақшаның төлем қабілеттілігі;

ақшаға деген сұраныс және пайыз ставкасы;

өндіру көлемі;

барлық жауаптар дұрыс.

Вопрос № 8. Макроэкономикалық үлгіне нақтылық және қашан көтеріледі:

үлгінің нақты үлгіге жақындағанда;

үлгінің күрделігі өскенде;

үлгіге еңгізілетін шектеулердің саны азайғанда;

егер үлгіде тек қана эндогенды өзгершектер есептелсе;

егер үлгінің негізгі элементтері және олардың өзара байланыстығы дұрыс анықталса

Вопрос № 9. ... елдің резиденттері болып есептеледі:

ел азаматтарының меншігінде болатын және елде қызмет ететің ұйымдар мен кәсіпорындар;

шетелдік капитал мен бақыланбайтың осы елдің институционалды бірліктері;

ел азаматтары, және азаматтықтары болмай осы елде бір жылдан артық өмір сүретің азаматтар;

осы елде орналасқан әскери базаларында жұмыс істейтің шет елдердің азаматтары, шетелдік дипломаттар, туристтер мен студенттер;

макроэкономикада бұл ұғым пайдаланбайды.

Вопрос № 10. Жалпы ішкі өнім- бұл:

тауарлар мен қызметтердің белгілі бір көлемі.

бір жылда елдің ішінде ғана емес, шет елде де ұлттық тауар өндірушілер өндірген соңғы тауарлар мен қызметтердің нарықтық құны.

бір жылда елдің ішінде ұлтына байланыссыз тауар өндірушілер өндірген соңғы тауарлар мен қызметтердің нарықтық құны.

бір жылда елдің ішінде тауар өндірушілер өндірген тауарлар мен қызметтердің көлемі.

бір жылда елдің ішінде ғана емес, шет елде ұлттық тауар өндірушілер өндірген соңғы тауарлар мен қызметтердің нарықтық құны алынған амортизациялық шығындар.

Вопрос № 11. Егер ағымды жылдың бағалар деңгейі базалық жылдың бағалар деңгейінен төмен болса, онда нақты ЖІӨ:

номиналды ЖІӨ тең болады;

номиналды ЖІӨ төмен болады;

номиналды ЖІӨ артық болады;

өзгермейді;

тура айтуға болмайды.

Вопрос № 12. Егер ЖІӨ дефляторы өссе, инфляция темпы:

оң;

теріс;

0 тең;

өзгермейді;

тура айтуға болмайды.

Вопрос № 13. Ласпейрес индексы нені көрсетеді:

өмір сүрудің минималды көрсеткіштерін;

ағымды кезендегі тауарлар мен қызметтердің құнының динамикасын;

базалық кезеңдегі таратылған тұтынушылық игіліктерінің құнының өзгеруін;

тұтынушылық кәрзенкесінің құрамының өзгеруін;

минималды тұтынушылық кәрзенкеден рационалды кәрзенкеге көзуін.

Вопрос № 14. ... ұлттық табыс құрамында есептеледі:

негізгі капиталға бағытталған таза инвестициялар;

тұрғын құрылысына бағытталған таза инвестицияры;

қорларға бағытталған инвестициялар;

барлық жауаптар дұрыс.

таза инвестициялар ұлттық табыс құрамына жатпайды.

Вопрос № 15. Таза ішкі өнім жалпы ікші өнімнен ... мөлшеріне төмен болады

таза экспорт

амортизация

таза инвестициялар

трансферттік төлемдер мен жанама салықтар

жанама салықтар

Вопрос № 16. .. макроэкономика зерттейтін мәселелерге жатпайды:

экономикалық өсім;

жұмыссыздық;

ақша айналымы;

монополисттік бәсеке;

мемлекеттік қарыз.

Вопрос № 17. ... Ұлттық кірістің айрықша үлесі болып есептеледі:

корпорациялар пайдасы;

жал және төлем ақы;

меншіктердің табыстары;

пайыздық төлемдер;

арендалық төлемдер.

Вопрос № 18. ЖІӨ ... өлшейді:

ақырғы тауарлар мен қызметтерге жұмсалған шығындарды;

экономикадағы жалпыланған кірісті;

экономикада барлық фирмалардың жалпыланған қосымша құнды;

тұрғындардың жалпыланған кірістерін;

барлық жауаптар дұрыс.

