Тестирование

Дисциплина: Макроэкономика (каз)

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Мұздатқыштарды өндіретін зауыт мыс зауытынан мысты 300 долларға сатып алды, ол мысты мұздатқыштарды өндіруінде пайдаланды. Зауыт мұздатқышты диллерге 1200 долларға сатты, диллер мұздатқышты жанұяға 1400 долларға сатты. Ол жанұя мұздатқышты қайта 1500 долларға сатты. Аталған жағдайда ЖІӨ қаншаға өсті:

800 дол.;

1200 дол.;

1400 дол.;

1500 дол.;

2900 дол.

Вопрос № 2. ЖІӨ дефляторы және тұтынушылық бағалар индекстері жөніндегі қай тұжырымдамалар дұрыс:

тұтынушылық бағалар индексі баға деңгейлерін өзгертеді, ал ЖІӨ дефляторы экономикадағы өндіріс көлемін;

тұтынушылық бағалар индекстері базалық жылға қатысты, ал ЖІӨ дефляторы – ағымды жылға;

аталған көрсеткіштердегі пайдаланатын мөлшерлер бірдей емес;

ЖІӨ дефляторы импорттық тауарлардың бағаларын ескереді, ал тұтынушылық бағалар индекстері оларды ескермейді;

аталған көрсеткіштердегі пайдаланатын мөлшерлер бірдей.

Вопрос № 3. ... ЖҰӨ көлемінде есептеліп, ЖІӨ көлемінде есептелмейді

қолда боған көлікті сатып алу

жеке меншік фирмалардың пайыздық төлемдері;

ел азаматтерымен шетелдік фирманың акциялары бойынша алынған дивиденттер

осы елде орналасқан шетелдік фирмамен алынған табыс;

осы елде орналасқан шетелдік фирмамен өндірілген көліктің құны

Вопрос № 4. Төмендегі нарықтардың қайсы жетілген бәсеке нарығы деп аталуы мүмкін:

бағалы қағаздар нарығы;

мұнай;

еңбек;

жылжымалы мүлік;

көлік.

Вопрос № 5. ЖІӨ құны неге тең:

аралық өнімдердің құнына;

қайта сатылатын өнімдердің құнына;

ел резиденттерімен өндірілген ақырғы өнімдердің құнына;

бір жыл бойы ұлттық капиталмен өндірілген ақырғы өнімдердің құнына;

шет елдерге өндірілген тауарлар мен қызметтердің құнына.

Вопрос № 6. Қайта айналым үлгісіне сәйкес қолдағы кіріс неге тең болады:

Yd = Y - Тr + Тx;

Yd = Y + S - Тx;

Yd= Y + Тr- Тx;

Yd= C+ S+ Тx;

берілген ақпараттар жауап беру үшін жеткіліксіз.

Вопрос № 7. Егер ... өссе, онда жалпы ұсыныс азаяды

салық ставкасы

жал ақы ставкасы

пайыз ставкасы

ұлттық валютаның валюталық курсы

ақша массасы

Вопрос № 8. Егер ..., онда жалпы сұраныс қисығы оңға жылжиды:

мемлекет әскери шығындарын қысқартса;

жалпы бағалар деңгейінің көтерілуі болжамдалса;

мұнай бағалары төмендесе;

Орталық банк ақша ұсынысын ұлғайтса;

барлық жауаптар дұрыс.

Вопрос № 9. Капитал ағыны – ол елге түсетiн

импорттық тауарлар;

осы елде өндiрiлетiн және басқа елдерге сатылатын тауарлардың ақысы;

шетелдiк қаржы активтерi;

отандық жеке фирмаларымен, мемлекетпен шығарылған және шет елдерге сатылған қаржы активтерiнiң (акциялар мен облигациялардың); ақысы

осы елде сатылған шетелдiк қаржы активтерiнiң ақысы.

