Тестирование

Дисциплина: Макроэкономика (каз)

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. ЖІӨ құны неге тең:

аралық өнімдердің құнына;

қайта сатылатын өнімдердің құнына;

ел резиденттерімен өндірілген ақырғы өнімдердің құнына;

бір жыл бойы ұлттық капиталмен өндірілген ақырғы өнімдердің құнына;

шет елдерге өндірілген тауарлар мен қызметтердің құнына.

Вопрос № 2. Қайта айналым үлгісінде қолдағы кірісті есептеу үшін жалпыланған кіріс мөлшерінен (Y) ... алу керек:

таза салықтар және трансферттерді қосу;

салықтарды және трансферттерді қосу;

трансферттерді және салықтарды қосу;

трансферттерді және салықтарды;

берілген ақпараттар жауап беру үшін жеткіліксіз.

Вопрос № 3. Үлкейтiлген макроэкономикалық агенттеп төмендегi қайсысын атауға болады:

фирма;

мемлекет;

банктер;

үй шаруашылықтары;

шет елдер.

Вопрос № 4. Егер бағалар деңгейінің өсу нәтижесінде жалпыланған сұраныс өссе, онда жалпыланған сұраныс қисығы қалай жылжиды:

жалпыланған сұраныс қисығы солға жылжиды;

жалпыланған сұраныс қисығы оңға жылжиды;

жалпыланған сұраныс қисығының бағыты бойынша жылжу;

жалпыланған сұраныс қисығының бағытына қарсы жылжу;

тура айтуға болмайды.

Вопрос № 5. ... ЖІӨ көлемінде есептеліп, ЖҰӨ көлемінде есептелмейді

бейне магнитофондарды өндіретін фирманың акцияларын сатуынан түскен кіріс

жұмыссыздыққа төленетін төлемдерді

басқа елде жұмыс істегені үшін жұмыскердың жал ақысы

осы елде фирмада уақытша жұмыс істейтін шетелдің менеджердің жал ақысы;

ел азаматтарының шетелдік инвестицияларына төленген кірістер

Вопрос № 6. ЖІӨ көлемінде ... есептелмейді

ұй сатыпалушысымен төленген риэлтер қызметтерінің құны

ұй меншігімен төленген электриктер қызметтерінің құны;

қалалық әкімшілікпен төленген жаңа көпірдің құны

шалбар өндіріуіне фирмамен сатып алынған мата құны;

осы елде орналасқан шетелдік фирмамен өндірілген көліктің құны

Вопрос № 7. Егер елде сауда балансының тапшылығы анықталса, онда ол шетелдік үшін:

қарыздар;

несие беруші;

не несие беруші, не қарыздар да емес;

қарыздар да несие беруші де;

тура айтуға болмайды.

Вопрос № 8. Жалпы ішкі өнім- бұл:

тауарлар мен қызметтердің белгілі бір көлемі.

бір жылда елдің ішінде ұлтына байланыссыз тауар өндірушілер өндірген соңғы тауарлар мен қызметтердің нарықтық құны.

бір жылда елдің ішінде ғана емес, шет елде де ұлттық тауар өндірушілер өндірген соңғы тауарлар мен қызметтердің нарықтық құны.

бір жылда елдің ішінде тауар өндірушілер өндірген тауарлар мен қызметтердің көлемі.

бір жылда елдің ішінде ғана емес, шет елде ұлттық тауар өндірушілер өндірген соңғы тауарлар мен қызметтердің нарықтық құны алынған амортизациялық шығындар.

Вопрос № 9. Ұлттық табыс – бұл:

ЖҰӨ - амортизация;

таза ұлттық табыс – жанама салықтар;

жеке табыстар + трансферттік төлемдер;

жеке табыстар – жеке салықтар;

тауарлар мен қызметтердің белгілі бір саны.

Вопрос № 10. Жалпы сұраныстың қисығының теріс бағыты қай эффектпен түсіндірілмейді:

балық;

таза экспорт;

пайыздық ставка;

ақшаның бейтараптылығы;

тура айтуға болмады.

Вопрос № 11. Егер ТҰӨ, амортизациялық төмелдермен жанама салықтарды қоссақ, онда қандай көрсеткіш есептеледі:

ЖІӨ;

ЖҰӨ;

қосымша құн;

ТҰӨ;

әлеуметтік табыс.

Вопрос № 12. Егер ..., онда мемлекет қаржы нарығында несие берушi болып есептеледi.

жалпыланған кіріс мөлшері жалпыланған өнім мөлшерінен артық болса;

ағындар инъекциялардан артық болса;

мемлекет әр қашанда қарыздар болады;

мемлекет әр қашанда несие беруші болады;

дұрыс жауап берілмеген.

Вопрос № 13. Егер алдымен Ұлттық табыстан корпарациядың пайдасынан төленетін салықтарды, жеке салықтарды, бөлінбеген пайданы, әлеуметтік қамсыздандыру төлемдерін алып, ал сосын қалған соммаға трансферттік төлемдерді қоссақ - бұл

қолдағы жеке табыс

жеке табыс

дивиденттер

меншік кірістері

жал ақы

Вопрос № 14. Ұзақ мерзімді тұтыну тауарлар шығындарына ... сатып алуы жатпайды

жаңа тоңазытқыш

жаңа пәтер

жаңа кіпат шкафы

жаңа бала велосипеды;

аталған барлығы ұзақ мерзімді тұтыну тауарлары деп аталады

Вопрос № 15. «Макроэкономика» категориясын ғылыми айналымға еңгізген ғалымды атаңыз:

И. Фишер

Дж. Кейнс;

П. Самуэльсон;

С. Кузнец;

А. Маршал.

