Тестирование

Дисциплина: Макроэкономика (каз)

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Ашық экономика үшін «айналымнан алынатын» мөлшер және инъекций» теңдігіне сәйкес келтірілген теңдіктердің қайсы жатады:

S+ С + Ех= I+ G - Im;

S + Т - Ех = I + G - Im;

S + Т + Ех= I + G + Im;

аталған теңдік макроэкономикада жоқ;

дұрыс жауап берілмеген.

Вопрос № 2. Номиналды ЖІӨ - бұл ... өлшенген тауарлар мен қызметтердің құны

ағынды бағалармен

натуралды көрсеткіштермен

базалық жыл бағаларымен

алғашқы жыл бағаларымен

салыстырмалы көрсеткіштермен

Вопрос № 3. Осы жылдағы нақты ЖҰӨ қалай есептеледі?

C+G+I+XN

Вопрос № 4. Егер экономика басқа елдердiң экономикасымен өзара байланысты болса, онда бұл экономиканы қалай анықтауға болады

тепе – тендiк сауда балансын анықтаған экономика;

экспорттаушы экономика;

импорттаушы экономика;

жабық экономика;

ашық экономика.

Вопрос № 5. ... ұй шаруашылықтардың қолдағы табыс көлеміне кіреді, бірақ ұлттық табыс көлеміне жатпайды:

әлеуметтік қамсыздандыру төлем ақылары;

фирманың облигацияларының пайыздары;

жанама салықтар;

амортизация;

дивидендтер.

Вопрос № 6. Төмендегi қай мақылдау қателi?

ex post талдауы жаңа макроэкономиалық концепцияларын жетiлдiруiне пайдаланады;

макроэкономика бұл ex ante талдауы;

ex post талдауының мақсаты макроэкономикалық процесстердiң себептi – сандылық байланыстармен заңдылықтарды зерттеу;

ex ante талдауы – экономикалық процесстердiң үлгiлi болжауы;

макроэкономикада ex ante және ex post талдаудары тайдаланады.

Вопрос № 7. Егер Орталық банк ақша ұсыныс азайтса, онда:

жалпы сұраныстың қисығы оңға жылжыды;

жалпы сұраныстың қисығы солға жылжыды;

жалпы ұсыныстың қисығы оңға жылжыды;

жалпы ұсыныстың қисығы солға жылжыды;

жалпы ұсыныстың және жалпы сұраныстың солға жылжыды.

Вопрос № 8. 2001 ж. ЖІӨ құрамына ... кірмейді:

сатылмаған көліктердің қорларының құнының ұлғаюы;

шаштаразда көрсетілген қызмет;

заңгердің қызметінің құны;

2000ж. салынған, бірақ 2001 ж. сатылған ұйдың құны;

аталғандардың барлығы 2001 ж. ЖІӨ құрамына жатады.

Вопрос № 9. Егер етікші аяқ киімді өндіруіне құрымды 100 тенгеге, жіпті 50 тенгеге сатып алып, ал ол етікті сатып алушыға 500 тенгеге сатса, онда бұл етікшінің ЖҰӨ көлеміне жеке салымы неге тең болады?

50

100;

350

500;

650.

Вопрос № 10. Егер акциялардың нақты бағалары бағалар деңгейлердің өсу нәтижесінде жаппай төмендесе, онда оны ... эффектінің мысалы деп айтуға болады:

импорттық тұтынушылық шығындар;

пайыздық ставка;

нақты байлық;

кіріс;

дұрыс жауап берілмеген.

Вопрос № 11. Ашық экономика үлгісінде инвестициялардың жеке жинақтардан артықшылық көлемі ... мөлшеріне тең:

таза экспорт;

сауда баланс тапшылығы + мемлекеттік бюджеттің профициты;

мемлекеттік бюджеттің профициты;

таза инвестициялар;

сауда балансының тапшылығы.

Вопрос № 12. Макроэкономикалық үлгіне нақтылық және қашан көтеріледі:

үлгінің нақты үлгіге жақындағанда;

үлгінің күрделігі өскенде;

үлгіге еңгізілетін шектеулердің саны азайғанда;

егер үлгіде тек қана эндогенды өзгершектер есептелсе;

егер үлгінің негізгі элементтері және олардың өзара байланыстығы дұрыс анықталса

Вопрос № 13. Егер ағымды жылдың бағалар деңгейі базалық жылдың бағалар деңгейінен төмен болса, онда нақты ЖІӨ:

номиналды ЖІӨ тең болады;

номиналды ЖІӨ төмен болады;

номиналды ЖІӨ артық болады;

өзгермейді;

тура айтуға болмайды.

Вопрос № 14. Егер елдің нақты ЖІӨ 1750 млрд дол. тең болса, ал ЖІӨ дефляторы - 160%, онда елдің номиналды ЖІӨ неге тең болады:

1100 млрд дол.;

1570 млрд дол.;

2800 млрд дол.;

1750 млрд дол.;

берілген ақпараттар жауап беру үшін жеткіліксіз.

Вопрос № 15. Қолдағы жеке табыс құрамына не жатады:

мемлекеттік трансферттік төлемдер және мемлекетке төленетін индивидуалды салықтар;

жал ақы - әлеуметтік қамсыздандыруға төленетін төлемдер;

жеке фирмалармен алынған пайыздық төлемдер – мемлекеттік бағалы қағаздарға мемлекетпен төленген пайыздық төлемдер;

корпорациялар пайдасы - дивидендтер;

дұрыс жауап берілмеген.