Вопрос № 10. Төмендегілердің қайсылардың арасындағы байланысты Сэй заңыкөрсетеді:

ақшаұсынысы мен сұранысы;

жинақтау, инвестициялар және пайыз ставкасы;

несие, өндіріс және еңбек нарығы;

өндіріс, кіріс, шығындар;

тұтыну мен жинақтау.

Вопрос № 11. Қай тұжырымдама қателі— жалпы сұраныс төмендейді, егер ...:

молшылық дәресесі өссе;

капиталдың шекті тиімділігі өссе;

бағалар деңгейі төмендесе;

басқа елдерде үлттық табыс өссе;

барлық жауаптар дұрыс.

Вопрос № 12. Егер ЖІӨ дефляторы өссе, инфляция темпы:

оң;

теріс;

0 тең;

өзгермейді;

тура айтуға болмайды.

Вопрос № 13. Ақша айналымының жылдамдылығы өмме, онда:

жалпы сұраныс көлемі өседі;

жалпы ұсыныс көлемі өседі;

жалпы сұраныс пен жалпы ұсыныс көлемдері өседі;

) жалпы сұраныс пен жалпы ұсыныс көлемдері азаяды;

тұтыну көлемі өседі.

Вопрос № 14. Ұзақ мерзімді тұтыну тауарларына ... жатпайды

компьютер

көлік

жићаз

тон;

аталған барлығы ұзақ мерзімді тұтыну тауарлары деп аталады

Вопрос № 15. Жалпы ұсыныс қисығы қандай екі көрсеткіштер арасындағы байланысты анықтайды:

Баға деңгейі және тұтынылатын ЖҰӨ көлемі

Баға деңгейі және өндірілген ЖҰӨ көлемі

Тұтыну өндірілген ЖҰӨ көлемі

Баға деңгейі және жоспарланған ЖҰӨ көлемі

Жинақ және өндірілген ЖҰӨ көлемі

Вопрос № 16. Импорттық алып сату эффектты (таза экспорт) — бұл ... эффекты:

Дорнбуш—Фишер;

Кейнс;

Макконнелл—Брю;

Манделла—Флеминг;

Андо – Модельяни.

Вопрос № 17. Егер ..., онда экономикадағы жалпы шығындар жалпы кіріске тең болмайды

жалпы жинақтар жалпы жалпы инвестициялардан артық болса

таза экспорт теріс мөлшер болса

мемлекеттік бюджеттің дефициты болса

таза инвестициялар теріс мөлшер болса;

дұрыс жауап юерілмеген, өйткені шығындар әр қашанда жалпы кіріске тең болады

Вопрос № 18. Әр адамға әсер ететің негізгі макроэкономикалық мәселе-бұл:

инфляция;

жұмыссыздық;

төмен жинақ;

төмен инвестициялар;

пайыздың төмен ставкасы.

Вопрос № 19. Жалпы сұраныстың қисығының теріс бағыты қай эффектпен түсіндірілмейді

нақты байлық;

пайыздық ставка;

табыстар;

импорттық шығындар;

экспорттық шығындар

Вопрос № 20. Нақты ЖІӨ= номиналды ЖІӨ:

- таза экспорт;

/ЖІӨ дефляторына;

ЖІӨ дефляторына;

- амортизация;

- жанама салықтар.

Вопрос № 21. Жалпы ішкі өнім- бұл:

тауарлар мен қызметтердің белгілі бір көлемі.

бір жылда елдің ішінде ұлтына байланыссыз тауар өндірушілер өндірген соңғы тауарлар мен қызметтердің нарықтық құны.

бір жылда елдің ішінде ғана емес, шет елде де ұлттық тауар өндірушілер өндірген соңғы тауарлар мен қызметтердің нарықтық құны.

бір жылда елдің ішінде тауар өндірушілер өндірген тауарлар мен қызметтердің көлемі.

бір жылда елдің ішінде ғана емес, шет елде ұлттық тауар өндірушілер өндірген соңғы тауарлар мен қызметтердің нарықтық құны алынған амортизациялық шығындар.