Вопрос № 16. ... классикалық үлгіне сай:

жалпыланған ұсыныс деңгейі өндіріс көлемімен анықталады;

бағалар мен жал ақы икемді емес;

инвестиялар мен жинақтпу деңгейлері әр түрлі мотивтермен анықталып өндіріс көлемі арқылы орта деңгейге келтіріледі;

жұмыссыздық деңгейі жеткіліксіс жалпыланған сұраныс нәтижесінде пайда болады;

жалпыланған ұсыныс қисығы горизонталды болады.

Вопрос № 17. Егер фирмалар алынған пайданы акционерлерге дивидендтерді төлеуге бағыттаса, онда ҰШЖ қандай көрсеткіш ұлғаяды:

жалпы ұлттық өнім;

меншіктер кірістері;

ұлттық табыс;

жеке табыс;

таза ұлттық өнім.

Вопрос № 18. «Басқа тепе – тендiк жағдай » деген не?

басқа факторлар өзгерiссiз;

бiрде бiр басқа өзгершек бағынулы өзгершекке әсер етпейдi;

бiрде бiр басқа үлгi бағынулы өзгершектiң өзгеруiн түсiндiруге алмайды;

бұл логикалық үлгi;

бұл дедактикалық үлгi.

Вопрос № 19. Егер Орталық банк ақша ұсыныс азайтса, онда:

жалпы сұраныстың қисығы оңға жылжыды;

жалпы сұраныстың қисығы солға жылжыды;

жалпы ұсыныстың қисығы оңға жылжыды;

жалпы ұсыныстың қисығы солға жылжыды;

жалпы ұсыныстың және жалпы сұраныстың солға жылжыды.

Вопрос № 20. Егер алдымен Ұлттық табыстан корпарациядың пайдасынан төленетін салықтарды, бөлінбеген пайданы, әлеуметтік қамсыздандыру төлемдерін алып, ал сосын қалған соммаға трансферттік төлемдерді қоссақ - бұл

қолдағы жеке табыс

жеке табыс

дивиденттер

меншік кірістері

жал ақы

Вопрос № 21. Мемлекеттік қызметкердің жал ақысы ... бөлігі болып есептеледі

мемлекеттік шығындар

трансферттік төлемдер

экономикадағы қызмет саласының жалпы жал ақы

тұтыну шығындар;

пайда

Вопрос № 22. Тауарлармен қызметтерді өндіру процесінде құрал-саймандардың ескіруі қандай мөлшермен анықталады:

тұтынушылық шығындар;

амортизация;

таза ұлттық өнім;

тақза инвестициялық шығындар;

аралық өнім.

Вопрос № 23. Егер жаңа технология пайда болса, онда:

жалпы сұраныстың қисығы оңға жылжыды;

жалпы ұсыныстың қисығы оңға жылжыды;

жалпы ұсыныстың және жалпы сұраныстың қисықтары оңға жылжыды;

жалпы сұраныстың қисығы оңға, ал жалпы ұсыныстың қисығы солға жылжыды;

жинақтау және тұтыну қисықтары төмен жылжиды.

Вопрос № 24. . Жалпы сұраныс қисығын оңға жылжыды егер ... төмендесе,:

пайыз ставкасы;

жұмыссыздық деңгейі;

артық өндірістік күштер;

ақша айналымының жылдамдылығы;

барлық жауаптар дұрыс.

Вопрос № 25. Тұтынушылық бағалар индексы:

импорттық тауарлардың бағасын ескереді;

инфляция деңгейін ұлғайтады;

егер базалық жылдағы бағалар деңгейі ағымды жылдың бағалар деңгейнен төмен болса, онда бұл индекс бірден артық болады;

тауарлардың сапасының өзгеруімен байланысты бағалардың өзгеруін ескермейді;

барлық жауаптар дұрыс.

Вопрос № 26. Классикалық үлгіде жалпы ұсыныс қисығы:

Оң көлбеуге ие

Теріс көлбеуге ие

Горизонтальды сызық түрінде берілген

Вертикальды сызық түрінде берілген

Тура айтуға болмайды

Вопрос № 27. Егер үкiметтiң кiрiсi оның шығындарынан артық болса, онда

мемлекет қаржы нарығында қарыздар болып есептеледi;

жалпыланған кіріс мөлшері жалпыланған шығындар мөлшерінен артық болады;

елге капитал ағымы келедi;

мемлекет қаржы нарығында несиеберушi болып есептеледi;

мемлекетте шығындары әр қашанда кірістерінен артық болады.

Вопрос № 28. .. макроэкономика зерттейтін мәселелерге жатпайды:

экономикалық өсім;

жұмыссыздық;

ақша айналымы;

монополисттік бәсеке;

мемлекеттік қарыз.

Вопрос № 29. Егер индивидтің табыстары бағалар индексы арқылы есептелсе, онда ол -

жалпы түрдегі табыс;

номиналды табыс;

нақты табыс;

индексты иабыс;

жеке табыс.

Вопрос № 30. Таза инвестициялар ... есептегенде ескеріледі:

ЖІӨ;

таза сыртқы өнімді;

амортизацияны;

қолдағы кірісті;

ренталық кірістерді.