Вопрос № 16. Мемлекеттік қызметкердің жал ақысы ... бөлігі болып есептеледі

мемлекеттік шығындар

трансферттік төлемдер

экономикадағы қызмет саласының жалпы жал ақы

тұтыну шығындар;

пайда

Вопрос № 17. Қосымша құн

фирманың ақырғы төнімінің құнына тең

жал ақы және пайда көлемін өз құрамына қосады;

фирманың жалпы кіріс және жалпы шығындар арасындағы айырмашылық

сатудың жалпы көлемінің құнынан ақырғы өнімнің құны алынатын болса есептелуі мүмкін;

фирманың таза кіріс және маржиналды шығындар арасындағы айырмашылық

Вопрос № 18. Егер ҚР ЖІӨ ҚР ЖҰӨ артық болса, онда:

ҚР орналасқан шет елдік жұмыскерлер өнімді шет елдерде орналасқан ҚР азаматтарынан артық өндіреді;

шет елдерде орналасқан ҚР азаматтары ҚР орналасқан шет елдік жұмыскерлерден өнімді артық өндіреді;

нақты ЖІӨ номиналды ЖІӨ артық;

нақты ЖҰӨ номиналды ЖҰӨ артық;

аралық тауарлардың құны ақырғы тауарлардың құнынан артық.

Вопрос № 19. Номиналды және нақты ЖІӨ арасындағы айырмашылық неде:

нақты ЖІӨ құрамына тек қана тауарлар кіреді, ал номиналды ЖІӨ құрамына тауарлар мен қызметтердің құны кіреді;

нақты ЖІӨ есептелгенде базалық жылодың бағалары есептеледі, ал номиналды ЖІӨ есептегенде ағымды жылдағы ағымды бағалар есептеледі;

олар әр қашанда бір біріне тең болады;

берілген ақпараттар жауап беру үшін жеткіліксіз.

Вопрос № 20. Таза ұлтық өнім- бұл:

тауарлар мен қызметтердің белгілі бір көлемі.

бір жылда елдің ішінде ғана емес, шет елде де ұлттық тауар өндірушілер өндірген соңғы тауарлар мен қызметтердің нарықтық құны.

бір жылда елдің ішінде ұлтына байланыссыз тауар өндірушілер өндірген соңғы тауарлар мен қызметтердің нарықтық құны.

бір жылда елдің ішінде тауар өндірушілер өндірген тауарлар мен қызметтердің көлемі.

бір жылда елдің ішінде ғана емес, шет елде ұлттық тауар өндірушілер өндірген соңғы тауарлар мен қызметтердің нарықтық құны алынған амортизациялық шығындар.

Вопрос № 21. Бір елдің ақша бірлестігі басқа елдердің ақша бірлестіктері арқылы анықталады – бұл

пайыз ставкасы

валюталық курс

Доу –Джонс индесы

Джени коэффициенті

өтімділік коэффициенті

Вопрос № 22. Бизнеске төленетін салықтар көтерілсе, онда төмендегінің қайсысы азаяды:

Теқ қана жалпы сұраныс

Теқ қана жалпы ұсыныс

Жалпы сұраныс және жалпы ұсыныс

Ештене өзгермейді

Жинақ және өндірілген ЖҰӨ көлемі арасындағы байланысты

Вопрос № 23. 1 Ананас бағаларын есептеу ... динамикасына әсер етеді:

Германиядағы ЖІӨ дефляторына;

Германиядағы тұтынушылық бағалар индексіне;

Германиядағы өндіоушілір бағалар индексіне;

барлық аталған индекстердің;

дұрыс жауап берілмеген.

Вопрос № 24. ЖІӨ дефляторы - бұл:

Ласпейрес индексы;

Пааше индексы;

Ласпейрес шығару көлемінің индексы;

Пааше шығару көлемінің индексы;

Фишер индексы.

Вопрос № 25. Жеке жинақтар неге тең болады:

(жеке инвестициялар + мемлекеттік бюджеттің тапшылығы) - сауда балансының профициты;

(жеке инвестициялар + мемлекеттік бюджеттің артықшылығы) - сауда балансының профициты;

(жеке инвестициялар + мемлекеттік бюджеттің тапшылығы) - сауда балансының дефициты;

(мемлекеттік бюджеттің тапшылығы + сауда балансының профициты) – жеке инвестициялар;

берілген ақпараттар жауап беру үшін жеткіліксіз.

Вопрос № 26. Жер факторымен алынатын табыс… деп аталады.

пайыздық ставка;

жер бағасы;

пайда;

рента;

кәсiпкерлiк кiрiс.

Вопрос № 27. G+C+I+Xn – бұл ... есептеу формуласы

ЖІӨ;

ЖҰӨ;

ТҰӨ;

ҮТ;

ҚҚТ.

Вопрос № 28. Микроэкономикаға қарағанда макроэкономика ... талдамайды

экономика дамуының ұзақ мерзiмдi тенденцияларын;

экономикалық қысқа мерзiмдi ауытқыларын;

әр түрлi тауарлар нарығындағы өндiрушiлермен тұтынушылардың мiнез - құлығын;

бағалы қағаз нарығындағы ұсыныс пен сұраныстардың қалыптасуының заңдылықтарын;

мемлекеттiң монетарлы саясатын.

Вопрос № 29. Классикалық үлгі бойынша: ақша массасының ұсынысының өсуі ... келтіреді:

бағалар деңгеінің және өндіріс көлемінің өсуіне;

өндіріс көлемінің өсуіне;

бағалар деңгеінің өсуіне;

өндіріс көлемінің өсуіне және бағалар деңгеінің ;

тұтыну көлемінің төмендеуіне.

Вопрос № 30. ... Ұлттық кірістің айрықша үлесі болып есептеледі:

корпорациялар пайдасы;

жал және төлем ақы;

меншіктердің табыстары;

пайыздық төлемдер;

арендалық төлемдер.