Вопрос № 22. Егер ҚР ЖІӨ ҚР ЖҰӨ артық болса, онда:

ҚР орналасқан шет елдік жұмыскерлер өнімді шет елдерде орналасқан ҚР азаматтарынан артық өндіреді;

шет елдерде орналасқан ҚР азаматтары ҚР орналасқан шет елдік жұмыскерлерден өнімді артық өндіреді;

нақты ЖІӨ номиналды ЖІӨ артық;

нақты ЖҰӨ номиналды ЖҰӨ артық;

аралық тауарлардың құны ақырғы тауарлардың құнынан артық.

Вопрос № 23. Төмендегi қай көрсеткiш макроэкономикалық деп есептелмейдi

компьютер бағасы;

сауда балансының тапшылығы;

ЖIӨ өсу темптерi;

жұмыссыздық деңгейi;

баға деңгейi.

Вопрос № 24. Егер етікші аяқ киімді өндіруіне құрымды 100 тенгеге, жіпті 50 тенгеге сатып алып, ал ол етікті сатып алушыға 500 тенгеге сатса, онда бұл етікшінің ЖҰӨ көлеміне жеке салымы неге тең болады?

50

100;

350

500;

650.

Вопрос № 25. Егер экспорт импорттан артық болса, онда, инвестициялар мен жеке жинақтардың тепе – тендік жағдайында, ашық экономика үлгісінде ... кездеседі:

мемлекеттік бюджеттің профициті және сауда балансының тапшылығы;

сауда балансының және мемлекеттік бюджеттің профициті;

сауда балансының және мемлекеттік бюджеттің тапшылығы;

мемлекеттік бюджеттің тапшылығы және сауда балансының профициті;

берілген ақпараттар жауап беру үшін жеткіліксіз.

Вопрос № 26. Егер ..., онда мемлекет қаржы нарығында қарыздар болып есептеледi.

мемлекеттiк шығындар бюджетке түсетiн түсiмдерден артық болса;

үкiметтiң кiрiстерi шығындарынан артық болса;

миграциялық балансының тапшылығы болса;

сауда балансының тапшылығы болса;

мемлекетте қарыз жоқ болса.

Вопрос № 27. .. макроэкономикамен зерттелетiн негiзгi мәселелердiң бiреуi болып есептеледi

үй шаруашылықтардың мiнез-құлығы;

бағалар жөнiндегi фирмалармен қабылданатын шешiмдер;

сатып алу жөнiндегi тұтынушылармен қабылданатын шешiмдер;

экономикалық өсiм;

бағалар арқылы дискреминациялау.

Вопрос № 28. Инфляция кезінде номиналды ЖІӨ

нақты ЖІӨ өсу темптерімен өседі

өсуі нақты ЖІӨ өсуінен озады

өсуі нақты ЖІӨ өсуінен артық болмайды

өзгермейді

тура айтуға болмайды

Вопрос № 29. Егер акциялардың нақты бағалары бағалар деңгейлердің өсу нәтижесінде жаппай төмендесе, онда оны ... эффектінің мысалы деп айтуға болады:

импорттық тұтынушылық шығындар;

пайыздық ставка;

нақты байлық;

кіріс;

дұрыс жауап берілмеген.

Вопрос № 30. Экономиканың төртсекторлы үлгісінде сауда балансының тапшылығы ненің соммаларына тең болады:

мемлекеттік бюджет тапшылығы және жеке жинақтардың, инвестицияларға қарағанда, артықшылық соммасына;

мемлекеттік бюджет тапшылығы және инвестициялардың, жеке жинақтарға қарағанда, артықшылық соммасына;

мемлекеттік бюджет профициті және жеке жинақтардың, инвестицияларға қарағанда, артықшылық соммасына;

мемлекеттік бюджет профициті және инвестициялардың, жеке жинақтарға қарағанда, артықшылық соммасына;

берілген ақпараттар жауап беру үшін жеткіліксіз.