Вопрос № 19. Әр болжамдалған бағалар деңгейіндегі жалпы сұраныстың өсуі графикалық қалай суреттеледі:

жалпы сұраныстың қисығы солға жылжиді;

жалпы сұраныстың қисығы оңға жылжиді;

жалпы сұраныстың қисығы бойынша жылжу;

жалпы сұраныстың қисығының бағытының өзгеруі;

тура айтуға болмайды.

Вопрос № 20. Егер ... өссе, онда жалпы ұсыныс өседі

Амортизация нормасы

жердің бағасы.

капиталдың қорлары.

жұмыссыздық деңгейі

ақша массасы.

Вопрос № 21. ... ЖІӨ көлемінде есептеліп, ЖҰӨ көлемінде есептелмейді

бейне магнитофондарды өндіретін фирманың акцияларын сатуынан түскен кіріс

жұмыссыздыққа төленетін төлемдерді

басқа елде жұмыс істегені үшін жұмыскердың жал ақысы

осы елде фирмада уақытша жұмыс істейтін шетелдің менеджердің жал ақысы;

ел азаматтарының шетелдік инвестицияларына төленген кірістер

Вопрос № 22. Экономикалық үлгiде

экзогендiк, эндогендiк өзгершектер үлгiге еңгiзiлгенде бекiтiлген болады;

экзогендiк, эндогендiк өзгершектер үлгi iшiнде анықталады;

эндогендi өзгершектер экзогендi өзгершектерге әсер етедi;

экзогендi өзгершектер эндогендi өзгершектерге әсер етедi;

эндогендi өзгершектер үлгi сыртында анықталады.

Вопрос № 23. Жалпы сұраныстың қисығының теріс бағыты қай эффектпен түсіндіріледі:

табыстар;

нақты ақшалай қорлар;

алмастыру;

масштаб;

құлып.

Вопрос № 24. Ағымды тұтыну шыындарына ... сатып алуы жатпайды

гамбургенды

тонды

театр билетін

тіс пастасын;

аталғаннын барлығы ағымды тұтынуға жатады

Вопрос № 25. Микроэкономикамен салыстырғанда макроэкономика

инфляция теориясын зерттейдi;

инвестиция теориясын зерттейдi;

тепе – тендiк теориясын зерттейдi;

еңбек сұранысымен ұсыныс теориясын зерттейдi;

жеке жұмыскерлердiң жал ақысын.

Вопрос № 26. Дамыған елдерде ЖІӨ құрамында айрықша үлесі:

тұтынушылық шығындарда;

инвестициялық шығындарда;

мемлекеттік шығындарда;

таза экспортта.

бұндай статистикалық мәліметтер жоқ.

Вопрос № 27. ... нарықтық құнының соммасы – бұл ЖІӨ:

аралық тауарлардың

өндiрiлген тауарлардың

өндiрiлген тауарлармен қызметтердiң

сатылған тауарлармен қызметтердiң

ақырғы тауарлар мен қызметтердiң

Вопрос № 28. Осы жылдағы номиналды ЖҰӨ қалай есептеледі?

C+G+I+XN

Вопрос № 29. Азамат зейнеткерлікке шыққанда тұру үшін ұй сатып алады, онда бұл операция ... мөлшеріне әсер етеді

тұтынушылық шығындар

инвестициялар

мемлекеттік шығындар

таза экспорт;

тура айтуға болмады

Вопрос № 30. Жалпы ішкі өнім- бұл:

тауарлар мен қызметтердің белгілі бір көлемі.

бір жылда елдің ішінде ұлтына байланыссыз тауар өндірушілер өндірген соңғы тауарлар мен қызметтердің нарықтық құны.

бір жылда елдің ішінде ғана емес, шет елде де ұлттық тауар өндірушілер өндірген соңғы тауарлар мен қызметтердің нарықтық құны.

бір жылда елдің ішінде тауар өндірушілер өндірген тауарлар мен қызметтердің көлемі.

бір жылда елдің ішінде ғана емес, шет елде ұлттық тауар өндірушілер өндірген соңғы тауарлар мен қызметтердің нарықтық құны алынған амортизациялық шығындар.